Cennik międzynarodowyKraj Ceny netto Ceny brutto
Afganistan (AF)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Albania (AL)
do 1.00 kg
184,00 zł
do 2.00 kg
231,00 zł
do 3.00 kg
277,00 zł
do 4.00 kg
324,00 zł
do 5.00 kg
357,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
413,00 zł
do 8.00 kg
441,00 zł
do 9.00 kg
468,00 zł
do 10.00 kg
496,00 zł
do 11.00 kg
503,00 zł
do 21.00 kg
644,00 zł
do 30.00 kg
776,00 zł
do 31.00 kg
1.576,00 zł
do 45.00 kg
1.958,00 zł
do 70.00 kg
2.702,00 zł
do 71.00 kg
2.745,00 zł
do 100.00 kg
3.984,00 zł
do 1.00 kg
226,32 zł
do 2.00 kg
284,13 zł
do 3.00 kg
340,71 zł
do 4.00 kg
398,52 zł
do 5.00 kg
439,11 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
507,99 zł
do 8.00 kg
542,43 zł
do 9.00 kg
575,64 zł
do 10.00 kg
610,08 zł
do 11.00 kg
618,69 zł
do 21.00 kg
792,12 zł
do 30.00 kg
954,48 zł
do 31.00 kg
1.938,48 zł
do 45.00 kg
2.408,34 zł
do 70.00 kg
3.323,46 zł
do 71.00 kg
3.376,35 zł
do 100.00 kg
4.900,32 zł
Algieria (DZ)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
274,00 zł
do 4.00 kg
317,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
389,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
512,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
729,00 zł
do 30.00 kg
895,00 zł
do 31.00 kg
2.219,00 zł
do 45.00 kg
2.773,00 zł
do 70.00 kg
3.822,00 zł
do 71.00 kg
3.879,00 zł
do 100.00 kg
5.520,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
337,02 zł
do 4.00 kg
389,91 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
478,47 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
629,76 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
896,67 zł
do 30.00 kg
1.100,85 zł
do 31.00 kg
2.729,37 zł
do 45.00 kg
3.410,79 zł
do 70.00 kg
4.701,06 zł
do 71.00 kg
4.771,17 zł
do 100.00 kg
6.789,60 zł
Andora (AD)
do 1.00 kg
161,00 zł
do 2.00 kg
206,00 zł
do 3.00 kg
250,00 zł
do 4.00 kg
293,00 zł
do 5.00 kg
324,00 zł
do 6.00 kg
351,00 zł
do 7.00 kg
378,00 zł
do 8.00 kg
405,00 zł
do 9.00 kg
432,00 zł
do 10.00 kg
459,00 zł
do 11.00 kg
466,00 zł
do 21.00 kg
611,00 zł
do 30.00 kg
736,00 zł
do 31.00 kg
1.086,00 zł
do 45.00 kg
1.375,00 zł
do 70.00 kg
1.930,00 zł
do 71.00 kg
2.476,00 zł
do 100.00 kg
10.049,00 zł
do 1.00 kg
198,03 zł
do 2.00 kg
253,38 zł
do 3.00 kg
307,50 zł
do 4.00 kg
360,39 zł
do 5.00 kg
398,52 zł
do 6.00 kg
431,73 zł
do 7.00 kg
464,94 zł
do 8.00 kg
498,15 zł
do 9.00 kg
531,36 zł
do 10.00 kg
564,57 zł
do 11.00 kg
573,18 zł
do 21.00 kg
751,53 zł
do 30.00 kg
905,28 zł
do 31.00 kg
1.335,78 zł
do 45.00 kg
1.691,25 zł
do 70.00 kg
2.373,90 zł
do 71.00 kg
3.045,48 zł
do 100.00 kg
12.360,27 zł
Angola (AO)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Anguilla (AI)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Antigua i Barbuda (AG)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Arabia Saudyjska (SA)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
274,00 zł
do 4.00 kg
317,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
389,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
512,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
729,00 zł
do 30.00 kg
895,00 zł
do 31.00 kg
2.219,00 zł
do 45.00 kg
2.773,00 zł
do 70.00 kg
3.822,00 zł
do 71.00 kg
3.879,00 zł
do 100.00 kg
5.520,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
337,02 zł
do 4.00 kg
389,91 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
478,47 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
629,76 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
896,67 zł
do 30.00 kg
1.100,85 zł
do 31.00 kg
2.729,37 zł
do 45.00 kg
3.410,79 zł
do 70.00 kg
4.701,06 zł
do 71.00 kg
4.771,17 zł
do 100.00 kg
6.789,60 zł
Argentyna (AR)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Armenia (AM)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Aruba (AW)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Australia (AU)
do 1.00 kg
174,00 zł
do 2.00 kg
220,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
303,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
401,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
460,00 zł
do 10.00 kg
489,00 zł
do 11.00 kg
499,00 zł
do 21.00 kg
701,00 zł
do 30.00 kg
860,00 zł
do 31.00 kg
2.040,00 zł
do 45.00 kg
2.583,00 zł
do 70.00 kg
3.484,00 zł
do 71.00 kg
3.695,00 zł
do 100.00 kg
5.414,00 zł
do 1.00 kg
214,02 zł
do 2.00 kg
270,60 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
372,69 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
493,23 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
565,80 zł
do 10.00 kg
601,47 zł
do 11.00 kg
613,77 zł
do 21.00 kg
862,23 zł
do 30.00 kg
1.057,80 zł
do 31.00 kg
2.509,20 zł
do 45.00 kg
3.177,09 zł
do 70.00 kg
4.285,32 zł
do 71.00 kg
4.544,85 zł
do 100.00 kg
6.659,22 zł
Austria (AT)
do 1.00 kg
157,00 zł
do 2.00 kg
199,00 zł
do 3.00 kg
241,00 zł
do 4.00 kg
282,00 zł
do 5.00 kg
311,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
363,00 zł
do 8.00 kg
390,00 zł
do 9.00 kg
416,00 zł
do 10.00 kg
442,00 zł
do 11.00 kg
449,00 zł
do 21.00 kg
583,00 zł
do 30.00 kg
704,00 zł
do 31.00 kg
1.034,00 zł
do 45.00 kg
1.221,00 zł
do 70.00 kg
1.589,00 zł
do 71.00 kg
2.034,00 zł
do 100.00 kg
3.153,00 zł
do 1.00 kg
193,11 zł
do 2.00 kg
244,77 zł
do 3.00 kg
296,43 zł
do 4.00 kg
346,86 zł
do 5.00 kg
382,53 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
446,49 zł
do 8.00 kg
479,70 zł
do 9.00 kg
511,68 zł
do 10.00 kg
543,66 zł
do 11.00 kg
552,27 zł
do 21.00 kg
717,09 zł
do 30.00 kg
865,92 zł
do 31.00 kg
1.271,82 zł
do 45.00 kg
1.501,83 zł
do 70.00 kg
1.954,47 zł
do 71.00 kg
2.501,82 zł
do 100.00 kg
3.878,19 zł
Azerbejdżan (AZ)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Bahamy (BS)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Bahrajn (BH)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
274,00 zł
do 4.00 kg
317,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
389,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
512,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
729,00 zł
do 30.00 kg
895,00 zł
do 31.00 kg
2.219,00 zł
do 45.00 kg
2.773,00 zł
do 70.00 kg
3.822,00 zł
do 71.00 kg
3.879,00 zł
do 100.00 kg
5.520,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
337,02 zł
do 4.00 kg
389,91 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
478,47 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
629,76 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
896,67 zł
do 30.00 kg
1.100,85 zł
do 31.00 kg
2.729,37 zł
do 45.00 kg
3.410,79 zł
do 70.00 kg
4.701,06 zł
do 71.00 kg
4.771,17 zł
do 100.00 kg
6.789,60 zł
Bangladesz (BD)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
274,00 zł
do 4.00 kg
317,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
389,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
512,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
729,00 zł
do 30.00 kg
895,00 zł
do 31.00 kg
2.219,00 zł
do 45.00 kg
2.773,00 zł
do 70.00 kg
3.822,00 zł
do 71.00 kg
3.879,00 zł
do 100.00 kg
5.520,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
337,02 zł
do 4.00 kg
389,91 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
478,47 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
629,76 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
896,67 zł
do 30.00 kg
1.100,85 zł
do 31.00 kg
2.729,37 zł
do 45.00 kg
3.410,79 zł
do 70.00 kg
4.701,06 zł
do 71.00 kg
4.771,17 zł
do 100.00 kg
6.789,60 zł
Belgia (BE)
do 1.00 kg
157,00 zł
do 2.00 kg
199,00 zł
do 3.00 kg
241,00 zł
do 4.00 kg
282,00 zł
do 5.00 kg
311,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
363,00 zł
do 8.00 kg
390,00 zł
do 9.00 kg
416,00 zł
do 10.00 kg
442,00 zł
do 11.00 kg
449,00 zł
do 21.00 kg
583,00 zł
do 30.00 kg
704,00 zł
do 31.00 kg
1.034,00 zł
do 45.00 kg
1.221,00 zł
do 70.00 kg
1.589,00 zł
do 71.00 kg
2.034,00 zł
do 100.00 kg
3.153,00 zł
do 1.00 kg
193,11 zł
do 2.00 kg
244,77 zł
do 3.00 kg
296,43 zł
do 4.00 kg
346,86 zł
do 5.00 kg
382,53 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
446,49 zł
do 8.00 kg
479,70 zł
do 9.00 kg
511,68 zł
do 10.00 kg
543,66 zł
do 11.00 kg
552,27 zł
do 21.00 kg
717,09 zł
do 30.00 kg
865,92 zł
do 31.00 kg
1.271,82 zł
do 45.00 kg
1.501,83 zł
do 70.00 kg
1.954,47 zł
do 71.00 kg
2.501,82 zł
do 100.00 kg
3.878,19 zł
Belize (BZ)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Benin (BJ)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Bermudy (BM)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Bhutan (BT)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
274,00 zł
do 4.00 kg
317,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
389,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
512,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
729,00 zł
do 30.00 kg
895,00 zł
do 31.00 kg
2.219,00 zł
do 45.00 kg
2.773,00 zł
do 70.00 kg
3.822,00 zł
do 71.00 kg
3.879,00 zł
do 100.00 kg
5.520,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
337,02 zł
do 4.00 kg
389,91 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
478,47 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
629,76 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
896,67 zł
do 30.00 kg
1.100,85 zł
do 31.00 kg
2.729,37 zł
do 45.00 kg
3.410,79 zł
do 70.00 kg
4.701,06 zł
do 71.00 kg
4.771,17 zł
do 100.00 kg
6.789,60 zł
Białoruś (BY)
do 1.00 kg
184,00 zł
do 2.00 kg
231,00 zł
do 3.00 kg
277,00 zł
do 4.00 kg
324,00 zł
do 5.00 kg
357,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
413,00 zł
do 8.00 kg
441,00 zł
do 9.00 kg
468,00 zł
do 10.00 kg
496,00 zł
do 11.00 kg
503,00 zł
do 21.00 kg
644,00 zł
do 30.00 kg
776,00 zł
do 31.00 kg
1.576,00 zł
do 45.00 kg
1.958,00 zł
do 70.00 kg
2.702,00 zł
do 71.00 kg
2.745,00 zł
do 100.00 kg
3.984,00 zł
do 1.00 kg
226,32 zł
do 2.00 kg
284,13 zł
do 3.00 kg
340,71 zł
do 4.00 kg
398,52 zł
do 5.00 kg
439,11 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
507,99 zł
do 8.00 kg
542,43 zł
do 9.00 kg
575,64 zł
do 10.00 kg
610,08 zł
do 11.00 kg
618,69 zł
do 21.00 kg
792,12 zł
do 30.00 kg
954,48 zł
do 31.00 kg
1.938,48 zł
do 45.00 kg
2.408,34 zł
do 70.00 kg
3.323,46 zł
do 71.00 kg
3.376,35 zł
do 100.00 kg
4.900,32 zł
Boliwia (BO)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Bośnia i Hercegowina (BA)
do 1.00 kg
184,00 zł
do 2.00 kg
231,00 zł
do 3.00 kg
277,00 zł
do 4.00 kg
324,00 zł
do 5.00 kg
357,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
413,00 zł
do 8.00 kg
441,00 zł
do 9.00 kg
468,00 zł
do 10.00 kg
496,00 zł
do 11.00 kg
503,00 zł
do 21.00 kg
644,00 zł
do 30.00 kg
776,00 zł
do 31.00 kg
1.576,00 zł
do 45.00 kg
1.958,00 zł
do 70.00 kg
2.702,00 zł
do 71.00 kg
2.745,00 zł
do 100.00 kg
3.984,00 zł
do 1.00 kg
226,32 zł
do 2.00 kg
284,13 zł
do 3.00 kg
340,71 zł
do 4.00 kg
398,52 zł
do 5.00 kg
439,11 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
507,99 zł
do 8.00 kg
542,43 zł
do 9.00 kg
575,64 zł
do 10.00 kg
610,08 zł
do 11.00 kg
618,69 zł
do 21.00 kg
792,12 zł
do 30.00 kg
954,48 zł
do 31.00 kg
1.938,48 zł
do 45.00 kg
2.408,34 zł
do 70.00 kg
3.323,46 zł
do 71.00 kg
3.376,35 zł
do 100.00 kg
4.900,32 zł
Botswana (BW)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Brazylia (BR)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Brunei (BN)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
274,00 zł
do 4.00 kg
317,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
389,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
512,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
729,00 zł
do 30.00 kg
895,00 zł
do 31.00 kg
2.219,00 zł
do 45.00 kg
2.773,00 zł
do 70.00 kg
3.822,00 zł
do 71.00 kg
3.879,00 zł
do 100.00 kg
5.520,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
337,02 zł
do 4.00 kg
389,91 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
478,47 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
629,76 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
896,67 zł
do 30.00 kg
1.100,85 zł
do 31.00 kg
2.729,37 zł
do 45.00 kg
3.410,79 zł
do 70.00 kg
4.701,06 zł
do 71.00 kg
4.771,17 zł
do 100.00 kg
6.789,60 zł
Bułgaria (BG)
do 1.00 kg
161,00 zł
do 2.00 kg
206,00 zł
do 3.00 kg
250,00 zł
do 4.00 kg
293,00 zł
do 5.00 kg
324,00 zł
do 6.00 kg
351,00 zł
do 7.00 kg
378,00 zł
do 8.00 kg
405,00 zł
do 9.00 kg
432,00 zł
do 10.00 kg
459,00 zł
do 11.00 kg
466,00 zł
do 21.00 kg
611,00 zł
do 30.00 kg
736,00 zł
do 31.00 kg
1.086,00 zł
do 45.00 kg
1.375,00 zł
do 70.00 kg
1.930,00 zł
do 71.00 kg
2.476,00 zł
do 100.00 kg
10.049,00 zł
do 1.00 kg
198,03 zł
do 2.00 kg
253,38 zł
do 3.00 kg
307,50 zł
do 4.00 kg
360,39 zł
do 5.00 kg
398,52 zł
do 6.00 kg
431,73 zł
do 7.00 kg
464,94 zł
do 8.00 kg
498,15 zł
do 9.00 kg
531,36 zł
do 10.00 kg
564,57 zł
do 11.00 kg
573,18 zł
do 21.00 kg
751,53 zł
do 30.00 kg
905,28 zł
do 31.00 kg
1.335,78 zł
do 45.00 kg
1.691,25 zł
do 70.00 kg
2.373,90 zł
do 71.00 kg
3.045,48 zł
do 100.00 kg
12.360,27 zł
Burkina Faso (BF)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Burundi (BI)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Chile (CL)
do 1.00 kg
174,00 zł
do 2.00 kg
220,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
303,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
401,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
460,00 zł
do 10.00 kg
489,00 zł
do 11.00 kg
499,00 zł
do 21.00 kg
701,00 zł
do 30.00 kg
860,00 zł
do 31.00 kg
2.040,00 zł
do 45.00 kg
2.583,00 zł
do 70.00 kg
3.484,00 zł
do 71.00 kg
3.695,00 zł
do 100.00 kg
5.414,00 zł
do 1.00 kg
214,02 zł
do 2.00 kg
270,60 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
372,69 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
493,23 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
565,80 zł
do 10.00 kg
601,47 zł
do 11.00 kg
613,77 zł
do 21.00 kg
862,23 zł
do 30.00 kg
1.057,80 zł
do 31.00 kg
2.509,20 zł
do 45.00 kg
3.177,09 zł
do 70.00 kg
4.285,32 zł
do 71.00 kg
4.544,85 zł
do 100.00 kg
6.659,22 zł
Chiny (CN)
do 1.00 kg
174,00 zł
do 2.00 kg
220,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
303,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
401,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
460,00 zł
do 10.00 kg
489,00 zł
do 11.00 kg
499,00 zł
do 21.00 kg
701,00 zł
do 30.00 kg
860,00 zł
do 31.00 kg
2.040,00 zł
do 45.00 kg
2.583,00 zł
do 70.00 kg
3.484,00 zł
do 71.00 kg
3.695,00 zł
do 100.00 kg
5.414,00 zł
do 1.00 kg
214,02 zł
do 2.00 kg
270,60 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
372,69 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
493,23 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
565,80 zł
do 10.00 kg
601,47 zł
do 11.00 kg
613,77 zł
do 21.00 kg
862,23 zł
do 30.00 kg
1.057,80 zł
do 31.00 kg
2.509,20 zł
do 45.00 kg
3.177,09 zł
do 70.00 kg
4.285,32 zł
do 71.00 kg
4.544,85 zł
do 100.00 kg
6.659,22 zł
Chorwacja (HR)
do 1.00 kg
161,00 zł
do 2.00 kg
206,00 zł
do 3.00 kg
250,00 zł
do 4.00 kg
293,00 zł
do 5.00 kg
324,00 zł
do 6.00 kg
351,00 zł
do 7.00 kg
378,00 zł
do 8.00 kg
405,00 zł
do 9.00 kg
432,00 zł
do 10.00 kg
459,00 zł
do 11.00 kg
466,00 zł
do 21.00 kg
611,00 zł
do 30.00 kg
736,00 zł
do 31.00 kg
1.086,00 zł
do 45.00 kg
1.375,00 zł
do 70.00 kg
1.930,00 zł
do 71.00 kg
2.476,00 zł
do 100.00 kg
10.049,00 zł
do 1.00 kg
198,03 zł
do 2.00 kg
253,38 zł
do 3.00 kg
307,50 zł
do 4.00 kg
360,39 zł
do 5.00 kg
398,52 zł
do 6.00 kg
431,73 zł
do 7.00 kg
464,94 zł
do 8.00 kg
498,15 zł
do 9.00 kg
531,36 zł
do 10.00 kg
564,57 zł
do 11.00 kg
573,18 zł
do 21.00 kg
751,53 zł
do 30.00 kg
905,28 zł
do 31.00 kg
1.335,78 zł
do 45.00 kg
1.691,25 zł
do 70.00 kg
2.373,90 zł
do 71.00 kg
3.045,48 zł
do 100.00 kg
12.360,27 zł
Curaçao (CW)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Cypr (CY)
do 1.00 kg
184,00 zł
do 2.00 kg
231,00 zł
do 3.00 kg
277,00 zł
do 4.00 kg
324,00 zł
do 5.00 kg
357,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
413,00 zł
do 8.00 kg
441,00 zł
do 9.00 kg
468,00 zł
do 10.00 kg
496,00 zł
do 11.00 kg
503,00 zł
do 21.00 kg
644,00 zł
do 30.00 kg
776,00 zł
do 31.00 kg
1.576,00 zł
do 45.00 kg
1.958,00 zł
do 70.00 kg
2.702,00 zł
do 71.00 kg
2.745,00 zł
do 100.00 kg
3.984,00 zł
do 1.00 kg
226,32 zł
do 2.00 kg
284,13 zł
do 3.00 kg
340,71 zł
do 4.00 kg
398,52 zł
do 5.00 kg
439,11 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
507,99 zł
do 8.00 kg
542,43 zł
do 9.00 kg
575,64 zł
do 10.00 kg
610,08 zł
do 11.00 kg
618,69 zł
do 21.00 kg
792,12 zł
do 30.00 kg
954,48 zł
do 31.00 kg
1.938,48 zł
do 45.00 kg
2.408,34 zł
do 70.00 kg
3.323,46 zł
do 71.00 kg
3.376,35 zł
do 100.00 kg
4.900,32 zł
Czad (TD)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Czarnogóra (ME)
do 1.00 kg
184,00 zł
do 2.00 kg
231,00 zł
do 3.00 kg
277,00 zł
do 4.00 kg
324,00 zł
do 5.00 kg
357,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
413,00 zł
do 8.00 kg
441,00 zł
do 9.00 kg
468,00 zł
do 10.00 kg
496,00 zł
do 11.00 kg
503,00 zł
do 21.00 kg
644,00 zł
do 30.00 kg
776,00 zł
do 31.00 kg
1.576,00 zł
do 45.00 kg
1.958,00 zł
do 70.00 kg
2.702,00 zł
do 71.00 kg
2.745,00 zł
do 100.00 kg
3.984,00 zł
do 1.00 kg
226,32 zł
do 2.00 kg
284,13 zł
do 3.00 kg
340,71 zł
do 4.00 kg
398,52 zł
do 5.00 kg
439,11 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
507,99 zł
do 8.00 kg
542,43 zł
do 9.00 kg
575,64 zł
do 10.00 kg
610,08 zł
do 11.00 kg
618,69 zł
do 21.00 kg
792,12 zł
do 30.00 kg
954,48 zł
do 31.00 kg
1.938,48 zł
do 45.00 kg
2.408,34 zł
do 70.00 kg
3.323,46 zł
do 71.00 kg
3.376,35 zł
do 100.00 kg
4.900,32 zł
Czechy (CZ)
do 0.50 kg
131,00 zł
do 1.00 kg
150,00 zł
do 2.00 kg
186,00 zł
do 3.00 kg
222,00 zł
do 4.00 kg
257,00 zł
do 5.00 kg
281,00 zł
do 6.00 kg
300,00 zł
do 7.00 kg
319,00 zł
do 8.00 kg
338,00 zł
do 9.00 kg
357,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
382,00 zł
do 21.00 kg
494,00 zł
do 30.00 kg
586,00 zł
do 31.00 kg
858,00 zł
do 45.00 kg
1.033,00 zł
do 70.00 kg
1.375,00 zł
do 71.00 kg
1.739,00 zł
do 100.00 kg
2.259,00 zł
do 0.50 kg
161,13 zł
do 1.00 kg
184,50 zł
do 2.00 kg
228,78 zł
do 3.00 kg
273,06 zł
do 4.00 kg
316,11 zł
do 5.00 kg
345,63 zł
do 6.00 kg
369,00 zł
do 7.00 kg
392,37 zł
do 8.00 kg
415,74 zł
do 9.00 kg
439,11 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
469,86 zł
do 21.00 kg
607,62 zł
do 30.00 kg
720,78 zł
do 31.00 kg
1.055,34 zł
do 45.00 kg
1.270,59 zł
do 70.00 kg
1.691,25 zł
do 71.00 kg
2.138,97 zł
do 100.00 kg
2.778,57 zł
Dania (DK)
do 1.00 kg
157,00 zł
do 2.00 kg
199,00 zł
do 3.00 kg
241,00 zł
do 4.00 kg
282,00 zł
do 5.00 kg
311,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
363,00 zł
do 8.00 kg
390,00 zł
do 9.00 kg
416,00 zł
do 10.00 kg
442,00 zł
do 11.00 kg
449,00 zł
do 21.00 kg
583,00 zł
do 30.00 kg
704,00 zł
do 31.00 kg
1.034,00 zł
do 45.00 kg
1.221,00 zł
do 70.00 kg
1.589,00 zł
do 71.00 kg
2.034,00 zł
do 100.00 kg
3.153,00 zł
do 1.00 kg
193,11 zł
do 2.00 kg
244,77 zł
do 3.00 kg
296,43 zł
do 4.00 kg
346,86 zł
do 5.00 kg
382,53 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
446,49 zł
do 8.00 kg
479,70 zł
do 9.00 kg
511,68 zł
do 10.00 kg
543,66 zł
do 11.00 kg
552,27 zł
do 21.00 kg
717,09 zł
do 30.00 kg
865,92 zł
do 31.00 kg
1.271,82 zł
do 45.00 kg
1.501,83 zł
do 70.00 kg
1.954,47 zł
do 71.00 kg
2.501,82 zł
do 100.00 kg
3.878,19 zł
Demokratyczna Republika Konga (CD)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
274,00 zł
do 4.00 kg
317,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
389,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
512,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
729,00 zł
do 30.00 kg
895,00 zł
do 31.00 kg
2.219,00 zł
do 45.00 kg
2.773,00 zł
do 70.00 kg
3.822,00 zł
do 71.00 kg
3.879,00 zł
do 100.00 kg
5.520,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
337,02 zł
do 4.00 kg
389,91 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
478,47 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
629,76 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
896,67 zł
do 30.00 kg
1.100,85 zł
do 31.00 kg
2.729,37 zł
do 45.00 kg
3.410,79 zł
do 70.00 kg
4.701,06 zł
do 71.00 kg
4.771,17 zł
do 100.00 kg
6.789,60 zł
Dominika (DM)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Dominikana (DO)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Dżibuti (DJ)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Egipt (EG)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
274,00 zł
do 4.00 kg
317,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
389,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
512,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
729,00 zł
do 30.00 kg
895,00 zł
do 31.00 kg
2.219,00 zł
do 45.00 kg
2.773,00 zł
do 70.00 kg
3.822,00 zł
do 71.00 kg
3.879,00 zł
do 100.00 kg
5.520,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
337,02 zł
do 4.00 kg
389,91 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
478,47 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
629,76 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
896,67 zł
do 30.00 kg
1.100,85 zł
do 31.00 kg
2.729,37 zł
do 45.00 kg
3.410,79 zł
do 70.00 kg
4.701,06 zł
do 71.00 kg
4.771,17 zł
do 100.00 kg
6.789,60 zł
Ekwador (EC)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Erytrea (ER)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Estonia (EE)
do 1.00 kg
161,00 zł
do 2.00 kg
206,00 zł
do 3.00 kg
250,00 zł
do 4.00 kg
293,00 zł
do 5.00 kg
324,00 zł
do 6.00 kg
351,00 zł
do 7.00 kg
378,00 zł
do 8.00 kg
405,00 zł
do 9.00 kg
432,00 zł
do 10.00 kg
459,00 zł
do 11.00 kg
466,00 zł
do 21.00 kg
611,00 zł
do 30.00 kg
736,00 zł
do 31.00 kg
1.086,00 zł
do 45.00 kg
1.375,00 zł
do 70.00 kg
1.930,00 zł
do 71.00 kg
2.476,00 zł
do 100.00 kg
10.049,00 zł
do 1.00 kg
198,03 zł
do 2.00 kg
253,38 zł
do 3.00 kg
307,50 zł
do 4.00 kg
360,39 zł
do 5.00 kg
398,52 zł
do 6.00 kg
431,73 zł
do 7.00 kg
464,94 zł
do 8.00 kg
498,15 zł
do 9.00 kg
531,36 zł
do 10.00 kg
564,57 zł
do 11.00 kg
573,18 zł
do 21.00 kg
751,53 zł
do 30.00 kg
905,28 zł
do 31.00 kg
1.335,78 zł
do 45.00 kg
1.691,25 zł
do 70.00 kg
2.373,90 zł
do 71.00 kg
3.045,48 zł
do 100.00 kg
12.360,27 zł
Etiopia (ET)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Fidżi (FJ)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Filipiny (PH)
do 1.00 kg
178,00 zł
do 2.00 kg
225,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
310,00 zł
do 5.00 kg
350,00 zł
do 6.00 kg
380,00 zł
do 7.00 kg
410,00 zł
do 8.00 kg
440,00 zł
do 9.00 kg
469,00 zł
do 10.00 kg
499,00 zł
do 11.00 kg
509,00 zł
do 21.00 kg
711,00 zł
do 30.00 kg
874,00 zł
do 31.00 kg
2.164,00 zł
do 45.00 kg
2.657,00 zł
do 70.00 kg
3.596,00 zł
do 71.00 kg
3.657,00 zł
do 100.00 kg
5.422,00 zł
do 1.00 kg
218,94 zł
do 2.00 kg
276,75 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
381,30 zł
do 5.00 kg
430,50 zł
do 6.00 kg
467,40 zł
do 7.00 kg
504,30 zł
do 8.00 kg
541,20 zł
do 9.00 kg
576,87 zł
do 10.00 kg
613,77 zł
do 11.00 kg
626,07 zł
do 21.00 kg
874,53 zł
do 30.00 kg
1.075,02 zł
do 31.00 kg
2.661,72 zł
do 45.00 kg
3.268,11 zł
do 70.00 kg
4.423,08 zł
do 71.00 kg
4.498,11 zł
do 100.00 kg
6.669,06 zł
Finlandia (FI)
do 1.00 kg
161,00 zł
do 2.00 kg
206,00 zł
do 3.00 kg
250,00 zł
do 4.00 kg
293,00 zł
do 5.00 kg
324,00 zł
do 6.00 kg
351,00 zł
do 7.00 kg
378,00 zł
do 8.00 kg
405,00 zł
do 9.00 kg
432,00 zł
do 10.00 kg
459,00 zł
do 11.00 kg
466,00 zł
do 21.00 kg
611,00 zł
do 30.00 kg
736,00 zł
do 31.00 kg
1.086,00 zł
do 45.00 kg
1.375,00 zł
do 70.00 kg
1.930,00 zł
do 71.00 kg
2.476,00 zł
do 100.00 kg
10.049,00 zł
do 1.00 kg
198,03 zł
do 2.00 kg
253,38 zł
do 3.00 kg
307,50 zł
do 4.00 kg
360,39 zł
do 5.00 kg
398,52 zł
do 6.00 kg
431,73 zł
do 7.00 kg
464,94 zł
do 8.00 kg
498,15 zł
do 9.00 kg
531,36 zł
do 10.00 kg
564,57 zł
do 11.00 kg
573,18 zł
do 21.00 kg
751,53 zł
do 30.00 kg
905,28 zł
do 31.00 kg
1.335,78 zł
do 45.00 kg
1.691,25 zł
do 70.00 kg
2.373,90 zł
do 71.00 kg
3.045,48 zł
do 100.00 kg
12.360,27 zł
Francja (FR)
do 1.00 kg
157,00 zł
do 2.00 kg
199,00 zł
do 3.00 kg
241,00 zł
do 4.00 kg
282,00 zł
do 5.00 kg
311,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
363,00 zł
do 8.00 kg
390,00 zł
do 9.00 kg
416,00 zł
do 10.00 kg
442,00 zł
do 11.00 kg
449,00 zł
do 21.00 kg
583,00 zł
do 30.00 kg
704,00 zł
do 31.00 kg
1.034,00 zł
do 45.00 kg
1.221,00 zł
do 70.00 kg
1.589,00 zł
do 71.00 kg
2.034,00 zł
do 100.00 kg
3.153,00 zł
do 1.00 kg
193,11 zł
do 2.00 kg
244,77 zł
do 3.00 kg
296,43 zł
do 4.00 kg
346,86 zł
do 5.00 kg
382,53 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
446,49 zł
do 8.00 kg
479,70 zł
do 9.00 kg
511,68 zł
do 10.00 kg
543,66 zł
do 11.00 kg
552,27 zł
do 21.00 kg
717,09 zł
do 30.00 kg
865,92 zł
do 31.00 kg
1.271,82 zł
do 45.00 kg
1.501,83 zł
do 70.00 kg
1.954,47 zł
do 71.00 kg
2.501,82 zł
do 100.00 kg
3.878,19 zł
Gabon (GA)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Gambia (GM)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Ghana (GH)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Gibraltar (GI)
do 1.00 kg
161,00 zł
do 2.00 kg
206,00 zł
do 3.00 kg
250,00 zł
do 4.00 kg
293,00 zł
do 5.00 kg
324,00 zł
do 6.00 kg
351,00 zł
do 7.00 kg
378,00 zł
do 8.00 kg
405,00 zł
do 9.00 kg
432,00 zł
do 10.00 kg
459,00 zł
do 11.00 kg
466,00 zł
do 21.00 kg
611,00 zł
do 30.00 kg
736,00 zł
do 31.00 kg
1.086,00 zł
do 45.00 kg
1.375,00 zł
do 70.00 kg
1.930,00 zł
do 71.00 kg
2.476,00 zł
do 100.00 kg
10.049,00 zł
do 1.00 kg
198,03 zł
do 2.00 kg
253,38 zł
do 3.00 kg
307,50 zł
do 4.00 kg
360,39 zł
do 5.00 kg
398,52 zł
do 6.00 kg
431,73 zł
do 7.00 kg
464,94 zł
do 8.00 kg
498,15 zł
do 9.00 kg
531,36 zł
do 10.00 kg
564,57 zł
do 11.00 kg
573,18 zł
do 21.00 kg
751,53 zł
do 30.00 kg
905,28 zł
do 31.00 kg
1.335,78 zł
do 45.00 kg
1.691,25 zł
do 70.00 kg
2.373,90 zł
do 71.00 kg
3.045,48 zł
do 100.00 kg
12.360,27 zł
Grecja (GR)
do 1.00 kg
161,00 zł
do 2.00 kg
206,00 zł
do 3.00 kg
250,00 zł
do 4.00 kg
293,00 zł
do 5.00 kg
324,00 zł
do 6.00 kg
351,00 zł
do 7.00 kg
378,00 zł
do 8.00 kg
405,00 zł
do 9.00 kg
432,00 zł
do 10.00 kg
459,00 zł
do 11.00 kg
466,00 zł
do 21.00 kg
611,00 zł
do 30.00 kg
736,00 zł
do 31.00 kg
1.086,00 zł
do 45.00 kg
1.375,00 zł
do 70.00 kg
1.930,00 zł
do 71.00 kg
2.476,00 zł
do 100.00 kg
10.049,00 zł
do 1.00 kg
198,03 zł
do 2.00 kg
253,38 zł
do 3.00 kg
307,50 zł
do 4.00 kg
360,39 zł
do 5.00 kg
398,52 zł
do 6.00 kg
431,73 zł
do 7.00 kg
464,94 zł
do 8.00 kg
498,15 zł
do 9.00 kg
531,36 zł
do 10.00 kg
564,57 zł
do 11.00 kg
573,18 zł
do 21.00 kg
751,53 zł
do 30.00 kg
905,28 zł
do 31.00 kg
1.335,78 zł
do 45.00 kg
1.691,25 zł
do 70.00 kg
2.373,90 zł
do 71.00 kg
3.045,48 zł
do 100.00 kg
12.360,27 zł
Grenada (GD)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Gruzja (GE)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Guam (GU)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Gujana (GY)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Gujana Francuska (GF)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Gwadelupa (GP)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Gwatemala (GT)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Gwinea (GN)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Gwinea Bissau (GW)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Haiti (HT)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Hiszpania (ES)
do 1.00 kg
161,00 zł
do 2.00 kg
206,00 zł
do 3.00 kg
250,00 zł
do 4.00 kg
293,00 zł
do 5.00 kg
324,00 zł
do 6.00 kg
351,00 zł
do 7.00 kg
378,00 zł
do 8.00 kg
405,00 zł
do 9.00 kg
432,00 zł
do 10.00 kg
459,00 zł
do 11.00 kg
466,00 zł
do 21.00 kg
611,00 zł
do 30.00 kg
736,00 zł
do 31.00 kg
1.086,00 zł
do 45.00 kg
1.375,00 zł
do 70.00 kg
1.930,00 zł
do 71.00 kg
2.476,00 zł
do 100.00 kg
10.049,00 zł
do 1.00 kg
198,03 zł
do 2.00 kg
253,38 zł
do 3.00 kg
307,50 zł
do 4.00 kg
360,39 zł
do 5.00 kg
398,52 zł
do 6.00 kg
431,73 zł
do 7.00 kg
464,94 zł
do 8.00 kg
498,15 zł
do 9.00 kg
531,36 zł
do 10.00 kg
564,57 zł
do 11.00 kg
573,18 zł
do 21.00 kg
751,53 zł
do 30.00 kg
905,28 zł
do 31.00 kg
1.335,78 zł
do 45.00 kg
1.691,25 zł
do 70.00 kg
2.373,90 zł
do 71.00 kg
3.045,48 zł
do 100.00 kg
12.360,27 zł
Holandia (NL)
do 1.00 kg
157,00 zł
do 2.00 kg
199,00 zł
do 3.00 kg
241,00 zł
do 4.00 kg
282,00 zł
do 5.00 kg
311,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
363,00 zł
do 8.00 kg
390,00 zł
do 9.00 kg
416,00 zł
do 10.00 kg
442,00 zł
do 11.00 kg
449,00 zł
do 21.00 kg
583,00 zł
do 30.00 kg
704,00 zł
do 31.00 kg
1.034,00 zł
do 45.00 kg
1.221,00 zł
do 70.00 kg
1.589,00 zł
do 71.00 kg
2.034,00 zł
do 100.00 kg
3.153,00 zł
do 1.00 kg
193,11 zł
do 2.00 kg
244,77 zł
do 3.00 kg
296,43 zł
do 4.00 kg
346,86 zł
do 5.00 kg
382,53 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
446,49 zł
do 8.00 kg
479,70 zł
do 9.00 kg
511,68 zł
do 10.00 kg
543,66 zł
do 11.00 kg
552,27 zł
do 21.00 kg
717,09 zł
do 30.00 kg
865,92 zł
do 31.00 kg
1.271,82 zł
do 45.00 kg
1.501,83 zł
do 70.00 kg
1.954,47 zł
do 71.00 kg
2.501,82 zł
do 100.00 kg
3.878,19 zł
Honduras (HN)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Indie (IN)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
274,00 zł
do 4.00 kg
317,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
389,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
512,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
729,00 zł
do 30.00 kg
895,00 zł
do 31.00 kg
2.219,00 zł
do 45.00 kg
2.773,00 zł
do 70.00 kg
3.822,00 zł
do 71.00 kg
3.879,00 zł
do 100.00 kg
5.520,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
337,02 zł
do 4.00 kg
389,91 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
478,47 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
629,76 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
896,67 zł
do 30.00 kg
1.100,85 zł
do 31.00 kg
2.729,37 zł
do 45.00 kg
3.410,79 zł
do 70.00 kg
4.701,06 zł
do 71.00 kg
4.771,17 zł
do 100.00 kg
6.789,60 zł
Indonezja (ID)
do 1.00 kg
178,00 zł
do 2.00 kg
225,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
310,00 zł
do 5.00 kg
350,00 zł
do 6.00 kg
380,00 zł
do 7.00 kg
410,00 zł
do 8.00 kg
440,00 zł
do 9.00 kg
469,00 zł
do 10.00 kg
499,00 zł
do 11.00 kg
509,00 zł
do 21.00 kg
711,00 zł
do 30.00 kg
874,00 zł
do 31.00 kg
2.164,00 zł
do 45.00 kg
2.657,00 zł
do 70.00 kg
3.596,00 zł
do 71.00 kg
3.657,00 zł
do 100.00 kg
5.422,00 zł
do 1.00 kg
218,94 zł
do 2.00 kg
276,75 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
381,30 zł
do 5.00 kg
430,50 zł
do 6.00 kg
467,40 zł
do 7.00 kg
504,30 zł
do 8.00 kg
541,20 zł
do 9.00 kg
576,87 zł
do 10.00 kg
613,77 zł
do 11.00 kg
626,07 zł
do 21.00 kg
874,53 zł
do 30.00 kg
1.075,02 zł
do 31.00 kg
2.661,72 zł
do 45.00 kg
3.268,11 zł
do 70.00 kg
4.423,08 zł
do 71.00 kg
4.498,11 zł
do 100.00 kg
6.669,06 zł
Irak (IQ)
do 1.00 kg
178,00 zł
do 2.00 kg
225,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
310,00 zł
do 5.00 kg
350,00 zł
do 6.00 kg
380,00 zł
do 7.00 kg
410,00 zł
do 8.00 kg
440,00 zł
do 9.00 kg
469,00 zł
do 10.00 kg
499,00 zł
do 11.00 kg
509,00 zł
do 21.00 kg
711,00 zł
do 30.00 kg
874,00 zł
do 31.00 kg
2.164,00 zł
do 45.00 kg
2.657,00 zł
do 70.00 kg
3.596,00 zł
do 71.00 kg
3.657,00 zł
do 100.00 kg
5.422,00 zł
do 1.00 kg
218,94 zł
do 2.00 kg
276,75 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
381,30 zł
do 5.00 kg
430,50 zł
do 6.00 kg
467,40 zł
do 7.00 kg
504,30 zł
do 8.00 kg
541,20 zł
do 9.00 kg
576,87 zł
do 10.00 kg
613,77 zł
do 11.00 kg
626,07 zł
do 21.00 kg
874,53 zł
do 30.00 kg
1.075,02 zł
do 31.00 kg
2.661,72 zł
do 45.00 kg
3.268,11 zł
do 70.00 kg
4.423,08 zł
do 71.00 kg
4.498,11 zł
do 100.00 kg
6.669,06 zł
Iran (IR)
do 1.00 kg
178,00 zł
do 2.00 kg
225,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
310,00 zł
do 5.00 kg
350,00 zł
do 6.00 kg
380,00 zł
do 7.00 kg
410,00 zł
do 8.00 kg
440,00 zł
do 9.00 kg
469,00 zł
do 10.00 kg
499,00 zł
do 11.00 kg
509,00 zł
do 21.00 kg
711,00 zł
do 30.00 kg
874,00 zł
do 31.00 kg
2.164,00 zł
do 45.00 kg
2.657,00 zł
do 70.00 kg
3.596,00 zł
do 71.00 kg
3.657,00 zł
do 100.00 kg
5.422,00 zł
do 1.00 kg
218,94 zł
do 2.00 kg
276,75 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
381,30 zł
do 5.00 kg
430,50 zł
do 6.00 kg
467,40 zł
do 7.00 kg
504,30 zł
do 8.00 kg
541,20 zł
do 9.00 kg
576,87 zł
do 10.00 kg
613,77 zł
do 11.00 kg
626,07 zł
do 21.00 kg
874,53 zł
do 30.00 kg
1.075,02 zł
do 31.00 kg
2.661,72 zł
do 45.00 kg
3.268,11 zł
do 70.00 kg
4.423,08 zł
do 71.00 kg
4.498,11 zł
do 100.00 kg
6.669,06 zł
Irlandia (IE)
do 1.00 kg
161,00 zł
do 2.00 kg
206,00 zł
do 3.00 kg
250,00 zł
do 4.00 kg
293,00 zł
do 5.00 kg
324,00 zł
do 6.00 kg
351,00 zł
do 7.00 kg
378,00 zł
do 8.00 kg
405,00 zł
do 9.00 kg
432,00 zł
do 10.00 kg
459,00 zł
do 11.00 kg
466,00 zł
do 21.00 kg
611,00 zł
do 30.00 kg
736,00 zł
do 31.00 kg
1.086,00 zł
do 45.00 kg
1.375,00 zł
do 70.00 kg
1.930,00 zł
do 71.00 kg
2.476,00 zł
do 100.00 kg
10.049,00 zł
do 1.00 kg
198,03 zł
do 2.00 kg
253,38 zł
do 3.00 kg
307,50 zł
do 4.00 kg
360,39 zł
do 5.00 kg
398,52 zł
do 6.00 kg
431,73 zł
do 7.00 kg
464,94 zł
do 8.00 kg
498,15 zł
do 9.00 kg
531,36 zł
do 10.00 kg
564,57 zł
do 11.00 kg
573,18 zł
do 21.00 kg
751,53 zł
do 30.00 kg
905,28 zł
do 31.00 kg
1.335,78 zł
do 45.00 kg
1.691,25 zł
do 70.00 kg
2.373,90 zł
do 71.00 kg
3.045,48 zł
do 100.00 kg
12.360,27 zł
Islandia (IS)
do 1.00 kg
184,00 zł
do 2.00 kg
231,00 zł
do 3.00 kg
277,00 zł
do 4.00 kg
324,00 zł
do 5.00 kg
357,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
413,00 zł
do 8.00 kg
441,00 zł
do 9.00 kg
468,00 zł
do 10.00 kg
496,00 zł
do 11.00 kg
503,00 zł
do 21.00 kg
644,00 zł
do 30.00 kg
776,00 zł
do 31.00 kg
1.576,00 zł
do 45.00 kg
1.958,00 zł
do 70.00 kg
2.702,00 zł
do 71.00 kg
2.745,00 zł
do 100.00 kg
3.984,00 zł
do 1.00 kg
226,32 zł
do 2.00 kg
284,13 zł
do 3.00 kg
340,71 zł
do 4.00 kg
398,52 zł
do 5.00 kg
439,11 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
507,99 zł
do 8.00 kg
542,43 zł
do 9.00 kg
575,64 zł
do 10.00 kg
610,08 zł
do 11.00 kg
618,69 zł
do 21.00 kg
792,12 zł
do 30.00 kg
954,48 zł
do 31.00 kg
1.938,48 zł
do 45.00 kg
2.408,34 zł
do 70.00 kg
3.323,46 zł
do 71.00 kg
3.376,35 zł
do 100.00 kg
4.900,32 zł
Izrael (IL)
do 1.00 kg
178,00 zł
do 2.00 kg
225,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
310,00 zł
do 5.00 kg
350,00 zł
do 6.00 kg
380,00 zł
do 7.00 kg
410,00 zł
do 8.00 kg
440,00 zł
do 9.00 kg
469,00 zł
do 10.00 kg
499,00 zł
do 11.00 kg
509,00 zł
do 21.00 kg
711,00 zł
do 30.00 kg
874,00 zł
do 31.00 kg
2.164,00 zł
do 45.00 kg
2.657,00 zł
do 70.00 kg
3.596,00 zł
do 71.00 kg
3.657,00 zł
do 100.00 kg
5.422,00 zł
do 1.00 kg
218,94 zł
do 2.00 kg
276,75 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
381,30 zł
do 5.00 kg
430,50 zł
do 6.00 kg
467,40 zł
do 7.00 kg
504,30 zł
do 8.00 kg
541,20 zł
do 9.00 kg
576,87 zł
do 10.00 kg
613,77 zł
do 11.00 kg
626,07 zł
do 21.00 kg
874,53 zł
do 30.00 kg
1.075,02 zł
do 31.00 kg
2.661,72 zł
do 45.00 kg
3.268,11 zł
do 70.00 kg
4.423,08 zł
do 71.00 kg
4.498,11 zł
do 100.00 kg
6.669,06 zł
Jamajka (JM)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
274,00 zł
do 4.00 kg
317,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
389,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
512,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
729,00 zł
do 30.00 kg
895,00 zł
do 31.00 kg
2.219,00 zł
do 45.00 kg
2.773,00 zł
do 70.00 kg
3.822,00 zł
do 71.00 kg
3.879,00 zł
do 100.00 kg
5.520,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
337,02 zł
do 4.00 kg
389,91 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
478,47 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
629,76 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
896,67 zł
do 30.00 kg
1.100,85 zł
do 31.00 kg
2.729,37 zł
do 45.00 kg
3.410,79 zł
do 70.00 kg
4.701,06 zł
do 71.00 kg
4.771,17 zł
do 100.00 kg
6.789,60 zł
Japonia (JP)
do 1.00 kg
174,00 zł
do 2.00 kg
220,00 zł
do 3.00 kg
263,00 zł
do 4.00 kg
303,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
401,00 zł
do 8.00 kg
430,00 zł
do 9.00 kg
460,00 zł
do 10.00 kg
489,00 zł
do 11.00 kg
499,00 zł
do 21.00 kg
701,00 zł
do 30.00 kg
860,00 zł
do 31.00 kg
2.040,00 zł
do 45.00 kg
2.583,00 zł
do 70.00 kg
3.484,00 zł
do 71.00 kg
3.695,00 zł
do 100.00 kg
5.414,00 zł
do 1.00 kg
214,02 zł
do 2.00 kg
270,60 zł
do 3.00 kg
323,49 zł
do 4.00 kg
372,69 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
493,23 zł
do 8.00 kg
528,90 zł
do 9.00 kg
565,80 zł
do 10.00 kg
601,47 zł
do 11.00 kg
613,77 zł
do 21.00 kg
862,23 zł
do 30.00 kg
1.057,80 zł
do 31.00 kg
2.509,20 zł
do 45.00 kg
3.177,09 zł
do 70.00 kg
4.285,32 zł
do 71.00 kg
4.544,85 zł
do 100.00 kg
6.659,22 zł
Jemen (YE)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
274,00 zł
do 4.00 kg
317,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
389,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
512,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
729,00 zł
do 30.00 kg
895,00 zł
do 31.00 kg
2.219,00 zł
do 45.00 kg
2.773,00 zł
do 70.00 kg
3.822,00 zł
do 71.00 kg
3.879,00 zł
do 100.00 kg
5.520,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
337,02 zł
do 4.00 kg
389,91 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
478,47 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
629,76 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
896,67 zł
do 30.00 kg
1.100,85 zł
do 31.00 kg
2.729,37 zł
do 45.00 kg
3.410,79 zł
do 70.00 kg
4.701,06 zł
do 71.00 kg
4.771,17 zł
do 100.00 kg
6.789,60 zł
Kajmany (KY)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Kamerun (CM)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Kanada (CA)
do 1.00 kg
178,00 zł
do 2.00 kg
225,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
310,00 zł
do 5.00 kg
350,00 zł
do 6.00 kg
380,00 zł
do 7.00 kg
410,00 zł
do 8.00 kg
440,00 zł
do 9.00 kg
469,00 zł
do 10.00 kg
499,00 zł
do 11.00 kg
509,00 zł
do 21.00 kg
711,00 zł
do 30.00 kg
874,00 zł
do 31.00 kg
2.164,00 zł
do 45.00 kg
2.657,00 zł
do 70.00 kg
3.596,00 zł
do 71.00 kg
3.657,00 zł
do 100.00 kg
5.422,00 zł
do 1.00 kg
218,94 zł
do 2.00 kg
276,75 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
381,30 zł
do 5.00 kg
430,50 zł
do 6.00 kg
467,40 zł
do 7.00 kg
504,30 zł
do 8.00 kg
541,20 zł
do 9.00 kg
576,87 zł
do 10.00 kg
613,77 zł
do 11.00 kg
626,07 zł
do 21.00 kg
874,53 zł
do 30.00 kg
1.075,02 zł
do 31.00 kg
2.661,72 zł
do 45.00 kg
3.268,11 zł
do 70.00 kg
4.423,08 zł
do 71.00 kg
4.498,11 zł
do 100.00 kg
6.669,06 zł
Katar (QA)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
274,00 zł
do 4.00 kg
317,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
389,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
512,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
729,00 zł
do 30.00 kg
895,00 zł
do 31.00 kg
2.219,00 zł
do 45.00 kg
2.773,00 zł
do 70.00 kg
3.822,00 zł
do 71.00 kg
3.879,00 zł
do 100.00 kg
5.520,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
337,02 zł
do 4.00 kg
389,91 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
478,47 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
629,76 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
896,67 zł
do 30.00 kg
1.100,85 zł
do 31.00 kg
2.729,37 zł
do 45.00 kg
3.410,79 zł
do 70.00 kg
4.701,06 zł
do 71.00 kg
4.771,17 zł
do 100.00 kg
6.789,60 zł
Kazachstan (KZ)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Kenia (KE)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Kirgistan (KG)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Kiribati (KI)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Kolumbia (CO)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Kongo (CG)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Korea Południowa (KR)
do 1.00 kg
178,00 zł
do 2.00 kg
225,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
310,00 zł
do 5.00 kg
350,00 zł
do 6.00 kg
380,00 zł
do 7.00 kg
410,00 zł
do 8.00 kg
440,00 zł
do 9.00 kg
469,00 zł
do 10.00 kg
499,00 zł
do 11.00 kg
509,00 zł
do 21.00 kg
711,00 zł
do 30.00 kg
874,00 zł
do 31.00 kg
2.164,00 zł
do 45.00 kg
2.657,00 zł
do 70.00 kg
3.596,00 zł
do 71.00 kg
3.657,00 zł
do 100.00 kg
5.422,00 zł
do 1.00 kg
218,94 zł
do 2.00 kg
276,75 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
381,30 zł
do 5.00 kg
430,50 zł
do 6.00 kg
467,40 zł
do 7.00 kg
504,30 zł
do 8.00 kg
541,20 zł
do 9.00 kg
576,87 zł
do 10.00 kg
613,77 zł
do 11.00 kg
626,07 zł
do 21.00 kg
874,53 zł
do 30.00 kg
1.075,02 zł
do 31.00 kg
2.661,72 zł
do 45.00 kg
3.268,11 zł
do 70.00 kg
4.423,08 zł
do 71.00 kg
4.498,11 zł
do 100.00 kg
6.669,06 zł
Kosowo (XK)
do 1.00 kg
184,00 zł
do 2.00 kg
231,00 zł
do 3.00 kg
277,00 zł
do 4.00 kg
324,00 zł
do 5.00 kg
357,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
413,00 zł
do 8.00 kg
441,00 zł
do 9.00 kg
468,00 zł
do 10.00 kg
496,00 zł
do 11.00 kg
503,00 zł
do 21.00 kg
644,00 zł
do 30.00 kg
776,00 zł
do 31.00 kg
1.576,00 zł
do 45.00 kg
1.958,00 zł
do 70.00 kg
2.702,00 zł
do 71.00 kg
2.745,00 zł
do 100.00 kg
3.984,00 zł
do 1.00 kg
226,32 zł
do 2.00 kg
284,13 zł
do 3.00 kg
340,71 zł
do 4.00 kg
398,52 zł
do 5.00 kg
439,11 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
507,99 zł
do 8.00 kg
542,43 zł
do 9.00 kg
575,64 zł
do 10.00 kg
610,08 zł
do 11.00 kg
618,69 zł
do 21.00 kg
792,12 zł
do 30.00 kg
954,48 zł
do 31.00 kg
1.938,48 zł
do 45.00 kg
2.408,34 zł
do 70.00 kg
3.323,46 zł
do 71.00 kg
3.376,35 zł
do 100.00 kg
4.900,32 zł
Kostaryka (CR)
do 1.00 kg
216,00 zł
do 2.00 kg
275,00 zł
do 3.00 kg
330,00 zł
do 4.00 kg
383,00 zł
do 5.00 kg
434,00 zł
do 6.00 kg
469,00 zł
do 7.00 kg
504,00 zł
do 8.00 kg
540,00 zł
do 9.00 kg
575,00 zł
do 10.00 kg
610,00 zł
do 11.00 kg
622,00 zł
do 21.00 kg
872,00 zł
do 30.00 kg
1.055,00 zł
do 31.00 kg
2.377,00 zł
do 45.00 kg
3.053,00 zł
do 70.00 kg
4.460,00 zł
do 71.00 kg
4.515,00 zł
do 100.00 kg
6.093,00 zł
do 1.00 kg
265,68 zł
do 2.00 kg
338,25 zł
do 3.00 kg
405,90 zł
do 4.00 kg
471,09 zł
do 5.00 kg
533,82 zł
do 6.00 kg
576,87 zł
do 7.00 kg
619,92 zł
do 8.00 kg
664,20 zł
do 9.00 kg
707,25 zł
do 10.00 kg
750,30 zł
do 11.00 kg
765,06 zł
do 21.00 kg
1.072,56 zł
do 30.00 kg
1.297,65 zł
do 31.00 kg
2.923,71 zł
do 45.00 kg
3.755,19 zł
do 70.00 kg
5.485,80 zł
do 71.00 kg
5.553,45 zł
do 100.00 kg
7.494,39 zł
Kuba (CU)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
274,00 zł
do 4.00 kg
317,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
389,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
512,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
729,00 zł
do 30.00 kg
895,00 zł
do 31.00 kg
2.219,00 zł
do 45.00 kg
2.773,00 zł
do 70.00 kg
3.822,00 zł
do 71.00 kg
3.879,00 zł
do 100.00 kg
5.520,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
337,02 zł
do 4.00 kg
389,91 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
478,47 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
629,76 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
896,67 zł
do 30.00 kg
1.100,85 zł
do 31.00 kg
2.729,37 zł
do 45.00 kg
3.410,79 zł
do 70.00 kg
4.701,06 zł
do 71.00 kg
4.771,17 zł
do 100.00 kg
6.789,60 zł
Kuwejt (KW)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
274,00 zł
do 4.00 kg
317,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
389,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
512,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
729,00 zł
do 30.00 kg
895,00 zł
do 31.00 kg
2.219,00 zł
do 45.00 kg
2.773,00 zł
do 70.00 kg
3.822,00 zł
do 71.00 kg
3.879,00 zł
do 100.00 kg
5.520,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
337,02 zł
do 4.00 kg
389,91 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
478,47 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
629,76 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
896,67 zł
do 30.00 kg
1.100,85 zł
do 31.00 kg
2.729,37 zł
do 45.00 kg
3.410,79 zł
do 70.00 kg
4.701,06 zł
do 71.00 kg
4.771,17 zł
do 100.00 kg
6.789,60 zł
Laos (LA)
do 1.00 kg
178,00 zł
do 2.00 kg
225,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
310,00 zł
do 5.00 kg
350,00 zł
do 6.00 kg
380,00 zł
do 7.00 kg
410,00 zł
do 8.00 kg
440,00 zł
do 9.00 kg
469,00 zł
do 10.00 kg
499,00 zł
do 11.00 kg
509,00 zł
do 21.00 kg
711,00 zł
do 30.00 kg
874,00 zł
do 31.00 kg
2.164,00 zł
do 45.00 kg
2.657,00 zł
do 70.00 kg
3.596,00 zł
do 71.00 kg
3.657,00 zł
do 100.00 kg
5.422,00 zł
do 1.00 kg
218,94 zł
do 2.00 kg
276,75 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
381,30 zł
do 5.00 kg
430,50 zł
do 6.00 kg
467,40 zł
do 7.00 kg
504,30 zł
do 8.00 kg
541,20 zł
do 9.00 kg
576,87 zł
do 10.00 kg
613,77 zł
do 11.00 kg
626,07 zł
do 21.00 kg
874,53 zł
do 30.00 kg
1.075,02 zł
do 31.00 kg
2.661,72 zł
do 45.00 kg
3.268,11 zł
do 70.00 kg
4.423,08 zł
do 71.00 kg
4.498,11 zł
do 100.00 kg
6.669,06 zł
Lesotho (LS)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Liban (LB)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
274,00 zł
do 4.00 kg
317,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
389,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
512,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
729,00 zł
do 30.00 kg
895,00 zł
do 31.00 kg
2.219,00 zł
do 45.00 kg
2.773,00 zł
do 70.00 kg
3.822,00 zł
do 71.00 kg
3.879,00 zł
do 100.00 kg
5.520,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
337,02 zł
do 4.00 kg
389,91 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
478,47 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
629,76 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
896,67 zł
do 30.00 kg
1.100,85 zł
do 31.00 kg
2.729,37 zł
do 45.00 kg
3.410,79 zł
do 70.00 kg
4.701,06 zł
do 71.00 kg
4.771,17 zł
do 100.00 kg
6.789,60 zł
Liberia (LR)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Libia (LY)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
274,00 zł
do 4.00 kg
317,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
389,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
512,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
729,00 zł
do 30.00 kg
895,00 zł
do 31.00 kg
2.219,00 zł
do 45.00 kg
2.773,00 zł
do 70.00 kg
3.822,00 zł
do 71.00 kg
3.879,00 zł
do 100.00 kg
5.520,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
337,02 zł
do 4.00 kg
389,91 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
478,47 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
629,76 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
896,67 zł
do 30.00 kg
1.100,85 zł
do 31.00 kg
2.729,37 zł
do 45.00 kg
3.410,79 zł
do 70.00 kg
4.701,06 zł
do 71.00 kg
4.771,17 zł
do 100.00 kg
6.789,60 zł
Liechtenstein (LI)
do 1.00 kg
176,00 zł
do 2.00 kg
219,00 zł
do 3.00 kg
262,00 zł
do 4.00 kg
303,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
441,00 zł
do 10.00 kg
468,00 zł
do 11.00 kg
475,00 zł
do 21.00 kg
625,00 zł
do 30.00 kg
754,00 zł
do 31.00 kg
1.530,00 zł
do 45.00 kg
1.920,00 zł
do 70.00 kg
2.675,00 zł
do 71.00 kg
2.716,00 zł
do 100.00 kg
3.895,00 zł
do 1.00 kg
216,48 zł
do 2.00 kg
269,37 zł
do 3.00 kg
322,26 zł
do 4.00 kg
372,69 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
542,43 zł
do 10.00 kg
575,64 zł
do 11.00 kg
584,25 zł
do 21.00 kg
768,75 zł
do 30.00 kg
927,42 zł
do 31.00 kg
1.881,90 zł
do 45.00 kg
2.361,60 zł
do 70.00 kg
3.290,25 zł
do 71.00 kg
3.340,68 zł
do 100.00 kg
4.790,85 zł
Litwa (LT)
do 0.50 kg
131,00 zł
do 1.00 kg
150,00 zł
do 2.00 kg
186,00 zł
do 3.00 kg
222,00 zł
do 4.00 kg
257,00 zł
do 5.00 kg
281,00 zł
do 6.00 kg
300,00 zł
do 7.00 kg
319,00 zł
do 8.00 kg
338,00 zł
do 9.00 kg
357,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
382,00 zł
do 21.00 kg
494,00 zł
do 30.00 kg
586,00 zł
do 31.00 kg
858,00 zł
do 45.00 kg
1.033,00 zł
do 70.00 kg
1.375,00 zł
do 71.00 kg
1.739,00 zł
do 100.00 kg
2.259,00 zł
do 0.50 kg
161,13 zł
do 1.00 kg
184,50 zł
do 2.00 kg
228,78 zł
do 3.00 kg
273,06 zł
do 4.00 kg
316,11 zł
do 5.00 kg
345,63 zł
do 6.00 kg
369,00 zł
do 7.00 kg
392,37 zł
do 8.00 kg
415,74 zł
do 9.00 kg
439,11 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
469,86 zł
do 21.00 kg
607,62 zł
do 30.00 kg
720,78 zł
do 31.00 kg
1.055,34 zł
do 45.00 kg
1.270,59 zł
do 70.00 kg
1.691,25 zł
do 71.00 kg
2.138,97 zł
do 100.00 kg
2.778,57 zł
Luksemburg (LU)
do 1.00 kg
157,00 zł
do 2.00 kg
199,00 zł
do 3.00 kg
241,00 zł
do 4.00 kg
282,00 zł
do 5.00 kg
311,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
363,00 zł
do 8.00 kg
390,00 zł
do 9.00 kg
416,00 zł
do 10.00 kg
442,00 zł
do 11.00 kg
449,00 zł
do 21.00 kg
583,00 zł
do 30.00 kg
704,00 zł
do 31.00 kg
1.034,00 zł
do 45.00 kg
1.221,00 zł
do 70.00 kg
1.589,00 zł
do 71.00 kg
2.034,00 zł
do 100.00 kg
3.153,00 zł
do 1.00 kg
193,11 zł
do 2.00 kg
244,77 zł
do 3.00 kg
296,43 zł
do 4.00 kg
346,86 zł
do 5.00 kg
382,53 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
446,49 zł
do 8.00 kg
479,70 zł
do 9.00 kg
511,68 zł
do 10.00 kg
543,66 zł
do 11.00 kg
552,27 zł
do 21.00 kg
717,09 zł
do 30.00 kg
865,92 zł
do 31.00 kg
1.271,82 zł
do 45.00 kg
1.501,83 zł
do 70.00 kg
1.954,47 zł
do 71.00 kg
2.501,82 zł
do 100.00 kg
3.878,19 zł
Łotwa (LV)
do 1.00 kg
161,00 zł
do 2.00 kg
206,00 zł
do 3.00 kg
250,00 zł
do 4.00 kg
293,00 zł
do 5.00 kg
324,00 zł
do 6.00 kg
351,00 zł
do 7.00 kg
378,00 zł
do 8.00 kg
405,00 zł
do 9.00 kg
432,00 zł
do 10.00 kg
459,00 zł
do 11.00 kg
466,00 zł
do 21.00 kg
611,00 zł
do 30.00 kg
736,00 zł
do 31.00 kg
1.086,00 zł
do 45.00 kg
1.375,00 zł
do 70.00 kg
1.930,00 zł
do 71.00 kg
2.476,00 zł
do 100.00 kg
10.049,00 zł
do 1.00 kg
198,03 zł
do 2.00 kg
253,38 zł
do 3.00 kg
307,50 zł
do 4.00 kg
360,39 zł
do 5.00 kg
398,52 zł
do 6.00 kg
431,73 zł
do 7.00 kg
464,94 zł
do 8.00 kg
498,15 zł
do 9.00 kg
531,36 zł
do 10.00 kg
564,57 zł
do 11.00 kg
573,18 zł
do 21.00 kg
751,53 zł
do 30.00 kg
905,28 zł
do 31.00 kg
1.335,78 zł
do 45.00 kg
1.691,25 zł
do 70.00 kg
2.373,90 zł
do 71.00 kg
3.045,48 zł
do 100.00 kg
12.360,27 zł
Macedonia (MK)
do 1.00 kg
184,00 zł
do 2.00 kg
231,00 zł
do 3.00 kg
277,00 zł
do 4.00 kg
324,00 zł
do 5.00 kg
357,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
413,00 zł
do 8.00 kg
441,00 zł
do 9.00 kg
468,00 zł
do 10.00 kg
496,00 zł
do 11.00 kg
503,00 zł
do 21.00 kg
644,00 zł
do 30.00 kg
776,00 zł
do 31.00 kg
1.576,00 zł
do 45.00 kg
1.958,00 zł
do 70.00 kg
2.702,00 zł
do 71.00 kg
2.745,00 zł
do 100.00 kg
3.984,00 zł
do 1.00 kg
226,32 zł
do 2.00 kg
284,13 zł
do 3.00 kg
340,71 zł
do 4.00 kg
398,52 zł
do 5.00 kg
439,11 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
507,99 zł
do 8.00 kg
542,43 zł
do 9.00 kg
575,64 zł
do 10.00 kg
610,08 zł
do 11.00 kg
618,69 zł
do 21.00 kg
792,12 zł
do 30.00 kg
954,48 zł
do 31.00 kg
1.938,48 zł
do 45.00 kg
2.408,34 zł
do 70.00 kg
3.323,46 zł
do 71.00 kg
3.376,35 zł
do 100.00 kg
4.900,32 zł
Madagaskar (MG)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Majotta (YT)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg
3.901,56 zł
do 70.00 kg
5.670,30 zł
do 71.00 kg
5.744,10 zł
do 100.00 kg
7.895,37 zł
Makau (MO)
do 1.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
228,00 zł
do 3.00 kg
274,00 zł
do 4.00 kg
317,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
389,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
512,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
729,00 zł
do 30.00 kg
895,00 zł
do 31.00 kg
2.219,00 zł
do 45.00 kg
2.773,00 zł
do 70.00 kg
3.822,00 zł
do 71.00 kg
3.879,00 zł
do 100.00 kg
5.520,00 zł
do 1.00 kg
221,40 zł
do 2.00 kg
280,44 zł
do 3.00 kg
337,02 zł
do 4.00 kg
389,91 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
478,47 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
629,76 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
896,67 zł
do 30.00 kg
1.100,85 zł
do 31.00 kg
2.729,37 zł
do 45.00 kg
3.410,79 zł
do 70.00 kg
4.701,06 zł
do 71.00 kg
4.771,17 zł
do 100.00 kg
6.789,60 zł
Malawi (MW)
do 1.00 kg
225,00 zł
do 2.00 kg
286,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
400,00 zł
do 5.00 kg
454,00 zł
do 6.00 kg
491,00 zł
do 7.00 kg
528,00 zł
do 8.00 kg
565,00 zł
do 9.00 kg
602,00 zł
do 10.00 kg
639,00 zł
do 11.00 kg
652,00 zł
do 21.00 kg
912,00 zł
do 30.00 kg
1.120,00 zł
do 31.00 kg
2.524,00 zł
do 45.00 kg
3.172,00 zł
do 70.00 kg
4.610,00 zł
do 71.00 kg
4.670,00 zł
do 100.00 kg
6.419,00 zł
do 1.00 kg
276,75 zł
do 2.00 kg
351,78 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
492,00 zł
do 5.00 kg
558,42 zł
do 6.00 kg
603,93 zł
do 7.00 kg
649,44 zł
do 8.00 kg
694,95 zł
do 9.00 kg
740,46 zł
do 10.00 kg
785,97 zł
do 11.00 kg
801,96 zł
do 21.00 kg
1.121,76 zł
do 30.00 kg
1.377,60 zł
do 31.00 kg
3.104,52 zł
do 45.00 kg