Cennik międzynarodowyKraj Ceny netto Ceny brutto
Austria (AT)
do 2.00 kg
67,00 zł
do 10.00 kg
95,00 zł
do 25.00 kg
109,00 zł
do 30.00 kg
115,00 zł
do 40.00 kg
159,00 zł
do 2.00 kg
82,41 zł
do 10.00 kg
116,85 zł
do 25.00 kg
134,07 zł
do 30.00 kg
141,45 zł
do 40.00 kg
195,57 zł
Belgia (BE)
do 2.00 kg
75,00 zł
do 10.00 kg
99,00 zł
do 25.00 kg
119,00 zł
do 30.00 kg
129,00 zł
do 40.00 kg
175,00 zł
do 2.00 kg
92,25 zł
do 10.00 kg
121,77 zł
do 25.00 kg
146,37 zł
do 30.00 kg
158,67 zł
do 40.00 kg
215,25 zł
Bułgaria (BG)
do 2.00 kg
80,50 zł
do 10.00 kg
135,00 zł
do 25.00 kg
150,00 zł
do 30.00 kg
157,00 zł
do 40.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
99,02 zł
do 10.00 kg
166,05 zł
do 25.00 kg
184,50 zł
do 30.00 kg
193,11 zł
do 40.00 kg
243,54 zł
Chorwacja (HR)
do 2.00 kg
73,88 zł
do 10.00 kg
107,00 zł
do 25.00 kg
122,00 zł
do 30.00 kg
128,00 zł
do 40.00 kg
165,00 zł
do 2.00 kg
90,87 zł
do 10.00 kg
131,61 zł
do 25.00 kg
150,06 zł
do 30.00 kg
157,44 zł
do 40.00 kg
202,95 zł
Cypr (CY)
do 2.00 kg
210,00 zł
do 10.00 kg
450,00 zł
do 25.00 kg
1.100,00 zł
do 30.00 kg
1.300,00 zł
do 40.00 kg
2.200,00 zł
do 2.00 kg
258,30 zł
do 10.00 kg
553,50 zł
do 25.00 kg
1.353,00 zł
do 30.00 kg
1.599,00 zł
do 40.00 kg
2.706,00 zł
Czechy (CZ)
do 2.00 kg
57,00 zł
do 10.00 kg
85,00 zł
do 25.00 kg
94,00 zł
do 30.00 kg
96,00 zł
do 40.00 kg
130,00 zł
do 2.00 kg
70,11 zł
do 10.00 kg
104,55 zł
do 25.00 kg
115,62 zł
do 30.00 kg
118,08 zł
do 40.00 kg
159,90 zł
Dania (DK)
do 2.00 kg
77,00 zł
do 10.00 kg
99,00 zł
do 25.00 kg
127,00 zł
do 30.00 kg
135,00 zł
do 40.00 kg
218,00 zł
do 2.00 kg
94,71 zł
do 10.00 kg
121,77 zł
do 25.00 kg
156,21 zł
do 30.00 kg
166,05 zł
do 40.00 kg
268,14 zł
Estonia (EE)
do 2.00 kg
90,00 zł
do 10.00 kg
115,00 zł
do 25.00 kg
172,00 zł
do 30.00 kg
180,00 zł
do 40.00 kg
342,00 zł
do 2.00 kg
110,70 zł
do 10.00 kg
141,45 zł
do 25.00 kg
211,56 zł
do 30.00 kg
221,40 zł
do 40.00 kg
420,66 zł
Finlandia (FI)
do 2.00 kg
117,00 zł
do 10.00 kg
158,00 zł
do 25.00 kg
172,00 zł
do 30.00 kg
180,00 zł
do 40.00 kg
350,00 zł
do 2.00 kg
143,91 zł
do 10.00 kg
194,34 zł
do 25.00 kg
211,56 zł
do 30.00 kg
221,40 zł
do 40.00 kg
430,50 zł
Francja (FR)
do 2.00 kg
89,00 zł
do 10.00 kg
113,00 zł
do 25.00 kg
135,00 zł
do 30.00 kg
140,00 zł
do 40.00 kg
215,00 zł
do 2.00 kg
109,47 zł
do 10.00 kg
138,99 zł
do 25.00 kg
166,05 zł
do 30.00 kg
172,20 zł
do 40.00 kg
264,45 zł
Hiszpania (ES)
do 2.00 kg
95,00 zł
do 10.00 kg
155,00 zł
do 25.00 kg
169,00 zł
do 30.00 kg
179,00 zł
do 40.00 kg
259,00 zł
do 2.00 kg
116,85 zł
do 10.00 kg
190,65 zł
do 25.00 kg
207,87 zł
do 30.00 kg
220,17 zł
do 40.00 kg
318,57 zł
Holandia (NL)
do 2.00 kg
79,00 zł
do 10.00 kg
99,00 zł
do 25.00 kg
157,00 zł
do 30.00 kg
183,00 zł
do 40.00 kg
280,00 zł
do 2.00 kg
97,17 zł
do 10.00 kg
121,77 zł
do 25.00 kg
193,11 zł
do 30.00 kg
225,09 zł
do 40.00 kg
344,40 zł
Irlandia (IE)
do 2.00 kg
128,00 zł
do 10.00 kg
145,00 zł
do 25.00 kg
157,00 zł
do 30.00 kg
183,00 zł
do 40.00 kg
270,00 zł
do 2.00 kg
157,44 zł
do 10.00 kg
178,35 zł
do 25.00 kg
193,11 zł
do 30.00 kg
225,09 zł
do 40.00 kg
332,10 zł
Liechtenstein (LI)
do 2.00 kg
112,00 zł
do 10.00 kg
140,00 zł
do 25.00 kg
151,00 zł
do 30.00 kg
160,00 zł
do 40.00 kg
263,00 zł
do 2.00 kg
137,76 zł
do 10.00 kg
172,20 zł
do 25.00 kg
185,73 zł
do 30.00 kg
196,80 zł
do 40.00 kg
323,49 zł
Litwa (LT)
do 2.00 kg
80,00 zł
do 10.00 kg
96,00 zł
do 25.00 kg
109,00 zł
do 30.00 kg
116,00 zł
do 40.00 kg
185,00 zł
do 2.00 kg
98,40 zł
do 10.00 kg
118,08 zł
do 25.00 kg
134,07 zł
do 30.00 kg
142,68 zł
do 40.00 kg
227,55 zł
Luksemburg (LU)
do 2.00 kg
79,00 zł
do 10.00 kg
100,00 zł
do 25.00 kg
119,00 zł
do 30.00 kg
130,00 zł
do 40.00 kg
178,00 zł
do 2.00 kg
97,17 zł
do 10.00 kg
123,00 zł
do 25.00 kg
146,37 zł
do 30.00 kg
159,90 zł
do 40.00 kg
218,94 zł
Łotwa (LV)
do 2.00 kg
84,00 zł
do 10.00 kg
104,00 zł
do 25.00 kg
114,00 zł
do 30.00 kg
121,00 zł
do 40.00 kg
177,00 zł
do 2.00 kg
103,32 zł
do 10.00 kg
127,92 zł
do 25.00 kg
140,22 zł
do 30.00 kg
148,83 zł
do 40.00 kg
217,71 zł
Malta (MT)
do 2.00 kg
158,00 zł
do 10.00 kg
320,00 zł
do 25.00 kg
650,00 zł
do 30.00 kg
720,00 zł
do 40.00 kg
1.150,00 zł
do 2.00 kg
194,34 zł
do 10.00 kg
393,60 zł
do 25.00 kg
799,50 zł
do 30.00 kg
885,60 zł
do 40.00 kg
1.414,50 zł
Niemcy (DE)
do 2.00 kg
55,00 zł
do 10.00 kg
85,00 zł
do 25.00 kg
110,00 zł
do 30.00 kg
115,00 zł
do 40.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
67,65 zł
do 10.00 kg
104,55 zł
do 25.00 kg
135,30 zł
do 30.00 kg
141,45 zł
do 40.00 kg
243,54 zł
Portugalia (PT)
do 2.00 kg
90,00 zł
do 10.00 kg
150,00 zł
do 25.00 kg
169,00 zł
do 30.00 kg
175,00 zł
do 40.00 kg
220,00 zł
do 2.00 kg
110,70 zł
do 10.00 kg
184,50 zł
do 25.00 kg
207,87 zł
do 30.00 kg
215,25 zł
do 40.00 kg
270,60 zł
Rumunia (RO)
do 2.00 kg
96,00 zł
do 10.00 kg
126,00 zł
do 25.00 kg
141,00 zł
do 30.00 kg
155,00 zł
do 40.00 kg
188,00 zł
do 2.00 kg
118,08 zł
do 10.00 kg
154,98 zł
do 25.00 kg
173,43 zł
do 30.00 kg
190,65 zł
do 40.00 kg
231,24 zł
Serbia (RS)
do 2.00 kg
107,00 zł
do 10.00 kg
135,00 zł
do 25.00 kg
148,00 zł
do 30.00 kg
156,00 zł
do 40.00 kg
198,00 zł
do 2.00 kg
131,61 zł
do 10.00 kg
166,05 zł
do 25.00 kg
182,04 zł
do 30.00 kg
191,88 zł
do 40.00 kg
243,54 zł
Słowacja (SK)
do 2.00 kg
81,00 zł
do 10.00 kg
91,00 zł
do 25.00 kg
106,00 zł
do 30.00 kg
115,00 zł
do 40.00 kg
142,00 zł
do 2.00 kg
99,63 zł
do 10.00 kg
111,93 zł
do 25.00 kg
130,38 zł
do 30.00 kg
141,45 zł
do 40.00 kg
174,66 zł
Słowenia (SI)
do 2.00 kg
84,00 zł
do 10.00 kg
114,00 zł
do 25.00 kg
131,00 zł
do 30.00 kg
141,00 zł
do 40.00 kg
180,00 zł
do 2.00 kg
103,32 zł
do 10.00 kg
140,22 zł
do 25.00 kg
161,13 zł
do 30.00 kg
173,43 zł
do 40.00 kg
221,40 zł
Szwajcaria (CH)
do 2.00 kg
109,00 zł
do 10.00 kg
136,00 zł
do 25.00 kg
151,00 zł
do 30.00 kg
160,00 zł
do 40.00 kg
263,00 zł
do 2.00 kg
134,07 zł
do 10.00 kg
167,28 zł
do 25.00 kg
185,73 zł
do 30.00 kg
196,80 zł
do 40.00 kg
323,49 zł
Szwecja (SE)
do 2.00 kg
88,00 zł
do 10.00 kg
131,00 zł
do 25.00 kg
142,00 zł
do 30.00 kg
158,00 zł
do 40.00 kg
253,00 zł
do 2.00 kg
108,24 zł
do 10.00 kg
161,13 zł
do 25.00 kg
174,66 zł
do 30.00 kg
194,34 zł
do 40.00 kg
311,19 zł
Węgry (HU)
do 2.00 kg
83,00 zł
do 10.00 kg
99,00 zł
do 25.00 kg
110,00 zł
do 30.00 kg
119,00 zł
do 40.00 kg
147,00 zł
do 2.00 kg
102,09 zł
do 10.00 kg
121,77 zł
do 25.00 kg
135,30 zł
do 30.00 kg
146,37 zł
do 40.00 kg
180,81 zł
Wielka Brytania (GB)
do 2.00 kg
65,00 zł
do 10.00 kg
105,00 zł
do 25.00 kg
117,00 zł
do 30.00 kg
136,00 zł
do 40.00 kg
218,00 zł
do 2.00 kg
79,95 zł
do 10.00 kg
129,15 zł
do 25.00 kg
143,91 zł
do 30.00 kg
167,28 zł
do 40.00 kg
268,14 zł
Włochy (IT)
do 2.00 kg
92,00 zł
do 10.00 kg
124,00 zł
do 25.00 kg
137,00 zł
do 30.00 kg
145,00 zł
do 40.00 kg
240,00 zł
do 2.00 kg
113,16 zł
do 10.00 kg
152,52 zł
do 25.00 kg
168,51 zł
do 30.00 kg
178,35 zł
do 40.00 kg
295,20 zł

Kraj Kody pocztowe objęte dopłatą
Francja (FR) Strefa 1:
20000-20999

Strefa 2:
Hiszpania (ES)
Portugalia (PT)
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x