Cennik międzynarodowyKraj Ceny netto Ceny brutto
Afganistan (AF)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Albania (AL)
do 1.00 kg
147,00 zł
do 2.00 kg
184,00 zł
do 3.00 kg
221,00 zł
do 4.00 kg
258,00 zł
do 5.00 kg
305,00 zł
do 6.00 kg
329,00 zł
do 7.00 kg
353,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
424,00 zł
do 11.00 kg
429,00 zł
do 21.00 kg
550,00 zł
do 30.00 kg
662,00 zł
do 31.00 kg
1.345,00 zł
do 45.00 kg
1.672,00 zł
do 70.00 kg
2.307,00 zł
do 71.00 kg
2.344,00 zł
do 100.00 kg
3.402,00 zł
do 1.00 kg
180,81 zł
do 2.00 kg
226,32 zł
do 3.00 kg
271,83 zł
do 4.00 kg
317,34 zł
do 5.00 kg
375,15 zł
do 6.00 kg
404,67 zł
do 7.00 kg
434,19 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
521,52 zł
do 11.00 kg
527,67 zł
do 21.00 kg
676,50 zł
do 30.00 kg
814,26 zł
do 31.00 kg
1.654,35 zł
do 45.00 kg
2.056,56 zł
do 70.00 kg
2.837,61 zł
do 71.00 kg
2.883,12 zł
do 100.00 kg
4.184,46 zł
Algieria (DZ)
do 1.00 kg
144,00 zł
do 2.00 kg
182,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
253,00 zł
do 5.00 kg
286,00 zł
do 6.00 kg
310,00 zł
do 7.00 kg
335,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
384,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
714,00 zł
do 31.00 kg
1.769,00 zł
do 45.00 kg
2.210,00 zł
do 70.00 kg
3.046,00 zł
do 71.00 kg
3.091,00 zł
do 100.00 kg
4.399,00 zł
do 1.00 kg
177,12 zł
do 2.00 kg
223,86 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
311,19 zł
do 5.00 kg
351,78 zł
do 6.00 kg
381,30 zł
do 7.00 kg
412,05 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
472,32 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
878,22 zł
do 31.00 kg
2.175,87 zł
do 45.00 kg
2.718,30 zł
do 70.00 kg
3.746,58 zł
do 71.00 kg
3.801,93 zł
do 100.00 kg
5.410,77 zł
Andora (AD)
do 1.00 kg
111,00 zł
do 2.00 kg
164,00 zł
do 3.00 kg
199,00 zł
do 4.00 kg
234,00 zł
do 5.00 kg
277,00 zł
do 6.00 kg
300,00 zł
do 7.00 kg
323,00 zł
do 8.00 kg
346,00 zł
do 9.00 kg
369,00 zł
do 10.00 kg
392,00 zł
do 11.00 kg
398,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
628,00 zł
do 31.00 kg
928,00 zł
do 45.00 kg
1.174,00 zł
do 70.00 kg
1.648,00 zł
do 71.00 kg
2.114,00 zł
do 100.00 kg
3.223,00 zł
do 1.00 kg
136,53 zł
do 2.00 kg
201,72 zł
do 3.00 kg
244,77 zł
do 4.00 kg
287,82 zł
do 5.00 kg
340,71 zł
do 6.00 kg
369,00 zł
do 7.00 kg
397,29 zł
do 8.00 kg
425,58 zł
do 9.00 kg
453,87 zł
do 10.00 kg
482,16 zł
do 11.00 kg
489,54 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
772,44 zł
do 31.00 kg
1.141,44 zł
do 45.00 kg
1.444,02 zł
do 70.00 kg
2.027,04 zł
do 71.00 kg
2.600,22 zł
do 100.00 kg
3.964,29 zł
Angola (AO)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Anguilla (AI)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Antigua i Barbuda (AG)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Arabia Saudyjska (SA)
do 1.00 kg
144,00 zł
do 2.00 kg
182,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
253,00 zł
do 5.00 kg
286,00 zł
do 6.00 kg
310,00 zł
do 7.00 kg
335,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
384,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
714,00 zł
do 31.00 kg
1.769,00 zł
do 45.00 kg
2.210,00 zł
do 70.00 kg
3.046,00 zł
do 71.00 kg
3.091,00 zł
do 100.00 kg
4.399,00 zł
do 1.00 kg
177,12 zł
do 2.00 kg
223,86 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
311,19 zł
do 5.00 kg
351,78 zł
do 6.00 kg
381,30 zł
do 7.00 kg
412,05 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
472,32 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
878,22 zł
do 31.00 kg
2.175,87 zł
do 45.00 kg
2.718,30 zł
do 70.00 kg
3.746,58 zł
do 71.00 kg
3.801,93 zł
do 100.00 kg
5.410,77 zł
Argentyna (AR)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Armenia (AM)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Aruba (AW)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Australia (AU)
do 1.00 kg
139,00 zł
do 2.00 kg
175,00 zł
do 3.00 kg
209,00 zł
do 4.00 kg
241,00 zł
do 5.00 kg
272,00 zł
do 6.00 kg
296,00 zł
do 7.00 kg
319,00 zł
do 8.00 kg
343,00 zł
do 9.00 kg
366,00 zł
do 10.00 kg
390,00 zł
do 11.00 kg
397,00 zł
do 21.00 kg
559,00 zł
do 30.00 kg
686,00 zł
do 31.00 kg
1.626,00 zł
do 45.00 kg
2.058,00 zł
do 70.00 kg
2.776,00 zł
do 71.00 kg
2.945,00 zł
do 100.00 kg
4.314,00 zł
do 1.00 kg
170,97 zł
do 2.00 kg
215,25 zł
do 3.00 kg
257,07 zł
do 4.00 kg
296,43 zł
do 5.00 kg
334,56 zł
do 6.00 kg
364,08 zł
do 7.00 kg
392,37 zł
do 8.00 kg
421,89 zł
do 9.00 kg
450,18 zł
do 10.00 kg
479,70 zł
do 11.00 kg
488,31 zł
do 21.00 kg
687,57 zł
do 30.00 kg
843,78 zł
do 31.00 kg
1.999,98 zł
do 45.00 kg
2.531,34 zł
do 70.00 kg
3.414,48 zł
do 71.00 kg
3.622,35 zł
do 100.00 kg
5.306,22 zł
Austria (AT)
do 1.00 kg
125,00 zł
do 2.00 kg
159,00 zł
do 3.00 kg
192,00 zł
do 4.00 kg
225,00 zł
do 5.00 kg
265,00 zł
do 6.00 kg
288,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
333,00 zł
do 9.00 kg
355,00 zł
do 10.00 kg
378,00 zł
do 11.00 kg
383,00 zł
do 21.00 kg
498,00 zł
do 30.00 kg
601,00 zł
do 31.00 kg
883,00 zł
do 45.00 kg
1.042,00 zł
do 70.00 kg
1.357,00 zł
do 71.00 kg
1.485,00 zł
do 100.00 kg
2.692,00 zł
do 1.00 kg
153,75 zł
do 2.00 kg
195,57 zł
do 3.00 kg
236,16 zł
do 4.00 kg
276,75 zł
do 5.00 kg
325,95 zł
do 6.00 kg
354,24 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
409,59 zł
do 9.00 kg
436,65 zł
do 10.00 kg
464,94 zł
do 11.00 kg
471,09 zł
do 21.00 kg
612,54 zł
do 30.00 kg
739,23 zł
do 31.00 kg
1.086,09 zł
do 45.00 kg
1.281,66 zł
do 70.00 kg
1.669,11 zł
do 71.00 kg
1.826,55 zł
do 100.00 kg
3.311,16 zł
Azerbejdżan (AZ)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Bahamy (BS)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Bahrajn (BH)
do 1.00 kg
144,00 zł
do 2.00 kg
182,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
253,00 zł
do 5.00 kg
286,00 zł
do 6.00 kg
310,00 zł
do 7.00 kg
335,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
384,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
714,00 zł
do 31.00 kg
1.769,00 zł
do 45.00 kg
2.210,00 zł
do 70.00 kg
3.046,00 zł
do 71.00 kg
3.091,00 zł
do 100.00 kg
4.399,00 zł
do 1.00 kg
177,12 zł
do 2.00 kg
223,86 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
311,19 zł
do 5.00 kg
351,78 zł
do 6.00 kg
381,30 zł
do 7.00 kg
412,05 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
472,32 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
878,22 zł
do 31.00 kg
2.175,87 zł
do 45.00 kg
2.718,30 zł
do 70.00 kg
3.746,58 zł
do 71.00 kg
3.801,93 zł
do 100.00 kg
5.410,77 zł
Bangladesz (BD)
do 1.00 kg
144,00 zł
do 2.00 kg
182,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
253,00 zł
do 5.00 kg
286,00 zł
do 6.00 kg
310,00 zł
do 7.00 kg
335,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
384,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
714,00 zł
do 31.00 kg
1.769,00 zł
do 45.00 kg
2.210,00 zł
do 70.00 kg
3.046,00 zł
do 71.00 kg
3.091,00 zł
do 100.00 kg
4.399,00 zł
do 1.00 kg
177,12 zł
do 2.00 kg
223,86 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
311,19 zł
do 5.00 kg
351,78 zł
do 6.00 kg
381,30 zł
do 7.00 kg
412,05 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
472,32 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
878,22 zł
do 31.00 kg
2.175,87 zł
do 45.00 kg
2.718,30 zł
do 70.00 kg
3.746,58 zł
do 71.00 kg
3.801,93 zł
do 100.00 kg
5.410,77 zł
Belgia (BE)
do 1.00 kg
125,00 zł
do 2.00 kg
159,00 zł
do 3.00 kg
192,00 zł
do 4.00 kg
225,00 zł
do 5.00 kg
265,00 zł
do 6.00 kg
288,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
333,00 zł
do 9.00 kg
355,00 zł
do 10.00 kg
378,00 zł
do 11.00 kg
383,00 zł
do 21.00 kg
498,00 zł
do 30.00 kg
601,00 zł
do 31.00 kg
883,00 zł
do 45.00 kg
1.042,00 zł
do 70.00 kg
1.357,00 zł
do 71.00 kg
1.485,00 zł
do 100.00 kg
2.692,00 zł
do 1.00 kg
153,75 zł
do 2.00 kg
195,57 zł
do 3.00 kg
236,16 zł
do 4.00 kg
276,75 zł
do 5.00 kg
325,95 zł
do 6.00 kg
354,24 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
409,59 zł
do 9.00 kg
436,65 zł
do 10.00 kg
464,94 zł
do 11.00 kg
471,09 zł
do 21.00 kg
612,54 zł
do 30.00 kg
739,23 zł
do 31.00 kg
1.086,09 zł
do 45.00 kg
1.281,66 zł
do 70.00 kg
1.669,11 zł
do 71.00 kg
1.826,55 zł
do 100.00 kg
3.311,16 zł
Belize (BZ)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Benin (BJ)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Bermudy (BM)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Bhutan (BT)
do 1.00 kg
144,00 zł
do 2.00 kg
182,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
253,00 zł
do 5.00 kg
286,00 zł
do 6.00 kg
310,00 zł
do 7.00 kg
335,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
384,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
714,00 zł
do 31.00 kg
1.769,00 zł
do 45.00 kg
2.210,00 zł
do 70.00 kg
3.046,00 zł
do 71.00 kg
3.091,00 zł
do 100.00 kg
4.399,00 zł
do 1.00 kg
177,12 zł
do 2.00 kg
223,86 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
311,19 zł
do 5.00 kg
351,78 zł
do 6.00 kg
381,30 zł
do 7.00 kg
412,05 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
472,32 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
878,22 zł
do 31.00 kg
2.175,87 zł
do 45.00 kg
2.718,30 zł
do 70.00 kg
3.746,58 zł
do 71.00 kg
3.801,93 zł
do 100.00 kg
5.410,77 zł
Białoruś (BY)
do 1.00 kg
147,00 zł
do 2.00 kg
184,00 zł
do 3.00 kg
221,00 zł
do 4.00 kg
258,00 zł
do 5.00 kg
305,00 zł
do 6.00 kg
329,00 zł
do 7.00 kg
353,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
424,00 zł
do 11.00 kg
429,00 zł
do 21.00 kg
550,00 zł
do 30.00 kg
662,00 zł
do 31.00 kg
1.345,00 zł
do 45.00 kg
1.672,00 zł
do 70.00 kg
2.307,00 zł
do 71.00 kg
2.344,00 zł
do 100.00 kg
3.402,00 zł
do 1.00 kg
180,81 zł
do 2.00 kg
226,32 zł
do 3.00 kg
271,83 zł
do 4.00 kg
317,34 zł
do 5.00 kg
375,15 zł
do 6.00 kg
404,67 zł
do 7.00 kg
434,19 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
521,52 zł
do 11.00 kg
527,67 zł
do 21.00 kg
676,50 zł
do 30.00 kg
814,26 zł
do 31.00 kg
1.654,35 zł
do 45.00 kg
2.056,56 zł
do 70.00 kg
2.837,61 zł
do 71.00 kg
2.883,12 zł
do 100.00 kg
4.184,46 zł
Boliwia (BO)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Bośnia i Hercegowina (BA)
do 1.00 kg
147,00 zł
do 2.00 kg
184,00 zł
do 3.00 kg
221,00 zł
do 4.00 kg
258,00 zł
do 5.00 kg
305,00 zł
do 6.00 kg
329,00 zł
do 7.00 kg
353,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
424,00 zł
do 11.00 kg
429,00 zł
do 21.00 kg
550,00 zł
do 30.00 kg
662,00 zł
do 31.00 kg
1.345,00 zł
do 45.00 kg
1.672,00 zł
do 70.00 kg
2.307,00 zł
do 71.00 kg
2.344,00 zł
do 100.00 kg
3.402,00 zł
do 1.00 kg
180,81 zł
do 2.00 kg
226,32 zł
do 3.00 kg
271,83 zł
do 4.00 kg
317,34 zł
do 5.00 kg
375,15 zł
do 6.00 kg
404,67 zł
do 7.00 kg
434,19 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
521,52 zł
do 11.00 kg
527,67 zł
do 21.00 kg
676,50 zł
do 30.00 kg
814,26 zł
do 31.00 kg
1.654,35 zł
do 45.00 kg
2.056,56 zł
do 70.00 kg
2.837,61 zł
do 71.00 kg
2.883,12 zł
do 100.00 kg
4.184,46 zł
Botswana (BW)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Brazylia (BR)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Brunei (BN)
do 1.00 kg
144,00 zł
do 2.00 kg
182,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
253,00 zł
do 5.00 kg
286,00 zł
do 6.00 kg
310,00 zł
do 7.00 kg
335,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
384,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
714,00 zł
do 31.00 kg
1.769,00 zł
do 45.00 kg
2.210,00 zł
do 70.00 kg
3.046,00 zł
do 71.00 kg
3.091,00 zł
do 100.00 kg
4.399,00 zł
do 1.00 kg
177,12 zł
do 2.00 kg
223,86 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
311,19 zł
do 5.00 kg
351,78 zł
do 6.00 kg
381,30 zł
do 7.00 kg
412,05 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
472,32 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
878,22 zł
do 31.00 kg
2.175,87 zł
do 45.00 kg
2.718,30 zł
do 70.00 kg
3.746,58 zł
do 71.00 kg
3.801,93 zł
do 100.00 kg
5.410,77 zł
Bułgaria (BG)
do 1.00 kg
111,00 zł
do 2.00 kg
164,00 zł
do 3.00 kg
199,00 zł
do 4.00 kg
234,00 zł
do 5.00 kg
277,00 zł
do 6.00 kg
300,00 zł
do 7.00 kg
323,00 zł
do 8.00 kg
346,00 zł
do 9.00 kg
369,00 zł
do 10.00 kg
392,00 zł
do 11.00 kg
398,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
628,00 zł
do 31.00 kg
928,00 zł
do 45.00 kg
1.174,00 zł
do 70.00 kg
1.648,00 zł
do 71.00 kg
2.114,00 zł
do 100.00 kg
3.223,00 zł
do 1.00 kg
136,53 zł
do 2.00 kg
201,72 zł
do 3.00 kg
244,77 zł
do 4.00 kg
287,82 zł
do 5.00 kg
340,71 zł
do 6.00 kg
369,00 zł
do 7.00 kg
397,29 zł
do 8.00 kg
425,58 zł
do 9.00 kg
453,87 zł
do 10.00 kg
482,16 zł
do 11.00 kg
489,54 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
772,44 zł
do 31.00 kg
1.141,44 zł
do 45.00 kg
1.444,02 zł
do 70.00 kg
2.027,04 zł
do 71.00 kg
2.600,22 zł
do 100.00 kg
3.964,29 zł
Burkina Faso (BF)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Burundi (BI)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Chile (CL)
do 1.00 kg
139,00 zł
do 2.00 kg
175,00 zł
do 3.00 kg
209,00 zł
do 4.00 kg
241,00 zł
do 5.00 kg
272,00 zł
do 6.00 kg
296,00 zł
do 7.00 kg
319,00 zł
do 8.00 kg
343,00 zł
do 9.00 kg
366,00 zł
do 10.00 kg
390,00 zł
do 11.00 kg
397,00 zł
do 21.00 kg
559,00 zł
do 30.00 kg
686,00 zł
do 31.00 kg
1.626,00 zł
do 45.00 kg
2.058,00 zł
do 70.00 kg
2.776,00 zł
do 71.00 kg
2.945,00 zł
do 100.00 kg
4.314,00 zł
do 1.00 kg
170,97 zł
do 2.00 kg
215,25 zł
do 3.00 kg
257,07 zł
do 4.00 kg
296,43 zł
do 5.00 kg
334,56 zł
do 6.00 kg
364,08 zł
do 7.00 kg
392,37 zł
do 8.00 kg
421,89 zł
do 9.00 kg
450,18 zł
do 10.00 kg
479,70 zł
do 11.00 kg
488,31 zł
do 21.00 kg
687,57 zł
do 30.00 kg
843,78 zł
do 31.00 kg
1.999,98 zł
do 45.00 kg
2.531,34 zł
do 70.00 kg
3.414,48 zł
do 71.00 kg
3.622,35 zł
do 100.00 kg
5.306,22 zł
Chiny (CN)
do 1.00 kg
139,00 zł
do 2.00 kg
175,00 zł
do 3.00 kg
209,00 zł
do 4.00 kg
241,00 zł
do 5.00 kg
272,00 zł
do 6.00 kg
296,00 zł
do 7.00 kg
319,00 zł
do 8.00 kg
343,00 zł
do 9.00 kg
366,00 zł
do 10.00 kg
390,00 zł
do 11.00 kg
397,00 zł
do 21.00 kg
559,00 zł
do 30.00 kg
686,00 zł
do 31.00 kg
1.626,00 zł
do 45.00 kg
2.058,00 zł
do 70.00 kg
2.776,00 zł
do 71.00 kg
2.945,00 zł
do 100.00 kg
4.314,00 zł
do 1.00 kg
170,97 zł
do 2.00 kg
215,25 zł
do 3.00 kg
257,07 zł
do 4.00 kg
296,43 zł
do 5.00 kg
334,56 zł
do 6.00 kg
364,08 zł
do 7.00 kg
392,37 zł
do 8.00 kg
421,89 zł
do 9.00 kg
450,18 zł
do 10.00 kg
479,70 zł
do 11.00 kg
488,31 zł
do 21.00 kg
687,57 zł
do 30.00 kg
843,78 zł
do 31.00 kg
1.999,98 zł
do 45.00 kg
2.531,34 zł
do 70.00 kg
3.414,48 zł
do 71.00 kg
3.622,35 zł
do 100.00 kg
5.306,22 zł
Chorwacja (HR)
do 1.00 kg
111,00 zł
do 2.00 kg
164,00 zł
do 3.00 kg
199,00 zł
do 4.00 kg
234,00 zł
do 5.00 kg
277,00 zł
do 6.00 kg
300,00 zł
do 7.00 kg
323,00 zł
do 8.00 kg
346,00 zł
do 9.00 kg
369,00 zł
do 10.00 kg
392,00 zł
do 11.00 kg
398,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
628,00 zł
do 31.00 kg
928,00 zł
do 45.00 kg
1.174,00 zł
do 70.00 kg
1.648,00 zł
do 71.00 kg
2.114,00 zł
do 100.00 kg
3.223,00 zł
do 1.00 kg
136,53 zł
do 2.00 kg
201,72 zł
do 3.00 kg
244,77 zł
do 4.00 kg
287,82 zł
do 5.00 kg
340,71 zł
do 6.00 kg
369,00 zł
do 7.00 kg
397,29 zł
do 8.00 kg
425,58 zł
do 9.00 kg
453,87 zł
do 10.00 kg
482,16 zł
do 11.00 kg
489,54 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
772,44 zł
do 31.00 kg
1.141,44 zł
do 45.00 kg
1.444,02 zł
do 70.00 kg
2.027,04 zł
do 71.00 kg
2.600,22 zł
do 100.00 kg
3.964,29 zł
Curaçao (CW)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Cypr (CY)
do 1.00 kg
147,00 zł
do 2.00 kg
184,00 zł
do 3.00 kg
221,00 zł
do 4.00 kg
258,00 zł
do 5.00 kg
305,00 zł
do 6.00 kg
329,00 zł
do 7.00 kg
353,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
424,00 zł
do 11.00 kg
429,00 zł
do 21.00 kg
550,00 zł
do 30.00 kg
662,00 zł
do 31.00 kg
1.345,00 zł
do 45.00 kg
1.672,00 zł
do 70.00 kg
2.307,00 zł
do 71.00 kg
2.344,00 zł
do 100.00 kg
3.402,00 zł
do 1.00 kg
180,81 zł
do 2.00 kg
226,32 zł
do 3.00 kg
271,83 zł
do 4.00 kg
317,34 zł
do 5.00 kg
375,15 zł
do 6.00 kg
404,67 zł
do 7.00 kg
434,19 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
521,52 zł
do 11.00 kg
527,67 zł
do 21.00 kg
676,50 zł
do 30.00 kg
814,26 zł
do 31.00 kg
1.654,35 zł
do 45.00 kg
2.056,56 zł
do 70.00 kg
2.837,61 zł
do 71.00 kg
2.883,12 zł
do 100.00 kg
4.184,46 zł
Czad (TD)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Czarnogóra (ME)
do 1.00 kg
147,00 zł
do 2.00 kg
184,00 zł
do 3.00 kg
221,00 zł
do 4.00 kg
258,00 zł
do 5.00 kg
305,00 zł
do 6.00 kg
329,00 zł
do 7.00 kg
353,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
424,00 zł
do 11.00 kg
429,00 zł
do 21.00 kg
550,00 zł
do 30.00 kg
662,00 zł
do 31.00 kg
1.345,00 zł
do 45.00 kg
1.672,00 zł
do 70.00 kg
2.307,00 zł
do 71.00 kg
2.344,00 zł
do 100.00 kg
3.402,00 zł
do 1.00 kg
180,81 zł
do 2.00 kg
226,32 zł
do 3.00 kg
271,83 zł
do 4.00 kg
317,34 zł
do 5.00 kg
375,15 zł
do 6.00 kg
404,67 zł
do 7.00 kg
434,19 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
521,52 zł
do 11.00 kg
527,67 zł
do 21.00 kg
676,50 zł
do 30.00 kg
814,26 zł
do 31.00 kg
1.654,35 zł
do 45.00 kg
2.056,56 zł
do 70.00 kg
2.837,61 zł
do 71.00 kg
2.883,12 zł
do 100.00 kg
4.184,46 zł
Czechy (CZ)
do 0.50 kg
105,00 zł
do 1.00 kg
119,00 zł
do 2.00 kg
149,00 zł
do 3.00 kg
177,00 zł
do 4.00 kg
205,00 zł
do 5.00 kg
240,00 zł
do 6.00 kg
257,00 zł
do 7.00 kg
273,00 zł
do 8.00 kg
289,00 zł
do 9.00 kg
305,00 zł
do 10.00 kg
321,00 zł
do 11.00 kg
326,00 zł
do 21.00 kg
422,00 zł
do 30.00 kg
501,00 zł
do 31.00 kg
733,00 zł
do 45.00 kg
882,00 zł
do 70.00 kg
1.174,00 zł
do 71.00 kg
1.485,00 zł
do 100.00 kg
1.929,00 zł
do 0.50 kg
129,15 zł
do 1.00 kg
146,37 zł
do 2.00 kg
183,27 zł
do 3.00 kg
217,71 zł
do 4.00 kg
252,15 zł
do 5.00 kg
295,20 zł
do 6.00 kg
316,11 zł
do 7.00 kg
335,79 zł
do 8.00 kg
355,47 zł
do 9.00 kg
375,15 zł
do 10.00 kg
394,83 zł
do 11.00 kg
400,98 zł
do 21.00 kg
519,06 zł
do 30.00 kg
616,23 zł
do 31.00 kg
901,59 zł
do 45.00 kg
1.084,86 zł
do 70.00 kg
1.444,02 zł
do 71.00 kg
1.826,55 zł
do 100.00 kg
2.372,67 zł
Dania (DK)
do 1.00 kg
125,00 zł
do 2.00 kg
159,00 zł
do 3.00 kg
192,00 zł
do 4.00 kg
225,00 zł
do 5.00 kg
265,00 zł
do 6.00 kg
288,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
333,00 zł
do 9.00 kg
355,00 zł
do 10.00 kg
378,00 zł
do 11.00 kg
383,00 zł
do 21.00 kg
498,00 zł
do 30.00 kg
601,00 zł
do 31.00 kg
883,00 zł
do 45.00 kg
1.042,00 zł
do 70.00 kg
1.357,00 zł
do 71.00 kg
1.485,00 zł
do 100.00 kg
2.692,00 zł
do 1.00 kg
153,75 zł
do 2.00 kg
195,57 zł
do 3.00 kg
236,16 zł
do 4.00 kg
276,75 zł
do 5.00 kg
325,95 zł
do 6.00 kg
354,24 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
409,59 zł
do 9.00 kg
436,65 zł
do 10.00 kg
464,94 zł
do 11.00 kg
471,09 zł
do 21.00 kg
612,54 zł
do 30.00 kg
739,23 zł
do 31.00 kg
1.086,09 zł
do 45.00 kg
1.281,66 zł
do 70.00 kg
1.669,11 zł
do 71.00 kg
1.826,55 zł
do 100.00 kg
3.311,16 zł
Demokratyczna Republika Konga (CD)
do 1.00 kg
144,00 zł
do 2.00 kg
182,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
253,00 zł
do 5.00 kg
286,00 zł
do 6.00 kg
310,00 zł
do 7.00 kg
335,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
384,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
714,00 zł
do 31.00 kg
1.769,00 zł
do 45.00 kg
2.210,00 zł
do 70.00 kg
3.046,00 zł
do 71.00 kg
3.091,00 zł
do 100.00 kg
4.399,00 zł
do 1.00 kg
177,12 zł
do 2.00 kg
223,86 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
311,19 zł
do 5.00 kg
351,78 zł
do 6.00 kg
381,30 zł
do 7.00 kg
412,05 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
472,32 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
878,22 zł
do 31.00 kg
2.175,87 zł
do 45.00 kg
2.718,30 zł
do 70.00 kg
3.746,58 zł
do 71.00 kg
3.801,93 zł
do 100.00 kg
5.410,77 zł
Dominika (DM)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Dominikana (DO)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Dżibuti (DJ)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Egipt (EG)
do 1.00 kg
144,00 zł
do 2.00 kg
182,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
253,00 zł
do 5.00 kg
286,00 zł
do 6.00 kg
310,00 zł
do 7.00 kg
335,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
384,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
714,00 zł
do 31.00 kg
1.769,00 zł
do 45.00 kg
2.210,00 zł
do 70.00 kg
3.046,00 zł
do 71.00 kg
3.091,00 zł
do 100.00 kg
4.399,00 zł
do 1.00 kg
177,12 zł
do 2.00 kg
223,86 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
311,19 zł
do 5.00 kg
351,78 zł
do 6.00 kg
381,30 zł
do 7.00 kg
412,05 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
472,32 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
878,22 zł
do 31.00 kg
2.175,87 zł
do 45.00 kg
2.718,30 zł
do 70.00 kg
3.746,58 zł
do 71.00 kg
3.801,93 zł
do 100.00 kg
5.410,77 zł
Ekwador (EC)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Erytrea (ER)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Estonia (EE)
do 1.00 kg
111,00 zł
do 2.00 kg
164,00 zł
do 3.00 kg
199,00 zł
do 4.00 kg
234,00 zł
do 5.00 kg
277,00 zł
do 6.00 kg
300,00 zł
do 7.00 kg
323,00 zł
do 8.00 kg
346,00 zł
do 9.00 kg
369,00 zł
do 10.00 kg
392,00 zł
do 11.00 kg
398,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
628,00 zł
do 31.00 kg
928,00 zł
do 45.00 kg
1.174,00 zł
do 70.00 kg
1.648,00 zł
do 71.00 kg
2.114,00 zł
do 100.00 kg
3.223,00 zł
do 1.00 kg
136,53 zł
do 2.00 kg
201,72 zł
do 3.00 kg
244,77 zł
do 4.00 kg
287,82 zł
do 5.00 kg
340,71 zł
do 6.00 kg
369,00 zł
do 7.00 kg
397,29 zł
do 8.00 kg
425,58 zł
do 9.00 kg
453,87 zł
do 10.00 kg
482,16 zł
do 11.00 kg
489,54 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
772,44 zł
do 31.00 kg
1.141,44 zł
do 45.00 kg
1.444,02 zł
do 70.00 kg
2.027,04 zł
do 71.00 kg
2.600,22 zł
do 100.00 kg
3.964,29 zł
Etiopia (ET)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Fidżi (FJ)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Filipiny (PH)
do 1.00 kg
142,00 zł
do 2.00 kg
180,00 zł
do 3.00 kg
215,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
279,00 zł
do 6.00 kg
303,00 zł
do 7.00 kg
327,00 zł
do 8.00 kg
350,00 zł
do 9.00 kg
374,00 zł
do 10.00 kg
398,00 zł
do 11.00 kg
406,00 zł
do 21.00 kg
567,00 zł
do 30.00 kg
697,00 zł
do 31.00 kg
1.724,00 zł
do 45.00 kg
2.118,00 zł
do 70.00 kg
2.866,00 zł
do 71.00 kg
2.914,00 zł
do 100.00 kg
4.321,00 zł
do 1.00 kg
174,66 zł
do 2.00 kg
221,40 zł
do 3.00 kg
264,45 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
343,17 zł
do 6.00 kg
372,69 zł
do 7.00 kg
402,21 zł
do 8.00 kg
430,50 zł
do 9.00 kg
460,02 zł
do 10.00 kg
489,54 zł
do 11.00 kg
499,38 zł
do 21.00 kg
697,41 zł
do 30.00 kg
857,31 zł
do 31.00 kg
2.120,52 zł
do 45.00 kg
2.605,14 zł
do 70.00 kg
3.525,18 zł
do 71.00 kg
3.584,22 zł
do 100.00 kg
5.314,83 zł
Finlandia (FI)
do 1.00 kg
111,00 zł
do 2.00 kg
164,00 zł
do 3.00 kg
199,00 zł
do 4.00 kg
234,00 zł
do 5.00 kg
277,00 zł
do 6.00 kg
300,00 zł
do 7.00 kg
323,00 zł
do 8.00 kg
346,00 zł
do 9.00 kg
369,00 zł
do 10.00 kg
392,00 zł
do 11.00 kg
398,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
628,00 zł
do 31.00 kg
928,00 zł
do 45.00 kg
1.174,00 zł
do 70.00 kg
1.648,00 zł
do 71.00 kg
2.114,00 zł
do 100.00 kg
3.223,00 zł
do 1.00 kg
136,53 zł
do 2.00 kg
201,72 zł
do 3.00 kg
244,77 zł
do 4.00 kg
287,82 zł
do 5.00 kg
340,71 zł
do 6.00 kg
369,00 zł
do 7.00 kg
397,29 zł
do 8.00 kg
425,58 zł
do 9.00 kg
453,87 zł
do 10.00 kg
482,16 zł
do 11.00 kg
489,54 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
772,44 zł
do 31.00 kg
1.141,44 zł
do 45.00 kg
1.444,02 zł
do 70.00 kg
2.027,04 zł
do 71.00 kg
2.600,22 zł
do 100.00 kg
3.964,29 zł
Francja (FR)
do 1.00 kg
125,00 zł
do 2.00 kg
159,00 zł
do 3.00 kg
192,00 zł
do 4.00 kg
225,00 zł
do 5.00 kg
265,00 zł
do 6.00 kg
288,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
333,00 zł
do 9.00 kg
355,00 zł
do 10.00 kg
378,00 zł
do 11.00 kg
383,00 zł
do 21.00 kg
498,00 zł
do 30.00 kg
601,00 zł
do 31.00 kg
883,00 zł
do 45.00 kg
1.042,00 zł
do 70.00 kg
1.357,00 zł
do 71.00 kg
1.485,00 zł
do 100.00 kg
2.692,00 zł
do 1.00 kg
153,75 zł
do 2.00 kg
195,57 zł
do 3.00 kg
236,16 zł
do 4.00 kg
276,75 zł
do 5.00 kg
325,95 zł
do 6.00 kg
354,24 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
409,59 zł
do 9.00 kg
436,65 zł
do 10.00 kg
464,94 zł
do 11.00 kg
471,09 zł
do 21.00 kg
612,54 zł
do 30.00 kg
739,23 zł
do 31.00 kg
1.086,09 zł
do 45.00 kg
1.281,66 zł
do 70.00 kg
1.669,11 zł
do 71.00 kg
1.826,55 zł
do 100.00 kg
3.311,16 zł
Gabon (GA)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Gambia (GM)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Ghana (GH)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Gibraltar (GI)
do 1.00 kg
111,00 zł
do 2.00 kg
164,00 zł
do 3.00 kg
199,00 zł
do 4.00 kg
234,00 zł
do 5.00 kg
277,00 zł
do 6.00 kg
300,00 zł
do 7.00 kg
323,00 zł
do 8.00 kg
346,00 zł
do 9.00 kg
369,00 zł
do 10.00 kg
392,00 zł
do 11.00 kg
398,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
628,00 zł
do 31.00 kg
928,00 zł
do 45.00 kg
1.174,00 zł
do 70.00 kg
1.648,00 zł
do 71.00 kg
2.114,00 zł
do 100.00 kg
3.223,00 zł
do 1.00 kg
136,53 zł
do 2.00 kg
201,72 zł
do 3.00 kg
244,77 zł
do 4.00 kg
287,82 zł
do 5.00 kg
340,71 zł
do 6.00 kg
369,00 zł
do 7.00 kg
397,29 zł
do 8.00 kg
425,58 zł
do 9.00 kg
453,87 zł
do 10.00 kg
482,16 zł
do 11.00 kg
489,54 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
772,44 zł
do 31.00 kg
1.141,44 zł
do 45.00 kg
1.444,02 zł
do 70.00 kg
2.027,04 zł
do 71.00 kg
2.600,22 zł
do 100.00 kg
3.964,29 zł
Grecja (GR)
do 1.00 kg
111,00 zł
do 2.00 kg
164,00 zł
do 3.00 kg
199,00 zł
do 4.00 kg
234,00 zł
do 5.00 kg
277,00 zł
do 6.00 kg
300,00 zł
do 7.00 kg
323,00 zł
do 8.00 kg
346,00 zł
do 9.00 kg
369,00 zł
do 10.00 kg
392,00 zł
do 11.00 kg
398,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
628,00 zł
do 31.00 kg
928,00 zł
do 45.00 kg
1.174,00 zł
do 70.00 kg
1.648,00 zł
do 71.00 kg
2.114,00 zł
do 100.00 kg
3.223,00 zł
do 1.00 kg
136,53 zł
do 2.00 kg
201,72 zł
do 3.00 kg
244,77 zł
do 4.00 kg
287,82 zł
do 5.00 kg
340,71 zł
do 6.00 kg
369,00 zł
do 7.00 kg
397,29 zł
do 8.00 kg
425,58 zł
do 9.00 kg
453,87 zł
do 10.00 kg
482,16 zł
do 11.00 kg
489,54 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
772,44 zł
do 31.00 kg
1.141,44 zł
do 45.00 kg
1.444,02 zł
do 70.00 kg
2.027,04 zł
do 71.00 kg
2.600,22 zł
do 100.00 kg
3.964,29 zł
Grenada (GD)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Gruzja (GE)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Guam (GU)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Gujana (GY)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Gujana Francuska (GF)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Gwadelupa (GP)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Gwatemala (GT)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Gwinea (GN)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Gwinea Bissau (GW)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Haiti (HT)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Hiszpania (ES)
do 1.00 kg
111,00 zł
do 2.00 kg
164,00 zł
do 3.00 kg
199,00 zł
do 4.00 kg
234,00 zł
do 5.00 kg
277,00 zł
do 6.00 kg
300,00 zł
do 7.00 kg
323,00 zł
do 8.00 kg
346,00 zł
do 9.00 kg
369,00 zł
do 10.00 kg
392,00 zł
do 11.00 kg
398,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
628,00 zł
do 31.00 kg
928,00 zł
do 45.00 kg
1.174,00 zł
do 70.00 kg
1.648,00 zł
do 71.00 kg
2.114,00 zł
do 100.00 kg
3.223,00 zł
do 1.00 kg
136,53 zł
do 2.00 kg
201,72 zł
do 3.00 kg
244,77 zł
do 4.00 kg
287,82 zł
do 5.00 kg
340,71 zł
do 6.00 kg
369,00 zł
do 7.00 kg
397,29 zł
do 8.00 kg
425,58 zł
do 9.00 kg
453,87 zł
do 10.00 kg
482,16 zł
do 11.00 kg
489,54 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
772,44 zł
do 31.00 kg
1.141,44 zł
do 45.00 kg
1.444,02 zł
do 70.00 kg
2.027,04 zł
do 71.00 kg
2.600,22 zł
do 100.00 kg
3.964,29 zł
Holandia (NL)
do 1.00 kg
125,00 zł
do 2.00 kg
159,00 zł
do 3.00 kg
192,00 zł
do 4.00 kg
225,00 zł
do 5.00 kg
265,00 zł
do 6.00 kg
288,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
333,00 zł
do 9.00 kg
355,00 zł
do 10.00 kg
378,00 zł
do 11.00 kg
383,00 zł
do 21.00 kg
498,00 zł
do 30.00 kg
601,00 zł
do 31.00 kg
883,00 zł
do 45.00 kg
1.042,00 zł
do 70.00 kg
1.357,00 zł
do 71.00 kg
1.485,00 zł
do 100.00 kg
2.692,00 zł
do 1.00 kg
153,75 zł
do 2.00 kg
195,57 zł
do 3.00 kg
236,16 zł
do 4.00 kg
276,75 zł
do 5.00 kg
325,95 zł
do 6.00 kg
354,24 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
409,59 zł
do 9.00 kg
436,65 zł
do 10.00 kg
464,94 zł
do 11.00 kg
471,09 zł
do 21.00 kg
612,54 zł
do 30.00 kg
739,23 zł
do 31.00 kg
1.086,09 zł
do 45.00 kg
1.281,66 zł
do 70.00 kg
1.669,11 zł
do 71.00 kg
1.826,55 zł
do 100.00 kg
3.311,16 zł
Honduras (HN)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Indie (IN)
do 1.00 kg
144,00 zł
do 2.00 kg
182,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
253,00 zł
do 5.00 kg
286,00 zł
do 6.00 kg
310,00 zł
do 7.00 kg
335,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
384,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
714,00 zł
do 31.00 kg
1.769,00 zł
do 45.00 kg
2.210,00 zł
do 70.00 kg
3.046,00 zł
do 71.00 kg
3.091,00 zł
do 100.00 kg
4.399,00 zł
do 1.00 kg
177,12 zł
do 2.00 kg
223,86 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
311,19 zł
do 5.00 kg
351,78 zł
do 6.00 kg
381,30 zł
do 7.00 kg
412,05 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
472,32 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
878,22 zł
do 31.00 kg
2.175,87 zł
do 45.00 kg
2.718,30 zł
do 70.00 kg
3.746,58 zł
do 71.00 kg
3.801,93 zł
do 100.00 kg
5.410,77 zł
Indonezja (ID)
do 1.00 kg
142,00 zł
do 2.00 kg
180,00 zł
do 3.00 kg
215,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
279,00 zł
do 6.00 kg
303,00 zł
do 7.00 kg
327,00 zł
do 8.00 kg
350,00 zł
do 9.00 kg
374,00 zł
do 10.00 kg
398,00 zł
do 11.00 kg
406,00 zł
do 21.00 kg
567,00 zł
do 30.00 kg
697,00 zł
do 31.00 kg
1.724,00 zł
do 45.00 kg
2.118,00 zł
do 70.00 kg
2.866,00 zł
do 71.00 kg
2.914,00 zł
do 100.00 kg
4.321,00 zł
do 1.00 kg
174,66 zł
do 2.00 kg
221,40 zł
do 3.00 kg
264,45 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
343,17 zł
do 6.00 kg
372,69 zł
do 7.00 kg
402,21 zł
do 8.00 kg
430,50 zł
do 9.00 kg
460,02 zł
do 10.00 kg
489,54 zł
do 11.00 kg
499,38 zł
do 21.00 kg
697,41 zł
do 30.00 kg
857,31 zł
do 31.00 kg
2.120,52 zł
do 45.00 kg
2.605,14 zł
do 70.00 kg
3.525,18 zł
do 71.00 kg
3.584,22 zł
do 100.00 kg
5.314,83 zł
Irak (IQ)
do 1.00 kg
142,00 zł
do 2.00 kg
180,00 zł
do 3.00 kg
215,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
279,00 zł
do 6.00 kg
303,00 zł
do 7.00 kg
327,00 zł
do 8.00 kg
350,00 zł
do 9.00 kg
374,00 zł
do 10.00 kg
398,00 zł
do 11.00 kg
406,00 zł
do 21.00 kg
567,00 zł
do 30.00 kg
697,00 zł
do 31.00 kg
1.724,00 zł
do 45.00 kg
2.118,00 zł
do 70.00 kg
2.866,00 zł
do 71.00 kg
2.914,00 zł
do 100.00 kg
4.321,00 zł
do 1.00 kg
174,66 zł
do 2.00 kg
221,40 zł
do 3.00 kg
264,45 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
343,17 zł
do 6.00 kg
372,69 zł
do 7.00 kg
402,21 zł
do 8.00 kg
430,50 zł
do 9.00 kg
460,02 zł
do 10.00 kg
489,54 zł
do 11.00 kg
499,38 zł
do 21.00 kg
697,41 zł
do 30.00 kg
857,31 zł
do 31.00 kg
2.120,52 zł
do 45.00 kg
2.605,14 zł
do 70.00 kg
3.525,18 zł
do 71.00 kg
3.584,22 zł
do 100.00 kg
5.314,83 zł
Iran (IR)
do 1.00 kg
142,00 zł
do 2.00 kg
180,00 zł
do 3.00 kg
215,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
279,00 zł
do 6.00 kg
303,00 zł
do 7.00 kg
327,00 zł
do 8.00 kg
350,00 zł
do 9.00 kg
374,00 zł
do 10.00 kg
398,00 zł
do 11.00 kg
406,00 zł
do 21.00 kg
567,00 zł
do 30.00 kg
697,00 zł
do 31.00 kg
1.724,00 zł
do 45.00 kg
2.118,00 zł
do 70.00 kg
2.866,00 zł
do 71.00 kg
2.914,00 zł
do 100.00 kg
4.321,00 zł
do 1.00 kg
174,66 zł
do 2.00 kg
221,40 zł
do 3.00 kg
264,45 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
343,17 zł
do 6.00 kg
372,69 zł
do 7.00 kg
402,21 zł
do 8.00 kg
430,50 zł
do 9.00 kg
460,02 zł
do 10.00 kg
489,54 zł
do 11.00 kg
499,38 zł
do 21.00 kg
697,41 zł
do 30.00 kg
857,31 zł
do 31.00 kg
2.120,52 zł
do 45.00 kg
2.605,14 zł
do 70.00 kg
3.525,18 zł
do 71.00 kg
3.584,22 zł
do 100.00 kg
5.314,83 zł
Irlandia (IE)
do 1.00 kg
111,00 zł
do 2.00 kg
164,00 zł
do 3.00 kg
199,00 zł
do 4.00 kg
234,00 zł
do 5.00 kg
277,00 zł
do 6.00 kg
300,00 zł
do 7.00 kg
323,00 zł
do 8.00 kg
346,00 zł
do 9.00 kg
369,00 zł
do 10.00 kg
392,00 zł
do 11.00 kg
398,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
628,00 zł
do 31.00 kg
928,00 zł
do 45.00 kg
1.174,00 zł
do 70.00 kg
1.648,00 zł
do 71.00 kg
2.114,00 zł
do 100.00 kg
3.223,00 zł
do 1.00 kg
136,53 zł
do 2.00 kg
201,72 zł
do 3.00 kg
244,77 zł
do 4.00 kg
287,82 zł
do 5.00 kg
340,71 zł
do 6.00 kg
369,00 zł
do 7.00 kg
397,29 zł
do 8.00 kg
425,58 zł
do 9.00 kg
453,87 zł
do 10.00 kg
482,16 zł
do 11.00 kg
489,54 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
772,44 zł
do 31.00 kg
1.141,44 zł
do 45.00 kg
1.444,02 zł
do 70.00 kg
2.027,04 zł
do 71.00 kg
2.600,22 zł
do 100.00 kg
3.964,29 zł
Islandia (IS)
do 1.00 kg
147,00 zł
do 2.00 kg
184,00 zł
do 3.00 kg
221,00 zł
do 4.00 kg
258,00 zł
do 5.00 kg
305,00 zł
do 6.00 kg
329,00 zł
do 7.00 kg
353,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
424,00 zł
do 11.00 kg
429,00 zł
do 21.00 kg
550,00 zł
do 30.00 kg
662,00 zł
do 31.00 kg
1.345,00 zł
do 45.00 kg
1.672,00 zł
do 70.00 kg
2.307,00 zł
do 71.00 kg
2.344,00 zł
do 100.00 kg
3.402,00 zł
do 1.00 kg
180,81 zł
do 2.00 kg
226,32 zł
do 3.00 kg
271,83 zł
do 4.00 kg
317,34 zł
do 5.00 kg
375,15 zł
do 6.00 kg
404,67 zł
do 7.00 kg
434,19 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
521,52 zł
do 11.00 kg
527,67 zł
do 21.00 kg
676,50 zł
do 30.00 kg
814,26 zł
do 31.00 kg
1.654,35 zł
do 45.00 kg
2.056,56 zł
do 70.00 kg
2.837,61 zł
do 71.00 kg
2.883,12 zł
do 100.00 kg
4.184,46 zł
Izrael (IL)
do 1.00 kg
142,00 zł
do 2.00 kg
180,00 zł
do 3.00 kg
215,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
279,00 zł
do 6.00 kg
303,00 zł
do 7.00 kg
327,00 zł
do 8.00 kg
350,00 zł
do 9.00 kg
374,00 zł
do 10.00 kg
398,00 zł
do 11.00 kg
406,00 zł
do 21.00 kg
567,00 zł
do 30.00 kg
697,00 zł
do 31.00 kg
1.724,00 zł
do 45.00 kg
2.118,00 zł
do 70.00 kg
2.866,00 zł
do 71.00 kg
2.914,00 zł
do 100.00 kg
4.321,00 zł
do 1.00 kg
174,66 zł
do 2.00 kg
221,40 zł
do 3.00 kg
264,45 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
343,17 zł
do 6.00 kg
372,69 zł
do 7.00 kg
402,21 zł
do 8.00 kg
430,50 zł
do 9.00 kg
460,02 zł
do 10.00 kg
489,54 zł
do 11.00 kg
499,38 zł
do 21.00 kg
697,41 zł
do 30.00 kg
857,31 zł
do 31.00 kg
2.120,52 zł
do 45.00 kg
2.605,14 zł
do 70.00 kg
3.525,18 zł
do 71.00 kg
3.584,22 zł
do 100.00 kg
5.314,83 zł
Jamajka (JM)
do 1.00 kg
144,00 zł
do 2.00 kg
182,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
253,00 zł
do 5.00 kg
286,00 zł
do 6.00 kg
310,00 zł
do 7.00 kg
335,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
384,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
714,00 zł
do 31.00 kg
1.769,00 zł
do 45.00 kg
2.210,00 zł
do 70.00 kg
3.046,00 zł
do 71.00 kg
3.091,00 zł
do 100.00 kg
4.399,00 zł
do 1.00 kg
177,12 zł
do 2.00 kg
223,86 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
311,19 zł
do 5.00 kg
351,78 zł
do 6.00 kg
381,30 zł
do 7.00 kg
412,05 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
472,32 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
878,22 zł
do 31.00 kg
2.175,87 zł
do 45.00 kg
2.718,30 zł
do 70.00 kg
3.746,58 zł
do 71.00 kg
3.801,93 zł
do 100.00 kg
5.410,77 zł
Japonia (JP)
do 1.00 kg
139,00 zł
do 2.00 kg
175,00 zł
do 3.00 kg
209,00 zł
do 4.00 kg
241,00 zł
do 5.00 kg
272,00 zł
do 6.00 kg
296,00 zł
do 7.00 kg
319,00 zł
do 8.00 kg
343,00 zł
do 9.00 kg
366,00 zł
do 10.00 kg
390,00 zł
do 11.00 kg
397,00 zł
do 21.00 kg
559,00 zł
do 30.00 kg
686,00 zł
do 31.00 kg
1.626,00 zł
do 45.00 kg
2.058,00 zł
do 70.00 kg
2.776,00 zł
do 71.00 kg
2.945,00 zł
do 100.00 kg
4.314,00 zł
do 1.00 kg
170,97 zł
do 2.00 kg
215,25 zł
do 3.00 kg
257,07 zł
do 4.00 kg
296,43 zł
do 5.00 kg
334,56 zł
do 6.00 kg
364,08 zł
do 7.00 kg
392,37 zł
do 8.00 kg
421,89 zł
do 9.00 kg
450,18 zł
do 10.00 kg
479,70 zł
do 11.00 kg
488,31 zł
do 21.00 kg
687,57 zł
do 30.00 kg
843,78 zł
do 31.00 kg
1.999,98 zł
do 45.00 kg
2.531,34 zł
do 70.00 kg
3.414,48 zł
do 71.00 kg
3.622,35 zł
do 100.00 kg
5.306,22 zł
Jemen (YE)
do 1.00 kg
144,00 zł
do 2.00 kg
182,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
253,00 zł
do 5.00 kg
286,00 zł
do 6.00 kg
310,00 zł
do 7.00 kg
335,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
384,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
714,00 zł
do 31.00 kg
1.769,00 zł
do 45.00 kg
2.210,00 zł
do 70.00 kg
3.046,00 zł
do 71.00 kg
3.091,00 zł
do 100.00 kg
4.399,00 zł
do 1.00 kg
177,12 zł
do 2.00 kg
223,86 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
311,19 zł
do 5.00 kg
351,78 zł
do 6.00 kg
381,30 zł
do 7.00 kg
412,05 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
472,32 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
878,22 zł
do 31.00 kg
2.175,87 zł
do 45.00 kg
2.718,30 zł
do 70.00 kg
3.746,58 zł
do 71.00 kg
3.801,93 zł
do 100.00 kg
5.410,77 zł
Kajmany (KY)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Kamerun (CM)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Kanada (CA)
do 1.00 kg
142,00 zł
do 2.00 kg
180,00 zł
do 3.00 kg
215,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
279,00 zł
do 6.00 kg
303,00 zł
do 7.00 kg
327,00 zł
do 8.00 kg
350,00 zł
do 9.00 kg
374,00 zł
do 10.00 kg
398,00 zł
do 11.00 kg
406,00 zł
do 21.00 kg
567,00 zł
do 30.00 kg
697,00 zł
do 31.00 kg
1.724,00 zł
do 45.00 kg
2.118,00 zł
do 70.00 kg
2.866,00 zł
do 71.00 kg
2.914,00 zł
do 100.00 kg
4.321,00 zł
do 1.00 kg
174,66 zł
do 2.00 kg
221,40 zł
do 3.00 kg
264,45 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
343,17 zł
do 6.00 kg
372,69 zł
do 7.00 kg
402,21 zł
do 8.00 kg
430,50 zł
do 9.00 kg
460,02 zł
do 10.00 kg
489,54 zł
do 11.00 kg
499,38 zł
do 21.00 kg
697,41 zł
do 30.00 kg
857,31 zł
do 31.00 kg
2.120,52 zł
do 45.00 kg
2.605,14 zł
do 70.00 kg
3.525,18 zł
do 71.00 kg
3.584,22 zł
do 100.00 kg
5.314,83 zł
Katar (QA)
do 1.00 kg
144,00 zł
do 2.00 kg
182,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
253,00 zł
do 5.00 kg
286,00 zł
do 6.00 kg
310,00 zł
do 7.00 kg
335,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
384,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
714,00 zł
do 31.00 kg
1.769,00 zł
do 45.00 kg
2.210,00 zł
do 70.00 kg
3.046,00 zł
do 71.00 kg
3.091,00 zł
do 100.00 kg
4.399,00 zł
do 1.00 kg
177,12 zł
do 2.00 kg
223,86 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
311,19 zł
do 5.00 kg
351,78 zł
do 6.00 kg
381,30 zł
do 7.00 kg
412,05 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
472,32 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
878,22 zł
do 31.00 kg
2.175,87 zł
do 45.00 kg
2.718,30 zł
do 70.00 kg
3.746,58 zł
do 71.00 kg
3.801,93 zł
do 100.00 kg
5.410,77 zł
Kazachstan (KZ)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Kenia (KE)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Kirgistan (KG)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Kiribati (KI)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Kolumbia (CO)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Kongo (CG)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Korea Południowa (KR)
do 1.00 kg
142,00 zł
do 2.00 kg
180,00 zł
do 3.00 kg
215,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
279,00 zł
do 6.00 kg
303,00 zł
do 7.00 kg
327,00 zł
do 8.00 kg
350,00 zł
do 9.00 kg
374,00 zł
do 10.00 kg
398,00 zł
do 11.00 kg
406,00 zł
do 21.00 kg
567,00 zł
do 30.00 kg
697,00 zł
do 31.00 kg
1.724,00 zł
do 45.00 kg
2.118,00 zł
do 70.00 kg
2.866,00 zł
do 71.00 kg
2.914,00 zł
do 100.00 kg
4.321,00 zł
do 1.00 kg
174,66 zł
do 2.00 kg
221,40 zł
do 3.00 kg
264,45 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
343,17 zł
do 6.00 kg
372,69 zł
do 7.00 kg
402,21 zł
do 8.00 kg
430,50 zł
do 9.00 kg
460,02 zł
do 10.00 kg
489,54 zł
do 11.00 kg
499,38 zł
do 21.00 kg
697,41 zł
do 30.00 kg
857,31 zł
do 31.00 kg
2.120,52 zł
do 45.00 kg
2.605,14 zł
do 70.00 kg
3.525,18 zł
do 71.00 kg
3.584,22 zł
do 100.00 kg
5.314,83 zł
Kosowo (XK)
do 1.00 kg
147,00 zł
do 2.00 kg
184,00 zł
do 3.00 kg
221,00 zł
do 4.00 kg
258,00 zł
do 5.00 kg
305,00 zł
do 6.00 kg
329,00 zł
do 7.00 kg
353,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
424,00 zł
do 11.00 kg
429,00 zł
do 21.00 kg
550,00 zł
do 30.00 kg
662,00 zł
do 31.00 kg
1.345,00 zł
do 45.00 kg
1.672,00 zł
do 70.00 kg
2.307,00 zł
do 71.00 kg
2.344,00 zł
do 100.00 kg
3.402,00 zł
do 1.00 kg
180,81 zł
do 2.00 kg
226,32 zł
do 3.00 kg
271,83 zł
do 4.00 kg
317,34 zł
do 5.00 kg
375,15 zł
do 6.00 kg
404,67 zł
do 7.00 kg
434,19 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
521,52 zł
do 11.00 kg
527,67 zł
do 21.00 kg
676,50 zł
do 30.00 kg
814,26 zł
do 31.00 kg
1.654,35 zł
do 45.00 kg
2.056,56 zł
do 70.00 kg
2.837,61 zł
do 71.00 kg
2.883,12 zł
do 100.00 kg
4.184,46 zł
Kostaryka (CR)
do 1.00 kg
173,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
346,00 zł
do 6.00 kg
374,00 zł
do 7.00 kg
402,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
486,00 zł
do 11.00 kg
496,00 zł
do 21.00 kg
695,00 zł
do 30.00 kg
841,00 zł
do 31.00 kg
1.894,00 zł
do 45.00 kg
2.433,00 zł
do 70.00 kg
3.555,00 zł
do 71.00 kg
3.597,99 zł
do 100.00 kg
4.856,00 zł
do 1.00 kg
212,79 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
425,58 zł
do 6.00 kg
460,02 zł
do 7.00 kg
494,46 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
597,78 zł
do 11.00 kg
610,08 zł
do 21.00 kg
854,85 zł
do 30.00 kg
1.034,43 zł
do 31.00 kg
2.329,62 zł
do 45.00 kg
2.992,59 zł
do 70.00 kg
4.372,65 zł
do 71.00 kg
4.425,53 zł
do 100.00 kg
5.972,88 zł
Kuba (CU)
do 1.00 kg
144,00 zł
do 2.00 kg
182,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
253,00 zł
do 5.00 kg
286,00 zł
do 6.00 kg
310,00 zł
do 7.00 kg
335,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
384,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
714,00 zł
do 31.00 kg
1.769,00 zł
do 45.00 kg
2.210,00 zł
do 70.00 kg
3.046,00 zł
do 71.00 kg
3.091,00 zł
do 100.00 kg
4.399,00 zł
do 1.00 kg
177,12 zł
do 2.00 kg
223,86 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
311,19 zł
do 5.00 kg
351,78 zł
do 6.00 kg
381,30 zł
do 7.00 kg
412,05 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
472,32 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
878,22 zł
do 31.00 kg
2.175,87 zł
do 45.00 kg
2.718,30 zł
do 70.00 kg
3.746,58 zł
do 71.00 kg
3.801,93 zł
do 100.00 kg
5.410,77 zł
Kuwejt (KW)
do 1.00 kg
144,00 zł
do 2.00 kg
182,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
253,00 zł
do 5.00 kg
286,00 zł
do 6.00 kg
310,00 zł
do 7.00 kg
335,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
384,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
714,00 zł
do 31.00 kg
1.769,00 zł
do 45.00 kg
2.210,00 zł
do 70.00 kg
3.046,00 zł
do 71.00 kg
3.091,00 zł
do 100.00 kg
4.399,00 zł
do 1.00 kg
177,12 zł
do 2.00 kg
223,86 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
311,19 zł
do 5.00 kg
351,78 zł
do 6.00 kg
381,30 zł
do 7.00 kg
412,05 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
472,32 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
878,22 zł
do 31.00 kg
2.175,87 zł
do 45.00 kg
2.718,30 zł
do 70.00 kg
3.746,58 zł
do 71.00 kg
3.801,93 zł
do 100.00 kg
5.410,77 zł
Laos (LA)
do 1.00 kg
142,00 zł
do 2.00 kg
180,00 zł
do 3.00 kg
215,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
279,00 zł
do 6.00 kg
303,00 zł
do 7.00 kg
327,00 zł
do 8.00 kg
350,00 zł
do 9.00 kg
374,00 zł
do 10.00 kg
398,00 zł
do 11.00 kg
406,00 zł
do 21.00 kg
567,00 zł
do 30.00 kg
697,00 zł
do 31.00 kg
1.724,00 zł
do 45.00 kg
2.118,00 zł
do 70.00 kg
2.866,00 zł
do 71.00 kg
2.914,00 zł
do 100.00 kg
4.321,00 zł
do 1.00 kg
174,66 zł
do 2.00 kg
221,40 zł
do 3.00 kg
264,45 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
343,17 zł
do 6.00 kg
372,69 zł
do 7.00 kg
402,21 zł
do 8.00 kg
430,50 zł
do 9.00 kg
460,02 zł
do 10.00 kg
489,54 zł
do 11.00 kg
499,38 zł
do 21.00 kg
697,41 zł
do 30.00 kg
857,31 zł
do 31.00 kg
2.120,52 zł
do 45.00 kg
2.605,14 zł
do 70.00 kg
3.525,18 zł
do 71.00 kg
3.584,22 zł
do 100.00 kg
5.314,83 zł
Lesotho (LS)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Liban (LB)
do 1.00 kg
144,00 zł
do 2.00 kg
182,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
253,00 zł
do 5.00 kg
286,00 zł
do 6.00 kg
310,00 zł
do 7.00 kg
335,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
384,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
714,00 zł
do 31.00 kg
1.769,00 zł
do 45.00 kg
2.210,00 zł
do 70.00 kg
3.046,00 zł
do 71.00 kg
3.091,00 zł
do 100.00 kg
4.399,00 zł
do 1.00 kg
177,12 zł
do 2.00 kg
223,86 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
311,19 zł
do 5.00 kg
351,78 zł
do 6.00 kg
381,30 zł
do 7.00 kg
412,05 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
472,32 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
878,22 zł
do 31.00 kg
2.175,87 zł
do 45.00 kg
2.718,30 zł
do 70.00 kg
3.746,58 zł
do 71.00 kg
3.801,93 zł
do 100.00 kg
5.410,77 zł
Liberia (LR)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Libia (LY)
do 1.00 kg
144,00 zł
do 2.00 kg
182,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
253,00 zł
do 5.00 kg
286,00 zł
do 6.00 kg
310,00 zł
do 7.00 kg
335,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
384,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
714,00 zł
do 31.00 kg
1.769,00 zł
do 45.00 kg
2.210,00 zł
do 70.00 kg
3.046,00 zł
do 71.00 kg
3.091,00 zł
do 100.00 kg
4.399,00 zł
do 1.00 kg
177,12 zł
do 2.00 kg
223,86 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
311,19 zł
do 5.00 kg
351,78 zł
do 6.00 kg
381,30 zł
do 7.00 kg
412,05 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
472,32 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
878,22 zł
do 31.00 kg
2.175,87 zł
do 45.00 kg
2.718,30 zł
do 70.00 kg
3.746,58 zł
do 71.00 kg
3.801,93 zł
do 100.00 kg
5.410,77 zł
Liechtenstein (LI)
do 1.00 kg
140,00 zł
do 2.00 kg
175,00 zł
do 3.00 kg
209,00 zł
do 4.00 kg
242,00 zł
do 5.00 kg
284,00 zł
do 6.00 kg
307,00 zł
do 7.00 kg
330,00 zł
do 8.00 kg
353,00 zł
do 9.00 kg
376,00 zł
do 10.00 kg
399,00 zł
do 11.00 kg
406,00 zł
do 21.00 kg
534,00 zł
do 30.00 kg
643,00 zł
do 31.00 kg
1.306,00 zł
do 45.00 kg
1.639,00 zł
do 70.00 kg
2.284,00 zł
do 71.00 kg
2.319,00 zł
do 100.00 kg
3.326,00 zł
do 1.00 kg
172,20 zł
do 2.00 kg
215,25 zł
do 3.00 kg
257,07 zł
do 4.00 kg
297,66 zł
do 5.00 kg
349,32 zł
do 6.00 kg
377,61 zł
do 7.00 kg
405,90 zł
do 8.00 kg
434,19 zł
do 9.00 kg
462,48 zł
do 10.00 kg
490,77 zł
do 11.00 kg
499,38 zł
do 21.00 kg
656,82 zł
do 30.00 kg
790,89 zł
do 31.00 kg
1.606,38 zł
do 45.00 kg
2.015,97 zł
do 70.00 kg
2.809,32 zł
do 71.00 kg
2.852,37 zł
do 100.00 kg
4.090,98 zł
Litwa (LT)
do 0.50 kg
105,00 zł
do 1.00 kg
119,00 zł
do 2.00 kg
149,00 zł
do 3.00 kg
177,00 zł
do 4.00 kg
205,00 zł
do 5.00 kg
240,00 zł
do 6.00 kg
257,00 zł
do 7.00 kg
273,00 zł
do 8.00 kg
289,00 zł
do 9.00 kg
305,00 zł
do 10.00 kg
321,00 zł
do 11.00 kg
326,00 zł
do 21.00 kg
422,00 zł
do 30.00 kg
501,00 zł
do 31.00 kg
733,00 zł
do 45.00 kg
882,00 zł
do 70.00 kg
1.174,00 zł
do 71.00 kg
1.485,00 zł
do 100.00 kg
1.929,00 zł
do 0.50 kg
129,15 zł
do 1.00 kg
146,37 zł
do 2.00 kg
183,27 zł
do 3.00 kg
217,71 zł
do 4.00 kg
252,15 zł
do 5.00 kg
295,20 zł
do 6.00 kg
316,11 zł
do 7.00 kg
335,79 zł
do 8.00 kg
355,47 zł
do 9.00 kg
375,15 zł
do 10.00 kg
394,83 zł
do 11.00 kg
400,98 zł
do 21.00 kg
519,06 zł
do 30.00 kg
616,23 zł
do 31.00 kg
901,59 zł
do 45.00 kg
1.084,86 zł
do 70.00 kg
1.444,02 zł
do 71.00 kg
1.826,55 zł
do 100.00 kg
2.372,67 zł
Luksemburg (LU)
do 1.00 kg
125,00 zł
do 2.00 kg
159,00 zł
do 3.00 kg
192,00 zł
do 4.00 kg
225,00 zł
do 5.00 kg
265,00 zł
do 6.00 kg
288,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
333,00 zł
do 9.00 kg
355,00 zł
do 10.00 kg
378,00 zł
do 11.00 kg
383,00 zł
do 21.00 kg
498,00 zł
do 30.00 kg
601,00 zł
do 31.00 kg
883,00 zł
do 45.00 kg
1.042,00 zł
do 70.00 kg
1.357,00 zł
do 71.00 kg
1.485,00 zł
do 100.00 kg
2.692,00 zł
do 1.00 kg
153,75 zł
do 2.00 kg
195,57 zł
do 3.00 kg
236,16 zł
do 4.00 kg
276,75 zł
do 5.00 kg
325,95 zł
do 6.00 kg
354,24 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
409,59 zł
do 9.00 kg
436,65 zł
do 10.00 kg
464,94 zł
do 11.00 kg
471,09 zł
do 21.00 kg
612,54 zł
do 30.00 kg
739,23 zł
do 31.00 kg
1.086,09 zł
do 45.00 kg
1.281,66 zł
do 70.00 kg
1.669,11 zł
do 71.00 kg
1.826,55 zł
do 100.00 kg
3.311,16 zł
Łotwa (LV)
do 1.00 kg
111,00 zł
do 2.00 kg
164,00 zł
do 3.00 kg
199,00 zł
do 4.00 kg
234,00 zł
do 5.00 kg
277,00 zł
do 6.00 kg
300,00 zł
do 7.00 kg
323,00 zł
do 8.00 kg
346,00 zł
do 9.00 kg
369,00 zł
do 10.00 kg
392,00 zł
do 11.00 kg
398,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
628,00 zł
do 31.00 kg
928,00 zł
do 45.00 kg
1.174,00 zł
do 70.00 kg
1.648,00 zł
do 71.00 kg
2.114,00 zł
do 100.00 kg
3.223,00 zł
do 1.00 kg
136,53 zł
do 2.00 kg
201,72 zł
do 3.00 kg
244,77 zł
do 4.00 kg
287,82 zł
do 5.00 kg
340,71 zł
do 6.00 kg
369,00 zł
do 7.00 kg
397,29 zł
do 8.00 kg
425,58 zł
do 9.00 kg
453,87 zł
do 10.00 kg
482,16 zł
do 11.00 kg
489,54 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
772,44 zł
do 31.00 kg
1.141,44 zł
do 45.00 kg
1.444,02 zł
do 70.00 kg
2.027,04 zł
do 71.00 kg
2.600,22 zł
do 100.00 kg
3.964,29 zł
Macedonia (MK)
do 1.00 kg
147,00 zł
do 2.00 kg
184,00 zł
do 3.00 kg
221,00 zł
do 4.00 kg
258,00 zł
do 5.00 kg
305,00 zł
do 6.00 kg
329,00 zł
do 7.00 kg
353,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
424,00 zł
do 11.00 kg
429,00 zł
do 21.00 kg
550,00 zł
do 30.00 kg
662,00 zł
do 31.00 kg
1.345,00 zł
do 45.00 kg
1.672,00 zł
do 70.00 kg
2.307,00 zł
do 71.00 kg
2.344,00 zł
do 100.00 kg
3.402,00 zł
do 1.00 kg
180,81 zł
do 2.00 kg
226,32 zł
do 3.00 kg
271,83 zł
do 4.00 kg
317,34 zł
do 5.00 kg
375,15 zł
do 6.00 kg
404,67 zł
do 7.00 kg
434,19 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
521,52 zł
do 11.00 kg
527,67 zł
do 21.00 kg
676,50 zł
do 30.00 kg
814,26 zł
do 31.00 kg
1.654,35 zł
do 45.00 kg
2.056,56 zł
do 70.00 kg
2.837,61 zł
do 71.00 kg
2.883,12 zł
do 100.00 kg
4.184,46 zł
Madagaskar (MG)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Majotta (YT)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg
4.519,02 zł
do 71.00 kg
4.578,06 zł
do 100.00 kg
6.292,68 zł
Makau (MO)
do 1.00 kg
144,00 zł
do 2.00 kg
182,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
253,00 zł
do 5.00 kg
286,00 zł
do 6.00 kg
310,00 zł
do 7.00 kg
335,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
384,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
714,00 zł
do 31.00 kg
1.769,00 zł
do 45.00 kg
2.210,00 zł
do 70.00 kg
3.046,00 zł
do 71.00 kg
3.091,00 zł
do 100.00 kg
4.399,00 zł
do 1.00 kg
177,12 zł
do 2.00 kg
223,86 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
311,19 zł
do 5.00 kg
351,78 zł
do 6.00 kg
381,30 zł
do 7.00 kg
412,05 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
472,32 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
878,22 zł
do 31.00 kg
2.175,87 zł
do 45.00 kg
2.718,30 zł
do 70.00 kg
3.746,58 zł
do 71.00 kg
3.801,93 zł
do 100.00 kg
5.410,77 zł
Malawi (MW)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
275,00 zł
do 4.00 kg
319,00 zł
do 5.00 kg
362,00 zł
do 6.00 kg
392,00 zł
do 7.00 kg
421,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
480,00 zł
do 10.00 kg
509,00 zł
do 11.00 kg
519,00 zł
do 21.00 kg
727,00 zł
do 30.00 kg
892,00 zł
do 31.00 kg
2.011,00 zł
do 45.00 kg
2.528,00 zł
do 70.00 kg
3.674,00 zł
do 71.00 kg
3.722,00 zł
do 100.00 kg
5.116,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
338,25 zł
do 4.00 kg
392,37 zł
do 5.00 kg
445,26 zł
do 6.00 kg
482,16 zł
do 7.00 kg
517,83 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
590,40 zł
do 10.00 kg
626,07 zł
do 11.00 kg
638,37 zł
do 21.00 kg
894,21 zł
do 30.00 kg
1.097,16 zł
do 31.00 kg
2.473,53 zł
do 45.00 kg
3.109,44 zł
do 70.00 kg