Cennik międzynarodowyKraj Ceny netto Ceny brutto
Afganistan (AF)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Albania (AL)
do 5.00 kg
156,00 zł
do 6.00 kg
175,00 zł
do 7.00 kg
194,00 zł
do 8.00 kg
212,00 zł
do 9.00 kg
231,00 zł
do 10.00 kg
250,00 zł
do 11.00 kg
262,00 zł
do 12.00 kg
274,00 zł
do 13.00 kg
287,00 zł
do 14.00 kg
299,00 zł
do 15.00 kg
311,00 zł
do 16.00 kg
323,00 zł
do 17.00 kg
335,00 zł
do 18.00 kg
347,00 zł
do 19.00 kg
360,00 zł
do 20.00 kg
372,00 zł
do 21.00 kg
384,00 zł
do 22.00 kg
396,00 zł
do 23.00 kg
408,00 zł
do 24.00 kg
421,00 zł
do 25.00 kg
433,00 zł
do 26.00 kg
445,00 zł
do 27.00 kg
457,00 zł
do 28.00 kg
469,00 zł
do 29.00 kg
481,00 zł
do 30.00 kg
494,00 zł
do 35.00 kg
764,00 zł
do 40.00 kg
826,00 zł
do 45.00 kg
887,00 zł
do 50.00 kg
949,00 zł
do 55.00 kg
1.010,00 zł
do 60.00 kg
1.072,00 zł
do 65.00 kg
1.134,00 zł
do 70.00 kg
1.232,00 zł
do 80.00 kg
1.398,00 zł
do 100.00 kg
1.628,00 zł
do 150.00 kg
2.800,00 zł
do 250.00 kg
3.761,00 zł
do 260.00 kg
3.900,00 zł
do 5.00 kg
191,88 zł
do 6.00 kg
215,25 zł
do 7.00 kg
238,62 zł
do 8.00 kg
260,76 zł
do 9.00 kg
284,13 zł
do 10.00 kg
307,50 zł
do 11.00 kg
322,26 zł
do 12.00 kg
337,02 zł
do 13.00 kg
353,01 zł
do 14.00 kg
367,77 zł
do 15.00 kg
382,53 zł
do 16.00 kg
397,29 zł
do 17.00 kg
412,05 zł
do 18.00 kg
426,81 zł
do 19.00 kg
442,80 zł
do 20.00 kg
457,56 zł
do 21.00 kg
472,32 zł
do 22.00 kg
487,08 zł
do 23.00 kg
501,84 zł
do 24.00 kg
517,83 zł
do 25.00 kg
532,59 zł
do 26.00 kg
547,35 zł
do 27.00 kg
562,11 zł
do 28.00 kg
576,87 zł
do 29.00 kg
591,63 zł
do 30.00 kg
607,62 zł
do 35.00 kg
939,72 zł
do 40.00 kg
1.015,98 zł
do 45.00 kg
1.091,01 zł
do 50.00 kg
1.167,27 zł
do 55.00 kg
1.242,30 zł
do 60.00 kg
1.318,56 zł
do 65.00 kg
1.394,82 zł
do 70.00 kg
1.515,36 zł
do 80.00 kg
1.719,54 zł
do 100.00 kg
2.002,44 zł
do 150.00 kg
3.444,00 zł
do 250.00 kg
4.626,03 zł
do 260.00 kg
4.797,00 zł
Algieria (DZ)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Andora (AD)
do 5.00 kg
88,00 zł
do 6.00 kg
96,00 zł
do 7.00 kg
105,00 zł
do 8.00 kg
113,00 zł
do 9.00 kg
121,00 zł
do 10.00 kg
130,00 zł
do 11.00 kg
132,00 zł
do 12.00 kg
135,00 zł
do 13.00 kg
138,00 zł
do 14.00 kg
141,00 zł
do 15.00 kg
143,00 zł
do 16.00 kg
146,00 zł
do 17.00 kg
149,00 zł
do 18.00 kg
151,00 zł
do 19.00 kg
154,00 zł
do 20.00 kg
157,00 zł
do 21.00 kg
159,00 zł
do 22.00 kg
162,00 zł
do 23.00 kg
165,00 zł
do 24.00 kg
168,00 zł
do 25.00 kg
170,00 zł
do 26.00 kg
173,00 zł
do 27.00 kg
176,00 zł
do 28.00 kg
178,00 zł
do 29.00 kg
181,00 zł
do 30.00 kg
184,00 zł
do 35.00 kg
280,00 zł
do 40.00 kg
308,00 zł
do 45.00 kg
336,00 zł
do 50.00 kg
364,00 zł
do 55.00 kg
391,00 zł
do 60.00 kg
419,00 zł
do 65.00 kg
447,00 zł
do 70.00 kg
487,00 zł
do 80.00 kg
674,00 zł
do 100.00 kg
794,00 zł
do 150.00 kg
1.100,00 zł
do 260.00 kg
2.000,00 zł
do 5.00 kg
108,24 zł
do 6.00 kg
118,08 zł
do 7.00 kg
129,15 zł
do 8.00 kg
138,99 zł
do 9.00 kg
148,83 zł
do 10.00 kg
159,90 zł
do 11.00 kg
162,36 zł
do 12.00 kg
166,05 zł
do 13.00 kg
169,74 zł
do 14.00 kg
173,43 zł
do 15.00 kg
175,89 zł
do 16.00 kg
179,58 zł
do 17.00 kg
183,27 zł
do 18.00 kg
185,73 zł
do 19.00 kg
189,42 zł
do 20.00 kg
193,11 zł
do 21.00 kg
195,57 zł
do 22.00 kg
199,26 zł
do 23.00 kg
202,95 zł
do 24.00 kg
206,64 zł
do 25.00 kg
209,10 zł
do 26.00 kg
212,79 zł
do 27.00 kg
216,48 zł
do 28.00 kg
218,94 zł
do 29.00 kg
222,63 zł
do 30.00 kg
226,32 zł
do 35.00 kg
344,40 zł
do 40.00 kg
378,84 zł
do 45.00 kg
413,28 zł
do 50.00 kg
447,72 zł
do 55.00 kg
480,93 zł
do 60.00 kg
515,37 zł
do 65.00 kg
549,81 zł
do 70.00 kg
599,01 zł
do 80.00 kg
829,02 zł
do 100.00 kg
976,62 zł
do 150.00 kg
1.353,00 zł
do 260.00 kg
2.460,00 zł
Angola (AO)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Anguilla (AI)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
406,00 zł
do 11.00 kg
414,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
692,00 zł
do 31.00 kg
1.544,00 zł
do 45.00 kg
1.940,00 zł
do 70.00 kg
2.773,00 zł
do 100.00 kg
3.550,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
499,38 zł
do 11.00 kg
509,22 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
851,16 zł
do 31.00 kg
1.899,12 zł
do 45.00 kg
2.386,20 zł
do 70.00 kg
3.410,79 zł
do 100.00 kg
4.366,50 zł
Antigua i Barbuda (AG)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
406,00 zł
do 11.00 kg
414,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
692,00 zł
do 31.00 kg
1.544,00 zł
do 45.00 kg
1.940,00 zł
do 70.00 kg
2.773,00 zł
do 100.00 kg
3.550,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
499,38 zł
do 11.00 kg
509,22 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
851,16 zł
do 31.00 kg
1.899,12 zł
do 45.00 kg
2.386,20 zł
do 70.00 kg
3.410,79 zł
do 100.00 kg
4.366,50 zł
Arabia Saudyjska (SA)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Argentyna (AR)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
406,00 zł
do 11.00 kg
414,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
692,00 zł
do 31.00 kg
1.544,00 zł
do 45.00 kg
1.940,00 zł
do 70.00 kg
2.773,00 zł
do 100.00 kg
3.550,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
499,38 zł
do 11.00 kg
509,22 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
851,16 zł
do 31.00 kg
1.899,12 zł
do 45.00 kg
2.386,20 zł
do 70.00 kg
3.410,79 zł
do 100.00 kg
4.366,50 zł
Armenia (AM)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Aruba (AW)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
406,00 zł
do 11.00 kg
414,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
692,00 zł
do 31.00 kg
1.544,00 zł
do 45.00 kg
1.940,00 zł
do 70.00 kg
2.773,00 zł
do 100.00 kg
3.550,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
499,38 zł
do 11.00 kg
509,22 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
851,16 zł
do 31.00 kg
1.899,12 zł
do 45.00 kg
2.386,20 zł
do 70.00 kg
3.410,79 zł
do 100.00 kg
4.366,50 zł
Australia (AU)
do 3.00 kg
188,00 zł
do 5.00 kg
255,00 zł
do 6.00 kg
275,00 zł
do 7.00 kg
299,00 zł
do 8.00 kg
320,00 zł
do 9.00 kg
340,00 zł
do 10.00 kg
365,00 zł
do 11.00 kg
370,00 zł
do 21.00 kg
520,00 zł
do 30.00 kg
625,00 zł
do 31.00 kg
1.330,00 zł
do 45.00 kg
1.640,00 zł
do 70.00 kg
2.180,00 zł
do 71.00 kg
2.300,00 zł
do 100.00 kg
3.180,00 zł
do 3.00 kg
231,24 zł
do 5.00 kg
313,65 zł
do 6.00 kg
338,25 zł
do 7.00 kg
367,77 zł
do 8.00 kg
393,60 zł
do 9.00 kg
418,20 zł
do 10.00 kg
448,95 zł
do 11.00 kg
455,10 zł
do 21.00 kg
639,60 zł
do 30.00 kg
768,75 zł
do 31.00 kg
1.635,90 zł
do 45.00 kg
2.017,20 zł
do 70.00 kg
2.681,40 zł
do 71.00 kg
2.829,00 zł
do 100.00 kg
3.911,40 zł
Austria (AT)
do 5.00 kg
80,00 zł
do 6.00 kg
89,00 zł
do 7.00 kg
98,00 zł
do 8.00 kg
107,00 zł
do 9.00 kg
115,00 zł
do 10.00 kg
124,00 zł
do 11.00 kg
127,00 zł
do 12.00 kg
129,00 zł
do 13.00 kg
131,00 zł
do 14.00 kg
134,00 zł
do 15.00 kg
136,00 zł
do 16.00 kg
138,00 zł
do 17.00 kg
141,00 zł
do 18.00 kg
143,00 zł
do 19.00 kg
145,00 zł
do 20.00 kg
148,00 zł
do 21.00 kg
150,00 zł
do 22.00 kg
152,00 zł
do 23.00 kg
155,00 zł
do 24.00 kg
157,00 zł
do 25.00 kg
159,00 zł
do 26.00 kg
162,00 zł
do 27.00 kg
164,00 zł
do 28.00 kg
166,00 zł
do 29.00 kg
168,00 zł
do 30.00 kg
171,00 zł
do 35.00 kg
254,00 zł
do 40.00 kg
274,00 zł
do 45.00 kg
295,00 zł
do 50.00 kg
315,00 zł
do 55.00 kg
336,00 zł
do 60.00 kg
356,00 zł
do 65.00 kg
377,00 zł
do 70.00 kg
407,00 zł
do 80.00 kg
562,00 zł
do 100.00 kg
673,00 zł
do 150.00 kg
1.000,00 zł
do 250.00 kg
1.500,00 zł
do 5.00 kg
98,40 zł
do 6.00 kg
109,47 zł
do 7.00 kg
120,54 zł
do 8.00 kg
131,61 zł
do 9.00 kg
141,45 zł
do 10.00 kg
152,52 zł
do 11.00 kg
156,21 zł
do 12.00 kg
158,67 zł
do 13.00 kg
161,13 zł
do 14.00 kg
164,82 zł
do 15.00 kg
167,28 zł
do 16.00 kg
169,74 zł
do 17.00 kg
173,43 zł
do 18.00 kg
175,89 zł
do 19.00 kg
178,35 zł
do 20.00 kg
182,04 zł
do 21.00 kg
184,50 zł
do 22.00 kg
186,96 zł
do 23.00 kg
190,65 zł
do 24.00 kg
193,11 zł
do 25.00 kg
195,57 zł
do 26.00 kg
199,26 zł
do 27.00 kg
201,72 zł
do 28.00 kg
204,18 zł
do 29.00 kg
206,64 zł
do 30.00 kg
210,33 zł
do 35.00 kg
312,42 zł
do 40.00 kg
337,02 zł
do 45.00 kg
362,85 zł
do 50.00 kg
387,45 zł
do 55.00 kg
413,28 zł
do 60.00 kg
437,88 zł
do 65.00 kg
463,71 zł
do 70.00 kg
500,61 zł
do 80.00 kg
691,26 zł
do 100.00 kg
827,79 zł
do 150.00 kg
1.230,00 zł
do 250.00 kg
1.845,00 zł
Azerbejdżan (AZ)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Bahamy (BS)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
406,00 zł
do 11.00 kg
414,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
692,00 zł
do 31.00 kg
1.544,00 zł
do 45.00 kg
1.940,00 zł
do 70.00 kg
2.773,00 zł
do 100.00 kg
3.550,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
499,38 zł
do 11.00 kg
509,22 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
851,16 zł
do 31.00 kg
1.899,12 zł
do 45.00 kg
2.386,20 zł
do 70.00 kg
3.410,79 zł
do 100.00 kg
4.366,50 zł
Bahrajn (BH)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Bangladesz (BD)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Belgia (BE)
do 5.00 kg
80,00 zł
do 6.00 kg
89,00 zł
do 7.00 kg
98,00 zł
do 8.00 kg
107,00 zł
do 9.00 kg
115,00 zł
do 10.00 kg
124,00 zł
do 11.00 kg
127,00 zł
do 12.00 kg
129,00 zł
do 13.00 kg
131,00 zł
do 14.00 kg
134,00 zł
do 15.00 kg
136,00 zł
do 16.00 kg
138,00 zł
do 17.00 kg
141,00 zł
do 18.00 kg
143,00 zł
do 19.00 kg
145,00 zł
do 20.00 kg
148,00 zł
do 21.00 kg
150,00 zł
do 22.00 kg
152,00 zł
do 23.00 kg
155,00 zł
do 24.00 kg
157,00 zł
do 25.00 kg
159,00 zł
do 26.00 kg
162,00 zł
do 27.00 kg
164,00 zł
do 28.00 kg
166,00 zł
do 29.00 kg
168,00 zł
do 30.00 kg
171,00 zł
do 35.00 kg
254,00 zł
do 40.00 kg
274,00 zł
do 45.00 kg
295,00 zł
do 50.00 kg
315,00 zł
do 55.00 kg
336,00 zł
do 60.00 kg
356,00 zł
do 65.00 kg
377,00 zł
do 70.00 kg
407,00 zł
do 80.00 kg
562,00 zł
do 100.00 kg
673,00 zł
do 150.00 kg
1.000,00 zł
do 250.00 kg
1.500,00 zł
do 5.00 kg
98,40 zł
do 6.00 kg
109,47 zł
do 7.00 kg
120,54 zł
do 8.00 kg
131,61 zł
do 9.00 kg
141,45 zł
do 10.00 kg
152,52 zł
do 11.00 kg
156,21 zł
do 12.00 kg
158,67 zł
do 13.00 kg
161,13 zł
do 14.00 kg
164,82 zł
do 15.00 kg
167,28 zł
do 16.00 kg
169,74 zł
do 17.00 kg
173,43 zł
do 18.00 kg
175,89 zł
do 19.00 kg
178,35 zł
do 20.00 kg
182,04 zł
do 21.00 kg
184,50 zł
do 22.00 kg
186,96 zł
do 23.00 kg
190,65 zł
do 24.00 kg
193,11 zł
do 25.00 kg
195,57 zł
do 26.00 kg
199,26 zł
do 27.00 kg
201,72 zł
do 28.00 kg
204,18 zł
do 29.00 kg
206,64 zł
do 30.00 kg
210,33 zł
do 35.00 kg
312,42 zł
do 40.00 kg
337,02 zł
do 45.00 kg
362,85 zł
do 50.00 kg
387,45 zł
do 55.00 kg
413,28 zł
do 60.00 kg
437,88 zł
do 65.00 kg
463,71 zł
do 70.00 kg
500,61 zł
do 80.00 kg
691,26 zł
do 100.00 kg
827,79 zł
do 150.00 kg
1.230,00 zł
do 250.00 kg
1.845,00 zł
Belize (BZ)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
406,00 zł
do 11.00 kg
414,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
692,00 zł
do 31.00 kg
1.544,00 zł
do 45.00 kg
1.940,00 zł
do 70.00 kg
2.773,00 zł
do 100.00 kg
3.550,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
499,38 zł
do 11.00 kg
509,22 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
851,16 zł
do 31.00 kg
1.899,12 zł
do 45.00 kg
2.386,20 zł
do 70.00 kg
3.410,79 zł
do 100.00 kg
4.366,50 zł
Benin (BJ)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Bermudy (BM)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
406,00 zł
do 11.00 kg
414,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
692,00 zł
do 31.00 kg
1.544,00 zł
do 45.00 kg
1.940,00 zł
do 70.00 kg
2.773,00 zł
do 100.00 kg
3.550,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
499,38 zł
do 11.00 kg
509,22 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
851,16 zł
do 31.00 kg
1.899,12 zł
do 45.00 kg
2.386,20 zł
do 70.00 kg
3.410,79 zł
do 100.00 kg
4.366,50 zł
Bhutan (BT)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Białoruś (BY)
do 5.00 kg
156,00 zł
do 6.00 kg
175,00 zł
do 7.00 kg
194,00 zł
do 8.00 kg
212,00 zł
do 9.00 kg
231,00 zł
do 10.00 kg
250,00 zł
do 11.00 kg
262,00 zł
do 12.00 kg
274,00 zł
do 13.00 kg
287,00 zł
do 14.00 kg
299,00 zł
do 15.00 kg
311,00 zł
do 16.00 kg
323,00 zł
do 17.00 kg
335,00 zł
do 18.00 kg
347,00 zł
do 19.00 kg
360,00 zł
do 20.00 kg
372,00 zł
do 21.00 kg
384,00 zł
do 22.00 kg
396,00 zł
do 23.00 kg
408,00 zł
do 24.00 kg
421,00 zł
do 25.00 kg
433,00 zł
do 26.00 kg
445,00 zł
do 27.00 kg
457,00 zł
do 28.00 kg
469,00 zł
do 29.00 kg
481,00 zł
do 30.00 kg
494,00 zł
do 35.00 kg
764,00 zł
do 40.00 kg
826,00 zł
do 45.00 kg
887,00 zł
do 50.00 kg
949,00 zł
do 55.00 kg
1.010,00 zł
do 60.00 kg
1.072,00 zł
do 65.00 kg
1.134,00 zł
do 70.00 kg
1.232,00 zł
do 80.00 kg
1.398,00 zł
do 100.00 kg
1.628,00 zł
do 150.00 kg
2.800,00 zł
do 250.00 kg
3.761,00 zł
do 260.00 kg
3.900,00 zł
do 5.00 kg
191,88 zł
do 6.00 kg
215,25 zł
do 7.00 kg
238,62 zł
do 8.00 kg
260,76 zł
do 9.00 kg
284,13 zł
do 10.00 kg
307,50 zł
do 11.00 kg
322,26 zł
do 12.00 kg
337,02 zł
do 13.00 kg
353,01 zł
do 14.00 kg
367,77 zł
do 15.00 kg
382,53 zł
do 16.00 kg
397,29 zł
do 17.00 kg
412,05 zł
do 18.00 kg
426,81 zł
do 19.00 kg
442,80 zł
do 20.00 kg
457,56 zł
do 21.00 kg
472,32 zł
do 22.00 kg
487,08 zł
do 23.00 kg
501,84 zł
do 24.00 kg
517,83 zł
do 25.00 kg
532,59 zł
do 26.00 kg
547,35 zł
do 27.00 kg
562,11 zł
do 28.00 kg
576,87 zł
do 29.00 kg
591,63 zł
do 30.00 kg
607,62 zł
do 35.00 kg
939,72 zł
do 40.00 kg
1.015,98 zł
do 45.00 kg
1.091,01 zł
do 50.00 kg
1.167,27 zł
do 55.00 kg
1.242,30 zł
do 60.00 kg
1.318,56 zł
do 65.00 kg
1.394,82 zł
do 70.00 kg
1.515,36 zł
do 80.00 kg
1.719,54 zł
do 100.00 kg
2.002,44 zł
do 150.00 kg
3.444,00 zł
do 250.00 kg
4.626,03 zł
do 260.00 kg
4.797,00 zł
Boliwia (BO)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
406,00 zł
do 11.00 kg
414,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
692,00 zł
do 31.00 kg
1.544,00 zł
do 45.00 kg
1.940,00 zł
do 70.00 kg
2.773,00 zł
do 100.00 kg
3.550,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
499,38 zł
do 11.00 kg
509,22 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
851,16 zł
do 31.00 kg
1.899,12 zł
do 45.00 kg
2.386,20 zł
do 70.00 kg
3.410,79 zł
do 100.00 kg
4.366,50 zł
Bośnia i Hercegowina (BA)
do 5.00 kg
156,00 zł
do 6.00 kg
175,00 zł
do 7.00 kg
194,00 zł
do 8.00 kg
212,00 zł
do 9.00 kg
231,00 zł
do 10.00 kg
250,00 zł
do 11.00 kg
262,00 zł
do 12.00 kg
274,00 zł
do 13.00 kg
287,00 zł
do 14.00 kg
299,00 zł
do 15.00 kg
311,00 zł
do 16.00 kg
323,00 zł
do 17.00 kg
335,00 zł
do 18.00 kg
347,00 zł
do 19.00 kg
360,00 zł
do 20.00 kg
372,00 zł
do 21.00 kg
384,00 zł
do 22.00 kg
396,00 zł
do 23.00 kg
408,00 zł
do 24.00 kg
421,00 zł
do 25.00 kg
433,00 zł
do 26.00 kg
445,00 zł
do 27.00 kg
457,00 zł
do 28.00 kg
469,00 zł
do 29.00 kg
481,00 zł
do 30.00 kg
494,00 zł
do 35.00 kg
764,00 zł
do 40.00 kg
826,00 zł
do 45.00 kg
887,00 zł
do 50.00 kg
949,00 zł
do 55.00 kg
1.010,00 zł
do 60.00 kg
1.072,00 zł
do 65.00 kg
1.134,00 zł
do 70.00 kg
1.232,00 zł
do 80.00 kg
1.398,00 zł
do 100.00 kg
1.628,00 zł
do 150.00 kg
2.800,00 zł
do 250.00 kg
3.761,00 zł
do 260.00 kg
3.900,00 zł
do 5.00 kg
191,88 zł
do 6.00 kg
215,25 zł
do 7.00 kg
238,62 zł
do 8.00 kg
260,76 zł
do 9.00 kg
284,13 zł
do 10.00 kg
307,50 zł
do 11.00 kg
322,26 zł
do 12.00 kg
337,02 zł
do 13.00 kg
353,01 zł
do 14.00 kg
367,77 zł
do 15.00 kg
382,53 zł
do 16.00 kg
397,29 zł
do 17.00 kg
412,05 zł
do 18.00 kg
426,81 zł
do 19.00 kg
442,80 zł
do 20.00 kg
457,56 zł
do 21.00 kg
472,32 zł
do 22.00 kg
487,08 zł
do 23.00 kg
501,84 zł
do 24.00 kg
517,83 zł
do 25.00 kg
532,59 zł
do 26.00 kg
547,35 zł
do 27.00 kg
562,11 zł
do 28.00 kg
576,87 zł
do 29.00 kg
591,63 zł
do 30.00 kg
607,62 zł
do 35.00 kg
939,72 zł
do 40.00 kg
1.015,98 zł
do 45.00 kg
1.091,01 zł
do 50.00 kg
1.167,27 zł
do 55.00 kg
1.242,30 zł
do 60.00 kg
1.318,56 zł
do 65.00 kg
1.394,82 zł
do 70.00 kg
1.515,36 zł
do 80.00 kg
1.719,54 zł
do 100.00 kg
2.002,44 zł
do 150.00 kg
3.444,00 zł
do 250.00 kg
4.626,03 zł
do 260.00 kg
4.797,00 zł
Botswana (BW)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Brazylia (BR)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
406,00 zł
do 11.00 kg
414,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
692,00 zł
do 31.00 kg
1.544,00 zł
do 45.00 kg
1.940,00 zł
do 70.00 kg
2.773,00 zł
do 100.00 kg
3.550,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
499,38 zł
do 11.00 kg
509,22 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
851,16 zł
do 31.00 kg
1.899,12 zł
do 45.00 kg
2.386,20 zł
do 70.00 kg
3.410,79 zł
do 100.00 kg
4.366,50 zł
Brunei (BN)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Bułgaria (BG)
do 5.00 kg
88,00 zł
do 6.00 kg
96,00 zł
do 7.00 kg
105,00 zł
do 8.00 kg
113,00 zł
do 9.00 kg
121,00 zł
do 10.00 kg
130,00 zł
do 11.00 kg
132,00 zł
do 12.00 kg
135,00 zł
do 13.00 kg
138,00 zł
do 14.00 kg
141,00 zł
do 15.00 kg
143,00 zł
do 16.00 kg
146,00 zł
do 17.00 kg
149,00 zł
do 18.00 kg
151,00 zł
do 19.00 kg
154,00 zł
do 20.00 kg
157,00 zł
do 21.00 kg
159,00 zł
do 22.00 kg
162,00 zł
do 23.00 kg
165,00 zł
do 24.00 kg
168,00 zł
do 25.00 kg
170,00 zł
do 26.00 kg
173,00 zł
do 27.00 kg
176,00 zł
do 28.00 kg
178,00 zł
do 29.00 kg
181,00 zł
do 30.00 kg
184,00 zł
do 35.00 kg
280,00 zł
do 40.00 kg
308,00 zł
do 45.00 kg
336,00 zł
do 50.00 kg
364,00 zł
do 55.00 kg
391,00 zł
do 60.00 kg
419,00 zł
do 65.00 kg
447,00 zł
do 70.00 kg
487,00 zł
do 80.00 kg
674,00 zł
do 100.00 kg
794,00 zł
do 150.00 kg
1.100,00 zł
do 260.00 kg
2.000,00 zł
do 5.00 kg
108,24 zł
do 6.00 kg
118,08 zł
do 7.00 kg
129,15 zł
do 8.00 kg
138,99 zł
do 9.00 kg
148,83 zł
do 10.00 kg
159,90 zł
do 11.00 kg
162,36 zł
do 12.00 kg
166,05 zł
do 13.00 kg
169,74 zł
do 14.00 kg
173,43 zł
do 15.00 kg
175,89 zł
do 16.00 kg
179,58 zł
do 17.00 kg
183,27 zł
do 18.00 kg
185,73 zł
do 19.00 kg
189,42 zł
do 20.00 kg
193,11 zł
do 21.00 kg
195,57 zł
do 22.00 kg
199,26 zł
do 23.00 kg
202,95 zł
do 24.00 kg
206,64 zł
do 25.00 kg
209,10 zł
do 26.00 kg
212,79 zł
do 27.00 kg
216,48 zł
do 28.00 kg
218,94 zł
do 29.00 kg
222,63 zł
do 30.00 kg
226,32 zł
do 35.00 kg
344,40 zł
do 40.00 kg
378,84 zł
do 45.00 kg
413,28 zł
do 50.00 kg
447,72 zł
do 55.00 kg
480,93 zł
do 60.00 kg
515,37 zł
do 65.00 kg
549,81 zł
do 70.00 kg
599,01 zł
do 80.00 kg
829,02 zł
do 100.00 kg
976,62 zł
do 150.00 kg
1.353,00 zł
do 260.00 kg
2.460,00 zł
Burkina Faso (BF)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Burundi (BI)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Chile (CL)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
406,00 zł
do 11.00 kg
414,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
692,00 zł
do 31.00 kg
1.544,00 zł
do 45.00 kg
1.940,00 zł
do 70.00 kg
2.773,00 zł
do 100.00 kg
3.550,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
499,38 zł
do 11.00 kg
509,22 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
851,16 zł
do 31.00 kg
1.899,12 zł
do 45.00 kg
2.386,20 zł
do 70.00 kg
3.410,79 zł
do 100.00 kg
4.366,50 zł
Chiny (CN)
do 3.00 kg
188,00 zł
do 5.00 kg
255,00 zł
do 6.00 kg
275,00 zł
do 7.00 kg
299,00 zł
do 8.00 kg
320,00 zł
do 9.00 kg
340,00 zł
do 10.00 kg
365,00 zł
do 11.00 kg
370,00 zł
do 21.00 kg
520,00 zł
do 30.00 kg
625,00 zł
do 31.00 kg
1.330,00 zł
do 45.00 kg
1.640,00 zł
do 70.00 kg
2.180,00 zł
do 71.00 kg
2.300,00 zł
do 100.00 kg
3.180,00 zł
do 3.00 kg
231,24 zł
do 5.00 kg
313,65 zł
do 6.00 kg
338,25 zł
do 7.00 kg
367,77 zł
do 8.00 kg
393,60 zł
do 9.00 kg
418,20 zł
do 10.00 kg
448,95 zł
do 11.00 kg
455,10 zł
do 21.00 kg
639,60 zł
do 30.00 kg
768,75 zł
do 31.00 kg
1.635,90 zł
do 45.00 kg
2.017,20 zł
do 70.00 kg
2.681,40 zł
do 71.00 kg
2.829,00 zł
do 100.00 kg
3.911,40 zł
Chorwacja (HR)
do 5.00 kg
88,00 zł
do 6.00 kg
96,00 zł
do 7.00 kg
105,00 zł
do 8.00 kg
113,00 zł
do 9.00 kg
121,00 zł
do 10.00 kg
130,00 zł
do 11.00 kg
132,00 zł
do 12.00 kg
135,00 zł
do 13.00 kg
138,00 zł
do 14.00 kg
141,00 zł
do 15.00 kg
143,00 zł
do 16.00 kg
146,00 zł
do 17.00 kg
149,00 zł
do 18.00 kg
151,00 zł
do 19.00 kg
154,00 zł
do 20.00 kg
157,00 zł
do 21.00 kg
159,00 zł
do 22.00 kg
162,00 zł
do 23.00 kg
165,00 zł
do 24.00 kg
168,00 zł
do 25.00 kg
170,00 zł
do 26.00 kg
173,00 zł
do 27.00 kg
176,00 zł
do 28.00 kg
178,00 zł
do 29.00 kg
181,00 zł
do 30.00 kg
184,00 zł
do 35.00 kg
280,00 zł
do 40.00 kg
308,00 zł
do 45.00 kg
336,00 zł
do 50.00 kg
364,00 zł
do 55.00 kg
391,00 zł
do 60.00 kg
419,00 zł
do 65.00 kg
447,00 zł
do 70.00 kg
487,00 zł
do 80.00 kg
674,00 zł
do 100.00 kg
794,00 zł
do 150.00 kg
1.100,00 zł
do 260.00 kg
2.000,00 zł
do 5.00 kg
108,24 zł
do 6.00 kg
118,08 zł
do 7.00 kg
129,15 zł
do 8.00 kg
138,99 zł
do 9.00 kg
148,83 zł
do 10.00 kg
159,90 zł
do 11.00 kg
162,36 zł
do 12.00 kg
166,05 zł
do 13.00 kg
169,74 zł
do 14.00 kg
173,43 zł
do 15.00 kg
175,89 zł
do 16.00 kg
179,58 zł
do 17.00 kg
183,27 zł
do 18.00 kg
185,73 zł
do 19.00 kg
189,42 zł
do 20.00 kg
193,11 zł
do 21.00 kg
195,57 zł
do 22.00 kg
199,26 zł
do 23.00 kg
202,95 zł
do 24.00 kg
206,64 zł
do 25.00 kg
209,10 zł
do 26.00 kg
212,79 zł
do 27.00 kg
216,48 zł
do 28.00 kg
218,94 zł
do 29.00 kg
222,63 zł
do 30.00 kg
226,32 zł
do 35.00 kg
344,40 zł
do 40.00 kg
378,84 zł
do 45.00 kg
413,28 zł
do 50.00 kg
447,72 zł
do 55.00 kg
480,93 zł
do 60.00 kg
515,37 zł
do 65.00 kg
549,81 zł
do 70.00 kg
599,01 zł
do 80.00 kg
829,02 zł
do 100.00 kg
976,62 zł
do 150.00 kg
1.353,00 zł
do 260.00 kg
2.460,00 zł
Curaçao (CW)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Cypr (CY)
do 5.00 kg
156,00 zł
do 6.00 kg
175,00 zł
do 7.00 kg
194,00 zł
do 8.00 kg
212,00 zł
do 9.00 kg
231,00 zł
do 10.00 kg
250,00 zł
do 11.00 kg
262,00 zł
do 12.00 kg
274,00 zł
do 13.00 kg
287,00 zł
do 14.00 kg
299,00 zł
do 15.00 kg
311,00 zł
do 16.00 kg
323,00 zł
do 17.00 kg
335,00 zł
do 18.00 kg
347,00 zł
do 19.00 kg
360,00 zł
do 20.00 kg
372,00 zł
do 21.00 kg
384,00 zł
do 22.00 kg
396,00 zł
do 23.00 kg
408,00 zł
do 24.00 kg
421,00 zł
do 25.00 kg
433,00 zł
do 26.00 kg
445,00 zł
do 27.00 kg
457,00 zł
do 28.00 kg
469,00 zł
do 29.00 kg
481,00 zł
do 30.00 kg
494,00 zł
do 35.00 kg
764,00 zł
do 40.00 kg
826,00 zł
do 45.00 kg
887,00 zł
do 50.00 kg
949,00 zł
do 55.00 kg
1.010,00 zł
do 60.00 kg
1.072,00 zł
do 65.00 kg
1.134,00 zł
do 70.00 kg
1.232,00 zł
do 80.00 kg
1.398,00 zł
do 100.00 kg
1.628,00 zł
do 150.00 kg
2.800,00 zł
do 250.00 kg
3.761,00 zł
do 260.00 kg
3.900,00 zł
do 5.00 kg
191,88 zł
do 6.00 kg
215,25 zł
do 7.00 kg
238,62 zł
do 8.00 kg
260,76 zł
do 9.00 kg
284,13 zł
do 10.00 kg
307,50 zł
do 11.00 kg
322,26 zł
do 12.00 kg
337,02 zł
do 13.00 kg
353,01 zł
do 14.00 kg
367,77 zł
do 15.00 kg
382,53 zł
do 16.00 kg
397,29 zł
do 17.00 kg
412,05 zł
do 18.00 kg
426,81 zł
do 19.00 kg
442,80 zł
do 20.00 kg
457,56 zł
do 21.00 kg
472,32 zł
do 22.00 kg
487,08 zł
do 23.00 kg
501,84 zł
do 24.00 kg
517,83 zł
do 25.00 kg
532,59 zł
do 26.00 kg
547,35 zł
do 27.00 kg
562,11 zł
do 28.00 kg
576,87 zł
do 29.00 kg
591,63 zł
do 30.00 kg
607,62 zł
do 35.00 kg
939,72 zł
do 40.00 kg
1.015,98 zł
do 45.00 kg
1.091,01 zł
do 50.00 kg
1.167,27 zł
do 55.00 kg
1.242,30 zł
do 60.00 kg
1.318,56 zł
do 65.00 kg
1.394,82 zł
do 70.00 kg
1.515,36 zł
do 80.00 kg
1.719,54 zł
do 100.00 kg
2.002,44 zł
do 150.00 kg
3.444,00 zł
do 250.00 kg
4.626,03 zł
do 260.00 kg
4.797,00 zł
Czad (TD)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Czarnogóra (ME)
do 5.00 kg
156,00 zł
do 6.00 kg
175,00 zł
do 7.00 kg
194,00 zł
do 8.00 kg
212,00 zł
do 9.00 kg
231,00 zł
do 10.00 kg
250,00 zł
do 11.00 kg
262,00 zł
do 12.00 kg
274,00 zł
do 13.00 kg
287,00 zł
do 14.00 kg
299,00 zł
do 15.00 kg
311,00 zł
do 16.00 kg
323,00 zł
do 17.00 kg
335,00 zł
do 18.00 kg
347,00 zł
do 19.00 kg
360,00 zł
do 20.00 kg
372,00 zł
do 21.00 kg
384,00 zł
do 22.00 kg
396,00 zł
do 23.00 kg
408,00 zł
do 24.00 kg
421,00 zł
do 25.00 kg
433,00 zł
do 26.00 kg
445,00 zł
do 27.00 kg
457,00 zł
do 28.00 kg
469,00 zł
do 29.00 kg
481,00 zł
do 30.00 kg
494,00 zł
do 35.00 kg
764,00 zł
do 40.00 kg
826,00 zł
do 45.00 kg
887,00 zł
do 50.00 kg
949,00 zł
do 55.00 kg
1.010,00 zł
do 60.00 kg
1.072,00 zł
do 65.00 kg
1.134,00 zł
do 70.00 kg
1.232,00 zł
do 80.00 kg
1.398,00 zł
do 100.00 kg
1.628,00 zł
do 150.00 kg
2.800,00 zł
do 250.00 kg
3.761,00 zł
do 260.00 kg
3.900,00 zł
do 5.00 kg
191,88 zł
do 6.00 kg
215,25 zł
do 7.00 kg
238,62 zł
do 8.00 kg
260,76 zł
do 9.00 kg
284,13 zł
do 10.00 kg
307,50 zł
do 11.00 kg
322,26 zł
do 12.00 kg
337,02 zł
do 13.00 kg
353,01 zł
do 14.00 kg
367,77 zł
do 15.00 kg
382,53 zł
do 16.00 kg
397,29 zł
do 17.00 kg
412,05 zł
do 18.00 kg
426,81 zł
do 19.00 kg
442,80 zł
do 20.00 kg
457,56 zł
do 21.00 kg
472,32 zł
do 22.00 kg
487,08 zł
do 23.00 kg
501,84 zł
do 24.00 kg
517,83 zł
do 25.00 kg
532,59 zł
do 26.00 kg
547,35 zł
do 27.00 kg
562,11 zł
do 28.00 kg
576,87 zł
do 29.00 kg
591,63 zł
do 30.00 kg
607,62 zł
do 35.00 kg
939,72 zł
do 40.00 kg
1.015,98 zł
do 45.00 kg
1.091,01 zł
do 50.00 kg
1.167,27 zł
do 55.00 kg
1.242,30 zł
do 60.00 kg
1.318,56 zł
do 65.00 kg
1.394,82 zł
do 70.00 kg
1.515,36 zł
do 80.00 kg
1.719,54 zł
do 100.00 kg
2.002,44 zł
do 150.00 kg
3.444,00 zł
do 250.00 kg
4.626,03 zł
do 260.00 kg
4.797,00 zł
Czechy (CZ)
do 5.00 kg
69,00 zł
do 6.00 kg
75,00 zł
do 7.00 kg
80,00 zł
do 8.00 kg
86,00 zł
do 9.00 kg
92,00 zł
do 10.00 kg
97,00 zł
do 11.00 kg
100,00 zł
do 12.00 kg
102,00 zł
do 13.00 kg
104,00 zł
do 14.00 kg
107,00 zł
do 15.00 kg
109,00 zł
do 16.00 kg
111,00 zł
do 17.00 kg
113,00 zł
do 18.00 kg
116,00 zł
do 19.00 kg
118,00 zł
do 20.00 kg
120,00 zł
do 21.00 kg
122,00 zł
do 22.00 kg
125,00 zł
do 23.00 kg
127,00 zł
do 24.00 kg
129,00 zł
do 25.00 kg
131,00 zł
do 26.00 kg
134,00 zł
do 27.00 kg
136,00 zł
do 28.00 kg
138,00 zł
do 29.00 kg
140,00 zł
do 30.00 kg
143,00 zł
do 35.00 kg
227,00 zł
do 40.00 kg
247,00 zł
do 45.00 kg
267,00 zł
do 50.00 kg
288,00 zł
do 55.00 kg
308,00 zł
do 60.00 kg
328,00 zł
do 65.00 kg
348,00 zł
do 70.00 kg
378,00 zł
do 80.00 kg
521,00 zł
do 100.00 kg
629,00 zł
do 150.00 kg
1.000,00 zł
do 5.00 kg
84,87 zł
do 6.00 kg
92,25 zł
do 7.00 kg
98,40 zł
do 8.00 kg
105,78 zł
do 9.00 kg
113,16 zł
do 10.00 kg
119,31 zł
do 11.00 kg
123,00 zł
do 12.00 kg
125,46 zł
do 13.00 kg
127,92 zł
do 14.00 kg
131,61 zł
do 15.00 kg
134,07 zł
do 16.00 kg
136,53 zł
do 17.00 kg
138,99 zł
do 18.00 kg
142,68 zł
do 19.00 kg
145,14 zł
do 20.00 kg
147,60 zł
do 21.00 kg
150,06 zł
do 22.00 kg
153,75 zł
do 23.00 kg
156,21 zł
do 24.00 kg
158,67 zł
do 25.00 kg
161,13 zł
do 26.00 kg
164,82 zł
do 27.00 kg
167,28 zł
do 28.00 kg
169,74 zł
do 29.00 kg
172,20 zł
do 30.00 kg
175,89 zł
do 35.00 kg
279,21 zł
do 40.00 kg
303,81 zł
do 45.00 kg
328,41 zł
do 50.00 kg
354,24 zł
do 55.00 kg
378,84 zł
do 60.00 kg
403,44 zł
do 65.00 kg
428,04 zł
do 70.00 kg
464,94 zł
do 80.00 kg
640,83 zł
do 100.00 kg
773,67 zł
do 150.00 kg
1.230,00 zł
Dania (DK)
do 5.00 kg
80,00 zł
do 6.00 kg
89,00 zł
do 7.00 kg
98,00 zł
do 8.00 kg
107,00 zł
do 9.00 kg
115,00 zł
do 10.00 kg
124,00 zł
do 11.00 kg
127,00 zł
do 12.00 kg
129,00 zł
do 13.00 kg
131,00 zł
do 14.00 kg
134,00 zł
do 15.00 kg
136,00 zł
do 16.00 kg
138,00 zł
do 17.00 kg
141,00 zł
do 18.00 kg
143,00 zł
do 19.00 kg
145,00 zł
do 20.00 kg
148,00 zł
do 21.00 kg
150,00 zł
do 22.00 kg
152,00 zł
do 23.00 kg
155,00 zł
do 24.00 kg
157,00 zł
do 25.00 kg
159,00 zł
do 26.00 kg
162,00 zł
do 27.00 kg
164,00 zł
do 28.00 kg
166,00 zł
do 29.00 kg
168,00 zł
do 30.00 kg
171,00 zł
do 35.00 kg
254,00 zł
do 40.00 kg
274,00 zł
do 45.00 kg
295,00 zł
do 50.00 kg
315,00 zł
do 55.00 kg
336,00 zł
do 60.00 kg
356,00 zł
do 65.00 kg
377,00 zł
do 70.00 kg
407,00 zł
do 80.00 kg
562,00 zł
do 100.00 kg
673,00 zł
do 150.00 kg
1.000,00 zł
do 250.00 kg
1.500,00 zł
do 5.00 kg
98,40 zł
do 6.00 kg
109,47 zł
do 7.00 kg
120,54 zł
do 8.00 kg
131,61 zł
do 9.00 kg
141,45 zł
do 10.00 kg
152,52 zł
do 11.00 kg
156,21 zł
do 12.00 kg
158,67 zł
do 13.00 kg
161,13 zł
do 14.00 kg
164,82 zł
do 15.00 kg
167,28 zł
do 16.00 kg
169,74 zł
do 17.00 kg
173,43 zł
do 18.00 kg
175,89 zł
do 19.00 kg
178,35 zł
do 20.00 kg
182,04 zł
do 21.00 kg
184,50 zł
do 22.00 kg
186,96 zł
do 23.00 kg
190,65 zł
do 24.00 kg
193,11 zł
do 25.00 kg
195,57 zł
do 26.00 kg
199,26 zł
do 27.00 kg
201,72 zł
do 28.00 kg
204,18 zł
do 29.00 kg
206,64 zł
do 30.00 kg
210,33 zł
do 35.00 kg
312,42 zł
do 40.00 kg
337,02 zł
do 45.00 kg
362,85 zł
do 50.00 kg
387,45 zł
do 55.00 kg
413,28 zł
do 60.00 kg
437,88 zł
do 65.00 kg
463,71 zł
do 70.00 kg
500,61 zł
do 80.00 kg
691,26 zł
do 100.00 kg
827,79 zł
do 150.00 kg
1.230,00 zł
do 250.00 kg
1.845,00 zł
Demokratyczna Republika Konga (CD)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Dominika (DM)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
406,00 zł
do 11.00 kg
414,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
692,00 zł
do 31.00 kg
1.544,00 zł
do 45.00 kg
1.940,00 zł
do 70.00 kg
2.773,00 zł
do 100.00 kg
3.550,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
499,38 zł
do 11.00 kg
509,22 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
851,16 zł
do 31.00 kg
1.899,12 zł
do 45.00 kg
2.386,20 zł
do 70.00 kg
3.410,79 zł
do 100.00 kg
4.366,50 zł
Dominikana (DO)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
406,00 zł
do 11.00 kg
414,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
692,00 zł
do 31.00 kg
1.544,00 zł
do 45.00 kg
1.940,00 zł
do 70.00 kg
2.773,00 zł
do 100.00 kg
3.550,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
499,38 zł
do 11.00 kg
509,22 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
851,16 zł
do 31.00 kg
1.899,12 zł
do 45.00 kg
2.386,20 zł
do 70.00 kg
3.410,79 zł
do 100.00 kg
4.366,50 zł
Dżibuti (DJ)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Egipt (EG)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Ekwador (EC)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
406,00 zł
do 11.00 kg
414,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
692,00 zł
do 31.00 kg
1.544,00 zł
do 45.00 kg
1.940,00 zł
do 70.00 kg
2.773,00 zł
do 100.00 kg
3.550,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
499,38 zł
do 11.00 kg
509,22 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
851,16 zł
do 31.00 kg
1.899,12 zł
do 45.00 kg
2.386,20 zł
do 70.00 kg
3.410,79 zł
do 100.00 kg
4.366,50 zł
Erytrea (ER)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Estonia (EE)
do 5.00 kg
88,00 zł
do 6.00 kg
96,00 zł
do 7.00 kg
105,00 zł
do 8.00 kg
113,00 zł
do 9.00 kg
121,00 zł
do 10.00 kg
130,00 zł
do 11.00 kg
132,00 zł
do 12.00 kg
135,00 zł
do 13.00 kg
138,00 zł
do 14.00 kg
141,00 zł
do 15.00 kg
143,00 zł
do 16.00 kg
146,00 zł
do 17.00 kg
149,00 zł
do 18.00 kg
151,00 zł
do 19.00 kg
154,00 zł
do 20.00 kg
157,00 zł
do 21.00 kg
159,00 zł
do 22.00 kg
162,00 zł
do 23.00 kg
165,00 zł
do 24.00 kg
168,00 zł
do 25.00 kg
170,00 zł
do 26.00 kg
173,00 zł
do 27.00 kg
176,00 zł
do 28.00 kg
178,00 zł
do 29.00 kg
181,00 zł
do 30.00 kg
184,00 zł
do 35.00 kg
280,00 zł
do 40.00 kg
308,00 zł
do 45.00 kg
336,00 zł
do 50.00 kg
364,00 zł
do 55.00 kg
391,00 zł
do 60.00 kg
419,00 zł
do 65.00 kg
447,00 zł
do 70.00 kg
487,00 zł
do 80.00 kg
674,00 zł
do 100.00 kg
794,00 zł
do 150.00 kg
1.100,00 zł
do 260.00 kg
2.000,00 zł
do 5.00 kg
108,24 zł
do 6.00 kg
118,08 zł
do 7.00 kg
129,15 zł
do 8.00 kg
138,99 zł
do 9.00 kg
148,83 zł
do 10.00 kg
159,90 zł
do 11.00 kg
162,36 zł
do 12.00 kg
166,05 zł
do 13.00 kg
169,74 zł
do 14.00 kg
173,43 zł
do 15.00 kg
175,89 zł
do 16.00 kg
179,58 zł
do 17.00 kg
183,27 zł
do 18.00 kg
185,73 zł
do 19.00 kg
189,42 zł
do 20.00 kg
193,11 zł
do 21.00 kg
195,57 zł
do 22.00 kg
199,26 zł
do 23.00 kg
202,95 zł
do 24.00 kg
206,64 zł
do 25.00 kg
209,10 zł
do 26.00 kg
212,79 zł
do 27.00 kg
216,48 zł
do 28.00 kg
218,94 zł
do 29.00 kg
222,63 zł
do 30.00 kg
226,32 zł
do 35.00 kg
344,40 zł
do 40.00 kg
378,84 zł
do 45.00 kg
413,28 zł
do 50.00 kg
447,72 zł
do 55.00 kg
480,93 zł
do 60.00 kg
515,37 zł
do 65.00 kg
549,81 zł
do 70.00 kg
599,01 zł
do 80.00 kg
829,02 zł
do 100.00 kg
976,62 zł
do 150.00 kg
1.353,00 zł
do 260.00 kg
2.460,00 zł
Etiopia (ET)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Fidżi (FJ)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Filipiny (PH)
do 3.00 kg
194,00 zł
do 5.00 kg
257,00 zł
do 6.00 kg
279,00 zł
do 7.00 kg
301,00 zł
do 8.00 kg
323,00 zł
do 9.00 kg
345,00 zł
do 10.00 kg
367,00 zł
do 11.00 kg
374,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
630,00 zł
do 45.00 kg
1.694,00 zł
do 70.00 kg
2.254,00 zł
do 100.00 kg
3.163,00 zł
do 150.00 kg
4.652,00 zł
do 250.00 kg
7.262,00 zł
do 3.00 kg
238,62 zł
do 5.00 kg
316,11 zł
do 6.00 kg
343,17 zł
do 7.00 kg
370,23 zł
do 8.00 kg
397,29 zł
do 9.00 kg
424,35 zł
do 10.00 kg
451,41 zł
do 11.00 kg
460,02 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
774,90 zł
do 45.00 kg
2.083,62 zł
do 70.00 kg
2.772,42 zł
do 100.00 kg
3.890,49 zł
do 150.00 kg
5.721,96 zł
do 250.00 kg
8.932,26 zł
Finlandia (FI)
do 5.00 kg
88,00 zł
do 6.00 kg
96,00 zł
do 7.00 kg
105,00 zł
do 8.00 kg
113,00 zł
do 9.00 kg
121,00 zł
do 10.00 kg
130,00 zł
do 11.00 kg
132,00 zł
do 12.00 kg
135,00 zł
do 13.00 kg
138,00 zł
do 14.00 kg
141,00 zł
do 15.00 kg
143,00 zł
do 16.00 kg
146,00 zł
do 17.00 kg
149,00 zł
do 18.00 kg
151,00 zł
do 19.00 kg
154,00 zł
do 20.00 kg
157,00 zł
do 21.00 kg
159,00 zł
do 22.00 kg
162,00 zł
do 23.00 kg
165,00 zł
do 24.00 kg
168,00 zł
do 25.00 kg
170,00 zł
do 26.00 kg
173,00 zł
do 27.00 kg
176,00 zł
do 28.00 kg
178,00 zł
do 29.00 kg
181,00 zł
do 30.00 kg
184,00 zł
do 35.00 kg
280,00 zł
do 40.00 kg
308,00 zł
do 45.00 kg
336,00 zł
do 50.00 kg
364,00 zł
do 55.00 kg
391,00 zł
do 60.00 kg
419,00 zł
do 65.00 kg
447,00 zł
do 70.00 kg
487,00 zł
do 80.00 kg
674,00 zł
do 100.00 kg
794,00 zł
do 150.00 kg
1.100,00 zł
do 260.00 kg
2.000,00 zł
do 5.00 kg
108,24 zł
do 6.00 kg
118,08 zł
do 7.00 kg
129,15 zł
do 8.00 kg
138,99 zł
do 9.00 kg
148,83 zł
do 10.00 kg
159,90 zł
do 11.00 kg
162,36 zł
do 12.00 kg
166,05 zł
do 13.00 kg
169,74 zł
do 14.00 kg
173,43 zł
do 15.00 kg
175,89 zł
do 16.00 kg
179,58 zł
do 17.00 kg
183,27 zł
do 18.00 kg
185,73 zł
do 19.00 kg
189,42 zł
do 20.00 kg
193,11 zł
do 21.00 kg
195,57 zł
do 22.00 kg
199,26 zł
do 23.00 kg
202,95 zł
do 24.00 kg
206,64 zł
do 25.00 kg
209,10 zł
do 26.00 kg
212,79 zł
do 27.00 kg
216,48 zł
do 28.00 kg
218,94 zł
do 29.00 kg
222,63 zł
do 30.00 kg
226,32 zł
do 35.00 kg
344,40 zł
do 40.00 kg
378,84 zł
do 45.00 kg
413,28 zł
do 50.00 kg
447,72 zł
do 55.00 kg
480,93 zł
do 60.00 kg
515,37 zł
do 65.00 kg
549,81 zł
do 70.00 kg
599,01 zł
do 80.00 kg
829,02 zł
do 100.00 kg
976,62 zł
do 150.00 kg
1.353,00 zł
do 260.00 kg
2.460,00 zł
Francja (FR)
do 5.00 kg
80,00 zł
do 6.00 kg
89,00 zł
do 7.00 kg
98,00 zł
do 8.00 kg
107,00 zł
do 9.00 kg
115,00 zł
do 10.00 kg
124,00 zł
do 11.00 kg
127,00 zł
do 12.00 kg
129,00 zł
do 13.00 kg
131,00 zł
do 14.00 kg
134,00 zł
do 15.00 kg
136,00 zł
do 16.00 kg
138,00 zł
do 17.00 kg
141,00 zł
do 18.00 kg
143,00 zł
do 19.00 kg
145,00 zł
do 20.00 kg
148,00 zł
do 21.00 kg
150,00 zł
do 22.00 kg
152,00 zł
do 23.00 kg
155,00 zł
do 24.00 kg
157,00 zł
do 25.00 kg
159,00 zł
do 26.00 kg
162,00 zł
do 27.00 kg
164,00 zł
do 28.00 kg
166,00 zł
do 29.00 kg
168,00 zł
do 30.00 kg
171,00 zł
do 35.00 kg
254,00 zł
do 40.00 kg
274,00 zł
do 45.00 kg
295,00 zł
do 50.00 kg
315,00 zł
do 55.00 kg
336,00 zł
do 60.00 kg
356,00 zł
do 65.00 kg
377,00 zł
do 70.00 kg
407,00 zł
do 80.00 kg
562,00 zł
do 100.00 kg
673,00 zł
do 150.00 kg
1.000,00 zł
do 250.00 kg
1.500,00 zł
do 5.00 kg
98,40 zł
do 6.00 kg
109,47 zł
do 7.00 kg
120,54 zł
do 8.00 kg
131,61 zł
do 9.00 kg
141,45 zł
do 10.00 kg
152,52 zł
do 11.00 kg
156,21 zł
do 12.00 kg
158,67 zł
do 13.00 kg
161,13 zł
do 14.00 kg
164,82 zł
do 15.00 kg
167,28 zł
do 16.00 kg
169,74 zł
do 17.00 kg
173,43 zł
do 18.00 kg
175,89 zł
do 19.00 kg
178,35 zł
do 20.00 kg
182,04 zł
do 21.00 kg
184,50 zł
do 22.00 kg
186,96 zł
do 23.00 kg
190,65 zł
do 24.00 kg
193,11 zł
do 25.00 kg
195,57 zł
do 26.00 kg
199,26 zł
do 27.00 kg
201,72 zł
do 28.00 kg
204,18 zł
do 29.00 kg
206,64 zł
do 30.00 kg
210,33 zł
do 35.00 kg
312,42 zł
do 40.00 kg
337,02 zł
do 45.00 kg
362,85 zł
do 50.00 kg
387,45 zł
do 55.00 kg
413,28 zł
do 60.00 kg
437,88 zł
do 65.00 kg
463,71 zł
do 70.00 kg
500,61 zł
do 80.00 kg
691,26 zł
do 100.00 kg
827,79 zł
do 150.00 kg
1.230,00 zł
do 250.00 kg
1.845,00 zł
Gabon (GA)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Gambia (GM)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Ghana (GH)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Gibraltar (GI)
do 5.00 kg
88,00 zł
do 6.00 kg
96,00 zł
do 7.00 kg
105,00 zł
do 8.00 kg
113,00 zł
do 9.00 kg
121,00 zł
do 10.00 kg
130,00 zł
do 11.00 kg
132,00 zł
do 12.00 kg
135,00 zł
do 13.00 kg
138,00 zł
do 14.00 kg
141,00 zł
do 15.00 kg
143,00 zł
do 16.00 kg
146,00 zł
do 17.00 kg
149,00 zł
do 18.00 kg
151,00 zł
do 19.00 kg
154,00 zł
do 20.00 kg
157,00 zł
do 21.00 kg
159,00 zł
do 22.00 kg
162,00 zł
do 23.00 kg
165,00 zł
do 24.00 kg
168,00 zł
do 25.00 kg
170,00 zł
do 26.00 kg
173,00 zł
do 27.00 kg
176,00 zł
do 28.00 kg
178,00 zł
do 29.00 kg
181,00 zł
do 30.00 kg
184,00 zł
do 35.00 kg
280,00 zł
do 40.00 kg
308,00 zł
do 45.00 kg
336,00 zł
do 50.00 kg
364,00 zł
do 55.00 kg
391,00 zł
do 60.00 kg
419,00 zł
do 65.00 kg
447,00 zł
do 70.00 kg
487,00 zł
do 80.00 kg
674,00 zł
do 100.00 kg
794,00 zł
do 150.00 kg
1.100,00 zł
do 260.00 kg
2.000,00 zł
do 5.00 kg
108,24 zł
do 6.00 kg
118,08 zł
do 7.00 kg
129,15 zł
do 8.00 kg
138,99 zł
do 9.00 kg
148,83 zł
do 10.00 kg
159,90 zł
do 11.00 kg
162,36 zł
do 12.00 kg
166,05 zł
do 13.00 kg
169,74 zł
do 14.00 kg
173,43 zł
do 15.00 kg
175,89 zł
do 16.00 kg
179,58 zł
do 17.00 kg
183,27 zł
do 18.00 kg
185,73 zł
do 19.00 kg
189,42 zł
do 20.00 kg
193,11 zł
do 21.00 kg
195,57 zł
do 22.00 kg
199,26 zł
do 23.00 kg
202,95 zł
do 24.00 kg
206,64 zł
do 25.00 kg
209,10 zł
do 26.00 kg
212,79 zł
do 27.00 kg
216,48 zł
do 28.00 kg
218,94 zł
do 29.00 kg
222,63 zł
do 30.00 kg
226,32 zł
do 35.00 kg
344,40 zł
do 40.00 kg
378,84 zł
do 45.00 kg
413,28 zł
do 50.00 kg
447,72 zł
do 55.00 kg
480,93 zł
do 60.00 kg
515,37 zł
do 65.00 kg
549,81 zł
do 70.00 kg
599,01 zł
do 80.00 kg
829,02 zł
do 100.00 kg
976,62 zł
do 150.00 kg
1.353,00 zł
do 260.00 kg
2.460,00 zł
Grecja (GR)
do 5.00 kg
88,00 zł
do 6.00 kg
96,00 zł
do 7.00 kg
105,00 zł
do 8.00 kg
113,00 zł
do 9.00 kg
121,00 zł
do 10.00 kg
130,00 zł
do 11.00 kg
132,00 zł
do 12.00 kg
135,00 zł
do 13.00 kg
138,00 zł
do 14.00 kg
141,00 zł
do 15.00 kg
143,00 zł
do 16.00 kg
146,00 zł
do 17.00 kg
149,00 zł
do 18.00 kg
151,00 zł
do 19.00 kg
154,00 zł
do 20.00 kg
157,00 zł
do 21.00 kg
159,00 zł
do 22.00 kg
162,00 zł
do 23.00 kg
165,00 zł
do 24.00 kg
168,00 zł
do 25.00 kg
170,00 zł
do 26.00 kg
173,00 zł
do 27.00 kg
176,00 zł
do 28.00 kg
178,00 zł
do 29.00 kg
181,00 zł
do 30.00 kg
184,00 zł
do 35.00 kg
280,00 zł
do 40.00 kg
308,00 zł
do 45.00 kg
336,00 zł
do 50.00 kg
364,00 zł
do 55.00 kg
391,00 zł
do 60.00 kg
419,00 zł
do 65.00 kg
447,00 zł
do 70.00 kg
487,00 zł
do 80.00 kg
674,00 zł
do 100.00 kg
794,00 zł
do 150.00 kg
1.100,00 zł
do 260.00 kg
2.000,00 zł
do 5.00 kg
108,24 zł
do 6.00 kg
118,08 zł
do 7.00 kg
129,15 zł
do 8.00 kg
138,99 zł
do 9.00 kg
148,83 zł
do 10.00 kg
159,90 zł
do 11.00 kg
162,36 zł
do 12.00 kg
166,05 zł
do 13.00 kg
169,74 zł
do 14.00 kg
173,43 zł
do 15.00 kg
175,89 zł
do 16.00 kg
179,58 zł
do 17.00 kg
183,27 zł
do 18.00 kg
185,73 zł
do 19.00 kg
189,42 zł
do 20.00 kg
193,11 zł
do 21.00 kg
195,57 zł
do 22.00 kg
199,26 zł
do 23.00 kg
202,95 zł
do 24.00 kg
206,64 zł
do 25.00 kg
209,10 zł
do 26.00 kg
212,79 zł
do 27.00 kg
216,48 zł
do 28.00 kg
218,94 zł
do 29.00 kg
222,63 zł
do 30.00 kg
226,32 zł
do 35.00 kg
344,40 zł
do 40.00 kg
378,84 zł
do 45.00 kg
413,28 zł
do 50.00 kg
447,72 zł
do 55.00 kg
480,93 zł
do 60.00 kg
515,37 zł
do 65.00 kg
549,81 zł
do 70.00 kg
599,01 zł
do 80.00 kg
829,02 zł
do 100.00 kg
976,62 zł
do 150.00 kg
1.353,00 zł
do 260.00 kg
2.460,00 zł
Grenada (GD)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
406,00 zł
do 11.00 kg
414,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
692,00 zł
do 31.00 kg
1.544,00 zł
do 45.00 kg
1.940,00 zł
do 70.00 kg
2.773,00 zł
do 100.00 kg
3.550,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
499,38 zł
do 11.00 kg
509,22 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
851,16 zł
do 31.00 kg
1.899,12 zł
do 45.00 kg
2.386,20 zł
do 70.00 kg
3.410,79 zł
do 100.00 kg
4.366,50 zł
Gruzja (GE)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Guam (GU)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Gujana (GY)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
406,00 zł
do 11.00 kg
414,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
692,00 zł
do 31.00 kg
1.544,00 zł
do 45.00 kg
1.940,00 zł
do 70.00 kg
2.773,00 zł
do 100.00 kg
3.550,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
499,38 zł
do 11.00 kg
509,22 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
851,16 zł
do 31.00 kg
1.899,12 zł
do 45.00 kg
2.386,20 zł
do 70.00 kg
3.410,79 zł
do 100.00 kg
4.366,50 zł
Gujana Francuska (GF)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
406,00 zł
do 11.00 kg
414,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
692,00 zł
do 31.00 kg
1.544,00 zł
do 45.00 kg
1.940,00 zł
do 70.00 kg
2.773,00 zł
do 100.00 kg
3.550,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
499,38 zł
do 11.00 kg
509,22 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
851,16 zł
do 31.00 kg
1.899,12 zł
do 45.00 kg
2.386,20 zł
do 70.00 kg
3.410,79 zł
do 100.00 kg
4.366,50 zł
Gwadelupa (GP)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Gwatemala (GT)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Gwinea (GN)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Gwinea Bissau (GW)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Haiti (HT)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Hiszpania (ES)
do 5.00 kg
88,00 zł
do 6.00 kg
96,00 zł
do 7.00 kg
105,00 zł
do 8.00 kg
113,00 zł
do 9.00 kg
121,00 zł
do 10.00 kg
130,00 zł
do 11.00 kg
132,00 zł
do 12.00 kg
135,00 zł
do 13.00 kg
138,00 zł
do 14.00 kg
141,00 zł
do 15.00 kg
143,00 zł
do 16.00 kg
146,00 zł
do 17.00 kg
149,00 zł
do 18.00 kg
151,00 zł
do 19.00 kg
154,00 zł
do 20.00 kg
157,00 zł
do 21.00 kg
159,00 zł
do 22.00 kg
162,00 zł
do 23.00 kg
165,00 zł
do 24.00 kg
168,00 zł
do 25.00 kg
170,00 zł
do 26.00 kg
173,00 zł
do 27.00 kg
176,00 zł
do 28.00 kg
178,00 zł
do 29.00 kg
181,00 zł
do 30.00 kg
184,00 zł
do 35.00 kg
280,00 zł
do 40.00 kg
308,00 zł
do 45.00 kg
336,00 zł
do 50.00 kg
364,00 zł
do 55.00 kg
391,00 zł
do 60.00 kg
419,00 zł
do 65.00 kg
447,00 zł
do 70.00 kg
487,00 zł
do 80.00 kg
674,00 zł
do 100.00 kg
794,00 zł
do 150.00 kg
1.100,00 zł
do 260.00 kg
2.000,00 zł
do 5.00 kg
108,24 zł
do 6.00 kg
118,08 zł
do 7.00 kg
129,15 zł
do 8.00 kg
138,99 zł
do 9.00 kg
148,83 zł
do 10.00 kg
159,90 zł
do 11.00 kg
162,36 zł
do 12.00 kg
166,05 zł
do 13.00 kg
169,74 zł
do 14.00 kg
173,43 zł
do 15.00 kg
175,89 zł
do 16.00 kg
179,58 zł
do 17.00 kg
183,27 zł
do 18.00 kg
185,73 zł
do 19.00 kg
189,42 zł
do 20.00 kg
193,11 zł
do 21.00 kg
195,57 zł
do 22.00 kg
199,26 zł
do 23.00 kg
202,95 zł
do 24.00 kg
206,64 zł
do 25.00 kg
209,10 zł
do 26.00 kg
212,79 zł
do 27.00 kg
216,48 zł
do 28.00 kg
218,94 zł
do 29.00 kg
222,63 zł
do 30.00 kg
226,32 zł
do 35.00 kg
344,40 zł
do 40.00 kg
378,84 zł
do 45.00 kg
413,28 zł
do 50.00 kg
447,72 zł
do 55.00 kg
480,93 zł
do 60.00 kg
515,37 zł
do 65.00 kg
549,81 zł
do 70.00 kg
599,01 zł
do 80.00 kg
829,02 zł
do 100.00 kg
976,62 zł
do 150.00 kg
1.353,00 zł
do 260.00 kg
2.460,00 zł
Holandia (NL)
do 5.00 kg
80,00 zł
do 6.00 kg
89,00 zł
do 7.00 kg
98,00 zł
do 8.00 kg
107,00 zł
do 9.00 kg
115,00 zł
do 10.00 kg
124,00 zł
do 11.00 kg
127,00 zł
do 12.00 kg
129,00 zł
do 13.00 kg
131,00 zł
do 14.00 kg
134,00 zł
do 15.00 kg
136,00 zł
do 16.00 kg
138,00 zł
do 17.00 kg
141,00 zł
do 18.00 kg
143,00 zł
do 19.00 kg
145,00 zł
do 20.00 kg
148,00 zł
do 21.00 kg
150,00 zł
do 22.00 kg
152,00 zł
do 23.00 kg
155,00 zł
do 24.00 kg
157,00 zł
do 25.00 kg
159,00 zł
do 26.00 kg
162,00 zł
do 27.00 kg
164,00 zł
do 28.00 kg
166,00 zł
do 29.00 kg
168,00 zł
do 30.00 kg
171,00 zł
do 35.00 kg
254,00 zł
do 40.00 kg
274,00 zł
do 45.00 kg
295,00 zł
do 50.00 kg
315,00 zł
do 55.00 kg
336,00 zł
do 60.00 kg
356,00 zł
do 65.00 kg
377,00 zł
do 70.00 kg
407,00 zł
do 80.00 kg
562,00 zł
do 100.00 kg
673,00 zł
do 150.00 kg
1.000,00 zł
do 250.00 kg
1.500,00 zł
do 5.00 kg
98,40 zł
do 6.00 kg
109,47 zł
do 7.00 kg
120,54 zł
do 8.00 kg
131,61 zł
do 9.00 kg
141,45 zł
do 10.00 kg
152,52 zł
do 11.00 kg
156,21 zł
do 12.00 kg
158,67 zł
do 13.00 kg
161,13 zł
do 14.00 kg
164,82 zł
do 15.00 kg
167,28 zł
do 16.00 kg
169,74 zł
do 17.00 kg
173,43 zł
do 18.00 kg
175,89 zł
do 19.00 kg
178,35 zł
do 20.00 kg
182,04 zł
do 21.00 kg
184,50 zł
do 22.00 kg
186,96 zł
do 23.00 kg
190,65 zł
do 24.00 kg
193,11 zł
do 25.00 kg
195,57 zł
do 26.00 kg
199,26 zł
do 27.00 kg
201,72 zł
do 28.00 kg
204,18 zł
do 29.00 kg
206,64 zł
do 30.00 kg
210,33 zł
do 35.00 kg
312,42 zł
do 40.00 kg
337,02 zł
do 45.00 kg
362,85 zł
do 50.00 kg
387,45 zł
do 55.00 kg
413,28 zł
do 60.00 kg
437,88 zł
do 65.00 kg
463,71 zł
do 70.00 kg
500,61 zł
do 80.00 kg
691,26 zł
do 100.00 kg
827,79 zł
do 150.00 kg
1.230,00 zł
do 250.00 kg
1.845,00 zł
Honduras (HN)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Hongkong (HK)
do 3.00 kg
188,00 zł
do 5.00 kg
255,00 zł
do 6.00 kg
275,00 zł
do 7.00 kg
299,00 zł
do 8.00 kg
320,00 zł
do 9.00 kg
340,00 zł
do 10.00 kg
365,00 zł
do 11.00 kg
370,00 zł
do 21.00 kg
520,00 zł
do 30.00 kg
625,00 zł
do 31.00 kg
1.330,00 zł
do 45.00 kg
1.640,00 zł
do 70.00 kg
2.180,00 zł
do 71.00 kg
2.300,00 zł
do 100.00 kg
3.180,00 zł
do 3.00 kg
231,24 zł
do 5.00 kg
313,65 zł
do 6.00 kg
338,25 zł
do 7.00 kg
367,77 zł
do 8.00 kg
393,60 zł
do 9.00 kg
418,20 zł
do 10.00 kg
448,95 zł
do 11.00 kg
455,10 zł
do 21.00 kg
639,60 zł
do 30.00 kg
768,75 zł
do 31.00 kg
1.635,90 zł
do 45.00 kg
2.017,20 zł
do 70.00 kg
2.681,40 zł
do 71.00 kg
2.829,00 zł
do 100.00 kg
3.911,40 zł
Indie (IN)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Indonezja (ID)
do 3.00 kg
194,00 zł
do 5.00 kg
257,00 zł
do 6.00 kg
279,00 zł
do 7.00 kg
301,00 zł
do 8.00 kg
323,00 zł
do 9.00 kg
345,00 zł
do 10.00 kg
367,00 zł
do 11.00 kg
374,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
630,00 zł
do 45.00 kg
1.694,00 zł
do 70.00 kg
2.254,00 zł
do 100.00 kg
3.163,00 zł
do 150.00 kg
4.652,00 zł
do 250.00 kg
7.262,00 zł
do 3.00 kg
238,62 zł
do 5.00 kg
316,11 zł
do 6.00 kg
343,17 zł
do 7.00 kg
370,23 zł
do 8.00 kg
397,29 zł
do 9.00 kg
424,35 zł
do 10.00 kg
451,41 zł
do 11.00 kg
460,02 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
774,90 zł
do 45.00 kg
2.083,62 zł
do 70.00 kg
2.772,42 zł
do 100.00 kg
3.890,49 zł
do 150.00 kg
5.721,96 zł
do 250.00 kg
8.932,26 zł
Irak (IQ)
do 3.00 kg
194,00 zł
do 5.00 kg
257,00 zł
do 6.00 kg
279,00 zł
do 7.00 kg
301,00 zł
do 8.00 kg
323,00 zł
do 9.00 kg
345,00 zł
do 10.00 kg
367,00 zł
do 11.00 kg
374,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
630,00 zł
do 45.00 kg
1.694,00 zł
do 70.00 kg
2.254,00 zł
do 100.00 kg
3.163,00 zł
do 150.00 kg
4.652,00 zł
do 250.00 kg
7.262,00 zł
do 3.00 kg
238,62 zł
do 5.00 kg
316,11 zł
do 6.00 kg
343,17 zł
do 7.00 kg
370,23 zł
do 8.00 kg
397,29 zł
do 9.00 kg
424,35 zł
do 10.00 kg
451,41 zł
do 11.00 kg
460,02 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
774,90 zł
do 45.00 kg
2.083,62 zł
do 70.00 kg
2.772,42 zł
do 100.00 kg
3.890,49 zł
do 150.00 kg
5.721,96 zł
do 250.00 kg
8.932,26 zł
Iran (IR)
do 3.00 kg
194,00 zł
do 5.00 kg
257,00 zł
do 6.00 kg
279,00 zł
do 7.00 kg
301,00 zł
do 8.00 kg
323,00 zł
do 9.00 kg
345,00 zł
do 10.00 kg
367,00 zł
do 11.00 kg
374,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
630,00 zł
do 45.00 kg
1.694,00 zł
do 70.00 kg
2.254,00 zł
do 100.00 kg
3.163,00 zł
do 150.00 kg
4.652,00 zł
do 250.00 kg
7.262,00 zł
do 3.00 kg
238,62 zł
do 5.00 kg
316,11 zł
do 6.00 kg
343,17 zł
do 7.00 kg
370,23 zł
do 8.00 kg
397,29 zł
do 9.00 kg
424,35 zł
do 10.00 kg
451,41 zł
do 11.00 kg
460,02 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
774,90 zł
do 45.00 kg
2.083,62 zł
do 70.00 kg
2.772,42 zł
do 100.00 kg
3.890,49 zł
do 150.00 kg
5.721,96 zł
do 250.00 kg
8.932,26 zł
Irlandia (IE)
do 5.00 kg
88,00 zł
do 6.00 kg
96,00 zł
do 7.00 kg
105,00 zł
do 8.00 kg
113,00 zł
do 9.00 kg
121,00 zł
do 10.00 kg
130,00 zł
do 11.00 kg
132,00 zł
do 12.00 kg
135,00 zł
do 13.00 kg
138,00 zł
do 14.00 kg
141,00 zł
do 15.00 kg
143,00 zł
do 16.00 kg
146,00 zł
do 17.00 kg
149,00 zł
do 18.00 kg
151,00 zł
do 19.00 kg
154,00 zł
do 20.00 kg
157,00 zł
do 21.00 kg
159,00 zł
do 22.00 kg
162,00 zł
do 23.00 kg
165,00 zł
do 24.00 kg
168,00 zł
do 25.00 kg
170,00 zł
do 26.00 kg
173,00 zł
do 27.00 kg
176,00 zł
do 28.00 kg
178,00 zł
do 29.00 kg
181,00 zł
do 30.00 kg
184,00 zł
do 35.00 kg
280,00 zł
do 40.00 kg
308,00 zł
do 45.00 kg
336,00 zł
do 50.00 kg
364,00 zł
do 55.00 kg
391,00 zł
do 60.00 kg
419,00 zł
do 65.00 kg
447,00 zł
do 70.00 kg
487,00 zł
do 80.00 kg
674,00 zł
do 100.00 kg
794,00 zł
do 150.00 kg
1.100,00 zł
do 260.00 kg
2.000,00 zł
do 5.00 kg
108,24 zł
do 6.00 kg
118,08 zł
do 7.00 kg
129,15 zł
do 8.00 kg
138,99 zł
do 9.00 kg
148,83 zł
do 10.00 kg
159,90 zł
do 11.00 kg
162,36 zł
do 12.00 kg
166,05 zł
do 13.00 kg
169,74 zł
do 14.00 kg
173,43 zł
do 15.00 kg
175,89 zł
do 16.00 kg
179,58 zł
do 17.00 kg
183,27 zł
do 18.00 kg
185,73 zł
do 19.00 kg
189,42 zł
do 20.00 kg
193,11 zł
do 21.00 kg
195,57 zł
do 22.00 kg
199,26 zł
do 23.00 kg
202,95 zł
do 24.00 kg
206,64 zł
do 25.00 kg
209,10 zł
do 26.00 kg
212,79 zł
do 27.00 kg
216,48 zł
do 28.00 kg
218,94 zł
do 29.00 kg
222,63 zł
do 30.00 kg
226,32 zł
do 35.00 kg
344,40 zł
do 40.00 kg
378,84 zł
do 45.00 kg
413,28 zł
do 50.00 kg
447,72 zł
do 55.00 kg
480,93 zł
do 60.00 kg
515,37 zł
do 65.00 kg
549,81 zł
do 70.00 kg
599,01 zł
do 80.00 kg
829,02 zł
do 100.00 kg
976,62 zł
do 150.00 kg
1.353,00 zł
do 260.00 kg
2.460,00 zł
Islandia (IS)
do 5.00 kg
156,00 zł
do 6.00 kg
175,00 zł
do 7.00 kg
194,00 zł
do 8.00 kg
212,00 zł
do 9.00 kg
231,00 zł
do 10.00 kg
250,00 zł
do 11.00 kg
262,00 zł
do 12.00 kg
274,00 zł
do 13.00 kg
287,00 zł
do 14.00 kg
299,00 zł
do 15.00 kg
311,00 zł
do 16.00 kg
323,00 zł
do 17.00 kg
335,00 zł
do 18.00 kg
347,00 zł
do 19.00 kg
360,00 zł
do 20.00 kg
372,00 zł
do 21.00 kg
384,00 zł
do 22.00 kg
396,00 zł
do 23.00 kg
408,00 zł
do 24.00 kg
421,00 zł
do 25.00 kg
433,00 zł
do 26.00 kg
445,00 zł
do 27.00 kg
457,00 zł
do 28.00 kg
469,00 zł
do 29.00 kg
481,00 zł
do 30.00 kg
494,00 zł
do 35.00 kg
764,00 zł
do 40.00 kg
826,00 zł
do 45.00 kg
887,00 zł
do 50.00 kg
949,00 zł
do 55.00 kg
1.010,00 zł
do 60.00 kg
1.072,00 zł
do 65.00 kg
1.134,00 zł
do 70.00 kg
1.232,00 zł
do 80.00 kg
1.398,00 zł
do 100.00 kg
1.628,00 zł
do 150.00 kg
2.800,00 zł
do 250.00 kg
3.761,00 zł
do 260.00 kg
3.900,00 zł
do 5.00 kg
191,88 zł
do 6.00 kg
215,25 zł
do 7.00 kg
238,62 zł
do 8.00 kg
260,76 zł
do 9.00 kg
284,13 zł
do 10.00 kg
307,50 zł
do 11.00 kg
322,26 zł
do 12.00 kg
337,02 zł
do 13.00 kg
353,01 zł
do 14.00 kg
367,77 zł
do 15.00 kg
382,53 zł
do 16.00 kg
397,29 zł
do 17.00 kg
412,05 zł
do 18.00 kg
426,81 zł
do 19.00 kg
442,80 zł
do 20.00 kg
457,56 zł
do 21.00 kg
472,32 zł
do 22.00 kg
487,08 zł
do 23.00 kg
501,84 zł
do 24.00 kg
517,83 zł
do 25.00 kg
532,59 zł
do 26.00 kg
547,35 zł
do 27.00 kg
562,11 zł
do 28.00 kg
576,87 zł
do 29.00 kg
591,63 zł
do 30.00 kg
607,62 zł
do 35.00 kg
939,72 zł
do 40.00 kg
1.015,98 zł
do 45.00 kg
1.091,01 zł
do 50.00 kg
1.167,27 zł
do 55.00 kg
1.242,30 zł
do 60.00 kg
1.318,56 zł
do 65.00 kg
1.394,82 zł
do 70.00 kg
1.515,36 zł
do 80.00 kg
1.719,54 zł
do 100.00 kg
2.002,44 zł
do 150.00 kg
3.444,00 zł
do 250.00 kg
4.626,03 zł
do 260.00 kg
4.797,00 zł
Izrael (IL)
do 3.00 kg
194,00 zł
do 5.00 kg
257,00 zł
do 6.00 kg
279,00 zł
do 7.00 kg
301,00 zł
do 8.00 kg
323,00 zł
do 9.00 kg
345,00 zł
do 10.00 kg
367,00 zł
do 11.00 kg
374,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
630,00 zł
do 45.00 kg
1.694,00 zł
do 70.00 kg
2.254,00 zł
do 100.00 kg
3.163,00 zł
do 150.00 kg
4.652,00 zł
do 250.00 kg
7.262,00 zł
do 3.00 kg
238,62 zł
do 5.00 kg
316,11 zł
do 6.00 kg
343,17 zł
do 7.00 kg
370,23 zł
do 8.00 kg
397,29 zł
do 9.00 kg
424,35 zł
do 10.00 kg
451,41 zł
do 11.00 kg
460,02 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
774,90 zł
do 45.00 kg
2.083,62 zł
do 70.00 kg
2.772,42 zł
do 100.00 kg
3.890,49 zł
do 150.00 kg
5.721,96 zł
do 250.00 kg
8.932,26 zł
Jamajka (JM)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Japonia (JP)
do 3.00 kg
188,00 zł
do 5.00 kg
255,00 zł
do 6.00 kg
275,00 zł
do 7.00 kg
299,00 zł
do 8.00 kg
320,00 zł
do 9.00 kg
340,00 zł
do 10.00 kg
365,00 zł
do 11.00 kg
370,00 zł
do 21.00 kg
520,00 zł
do 30.00 kg
625,00 zł
do 31.00 kg
1.330,00 zł
do 45.00 kg
1.640,00 zł
do 70.00 kg
2.180,00 zł
do 71.00 kg
2.300,00 zł
do 100.00 kg
3.180,00 zł
do 3.00 kg
231,24 zł
do 5.00 kg
313,65 zł
do 6.00 kg
338,25 zł
do 7.00 kg
367,77 zł
do 8.00 kg
393,60 zł
do 9.00 kg
418,20 zł
do 10.00 kg
448,95 zł
do 11.00 kg
455,10 zł
do 21.00 kg
639,60 zł
do 30.00 kg
768,75 zł
do 31.00 kg
1.635,90 zł
do 45.00 kg
2.017,20 zł
do 70.00 kg
2.681,40 zł
do 71.00 kg
2.829,00 zł
do 100.00 kg
3.911,40 zł
Jemen (YE)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Kajmany (KY)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Kamerun (CM)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Kanada (CA)
do 3.00 kg
194,00 zł
do 5.00 kg
257,00 zł
do 6.00 kg
279,00 zł
do 7.00 kg
301,00 zł
do 8.00 kg
323,00 zł
do 9.00 kg
345,00 zł
do 10.00 kg
367,00 zł
do 11.00 kg
374,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
630,00 zł
do 45.00 kg
1.694,00 zł
do 70.00 kg
2.254,00 zł
do 100.00 kg
3.163,00 zł
do 150.00 kg
4.652,00 zł
do 250.00 kg
7.262,00 zł
do 3.00 kg
238,62 zł
do 5.00 kg
316,11 zł
do 6.00 kg
343,17 zł
do 7.00 kg
370,23 zł
do 8.00 kg
397,29 zł
do 9.00 kg
424,35 zł
do 10.00 kg
451,41 zł
do 11.00 kg
460,02 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
774,90 zł
do 45.00 kg
2.083,62 zł
do 70.00 kg
2.772,42 zł
do 100.00 kg
3.890,49 zł
do 150.00 kg
5.721,96 zł
do 250.00 kg
8.932,26 zł
Katar (QA)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Kazachstan (KZ)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Kenia (KE)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Kirgistan (KG)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Kiribati (KI)
do 3.00 kg
226,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
327,00 zł
do 7.00 kg
351,00 zł
do 8.00 kg
376,00 zł
do 9.00 kg
400,00 zł
do 10.00 kg
425,00 zł
do 11.00 kg
433,00 zł
do 21.00 kg
608,00 zł
do 30.00 kg
733,00 zł
do 31.00 kg
1.638,00 zł
do 45.00 kg
2.023,00 zł
do 70.00 kg
2.880,00 zł
do 71.00 kg
2.909,00 zł
do 100.00 kg
3.724,00 zł
do 3.00 kg
277,98 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
402,21 zł
do 7.00 kg
431,73 zł
do 8.00 kg
462,48 zł
do 9.00 kg
492,00 zł
do 10.00 kg
522,75 zł
do 11.00 kg
532,59 zł
do 21.00 kg
747,84 zł
do 30.00 kg
901,59 zł
do 31.00 kg
2.014,74 zł
do 45.00 kg
2.488,29 zł
do 70.00 kg
3.542,40 zł
do 71.00 kg
3.578,07 zł
do 100.00 kg
4.580,52 zł
Kolumbia (CO)
do 3.00 kg
216,00 zł
do 5.00 kg
289,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
406,00 zł
do 11.00 kg
414,00 zł
do 21.00 kg
581,00 zł
do 30.00 kg
692,00 zł
do 31.00 kg
1.544,00 zł
do 45.00 kg
1.940,00 zł
do 70.00 kg
2.773,00 zł
do 100.00 kg
3.550,00 zł
do 3.00 kg
265,68 zł
do 5.00 kg
355,47 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
499,38 zł
do 11.00 kg
509,22 zł
do 21.00 kg
714,63 zł
do 30.00 kg
851,16 zł
do 31.00 kg
1.899,12 zł
do 45.00 kg
2.386,20 zł
do 70.00 kg
3.410,79 zł
do 100.00 kg
4.366,50 zł
Kongo (CG)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Korea Południowa (KR)
do 3.00 kg
194,00 zł
do 5.00 kg
257,00 zł
do 6.00 kg
279,00 zł
do 7.00 kg
301,00 zł
do 8.00 kg
323,00 zł
do 9.00 kg
345,00 zł
do 10.00 kg
367,00 zł
do 11.00 kg
374,00 zł
do 21.00 kg
522,00 zł
do 30.00 kg
630,00 zł
do 45.00 kg
1.694,00 zł
do 70.00 kg
2.254,00 zł
do 100.00 kg
3.163,00 zł
do 150.00 kg
4.652,00 zł
do 250.00 kg
7.262,00 zł
do 3.00 kg
238,62 zł
do 5.00 kg
316,11 zł
do 6.00 kg
343,17 zł
do 7.00 kg
370,23 zł
do 8.00 kg
397,29 zł
do 9.00 kg
424,35 zł
do 10.00 kg
451,41 zł
do 11.00 kg
460,02 zł
do 21.00 kg
642,06 zł
do 30.00 kg
774,90 zł
do 45.00 kg
2.083,62 zł
do 70.00 kg
2.772,42 zł
do 100.00 kg
3.890,49 zł
do 150.00 kg
5.721,96 zł
do 250.00 kg
8.932,26 zł
Kosowo (XK)
do 5.00 kg
156,00 zł
do 6.00 kg
175,00 zł
do 7.00 kg
194,00 zł
do 8.00 kg
212,00 zł
do 9.00 kg
231,00 zł
do 10.00 kg
250,00 zł
do 11.00 kg
262,00 zł
do 12.00 kg
274,00 zł
do 13.00 kg
287,00 zł
do 14.00 kg
299,00 zł
do 15.00 kg
311,00 zł
do 16.00 kg
323,00 zł
do 17.00 kg
335,00 zł
do 18.00 kg
347,00 zł
do 19.00 kg
360,00 zł
do 20.00 kg
372,00 zł
do 21.00 kg
384,00 zł
do 22.00 kg
396,00 zł
do 23.00 kg
408,00 zł
do 24.00 kg
421,00 zł
do 25.00 kg
433,00 zł
do 26.00 kg
445,00 zł
do 27.00 kg
457,00 zł
do 28.00 kg
469,00 zł
do 29.00 kg
481,00 zł
do 30.00 kg
494,00 zł
do 35.00 kg
764,00 zł
do 40.00 kg
826,00 zł
do 45.00 kg
887,00 zł
do 50.00 kg
949,00 zł
do 55.00 kg
1.010,00 zł
do 60.00 kg
1.072,00 zł
do 65.00 kg
1.134,00 zł
do 70.00 kg
1.232,00 zł
do 80.00 kg
1.398,00 zł
do 100.00 kg
1.628,00 zł
do 150.00 kg
2.800,00 zł
do 250.00 kg
3.761,00 zł
do 260.00 kg
3.900,00 zł
do 5.00 kg
191,88 zł
do 6.00 kg
215,25 zł
do 7.00 kg
238,62 zł
do 8.00 kg
260,76 zł
do 9.00 kg
284,13 zł
do 10.00 kg
307,50 zł
do 11.00 kg
322,26 zł
do 12.00 kg
337,02 zł
do 13.00 kg
353,01 zł
do 14.00 kg
367,77 zł
do 15.00 kg
382,53 zł
do 16.00 kg
397,29 zł
do 17.00 kg
412,05 zł
do 18.00 kg
426,81 zł
do 19.00 kg
442,80 zł
do 20.00 kg
457,56 zł
do 21.00 kg
472,32 zł
do 22.00 kg
487,08 zł
do 23.00 kg
501,84 zł
do 24.00 kg
517,83 zł
do 25.00 kg
532,59 zł
do 26.00 kg
547,35 zł
do 27.00 kg
562,11 zł
do 28.00 kg
576,87 zł
do 29.00 kg
591,63 zł
do 30.00 kg
607,62 zł
do 35.00 kg
939,72 zł
do 40.00 kg
1.015,98 zł
do 45.00 kg
1.091,01 zł
do 50.00 kg
1.167,27 zł
do 55.00 kg
1.242,30 zł
do 60.00 kg
1.318,56 zł
do 65.00 kg
1.394,82 zł
do 70.00 kg
1.515,36 zł
do 80.00 kg
1.719,54 zł
do 100.00 kg
2.002,44 zł
do 150.00 kg
3.444,00 zł
do 250.00 kg
4.626,03 zł
do 260.00 kg
4.797,00 zł
Kostaryka (CR)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Kuba (CU)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00 zł
do 30.00 kg
647,00 zł
do 31.00 kg
1.439,00 zł
do 45.00 kg
1.772,00 zł
do 70.00 kg
2.400,00 zł
do 71.00 kg
2.428,00 zł
do 100.00 kg
3.217,00 zł
do 150.00 kg
5.069,00 zł
do 250.00 kg
7.839,00 zł
do 3.00 kg
242,31 zł
do 5.00 kg
323,49 zł
do 6.00 kg
351,78 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
407,13 zł
do 9.00 kg
435,42 zł
do 10.00 kg
463,71 zł
do 11.00 kg
473,55 zł
do 21.00 kg
659,28 zł
do 30.00 kg
795,81 zł
do 31.00 kg
1.769,97 zł
do 45.00 kg
2.179,56 zł
do 70.00 kg
2.952,00 zł
do 71.00 kg
2.986,44 zł
do 100.00 kg
3.956,91 zł
do 150.00 kg
6.234,87 zł
do 250.00 kg
9.641,97 zł
Kuwejt (KW)
do 3.00 kg
197,00 zł
do 5.00 kg
263,00 zł
do 6.00 kg
286,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
331,00 zł
do 9.00 kg
354,00 zł
do 10.00 kg
377,00 zł
do 11.00 kg
385,00 zł
do 21.00 kg
536,00