Cennik międzynarodowyKraj Ceny netto Ceny brutto
Austria (AT)
do 2.00 kg
145,00 zł
do 10.00 kg
190,00 zł
do 25.00 kg
195,00 zł
do 30.00 kg
200,00 zł
do 40.00 kg
270,00 zł
do 2.00 kg
178,35 zł
do 10.00 kg
233,70 zł
do 25.00 kg
239,85 zł
do 30.00 kg
246,00 zł
do 40.00 kg
332,10 zł
Belgia (BE)
do 2.00 kg
175,00 zł
do 10.00 kg
205,00 zł
do 25.00 kg
220,00 zł
do 30.00 kg
235,00 zł
do 40.00 kg
260,00 zł
do 2.00 kg
215,25 zł
do 10.00 kg
252,15 zł
do 25.00 kg
270,60 zł
do 30.00 kg
289,05 zł
do 40.00 kg
319,80 zł
Bułgaria (BG)
do 2.00 kg
195,00 zł
do 10.00 kg
240,00 zł
do 25.00 kg
255,00 zł
do 30.00 kg
265,00 zł
do 40.00 kg
285,00 zł
do 2.00 kg
239,85 zł
do 10.00 kg
295,20 zł
do 25.00 kg
313,65 zł
do 30.00 kg
325,95 zł
do 40.00 kg
350,55 zł
Chorwacja (HR)
do 2.00 kg
176,00 zł
do 10.00 kg
205,00 zł
do 25.00 kg
219,80 zł
do 30.00 kg
230,00 zł
do 40.00 kg
280,00 zł
do 2.00 kg
216,48 zł
do 10.00 kg
252,15 zł
do 25.00 kg
270,35 zł
do 30.00 kg
282,90 zł
do 40.00 kg
344,40 zł
Cypr (CY)
do 2.00 kg
285,00 zł
do 10.00 kg
540,00 zł
do 25.00 kg
1.100,00 zł
do 30.00 kg
1.300,00 zł
do 40.00 kg
1.950,00 zł
do 2.00 kg
350,55 zł
do 10.00 kg
664,20 zł
do 25.00 kg
1.353,00 zł
do 30.00 kg
1.599,00 zł
do 40.00 kg
2.398,50 zł
Czechy (CZ)
do 2.00 kg
185,00 zł
do 10.00 kg
200,00 zł
do 25.00 kg
230,00 zł
do 30.00 kg
241,00 zł
do 40.00 kg
260,00 zł
do 2.00 kg
227,55 zł
do 10.00 kg
246,00 zł
do 25.00 kg
282,90 zł
do 30.00 kg
296,43 zł
do 40.00 kg
319,80 zł
Dania (DK)
do 2.00 kg
182,00 zł
do 10.00 kg
205,00 zł
do 25.00 kg
250,00 zł
do 30.00 kg
265,00 zł
do 40.00 kg
295,00 zł
do 2.00 kg
223,86 zł
do 10.00 kg
252,15 zł
do 25.00 kg
307,50 zł
do 30.00 kg
325,95 zł
do 40.00 kg
362,85 zł
Estonia (EE)
do 2.00 kg
198,00 zł
do 10.00 kg
220,00 zł
do 25.00 kg
235,00 zł
do 30.00 kg
255,00 zł
do 40.00 kg
335,00 zł
do 2.00 kg
243,54 zł
do 10.00 kg
270,60 zł
do 25.00 kg
289,05 zł
do 30.00 kg
313,65 zł
do 40.00 kg
412,05 zł
Finlandia (FI)
do 2.00 kg
160,00 zł
do 10.00 kg
265,00 zł
do 25.00 kg
305,00 zł
do 30.00 kg
315,00 zł
do 40.00 kg
398,00 zł
do 2.00 kg
196,80 zł
do 10.00 kg
325,95 zł
do 25.00 kg
375,15 zł
do 30.00 kg
387,45 zł
do 40.00 kg
489,54 zł
Francja (FR)
do 2.00 kg
177,00 zł
do 10.00 kg
210,00 zł
do 25.00 kg
233,00 zł
do 30.00 kg
245,00 zł
do 40.00 kg
328,00 zł
do 2.00 kg
217,71 zł
do 10.00 kg
258,30 zł
do 25.00 kg
286,59 zł
do 30.00 kg
301,35 zł
do 40.00 kg
403,44 zł
Hiszpania (ES)
do 2.00 kg
198,00 zł
do 10.00 kg
253,00 zł
do 25.00 kg
270,00 zł
do 30.00 kg
283,00 zł
do 40.00 kg
372,00 zł
do 2.00 kg
243,54 zł
do 10.00 kg
311,19 zł
do 25.00 kg
332,10 zł
do 30.00 kg
348,09 zł
do 40.00 kg
457,56 zł
Holandia (NL)
do 2.00 kg
185,00 zł
do 10.00 kg
205,00 zł
do 25.00 kg
225,00 zł
do 30.00 kg
235,00 zł
do 40.00 kg
290,00 zł
do 2.00 kg
227,55 zł
do 10.00 kg
252,15 zł
do 25.00 kg
276,75 zł
do 30.00 kg
289,05 zł
do 40.00 kg
356,70 zł
Irlandia (IE)
do 2.00 kg
235,00 zł
do 10.00 kg
250,00 zł
do 25.00 kg
265,00 zł
do 30.00 kg
275,00 zł
do 40.00 kg
380,00 zł
do 2.00 kg
289,05 zł
do 10.00 kg
307,50 zł
do 25.00 kg
325,95 zł
do 30.00 kg
338,25 zł
do 40.00 kg
467,40 zł
Liechtenstein (LI)
do 2.00 kg
218,00 zł
do 10.00 kg
240,00 zł
do 25.00 kg
285,00 zł
do 30.00 kg
298,00 zł
do 40.00 kg
380,00 zł
do 2.00 kg
268,14 zł
do 10.00 kg
295,20 zł
do 25.00 kg
350,55 zł
do 30.00 kg
366,54 zł
do 40.00 kg
467,40 zł
Litwa (LT)
do 2.00 kg
190,00 zł
do 10.00 kg
205,00 zł
do 25.00 kg
215,00 zł
do 30.00 kg
224,00 zł
do 40.00 kg
298,00 zł
do 2.00 kg
233,70 zł
do 10.00 kg
252,15 zł
do 25.00 kg
264,45 zł
do 30.00 kg
275,52 zł
do 40.00 kg
366,54 zł
Luksemburg (LU)
do 2.00 kg
185,00 zł
do 10.00 kg
200,00 zł
do 25.00 kg
240,00 zł
do 30.00 kg
250,00 zł
do 40.00 kg
295,00 zł
do 2.00 kg
227,55 zł
do 10.00 kg
246,00 zł
do 25.00 kg
295,20 zł
do 30.00 kg
307,50 zł
do 40.00 kg
362,85 zł
Łotwa (LV)
do 2.00 kg
195,00 zł
do 10.00 kg
215,00 zł
do 25.00 kg
225,00 zł
do 30.00 kg
235,00 zł
do 40.00 kg
295,00 zł
do 2.00 kg
239,85 zł
do 10.00 kg
264,45 zł
do 25.00 kg
276,75 zł
do 30.00 kg
289,05 zł
do 40.00 kg
362,85 zł
Malta (MT)
do 2.00 kg
265,00 zł
do 10.00 kg
415,00 zł
do 25.00 kg
705,00 zł
do 30.00 kg
800,00 zł
do 40.00 kg
1.300,00 zł
do 2.00 kg
325,95 zł
do 10.00 kg
510,45 zł
do 25.00 kg
867,15 zł
do 30.00 kg
984,00 zł
do 40.00 kg
1.599,00 zł
Niemcy (DE)
do 2.00 kg
178,00 zł
do 10.00 kg
195,00 zł
do 25.00 kg
208,00 zł
do 30.00 kg
220,00 zł
do 40.00 kg
310,00 zł
do 2.00 kg
218,94 zł
do 10.00 kg
239,85 zł
do 25.00 kg
255,84 zł
do 30.00 kg
270,60 zł
do 40.00 kg
381,30 zł
Portugalia (PT)
do 2.00 kg
195,00 zł
do 10.00 kg
250,00 zł
do 25.00 kg
275,00 zł
do 30.00 kg
295,00 zł
do 40.00 kg
335,00 zł
do 2.00 kg
239,85 zł
do 10.00 kg
307,50 zł
do 25.00 kg
338,25 zł
do 30.00 kg
362,85 zł
do 40.00 kg
412,05 zł
Rumunia (RO)
do 2.00 kg
205,00 zł
do 10.00 kg
235,00 zł
do 25.00 kg
270,00 zł
do 30.00 kg
290,00 zł
do 40.00 kg
310,00 zł
do 2.00 kg
252,15 zł
do 10.00 kg
289,05 zł
do 25.00 kg
332,10 zł
do 30.00 kg
356,70 zł
do 40.00 kg
381,30 zł
Serbia (RS)
do 2.00 kg
215,00 zł
do 10.00 kg
235,00 zł
do 25.00 kg
250,00 zł
do 30.00 kg
263,00 zł
do 40.00 kg
315,00 zł
do 2.00 kg
264,45 zł
do 10.00 kg
289,05 zł
do 25.00 kg
307,50 zł
do 30.00 kg
323,49 zł
do 40.00 kg
387,45 zł
Słowacja (SK)
do 2.00 kg
190,00 zł
do 10.00 kg
215,00 zł
do 25.00 kg
235,00 zł
do 30.00 kg
242,00 zł
do 40.00 kg
265,00 zł
do 2.00 kg
233,70 zł
do 10.00 kg
264,45 zł
do 25.00 kg
289,05 zł
do 30.00 kg
297,66 zł
do 40.00 kg
325,95 zł
Słowenia (SI)
do 2.00 kg
190,00 zł
do 10.00 kg
218,00 zł
do 25.00 kg
232,00 zł
do 30.00 kg
240,00 zł
do 40.00 kg
295,00 zł
do 2.00 kg
233,70 zł
do 10.00 kg
268,14 zł
do 25.00 kg
285,36 zł
do 30.00 kg
295,20 zł
do 40.00 kg
362,85 zł
Szwajcaria (CH)
do 2.00 kg
213,00 zł
do 10.00 kg
238,00 zł
do 25.00 kg
260,00 zł
do 30.00 kg
271,00 zł
do 40.00 kg
380,00 zł
do 2.00 kg
261,99 zł
do 10.00 kg
292,74 zł
do 25.00 kg
319,80 zł
do 30.00 kg
333,33 zł
do 40.00 kg
467,40 zł
Szwecja (SE)
do 2.00 kg
205,00 zł
do 10.00 kg
230,00 zł
do 25.00 kg
255,00 zł
do 30.00 kg
265,00 zł
do 40.00 kg
370,00 zł
do 2.00 kg
252,15 zł
do 10.00 kg
282,90 zł
do 25.00 kg
313,65 zł
do 30.00 kg
325,95 zł
do 40.00 kg
455,10 zł
Węgry (HU)
do 2.00 kg
195,00 zł
do 10.00 kg
205,00 zł
do 25.00 kg
215,00 zł
do 30.00 kg
230,00 zł
do 40.00 kg
275,00 zł
do 2.00 kg
239,85 zł
do 10.00 kg
252,15 zł
do 25.00 kg
264,45 zł
do 30.00 kg
282,90 zł
do 40.00 kg
338,25 zł
Wielka Brytania (GB)
do 2.00 kg
190,00 zł
do 10.00 kg
208,00 zł
do 25.00 kg
218,00 zł
do 30.00 kg
230,00 zł
do 40.00 kg
325,00 zł
do 2.00 kg
233,70 zł
do 10.00 kg
255,84 zł
do 25.00 kg
268,14 zł
do 30.00 kg
282,90 zł
do 40.00 kg
399,75 zł
Włochy (IT)
do 2.00 kg
198,00 zł
do 10.00 kg
230,00 zł
do 25.00 kg
245,00 zł
do 30.00 kg
258,00 zł
do 40.00 kg
338,00 zł
do 2.00 kg
243,54 zł
do 10.00 kg
282,90 zł
do 25.00 kg
301,35 zł
do 30.00 kg
317,34 zł
do 40.00 kg
415,74 zł

Kraj Kody pocztowe objęte dopłatą
Francja (FR) Strefa 1:
20000-20999

Strefa 2:
Hiszpania (ES)
Portugalia (PT)
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK, rozumiem