Cennik międzynarodowyKraj Ceny netto Ceny brutto
Afganistan (AF)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Albania (AL)
do 1.00 kg
161,00 zł
do 2.00 kg
202,00 zł
do 3.00 kg
243,00 zł
do 4.00 kg
283,00 zł
do 5.00 kg
335,00 zł
do 6.00 kg
361,00 zł
do 7.00 kg
388,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
466,00 zł
do 11.00 kg
471,00 zł
do 21.00 kg
605,00 zł
do 30.00 kg
728,00 zł
do 31.00 kg
1.479,00 zł
do 45.00 kg
1.839,00 zł
do 70.00 kg
2.537,00 zł
do 71.00 kg
2.578,00 zł
do 100.00 kg
3.742,00 zł
do 1.00 kg
198,03 zł
do 2.00 kg
248,46 zł
do 3.00 kg
298,89 zł
do 4.00 kg
348,09 zł
do 5.00 kg
412,05 zł
do 6.00 kg
444,03 zł
do 7.00 kg
477,24 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
573,18 zł
do 11.00 kg
579,33 zł
do 21.00 kg
744,15 zł
do 30.00 kg
895,44 zł
do 31.00 kg
1.819,17 zł
do 45.00 kg
2.261,97 zł
do 70.00 kg
3.120,51 zł
do 71.00 kg
3.170,94 zł
do 100.00 kg
4.602,66 zł
Algieria (DZ)
do 1.00 kg
158,00 zł
do 2.00 kg
200,00 zł
do 3.00 kg
239,00 zł
do 4.00 kg
278,00 zł
do 5.00 kg
314,00 zł
do 6.00 kg
341,00 zł
do 7.00 kg
368,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
422,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
785,00 zł
do 31.00 kg
1.945,00 zł
do 45.00 kg
2.431,00 zł
do 70.00 kg
3.350,00 zł
do 71.00 kg
3.400,00 zł
do 100.00 kg
4.838,00 zł
do 1.00 kg
194,34 zł
do 2.00 kg
246,00 zł
do 3.00 kg
293,97 zł
do 4.00 kg
341,94 zł
do 5.00 kg
386,22 zł
do 6.00 kg
419,43 zł
do 7.00 kg
452,64 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
519,06 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
965,55 zł
do 31.00 kg
2.392,35 zł
do 45.00 kg
2.990,13 zł
do 70.00 kg
4.120,50 zł
do 71.00 kg
4.182,00 zł
do 100.00 kg
5.950,74 zł
Andora (AD)
do 1.00 kg
122,00 zł
do 2.00 kg
180,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
257,00 zł
do 5.00 kg
304,00 zł
do 6.00 kg
330,00 zł
do 7.00 kg
355,00 zł
do 8.00 kg
380,00 zł
do 9.00 kg
405,00 zł
do 10.00 kg
431,00 zł
do 11.00 kg
437,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
690,00 zł
do 31.00 kg
1.020,00 zł
do 45.00 kg
1.291,00 zł
do 70.00 kg
1.812,00 zł
do 71.00 kg
2.325,00 zł
do 100.00 kg
3.545,00 zł
do 1.00 kg
150,06 zł
do 2.00 kg
221,40 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
316,11 zł
do 5.00 kg
373,92 zł
do 6.00 kg
405,90 zł
do 7.00 kg
436,65 zł
do 8.00 kg
467,40 zł
do 9.00 kg
498,15 zł
do 10.00 kg
530,13 zł
do 11.00 kg
537,51 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
848,70 zł
do 31.00 kg
1.254,60 zł
do 45.00 kg
1.587,93 zł
do 70.00 kg
2.228,76 zł
do 71.00 kg
2.859,75 zł
do 100.00 kg
4.360,35 zł
Angola (AO)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Anguilla (AI)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Antigua i Barbuda (AG)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Arabia Saudyjska (SA)
do 1.00 kg
158,00 zł
do 2.00 kg
200,00 zł
do 3.00 kg
239,00 zł
do 4.00 kg
278,00 zł
do 5.00 kg
314,00 zł
do 6.00 kg
341,00 zł
do 7.00 kg
368,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
422,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
785,00 zł
do 31.00 kg
1.945,00 zł
do 45.00 kg
2.431,00 zł
do 70.00 kg
3.350,00 zł
do 71.00 kg
3.400,00 zł
do 100.00 kg
4.838,00 zł
do 1.00 kg
194,34 zł
do 2.00 kg
246,00 zł
do 3.00 kg
293,97 zł
do 4.00 kg
341,94 zł
do 5.00 kg
386,22 zł
do 6.00 kg
419,43 zł
do 7.00 kg
452,64 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
519,06 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
965,55 zł
do 31.00 kg
2.392,35 zł
do 45.00 kg
2.990,13 zł
do 70.00 kg
4.120,50 zł
do 71.00 kg
4.182,00 zł
do 100.00 kg
5.950,74 zł
Argentyna (AR)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Armenia (AM)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Aruba (AW)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Australia (AU)
do 1.00 kg
152,00 zł
do 2.00 kg
192,00 zł
do 3.00 kg
229,00 zł
do 4.00 kg
265,00 zł
do 5.00 kg
299,00 zł
do 6.00 kg
325,00 zł
do 7.00 kg
350,00 zł
do 8.00 kg
377,00 zł
do 9.00 kg
402,00 zł
do 10.00 kg
429,00 zł
do 11.00 kg
436,00 zł
do 21.00 kg
614,00 zł
do 30.00 kg
754,00 zł
do 31.00 kg
1.788,00 zł
do 45.00 kg
2.263,00 zł
do 70.00 kg
3.053,00 zł
do 71.00 kg
3.239,00 zł
do 100.00 kg
4.745,00 zł
do 1.00 kg
186,96 zł
do 2.00 kg
236,16 zł
do 3.00 kg
281,67 zł
do 4.00 kg
325,95 zł
do 5.00 kg
367,77 zł
do 6.00 kg
399,75 zł
do 7.00 kg
430,50 zł
do 8.00 kg
463,71 zł
do 9.00 kg
494,46 zł
do 10.00 kg
527,67 zł
do 11.00 kg
536,28 zł
do 21.00 kg
755,22 zł
do 30.00 kg
927,42 zł
do 31.00 kg
2.199,24 zł
do 45.00 kg
2.783,49 zł
do 70.00 kg
3.755,19 zł
do 71.00 kg
3.983,97 zł
do 100.00 kg
5.836,35 zł
Austria (AT)
do 1.00 kg
137,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
211,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
291,00 zł
do 6.00 kg
316,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
366,00 zł
do 9.00 kg
390,00 zł
do 10.00 kg
415,00 zł
do 11.00 kg
421,00 zł
do 21.00 kg
547,00 zł
do 30.00 kg
661,00 zł
do 31.00 kg
971,00 zł
do 45.00 kg
1.146,00 zł
do 70.00 kg
1.492,00 zł
do 71.00 kg
1.603,00 zł
do 100.00 kg
2.961,00 zł
do 1.00 kg
168,51 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
259,53 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
357,93 zł
do 6.00 kg
388,68 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
450,18 zł
do 9.00 kg
479,70 zł
do 10.00 kg
510,45 zł
do 11.00 kg
517,83 zł
do 21.00 kg
672,81 zł
do 30.00 kg
813,03 zł
do 31.00 kg
1.194,33 zł
do 45.00 kg
1.409,58 zł
do 70.00 kg
1.835,16 zł
do 71.00 kg
1.971,69 zł
do 100.00 kg
3.642,03 zł
Azerbejdżan (AZ)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Bahamy (BS)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Bahrajn (BH)
do 1.00 kg
158,00 zł
do 2.00 kg
200,00 zł
do 3.00 kg
239,00 zł
do 4.00 kg
278,00 zł
do 5.00 kg
314,00 zł
do 6.00 kg
341,00 zł
do 7.00 kg
368,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
422,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
785,00 zł
do 31.00 kg
1.945,00 zł
do 45.00 kg
2.431,00 zł
do 70.00 kg
3.350,00 zł
do 71.00 kg
3.400,00 zł
do 100.00 kg
4.838,00 zł
do 1.00 kg
194,34 zł
do 2.00 kg
246,00 zł
do 3.00 kg
293,97 zł
do 4.00 kg
341,94 zł
do 5.00 kg
386,22 zł
do 6.00 kg
419,43 zł
do 7.00 kg
452,64 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
519,06 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
965,55 zł
do 31.00 kg
2.392,35 zł
do 45.00 kg
2.990,13 zł
do 70.00 kg
4.120,50 zł
do 71.00 kg
4.182,00 zł
do 100.00 kg
5.950,74 zł
Bangladesz (BD)
do 1.00 kg
158,00 zł
do 2.00 kg
200,00 zł
do 3.00 kg
239,00 zł
do 4.00 kg
278,00 zł
do 5.00 kg
314,00 zł
do 6.00 kg
341,00 zł
do 7.00 kg
368,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
422,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
785,00 zł
do 31.00 kg
1.945,00 zł
do 45.00 kg
2.431,00 zł
do 70.00 kg
3.350,00 zł
do 71.00 kg
3.400,00 zł
do 100.00 kg
4.838,00 zł
do 1.00 kg
194,34 zł
do 2.00 kg
246,00 zł
do 3.00 kg
293,97 zł
do 4.00 kg
341,94 zł
do 5.00 kg
386,22 zł
do 6.00 kg
419,43 zł
do 7.00 kg
452,64 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
519,06 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
965,55 zł
do 31.00 kg
2.392,35 zł
do 45.00 kg
2.990,13 zł
do 70.00 kg
4.120,50 zł
do 71.00 kg
4.182,00 zł
do 100.00 kg
5.950,74 zł
Belgia (BE)
do 1.00 kg
137,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
211,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
291,00 zł
do 6.00 kg
316,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
366,00 zł
do 9.00 kg
390,00 zł
do 10.00 kg
415,00 zł
do 11.00 kg
421,00 zł
do 21.00 kg
547,00 zł
do 30.00 kg
661,00 zł
do 31.00 kg
971,00 zł
do 45.00 kg
1.146,00 zł
do 70.00 kg
1.492,00 zł
do 71.00 kg
1.603,00 zł
do 100.00 kg
2.961,00 zł
do 1.00 kg
168,51 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
259,53 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
357,93 zł
do 6.00 kg
388,68 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
450,18 zł
do 9.00 kg
479,70 zł
do 10.00 kg
510,45 zł
do 11.00 kg
517,83 zł
do 21.00 kg
672,81 zł
do 30.00 kg
813,03 zł
do 31.00 kg
1.194,33 zł
do 45.00 kg
1.409,58 zł
do 70.00 kg
1.835,16 zł
do 71.00 kg
1.971,69 zł
do 100.00 kg
3.642,03 zł
Belize (BZ)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Benin (BJ)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Bermudy (BM)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Bhutan (BT)
do 1.00 kg
158,00 zł
do 2.00 kg
200,00 zł
do 3.00 kg
239,00 zł
do 4.00 kg
278,00 zł
do 5.00 kg
314,00 zł
do 6.00 kg
341,00 zł
do 7.00 kg
368,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
422,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
785,00 zł
do 31.00 kg
1.945,00 zł
do 45.00 kg
2.431,00 zł
do 70.00 kg
3.350,00 zł
do 71.00 kg
3.400,00 zł
do 100.00 kg
4.838,00 zł
do 1.00 kg
194,34 zł
do 2.00 kg
246,00 zł
do 3.00 kg
293,97 zł
do 4.00 kg
341,94 zł
do 5.00 kg
386,22 zł
do 6.00 kg
419,43 zł
do 7.00 kg
452,64 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
519,06 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
965,55 zł
do 31.00 kg
2.392,35 zł
do 45.00 kg
2.990,13 zł
do 70.00 kg
4.120,50 zł
do 71.00 kg
4.182,00 zł
do 100.00 kg
5.950,74 zł
Białoruś (BY)
do 1.00 kg
161,00 zł
do 2.00 kg
202,00 zł
do 3.00 kg
243,00 zł
do 4.00 kg
283,00 zł
do 5.00 kg
335,00 zł
do 6.00 kg
361,00 zł
do 7.00 kg
388,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
466,00 zł
do 11.00 kg
471,00 zł
do 21.00 kg
605,00 zł
do 30.00 kg
728,00 zł
do 31.00 kg
1.479,00 zł
do 45.00 kg
1.839,00 zł
do 70.00 kg
2.537,00 zł
do 71.00 kg
2.578,00 zł
do 100.00 kg
3.742,00 zł
do 1.00 kg
198,03 zł
do 2.00 kg
248,46 zł
do 3.00 kg
298,89 zł
do 4.00 kg
348,09 zł
do 5.00 kg
412,05 zł
do 6.00 kg
444,03 zł
do 7.00 kg
477,24 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
573,18 zł
do 11.00 kg
579,33 zł
do 21.00 kg
744,15 zł
do 30.00 kg
895,44 zł
do 31.00 kg
1.819,17 zł
do 45.00 kg
2.261,97 zł
do 70.00 kg
3.120,51 zł
do 71.00 kg
3.170,94 zł
do 100.00 kg
4.602,66 zł
Boliwia (BO)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Bośnia i Hercegowina (BA)
do 1.00 kg
161,00 zł
do 2.00 kg
202,00 zł
do 3.00 kg
243,00 zł
do 4.00 kg
283,00 zł
do 5.00 kg
335,00 zł
do 6.00 kg
361,00 zł
do 7.00 kg
388,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
466,00 zł
do 11.00 kg
471,00 zł
do 21.00 kg
605,00 zł
do 30.00 kg
728,00 zł
do 31.00 kg
1.479,00 zł
do 45.00 kg
1.839,00 zł
do 70.00 kg
2.537,00 zł
do 71.00 kg
2.578,00 zł
do 100.00 kg
3.742,00 zł
do 1.00 kg
198,03 zł
do 2.00 kg
248,46 zł
do 3.00 kg
298,89 zł
do 4.00 kg
348,09 zł
do 5.00 kg
412,05 zł
do 6.00 kg
444,03 zł
do 7.00 kg
477,24 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
573,18 zł
do 11.00 kg
579,33 zł
do 21.00 kg
744,15 zł
do 30.00 kg
895,44 zł
do 31.00 kg
1.819,17 zł
do 45.00 kg
2.261,97 zł
do 70.00 kg
3.120,51 zł
do 71.00 kg
3.170,94 zł
do 100.00 kg
4.602,66 zł
Botswana (BW)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Brazylia (BR)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Brunei (BN)
do 1.00 kg
158,00 zł
do 2.00 kg
200,00 zł
do 3.00 kg
239,00 zł
do 4.00 kg
278,00 zł
do 5.00 kg
314,00 zł
do 6.00 kg
341,00 zł
do 7.00 kg
368,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
422,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
785,00 zł
do 31.00 kg
1.945,00 zł
do 45.00 kg
2.431,00 zł
do 70.00 kg
3.350,00 zł
do 71.00 kg
3.400,00 zł
do 100.00 kg
4.838,00 zł
do 1.00 kg
194,34 zł
do 2.00 kg
246,00 zł
do 3.00 kg
293,97 zł
do 4.00 kg
341,94 zł
do 5.00 kg
386,22 zł
do 6.00 kg
419,43 zł
do 7.00 kg
452,64 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
519,06 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
965,55 zł
do 31.00 kg
2.392,35 zł
do 45.00 kg
2.990,13 zł
do 70.00 kg
4.120,50 zł
do 71.00 kg
4.182,00 zł
do 100.00 kg
5.950,74 zł
Bułgaria (BG)
do 1.00 kg
122,00 zł
do 2.00 kg
180,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
257,00 zł
do 5.00 kg
304,00 zł
do 6.00 kg
330,00 zł
do 7.00 kg
355,00 zł
do 8.00 kg
380,00 zł
do 9.00 kg
405,00 zł
do 10.00 kg
431,00 zł
do 11.00 kg
437,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
690,00 zł
do 31.00 kg
1.020,00 zł
do 45.00 kg
1.291,00 zł
do 70.00 kg
1.812,00 zł
do 71.00 kg
2.325,00 zł
do 100.00 kg
3.545,00 zł
do 1.00 kg
150,06 zł
do 2.00 kg
221,40 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
316,11 zł
do 5.00 kg
373,92 zł
do 6.00 kg
405,90 zł
do 7.00 kg
436,65 zł
do 8.00 kg
467,40 zł
do 9.00 kg
498,15 zł
do 10.00 kg
530,13 zł
do 11.00 kg
537,51 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
848,70 zł
do 31.00 kg
1.254,60 zł
do 45.00 kg
1.587,93 zł
do 70.00 kg
2.228,76 zł
do 71.00 kg
2.859,75 zł
do 100.00 kg
4.360,35 zł
Burkina Faso (BF)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Burundi (BI)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Chile (CL)
do 1.00 kg
152,00 zł
do 2.00 kg
192,00 zł
do 3.00 kg
229,00 zł
do 4.00 kg
265,00 zł
do 5.00 kg
299,00 zł
do 6.00 kg
325,00 zł
do 7.00 kg
350,00 zł
do 8.00 kg
377,00 zł
do 9.00 kg
402,00 zł
do 10.00 kg
429,00 zł
do 11.00 kg
436,00 zł
do 21.00 kg
614,00 zł
do 30.00 kg
754,00 zł
do 31.00 kg
1.788,00 zł
do 45.00 kg
2.263,00 zł
do 70.00 kg
3.053,00 zł
do 71.00 kg
3.239,00 zł
do 100.00 kg
4.745,00 zł
do 1.00 kg
186,96 zł
do 2.00 kg
236,16 zł
do 3.00 kg
281,67 zł
do 4.00 kg
325,95 zł
do 5.00 kg
367,77 zł
do 6.00 kg
399,75 zł
do 7.00 kg
430,50 zł
do 8.00 kg
463,71 zł
do 9.00 kg
494,46 zł
do 10.00 kg
527,67 zł
do 11.00 kg
536,28 zł
do 21.00 kg
755,22 zł
do 30.00 kg
927,42 zł
do 31.00 kg
2.199,24 zł
do 45.00 kg
2.783,49 zł
do 70.00 kg
3.755,19 zł
do 71.00 kg
3.983,97 zł
do 100.00 kg
5.836,35 zł
Chiny (CN)
do 1.00 kg
152,00 zł
do 2.00 kg
192,00 zł
do 3.00 kg
229,00 zł
do 4.00 kg
265,00 zł
do 5.00 kg
299,00 zł
do 6.00 kg
325,00 zł
do 7.00 kg
350,00 zł
do 8.00 kg
377,00 zł
do 9.00 kg
402,00 zł
do 10.00 kg
429,00 zł
do 11.00 kg
436,00 zł
do 21.00 kg
614,00 zł
do 30.00 kg
754,00 zł
do 31.00 kg
1.788,00 zł
do 45.00 kg
2.263,00 zł
do 70.00 kg
3.053,00 zł
do 71.00 kg
3.239,00 zł
do 100.00 kg
4.745,00 zł
do 1.00 kg
186,96 zł
do 2.00 kg
236,16 zł
do 3.00 kg
281,67 zł
do 4.00 kg
325,95 zł
do 5.00 kg
367,77 zł
do 6.00 kg
399,75 zł
do 7.00 kg
430,50 zł
do 8.00 kg
463,71 zł
do 9.00 kg
494,46 zł
do 10.00 kg
527,67 zł
do 11.00 kg
536,28 zł
do 21.00 kg
755,22 zł
do 30.00 kg
927,42 zł
do 31.00 kg
2.199,24 zł
do 45.00 kg
2.783,49 zł
do 70.00 kg
3.755,19 zł
do 71.00 kg
3.983,97 zł
do 100.00 kg
5.836,35 zł
Chorwacja (HR)
do 1.00 kg
122,00 zł
do 2.00 kg
180,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
257,00 zł
do 5.00 kg
304,00 zł
do 6.00 kg
330,00 zł
do 7.00 kg
355,00 zł
do 8.00 kg
380,00 zł
do 9.00 kg
405,00 zł
do 10.00 kg
431,00 zł
do 11.00 kg
437,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
690,00 zł
do 31.00 kg
1.020,00 zł
do 45.00 kg
1.291,00 zł
do 70.00 kg
1.812,00 zł
do 71.00 kg
2.325,00 zł
do 100.00 kg
3.545,00 zł
do 1.00 kg
150,06 zł
do 2.00 kg
221,40 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
316,11 zł
do 5.00 kg
373,92 zł
do 6.00 kg
405,90 zł
do 7.00 kg
436,65 zł
do 8.00 kg
467,40 zł
do 9.00 kg
498,15 zł
do 10.00 kg
530,13 zł
do 11.00 kg
537,51 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
848,70 zł
do 31.00 kg
1.254,60 zł
do 45.00 kg
1.587,93 zł
do 70.00 kg
2.228,76 zł
do 71.00 kg
2.859,75 zł
do 100.00 kg
4.360,35 zł
Curaçao (CW)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Cypr (CY)
do 1.00 kg
161,00 zł
do 2.00 kg
202,00 zł
do 3.00 kg
243,00 zł
do 4.00 kg
283,00 zł
do 5.00 kg
335,00 zł
do 6.00 kg
361,00 zł
do 7.00 kg
388,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
466,00 zł
do 11.00 kg
471,00 zł
do 21.00 kg
605,00 zł
do 30.00 kg
728,00 zł
do 31.00 kg
1.479,00 zł
do 45.00 kg
1.839,00 zł
do 70.00 kg
2.537,00 zł
do 71.00 kg
2.578,00 zł
do 100.00 kg
3.742,00 zł
do 1.00 kg
198,03 zł
do 2.00 kg
248,46 zł
do 3.00 kg
298,89 zł
do 4.00 kg
348,09 zł
do 5.00 kg
412,05 zł
do 6.00 kg
444,03 zł
do 7.00 kg
477,24 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
573,18 zł
do 11.00 kg
579,33 zł
do 21.00 kg
744,15 zł
do 30.00 kg
895,44 zł
do 31.00 kg
1.819,17 zł
do 45.00 kg
2.261,97 zł
do 70.00 kg
3.120,51 zł
do 71.00 kg
3.170,94 zł
do 100.00 kg
4.602,66 zł
Czad (TD)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Czarnogóra (ME)
do 1.00 kg
161,00 zł
do 2.00 kg
202,00 zł
do 3.00 kg
243,00 zł
do 4.00 kg
283,00 zł
do 5.00 kg
335,00 zł
do 6.00 kg
361,00 zł
do 7.00 kg
388,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
466,00 zł
do 11.00 kg
471,00 zł
do 21.00 kg
605,00 zł
do 30.00 kg
728,00 zł
do 31.00 kg
1.479,00 zł
do 45.00 kg
1.839,00 zł
do 70.00 kg
2.537,00 zł
do 71.00 kg
2.578,00 zł
do 100.00 kg
3.742,00 zł
do 1.00 kg
198,03 zł
do 2.00 kg
248,46 zł
do 3.00 kg
298,89 zł
do 4.00 kg
348,09 zł
do 5.00 kg
412,05 zł
do 6.00 kg
444,03 zł
do 7.00 kg
477,24 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
573,18 zł
do 11.00 kg
579,33 zł
do 21.00 kg
744,15 zł
do 30.00 kg
895,44 zł
do 31.00 kg
1.819,17 zł
do 45.00 kg
2.261,97 zł
do 70.00 kg
3.120,51 zł
do 71.00 kg
3.170,94 zł
do 100.00 kg
4.602,66 zł
Czechy (CZ)
do 0.50 kg
115,00 zł
do 1.00 kg
130,00 zł
do 2.00 kg
163,00 zł
do 3.00 kg
194,00 zł
do 4.00 kg
225,00 zł
do 5.00 kg
264,00 zł
do 6.00 kg
282,00 zł
do 7.00 kg
300,00 zł
do 8.00 kg
317,00 zł
do 9.00 kg
335,00 zł
do 10.00 kg
353,00 zł
do 11.00 kg
358,00 zł
do 21.00 kg
464,00 zł
do 30.00 kg
551,00 zł
do 31.00 kg
806,00 zł
do 45.00 kg
970,00 zł
do 70.00 kg
1.291,00 zł
do 71.00 kg
1.633,00 zł
do 100.00 kg
2.121,00 zł
do 0.50 kg
141,45 zł
do 1.00 kg
159,90 zł
do 2.00 kg
200,49 zł
do 3.00 kg
238,62 zł
do 4.00 kg
276,75 zł
do 5.00 kg
324,72 zł
do 6.00 kg
346,86 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
389,91 zł
do 9.00 kg
412,05 zł
do 10.00 kg
434,19 zł
do 11.00 kg
440,34 zł
do 21.00 kg
570,72 zł
do 30.00 kg
677,73 zł
do 31.00 kg
991,38 zł
do 45.00 kg
1.193,10 zł
do 70.00 kg
1.587,93 zł
do 71.00 kg
2.008,59 zł
do 100.00 kg
2.608,83 zł
Dania (DK)
do 1.00 kg
137,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
211,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
291,00 zł
do 6.00 kg
316,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
366,00 zł
do 9.00 kg
390,00 zł
do 10.00 kg
415,00 zł
do 11.00 kg
421,00 zł
do 21.00 kg
547,00 zł
do 30.00 kg
661,00 zł
do 31.00 kg
971,00 zł
do 45.00 kg
1.146,00 zł
do 70.00 kg
1.492,00 zł
do 71.00 kg
1.603,00 zł
do 100.00 kg
2.961,00 zł
do 1.00 kg
168,51 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
259,53 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
357,93 zł
do 6.00 kg
388,68 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
450,18 zł
do 9.00 kg
479,70 zł
do 10.00 kg
510,45 zł
do 11.00 kg
517,83 zł
do 21.00 kg
672,81 zł
do 30.00 kg
813,03 zł
do 31.00 kg
1.194,33 zł
do 45.00 kg
1.409,58 zł
do 70.00 kg
1.835,16 zł
do 71.00 kg
1.971,69 zł
do 100.00 kg
3.642,03 zł
Demokratyczna Republika Konga (CD)
do 1.00 kg
158,00 zł
do 2.00 kg
200,00 zł
do 3.00 kg
239,00 zł
do 4.00 kg
278,00 zł
do 5.00 kg
314,00 zł
do 6.00 kg
341,00 zł
do 7.00 kg
368,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
422,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
785,00 zł
do 31.00 kg
1.945,00 zł
do 45.00 kg
2.431,00 zł
do 70.00 kg
3.350,00 zł
do 71.00 kg
3.400,00 zł
do 100.00 kg
4.838,00 zł
do 1.00 kg
194,34 zł
do 2.00 kg
246,00 zł
do 3.00 kg
293,97 zł
do 4.00 kg
341,94 zł
do 5.00 kg
386,22 zł
do 6.00 kg
419,43 zł
do 7.00 kg
452,64 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
519,06 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
965,55 zł
do 31.00 kg
2.392,35 zł
do 45.00 kg
2.990,13 zł
do 70.00 kg
4.120,50 zł
do 71.00 kg
4.182,00 zł
do 100.00 kg
5.950,74 zł
Dominika (DM)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Dominikana (DO)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Dżibuti (DJ)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Egipt (EG)
do 1.00 kg
158,00 zł
do 2.00 kg
200,00 zł
do 3.00 kg
239,00 zł
do 4.00 kg
278,00 zł
do 5.00 kg
314,00 zł
do 6.00 kg
341,00 zł
do 7.00 kg
368,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
422,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
785,00 zł
do 31.00 kg
1.945,00 zł
do 45.00 kg
2.431,00 zł
do 70.00 kg
3.350,00 zł
do 71.00 kg
3.400,00 zł
do 100.00 kg
4.838,00 zł
do 1.00 kg
194,34 zł
do 2.00 kg
246,00 zł
do 3.00 kg
293,97 zł
do 4.00 kg
341,94 zł
do 5.00 kg
386,22 zł
do 6.00 kg
419,43 zł
do 7.00 kg
452,64 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
519,06 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
965,55 zł
do 31.00 kg
2.392,35 zł
do 45.00 kg
2.990,13 zł
do 70.00 kg
4.120,50 zł
do 71.00 kg
4.182,00 zł
do 100.00 kg
5.950,74 zł
Ekwador (EC)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Erytrea (ER)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Estonia (EE)
do 1.00 kg
122,00 zł
do 2.00 kg
180,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
257,00 zł
do 5.00 kg
304,00 zł
do 6.00 kg
330,00 zł
do 7.00 kg
355,00 zł
do 8.00 kg
380,00 zł
do 9.00 kg
405,00 zł
do 10.00 kg
431,00 zł
do 11.00 kg
437,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
690,00 zł
do 31.00 kg
1.020,00 zł
do 45.00 kg
1.291,00 zł
do 70.00 kg
1.812,00 zł
do 71.00 kg
2.325,00 zł
do 100.00 kg
3.545,00 zł
do 1.00 kg
150,06 zł
do 2.00 kg
221,40 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
316,11 zł
do 5.00 kg
373,92 zł
do 6.00 kg
405,90 zł
do 7.00 kg
436,65 zł
do 8.00 kg
467,40 zł
do 9.00 kg
498,15 zł
do 10.00 kg
530,13 zł
do 11.00 kg
537,51 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
848,70 zł
do 31.00 kg
1.254,60 zł
do 45.00 kg
1.587,93 zł
do 70.00 kg
2.228,76 zł
do 71.00 kg
2.859,75 zł
do 100.00 kg
4.360,35 zł
Etiopia (ET)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Fidżi (FJ)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Filipiny (PH)
do 1.00 kg
156,00 zł
do 2.00 kg
198,00 zł
do 3.00 kg
236,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
306,00 zł
do 6.00 kg
333,00 zł
do 7.00 kg
359,00 zł
do 8.00 kg
385,00 zł
do 9.00 kg
411,00 zł
do 10.00 kg
437,00 zł
do 11.00 kg
446,00 zł
do 21.00 kg
623,00 zł
do 30.00 kg
766,00 zł
do 31.00 kg
1.896,00 zł
do 45.00 kg
2.219,00 zł
do 70.00 kg
3.152,00 zł
do 71.00 kg
3.205,00 zł
do 100.00 kg
4.753,00 zł
do 1.00 kg
191,88 zł
do 2.00 kg
243,54 zł
do 3.00 kg
290,28 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
376,38 zł
do 6.00 kg
409,59 zł
do 7.00 kg
441,57 zł
do 8.00 kg
473,55 zł
do 9.00 kg
505,53 zł
do 10.00 kg
537,51 zł
do 11.00 kg
548,58 zł
do 21.00 kg
766,29 zł
do 30.00 kg
942,18 zł
do 31.00 kg
2.332,08 zł
do 45.00 kg
2.729,37 zł
do 70.00 kg
3.876,96 zł
do 71.00 kg
3.942,15 zł
do 100.00 kg
5.846,19 zł
Finlandia (FI)
do 1.00 kg
122,00 zł
do 2.00 kg
180,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
257,00 zł
do 5.00 kg
304,00 zł
do 6.00 kg
330,00 zł
do 7.00 kg
355,00 zł
do 8.00 kg
380,00 zł
do 9.00 kg
405,00 zł
do 10.00 kg
431,00 zł
do 11.00 kg
437,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
690,00 zł
do 31.00 kg
1.020,00 zł
do 45.00 kg
1.291,00 zł
do 70.00 kg
1.812,00 zł
do 71.00 kg
2.325,00 zł
do 100.00 kg
3.545,00 zł
do 1.00 kg
150,06 zł
do 2.00 kg
221,40 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
316,11 zł
do 5.00 kg
373,92 zł
do 6.00 kg
405,90 zł
do 7.00 kg
436,65 zł
do 8.00 kg
467,40 zł
do 9.00 kg
498,15 zł
do 10.00 kg
530,13 zł
do 11.00 kg
537,51 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
848,70 zł
do 31.00 kg
1.254,60 zł
do 45.00 kg
1.587,93 zł
do 70.00 kg
2.228,76 zł
do 71.00 kg
2.859,75 zł
do 100.00 kg
4.360,35 zł
Francja (FR)
do 1.00 kg
137,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
211,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
291,00 zł
do 6.00 kg
316,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
366,00 zł
do 9.00 kg
390,00 zł
do 10.00 kg
415,00 zł
do 11.00 kg
421,00 zł
do 21.00 kg
547,00 zł
do 30.00 kg
661,00 zł
do 31.00 kg
971,00 zł
do 45.00 kg
1.146,00 zł
do 70.00 kg
1.492,00 zł
do 71.00 kg
1.603,00 zł
do 100.00 kg
2.961,00 zł
do 1.00 kg
168,51 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
259,53 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
357,93 zł
do 6.00 kg
388,68 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
450,18 zł
do 9.00 kg
479,70 zł
do 10.00 kg
510,45 zł
do 11.00 kg
517,83 zł
do 21.00 kg
672,81 zł
do 30.00 kg
813,03 zł
do 31.00 kg
1.194,33 zł
do 45.00 kg
1.409,58 zł
do 70.00 kg
1.835,16 zł
do 71.00 kg
1.971,69 zł
do 100.00 kg
3.642,03 zł
Gabon (GA)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Gambia (GM)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Ghana (GH)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Gibraltar (GI)
do 1.00 kg
122,00 zł
do 2.00 kg
180,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
257,00 zł
do 5.00 kg
304,00 zł
do 6.00 kg
330,00 zł
do 7.00 kg
355,00 zł
do 8.00 kg
380,00 zł
do 9.00 kg
405,00 zł
do 10.00 kg
431,00 zł
do 11.00 kg
437,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
690,00 zł
do 31.00 kg
1.020,00 zł
do 45.00 kg
1.291,00 zł
do 70.00 kg
1.812,00 zł
do 71.00 kg
2.325,00 zł
do 100.00 kg
3.545,00 zł
do 1.00 kg
150,06 zł
do 2.00 kg
221,40 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
316,11 zł
do 5.00 kg
373,92 zł
do 6.00 kg
405,90 zł
do 7.00 kg
436,65 zł
do 8.00 kg
467,40 zł
do 9.00 kg
498,15 zł
do 10.00 kg
530,13 zł
do 11.00 kg
537,51 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
848,70 zł
do 31.00 kg
1.254,60 zł
do 45.00 kg
1.587,93 zł
do 70.00 kg
2.228,76 zł
do 71.00 kg
2.859,75 zł
do 100.00 kg
4.360,35 zł
Grecja (GR)
do 1.00 kg
122,00 zł
do 2.00 kg
180,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
257,00 zł
do 5.00 kg
304,00 zł
do 6.00 kg
330,00 zł
do 7.00 kg
355,00 zł
do 8.00 kg
380,00 zł
do 9.00 kg
405,00 zł
do 10.00 kg
431,00 zł
do 11.00 kg
437,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
690,00 zł
do 31.00 kg
1.020,00 zł
do 45.00 kg
1.291,00 zł
do 70.00 kg
1.812,00 zł
do 71.00 kg
2.325,00 zł
do 100.00 kg
3.545,00 zł
do 1.00 kg
150,06 zł
do 2.00 kg
221,40 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
316,11 zł
do 5.00 kg
373,92 zł
do 6.00 kg
405,90 zł
do 7.00 kg
436,65 zł
do 8.00 kg
467,40 zł
do 9.00 kg
498,15 zł
do 10.00 kg
530,13 zł
do 11.00 kg
537,51 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
848,70 zł
do 31.00 kg
1.254,60 zł
do 45.00 kg
1.587,93 zł
do 70.00 kg
2.228,76 zł
do 71.00 kg
2.859,75 zł
do 100.00 kg
4.360,35 zł
Grenada (GD)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Gruzja (GE)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Guam (GU)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Gujana (GY)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Gujana Francuska (GF)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Gwadelupa (GP)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Gwatemala (GT)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Gwinea (GN)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Gwinea Bissau (GW)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Haiti (HT)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Hiszpania (ES)
do 1.00 kg
122,00 zł
do 2.00 kg
180,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
257,00 zł
do 5.00 kg
304,00 zł
do 6.00 kg
330,00 zł
do 7.00 kg
355,00 zł
do 8.00 kg
380,00 zł
do 9.00 kg
405,00 zł
do 10.00 kg
431,00 zł
do 11.00 kg
437,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
690,00 zł
do 31.00 kg
1.020,00 zł
do 45.00 kg
1.291,00 zł
do 70.00 kg
1.812,00 zł
do 71.00 kg
2.325,00 zł
do 100.00 kg
3.545,00 zł
do 1.00 kg
150,06 zł
do 2.00 kg
221,40 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
316,11 zł
do 5.00 kg
373,92 zł
do 6.00 kg
405,90 zł
do 7.00 kg
436,65 zł
do 8.00 kg
467,40 zł
do 9.00 kg
498,15 zł
do 10.00 kg
530,13 zł
do 11.00 kg
537,51 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
848,70 zł
do 31.00 kg
1.254,60 zł
do 45.00 kg
1.587,93 zł
do 70.00 kg
2.228,76 zł
do 71.00 kg
2.859,75 zł
do 100.00 kg
4.360,35 zł
Holandia (NL)
do 1.00 kg
137,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
211,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
291,00 zł
do 6.00 kg
316,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
366,00 zł
do 9.00 kg
390,00 zł
do 10.00 kg
415,00 zł
do 11.00 kg
421,00 zł
do 21.00 kg
547,00 zł
do 30.00 kg
661,00 zł
do 31.00 kg
971,00 zł
do 45.00 kg
1.146,00 zł
do 70.00 kg
1.492,00 zł
do 71.00 kg
1.603,00 zł
do 100.00 kg
2.961,00 zł
do 1.00 kg
168,51 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
259,53 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
357,93 zł
do 6.00 kg
388,68 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
450,18 zł
do 9.00 kg
479,70 zł
do 10.00 kg
510,45 zł
do 11.00 kg
517,83 zł
do 21.00 kg
672,81 zł
do 30.00 kg
813,03 zł
do 31.00 kg
1.194,33 zł
do 45.00 kg
1.409,58 zł
do 70.00 kg
1.835,16 zł
do 71.00 kg
1.971,69 zł
do 100.00 kg
3.642,03 zł
Honduras (HN)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Indie (IN)
do 1.00 kg
158,00 zł
do 2.00 kg
200,00 zł
do 3.00 kg
239,00 zł
do 4.00 kg
278,00 zł
do 5.00 kg
314,00 zł
do 6.00 kg
341,00 zł
do 7.00 kg
368,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
422,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
785,00 zł
do 31.00 kg
1.945,00 zł
do 45.00 kg
2.431,00 zł
do 70.00 kg
3.350,00 zł
do 71.00 kg
3.400,00 zł
do 100.00 kg
4.838,00 zł
do 1.00 kg
194,34 zł
do 2.00 kg
246,00 zł
do 3.00 kg
293,97 zł
do 4.00 kg
341,94 zł
do 5.00 kg
386,22 zł
do 6.00 kg
419,43 zł
do 7.00 kg
452,64 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
519,06 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
965,55 zł
do 31.00 kg
2.392,35 zł
do 45.00 kg
2.990,13 zł
do 70.00 kg
4.120,50 zł
do 71.00 kg
4.182,00 zł
do 100.00 kg
5.950,74 zł
Indonezja (ID)
do 1.00 kg
156,00 zł
do 2.00 kg
198,00 zł
do 3.00 kg
236,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
306,00 zł
do 6.00 kg
333,00 zł
do 7.00 kg
359,00 zł
do 8.00 kg
385,00 zł
do 9.00 kg
411,00 zł
do 10.00 kg
437,00 zł
do 11.00 kg
446,00 zł
do 21.00 kg
623,00 zł
do 30.00 kg
766,00 zł
do 31.00 kg
1.896,00 zł
do 45.00 kg
2.219,00 zł
do 70.00 kg
3.152,00 zł
do 71.00 kg
3.205,00 zł
do 100.00 kg
4.753,00 zł
do 1.00 kg
191,88 zł
do 2.00 kg
243,54 zł
do 3.00 kg
290,28 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
376,38 zł
do 6.00 kg
409,59 zł
do 7.00 kg
441,57 zł
do 8.00 kg
473,55 zł
do 9.00 kg
505,53 zł
do 10.00 kg
537,51 zł
do 11.00 kg
548,58 zł
do 21.00 kg
766,29 zł
do 30.00 kg
942,18 zł
do 31.00 kg
2.332,08 zł
do 45.00 kg
2.729,37 zł
do 70.00 kg
3.876,96 zł
do 71.00 kg
3.942,15 zł
do 100.00 kg
5.846,19 zł
Irak (IQ)
do 1.00 kg
156,00 zł
do 2.00 kg
198,00 zł
do 3.00 kg
236,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
306,00 zł
do 6.00 kg
333,00 zł
do 7.00 kg
359,00 zł
do 8.00 kg
385,00 zł
do 9.00 kg
411,00 zł
do 10.00 kg
437,00 zł
do 11.00 kg
446,00 zł
do 21.00 kg
623,00 zł
do 30.00 kg
766,00 zł
do 31.00 kg
1.896,00 zł
do 45.00 kg
2.219,00 zł
do 70.00 kg
3.152,00 zł
do 71.00 kg
3.205,00 zł
do 100.00 kg
4.753,00 zł
do 1.00 kg
191,88 zł
do 2.00 kg
243,54 zł
do 3.00 kg
290,28 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
376,38 zł
do 6.00 kg
409,59 zł
do 7.00 kg
441,57 zł
do 8.00 kg
473,55 zł
do 9.00 kg
505,53 zł
do 10.00 kg
537,51 zł
do 11.00 kg
548,58 zł
do 21.00 kg
766,29 zł
do 30.00 kg
942,18 zł
do 31.00 kg
2.332,08 zł
do 45.00 kg
2.729,37 zł
do 70.00 kg
3.876,96 zł
do 71.00 kg
3.942,15 zł
do 100.00 kg
5.846,19 zł
Iran (IR)
do 1.00 kg
156,00 zł
do 2.00 kg
198,00 zł
do 3.00 kg
236,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
306,00 zł
do 6.00 kg
333,00 zł
do 7.00 kg
359,00 zł
do 8.00 kg
385,00 zł
do 9.00 kg
411,00 zł
do 10.00 kg
437,00 zł
do 11.00 kg
446,00 zł
do 21.00 kg
623,00 zł
do 30.00 kg
766,00 zł
do 31.00 kg
1.896,00 zł
do 45.00 kg
2.219,00 zł
do 70.00 kg
3.152,00 zł
do 71.00 kg
3.205,00 zł
do 100.00 kg
4.753,00 zł
do 1.00 kg
191,88 zł
do 2.00 kg
243,54 zł
do 3.00 kg
290,28 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
376,38 zł
do 6.00 kg
409,59 zł
do 7.00 kg
441,57 zł
do 8.00 kg
473,55 zł
do 9.00 kg
505,53 zł
do 10.00 kg
537,51 zł
do 11.00 kg
548,58 zł
do 21.00 kg
766,29 zł
do 30.00 kg
942,18 zł
do 31.00 kg
2.332,08 zł
do 45.00 kg
2.729,37 zł
do 70.00 kg
3.876,96 zł
do 71.00 kg
3.942,15 zł
do 100.00 kg
5.846,19 zł
Irlandia (IE)
do 1.00 kg
122,00 zł
do 2.00 kg
180,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
257,00 zł
do 5.00 kg
304,00 zł
do 6.00 kg
330,00 zł
do 7.00 kg
355,00 zł
do 8.00 kg
380,00 zł
do 9.00 kg
405,00 zł
do 10.00 kg
431,00 zł
do 11.00 kg
437,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
690,00 zł
do 31.00 kg
1.020,00 zł
do 45.00 kg
1.291,00 zł
do 70.00 kg
1.812,00 zł
do 71.00 kg
2.325,00 zł
do 100.00 kg
3.545,00 zł
do 1.00 kg
150,06 zł
do 2.00 kg
221,40 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
316,11 zł
do 5.00 kg
373,92 zł
do 6.00 kg
405,90 zł
do 7.00 kg
436,65 zł
do 8.00 kg
467,40 zł
do 9.00 kg
498,15 zł
do 10.00 kg
530,13 zł
do 11.00 kg
537,51 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
848,70 zł
do 31.00 kg
1.254,60 zł
do 45.00 kg
1.587,93 zł
do 70.00 kg
2.228,76 zł
do 71.00 kg
2.859,75 zł
do 100.00 kg
4.360,35 zł
Islandia (IS)
do 1.00 kg
161,00 zł
do 2.00 kg
202,00 zł
do 3.00 kg
243,00 zł
do 4.00 kg
283,00 zł
do 5.00 kg
335,00 zł
do 6.00 kg
361,00 zł
do 7.00 kg
388,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
466,00 zł
do 11.00 kg
471,00 zł
do 21.00 kg
605,00 zł
do 30.00 kg
728,00 zł
do 31.00 kg
1.479,00 zł
do 45.00 kg
1.839,00 zł
do 70.00 kg
2.537,00 zł
do 71.00 kg
2.578,00 zł
do 100.00 kg
3.742,00 zł
do 1.00 kg
198,03 zł
do 2.00 kg
248,46 zł
do 3.00 kg
298,89 zł
do 4.00 kg
348,09 zł
do 5.00 kg
412,05 zł
do 6.00 kg
444,03 zł
do 7.00 kg
477,24 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
573,18 zł
do 11.00 kg
579,33 zł
do 21.00 kg
744,15 zł
do 30.00 kg
895,44 zł
do 31.00 kg
1.819,17 zł
do 45.00 kg
2.261,97 zł
do 70.00 kg
3.120,51 zł
do 71.00 kg
3.170,94 zł
do 100.00 kg
4.602,66 zł
Izrael (IL)
do 1.00 kg
156,00 zł
do 2.00 kg
198,00 zł
do 3.00 kg
236,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
306,00 zł
do 6.00 kg
333,00 zł
do 7.00 kg
359,00 zł
do 8.00 kg
385,00 zł
do 9.00 kg
411,00 zł
do 10.00 kg
437,00 zł
do 11.00 kg
446,00 zł
do 21.00 kg
623,00 zł
do 30.00 kg
766,00 zł
do 31.00 kg
1.896,00 zł
do 45.00 kg
2.219,00 zł
do 70.00 kg
3.152,00 zł
do 71.00 kg
3.205,00 zł
do 100.00 kg
4.753,00 zł
do 1.00 kg
191,88 zł
do 2.00 kg
243,54 zł
do 3.00 kg
290,28 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
376,38 zł
do 6.00 kg
409,59 zł
do 7.00 kg
441,57 zł
do 8.00 kg
473,55 zł
do 9.00 kg
505,53 zł
do 10.00 kg
537,51 zł
do 11.00 kg
548,58 zł
do 21.00 kg
766,29 zł
do 30.00 kg
942,18 zł
do 31.00 kg
2.332,08 zł
do 45.00 kg
2.729,37 zł
do 70.00 kg
3.876,96 zł
do 71.00 kg
3.942,15 zł
do 100.00 kg
5.846,19 zł
Jamajka (JM)
do 1.00 kg
158,00 zł
do 2.00 kg
200,00 zł
do 3.00 kg
239,00 zł
do 4.00 kg
278,00 zł
do 5.00 kg
314,00 zł
do 6.00 kg
341,00 zł
do 7.00 kg
368,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
422,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
785,00 zł
do 31.00 kg
1.945,00 zł
do 45.00 kg
2.431,00 zł
do 70.00 kg
3.350,00 zł
do 71.00 kg
3.400,00 zł
do 100.00 kg
4.838,00 zł
do 1.00 kg
194,34 zł
do 2.00 kg
246,00 zł
do 3.00 kg
293,97 zł
do 4.00 kg
341,94 zł
do 5.00 kg
386,22 zł
do 6.00 kg
419,43 zł
do 7.00 kg
452,64 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
519,06 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
965,55 zł
do 31.00 kg
2.392,35 zł
do 45.00 kg
2.990,13 zł
do 70.00 kg
4.120,50 zł
do 71.00 kg
4.182,00 zł
do 100.00 kg
5.950,74 zł
Japonia (JP)
do 1.00 kg
152,00 zł
do 2.00 kg
192,00 zł
do 3.00 kg
229,00 zł
do 4.00 kg
265,00 zł
do 5.00 kg
299,00 zł
do 6.00 kg
325,00 zł
do 7.00 kg
350,00 zł
do 8.00 kg
377,00 zł
do 9.00 kg
402,00 zł
do 10.00 kg
429,00 zł
do 11.00 kg
436,00 zł
do 21.00 kg
614,00 zł
do 30.00 kg
754,00 zł
do 31.00 kg
1.788,00 zł
do 45.00 kg
2.263,00 zł
do 70.00 kg
3.053,00 zł
do 71.00 kg
3.239,00 zł
do 100.00 kg
4.745,00 zł
do 1.00 kg
186,96 zł
do 2.00 kg
236,16 zł
do 3.00 kg
281,67 zł
do 4.00 kg
325,95 zł
do 5.00 kg
367,77 zł
do 6.00 kg
399,75 zł
do 7.00 kg
430,50 zł
do 8.00 kg
463,71 zł
do 9.00 kg
494,46 zł
do 10.00 kg
527,67 zł
do 11.00 kg
536,28 zł
do 21.00 kg
755,22 zł
do 30.00 kg
927,42 zł
do 31.00 kg
2.199,24 zł
do 45.00 kg
2.783,49 zł
do 70.00 kg
3.755,19 zł
do 71.00 kg
3.983,97 zł
do 100.00 kg
5.836,35 zł
Jemen (YE)
do 1.00 kg
158,00 zł
do 2.00 kg
200,00 zł
do 3.00 kg
239,00 zł
do 4.00 kg
278,00 zł
do 5.00 kg
314,00 zł
do 6.00 kg
341,00 zł
do 7.00 kg
368,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
422,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
785,00 zł
do 31.00 kg
1.945,00 zł
do 45.00 kg
2.431,00 zł
do 70.00 kg
3.350,00 zł
do 71.00 kg
3.400,00 zł
do 100.00 kg
4.838,00 zł
do 1.00 kg
194,34 zł
do 2.00 kg
246,00 zł
do 3.00 kg
293,97 zł
do 4.00 kg
341,94 zł
do 5.00 kg
386,22 zł
do 6.00 kg
419,43 zł
do 7.00 kg
452,64 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
519,06 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
965,55 zł
do 31.00 kg
2.392,35 zł
do 45.00 kg
2.990,13 zł
do 70.00 kg
4.120,50 zł
do 71.00 kg
4.182,00 zł
do 100.00 kg
5.950,74 zł
Kajmany (KY)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Kamerun (CM)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Kanada (CA)
do 1.00 kg
156,00 zł
do 2.00 kg
198,00 zł
do 3.00 kg
236,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
306,00 zł
do 6.00 kg
333,00 zł
do 7.00 kg
359,00 zł
do 8.00 kg
385,00 zł
do 9.00 kg
411,00 zł
do 10.00 kg
437,00 zł
do 11.00 kg
446,00 zł
do 21.00 kg
623,00 zł
do 30.00 kg
766,00 zł
do 31.00 kg
1.896,00 zł
do 45.00 kg
2.219,00 zł
do 70.00 kg
3.152,00 zł
do 71.00 kg
3.205,00 zł
do 100.00 kg
4.753,00 zł
do 1.00 kg
191,88 zł
do 2.00 kg
243,54 zł
do 3.00 kg
290,28 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
376,38 zł
do 6.00 kg
409,59 zł
do 7.00 kg
441,57 zł
do 8.00 kg
473,55 zł
do 9.00 kg
505,53 zł
do 10.00 kg
537,51 zł
do 11.00 kg
548,58 zł
do 21.00 kg
766,29 zł
do 30.00 kg
942,18 zł
do 31.00 kg
2.332,08 zł
do 45.00 kg
2.729,37 zł
do 70.00 kg
3.876,96 zł
do 71.00 kg
3.942,15 zł
do 100.00 kg
5.846,19 zł
Katar (QA)
do 1.00 kg
158,00 zł
do 2.00 kg
200,00 zł
do 3.00 kg
239,00 zł
do 4.00 kg
278,00 zł
do 5.00 kg
314,00 zł
do 6.00 kg
341,00 zł
do 7.00 kg
368,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
422,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
785,00 zł
do 31.00 kg
1.945,00 zł
do 45.00 kg
2.431,00 zł
do 70.00 kg
3.350,00 zł
do 71.00 kg
3.400,00 zł
do 100.00 kg
4.838,00 zł
do 1.00 kg
194,34 zł
do 2.00 kg
246,00 zł
do 3.00 kg
293,97 zł
do 4.00 kg
341,94 zł
do 5.00 kg
386,22 zł
do 6.00 kg
419,43 zł
do 7.00 kg
452,64 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
519,06 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
965,55 zł
do 31.00 kg
2.392,35 zł
do 45.00 kg
2.990,13 zł
do 70.00 kg
4.120,50 zł
do 71.00 kg
4.182,00 zł
do 100.00 kg
5.950,74 zł
Kazachstan (KZ)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Kenia (KE)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Kirgistan (KG)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Kiribati (KI)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Kolumbia (CO)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Kongo (CG)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Korea Południowa (KR)
do 1.00 kg
156,00 zł
do 2.00 kg
198,00 zł
do 3.00 kg
236,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
306,00 zł
do 6.00 kg
333,00 zł
do 7.00 kg
359,00 zł
do 8.00 kg
385,00 zł
do 9.00 kg
411,00 zł
do 10.00 kg
437,00 zł
do 11.00 kg
446,00 zł
do 21.00 kg
623,00 zł
do 30.00 kg
766,00 zł
do 31.00 kg
1.896,00 zł
do 45.00 kg
2.219,00 zł
do 70.00 kg
3.152,00 zł
do 71.00 kg
3.205,00 zł
do 100.00 kg
4.753,00 zł
do 1.00 kg
191,88 zł
do 2.00 kg
243,54 zł
do 3.00 kg
290,28 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
376,38 zł
do 6.00 kg
409,59 zł
do 7.00 kg
441,57 zł
do 8.00 kg
473,55 zł
do 9.00 kg
505,53 zł
do 10.00 kg
537,51 zł
do 11.00 kg
548,58 zł
do 21.00 kg
766,29 zł
do 30.00 kg
942,18 zł
do 31.00 kg
2.332,08 zł
do 45.00 kg
2.729,37 zł
do 70.00 kg
3.876,96 zł
do 71.00 kg
3.942,15 zł
do 100.00 kg
5.846,19 zł
Kosowo (XK)
do 1.00 kg
161,00 zł
do 2.00 kg
202,00 zł
do 3.00 kg
243,00 zł
do 4.00 kg
283,00 zł
do 5.00 kg
335,00 zł
do 6.00 kg
361,00 zł
do 7.00 kg
388,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
466,00 zł
do 11.00 kg
471,00 zł
do 21.00 kg
605,00 zł
do 30.00 kg
728,00 zł
do 31.00 kg
1.479,00 zł
do 45.00 kg
1.839,00 zł
do 70.00 kg
2.537,00 zł
do 71.00 kg
2.578,00 zł
do 100.00 kg
3.742,00 zł
do 1.00 kg
198,03 zł
do 2.00 kg
248,46 zł
do 3.00 kg
298,89 zł
do 4.00 kg
348,09 zł
do 5.00 kg
412,05 zł
do 6.00 kg
444,03 zł
do 7.00 kg
477,24 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
573,18 zł
do 11.00 kg
579,33 zł
do 21.00 kg
744,15 zł
do 30.00 kg
895,44 zł
do 31.00 kg
1.819,17 zł
do 45.00 kg
2.261,97 zł
do 70.00 kg
3.120,51 zł
do 71.00 kg
3.170,94 zł
do 100.00 kg
4.602,66 zł
Kostaryka (CR)
do 1.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
240,00 zł
do 3.00 kg
289,00 zł
do 4.00 kg
335,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
411,00 zł
do 7.00 kg
442,00 zł
do 8.00 kg
473,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
534,00 zł
do 11.00 kg
545,00 zł
do 21.00 kg
764,00 zł
do 30.00 kg
925,00 zł
do 31.00 kg
2.083,00 zł
do 45.00 kg
2.676,00 zł
do 70.00 kg
3.910,00 zł
do 71.00 kg
3.956,00 zł
do 100.00 kg
5.341,00 zł
do 1.00 kg
233,70 zł
do 2.00 kg
295,20 zł
do 3.00 kg
355,47 zł
do 4.00 kg
412,05 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
505,53 zł
do 7.00 kg
543,66 zł
do 8.00 kg
581,79 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
656,82 zł
do 11.00 kg
670,35 zł
do 21.00 kg
939,72 zł
do 30.00 kg
1.137,75 zł
do 31.00 kg
2.562,09 zł
do 45.00 kg
3.291,48 zł
do 70.00 kg
4.809,30 zł
do 71.00 kg
4.865,88 zł
do 100.00 kg
6.569,43 zł
Kuba (CU)
do 1.00 kg
158,00 zł
do 2.00 kg
200,00 zł
do 3.00 kg
239,00 zł
do 4.00 kg
278,00 zł
do 5.00 kg
314,00 zł
do 6.00 kg
341,00 zł
do 7.00 kg
368,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
422,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
785,00 zł
do 31.00 kg
1.945,00 zł
do 45.00 kg
2.431,00 zł
do 70.00 kg
3.350,00 zł
do 71.00 kg
3.400,00 zł
do 100.00 kg
4.838,00 zł
do 1.00 kg
194,34 zł
do 2.00 kg
246,00 zł
do 3.00 kg
293,97 zł
do 4.00 kg
341,94 zł
do 5.00 kg
386,22 zł
do 6.00 kg
419,43 zł
do 7.00 kg
452,64 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
519,06 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
965,55 zł
do 31.00 kg
2.392,35 zł
do 45.00 kg
2.990,13 zł
do 70.00 kg
4.120,50 zł
do 71.00 kg
4.182,00 zł
do 100.00 kg
5.950,74 zł
Kuwejt (KW)
do 1.00 kg
158,00 zł
do 2.00 kg
200,00 zł
do 3.00 kg
239,00 zł
do 4.00 kg
278,00 zł
do 5.00 kg
314,00 zł
do 6.00 kg
341,00 zł
do 7.00 kg
368,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
422,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
785,00 zł
do 31.00 kg
1.945,00 zł
do 45.00 kg
2.431,00 zł
do 70.00 kg
3.350,00 zł
do 71.00 kg
3.400,00 zł
do 100.00 kg
4.838,00 zł
do 1.00 kg
194,34 zł
do 2.00 kg
246,00 zł
do 3.00 kg
293,97 zł
do 4.00 kg
341,94 zł
do 5.00 kg
386,22 zł
do 6.00 kg
419,43 zł
do 7.00 kg
452,64 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
519,06 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
965,55 zł
do 31.00 kg
2.392,35 zł
do 45.00 kg
2.990,13 zł
do 70.00 kg
4.120,50 zł
do 71.00 kg
4.182,00 zł
do 100.00 kg
5.950,74 zł
Laos (LA)
do 1.00 kg
156,00 zł
do 2.00 kg
198,00 zł
do 3.00 kg
236,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
306,00 zł
do 6.00 kg
333,00 zł
do 7.00 kg
359,00 zł
do 8.00 kg
385,00 zł
do 9.00 kg
411,00 zł
do 10.00 kg
437,00 zł
do 11.00 kg
446,00 zł
do 21.00 kg
623,00 zł
do 30.00 kg
766,00 zł
do 31.00 kg
1.896,00 zł
do 45.00 kg
2.219,00 zł
do 70.00 kg
3.152,00 zł
do 71.00 kg
3.205,00 zł
do 100.00 kg
4.753,00 zł
do 1.00 kg
191,88 zł
do 2.00 kg
243,54 zł
do 3.00 kg
290,28 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
376,38 zł
do 6.00 kg
409,59 zł
do 7.00 kg
441,57 zł
do 8.00 kg
473,55 zł
do 9.00 kg
505,53 zł
do 10.00 kg
537,51 zł
do 11.00 kg
548,58 zł
do 21.00 kg
766,29 zł
do 30.00 kg
942,18 zł
do 31.00 kg
2.332,08 zł
do 45.00 kg
2.729,37 zł
do 70.00 kg
3.876,96 zł
do 71.00 kg
3.942,15 zł
do 100.00 kg
5.846,19 zł
Lesotho (LS)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Liban (LB)
do 1.00 kg
158,00 zł
do 2.00 kg
200,00 zł
do 3.00 kg
239,00 zł
do 4.00 kg
278,00 zł
do 5.00 kg
314,00 zł
do 6.00 kg
341,00 zł
do 7.00 kg
368,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
422,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
785,00 zł
do 31.00 kg
1.945,00 zł
do 45.00 kg
2.431,00 zł
do 70.00 kg
3.350,00 zł
do 71.00 kg
3.400,00 zł
do 100.00 kg
4.838,00 zł
do 1.00 kg
194,34 zł
do 2.00 kg
246,00 zł
do 3.00 kg
293,97 zł
do 4.00 kg
341,94 zł
do 5.00 kg
386,22 zł
do 6.00 kg
419,43 zł
do 7.00 kg
452,64 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
519,06 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
965,55 zł
do 31.00 kg
2.392,35 zł
do 45.00 kg
2.990,13 zł
do 70.00 kg
4.120,50 zł
do 71.00 kg
4.182,00 zł
do 100.00 kg
5.950,74 zł
Liberia (LR)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Libia (LY)
do 1.00 kg
158,00 zł
do 2.00 kg
200,00 zł
do 3.00 kg
239,00 zł
do 4.00 kg
278,00 zł
do 5.00 kg
314,00 zł
do 6.00 kg
341,00 zł
do 7.00 kg
368,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
422,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
785,00 zł
do 31.00 kg
1.945,00 zł
do 45.00 kg
2.431,00 zł
do 70.00 kg
3.350,00 zł
do 71.00 kg
3.400,00 zł
do 100.00 kg
4.838,00 zł
do 1.00 kg
194,34 zł
do 2.00 kg
246,00 zł
do 3.00 kg
293,97 zł
do 4.00 kg
341,94 zł
do 5.00 kg
386,22 zł
do 6.00 kg
419,43 zł
do 7.00 kg
452,64 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
519,06 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
965,55 zł
do 31.00 kg
2.392,35 zł
do 45.00 kg
2.990,13 zł
do 70.00 kg
4.120,50 zł
do 71.00 kg
4.182,00 zł
do 100.00 kg
5.950,74 zł
Liechtenstein (LI)
do 1.00 kg
154,00 zł
do 2.00 kg
192,00 zł
do 3.00 kg
229,00 zł
do 4.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
312,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
363,00 zł
do 8.00 kg
388,00 zł
do 9.00 kg
413,00 zł
do 10.00 kg
438,00 zł
do 11.00 kg
446,00 zł
do 21.00 kg
587,00 zł
do 30.00 kg
707,00 zł
do 31.00 kg
1.436,00 zł
do 45.00 kg
1.802,00 zł
do 70.00 kg
2.512,00 zł
do 71.00 kg
2.550,00 zł
do 100.00 kg
3.658,00 zł
do 1.00 kg
189,42 zł
do 2.00 kg
236,16 zł
do 3.00 kg
281,67 zł
do 4.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
383,76 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
446,49 zł
do 8.00 kg
477,24 zł
do 9.00 kg
507,99 zł
do 10.00 kg
538,74 zł
do 11.00 kg
548,58 zł
do 21.00 kg
722,01 zł
do 30.00 kg
869,61 zł
do 31.00 kg
1.766,28 zł
do 45.00 kg
2.216,46 zł
do 70.00 kg
3.089,76 zł
do 71.00 kg
3.136,50 zł
do 100.00 kg
4.499,34 zł
Litwa (LT)
do 0.50 kg
115,00 zł
do 1.00 kg
130,00 zł
do 2.00 kg
163,00 zł
do 3.00 kg
194,00 zł
do 4.00 kg
225,00 zł
do 5.00 kg
264,00 zł
do 6.00 kg
282,00 zł
do 7.00 kg
300,00 zł
do 8.00 kg
317,00 zł
do 9.00 kg
335,00 zł
do 10.00 kg
353,00 zł
do 11.00 kg
358,00 zł
do 21.00 kg
464,00 zł
do 30.00 kg
551,00 zł
do 31.00 kg
806,00 zł
do 45.00 kg
970,00 zł
do 70.00 kg
1.291,00 zł
do 71.00 kg
1.633,00 zł
do 100.00 kg
2.121,00 zł
do 0.50 kg
141,45 zł
do 1.00 kg
159,90 zł
do 2.00 kg
200,49 zł
do 3.00 kg
238,62 zł
do 4.00 kg
276,75 zł
do 5.00 kg
324,72 zł
do 6.00 kg
346,86 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
389,91 zł
do 9.00 kg
412,05 zł
do 10.00 kg
434,19 zł
do 11.00 kg
440,34 zł
do 21.00 kg
570,72 zł
do 30.00 kg
677,73 zł
do 31.00 kg
991,38 zł
do 45.00 kg
1.193,10 zł
do 70.00 kg
1.587,93 zł
do 71.00 kg
2.008,59 zł
do 100.00 kg
2.608,83 zł
Luksemburg (LU)
do 1.00 kg
137,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
211,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
291,00 zł
do 6.00 kg
316,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
366,00 zł
do 9.00 kg
390,00 zł
do 10.00 kg
415,00 zł
do 11.00 kg
421,00 zł
do 21.00 kg
547,00 zł
do 30.00 kg
661,00 zł
do 31.00 kg
971,00 zł
do 45.00 kg
1.146,00 zł
do 70.00 kg
1.492,00 zł
do 71.00 kg
1.603,00 zł
do 100.00 kg
2.961,00 zł
do 1.00 kg
168,51 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
259,53 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
357,93 zł
do 6.00 kg
388,68 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
450,18 zł
do 9.00 kg
479,70 zł
do 10.00 kg
510,45 zł
do 11.00 kg
517,83 zł
do 21.00 kg
672,81 zł
do 30.00 kg
813,03 zł
do 31.00 kg
1.194,33 zł
do 45.00 kg
1.409,58 zł
do 70.00 kg
1.835,16 zł
do 71.00 kg
1.971,69 zł
do 100.00 kg
3.642,03 zł
Łotwa (LV)
do 1.00 kg
122,00 zł
do 2.00 kg
180,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
257,00 zł
do 5.00 kg
304,00 zł
do 6.00 kg
330,00 zł
do 7.00 kg
355,00 zł
do 8.00 kg
380,00 zł
do 9.00 kg
405,00 zł
do 10.00 kg
431,00 zł
do 11.00 kg
437,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
690,00 zł
do 31.00 kg
1.020,00 zł
do 45.00 kg
1.291,00 zł
do 70.00 kg
1.812,00 zł
do 71.00 kg
2.325,00 zł
do 100.00 kg
3.545,00 zł
do 1.00 kg
150,06 zł
do 2.00 kg
221,40 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
316,11 zł
do 5.00 kg
373,92 zł
do 6.00 kg
405,90 zł
do 7.00 kg
436,65 zł
do 8.00 kg
467,40 zł
do 9.00 kg
498,15 zł
do 10.00 kg
530,13 zł
do 11.00 kg
537,51 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
848,70 zł
do 31.00 kg
1.254,60 zł
do 45.00 kg
1.587,93 zł
do 70.00 kg
2.228,76 zł
do 71.00 kg
2.859,75 zł
do 100.00 kg
4.360,35 zł
Macedonia (MK)
do 1.00 kg
161,00 zł
do 2.00 kg
202,00 zł
do 3.00 kg
243,00 zł
do 4.00 kg
283,00 zł
do 5.00 kg
335,00 zł
do 6.00 kg
361,00 zł
do 7.00 kg
388,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
466,00 zł
do 11.00 kg
471,00 zł
do 21.00 kg
605,00 zł
do 30.00 kg
728,00 zł
do 31.00 kg
1.479,00 zł
do 45.00 kg
1.839,00 zł
do 70.00 kg
2.537,00 zł
do 71.00 kg
2.578,00 zł
do 100.00 kg
3.742,00 zł
do 1.00 kg
198,03 zł
do 2.00 kg
248,46 zł
do 3.00 kg
298,89 zł
do 4.00 kg
348,09 zł
do 5.00 kg
412,05 zł
do 6.00 kg
444,03 zł
do 7.00 kg
477,24 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
573,18 zł
do 11.00 kg
579,33 zł
do 21.00 kg
744,15 zł
do 30.00 kg
895,44 zł
do 31.00 kg
1.819,17 zł
do 45.00 kg
2.261,97 zł
do 70.00 kg
3.120,51 zł
do 71.00 kg
3.170,94 zł
do 100.00 kg
4.602,66 zł
Madagaskar (MG)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Majotta (YT)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg
4.970,43 zł
do 71.00 kg
5.035,62 zł
do 100.00 kg
6.921,21 zł
Makau (MO)
do 1.00 kg
158,00 zł
do 2.00 kg
200,00 zł
do 3.00 kg
239,00 zł
do 4.00 kg
278,00 zł
do 5.00 kg
314,00 zł
do 6.00 kg
341,00 zł
do 7.00 kg
368,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
422,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
785,00 zł
do 31.00 kg
1.945,00 zł
do 45.00 kg
2.431,00 zł
do 70.00 kg
3.350,00 zł
do 71.00 kg
3.400,00 zł
do 100.00 kg
4.838,00 zł
do 1.00 kg
194,34 zł
do 2.00 kg
246,00 zł
do 3.00 kg
293,97 zł
do 4.00 kg
341,94 zł
do 5.00 kg
386,22 zł
do 6.00 kg
419,43 zł
do 7.00 kg
452,64 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
519,06 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
965,55 zł
do 31.00 kg
2.392,35 zł
do 45.00 kg
2.990,13 zł
do 70.00 kg
4.120,50 zł
do 71.00 kg
4.182,00 zł
do 100.00 kg
5.950,74 zł
Malawi (MW)
do 1.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
250,00 zł
do 3.00 kg
302,00 zł
do 4.00 kg
350,00 zł
do 5.00 kg
398,00 zł
do 6.00 kg
431,00 zł
do 7.00 kg
463,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
528,00 zł
do 10.00 kg
559,00 zł
do 11.00 kg
570,00 zł
do 21.00 kg
799,00 zł
do 30.00 kg
981,00 zł
do 31.00 kg
2.212,00 zł
do 45.00 kg
2.780,00 zł
do 70.00 kg
4.041,00 zł
do 71.00 kg
4.094,00 zł
do 100.00 kg
5.627,00 zł
do 1.00 kg
243,54 zł
do 2.00 kg
307,50 zł
do 3.00 kg
371,46 zł
do 4.00 kg
430,50 zł
do 5.00 kg
489,54 zł
do 6.00 kg
530,13 zł
do 7.00 kg
569,49 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
649,44 zł
do 10.00 kg
687,57 zł
do 11.00 kg
701,10 zł
do 21.00 kg
982,77 zł
do 30.00 kg
1.206,63 zł
do 31.00 kg
2.720,76 zł
do 45.00 kg
3.419,40 zł
do 70.00 kg