Cennik międzynarodowyKraj Ceny netto Ceny brutto
Austria (AT)
do 2.00 kg
75,00 zł
do 10.00 kg
105,00 zł
do 25.00 kg
120,00 zł
do 30.00 kg
125,00 zł
do 40.00 kg
175,00 zł
do 2.00 kg
92,25 zł
do 10.00 kg
129,15 zł
do 25.00 kg
147,60 zł
do 30.00 kg
153,75 zł
do 40.00 kg
215,25 zł
Belgia (BE)
do 2.00 kg
85,00 zł
do 10.00 kg
109,00 zł
do 25.00 kg
130,00 zł
do 30.00 kg
143,00 zł
do 40.00 kg
190,00 zł
do 2.00 kg
104,55 zł
do 10.00 kg
134,07 zł
do 25.00 kg
159,90 zł
do 30.00 kg
175,89 zł
do 40.00 kg
233,70 zł
Bułgaria (BG)
do 2.00 kg
90,00 zł
do 10.00 kg
150,00 zł
do 25.00 kg
165,00 zł
do 30.00 kg
170,00 zł
do 40.00 kg
209,00 zł
do 2.00 kg
110,70 zł
do 10.00 kg
184,50 zł
do 25.00 kg
202,95 zł
do 30.00 kg
209,10 zł
do 40.00 kg
257,07 zł
Chorwacja (HR)
do 2.00 kg
81,00 zł
do 10.00 kg
117,00 zł
do 25.00 kg
135,00 zł
do 30.00 kg
140,00 zł
do 40.00 kg
181,00 zł
do 2.00 kg
99,63 zł
do 10.00 kg
143,91 zł
do 25.00 kg
166,05 zł
do 30.00 kg
172,20 zł
do 40.00 kg
222,63 zł
Cypr (CY)
do 2.00 kg
231,00 zł
do 10.00 kg
495,00 zł
do 25.00 kg
1.210,00 zł
do 30.00 kg
1.430,00 zł
do 40.00 kg
2.420,00 zł
do 2.00 kg
284,13 zł
do 10.00 kg
608,85 zł
do 25.00 kg
1.488,30 zł
do 30.00 kg
1.758,90 zł
do 40.00 kg
2.976,60 zł
Czechy (CZ)
do 2.00 kg
63,00 zł
do 10.00 kg
94,00 zł
do 25.00 kg
104,00 zł
do 30.00 kg
106,00 zł
do 40.00 kg
143,00 zł
do 2.00 kg
77,49 zł
do 10.00 kg
115,62 zł
do 25.00 kg
127,92 zł
do 30.00 kg
130,38 zł
do 40.00 kg
175,89 zł
Dania (DK)
do 2.00 kg
85,00 zł
do 10.00 kg
109,00 zł
do 25.00 kg
140,00 zł
do 30.00 kg
149,00 zł
do 40.00 kg
239,00 zł
do 2.00 kg
104,55 zł
do 10.00 kg
134,07 zł
do 25.00 kg
172,20 zł
do 30.00 kg
183,27 zł
do 40.00 kg
293,97 zł
Estonia (EE)
do 2.00 kg
99,00 zł
do 10.00 kg
127,00 zł
do 25.00 kg
189,00 zł
do 30.00 kg
198,00 zł
do 40.00 kg
377,00 zł
do 2.00 kg
121,77 zł
do 10.00 kg
156,21 zł
do 25.00 kg
232,47 zł
do 30.00 kg
243,54 zł
do 40.00 kg
463,71 zł
Finlandia (FI)
do 2.00 kg
129,00 zł
do 10.00 kg
174,00 zł
do 25.00 kg
189,00 zł
do 30.00 kg
198,00 zł
do 40.00 kg
385,00 zł
do 2.00 kg
158,67 zł
do 10.00 kg
214,02 zł
do 25.00 kg
232,47 zł
do 30.00 kg
243,54 zł
do 40.00 kg
473,55 zł
Francja (FR)
do 2.00 kg
99,00 zł
do 10.00 kg
125,00 zł
do 25.00 kg
148,00 zł
do 30.00 kg
155,00 zł
do 40.00 kg
236,00 zł
do 2.00 kg
121,77 zł
do 10.00 kg
153,75 zł
do 25.00 kg
182,04 zł
do 30.00 kg
190,65 zł
do 40.00 kg
290,28 zł
Hiszpania (ES)
do 2.00 kg
105,00 zł
do 10.00 kg
170,00 zł
do 25.00 kg
185,00 zł
do 30.00 kg
197,00 zł
do 40.00 kg
285,00 zł
do 2.00 kg
129,15 zł
do 10.00 kg
209,10 zł
do 25.00 kg
227,55 zł
do 30.00 kg
242,31 zł
do 40.00 kg
350,55 zł
Holandia (NL)
do 2.00 kg
87,00 zł
do 10.00 kg
109,00 zł
do 25.00 kg
172,00 zł
do 30.00 kg
199,00 zł
do 40.00 kg
309,00 zł
do 2.00 kg
107,01 zł
do 10.00 kg
134,07 zł
do 25.00 kg
211,56 zł
do 30.00 kg
244,77 zł
do 40.00 kg
380,07 zł
Irlandia (IE)
do 2.00 kg
140,00 zł
do 10.00 kg
159,00 zł
do 25.00 kg
172,00 zł
do 30.00 kg
199,00 zł
do 40.00 kg
297,00 zł
do 2.00 kg
172,20 zł
do 10.00 kg
195,57 zł
do 25.00 kg
211,56 zł
do 30.00 kg
244,77 zł
do 40.00 kg
365,31 zł
Liechtenstein (LI)
do 2.00 kg
124,00 zł
do 10.00 kg
155,00 zł
do 25.00 kg
165,00 zł
do 30.00 kg
178,00 zł
do 40.00 kg
289,00 zł
do 2.00 kg
152,52 zł
do 10.00 kg
190,65 zł
do 25.00 kg
202,95 zł
do 30.00 kg
218,94 zł
do 40.00 kg
355,47 zł
Litwa (LT)
do 2.00 kg
89,00 zł
do 10.00 kg
108,00 zł
do 25.00 kg
119,00 zł
do 30.00 kg
129,00 zł
do 40.00 kg
220,00 zł
do 2.00 kg
109,47 zł
do 10.00 kg
132,84 zł
do 25.00 kg
146,37 zł
do 30.00 kg
158,67 zł
do 40.00 kg
270,60 zł
Luksemburg (LU)
do 2.00 kg
89,00 zł
do 10.00 kg
110,00 zł
do 25.00 kg
129,00 zł
do 30.00 kg
145,00 zł
do 40.00 kg
199,00 zł
do 2.00 kg
109,47 zł
do 10.00 kg
135,30 zł
do 25.00 kg
158,67 zł
do 30.00 kg
178,35 zł
do 40.00 kg
244,77 zł
Łotwa (LV)
do 2.00 kg
93,00 zł
do 10.00 kg
115,00 zł
do 25.00 kg
125,00 zł
do 30.00 kg
134,00 zł
do 40.00 kg
195,00 zł
do 2.00 kg
114,39 zł
do 10.00 kg
141,45 zł
do 25.00 kg
153,75 zł
do 30.00 kg
164,82 zł
do 40.00 kg
239,85 zł
Malta (MT)
do 2.00 kg
174,00 zł
do 10.00 kg
353,00 zł
do 25.00 kg
715,00 zł
do 30.00 kg
797,00 zł
do 40.00 kg
1.265,00 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 10.00 kg
434,19 zł
do 25.00 kg
879,45 zł
do 30.00 kg
980,31 zł
do 40.00 kg
1.555,95 zł
Niemcy (DE)
do 2.00 kg
65,00 zł
do 10.00 kg
95,00 zł
do 25.00 kg
125,00 zł
do 30.00 kg
129,00 zł
do 40.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
79,95 zł
do 10.00 kg
116,85 zł
do 25.00 kg
153,75 zł
do 30.00 kg
158,67 zł
do 40.00 kg
269,37 zł
Portugalia (PT)
do 2.00 kg
99,00 zł
do 10.00 kg
165,00 zł
do 25.00 kg
186,00 zł
do 30.00 kg
193,00 zł
do 40.00 kg
245,00 zł
do 2.00 kg
121,77 zł
do 10.00 kg
202,95 zł
do 25.00 kg
228,78 zł
do 30.00 kg
237,39 zł
do 40.00 kg
301,35 zł
Rumunia (RO)
do 2.00 kg
106,00 zł
do 10.00 kg
139,00 zł
do 25.00 kg
155,00 zł
do 30.00 kg
170,00 zł
do 40.00 kg
207,00 zł
do 2.00 kg
130,38 zł
do 10.00 kg
170,97 zł
do 25.00 kg
190,65 zł
do 30.00 kg
209,10 zł
do 40.00 kg
254,61 zł
Serbia (RS)
do 2.00 kg
119,00 zł
do 10.00 kg
143,00 zł
do 25.00 kg
163,00 zł
do 30.00 kg
171,00 zł
do 40.00 kg
220,00 zł
do 2.00 kg
146,37 zł
do 10.00 kg
175,89 zł
do 25.00 kg
200,49 zł
do 30.00 kg
210,33 zł
do 40.00 kg
270,60 zł
Słowacja (SK)
do 2.00 kg
89,00 zł
do 10.00 kg
99,00 zł
do 25.00 kg
119,00 zł
do 30.00 kg
126,00 zł
do 40.00 kg
159,00 zł
do 2.00 kg
109,47 zł
do 10.00 kg
121,77 zł
do 25.00 kg
146,37 zł
do 30.00 kg
154,98 zł
do 40.00 kg
195,57 zł
Słowenia (SI)
do 2.00 kg
95,00 zł
do 10.00 kg
125,00 zł
do 25.00 kg
145,00 zł
do 30.00 kg
155,00 zł
do 40.00 kg
199,00 zł
do 2.00 kg
116,85 zł
do 10.00 kg
153,75 zł
do 25.00 kg
178,35 zł
do 30.00 kg
190,65 zł
do 40.00 kg
244,77 zł
Szwajcaria (CH)
do 2.00 kg
130,00 zł
do 10.00 kg
164,00 zł
do 25.00 kg
185,00 zł
do 30.00 kg
199,00 zł
do 40.00 kg
610,00 zł
do 2.00 kg
159,90 zł
do 10.00 kg
201,72 zł
do 25.00 kg
227,55 zł
do 30.00 kg
244,77 zł
do 40.00 kg
750,30 zł
Szwecja (SE)
do 2.00 kg
99,00 zł
do 10.00 kg
149,00 zł
do 25.00 kg
159,00 zł
do 30.00 kg
179,00 zł
do 40.00 kg
279,00 zł
do 2.00 kg
121,77 zł
do 10.00 kg
183,27 zł
do 25.00 kg
195,57 zł
do 30.00 kg
220,17 zł
do 40.00 kg
343,17 zł
Węgry (HU)
do 2.00 kg
91,00 zł
do 10.00 kg
111,00 zł
do 25.00 kg
121,00 zł
do 30.00 kg
131,00 zł
do 40.00 kg
161,00 zł
do 2.00 kg
111,93 zł
do 10.00 kg
136,53 zł
do 25.00 kg
148,83 zł
do 30.00 kg
161,13 zł
do 40.00 kg
198,03 zł
Wielka Brytania (GB)
do 2.00 kg
75,00 zł
do 10.00 kg
125,00 zł
do 25.00 kg
135,00 zł
do 30.00 kg
145,00 zł
do 40.00 kg
245,00 zł
do 2.00 kg
92,25 zł
do 10.00 kg
153,75 zł
do 25.00 kg
166,05 zł
do 30.00 kg
178,35 zł
do 40.00 kg
301,35 zł
Włochy (IT)
do 2.00 kg
99,00 zł
do 10.00 kg
139,00 zł
do 25.00 kg
149,00 zł
do 30.00 kg
159,00 zł
do 40.00 kg
269,00 zł
do 2.00 kg
121,77 zł
do 10.00 kg
170,97 zł
do 25.00 kg
183,27 zł
do 30.00 kg
195,57 zł
do 40.00 kg
330,87 zł

Kraj Kody pocztowe objęte dopłatą
Francja (FR) Strefa 1:
20000-20999

Strefa 2:
Hiszpania (ES)
Portugalia (PT)
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK, rozumiem