Cennik międzynarodowyKraj Ceny netto Ceny brutto
Afganistan (AF)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Albania (AL)
do 5.00 kg
156,00 zł
do 6.00 kg
175,00 zł
do 7.00 kg
194,00 zł
do 8.00 kg
212,00 zł
do 9.00 kg
231,00 zł
do 10.00 kg
250,00 zł
do 11.00 kg
262,00 zł
do 12.00 kg
274,00 zł
do 13.00 kg
287,00 zł
do 14.00 kg
299,00 zł
do 15.00 kg
311,00 zł
do 16.00 kg
323,00 zł
do 17.00 kg
335,00 zł
do 18.00 kg
347,00 zł
do 19.00 kg
360,00 zł
do 20.00 kg
372,00 zł
do 21.00 kg
384,00 zł
do 22.00 kg
396,00 zł
do 23.00 kg
408,00 zł
do 24.00 kg
421,00 zł
do 25.00 kg
433,00 zł
do 26.00 kg
445,00 zł
do 27.00 kg
457,00 zł
do 28.00 kg
469,00 zł
do 29.00 kg
481,00 zł
do 30.00 kg
494,00 zł
do 35.00 kg
764,00 zł
do 40.00 kg
826,00 zł
do 45.00 kg
887,00 zł
do 50.00 kg
949,00 zł
do 55.00 kg
1.010,00 zł
do 60.00 kg
1.072,00 zł
do 65.00 kg
1.134,00 zł
do 70.00 kg
1.232,00 zł
do 80.00 kg
1.398,00 zł
do 100.00 kg
1.628,00 zł
do 150.00 kg
2.800,00 zł
do 250.00 kg
3.761,00 zł
do 260.00 kg
3.900,00 zł
do 5.00 kg
191,88 zł
do 6.00 kg
215,25 zł
do 7.00 kg
238,62 zł
do 8.00 kg
260,76 zł
do 9.00 kg
284,13 zł
do 10.00 kg
307,50 zł
do 11.00 kg
322,26 zł
do 12.00 kg
337,02 zł
do 13.00 kg
353,01 zł
do 14.00 kg
367,77 zł
do 15.00 kg
382,53 zł
do 16.00 kg
397,29 zł
do 17.00 kg
412,05 zł
do 18.00 kg
426,81 zł
do 19.00 kg
442,80 zł
do 20.00 kg
457,56 zł
do 21.00 kg
472,32 zł
do 22.00 kg
487,08 zł
do 23.00 kg
501,84 zł
do 24.00 kg
517,83 zł
do 25.00 kg
532,59 zł
do 26.00 kg
547,35 zł
do 27.00 kg
562,11 zł
do 28.00 kg
576,87 zł
do 29.00 kg
591,63 zł
do 30.00 kg
607,62 zł
do 35.00 kg
939,72 zł
do 40.00 kg
1.015,98 zł
do 45.00 kg
1.091,01 zł
do 50.00 kg
1.167,27 zł
do 55.00 kg
1.242,30 zł
do 60.00 kg
1.318,56 zł
do 65.00 kg
1.394,82 zł
do 70.00 kg
1.515,36 zł
do 80.00 kg
1.719,54 zł
do 100.00 kg
2.002,44 zł
do 150.00 kg
3.444,00 zł
do 250.00 kg
4.626,03 zł
do 260.00 kg
4.797,00 zł
Algieria (DZ)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Andora (AD)
do 5.00 kg
97,00 zł
do 6.00 kg
106,00 zł
do 7.00 kg
116,00 zł
do 8.00 kg
124,00 zł
do 9.00 kg
133,00 zł
do 10.00 kg
143,00 zł
do 11.00 kg
145,00 zł
do 12.00 kg
148,00 zł
do 13.00 kg
151,00 zł
do 14.00 kg
155,00 zł
do 15.00 kg
157,00 zł
do 16.00 kg
160,00 zł
do 17.00 kg
164,00 zł
do 18.00 kg
166,00 zł
do 19.00 kg
169,00 zł
do 20.00 kg
172,00 zł
do 21.00 kg
174,00 zł
do 22.00 kg
178,00 zł
do 23.00 kg
181,00 zł
do 24.00 kg
184,00 zł
do 25.00 kg
187,00 zł
do 26.00 kg
190,00 zł
do 27.00 kg
193,00 zł
do 28.00 kg
195,00 zł
do 29.00 kg
199,00 zł
do 30.00 kg
202,00 zł
do 35.00 kg
308,00 zł
do 40.00 kg
338,00 zł
do 45.00 kg
369,00 zł
do 50.00 kg
400,00 zł
do 55.00 kg
430,00 zł
do 60.00 kg
460,00 zł
do 65.00 kg
491,00 zł
do 70.00 kg
535,00 zł
do 80.00 kg
741,00 zł
do 100.00 kg
873,00 zł
do 150.00 kg
1.210,00 zł
do 260.00 kg
2.200,00 zł
do 5.00 kg
119,31 zł
do 6.00 kg
130,38 zł
do 7.00 kg
142,68 zł
do 8.00 kg
152,52 zł
do 9.00 kg
163,59 zł
do 10.00 kg
175,89 zł
do 11.00 kg
178,35 zł
do 12.00 kg
182,04 zł
do 13.00 kg
185,73 zł
do 14.00 kg
190,65 zł
do 15.00 kg
193,11 zł
do 16.00 kg
196,80 zł
do 17.00 kg
201,72 zł
do 18.00 kg
204,18 zł
do 19.00 kg
207,87 zł
do 20.00 kg
211,56 zł
do 21.00 kg
214,02 zł
do 22.00 kg
218,94 zł
do 23.00 kg
222,63 zł
do 24.00 kg
226,32 zł
do 25.00 kg
230,01 zł
do 26.00 kg
233,70 zł
do 27.00 kg
237,39 zł
do 28.00 kg
239,85 zł
do 29.00 kg
244,77 zł
do 30.00 kg
248,46 zł
do 35.00 kg
378,84 zł
do 40.00 kg
415,74 zł
do 45.00 kg
453,87 zł
do 50.00 kg
492,00 zł
do 55.00 kg
528,90 zł
do 60.00 kg
565,80 zł
do 65.00 kg
603,93 zł
do 70.00 kg
658,05 zł
do 80.00 kg
911,43 zł
do 100.00 kg
1.073,79 zł
do 150.00 kg
1.488,30 zł
do 260.00 kg
2.706,00 zł
Angola (AO)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Anguilla (AI)
do 3.00 kg
237,00 zł
do 5.00 kg
317,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
446,00 zł
do 11.00 kg
455,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
761,00 zł
do 31.00 kg
1.698,00 zł
do 45.00 kg
2.134,00 zł
do 70.00 kg
3.050,00 zł
do 100.00 kg
3.905,00 zł
do 3.00 kg
291,51 zł
do 5.00 kg
389,91 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
548,58 zł
do 11.00 kg
559,65 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
936,03 zł
do 31.00 kg
2.088,54 zł
do 45.00 kg
2.624,82 zł
do 70.00 kg
3.751,50 zł
do 100.00 kg
4.803,15 zł
Antigua i Barbuda (AG)
do 3.00 kg
237,00 zł
do 5.00 kg
317,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
446,00 zł
do 11.00 kg
455,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
761,00 zł
do 31.00 kg
1.698,00 zł
do 45.00 kg
2.134,00 zł
do 70.00 kg
3.050,00 zł
do 100.00 kg
3.905,00 zł
do 3.00 kg
291,51 zł
do 5.00 kg
389,91 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
548,58 zł
do 11.00 kg
559,65 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
936,03 zł
do 31.00 kg
2.088,54 zł
do 45.00 kg
2.624,82 zł
do 70.00 kg
3.751,50 zł
do 100.00 kg
4.803,15 zł
Arabia Saudyjska (SA)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Argentyna (AR)
do 3.00 kg
237,00 zł
do 5.00 kg
317,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
446,00 zł
do 11.00 kg
455,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
761,00 zł
do 31.00 kg
1.698,00 zł
do 45.00 kg
2.134,00 zł
do 70.00 kg
3.050,00 zł
do 100.00 kg
3.905,00 zł
do 3.00 kg
291,51 zł
do 5.00 kg
389,91 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
548,58 zł
do 11.00 kg
559,65 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
936,03 zł
do 31.00 kg
2.088,54 zł
do 45.00 kg
2.624,82 zł
do 70.00 kg
3.751,50 zł
do 100.00 kg
4.803,15 zł
Armenia (AM)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Aruba (AW)
do 3.00 kg
237,00 zł
do 5.00 kg
317,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
446,00 zł
do 11.00 kg
455,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
761,00 zł
do 31.00 kg
1.698,00 zł
do 45.00 kg
2.134,00 zł
do 70.00 kg
3.050,00 zł
do 100.00 kg
3.905,00 zł
do 3.00 kg
291,51 zł
do 5.00 kg
389,91 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
548,58 zł
do 11.00 kg
559,65 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
936,03 zł
do 31.00 kg
2.088,54 zł
do 45.00 kg
2.624,82 zł
do 70.00 kg
3.751,50 zł
do 100.00 kg
4.803,15 zł
Australia (AU)
do 3.00 kg
188,00 zł
do 5.00 kg
255,00 zł
do 6.00 kg
275,00 zł
do 7.00 kg
299,00 zł
do 8.00 kg
320,00 zł
do 9.00 kg
340,00 zł
do 10.00 kg
365,00 zł
do 11.00 kg
370,00 zł
do 21.00 kg
520,00 zł
do 30.00 kg
625,00 zł
do 31.00 kg
1.330,00 zł
do 45.00 kg
1.640,00 zł
do 70.00 kg
2.180,00 zł
do 71.00 kg
2.300,00 zł
do 100.00 kg
3.180,00 zł
do 3.00 kg
231,24 zł
do 5.00 kg
313,65 zł
do 6.00 kg
338,25 zł
do 7.00 kg
367,77 zł
do 8.00 kg
393,60 zł
do 9.00 kg
418,20 zł
do 10.00 kg
448,95 zł
do 11.00 kg
455,10 zł
do 21.00 kg
639,60 zł
do 30.00 kg
768,75 zł
do 31.00 kg
1.635,90 zł
do 45.00 kg
2.017,20 zł
do 70.00 kg
2.681,40 zł
do 71.00 kg
2.829,00 zł
do 100.00 kg
3.911,40 zł
Austria (AT)
do 5.00 kg
88,00 zł
do 6.00 kg
98,00 zł
do 7.00 kg
108,00 zł
do 8.00 kg
118,00 zł
do 9.00 kg
127,00 zł
do 10.00 kg
137,00 zł
do 11.00 kg
139,00 zł
do 12.00 kg
142,00 zł
do 13.00 kg
144,00 zł
do 14.00 kg
148,00 zł
do 15.00 kg
150,00 zł
do 16.00 kg
152,00 zł
do 17.00 kg
155,00 zł
do 18.00 kg
158,00 zł
do 19.00 kg
160,00 zł
do 20.00 kg
163,00 zł
do 21.00 kg
165,00 zł
do 22.00 kg
168,00 zł
do 23.00 kg
171,00 zł
do 24.00 kg
172,00 zł
do 25.00 kg
174,00 zł
do 26.00 kg
178,00 zł
do 27.00 kg
180,00 zł
do 28.00 kg
183,00 zł
do 29.00 kg
185,00 zł
do 30.00 kg
188,00 zł
do 35.00 kg
280,00 zł
do 40.00 kg
303,00 zł
do 45.00 kg
325,00 zł
do 50.00 kg
347,00 zł
do 55.00 kg
370,00 zł
do 60.00 kg
392,00 zł
do 65.00 kg
415,00 zł
do 70.00 kg
448,00 zł
do 80.00 kg
619,00 zł
do 100.00 kg
740,00 zł
do 150.00 kg
1.100,00 zł
do 250.00 kg
1.650,00 zł
do 5.00 kg
108,24 zł
do 6.00 kg
120,54 zł
do 7.00 kg
132,84 zł
do 8.00 kg
145,14 zł
do 9.00 kg
156,21 zł
do 10.00 kg
168,51 zł
do 11.00 kg
170,97 zł
do 12.00 kg
174,66 zł
do 13.00 kg
177,12 zł
do 14.00 kg
182,04 zł
do 15.00 kg
184,50 zł
do 16.00 kg
186,96 zł
do 17.00 kg
190,65 zł
do 18.00 kg
194,34 zł
do 19.00 kg
196,80 zł
do 20.00 kg
200,49 zł
do 21.00 kg
202,95 zł
do 22.00 kg
206,64 zł
do 23.00 kg
210,33 zł
do 24.00 kg
211,56 zł
do 25.00 kg
214,02 zł
do 26.00 kg
218,94 zł
do 27.00 kg
221,40 zł
do 28.00 kg
225,09 zł
do 29.00 kg
227,55 zł
do 30.00 kg
231,24 zł
do 35.00 kg
344,40 zł
do 40.00 kg
372,69 zł
do 45.00 kg
399,75 zł
do 50.00 kg
426,81 zł
do 55.00 kg
455,10 zł
do 60.00 kg
482,16 zł
do 65.00 kg
510,45 zł
do 70.00 kg
551,04 zł
do 80.00 kg
761,37 zł
do 100.00 kg
910,20 zł
do 150.00 kg
1.353,00 zł
do 250.00 kg
2.029,50 zł
Azerbejdżan (AZ)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Bahamy (BS)
do 3.00 kg
237,00 zł
do 5.00 kg
317,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
446,00 zł
do 11.00 kg
455,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
761,00 zł
do 31.00 kg
1.698,00 zł
do 45.00 kg
2.134,00 zł
do 70.00 kg
3.050,00 zł
do 100.00 kg
3.905,00 zł
do 3.00 kg
291,51 zł
do 5.00 kg
389,91 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
548,58 zł
do 11.00 kg
559,65 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
936,03 zł
do 31.00 kg
2.088,54 zł
do 45.00 kg
2.624,82 zł
do 70.00 kg
3.751,50 zł
do 100.00 kg
4.803,15 zł
Bahrajn (BH)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Bangladesz (BD)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Belgia (BE)
do 5.00 kg
88,00 zł
do 6.00 kg
98,00 zł
do 7.00 kg
108,00 zł
do 8.00 kg
118,00 zł
do 9.00 kg
127,00 zł
do 10.00 kg
137,00 zł
do 11.00 kg
139,00 zł
do 12.00 kg
142,00 zł
do 13.00 kg
144,00 zł
do 14.00 kg
148,00 zł
do 15.00 kg
150,00 zł
do 16.00 kg
152,00 zł
do 17.00 kg
155,00 zł
do 18.00 kg
158,00 zł
do 19.00 kg
160,00 zł
do 20.00 kg
163,00 zł
do 21.00 kg
165,00 zł
do 22.00 kg
168,00 zł
do 23.00 kg
171,00 zł
do 24.00 kg
172,00 zł
do 25.00 kg
174,00 zł
do 26.00 kg
178,00 zł
do 27.00 kg
180,00 zł
do 28.00 kg
183,00 zł
do 29.00 kg
185,00 zł
do 30.00 kg
188,00 zł
do 35.00 kg
280,00 zł
do 40.00 kg
303,00 zł
do 45.00 kg
325,00 zł
do 50.00 kg
347,00 zł
do 55.00 kg
370,00 zł
do 60.00 kg
392,00 zł
do 65.00 kg
415,00 zł
do 70.00 kg
448,00 zł
do 80.00 kg
619,00 zł
do 100.00 kg
740,00 zł
do 150.00 kg
1.100,00 zł
do 250.00 kg
1.650,00 zł
do 5.00 kg
108,24 zł
do 6.00 kg
120,54 zł
do 7.00 kg
132,84 zł
do 8.00 kg
145,14 zł
do 9.00 kg
156,21 zł
do 10.00 kg
168,51 zł
do 11.00 kg
170,97 zł
do 12.00 kg
174,66 zł
do 13.00 kg
177,12 zł
do 14.00 kg
182,04 zł
do 15.00 kg
184,50 zł
do 16.00 kg
186,96 zł
do 17.00 kg
190,65 zł
do 18.00 kg
194,34 zł
do 19.00 kg
196,80 zł
do 20.00 kg
200,49 zł
do 21.00 kg
202,95 zł
do 22.00 kg
206,64 zł
do 23.00 kg
210,33 zł
do 24.00 kg
211,56 zł
do 25.00 kg
214,02 zł
do 26.00 kg
218,94 zł
do 27.00 kg
221,40 zł
do 28.00 kg
225,09 zł
do 29.00 kg
227,55 zł
do 30.00 kg
231,24 zł
do 35.00 kg
344,40 zł
do 40.00 kg
372,69 zł
do 45.00 kg
399,75 zł
do 50.00 kg
426,81 zł
do 55.00 kg
455,10 zł
do 60.00 kg
482,16 zł
do 65.00 kg
510,45 zł
do 70.00 kg
551,04 zł
do 80.00 kg
761,37 zł
do 100.00 kg
910,20 zł
do 150.00 kg
1.353,00 zł
do 250.00 kg
2.029,50 zł
Belize (BZ)
do 3.00 kg
237,00 zł
do 5.00 kg
317,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
446,00 zł
do 11.00 kg
455,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
761,00 zł
do 31.00 kg
1.698,00 zł
do 45.00 kg
2.134,00 zł
do 70.00 kg
3.050,00 zł
do 100.00 kg
3.905,00 zł
do 3.00 kg
291,51 zł
do 5.00 kg
389,91 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
548,58 zł
do 11.00 kg
559,65 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
936,03 zł
do 31.00 kg
2.088,54 zł
do 45.00 kg
2.624,82 zł
do 70.00 kg
3.751,50 zł
do 100.00 kg
4.803,15 zł
Benin (BJ)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Bermudy (BM)
do 3.00 kg
237,00 zł
do 5.00 kg
317,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
446,00 zł
do 11.00 kg
455,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
761,00 zł
do 31.00 kg
1.698,00 zł
do 45.00 kg
2.134,00 zł
do 70.00 kg
3.050,00 zł
do 100.00 kg
3.905,00 zł
do 3.00 kg
291,51 zł
do 5.00 kg
389,91 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
548,58 zł
do 11.00 kg
559,65 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
936,03 zł
do 31.00 kg
2.088,54 zł
do 45.00 kg
2.624,82 zł
do 70.00 kg
3.751,50 zł
do 100.00 kg
4.803,15 zł
Bhutan (BT)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Białoruś (BY)
do 5.00 kg
156,00 zł
do 6.00 kg
175,00 zł
do 7.00 kg
194,00 zł
do 8.00 kg
212,00 zł
do 9.00 kg
231,00 zł
do 10.00 kg
250,00 zł
do 11.00 kg
262,00 zł
do 12.00 kg
274,00 zł
do 13.00 kg
287,00 zł
do 14.00 kg
299,00 zł
do 15.00 kg
311,00 zł
do 16.00 kg
323,00 zł
do 17.00 kg
335,00 zł
do 18.00 kg
347,00 zł
do 19.00 kg
360,00 zł
do 20.00 kg
372,00 zł
do 21.00 kg
384,00 zł
do 22.00 kg
396,00 zł
do 23.00 kg
408,00 zł
do 24.00 kg
421,00 zł
do 25.00 kg
433,00 zł
do 26.00 kg
445,00 zł
do 27.00 kg
457,00 zł
do 28.00 kg
469,00 zł
do 29.00 kg
481,00 zł
do 30.00 kg
494,00 zł
do 35.00 kg
764,00 zł
do 40.00 kg
826,00 zł
do 45.00 kg
887,00 zł
do 50.00 kg
949,00 zł
do 55.00 kg
1.010,00 zł
do 60.00 kg
1.072,00 zł
do 65.00 kg
1.134,00 zł
do 70.00 kg
1.232,00 zł
do 80.00 kg
1.398,00 zł
do 100.00 kg
1.628,00 zł
do 150.00 kg
2.800,00 zł
do 250.00 kg
3.761,00 zł
do 260.00 kg
3.900,00 zł
do 5.00 kg
191,88 zł
do 6.00 kg
215,25 zł
do 7.00 kg
238,62 zł
do 8.00 kg
260,76 zł
do 9.00 kg
284,13 zł
do 10.00 kg
307,50 zł
do 11.00 kg
322,26 zł
do 12.00 kg
337,02 zł
do 13.00 kg
353,01 zł
do 14.00 kg
367,77 zł
do 15.00 kg
382,53 zł
do 16.00 kg
397,29 zł
do 17.00 kg
412,05 zł
do 18.00 kg
426,81 zł
do 19.00 kg
442,80 zł
do 20.00 kg
457,56 zł
do 21.00 kg
472,32 zł
do 22.00 kg
487,08 zł
do 23.00 kg
501,84 zł
do 24.00 kg
517,83 zł
do 25.00 kg
532,59 zł
do 26.00 kg
547,35 zł
do 27.00 kg
562,11 zł
do 28.00 kg
576,87 zł
do 29.00 kg
591,63 zł
do 30.00 kg
607,62 zł
do 35.00 kg
939,72 zł
do 40.00 kg
1.015,98 zł
do 45.00 kg
1.091,01 zł
do 50.00 kg
1.167,27 zł
do 55.00 kg
1.242,30 zł
do 60.00 kg
1.318,56 zł
do 65.00 kg
1.394,82 zł
do 70.00 kg
1.515,36 zł
do 80.00 kg
1.719,54 zł
do 100.00 kg
2.002,44 zł
do 150.00 kg
3.444,00 zł
do 250.00 kg
4.626,03 zł
do 260.00 kg
4.797,00 zł
Boliwia (BO)
do 3.00 kg
237,00 zł
do 5.00 kg
317,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
446,00 zł
do 11.00 kg
455,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
761,00 zł
do 31.00 kg
1.698,00 zł
do 45.00 kg
2.134,00 zł
do 70.00 kg
3.050,00 zł
do 100.00 kg
3.905,00 zł
do 3.00 kg
291,51 zł
do 5.00 kg
389,91 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
548,58 zł
do 11.00 kg
559,65 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
936,03 zł
do 31.00 kg
2.088,54 zł
do 45.00 kg
2.624,82 zł
do 70.00 kg
3.751,50 zł
do 100.00 kg
4.803,15 zł
Bośnia i Hercegowina (BA)
do 5.00 kg
156,00 zł
do 6.00 kg
175,00 zł
do 7.00 kg
194,00 zł
do 8.00 kg
212,00 zł
do 9.00 kg
231,00 zł
do 10.00 kg
250,00 zł
do 11.00 kg
262,00 zł
do 12.00 kg
274,00 zł
do 13.00 kg
287,00 zł
do 14.00 kg
299,00 zł
do 15.00 kg
311,00 zł
do 16.00 kg
323,00 zł
do 17.00 kg
335,00 zł
do 18.00 kg
347,00 zł
do 19.00 kg
360,00 zł
do 20.00 kg
372,00 zł
do 21.00 kg
384,00 zł
do 22.00 kg
396,00 zł
do 23.00 kg
408,00 zł
do 24.00 kg
421,00 zł
do 25.00 kg
433,00 zł
do 26.00 kg
445,00 zł
do 27.00 kg
457,00 zł
do 28.00 kg
469,00 zł
do 29.00 kg
481,00 zł
do 30.00 kg
494,00 zł
do 35.00 kg
764,00 zł
do 40.00 kg
826,00 zł
do 45.00 kg
887,00 zł
do 50.00 kg
949,00 zł
do 55.00 kg
1.010,00 zł
do 60.00 kg
1.072,00 zł
do 65.00 kg
1.134,00 zł
do 70.00 kg
1.232,00 zł
do 80.00 kg
1.398,00 zł
do 100.00 kg
1.628,00 zł
do 150.00 kg
2.800,00 zł
do 250.00 kg
3.761,00 zł
do 260.00 kg
3.900,00 zł
do 5.00 kg
191,88 zł
do 6.00 kg
215,25 zł
do 7.00 kg
238,62 zł
do 8.00 kg
260,76 zł
do 9.00 kg
284,13 zł
do 10.00 kg
307,50 zł
do 11.00 kg
322,26 zł
do 12.00 kg
337,02 zł
do 13.00 kg
353,01 zł
do 14.00 kg
367,77 zł
do 15.00 kg
382,53 zł
do 16.00 kg
397,29 zł
do 17.00 kg
412,05 zł
do 18.00 kg
426,81 zł
do 19.00 kg
442,80 zł
do 20.00 kg
457,56 zł
do 21.00 kg
472,32 zł
do 22.00 kg
487,08 zł
do 23.00 kg
501,84 zł
do 24.00 kg
517,83 zł
do 25.00 kg
532,59 zł
do 26.00 kg
547,35 zł
do 27.00 kg
562,11 zł
do 28.00 kg
576,87 zł
do 29.00 kg
591,63 zł
do 30.00 kg
607,62 zł
do 35.00 kg
939,72 zł
do 40.00 kg
1.015,98 zł
do 45.00 kg
1.091,01 zł
do 50.00 kg
1.167,27 zł
do 55.00 kg
1.242,30 zł
do 60.00 kg
1.318,56 zł
do 65.00 kg
1.394,82 zł
do 70.00 kg
1.515,36 zł
do 80.00 kg
1.719,54 zł
do 100.00 kg
2.002,44 zł
do 150.00 kg
3.444,00 zł
do 250.00 kg
4.626,03 zł
do 260.00 kg
4.797,00 zł
Botswana (BW)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Brazylia (BR)
do 3.00 kg
237,00 zł
do 5.00 kg
317,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
446,00 zł
do 11.00 kg
455,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
761,00 zł
do 31.00 kg
1.698,00 zł
do 45.00 kg
2.134,00 zł
do 70.00 kg
3.050,00 zł
do 100.00 kg
3.905,00 zł
do 3.00 kg
291,51 zł
do 5.00 kg
389,91 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
548,58 zł
do 11.00 kg
559,65 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
936,03 zł
do 31.00 kg
2.088,54 zł
do 45.00 kg
2.624,82 zł
do 70.00 kg
3.751,50 zł
do 100.00 kg
4.803,15 zł
Brunei (BN)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Bułgaria (BG)
do 5.00 kg
97,00 zł
do 6.00 kg
106,00 zł
do 7.00 kg
116,00 zł
do 8.00 kg
124,00 zł
do 9.00 kg
133,00 zł
do 10.00 kg
143,00 zł
do 11.00 kg
145,00 zł
do 12.00 kg
148,00 zł
do 13.00 kg
151,00 zł
do 14.00 kg
155,00 zł
do 15.00 kg
157,00 zł
do 16.00 kg
160,00 zł
do 17.00 kg
164,00 zł
do 18.00 kg
166,00 zł
do 19.00 kg
169,00 zł
do 20.00 kg
172,00 zł
do 21.00 kg
174,00 zł
do 22.00 kg
178,00 zł
do 23.00 kg
181,00 zł
do 24.00 kg
184,00 zł
do 25.00 kg
187,00 zł
do 26.00 kg
190,00 zł
do 27.00 kg
193,00 zł
do 28.00 kg
195,00 zł
do 29.00 kg
199,00 zł
do 30.00 kg
202,00 zł
do 35.00 kg
308,00 zł
do 40.00 kg
338,00 zł
do 45.00 kg
369,00 zł
do 50.00 kg
400,00 zł
do 55.00 kg
430,00 zł
do 60.00 kg
460,00 zł
do 65.00 kg
491,00 zł
do 70.00 kg
535,00 zł
do 80.00 kg
741,00 zł
do 100.00 kg
873,00 zł
do 150.00 kg
1.210,00 zł
do 260.00 kg
2.200,00 zł
do 5.00 kg
119,31 zł
do 6.00 kg
130,38 zł
do 7.00 kg
142,68 zł
do 8.00 kg
152,52 zł
do 9.00 kg
163,59 zł
do 10.00 kg
175,89 zł
do 11.00 kg
178,35 zł
do 12.00 kg
182,04 zł
do 13.00 kg
185,73 zł
do 14.00 kg
190,65 zł
do 15.00 kg
193,11 zł
do 16.00 kg
196,80 zł
do 17.00 kg
201,72 zł
do 18.00 kg
204,18 zł
do 19.00 kg
207,87 zł
do 20.00 kg
211,56 zł
do 21.00 kg
214,02 zł
do 22.00 kg
218,94 zł
do 23.00 kg
222,63 zł
do 24.00 kg
226,32 zł
do 25.00 kg
230,01 zł
do 26.00 kg
233,70 zł
do 27.00 kg
237,39 zł
do 28.00 kg
239,85 zł
do 29.00 kg
244,77 zł
do 30.00 kg
248,46 zł
do 35.00 kg
378,84 zł
do 40.00 kg
415,74 zł
do 45.00 kg
453,87 zł
do 50.00 kg
492,00 zł
do 55.00 kg
528,90 zł
do 60.00 kg
565,80 zł
do 65.00 kg
603,93 zł
do 70.00 kg
658,05 zł
do 80.00 kg
911,43 zł
do 100.00 kg
1.073,79 zł
do 150.00 kg
1.488,30 zł
do 260.00 kg
2.706,00 zł
Burkina Faso (BF)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Burundi (BI)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Chile (CL)
do 3.00 kg
237,00 zł
do 5.00 kg
317,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
446,00 zł
do 11.00 kg
455,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
761,00 zł
do 31.00 kg
1.698,00 zł
do 45.00 kg
2.134,00 zł
do 70.00 kg
3.050,00 zł
do 100.00 kg
3.905,00 zł
do 3.00 kg
291,51 zł
do 5.00 kg
389,91 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
548,58 zł
do 11.00 kg
559,65 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
936,03 zł
do 31.00 kg
2.088,54 zł
do 45.00 kg
2.624,82 zł
do 70.00 kg
3.751,50 zł
do 100.00 kg
4.803,15 zł
Chiny (CN)
do 3.00 kg
188,00 zł
do 5.00 kg
255,00 zł
do 6.00 kg
275,00 zł
do 7.00 kg
299,00 zł
do 8.00 kg
320,00 zł
do 9.00 kg
340,00 zł
do 10.00 kg
365,00 zł
do 11.00 kg
370,00 zł
do 21.00 kg
520,00 zł
do 30.00 kg
625,00 zł
do 31.00 kg
1.330,00 zł
do 45.00 kg
1.640,00 zł
do 70.00 kg
2.180,00 zł
do 71.00 kg
2.300,00 zł
do 100.00 kg
3.180,00 zł
do 3.00 kg
231,24 zł
do 5.00 kg
313,65 zł
do 6.00 kg
338,25 zł
do 7.00 kg
367,77 zł
do 8.00 kg
393,60 zł
do 9.00 kg
418,20 zł
do 10.00 kg
448,95 zł
do 11.00 kg
455,10 zł
do 21.00 kg
639,60 zł
do 30.00 kg
768,75 zł
do 31.00 kg
1.635,90 zł
do 45.00 kg
2.017,20 zł
do 70.00 kg
2.681,40 zł
do 71.00 kg
2.829,00 zł
do 100.00 kg
3.911,40 zł
Chorwacja (HR)
do 5.00 kg
97,00 zł
do 6.00 kg
106,00 zł
do 7.00 kg
116,00 zł
do 8.00 kg
124,00 zł
do 9.00 kg
133,00 zł
do 10.00 kg
143,00 zł
do 11.00 kg
145,00 zł
do 12.00 kg
148,00 zł
do 13.00 kg
151,00 zł
do 14.00 kg
155,00 zł
do 15.00 kg
157,00 zł
do 16.00 kg
160,00 zł
do 17.00 kg
164,00 zł
do 18.00 kg
166,00 zł
do 19.00 kg
169,00 zł
do 20.00 kg
172,00 zł
do 21.00 kg
174,00 zł
do 22.00 kg
178,00 zł
do 23.00 kg
181,00 zł
do 24.00 kg
184,00 zł
do 25.00 kg
187,00 zł
do 26.00 kg
190,00 zł
do 27.00 kg
193,00 zł
do 28.00 kg
195,00 zł
do 29.00 kg
199,00 zł
do 30.00 kg
202,00 zł
do 35.00 kg
308,00 zł
do 40.00 kg
338,00 zł
do 45.00 kg
369,00 zł
do 50.00 kg
400,00 zł
do 55.00 kg
430,00 zł
do 60.00 kg
460,00 zł
do 65.00 kg
491,00 zł
do 70.00 kg
535,00 zł
do 80.00 kg
741,00 zł
do 100.00 kg
873,00 zł
do 150.00 kg
1.210,00 zł
do 260.00 kg
2.200,00 zł
do 5.00 kg
119,31 zł
do 6.00 kg
130,38 zł
do 7.00 kg
142,68 zł
do 8.00 kg
152,52 zł
do 9.00 kg
163,59 zł
do 10.00 kg
175,89 zł
do 11.00 kg
178,35 zł
do 12.00 kg
182,04 zł
do 13.00 kg
185,73 zł
do 14.00 kg
190,65 zł
do 15.00 kg
193,11 zł
do 16.00 kg
196,80 zł
do 17.00 kg
201,72 zł
do 18.00 kg
204,18 zł
do 19.00 kg
207,87 zł
do 20.00 kg
211,56 zł
do 21.00 kg
214,02 zł
do 22.00 kg
218,94 zł
do 23.00 kg
222,63 zł
do 24.00 kg
226,32 zł
do 25.00 kg
230,01 zł
do 26.00 kg
233,70 zł
do 27.00 kg
237,39 zł
do 28.00 kg
239,85 zł
do 29.00 kg
244,77 zł
do 30.00 kg
248,46 zł
do 35.00 kg
378,84 zł
do 40.00 kg
415,74 zł
do 45.00 kg
453,87 zł
do 50.00 kg
492,00 zł
do 55.00 kg
528,90 zł
do 60.00 kg
565,80 zł
do 65.00 kg
603,93 zł
do 70.00 kg
658,05 zł
do 80.00 kg
911,43 zł
do 100.00 kg
1.073,79 zł
do 150.00 kg
1.488,30 zł
do 260.00 kg
2.706,00 zł
Curaçao (CW)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Cypr (CY)
do 5.00 kg
156,00 zł
do 6.00 kg
175,00 zł
do 7.00 kg
194,00 zł
do 8.00 kg
212,00 zł
do 9.00 kg
231,00 zł
do 10.00 kg
250,00 zł
do 11.00 kg
262,00 zł
do 12.00 kg
274,00 zł
do 13.00 kg
287,00 zł
do 14.00 kg
299,00 zł
do 15.00 kg
311,00 zł
do 16.00 kg
323,00 zł
do 17.00 kg
335,00 zł
do 18.00 kg
347,00 zł
do 19.00 kg
360,00 zł
do 20.00 kg
372,00 zł
do 21.00 kg
384,00 zł
do 22.00 kg
396,00 zł
do 23.00 kg
408,00 zł
do 24.00 kg
421,00 zł
do 25.00 kg
433,00 zł
do 26.00 kg
445,00 zł
do 27.00 kg
457,00 zł
do 28.00 kg
469,00 zł
do 29.00 kg
481,00 zł
do 30.00 kg
494,00 zł
do 35.00 kg
764,00 zł
do 40.00 kg
826,00 zł
do 45.00 kg
887,00 zł
do 50.00 kg
949,00 zł
do 55.00 kg
1.010,00 zł
do 60.00 kg
1.072,00 zł
do 65.00 kg
1.134,00 zł
do 70.00 kg
1.232,00 zł
do 80.00 kg
1.398,00 zł
do 100.00 kg
1.628,00 zł
do 150.00 kg
2.800,00 zł
do 250.00 kg
3.761,00 zł
do 260.00 kg
3.900,00 zł
do 5.00 kg
191,88 zł
do 6.00 kg
215,25 zł
do 7.00 kg
238,62 zł
do 8.00 kg
260,76 zł
do 9.00 kg
284,13 zł
do 10.00 kg
307,50 zł
do 11.00 kg
322,26 zł
do 12.00 kg
337,02 zł
do 13.00 kg
353,01 zł
do 14.00 kg
367,77 zł
do 15.00 kg
382,53 zł
do 16.00 kg
397,29 zł
do 17.00 kg
412,05 zł
do 18.00 kg
426,81 zł
do 19.00 kg
442,80 zł
do 20.00 kg
457,56 zł
do 21.00 kg
472,32 zł
do 22.00 kg
487,08 zł
do 23.00 kg
501,84 zł
do 24.00 kg
517,83 zł
do 25.00 kg
532,59 zł
do 26.00 kg
547,35 zł
do 27.00 kg
562,11 zł
do 28.00 kg
576,87 zł
do 29.00 kg
591,63 zł
do 30.00 kg
607,62 zł
do 35.00 kg
939,72 zł
do 40.00 kg
1.015,98 zł
do 45.00 kg
1.091,01 zł
do 50.00 kg
1.167,27 zł
do 55.00 kg
1.242,30 zł
do 60.00 kg
1.318,56 zł
do 65.00 kg
1.394,82 zł
do 70.00 kg
1.515,36 zł
do 80.00 kg
1.719,54 zł
do 100.00 kg
2.002,44 zł
do 150.00 kg
3.444,00 zł
do 250.00 kg
4.626,03 zł
do 260.00 kg
4.797,00 zł
Czad (TD)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Czarnogóra (ME)
do 5.00 kg
156,00 zł
do 6.00 kg
175,00 zł
do 7.00 kg
194,00 zł
do 8.00 kg
212,00 zł
do 9.00 kg
231,00 zł
do 10.00 kg
250,00 zł
do 11.00 kg
262,00 zł
do 12.00 kg
274,00 zł
do 13.00 kg
287,00 zł
do 14.00 kg
299,00 zł
do 15.00 kg
311,00 zł
do 16.00 kg
323,00 zł
do 17.00 kg
335,00 zł
do 18.00 kg
347,00 zł
do 19.00 kg
360,00 zł
do 20.00 kg
372,00 zł
do 21.00 kg
384,00 zł
do 22.00 kg
396,00 zł
do 23.00 kg
408,00 zł
do 24.00 kg
421,00 zł
do 25.00 kg
433,00 zł
do 26.00 kg
445,00 zł
do 27.00 kg
457,00 zł
do 28.00 kg
469,00 zł
do 29.00 kg
481,00 zł
do 30.00 kg
494,00 zł
do 35.00 kg
764,00 zł
do 40.00 kg
826,00 zł
do 45.00 kg
887,00 zł
do 50.00 kg
949,00 zł
do 55.00 kg
1.010,00 zł
do 60.00 kg
1.072,00 zł
do 65.00 kg
1.134,00 zł
do 70.00 kg
1.232,00 zł
do 80.00 kg
1.398,00 zł
do 100.00 kg
1.628,00 zł
do 150.00 kg
2.800,00 zł
do 250.00 kg
3.761,00 zł
do 260.00 kg
3.900,00 zł
do 5.00 kg
191,88 zł
do 6.00 kg
215,25 zł
do 7.00 kg
238,62 zł
do 8.00 kg
260,76 zł
do 9.00 kg
284,13 zł
do 10.00 kg
307,50 zł
do 11.00 kg
322,26 zł
do 12.00 kg
337,02 zł
do 13.00 kg
353,01 zł
do 14.00 kg
367,77 zł
do 15.00 kg
382,53 zł
do 16.00 kg
397,29 zł
do 17.00 kg
412,05 zł
do 18.00 kg
426,81 zł
do 19.00 kg
442,80 zł
do 20.00 kg
457,56 zł
do 21.00 kg
472,32 zł
do 22.00 kg
487,08 zł
do 23.00 kg
501,84 zł
do 24.00 kg
517,83 zł
do 25.00 kg
532,59 zł
do 26.00 kg
547,35 zł
do 27.00 kg
562,11 zł
do 28.00 kg
576,87 zł
do 29.00 kg
591,63 zł
do 30.00 kg
607,62 zł
do 35.00 kg
939,72 zł
do 40.00 kg
1.015,98 zł
do 45.00 kg
1.091,01 zł
do 50.00 kg
1.167,27 zł
do 55.00 kg
1.242,30 zł
do 60.00 kg
1.318,56 zł
do 65.00 kg
1.394,82 zł
do 70.00 kg
1.515,36 zł
do 80.00 kg
1.719,54 zł
do 100.00 kg
2.002,44 zł
do 150.00 kg
3.444,00 zł
do 250.00 kg
4.626,03 zł
do 260.00 kg
4.797,00 zł
Czechy (CZ)
do 5.00 kg
83,00 zł
do 6.00 kg
91,00 zł
do 7.00 kg
96,00 zł
do 8.00 kg
104,00 zł
do 9.00 kg
112,00 zł
do 10.00 kg
117,00 zł
do 11.00 kg
121,00 zł
do 12.00 kg
123,00 zł
do 13.00 kg
126,00 zł
do 14.00 kg
128,00 zł
do 15.00 kg
130,00 zł
do 16.00 kg
134,00 zł
do 17.00 kg
136,00 zł
do 18.00 kg
139,00 zł
do 19.00 kg
141,00 zł
do 20.00 kg
145,00 zł
do 21.00 kg
147,00 zł
do 22.00 kg
150,00 zł
do 23.00 kg
154,00 zł
do 24.00 kg
156,00 zł
do 25.00 kg
158,00 zł
do 26.00 kg
161,00 zł
do 27.00 kg
163,00 zł
do 28.00 kg
167,00 zł
do 29.00 kg
169,00 zł
do 30.00 kg
173,00 zł
do 35.00 kg
275,00 zł
do 40.00 kg
299,00 zł
do 45.00 kg
323,00 zł
do 50.00 kg
348,00 zł
do 55.00 kg
372,00 zł
do 60.00 kg
397,00 zł
do 65.00 kg
421,00 zł
do 70.00 kg
457,00 zł
do 80.00 kg
631,00 zł
do 100.00 kg
761,00 zł
do 150.00 kg
1.210,00 zł
do 5.00 kg
102,09 zł
do 6.00 kg
111,93 zł
do 7.00 kg
118,08 zł
do 8.00 kg
127,92 zł
do 9.00 kg
137,76 zł
do 10.00 kg
143,91 zł
do 11.00 kg
148,83 zł
do 12.00 kg
151,29 zł
do 13.00 kg
154,98 zł
do 14.00 kg
157,44 zł
do 15.00 kg
159,90 zł
do 16.00 kg
164,82 zł
do 17.00 kg
167,28 zł
do 18.00 kg
170,97 zł
do 19.00 kg
173,43 zł
do 20.00 kg
178,35 zł
do 21.00 kg
180,81 zł
do 22.00 kg
184,50 zł
do 23.00 kg
189,42 zł
do 24.00 kg
191,88 zł
do 25.00 kg
194,34 zł
do 26.00 kg
198,03 zł
do 27.00 kg
200,49 zł
do 28.00 kg
205,41 zł
do 29.00 kg
207,87 zł
do 30.00 kg
212,79 zł
do 35.00 kg
338,25 zł
do 40.00 kg
367,77 zł
do 45.00 kg
397,29 zł
do 50.00 kg
428,04 zł
do 55.00 kg
457,56 zł
do 60.00 kg
488,31 zł
do 65.00 kg
517,83 zł
do 70.00 kg
562,11 zł
do 80.00 kg
776,13 zł
do 100.00 kg
936,03 zł
do 150.00 kg
1.488,30 zł
Dania (DK)
do 5.00 kg
88,00 zł
do 6.00 kg
98,00 zł
do 7.00 kg
108,00 zł
do 8.00 kg
118,00 zł
do 9.00 kg
127,00 zł
do 10.00 kg
137,00 zł
do 11.00 kg
139,00 zł
do 12.00 kg
142,00 zł
do 13.00 kg
144,00 zł
do 14.00 kg
148,00 zł
do 15.00 kg
150,00 zł
do 16.00 kg
152,00 zł
do 17.00 kg
155,00 zł
do 18.00 kg
158,00 zł
do 19.00 kg
160,00 zł
do 20.00 kg
163,00 zł
do 21.00 kg
165,00 zł
do 22.00 kg
168,00 zł
do 23.00 kg
171,00 zł
do 24.00 kg
172,00 zł
do 25.00 kg
174,00 zł
do 26.00 kg
178,00 zł
do 27.00 kg
180,00 zł
do 28.00 kg
183,00 zł
do 29.00 kg
185,00 zł
do 30.00 kg
188,00 zł
do 35.00 kg
280,00 zł
do 40.00 kg
303,00 zł
do 45.00 kg
325,00 zł
do 50.00 kg
347,00 zł
do 55.00 kg
370,00 zł
do 60.00 kg
392,00 zł
do 65.00 kg
415,00 zł
do 70.00 kg
448,00 zł
do 80.00 kg
619,00 zł
do 100.00 kg
740,00 zł
do 150.00 kg
1.100,00 zł
do 250.00 kg
1.650,00 zł
do 5.00 kg
108,24 zł
do 6.00 kg
120,54 zł
do 7.00 kg
132,84 zł
do 8.00 kg
145,14 zł
do 9.00 kg
156,21 zł
do 10.00 kg
168,51 zł
do 11.00 kg
170,97 zł
do 12.00 kg
174,66 zł
do 13.00 kg
177,12 zł
do 14.00 kg
182,04 zł
do 15.00 kg
184,50 zł
do 16.00 kg
186,96 zł
do 17.00 kg
190,65 zł
do 18.00 kg
194,34 zł
do 19.00 kg
196,80 zł
do 20.00 kg
200,49 zł
do 21.00 kg
202,95 zł
do 22.00 kg
206,64 zł
do 23.00 kg
210,33 zł
do 24.00 kg
211,56 zł
do 25.00 kg
214,02 zł
do 26.00 kg
218,94 zł
do 27.00 kg
221,40 zł
do 28.00 kg
225,09 zł
do 29.00 kg
227,55 zł
do 30.00 kg
231,24 zł
do 35.00 kg
344,40 zł
do 40.00 kg
372,69 zł
do 45.00 kg
399,75 zł
do 50.00 kg
426,81 zł
do 55.00 kg
455,10 zł
do 60.00 kg
482,16 zł
do 65.00 kg
510,45 zł
do 70.00 kg
551,04 zł
do 80.00 kg
761,37 zł
do 100.00 kg
910,20 zł
do 150.00 kg
1.353,00 zł
do 250.00 kg
2.029,50 zł
Demokratyczna Republika Konga (CD)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Dominika (DM)
do 3.00 kg
237,00 zł
do 5.00 kg
317,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
446,00 zł
do 11.00 kg
455,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
761,00 zł
do 31.00 kg
1.698,00 zł
do 45.00 kg
2.134,00 zł
do 70.00 kg
3.050,00 zł
do 100.00 kg
3.905,00 zł
do 3.00 kg
291,51 zł
do 5.00 kg
389,91 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
548,58 zł
do 11.00 kg
559,65 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
936,03 zł
do 31.00 kg
2.088,54 zł
do 45.00 kg
2.624,82 zł
do 70.00 kg
3.751,50 zł
do 100.00 kg
4.803,15 zł
Dominikana (DO)
do 3.00 kg
237,00 zł
do 5.00 kg
317,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
446,00 zł
do 11.00 kg
455,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
761,00 zł
do 31.00 kg
1.698,00 zł
do 45.00 kg
2.134,00 zł
do 70.00 kg
3.050,00 zł
do 100.00 kg
3.905,00 zł
do 3.00 kg
291,51 zł
do 5.00 kg
389,91 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
548,58 zł
do 11.00 kg
559,65 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
936,03 zł
do 31.00 kg
2.088,54 zł
do 45.00 kg
2.624,82 zł
do 70.00 kg
3.751,50 zł
do 100.00 kg
4.803,15 zł
Dżibuti (DJ)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Egipt (EG)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Ekwador (EC)
do 3.00 kg
237,00 zł
do 5.00 kg
317,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
446,00 zł
do 11.00 kg
455,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
761,00 zł
do 31.00 kg
1.698,00 zł
do 45.00 kg
2.134,00 zł
do 70.00 kg
3.050,00 zł
do 100.00 kg
3.905,00 zł
do 3.00 kg
291,51 zł
do 5.00 kg
389,91 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
548,58 zł
do 11.00 kg
559,65 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
936,03 zł
do 31.00 kg
2.088,54 zł
do 45.00 kg
2.624,82 zł
do 70.00 kg
3.751,50 zł
do 100.00 kg
4.803,15 zł
Erytrea (ER)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Estonia (EE)
do 5.00 kg
97,00 zł
do 6.00 kg
106,00 zł
do 7.00 kg
116,00 zł
do 8.00 kg
124,00 zł
do 9.00 kg
133,00 zł
do 10.00 kg
143,00 zł
do 11.00 kg
145,00 zł
do 12.00 kg
148,00 zł
do 13.00 kg
151,00 zł
do 14.00 kg
155,00 zł
do 15.00 kg
157,00 zł
do 16.00 kg
160,00 zł
do 17.00 kg
164,00 zł
do 18.00 kg
166,00 zł
do 19.00 kg
169,00 zł
do 20.00 kg
172,00 zł
do 21.00 kg
174,00 zł
do 22.00 kg
178,00 zł
do 23.00 kg
181,00 zł
do 24.00 kg
184,00 zł
do 25.00 kg
187,00 zł
do 26.00 kg
190,00 zł
do 27.00 kg
193,00 zł
do 28.00 kg
195,00 zł
do 29.00 kg
199,00 zł
do 30.00 kg
202,00 zł
do 35.00 kg
308,00 zł
do 40.00 kg
338,00 zł
do 45.00 kg
369,00 zł
do 50.00 kg
400,00 zł
do 55.00 kg
430,00 zł
do 60.00 kg
460,00 zł
do 65.00 kg
491,00 zł
do 70.00 kg
535,00 zł
do 80.00 kg
741,00 zł
do 100.00 kg
873,00 zł
do 150.00 kg
1.210,00 zł
do 260.00 kg
2.200,00 zł
do 5.00 kg
119,31 zł
do 6.00 kg
130,38 zł
do 7.00 kg
142,68 zł
do 8.00 kg
152,52 zł
do 9.00 kg
163,59 zł
do 10.00 kg
175,89 zł
do 11.00 kg
178,35 zł
do 12.00 kg
182,04 zł
do 13.00 kg
185,73 zł
do 14.00 kg
190,65 zł
do 15.00 kg
193,11 zł
do 16.00 kg
196,80 zł
do 17.00 kg
201,72 zł
do 18.00 kg
204,18 zł
do 19.00 kg
207,87 zł
do 20.00 kg
211,56 zł
do 21.00 kg
214,02 zł
do 22.00 kg
218,94 zł
do 23.00 kg
222,63 zł
do 24.00 kg
226,32 zł
do 25.00 kg
230,01 zł
do 26.00 kg
233,70 zł
do 27.00 kg
237,39 zł
do 28.00 kg
239,85 zł
do 29.00 kg
244,77 zł
do 30.00 kg
248,46 zł
do 35.00 kg
378,84 zł
do 40.00 kg
415,74 zł
do 45.00 kg
453,87 zł
do 50.00 kg
492,00 zł
do 55.00 kg
528,90 zł
do 60.00 kg
565,80 zł
do 65.00 kg
603,93 zł
do 70.00 kg
658,05 zł
do 80.00 kg
911,43 zł
do 100.00 kg
1.073,79 zł
do 150.00 kg
1.488,30 zł
do 260.00 kg
2.706,00 zł
Etiopia (ET)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Fidżi (FJ)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Filipiny (PH)
do 3.00 kg
213,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
306,00 zł
do 7.00 kg
331,00 zł
do 8.00 kg
355,00 zł
do 9.00 kg
379,00 zł
do 10.00 kg
403,00 zł
do 11.00 kg
411,00 zł
do 21.00 kg
574,00 zł
do 30.00 kg
693,00 zł
do 45.00 kg
1.863,00 zł
do 70.00 kg
2.479,00 zł
do 100.00 kg
3.479,00 zł
do 150.00 kg
5.117,00 zł
do 250.00 kg
7.988,00 zł
do 3.00 kg
261,99 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
376,38 zł
do 7.00 kg
407,13 zł
do 8.00 kg
436,65 zł
do 9.00 kg
466,17 zł
do 10.00 kg
495,69 zł
do 11.00 kg
505,53 zł
do 21.00 kg
706,02 zł
do 30.00 kg
852,39 zł
do 45.00 kg
2.291,49 zł
do 70.00 kg
3.049,17 zł
do 100.00 kg
4.279,17 zł
do 150.00 kg
6.293,91 zł
do 250.00 kg
9.825,24 zł
Finlandia (FI)
do 5.00 kg
97,00 zł
do 6.00 kg
106,00 zł
do 7.00 kg
116,00 zł
do 8.00 kg
124,00 zł
do 9.00 kg
133,00 zł
do 10.00 kg
143,00 zł
do 11.00 kg
145,00 zł
do 12.00 kg
148,00 zł
do 13.00 kg
151,00 zł
do 14.00 kg
155,00 zł
do 15.00 kg
157,00 zł
do 16.00 kg
160,00 zł
do 17.00 kg
164,00 zł
do 18.00 kg
166,00 zł
do 19.00 kg
169,00 zł
do 20.00 kg
172,00 zł
do 21.00 kg
174,00 zł
do 22.00 kg
178,00 zł
do 23.00 kg
181,00 zł
do 24.00 kg
184,00 zł
do 25.00 kg
187,00 zł
do 26.00 kg
190,00 zł
do 27.00 kg
193,00 zł
do 28.00 kg
195,00 zł
do 29.00 kg
199,00 zł
do 30.00 kg
202,00 zł
do 35.00 kg
308,00 zł
do 40.00 kg
338,00 zł
do 45.00 kg
369,00 zł
do 50.00 kg
400,00 zł
do 55.00 kg
430,00 zł
do 60.00 kg
460,00 zł
do 65.00 kg
491,00 zł
do 70.00 kg
535,00 zł
do 80.00 kg
741,00 zł
do 100.00 kg
873,00 zł
do 150.00 kg
1.210,00 zł
do 260.00 kg
2.200,00 zł
do 5.00 kg
119,31 zł
do 6.00 kg
130,38 zł
do 7.00 kg
142,68 zł
do 8.00 kg
152,52 zł
do 9.00 kg
163,59 zł
do 10.00 kg
175,89 zł
do 11.00 kg
178,35 zł
do 12.00 kg
182,04 zł
do 13.00 kg
185,73 zł
do 14.00 kg
190,65 zł
do 15.00 kg
193,11 zł
do 16.00 kg
196,80 zł
do 17.00 kg
201,72 zł
do 18.00 kg
204,18 zł
do 19.00 kg
207,87 zł
do 20.00 kg
211,56 zł
do 21.00 kg
214,02 zł
do 22.00 kg
218,94 zł
do 23.00 kg
222,63 zł
do 24.00 kg
226,32 zł
do 25.00 kg
230,01 zł
do 26.00 kg
233,70 zł
do 27.00 kg
237,39 zł
do 28.00 kg
239,85 zł
do 29.00 kg
244,77 zł
do 30.00 kg
248,46 zł
do 35.00 kg
378,84 zł
do 40.00 kg
415,74 zł
do 45.00 kg
453,87 zł
do 50.00 kg
492,00 zł
do 55.00 kg
528,90 zł
do 60.00 kg
565,80 zł
do 65.00 kg
603,93 zł
do 70.00 kg
658,05 zł
do 80.00 kg
911,43 zł
do 100.00 kg
1.073,79 zł
do 150.00 kg
1.488,30 zł
do 260.00 kg
2.706,00 zł
Francja (FR)
do 5.00 kg
88,00 zł
do 6.00 kg
98,00 zł
do 7.00 kg
108,00 zł
do 8.00 kg
118,00 zł
do 9.00 kg
127,00 zł
do 10.00 kg
137,00 zł
do 11.00 kg
139,00 zł
do 12.00 kg
142,00 zł
do 13.00 kg
144,00 zł
do 14.00 kg
148,00 zł
do 15.00 kg
150,00 zł
do 16.00 kg
152,00 zł
do 17.00 kg
155,00 zł
do 18.00 kg
158,00 zł
do 19.00 kg
160,00 zł
do 20.00 kg
163,00 zł
do 21.00 kg
165,00 zł
do 22.00 kg
168,00 zł
do 23.00 kg
171,00 zł
do 24.00 kg
172,00 zł
do 25.00 kg
174,00 zł
do 26.00 kg
178,00 zł
do 27.00 kg
180,00 zł
do 28.00 kg
183,00 zł
do 29.00 kg
185,00 zł
do 30.00 kg
188,00 zł
do 35.00 kg
280,00 zł
do 40.00 kg
303,00 zł
do 45.00 kg
325,00 zł
do 50.00 kg
347,00 zł
do 55.00 kg
370,00 zł
do 60.00 kg
392,00 zł
do 65.00 kg
415,00 zł
do 70.00 kg
448,00 zł
do 80.00 kg
619,00 zł
do 100.00 kg
740,00 zł
do 150.00 kg
1.100,00 zł
do 250.00 kg
1.650,00 zł
do 5.00 kg
108,24 zł
do 6.00 kg
120,54 zł
do 7.00 kg
132,84 zł
do 8.00 kg
145,14 zł
do 9.00 kg
156,21 zł
do 10.00 kg
168,51 zł
do 11.00 kg
170,97 zł
do 12.00 kg
174,66 zł
do 13.00 kg
177,12 zł
do 14.00 kg
182,04 zł
do 15.00 kg
184,50 zł
do 16.00 kg
186,96 zł
do 17.00 kg
190,65 zł
do 18.00 kg
194,34 zł
do 19.00 kg
196,80 zł
do 20.00 kg
200,49 zł
do 21.00 kg
202,95 zł
do 22.00 kg
206,64 zł
do 23.00 kg
210,33 zł
do 24.00 kg
211,56 zł
do 25.00 kg
214,02 zł
do 26.00 kg
218,94 zł
do 27.00 kg
221,40 zł
do 28.00 kg
225,09 zł
do 29.00 kg
227,55 zł
do 30.00 kg
231,24 zł
do 35.00 kg
344,40 zł
do 40.00 kg
372,69 zł
do 45.00 kg
399,75 zł
do 50.00 kg
426,81 zł
do 55.00 kg
455,10 zł
do 60.00 kg
482,16 zł
do 65.00 kg
510,45 zł
do 70.00 kg
551,04 zł
do 80.00 kg
761,37 zł
do 100.00 kg
910,20 zł
do 150.00 kg
1.353,00 zł
do 250.00 kg
2.029,50 zł
Gabon (GA)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Gambia (GM)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Ghana (GH)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Gibraltar (GI)
do 5.00 kg
97,00 zł
do 6.00 kg
106,00 zł
do 7.00 kg
116,00 zł
do 8.00 kg
124,00 zł
do 9.00 kg
133,00 zł
do 10.00 kg
143,00 zł
do 11.00 kg
145,00 zł
do 12.00 kg
148,00 zł
do 13.00 kg
151,00 zł
do 14.00 kg
155,00 zł
do 15.00 kg
157,00 zł
do 16.00 kg
160,00 zł
do 17.00 kg
164,00 zł
do 18.00 kg
166,00 zł
do 19.00 kg
169,00 zł
do 20.00 kg
172,00 zł
do 21.00 kg
174,00 zł
do 22.00 kg
178,00 zł
do 23.00 kg
181,00 zł
do 24.00 kg
184,00 zł
do 25.00 kg
187,00 zł
do 26.00 kg
190,00 zł
do 27.00 kg
193,00 zł
do 28.00 kg
195,00 zł
do 29.00 kg
199,00 zł
do 30.00 kg
202,00 zł
do 35.00 kg
308,00 zł
do 40.00 kg
338,00 zł
do 45.00 kg
369,00 zł
do 50.00 kg
400,00 zł
do 55.00 kg
430,00 zł
do 60.00 kg
460,00 zł
do 65.00 kg
491,00 zł
do 70.00 kg
535,00 zł
do 80.00 kg
741,00 zł
do 100.00 kg
873,00 zł
do 150.00 kg
1.210,00 zł
do 260.00 kg
2.200,00 zł
do 5.00 kg
119,31 zł
do 6.00 kg
130,38 zł
do 7.00 kg
142,68 zł
do 8.00 kg
152,52 zł
do 9.00 kg
163,59 zł
do 10.00 kg
175,89 zł
do 11.00 kg
178,35 zł
do 12.00 kg
182,04 zł
do 13.00 kg
185,73 zł
do 14.00 kg
190,65 zł
do 15.00 kg
193,11 zł
do 16.00 kg
196,80 zł
do 17.00 kg
201,72 zł
do 18.00 kg
204,18 zł
do 19.00 kg
207,87 zł
do 20.00 kg
211,56 zł
do 21.00 kg
214,02 zł
do 22.00 kg
218,94 zł
do 23.00 kg
222,63 zł
do 24.00 kg
226,32 zł
do 25.00 kg
230,01 zł
do 26.00 kg
233,70 zł
do 27.00 kg
237,39 zł
do 28.00 kg
239,85 zł
do 29.00 kg
244,77 zł
do 30.00 kg
248,46 zł
do 35.00 kg
378,84 zł
do 40.00 kg
415,74 zł
do 45.00 kg
453,87 zł
do 50.00 kg
492,00 zł
do 55.00 kg
528,90 zł
do 60.00 kg
565,80 zł
do 65.00 kg
603,93 zł
do 70.00 kg
658,05 zł
do 80.00 kg
911,43 zł
do 100.00 kg
1.073,79 zł
do 150.00 kg
1.488,30 zł
do 260.00 kg
2.706,00 zł
Grecja (GR)
do 5.00 kg
97,00 zł
do 6.00 kg
106,00 zł
do 7.00 kg
116,00 zł
do 8.00 kg
124,00 zł
do 9.00 kg
133,00 zł
do 10.00 kg
143,00 zł
do 11.00 kg
145,00 zł
do 12.00 kg
148,00 zł
do 13.00 kg
151,00 zł
do 14.00 kg
155,00 zł
do 15.00 kg
157,00 zł
do 16.00 kg
160,00 zł
do 17.00 kg
164,00 zł
do 18.00 kg
166,00 zł
do 19.00 kg
169,00 zł
do 20.00 kg
172,00 zł
do 21.00 kg
174,00 zł
do 22.00 kg
178,00 zł
do 23.00 kg
181,00 zł
do 24.00 kg
184,00 zł
do 25.00 kg
187,00 zł
do 26.00 kg
190,00 zł
do 27.00 kg
193,00 zł
do 28.00 kg
195,00 zł
do 29.00 kg
199,00 zł
do 30.00 kg
202,00 zł
do 35.00 kg
308,00 zł
do 40.00 kg
338,00 zł
do 45.00 kg
369,00 zł
do 50.00 kg
400,00 zł
do 55.00 kg
430,00 zł
do 60.00 kg
460,00 zł
do 65.00 kg
491,00 zł
do 70.00 kg
535,00 zł
do 80.00 kg
741,00 zł
do 100.00 kg
873,00 zł
do 150.00 kg
1.210,00 zł
do 260.00 kg
2.200,00 zł
do 5.00 kg
119,31 zł
do 6.00 kg
130,38 zł
do 7.00 kg
142,68 zł
do 8.00 kg
152,52 zł
do 9.00 kg
163,59 zł
do 10.00 kg
175,89 zł
do 11.00 kg
178,35 zł
do 12.00 kg
182,04 zł
do 13.00 kg
185,73 zł
do 14.00 kg
190,65 zł
do 15.00 kg
193,11 zł
do 16.00 kg
196,80 zł
do 17.00 kg
201,72 zł
do 18.00 kg
204,18 zł
do 19.00 kg
207,87 zł
do 20.00 kg
211,56 zł
do 21.00 kg
214,02 zł
do 22.00 kg
218,94 zł
do 23.00 kg
222,63 zł
do 24.00 kg
226,32 zł
do 25.00 kg
230,01 zł
do 26.00 kg
233,70 zł
do 27.00 kg
237,39 zł
do 28.00 kg
239,85 zł
do 29.00 kg
244,77 zł
do 30.00 kg
248,46 zł
do 35.00 kg
378,84 zł
do 40.00 kg
415,74 zł
do 45.00 kg
453,87 zł
do 50.00 kg
492,00 zł
do 55.00 kg
528,90 zł
do 60.00 kg
565,80 zł
do 65.00 kg
603,93 zł
do 70.00 kg
658,05 zł
do 80.00 kg
911,43 zł
do 100.00 kg
1.073,79 zł
do 150.00 kg
1.488,30 zł
do 260.00 kg
2.706,00 zł
Grenada (GD)
do 3.00 kg
237,00 zł
do 5.00 kg
317,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
446,00 zł
do 11.00 kg
455,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
761,00 zł
do 31.00 kg
1.698,00 zł
do 45.00 kg
2.134,00 zł
do 70.00 kg
3.050,00 zł
do 100.00 kg
3.905,00 zł
do 3.00 kg
291,51 zł
do 5.00 kg
389,91 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
548,58 zł
do 11.00 kg
559,65 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
936,03 zł
do 31.00 kg
2.088,54 zł
do 45.00 kg
2.624,82 zł
do 70.00 kg
3.751,50 zł
do 100.00 kg
4.803,15 zł
Gruzja (GE)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Guam (GU)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Gujana (GY)
do 3.00 kg
237,00 zł
do 5.00 kg
317,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
446,00 zł
do 11.00 kg
455,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
761,00 zł
do 31.00 kg
1.698,00 zł
do 45.00 kg
2.134,00 zł
do 70.00 kg
3.050,00 zł
do 100.00 kg
3.905,00 zł
do 3.00 kg
291,51 zł
do 5.00 kg
389,91 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
548,58 zł
do 11.00 kg
559,65 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
936,03 zł
do 31.00 kg
2.088,54 zł
do 45.00 kg
2.624,82 zł
do 70.00 kg
3.751,50 zł
do 100.00 kg
4.803,15 zł
Gujana Francuska (GF)
do 3.00 kg
237,00 zł
do 5.00 kg
317,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
446,00 zł
do 11.00 kg
455,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
761,00 zł
do 31.00 kg
1.698,00 zł
do 45.00 kg
2.134,00 zł
do 70.00 kg
3.050,00 zł
do 100.00 kg
3.905,00 zł
do 3.00 kg
291,51 zł
do 5.00 kg
389,91 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
548,58 zł
do 11.00 kg
559,65 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
936,03 zł
do 31.00 kg
2.088,54 zł
do 45.00 kg
2.624,82 zł
do 70.00 kg
3.751,50 zł
do 100.00 kg
4.803,15 zł
Gwadelupa (GP)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Gwatemala (GT)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Gwinea (GN)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Gwinea Bissau (GW)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Haiti (HT)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Hiszpania (ES)
do 5.00 kg
97,00 zł
do 6.00 kg
106,00 zł
do 7.00 kg
116,00 zł
do 8.00 kg
124,00 zł
do 9.00 kg
133,00 zł
do 10.00 kg
143,00 zł
do 11.00 kg
145,00 zł
do 12.00 kg
148,00 zł
do 13.00 kg
151,00 zł
do 14.00 kg
155,00 zł
do 15.00 kg
157,00 zł
do 16.00 kg
160,00 zł
do 17.00 kg
164,00 zł
do 18.00 kg
166,00 zł
do 19.00 kg
169,00 zł
do 20.00 kg
172,00 zł
do 21.00 kg
174,00 zł
do 22.00 kg
178,00 zł
do 23.00 kg
181,00 zł
do 24.00 kg
184,00 zł
do 25.00 kg
187,00 zł
do 26.00 kg
190,00 zł
do 27.00 kg
193,00 zł
do 28.00 kg
195,00 zł
do 29.00 kg
199,00 zł
do 30.00 kg
202,00 zł
do 35.00 kg
308,00 zł
do 40.00 kg
338,00 zł
do 45.00 kg
369,00 zł
do 50.00 kg
400,00 zł
do 55.00 kg
430,00 zł
do 60.00 kg
460,00 zł
do 65.00 kg
491,00 zł
do 70.00 kg
535,00 zł
do 80.00 kg
741,00 zł
do 100.00 kg
873,00 zł
do 150.00 kg
1.210,00 zł
do 260.00 kg
2.200,00 zł
do 5.00 kg
119,31 zł
do 6.00 kg
130,38 zł
do 7.00 kg
142,68 zł
do 8.00 kg
152,52 zł
do 9.00 kg
163,59 zł
do 10.00 kg
175,89 zł
do 11.00 kg
178,35 zł
do 12.00 kg
182,04 zł
do 13.00 kg
185,73 zł
do 14.00 kg
190,65 zł
do 15.00 kg
193,11 zł
do 16.00 kg
196,80 zł
do 17.00 kg
201,72 zł
do 18.00 kg
204,18 zł
do 19.00 kg
207,87 zł
do 20.00 kg
211,56 zł
do 21.00 kg
214,02 zł
do 22.00 kg
218,94 zł
do 23.00 kg
222,63 zł
do 24.00 kg
226,32 zł
do 25.00 kg
230,01 zł
do 26.00 kg
233,70 zł
do 27.00 kg
237,39 zł
do 28.00 kg
239,85 zł
do 29.00 kg
244,77 zł
do 30.00 kg
248,46 zł
do 35.00 kg
378,84 zł
do 40.00 kg
415,74 zł
do 45.00 kg
453,87 zł
do 50.00 kg
492,00 zł
do 55.00 kg
528,90 zł
do 60.00 kg
565,80 zł
do 65.00 kg
603,93 zł
do 70.00 kg
658,05 zł
do 80.00 kg
911,43 zł
do 100.00 kg
1.073,79 zł
do 150.00 kg
1.488,30 zł
do 260.00 kg
2.706,00 zł
Holandia (NL)
do 5.00 kg
88,00 zł
do 6.00 kg
98,00 zł
do 7.00 kg
108,00 zł
do 8.00 kg
118,00 zł
do 9.00 kg
127,00 zł
do 10.00 kg
137,00 zł
do 11.00 kg
139,00 zł
do 12.00 kg
142,00 zł
do 13.00 kg
144,00 zł
do 14.00 kg
148,00 zł
do 15.00 kg
150,00 zł
do 16.00 kg
152,00 zł
do 17.00 kg
155,00 zł
do 18.00 kg
158,00 zł
do 19.00 kg
160,00 zł
do 20.00 kg
163,00 zł
do 21.00 kg
165,00 zł
do 22.00 kg
168,00 zł
do 23.00 kg
171,00 zł
do 24.00 kg
172,00 zł
do 25.00 kg
174,00 zł
do 26.00 kg
178,00 zł
do 27.00 kg
180,00 zł
do 28.00 kg
183,00 zł
do 29.00 kg
185,00 zł
do 30.00 kg
188,00 zł
do 35.00 kg
280,00 zł
do 40.00 kg
303,00 zł
do 45.00 kg
325,00 zł
do 50.00 kg
347,00 zł
do 55.00 kg
370,00 zł
do 60.00 kg
392,00 zł
do 65.00 kg
415,00 zł
do 70.00 kg
448,00 zł
do 80.00 kg
619,00 zł
do 100.00 kg
740,00 zł
do 150.00 kg
1.100,00 zł
do 250.00 kg
1.650,00 zł
do 5.00 kg
108,24 zł
do 6.00 kg
120,54 zł
do 7.00 kg
132,84 zł
do 8.00 kg
145,14 zł
do 9.00 kg
156,21 zł
do 10.00 kg
168,51 zł
do 11.00 kg
170,97 zł
do 12.00 kg
174,66 zł
do 13.00 kg
177,12 zł
do 14.00 kg
182,04 zł
do 15.00 kg
184,50 zł
do 16.00 kg
186,96 zł
do 17.00 kg
190,65 zł
do 18.00 kg
194,34 zł
do 19.00 kg
196,80 zł
do 20.00 kg
200,49 zł
do 21.00 kg
202,95 zł
do 22.00 kg
206,64 zł
do 23.00 kg
210,33 zł
do 24.00 kg
211,56 zł
do 25.00 kg
214,02 zł
do 26.00 kg
218,94 zł
do 27.00 kg
221,40 zł
do 28.00 kg
225,09 zł
do 29.00 kg
227,55 zł
do 30.00 kg
231,24 zł
do 35.00 kg
344,40 zł
do 40.00 kg
372,69 zł
do 45.00 kg
399,75 zł
do 50.00 kg
426,81 zł
do 55.00 kg
455,10 zł
do 60.00 kg
482,16 zł
do 65.00 kg
510,45 zł
do 70.00 kg
551,04 zł
do 80.00 kg
761,37 zł
do 100.00 kg
910,20 zł
do 150.00 kg
1.353,00 zł
do 250.00 kg
2.029,50 zł
Honduras (HN)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Hongkong (HK)
do 3.00 kg
188,00 zł
do 5.00 kg
255,00 zł
do 6.00 kg
275,00 zł
do 7.00 kg
299,00 zł
do 8.00 kg
320,00 zł
do 9.00 kg
340,00 zł
do 10.00 kg
365,00 zł
do 11.00 kg
370,00 zł
do 21.00 kg
520,00 zł
do 30.00 kg
625,00 zł
do 31.00 kg
1.330,00 zł
do 45.00 kg
1.640,00 zł
do 70.00 kg
2.180,00 zł
do 71.00 kg
2.300,00 zł
do 100.00 kg
3.180,00 zł
do 3.00 kg
231,24 zł
do 5.00 kg
313,65 zł
do 6.00 kg
338,25 zł
do 7.00 kg
367,77 zł
do 8.00 kg
393,60 zł
do 9.00 kg
418,20 zł
do 10.00 kg
448,95 zł
do 11.00 kg
455,10 zł
do 21.00 kg
639,60 zł
do 30.00 kg
768,75 zł
do 31.00 kg
1.635,90 zł
do 45.00 kg
2.017,20 zł
do 70.00 kg
2.681,40 zł
do 71.00 kg
2.829,00 zł
do 100.00 kg
3.911,40 zł
Indie (IN)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Indonezja (ID)
do 3.00 kg
213,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
306,00 zł
do 7.00 kg
331,00 zł
do 8.00 kg
355,00 zł
do 9.00 kg
379,00 zł
do 10.00 kg
403,00 zł
do 11.00 kg
411,00 zł
do 21.00 kg
574,00 zł
do 30.00 kg
693,00 zł
do 45.00 kg
1.863,00 zł
do 70.00 kg
2.479,00 zł
do 100.00 kg
3.479,00 zł
do 150.00 kg
5.117,00 zł
do 250.00 kg
7.988,00 zł
do 3.00 kg
261,99 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
376,38 zł
do 7.00 kg
407,13 zł
do 8.00 kg
436,65 zł
do 9.00 kg
466,17 zł
do 10.00 kg
495,69 zł
do 11.00 kg
505,53 zł
do 21.00 kg
706,02 zł
do 30.00 kg
852,39 zł
do 45.00 kg
2.291,49 zł
do 70.00 kg
3.049,17 zł
do 100.00 kg
4.279,17 zł
do 150.00 kg
6.293,91 zł
do 250.00 kg
9.825,24 zł
Irak (IQ)
do 3.00 kg
213,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
306,00 zł
do 7.00 kg
331,00 zł
do 8.00 kg
355,00 zł
do 9.00 kg
379,00 zł
do 10.00 kg
403,00 zł
do 11.00 kg
411,00 zł
do 21.00 kg
574,00 zł
do 30.00 kg
693,00 zł
do 45.00 kg
1.863,00 zł
do 70.00 kg
2.479,00 zł
do 100.00 kg
3.479,00 zł
do 150.00 kg
5.117,00 zł
do 250.00 kg
7.988,00 zł
do 3.00 kg
261,99 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
376,38 zł
do 7.00 kg
407,13 zł
do 8.00 kg
436,65 zł
do 9.00 kg
466,17 zł
do 10.00 kg
495,69 zł
do 11.00 kg
505,53 zł
do 21.00 kg
706,02 zł
do 30.00 kg
852,39 zł
do 45.00 kg
2.291,49 zł
do 70.00 kg
3.049,17 zł
do 100.00 kg
4.279,17 zł
do 150.00 kg
6.293,91 zł
do 250.00 kg
9.825,24 zł
Iran (IR)
do 3.00 kg
213,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
306,00 zł
do 7.00 kg
331,00 zł
do 8.00 kg
355,00 zł
do 9.00 kg
379,00 zł
do 10.00 kg
403,00 zł
do 11.00 kg
411,00 zł
do 21.00 kg
574,00 zł
do 30.00 kg
693,00 zł
do 45.00 kg
1.863,00 zł
do 70.00 kg
2.479,00 zł
do 100.00 kg
3.479,00 zł
do 150.00 kg
5.117,00 zł
do 250.00 kg
7.988,00 zł
do 3.00 kg
261,99 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
376,38 zł
do 7.00 kg
407,13 zł
do 8.00 kg
436,65 zł
do 9.00 kg
466,17 zł
do 10.00 kg
495,69 zł
do 11.00 kg
505,53 zł
do 21.00 kg
706,02 zł
do 30.00 kg
852,39 zł
do 45.00 kg
2.291,49 zł
do 70.00 kg
3.049,17 zł
do 100.00 kg
4.279,17 zł
do 150.00 kg
6.293,91 zł
do 250.00 kg
9.825,24 zł
Irlandia (IE)
do 5.00 kg
97,00 zł
do 6.00 kg
106,00 zł
do 7.00 kg
116,00 zł
do 8.00 kg
124,00 zł
do 9.00 kg
133,00 zł
do 10.00 kg
143,00 zł
do 11.00 kg
145,00 zł
do 12.00 kg
148,00 zł
do 13.00 kg
151,00 zł
do 14.00 kg
155,00 zł
do 15.00 kg
157,00 zł
do 16.00 kg
160,00 zł
do 17.00 kg
164,00 zł
do 18.00 kg
166,00 zł
do 19.00 kg
169,00 zł
do 20.00 kg
172,00 zł
do 21.00 kg
174,00 zł
do 22.00 kg
178,00 zł
do 23.00 kg
181,00 zł
do 24.00 kg
184,00 zł
do 25.00 kg
187,00 zł
do 26.00 kg
190,00 zł
do 27.00 kg
193,00 zł
do 28.00 kg
195,00 zł
do 29.00 kg
199,00 zł
do 30.00 kg
202,00 zł
do 35.00 kg
308,00 zł
do 40.00 kg
338,00 zł
do 45.00 kg
369,00 zł
do 50.00 kg
400,00 zł
do 55.00 kg
430,00 zł
do 60.00 kg
460,00 zł
do 65.00 kg
491,00 zł
do 70.00 kg
535,00 zł
do 80.00 kg
741,00 zł
do 100.00 kg
873,00 zł
do 150.00 kg
1.210,00 zł
do 260.00 kg
2.200,00 zł
do 5.00 kg
119,31 zł
do 6.00 kg
130,38 zł
do 7.00 kg
142,68 zł
do 8.00 kg
152,52 zł
do 9.00 kg
163,59 zł
do 10.00 kg
175,89 zł
do 11.00 kg
178,35 zł
do 12.00 kg
182,04 zł
do 13.00 kg
185,73 zł
do 14.00 kg
190,65 zł
do 15.00 kg
193,11 zł
do 16.00 kg
196,80 zł
do 17.00 kg
201,72 zł
do 18.00 kg
204,18 zł
do 19.00 kg
207,87 zł
do 20.00 kg
211,56 zł
do 21.00 kg
214,02 zł
do 22.00 kg
218,94 zł
do 23.00 kg
222,63 zł
do 24.00 kg
226,32 zł
do 25.00 kg
230,01 zł
do 26.00 kg
233,70 zł
do 27.00 kg
237,39 zł
do 28.00 kg
239,85 zł
do 29.00 kg
244,77 zł
do 30.00 kg
248,46 zł
do 35.00 kg
378,84 zł
do 40.00 kg
415,74 zł
do 45.00 kg
453,87 zł
do 50.00 kg
492,00 zł
do 55.00 kg
528,90 zł
do 60.00 kg
565,80 zł
do 65.00 kg
603,93 zł
do 70.00 kg
658,05 zł
do 80.00 kg
911,43 zł
do 100.00 kg
1.073,79 zł
do 150.00 kg
1.488,30 zł
do 260.00 kg
2.706,00 zł
Islandia (IS)
do 5.00 kg
156,00 zł
do 6.00 kg
175,00 zł
do 7.00 kg
194,00 zł
do 8.00 kg
212,00 zł
do 9.00 kg
231,00 zł
do 10.00 kg
250,00 zł
do 11.00 kg
262,00 zł
do 12.00 kg
274,00 zł
do 13.00 kg
287,00 zł
do 14.00 kg
299,00 zł
do 15.00 kg
311,00 zł
do 16.00 kg
323,00 zł
do 17.00 kg
335,00 zł
do 18.00 kg
347,00 zł
do 19.00 kg
360,00 zł
do 20.00 kg
372,00 zł
do 21.00 kg
384,00 zł
do 22.00 kg
396,00 zł
do 23.00 kg
408,00 zł
do 24.00 kg
421,00 zł
do 25.00 kg
433,00 zł
do 26.00 kg
445,00 zł
do 27.00 kg
457,00 zł
do 28.00 kg
469,00 zł
do 29.00 kg
481,00 zł
do 30.00 kg
494,00 zł
do 35.00 kg
764,00 zł
do 40.00 kg
826,00 zł
do 45.00 kg
887,00 zł
do 50.00 kg
949,00 zł
do 55.00 kg
1.010,00 zł
do 60.00 kg
1.072,00 zł
do 65.00 kg
1.134,00 zł
do 70.00 kg
1.232,00 zł
do 80.00 kg
1.398,00 zł
do 100.00 kg
1.628,00 zł
do 150.00 kg
2.800,00 zł
do 250.00 kg
3.761,00 zł
do 260.00 kg
3.900,00 zł
do 5.00 kg
191,88 zł
do 6.00 kg
215,25 zł
do 7.00 kg
238,62 zł
do 8.00 kg
260,76 zł
do 9.00 kg
284,13 zł
do 10.00 kg
307,50 zł
do 11.00 kg
322,26 zł
do 12.00 kg
337,02 zł
do 13.00 kg
353,01 zł
do 14.00 kg
367,77 zł
do 15.00 kg
382,53 zł
do 16.00 kg
397,29 zł
do 17.00 kg
412,05 zł
do 18.00 kg
426,81 zł
do 19.00 kg
442,80 zł
do 20.00 kg
457,56 zł
do 21.00 kg
472,32 zł
do 22.00 kg
487,08 zł
do 23.00 kg
501,84 zł
do 24.00 kg
517,83 zł
do 25.00 kg
532,59 zł
do 26.00 kg
547,35 zł
do 27.00 kg
562,11 zł
do 28.00 kg
576,87 zł
do 29.00 kg
591,63 zł
do 30.00 kg
607,62 zł
do 35.00 kg
939,72 zł
do 40.00 kg
1.015,98 zł
do 45.00 kg
1.091,01 zł
do 50.00 kg
1.167,27 zł
do 55.00 kg
1.242,30 zł
do 60.00 kg
1.318,56 zł
do 65.00 kg
1.394,82 zł
do 70.00 kg
1.515,36 zł
do 80.00 kg
1.719,54 zł
do 100.00 kg
2.002,44 zł
do 150.00 kg
3.444,00 zł
do 250.00 kg
4.626,03 zł
do 260.00 kg
4.797,00 zł
Izrael (IL)
do 3.00 kg
213,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
306,00 zł
do 7.00 kg
331,00 zł
do 8.00 kg
355,00 zł
do 9.00 kg
379,00 zł
do 10.00 kg
403,00 zł
do 11.00 kg
411,00 zł
do 21.00 kg
574,00 zł
do 30.00 kg
693,00 zł
do 45.00 kg
1.863,00 zł
do 70.00 kg
2.479,00 zł
do 100.00 kg
3.479,00 zł
do 150.00 kg
5.117,00 zł
do 250.00 kg
7.988,00 zł
do 3.00 kg
261,99 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
376,38 zł
do 7.00 kg
407,13 zł
do 8.00 kg
436,65 zł
do 9.00 kg
466,17 zł
do 10.00 kg
495,69 zł
do 11.00 kg
505,53 zł
do 21.00 kg
706,02 zł
do 30.00 kg
852,39 zł
do 45.00 kg
2.291,49 zł
do 70.00 kg
3.049,17 zł
do 100.00 kg
4.279,17 zł
do 150.00 kg
6.293,91 zł
do 250.00 kg
9.825,24 zł
Jamajka (JM)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Japonia (JP)
do 3.00 kg
188,00 zł
do 5.00 kg
255,00 zł
do 6.00 kg
275,00 zł
do 7.00 kg
299,00 zł
do 8.00 kg
320,00 zł
do 9.00 kg
340,00 zł
do 10.00 kg
365,00 zł
do 11.00 kg
370,00 zł
do 21.00 kg
520,00 zł
do 30.00 kg
625,00 zł
do 31.00 kg
1.330,00 zł
do 45.00 kg
1.640,00 zł
do 70.00 kg
2.180,00 zł
do 71.00 kg
2.300,00 zł
do 100.00 kg
3.180,00 zł
do 3.00 kg
231,24 zł
do 5.00 kg
313,65 zł
do 6.00 kg
338,25 zł
do 7.00 kg
367,77 zł
do 8.00 kg
393,60 zł
do 9.00 kg
418,20 zł
do 10.00 kg
448,95 zł
do 11.00 kg
455,10 zł
do 21.00 kg
639,60 zł
do 30.00 kg
768,75 zł
do 31.00 kg
1.635,90 zł
do 45.00 kg
2.017,20 zł
do 70.00 kg
2.681,40 zł
do 71.00 kg
2.829,00 zł
do 100.00 kg
3.911,40 zł
Jemen (YE)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Kajmany (KY)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Kamerun (CM)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Kanada (CA)
do 3.00 kg
213,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
306,00 zł
do 7.00 kg
331,00 zł
do 8.00 kg
355,00 zł
do 9.00 kg
379,00 zł
do 10.00 kg
403,00 zł
do 11.00 kg
411,00 zł
do 21.00 kg
574,00 zł
do 30.00 kg
693,00 zł
do 45.00 kg
1.863,00 zł
do 70.00 kg
2.479,00 zł
do 100.00 kg
3.479,00 zł
do 150.00 kg
5.117,00 zł
do 250.00 kg
7.988,00 zł
do 3.00 kg
261,99 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
376,38 zł
do 7.00 kg
407,13 zł
do 8.00 kg
436,65 zł
do 9.00 kg
466,17 zł
do 10.00 kg
495,69 zł
do 11.00 kg
505,53 zł
do 21.00 kg
706,02 zł
do 30.00 kg
852,39 zł
do 45.00 kg
2.291,49 zł
do 70.00 kg
3.049,17 zł
do 100.00 kg
4.279,17 zł
do 150.00 kg
6.293,91 zł
do 250.00 kg
9.825,24 zł
Katar (QA)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Kazachstan (KZ)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Kenia (KE)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Kirgistan (KG)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Kiribati (KI)
do 3.00 kg
248,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
359,00 zł
do 7.00 kg
386,00 zł
do 8.00 kg
413,00 zł
do 9.00 kg
440,00 zł
do 10.00 kg
467,00 zł
do 11.00 kg
476,00 zł
do 21.00 kg
668,00 zł
do 30.00 kg
806,00 zł
do 31.00 kg
1.801,00 zł
do 45.00 kg
2.225,00 zł
do 70.00 kg
3.168,00 zł
do 71.00 kg
3.199,00 zł
do 100.00 kg
4.096,00 zł
do 3.00 kg
305,04 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
441,57 zł
do 7.00 kg
474,78 zł
do 8.00 kg
507,99 zł
do 9.00 kg
541,20 zł
do 10.00 kg
574,41 zł
do 11.00 kg
585,48 zł
do 21.00 kg
821,64 zł
do 30.00 kg
991,38 zł
do 31.00 kg
2.215,23 zł
do 45.00 kg
2.736,75 zł
do 70.00 kg
3.896,64 zł
do 71.00 kg
3.934,77 zł
do 100.00 kg
5.038,08 zł
Kolumbia (CO)
do 3.00 kg
237,00 zł
do 5.00 kg
317,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
446,00 zł
do 11.00 kg
455,00 zł
do 21.00 kg
639,00 zł
do 30.00 kg
761,00 zł
do 31.00 kg
1.698,00 zł
do 45.00 kg
2.134,00 zł
do 70.00 kg
3.050,00 zł
do 100.00 kg
3.905,00 zł
do 3.00 kg
291,51 zł
do 5.00 kg
389,91 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
548,58 zł
do 11.00 kg
559,65 zł
do 21.00 kg
785,97 zł
do 30.00 kg
936,03 zł
do 31.00 kg
2.088,54 zł
do 45.00 kg
2.624,82 zł
do 70.00 kg
3.751,50 zł
do 100.00 kg
4.803,15 zł
Kongo (CG)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Korea Południowa (KR)
do 3.00 kg
213,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
306,00 zł
do 7.00 kg
331,00 zł
do 8.00 kg
355,00 zł
do 9.00 kg
379,00 zł
do 10.00 kg
403,00 zł
do 11.00 kg
411,00 zł
do 21.00 kg
574,00 zł
do 30.00 kg
693,00 zł
do 45.00 kg
1.863,00 zł
do 70.00 kg
2.479,00 zł
do 100.00 kg
3.479,00 zł
do 150.00 kg
5.117,00 zł
do 250.00 kg
7.988,00 zł
do 3.00 kg
261,99 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
376,38 zł
do 7.00 kg
407,13 zł
do 8.00 kg
436,65 zł
do 9.00 kg
466,17 zł
do 10.00 kg
495,69 zł
do 11.00 kg
505,53 zł
do 21.00 kg
706,02 zł
do 30.00 kg
852,39 zł
do 45.00 kg
2.291,49 zł
do 70.00 kg
3.049,17 zł
do 100.00 kg
4.279,17 zł
do 150.00 kg
6.293,91 zł
do 250.00 kg
9.825,24 zł
Kosowo (XK)
do 5.00 kg
156,00 zł
do 6.00 kg
175,00 zł
do 7.00 kg
194,00 zł
do 8.00 kg
212,00 zł
do 9.00 kg
231,00 zł
do 10.00 kg
250,00 zł
do 11.00 kg
262,00 zł
do 12.00 kg
274,00 zł
do 13.00 kg
287,00 zł
do 14.00 kg
299,00 zł
do 15.00 kg
311,00 zł
do 16.00 kg
323,00 zł
do 17.00 kg
335,00 zł
do 18.00 kg
347,00 zł
do 19.00 kg
360,00 zł
do 20.00 kg
372,00 zł
do 21.00 kg
384,00 zł
do 22.00 kg
396,00 zł
do 23.00 kg
408,00 zł
do 24.00 kg
421,00 zł
do 25.00 kg
433,00 zł
do 26.00 kg
445,00 zł
do 27.00 kg
457,00 zł
do 28.00 kg
469,00 zł
do 29.00 kg
481,00 zł
do 30.00 kg
494,00 zł
do 35.00 kg
764,00 zł
do 40.00 kg
826,00 zł
do 45.00 kg
887,00 zł
do 50.00 kg
949,00 zł
do 55.00 kg
1.010,00 zł
do 60.00 kg
1.072,00 zł
do 65.00 kg
1.134,00 zł
do 70.00 kg
1.232,00 zł
do 80.00 kg
1.398,00 zł
do 100.00 kg
1.628,00 zł
do 150.00 kg
2.800,00 zł
do 250.00 kg
3.761,00 zł
do 260.00 kg
3.900,00 zł
do 5.00 kg
191,88 zł
do 6.00 kg
215,25 zł
do 7.00 kg
238,62 zł
do 8.00 kg
260,76 zł
do 9.00 kg
284,13 zł
do 10.00 kg
307,50 zł
do 11.00 kg
322,26 zł
do 12.00 kg
337,02 zł
do 13.00 kg
353,01 zł
do 14.00 kg
367,77 zł
do 15.00 kg
382,53 zł
do 16.00 kg
397,29 zł
do 17.00 kg
412,05 zł
do 18.00 kg
426,81 zł
do 19.00 kg
442,80 zł
do 20.00 kg
457,56 zł
do 21.00 kg
472,32 zł
do 22.00 kg
487,08 zł
do 23.00 kg
501,84 zł
do 24.00 kg
517,83 zł
do 25.00 kg
532,59 zł
do 26.00 kg
547,35 zł
do 27.00 kg
562,11 zł
do 28.00 kg
576,87 zł
do 29.00 kg
591,63 zł
do 30.00 kg
607,62 zł
do 35.00 kg
939,72 zł
do 40.00 kg
1.015,98 zł
do 45.00 kg
1.091,01 zł
do 50.00 kg
1.167,27 zł
do 55.00 kg
1.242,30 zł
do 60.00 kg
1.318,56 zł
do 65.00 kg
1.394,82 zł
do 70.00 kg
1.515,36 zł
do 80.00 kg
1.719,54 zł
do 100.00 kg
2.002,44 zł
do 150.00 kg
3.444,00 zł
do 250.00 kg
4.626,03 zł
do 260.00 kg
4.797,00 zł
Kostaryka (CR)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Kuba (CU)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg
589,00 zł
do 30.00 kg
711,00 zł
do 31.00 kg
1.582,00 zł
do 45.00 kg
1.949,00 zł
do 70.00 kg
2.640,00 zł
do 71.00 kg
2.670,00 zł
do 100.00 kg
3.538,00 zł
do 150.00 kg
5.575,00 zł
do 250.00 kg
8.622,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
386,22 zł
do 7.00 kg
419,43 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
478,47 zł
do 10.00 kg
509,22 zł
do 11.00 kg
520,29 zł
do 21.00 kg
724,47 zł
do 30.00 kg
874,53 zł
do 31.00 kg
1.945,86 zł
do 45.00 kg
2.397,27 zł
do 70.00 kg
3.247,20 zł
do 71.00 kg
3.284,10 zł
do 100.00 kg
4.351,74 zł
do 150.00 kg
6.857,25 zł
do 250.00 kg
10.605,06 zł
Kuwejt (KW)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
314,00 zł
do 7.00 kg
341,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
389,00 zł
do 10.00 kg
414,00 zł
do 11.00 kg
423,00 zł
do 21.00 kg