Cennik międzynarodowyKraj Ceny netto Ceny brutto
Afganistan (AF)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Albania (AL)
do 5.00 kg
205,00 zł
do 6.00 kg
230,00 zł
do 7.00 kg
254,00 zł
do 8.00 kg
279,00 zł
do 9.00 kg
303,00 zł
do 10.00 kg
327,00 zł
do 11.00 kg
343,00 zł
do 12.00 kg
358,00 zł
do 13.00 kg
374,00 zł
do 14.00 kg
389,00 zł
do 15.00 kg
405,00 zł
do 16.00 kg
420,00 zł
do 17.00 kg
436,00 zł
do 18.00 kg
451,00 zł
do 19.00 kg
467,00 zł
do 20.00 kg
482,00 zł
do 21.00 kg
498,00 zł
do 22.00 kg
513,00 zł
do 23.00 kg
529,00 zł
do 24.00 kg
544,00 zł
do 25.00 kg
559,00 zł
do 26.00 kg
575,00 zł
do 27.00 kg
590,00 zł
do 28.00 kg
606,00 zł
do 29.00 kg
621,00 zł
do 30.00 kg
637,00 zł
do 35.00 kg
996,00 zł
do 40.00 kg
1.074,00 zł
do 45.00 kg
1.153,00 zł
do 50.00 kg
1.231,00 zł
do 55.00 kg
1.309,00 zł
do 60.00 kg
1.388,00 zł
do 65.00 kg
1.466,00 zł
do 70.00 kg
1.594,00 zł
do 80.00 kg
1.809,00 zł
do 100.00 kg
2.099,00 zł
do 150.00 kg
3.200,00 zł
do 250.00 kg
4.150,00 zł
do 260.00 kg
4.550,00 zł
do 5.00 kg
252,15 zł
do 6.00 kg
282,90 zł
do 7.00 kg
312,42 zł
do 8.00 kg
343,17 zł
do 9.00 kg
372,69 zł
do 10.00 kg
402,21 zł
do 11.00 kg
421,89 zł
do 12.00 kg
440,34 zł
do 13.00 kg
460,02 zł
do 14.00 kg
478,47 zł
do 15.00 kg
498,15 zł
do 16.00 kg
516,60 zł
do 17.00 kg
536,28 zł
do 18.00 kg
554,73 zł
do 19.00 kg
574,41 zł
do 20.00 kg
592,86 zł
do 21.00 kg
612,54 zł
do 22.00 kg
630,99 zł
do 23.00 kg
650,67 zł
do 24.00 kg
669,12 zł
do 25.00 kg
687,57 zł
do 26.00 kg
707,25 zł
do 27.00 kg
725,70 zł
do 28.00 kg
745,38 zł
do 29.00 kg
763,83 zł
do 30.00 kg
783,51 zł
do 35.00 kg
1.225,08 zł
do 40.00 kg
1.321,02 zł
do 45.00 kg
1.418,19 zł
do 50.00 kg
1.514,13 zł
do 55.00 kg
1.610,07 zł
do 60.00 kg
1.707,24 zł
do 65.00 kg
1.803,18 zł
do 70.00 kg
1.960,62 zł
do 80.00 kg
2.225,07 zł
do 100.00 kg
2.581,77 zł
do 150.00 kg
3.936,00 zł
do 250.00 kg
5.104,50 zł
do 260.00 kg
5.596,50 zł
Algieria (DZ)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Andora (AD)
do 5.00 kg
113,00 zł
do 6.00 kg
124,00 zł
do 7.00 kg
134,00 zł
do 8.00 kg
145,00 zł
do 9.00 kg
155,00 zł
do 10.00 kg
165,00 zł
do 11.00 kg
168,00 zł
do 12.00 kg
171,00 zł
do 13.00 kg
174,00 zł
do 14.00 kg
176,00 zł
do 15.00 kg
179,00 zł
do 16.00 kg
182,00 zł
do 17.00 kg
184,00 zł
do 18.00 kg
187,00 zł
do 19.00 kg
190,00 zł
do 20.00 kg
193,00 zł
do 21.00 kg
195,00 zł
do 22.00 kg
198,00 zł
do 23.00 kg
201,00 zł
do 24.00 kg
203,00 zł
do 25.00 kg
206,00 zł
do 26.00 kg
209,00 zł
do 27.00 kg
212,00 zł
do 28.00 kg
214,00 zł
do 29.00 kg
217,00 zł
do 30.00 kg
220,00 zł
do 35.00 kg
345,00 zł
do 40.00 kg
378,00 zł
do 45.00 kg
410,00 zł
do 50.00 kg
443,00 zł
do 55.00 kg
476,00 zł
do 60.00 kg
509,00 zł
do 65.00 kg
541,00 zł
do 70.00 kg
591,00 zł
do 80.00 kg
833,00 zł
do 100.00 kg
976,00 zł
do 150.00 kg
1.570,00 zł
do 260.00 kg
2.520,00 zł
do 5.00 kg
138,99 zł
do 6.00 kg
152,52 zł
do 7.00 kg
164,82 zł
do 8.00 kg
178,35 zł
do 9.00 kg
190,65 zł
do 10.00 kg
202,95 zł
do 11.00 kg
206,64 zł
do 12.00 kg
210,33 zł
do 13.00 kg
214,02 zł
do 14.00 kg
216,48 zł
do 15.00 kg
220,17 zł
do 16.00 kg
223,86 zł
do 17.00 kg
226,32 zł
do 18.00 kg
230,01 zł
do 19.00 kg
233,70 zł
do 20.00 kg
237,39 zł
do 21.00 kg
239,85 zł
do 22.00 kg
243,54 zł
do 23.00 kg
247,23 zł
do 24.00 kg
249,69 zł
do 25.00 kg
253,38 zł
do 26.00 kg
257,07 zł
do 27.00 kg
260,76 zł
do 28.00 kg
263,22 zł
do 29.00 kg
266,91 zł
do 30.00 kg
270,60 zł
do 35.00 kg
424,35 zł
do 40.00 kg
464,94 zł
do 45.00 kg
504,30 zł
do 50.00 kg
544,89 zł
do 55.00 kg
585,48 zł
do 60.00 kg
626,07 zł
do 65.00 kg
665,43 zł
do 70.00 kg
726,93 zł
do 80.00 kg
1.024,59 zł
do 100.00 kg
1.200,48 zł
do 150.00 kg
1.931,10 zł
do 260.00 kg
3.099,60 zł
Angola (AO)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Anguilla (AI)
do 3.00 kg
291,00 zł
do 5.00 kg
389,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
483,00 zł
do 9.00 kg
515,00 zł
do 10.00 kg
547,00 zł
do 11.00 kg
557,00 zł
do 21.00 kg
782,00 zł
do 30.00 kg
932,00 zł
do 31.00 kg
2.079,00 zł
do 45.00 kg
2.613,00 zł
do 70.00 kg
3.734,00 zł
do 100.00 kg
3.769,00 zł
do 3.00 kg
357,93 zł
do 5.00 kg
478,47 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
594,09 zł
do 9.00 kg
633,45 zł
do 10.00 kg
672,81 zł
do 11.00 kg
685,11 zł
do 21.00 kg
961,86 zł
do 30.00 kg
1.146,36 zł
do 31.00 kg
2.557,17 zł
do 45.00 kg
3.213,99 zł
do 70.00 kg
4.592,82 zł
do 100.00 kg
4.635,87 zł
Antigua i Barbuda (AG)
do 3.00 kg
291,00 zł
do 5.00 kg
389,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
483,00 zł
do 9.00 kg
515,00 zł
do 10.00 kg
547,00 zł
do 11.00 kg
557,00 zł
do 21.00 kg
782,00 zł
do 30.00 kg
932,00 zł
do 31.00 kg
2.079,00 zł
do 45.00 kg
2.613,00 zł
do 70.00 kg
3.734,00 zł
do 100.00 kg
3.769,00 zł
do 3.00 kg
357,93 zł
do 5.00 kg
478,47 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
594,09 zł
do 9.00 kg
633,45 zł
do 10.00 kg
672,81 zł
do 11.00 kg
685,11 zł
do 21.00 kg
961,86 zł
do 30.00 kg
1.146,36 zł
do 31.00 kg
2.557,17 zł
do 45.00 kg
3.213,99 zł
do 70.00 kg
4.592,82 zł
do 100.00 kg
4.635,87 zł
Arabia Saudyjska (SA)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Argentyna (AR)
do 3.00 kg
291,00 zł
do 5.00 kg
389,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
483,00 zł
do 9.00 kg
515,00 zł
do 10.00 kg
547,00 zł
do 11.00 kg
557,00 zł
do 21.00 kg
782,00 zł
do 30.00 kg
932,00 zł
do 31.00 kg
2.079,00 zł
do 45.00 kg
2.613,00 zł
do 70.00 kg
3.734,00 zł
do 100.00 kg
3.769,00 zł
do 3.00 kg
357,93 zł
do 5.00 kg
478,47 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
594,09 zł
do 9.00 kg
633,45 zł
do 10.00 kg
672,81 zł
do 11.00 kg
685,11 zł
do 21.00 kg
961,86 zł
do 30.00 kg
1.146,36 zł
do 31.00 kg
2.557,17 zł
do 45.00 kg
3.213,99 zł
do 70.00 kg
4.592,82 zł
do 100.00 kg
4.635,87 zł
Armenia (AM)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Aruba (AW)
do 3.00 kg
291,00 zł
do 5.00 kg
389,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
483,00 zł
do 9.00 kg
515,00 zł
do 10.00 kg
547,00 zł
do 11.00 kg
557,00 zł
do 21.00 kg
782,00 zł
do 30.00 kg
932,00 zł
do 31.00 kg
2.079,00 zł
do 45.00 kg
2.613,00 zł
do 70.00 kg
3.734,00 zł
do 100.00 kg
3.769,00 zł
do 3.00 kg
357,93 zł
do 5.00 kg
478,47 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
594,09 zł
do 9.00 kg
633,45 zł
do 10.00 kg
672,81 zł
do 11.00 kg
685,11 zł
do 21.00 kg
961,86 zł
do 30.00 kg
1.146,36 zł
do 31.00 kg
2.557,17 zł
do 45.00 kg
3.213,99 zł
do 70.00 kg
4.592,82 zł
do 100.00 kg
4.635,87 zł
Australia (AU)
do 3.00 kg
253,00 zł
do 5.00 kg
336,00 zł
do 6.00 kg
365,00 zł
do 7.00 kg
394,00 zł
do 8.00 kg
424,00 zł
do 9.00 kg
453,00 zł
do 10.00 kg
482,00 zł
do 11.00 kg
491,00 zł
do 21.00 kg
690,00 zł
do 30.00 kg
831,00 zł
do 31.00 kg
1.768,00 zł
do 45.00 kg
2.196,00 zł
do 70.00 kg
2.919,00 zł
do 71.00 kg
3.085,00 zł
do 100.00 kg
4.252,00 zł
do 3.00 kg
311,19 zł
do 5.00 kg
413,28 zł
do 6.00 kg
448,95 zł
do 7.00 kg
484,62 zł
do 8.00 kg
521,52 zł
do 9.00 kg
557,19 zł
do 10.00 kg
592,86 zł
do 11.00 kg
603,93 zł
do 21.00 kg
848,70 zł
do 30.00 kg
1.022,13 zł
do 31.00 kg
2.174,64 zł
do 45.00 kg
2.701,08 zł
do 70.00 kg
3.590,37 zł
do 71.00 kg
3.794,55 zł
do 100.00 kg
5.229,96 zł
Austria (AT)
do 5.00 kg
103,00 zł
do 6.00 kg
114,00 zł
do 7.00 kg
125,00 zł
do 8.00 kg
136,00 zł
do 9.00 kg
147,00 zł
do 10.00 kg
158,00 zł
do 11.00 kg
160,00 zł
do 12.00 kg
162,00 zł
do 13.00 kg
165,00 zł
do 14.00 kg
167,00 zł
do 15.00 kg
169,00 zł
do 16.00 kg
171,00 zł
do 17.00 kg
173,00 zł
do 18.00 kg
176,00 zł
do 19.00 kg
178,00 zł
do 20.00 kg
180,00 zł
do 21.00 kg
182,00 zł
do 22.00 kg
184,00 zł
do 23.00 kg
187,00 zł
do 24.00 kg
189,00 zł
do 25.00 kg
191,00 zł
do 26.00 kg
193,00 zł
do 27.00 kg
196,00 zł
do 28.00 kg
198,00 zł
do 29.00 kg
200,00 zł
do 30.00 kg
202,00 zł
do 35.00 kg
309,00 zł
do 40.00 kg
332,00 zł
do 45.00 kg
355,00 zł
do 50.00 kg
378,00 zł
do 55.00 kg
401,00 zł
do 60.00 kg
424,00 zł
do 65.00 kg
447,00 zł
do 70.00 kg
483,00 zł
do 80.00 kg
683,00 zł
do 100.00 kg
814,00 zł
do 150.00 kg
1.120,00 zł
do 250.00 kg
2.600,00 zł
do 5.00 kg
126,69 zł
do 6.00 kg
140,22 zł
do 7.00 kg
153,75 zł
do 8.00 kg
167,28 zł
do 9.00 kg
180,81 zł
do 10.00 kg
194,34 zł
do 11.00 kg
196,80 zł
do 12.00 kg
199,26 zł
do 13.00 kg
202,95 zł
do 14.00 kg
205,41 zł
do 15.00 kg
207,87 zł
do 16.00 kg
210,33 zł
do 17.00 kg
212,79 zł
do 18.00 kg
216,48 zł
do 19.00 kg
218,94 zł
do 20.00 kg
221,40 zł
do 21.00 kg
223,86 zł
do 22.00 kg
226,32 zł
do 23.00 kg
230,01 zł
do 24.00 kg
232,47 zł
do 25.00 kg
234,93 zł
do 26.00 kg
237,39 zł
do 27.00 kg
241,08 zł
do 28.00 kg
243,54 zł
do 29.00 kg
246,00 zł
do 30.00 kg
248,46 zł
do 35.00 kg
380,07 zł
do 40.00 kg
408,36 zł
do 45.00 kg
436,65 zł
do 50.00 kg
464,94 zł
do 55.00 kg
493,23 zł
do 60.00 kg
521,52 zł
do 65.00 kg
549,81 zł
do 70.00 kg
594,09 zł
do 80.00 kg
840,09 zł
do 100.00 kg
1.001,22 zł
do 150.00 kg
1.377,60 zł
do 250.00 kg
3.198,00 zł
Azerbejdżan (AZ)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Bahamy (BS)
do 3.00 kg
291,00 zł
do 5.00 kg
389,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
483,00 zł
do 9.00 kg
515,00 zł
do 10.00 kg
547,00 zł
do 11.00 kg
557,00 zł
do 21.00 kg
782,00 zł
do 30.00 kg
932,00 zł
do 31.00 kg
2.079,00 zł
do 45.00 kg
2.613,00 zł
do 70.00 kg
3.734,00 zł
do 100.00 kg
3.769,00 zł
do 3.00 kg
357,93 zł
do 5.00 kg
478,47 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
594,09 zł
do 9.00 kg
633,45 zł
do 10.00 kg
672,81 zł
do 11.00 kg
685,11 zł
do 21.00 kg
961,86 zł
do 30.00 kg
1.146,36 zł
do 31.00 kg
2.557,17 zł
do 45.00 kg
3.213,99 zł
do 70.00 kg
4.592,82 zł
do 100.00 kg
4.635,87 zł
Bahrajn (BH)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Bangladesz (BD)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Belgia (BE)
do 5.00 kg
103,00 zł
do 6.00 kg
114,00 zł
do 7.00 kg
125,00 zł
do 8.00 kg
136,00 zł
do 9.00 kg
147,00 zł
do 10.00 kg
158,00 zł
do 11.00 kg
160,00 zł
do 12.00 kg
162,00 zł
do 13.00 kg
165,00 zł
do 14.00 kg
167,00 zł
do 15.00 kg
169,00 zł
do 16.00 kg
171,00 zł
do 17.00 kg
173,00 zł
do 18.00 kg
176,00 zł
do 19.00 kg
178,00 zł
do 20.00 kg
180,00 zł
do 21.00 kg
182,00 zł
do 22.00 kg
184,00 zł
do 23.00 kg
187,00 zł
do 24.00 kg
189,00 zł
do 25.00 kg
191,00 zł
do 26.00 kg
193,00 zł
do 27.00 kg
196,00 zł
do 28.00 kg
198,00 zł
do 29.00 kg
200,00 zł
do 30.00 kg
202,00 zł
do 35.00 kg
309,00 zł
do 40.00 kg
332,00 zł
do 45.00 kg
355,00 zł
do 50.00 kg
378,00 zł
do 55.00 kg
401,00 zł
do 60.00 kg
424,00 zł
do 65.00 kg
447,00 zł
do 70.00 kg
483,00 zł
do 80.00 kg
683,00 zł
do 100.00 kg
814,00 zł
do 150.00 kg
1.120,00 zł
do 250.00 kg
2.600,00 zł
do 5.00 kg
126,69 zł
do 6.00 kg
140,22 zł
do 7.00 kg
153,75 zł
do 8.00 kg
167,28 zł
do 9.00 kg
180,81 zł
do 10.00 kg
194,34 zł
do 11.00 kg
196,80 zł
do 12.00 kg
199,26 zł
do 13.00 kg
202,95 zł
do 14.00 kg
205,41 zł
do 15.00 kg
207,87 zł
do 16.00 kg
210,33 zł
do 17.00 kg
212,79 zł
do 18.00 kg
216,48 zł
do 19.00 kg
218,94 zł
do 20.00 kg
221,40 zł
do 21.00 kg
223,86 zł
do 22.00 kg
226,32 zł
do 23.00 kg
230,01 zł
do 24.00 kg
232,47 zł
do 25.00 kg
234,93 zł
do 26.00 kg
237,39 zł
do 27.00 kg
241,08 zł
do 28.00 kg
243,54 zł
do 29.00 kg
246,00 zł
do 30.00 kg
248,46 zł
do 35.00 kg
380,07 zł
do 40.00 kg
408,36 zł
do 45.00 kg
436,65 zł
do 50.00 kg
464,94 zł
do 55.00 kg
493,23 zł
do 60.00 kg
521,52 zł
do 65.00 kg
549,81 zł
do 70.00 kg
594,09 zł
do 80.00 kg
840,09 zł
do 100.00 kg
1.001,22 zł
do 150.00 kg
1.377,60 zł
do 250.00 kg
3.198,00 zł
Belize (BZ)
do 3.00 kg
291,00 zł
do 5.00 kg
389,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
483,00 zł
do 9.00 kg
515,00 zł
do 10.00 kg
547,00 zł
do 11.00 kg
557,00 zł
do 21.00 kg
782,00 zł
do 30.00 kg
932,00 zł
do 31.00 kg
2.079,00 zł
do 45.00 kg
2.613,00 zł
do 70.00 kg
3.734,00 zł
do 100.00 kg
3.769,00 zł
do 3.00 kg
357,93 zł
do 5.00 kg
478,47 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
594,09 zł
do 9.00 kg
633,45 zł
do 10.00 kg
672,81 zł
do 11.00 kg
685,11 zł
do 21.00 kg
961,86 zł
do 30.00 kg
1.146,36 zł
do 31.00 kg
2.557,17 zł
do 45.00 kg
3.213,99 zł
do 70.00 kg
4.592,82 zł
do 100.00 kg
4.635,87 zł
Benin (BJ)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Bermudy (BM)
do 3.00 kg
291,00 zł
do 5.00 kg
389,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
483,00 zł
do 9.00 kg
515,00 zł
do 10.00 kg
547,00 zł
do 11.00 kg
557,00 zł
do 21.00 kg
782,00 zł
do 30.00 kg
932,00 zł
do 31.00 kg
2.079,00 zł
do 45.00 kg
2.613,00 zł
do 70.00 kg
3.734,00 zł
do 100.00 kg
3.769,00 zł
do 3.00 kg
357,93 zł
do 5.00 kg
478,47 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
594,09 zł
do 9.00 kg
633,45 zł
do 10.00 kg
672,81 zł
do 11.00 kg
685,11 zł
do 21.00 kg
961,86 zł
do 30.00 kg
1.146,36 zł
do 31.00 kg
2.557,17 zł
do 45.00 kg
3.213,99 zł
do 70.00 kg
4.592,82 zł
do 100.00 kg
4.635,87 zł
Bhutan (BT)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Białoruś (BY)
do 5.00 kg
205,00 zł
do 6.00 kg
230,00 zł
do 7.00 kg
254,00 zł
do 8.00 kg
279,00 zł
do 9.00 kg
303,00 zł
do 10.00 kg
327,00 zł
do 11.00 kg
343,00 zł
do 12.00 kg
358,00 zł
do 13.00 kg
374,00 zł
do 14.00 kg
389,00 zł
do 15.00 kg
405,00 zł
do 16.00 kg
420,00 zł
do 17.00 kg
436,00 zł
do 18.00 kg
451,00 zł
do 19.00 kg
467,00 zł
do 20.00 kg
482,00 zł
do 21.00 kg
498,00 zł
do 22.00 kg
513,00 zł
do 23.00 kg
529,00 zł
do 24.00 kg
544,00 zł
do 25.00 kg
559,00 zł
do 26.00 kg
575,00 zł
do 27.00 kg
590,00 zł
do 28.00 kg
606,00 zł
do 29.00 kg
621,00 zł
do 30.00 kg
637,00 zł
do 35.00 kg
996,00 zł
do 40.00 kg
1.074,00 zł
do 45.00 kg
1.153,00 zł
do 50.00 kg
1.231,00 zł
do 55.00 kg
1.309,00 zł
do 60.00 kg
1.388,00 zł
do 65.00 kg
1.466,00 zł
do 70.00 kg
1.594,00 zł
do 80.00 kg
1.809,00 zł
do 100.00 kg
2.099,00 zł
do 150.00 kg
3.200,00 zł
do 250.00 kg
4.150,00 zł
do 260.00 kg
4.550,00 zł
do 5.00 kg
252,15 zł
do 6.00 kg
282,90 zł
do 7.00 kg
312,42 zł
do 8.00 kg
343,17 zł
do 9.00 kg
372,69 zł
do 10.00 kg
402,21 zł
do 11.00 kg
421,89 zł
do 12.00 kg
440,34 zł
do 13.00 kg
460,02 zł
do 14.00 kg
478,47 zł
do 15.00 kg
498,15 zł
do 16.00 kg
516,60 zł
do 17.00 kg
536,28 zł
do 18.00 kg
554,73 zł
do 19.00 kg
574,41 zł
do 20.00 kg
592,86 zł
do 21.00 kg
612,54 zł
do 22.00 kg
630,99 zł
do 23.00 kg
650,67 zł
do 24.00 kg
669,12 zł
do 25.00 kg
687,57 zł
do 26.00 kg
707,25 zł
do 27.00 kg
725,70 zł
do 28.00 kg
745,38 zł
do 29.00 kg
763,83 zł
do 30.00 kg
783,51 zł
do 35.00 kg
1.225,08 zł
do 40.00 kg
1.321,02 zł
do 45.00 kg
1.418,19 zł
do 50.00 kg
1.514,13 zł
do 55.00 kg
1.610,07 zł
do 60.00 kg
1.707,24 zł
do 65.00 kg
1.803,18 zł
do 70.00 kg
1.960,62 zł
do 80.00 kg
2.225,07 zł
do 100.00 kg
2.581,77 zł
do 150.00 kg
3.936,00 zł
do 250.00 kg
5.104,50 zł
do 260.00 kg
5.596,50 zł
Boliwia (BO)
do 3.00 kg
291,00 zł
do 5.00 kg
389,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
483,00 zł
do 9.00 kg
515,00 zł
do 10.00 kg
547,00 zł
do 11.00 kg
557,00 zł
do 21.00 kg
782,00 zł
do 30.00 kg
932,00 zł
do 31.00 kg
2.079,00 zł
do 45.00 kg
2.613,00 zł
do 70.00 kg
3.734,00 zł
do 100.00 kg
3.769,00 zł
do 3.00 kg
357,93 zł
do 5.00 kg
478,47 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
594,09 zł
do 9.00 kg
633,45 zł
do 10.00 kg
672,81 zł
do 11.00 kg
685,11 zł
do 21.00 kg
961,86 zł
do 30.00 kg
1.146,36 zł
do 31.00 kg
2.557,17 zł
do 45.00 kg
3.213,99 zł
do 70.00 kg
4.592,82 zł
do 100.00 kg
4.635,87 zł
Bośnia i Hercegowina (BA)
do 5.00 kg
205,00 zł
do 6.00 kg
230,00 zł
do 7.00 kg
254,00 zł
do 8.00 kg
279,00 zł
do 9.00 kg
303,00 zł
do 10.00 kg
327,00 zł
do 11.00 kg
343,00 zł
do 12.00 kg
358,00 zł
do 13.00 kg
374,00 zł
do 14.00 kg
389,00 zł
do 15.00 kg
405,00 zł
do 16.00 kg
420,00 zł
do 17.00 kg
436,00 zł
do 18.00 kg
451,00 zł
do 19.00 kg
467,00 zł
do 20.00 kg
482,00 zł
do 21.00 kg
498,00 zł
do 22.00 kg
513,00 zł
do 23.00 kg
529,00 zł
do 24.00 kg
544,00 zł
do 25.00 kg
559,00 zł
do 26.00 kg
575,00 zł
do 27.00 kg
590,00 zł
do 28.00 kg
606,00 zł
do 29.00 kg
621,00 zł
do 30.00 kg
637,00 zł
do 35.00 kg
996,00 zł
do 40.00 kg
1.074,00 zł
do 45.00 kg
1.153,00 zł
do 50.00 kg
1.231,00 zł
do 55.00 kg
1.309,00 zł
do 60.00 kg
1.388,00 zł
do 65.00 kg
1.466,00 zł
do 70.00 kg
1.594,00 zł
do 80.00 kg
1.809,00 zł
do 100.00 kg
2.099,00 zł
do 150.00 kg
3.200,00 zł
do 250.00 kg
4.150,00 zł
do 260.00 kg
4.550,00 zł
do 5.00 kg
252,15 zł
do 6.00 kg
282,90 zł
do 7.00 kg
312,42 zł
do 8.00 kg
343,17 zł
do 9.00 kg
372,69 zł
do 10.00 kg
402,21 zł
do 11.00 kg
421,89 zł
do 12.00 kg
440,34 zł
do 13.00 kg
460,02 zł
do 14.00 kg
478,47 zł
do 15.00 kg
498,15 zł
do 16.00 kg
516,60 zł
do 17.00 kg
536,28 zł
do 18.00 kg
554,73 zł
do 19.00 kg
574,41 zł
do 20.00 kg
592,86 zł
do 21.00 kg
612,54 zł
do 22.00 kg
630,99 zł
do 23.00 kg
650,67 zł
do 24.00 kg
669,12 zł
do 25.00 kg
687,57 zł
do 26.00 kg
707,25 zł
do 27.00 kg
725,70 zł
do 28.00 kg
745,38 zł
do 29.00 kg
763,83 zł
do 30.00 kg
783,51 zł
do 35.00 kg
1.225,08 zł
do 40.00 kg
1.321,02 zł
do 45.00 kg
1.418,19 zł
do 50.00 kg
1.514,13 zł
do 55.00 kg
1.610,07 zł
do 60.00 kg
1.707,24 zł
do 65.00 kg
1.803,18 zł
do 70.00 kg
1.960,62 zł
do 80.00 kg
2.225,07 zł
do 100.00 kg
2.581,77 zł
do 150.00 kg
3.936,00 zł
do 250.00 kg
5.104,50 zł
do 260.00 kg
5.596,50 zł
Botswana (BW)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Brazylia (BR)
do 3.00 kg
291,00 zł
do 5.00 kg
389,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
483,00 zł
do 9.00 kg
515,00 zł
do 10.00 kg
547,00 zł
do 11.00 kg
557,00 zł
do 21.00 kg
782,00 zł
do 30.00 kg
932,00 zł
do 31.00 kg
2.079,00 zł
do 45.00 kg
2.613,00 zł
do 70.00 kg
3.734,00 zł
do 100.00 kg
3.769,00 zł
do 3.00 kg
357,93 zł
do 5.00 kg
478,47 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
594,09 zł
do 9.00 kg
633,45 zł
do 10.00 kg
672,81 zł
do 11.00 kg
685,11 zł
do 21.00 kg
961,86 zł
do 30.00 kg
1.146,36 zł
do 31.00 kg
2.557,17 zł
do 45.00 kg
3.213,99 zł
do 70.00 kg
4.592,82 zł
do 100.00 kg
4.635,87 zł
Brunei (BN)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Bułgaria (BG)
do 5.00 kg
113,00 zł
do 6.00 kg
124,00 zł
do 7.00 kg
134,00 zł
do 8.00 kg
145,00 zł
do 9.00 kg
155,00 zł
do 10.00 kg
165,00 zł
do 11.00 kg
168,00 zł
do 12.00 kg
171,00 zł
do 13.00 kg
174,00 zł
do 14.00 kg
176,00 zł
do 15.00 kg
179,00 zł
do 16.00 kg
182,00 zł
do 17.00 kg
184,00 zł
do 18.00 kg
187,00 zł
do 19.00 kg
190,00 zł
do 20.00 kg
193,00 zł
do 21.00 kg
195,00 zł
do 22.00 kg
198,00 zł
do 23.00 kg
201,00 zł
do 24.00 kg
203,00 zł
do 25.00 kg
206,00 zł
do 26.00 kg
209,00 zł
do 27.00 kg
212,00 zł
do 28.00 kg
214,00 zł
do 29.00 kg
217,00 zł
do 30.00 kg
220,00 zł
do 35.00 kg
345,00 zł
do 40.00 kg
378,00 zł
do 45.00 kg
410,00 zł
do 50.00 kg
443,00 zł
do 55.00 kg
476,00 zł
do 60.00 kg
509,00 zł
do 65.00 kg
541,00 zł
do 70.00 kg
591,00 zł
do 80.00 kg
833,00 zł
do 100.00 kg
976,00 zł
do 150.00 kg
1.570,00 zł
do 260.00 kg
2.520,00 zł
do 5.00 kg
138,99 zł
do 6.00 kg
152,52 zł
do 7.00 kg
164,82 zł
do 8.00 kg
178,35 zł
do 9.00 kg
190,65 zł
do 10.00 kg
202,95 zł
do 11.00 kg
206,64 zł
do 12.00 kg
210,33 zł
do 13.00 kg
214,02 zł
do 14.00 kg
216,48 zł
do 15.00 kg
220,17 zł
do 16.00 kg
223,86 zł
do 17.00 kg
226,32 zł
do 18.00 kg
230,01 zł
do 19.00 kg
233,70 zł
do 20.00 kg
237,39 zł
do 21.00 kg
239,85 zł
do 22.00 kg
243,54 zł
do 23.00 kg
247,23 zł
do 24.00 kg
249,69 zł
do 25.00 kg
253,38 zł
do 26.00 kg
257,07 zł
do 27.00 kg
260,76 zł
do 28.00 kg
263,22 zł
do 29.00 kg
266,91 zł
do 30.00 kg
270,60 zł
do 35.00 kg
424,35 zł
do 40.00 kg
464,94 zł
do 45.00 kg
504,30 zł
do 50.00 kg
544,89 zł
do 55.00 kg
585,48 zł
do 60.00 kg
626,07 zł
do 65.00 kg
665,43 zł
do 70.00 kg
726,93 zł
do 80.00 kg
1.024,59 zł
do 100.00 kg
1.200,48 zł
do 150.00 kg
1.931,10 zł
do 260.00 kg
3.099,60 zł
Burkina Faso (BF)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Burundi (BI)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Chile (CL)
do 3.00 kg
291,00 zł
do 5.00 kg
389,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
483,00 zł
do 9.00 kg
515,00 zł
do 10.00 kg
547,00 zł
do 11.00 kg
557,00 zł
do 21.00 kg
782,00 zł
do 30.00 kg
932,00 zł
do 31.00 kg
2.079,00 zł
do 45.00 kg
2.613,00 zł
do 70.00 kg
3.734,00 zł
do 100.00 kg
3.769,00 zł
do 3.00 kg
357,93 zł
do 5.00 kg
478,47 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
594,09 zł
do 9.00 kg
633,45 zł
do 10.00 kg
672,81 zł
do 11.00 kg
685,11 zł
do 21.00 kg
961,86 zł
do 30.00 kg
1.146,36 zł
do 31.00 kg
2.557,17 zł
do 45.00 kg
3.213,99 zł
do 70.00 kg
4.592,82 zł
do 100.00 kg
4.635,87 zł
Chiny (CN)
do 3.00 kg
253,00 zł
do 5.00 kg
336,00 zł
do 6.00 kg
365,00 zł
do 7.00 kg
394,00 zł
do 8.00 kg
424,00 zł
do 9.00 kg
453,00 zł
do 10.00 kg
482,00 zł
do 11.00 kg
491,00 zł
do 21.00 kg
690,00 zł
do 30.00 kg
831,00 zł
do 31.00 kg
1.768,00 zł
do 45.00 kg
2.196,00 zł
do 70.00 kg
2.919,00 zł
do 71.00 kg
3.085,00 zł
do 100.00 kg
4.252,00 zł
do 3.00 kg
311,19 zł
do 5.00 kg
413,28 zł
do 6.00 kg
448,95 zł
do 7.00 kg
484,62 zł
do 8.00 kg
521,52 zł
do 9.00 kg
557,19 zł
do 10.00 kg
592,86 zł
do 11.00 kg
603,93 zł
do 21.00 kg
848,70 zł
do 30.00 kg
1.022,13 zł
do 31.00 kg
2.174,64 zł
do 45.00 kg
2.701,08 zł
do 70.00 kg
3.590,37 zł
do 71.00 kg
3.794,55 zł
do 100.00 kg
5.229,96 zł
Chorwacja (HR)
do 5.00 kg
113,00 zł
do 6.00 kg
124,00 zł
do 7.00 kg
134,00 zł
do 8.00 kg
145,00 zł
do 9.00 kg
155,00 zł
do 10.00 kg
165,00 zł
do 11.00 kg
168,00 zł
do 12.00 kg
171,00 zł
do 13.00 kg
174,00 zł
do 14.00 kg
176,00 zł
do 15.00 kg
179,00 zł
do 16.00 kg
182,00 zł
do 17.00 kg
184,00 zł
do 18.00 kg
187,00 zł
do 19.00 kg
190,00 zł
do 20.00 kg
193,00 zł
do 21.00 kg
195,00 zł
do 22.00 kg
198,00 zł
do 23.00 kg
201,00 zł
do 24.00 kg
203,00 zł
do 25.00 kg
206,00 zł
do 26.00 kg
209,00 zł
do 27.00 kg
212,00 zł
do 28.00 kg
214,00 zł
do 29.00 kg
217,00 zł
do 30.00 kg
220,00 zł
do 35.00 kg
345,00 zł
do 40.00 kg
378,00 zł
do 45.00 kg
410,00 zł
do 50.00 kg
443,00 zł
do 55.00 kg
476,00 zł
do 60.00 kg
509,00 zł
do 65.00 kg
541,00 zł
do 70.00 kg
591,00 zł
do 80.00 kg
833,00 zł
do 100.00 kg
976,00 zł
do 150.00 kg
1.570,00 zł
do 260.00 kg
2.520,00 zł
do 5.00 kg
138,99 zł
do 6.00 kg
152,52 zł
do 7.00 kg
164,82 zł
do 8.00 kg
178,35 zł
do 9.00 kg
190,65 zł
do 10.00 kg
202,95 zł
do 11.00 kg
206,64 zł
do 12.00 kg
210,33 zł
do 13.00 kg
214,02 zł
do 14.00 kg
216,48 zł
do 15.00 kg
220,17 zł
do 16.00 kg
223,86 zł
do 17.00 kg
226,32 zł
do 18.00 kg
230,01 zł
do 19.00 kg
233,70 zł
do 20.00 kg
237,39 zł
do 21.00 kg
239,85 zł
do 22.00 kg
243,54 zł
do 23.00 kg
247,23 zł
do 24.00 kg
249,69 zł
do 25.00 kg
253,38 zł
do 26.00 kg
257,07 zł
do 27.00 kg
260,76 zł
do 28.00 kg
263,22 zł
do 29.00 kg
266,91 zł
do 30.00 kg
270,60 zł
do 35.00 kg
424,35 zł
do 40.00 kg
464,94 zł
do 45.00 kg
504,30 zł
do 50.00 kg
544,89 zł
do 55.00 kg
585,48 zł
do 60.00 kg
626,07 zł
do 65.00 kg
665,43 zł
do 70.00 kg
726,93 zł
do 80.00 kg
1.024,59 zł
do 100.00 kg
1.200,48 zł
do 150.00 kg
1.931,10 zł
do 260.00 kg
3.099,60 zł
Curaçao (CW)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Cypr (CY)
do 5.00 kg
205,00 zł
do 6.00 kg
230,00 zł
do 7.00 kg
254,00 zł
do 8.00 kg
279,00 zł
do 9.00 kg
303,00 zł
do 10.00 kg
327,00 zł
do 11.00 kg
343,00 zł
do 12.00 kg
358,00 zł
do 13.00 kg
374,00 zł
do 14.00 kg
389,00 zł
do 15.00 kg
405,00 zł
do 16.00 kg
420,00 zł
do 17.00 kg
436,00 zł
do 18.00 kg
451,00 zł
do 19.00 kg
467,00 zł
do 20.00 kg
482,00 zł
do 21.00 kg
498,00 zł
do 22.00 kg
513,00 zł
do 23.00 kg
529,00 zł
do 24.00 kg
544,00 zł
do 25.00 kg
559,00 zł
do 26.00 kg
575,00 zł
do 27.00 kg
590,00 zł
do 28.00 kg
606,00 zł
do 29.00 kg
621,00 zł
do 30.00 kg
637,00 zł
do 35.00 kg
996,00 zł
do 40.00 kg
1.074,00 zł
do 45.00 kg
1.153,00 zł
do 50.00 kg
1.231,00 zł
do 55.00 kg
1.309,00 zł
do 60.00 kg
1.388,00 zł
do 65.00 kg
1.466,00 zł
do 70.00 kg
1.594,00 zł
do 80.00 kg
1.809,00 zł
do 100.00 kg
2.099,00 zł
do 150.00 kg
3.200,00 zł
do 250.00 kg
4.150,00 zł
do 260.00 kg
4.550,00 zł
do 5.00 kg
252,15 zł
do 6.00 kg
282,90 zł
do 7.00 kg
312,42 zł
do 8.00 kg
343,17 zł
do 9.00 kg
372,69 zł
do 10.00 kg
402,21 zł
do 11.00 kg
421,89 zł
do 12.00 kg
440,34 zł
do 13.00 kg
460,02 zł
do 14.00 kg
478,47 zł
do 15.00 kg
498,15 zł
do 16.00 kg
516,60 zł
do 17.00 kg
536,28 zł
do 18.00 kg
554,73 zł
do 19.00 kg
574,41 zł
do 20.00 kg
592,86 zł
do 21.00 kg
612,54 zł
do 22.00 kg
630,99 zł
do 23.00 kg
650,67 zł
do 24.00 kg
669,12 zł
do 25.00 kg
687,57 zł
do 26.00 kg
707,25 zł
do 27.00 kg
725,70 zł
do 28.00 kg
745,38 zł
do 29.00 kg
763,83 zł
do 30.00 kg
783,51 zł
do 35.00 kg
1.225,08 zł
do 40.00 kg
1.321,02 zł
do 45.00 kg
1.418,19 zł
do 50.00 kg
1.514,13 zł
do 55.00 kg
1.610,07 zł
do 60.00 kg
1.707,24 zł
do 65.00 kg
1.803,18 zł
do 70.00 kg
1.960,62 zł
do 80.00 kg
2.225,07 zł
do 100.00 kg
2.581,77 zł
do 150.00 kg
3.936,00 zł
do 250.00 kg
5.104,50 zł
do 260.00 kg
5.596,50 zł
Czad (TD)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Czarnogóra (ME)
do 5.00 kg
205,00 zł
do 6.00 kg
230,00 zł
do 7.00 kg
254,00 zł
do 8.00 kg
279,00 zł
do 9.00 kg
303,00 zł
do 10.00 kg
327,00 zł
do 11.00 kg
343,00 zł
do 12.00 kg
358,00 zł
do 13.00 kg
374,00 zł
do 14.00 kg
389,00 zł
do 15.00 kg
405,00 zł
do 16.00 kg
420,00 zł
do 17.00 kg
436,00 zł
do 18.00 kg
451,00 zł
do 19.00 kg
467,00 zł
do 20.00 kg
482,00 zł
do 21.00 kg
498,00 zł
do 22.00 kg
513,00 zł
do 23.00 kg
529,00 zł
do 24.00 kg
544,00 zł
do 25.00 kg
559,00 zł
do 26.00 kg
575,00 zł
do 27.00 kg
590,00 zł
do 28.00 kg
606,00 zł
do 29.00 kg
621,00 zł
do 30.00 kg
637,00 zł
do 35.00 kg
996,00 zł
do 40.00 kg
1.074,00 zł
do 45.00 kg
1.153,00 zł
do 50.00 kg
1.231,00 zł
do 55.00 kg
1.309,00 zł
do 60.00 kg
1.388,00 zł
do 65.00 kg
1.466,00 zł
do 70.00 kg
1.594,00 zł
do 80.00 kg
1.809,00 zł
do 100.00 kg
2.099,00 zł
do 150.00 kg
3.200,00 zł
do 250.00 kg
4.150,00 zł
do 260.00 kg
4.550,00 zł
do 5.00 kg
252,15 zł
do 6.00 kg
282,90 zł
do 7.00 kg
312,42 zł
do 8.00 kg
343,17 zł
do 9.00 kg
372,69 zł
do 10.00 kg
402,21 zł
do 11.00 kg
421,89 zł
do 12.00 kg
440,34 zł
do 13.00 kg
460,02 zł
do 14.00 kg
478,47 zł
do 15.00 kg
498,15 zł
do 16.00 kg
516,60 zł
do 17.00 kg
536,28 zł
do 18.00 kg
554,73 zł
do 19.00 kg
574,41 zł
do 20.00 kg
592,86 zł
do 21.00 kg
612,54 zł
do 22.00 kg
630,99 zł
do 23.00 kg
650,67 zł
do 24.00 kg
669,12 zł
do 25.00 kg
687,57 zł
do 26.00 kg
707,25 zł
do 27.00 kg
725,70 zł
do 28.00 kg
745,38 zł
do 29.00 kg
763,83 zł
do 30.00 kg
783,51 zł
do 35.00 kg
1.225,08 zł
do 40.00 kg
1.321,02 zł
do 45.00 kg
1.418,19 zł
do 50.00 kg
1.514,13 zł
do 55.00 kg
1.610,07 zł
do 60.00 kg
1.707,24 zł
do 65.00 kg
1.803,18 zł
do 70.00 kg
1.960,62 zł
do 80.00 kg
2.225,07 zł
do 100.00 kg
2.581,77 zł
do 150.00 kg
3.936,00 zł
do 250.00 kg
5.104,50 zł
do 260.00 kg
5.596,50 zł
Czechy (CZ)
do 5.00 kg
93,00 zł
do 6.00 kg
103,00 zł
do 7.00 kg
113,00 zł
do 8.00 kg
123,00 zł
do 9.00 kg
132,00 zł
do 10.00 kg
142,00 zł
do 11.00 kg
144,00 zł
do 12.00 kg
146,00 zł
do 13.00 kg
148,00 zł
do 14.00 kg
150,00 zł
do 15.00 kg
152,00 zł
do 16.00 kg
154,00 zł
do 17.00 kg
156,00 zł
do 18.00 kg
158,00 zł
do 19.00 kg
160,00 zł
do 20.00 kg
162,00 zł
do 21.00 kg
164,00 zł
do 22.00 kg
166,00 zł
do 23.00 kg
168,00 zł
do 24.00 kg
170,00 zł
do 25.00 kg
172,00 zł
do 26.00 kg
174,00 zł
do 27.00 kg
176,00 zł
do 28.00 kg
178,00 zł
do 29.00 kg
180,00 zł
do 30.00 kg
182,00 zł
do 35.00 kg
278,00 zł
do 40.00 kg
299,00 zł
do 45.00 kg
323,00 zł
do 50.00 kg
348,00 zł
do 55.00 kg
372,00 zł
do 60.00 kg
397,00 zł
do 65.00 kg
421,00 zł
do 70.00 kg
457,00 zł
do 80.00 kg
631,00 zł
do 100.00 kg
761,00 zł
do 150.00 kg
1.210,00 zł
do 5.00 kg
114,39 zł
do 6.00 kg
126,69 zł
do 7.00 kg
138,99 zł
do 8.00 kg
151,29 zł
do 9.00 kg
162,36 zł
do 10.00 kg
174,66 zł
do 11.00 kg
177,12 zł
do 12.00 kg
179,58 zł
do 13.00 kg
182,04 zł
do 14.00 kg
184,50 zł
do 15.00 kg
186,96 zł
do 16.00 kg
189,42 zł
do 17.00 kg
191,88 zł
do 18.00 kg
194,34 zł
do 19.00 kg
196,80 zł
do 20.00 kg
199,26 zł
do 21.00 kg
201,72 zł
do 22.00 kg
204,18 zł
do 23.00 kg
206,64 zł
do 24.00 kg
209,10 zł
do 25.00 kg
211,56 zł
do 26.00 kg
214,02 zł
do 27.00 kg
216,48 zł
do 28.00 kg
218,94 zł
do 29.00 kg
221,40 zł
do 30.00 kg
223,86 zł
do 35.00 kg
341,94 zł
do 40.00 kg
367,77 zł
do 45.00 kg
397,29 zł
do 50.00 kg
428,04 zł
do 55.00 kg
457,56 zł
do 60.00 kg
488,31 zł
do 65.00 kg
517,83 zł
do 70.00 kg
562,11 zł
do 80.00 kg
776,13 zł
do 100.00 kg
936,03 zł
do 150.00 kg
1.488,30 zł
Dania (DK)
do 5.00 kg
103,00 zł
do 6.00 kg
114,00 zł
do 7.00 kg
125,00 zł
do 8.00 kg
136,00 zł
do 9.00 kg
147,00 zł
do 10.00 kg
158,00 zł
do 11.00 kg
160,00 zł
do 12.00 kg
162,00 zł
do 13.00 kg
165,00 zł
do 14.00 kg
167,00 zł
do 15.00 kg
169,00 zł
do 16.00 kg
171,00 zł
do 17.00 kg
173,00 zł
do 18.00 kg
176,00 zł
do 19.00 kg
178,00 zł
do 20.00 kg
180,00 zł
do 21.00 kg
182,00 zł
do 22.00 kg
184,00 zł
do 23.00 kg
187,00 zł
do 24.00 kg
189,00 zł
do 25.00 kg
191,00 zł
do 26.00 kg
193,00 zł
do 27.00 kg
196,00 zł
do 28.00 kg
198,00 zł
do 29.00 kg
200,00 zł
do 30.00 kg
202,00 zł
do 35.00 kg
309,00 zł
do 40.00 kg
332,00 zł
do 45.00 kg
355,00 zł
do 50.00 kg
378,00 zł
do 55.00 kg
401,00 zł
do 60.00 kg
424,00 zł
do 65.00 kg
447,00 zł
do 70.00 kg
483,00 zł
do 80.00 kg
683,00 zł
do 100.00 kg
814,00 zł
do 150.00 kg
1.120,00 zł
do 250.00 kg
2.600,00 zł
do 5.00 kg
126,69 zł
do 6.00 kg
140,22 zł
do 7.00 kg
153,75 zł
do 8.00 kg
167,28 zł
do 9.00 kg
180,81 zł
do 10.00 kg
194,34 zł
do 11.00 kg
196,80 zł
do 12.00 kg
199,26 zł
do 13.00 kg
202,95 zł
do 14.00 kg
205,41 zł
do 15.00 kg
207,87 zł
do 16.00 kg
210,33 zł
do 17.00 kg
212,79 zł
do 18.00 kg
216,48 zł
do 19.00 kg
218,94 zł
do 20.00 kg
221,40 zł
do 21.00 kg
223,86 zł
do 22.00 kg
226,32 zł
do 23.00 kg
230,01 zł
do 24.00 kg
232,47 zł
do 25.00 kg
234,93 zł
do 26.00 kg
237,39 zł
do 27.00 kg
241,08 zł
do 28.00 kg
243,54 zł
do 29.00 kg
246,00 zł
do 30.00 kg
248,46 zł
do 35.00 kg
380,07 zł
do 40.00 kg
408,36 zł
do 45.00 kg
436,65 zł
do 50.00 kg
464,94 zł
do 55.00 kg
493,23 zł
do 60.00 kg
521,52 zł
do 65.00 kg
549,81 zł
do 70.00 kg
594,09 zł
do 80.00 kg
840,09 zł
do 100.00 kg
1.001,22 zł
do 150.00 kg
1.377,60 zł
do 250.00 kg
3.198,00 zł
Demokratyczna Republika Konga (CD)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Dominika (DM)
do 3.00 kg
291,00 zł
do 5.00 kg
389,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
483,00 zł
do 9.00 kg
515,00 zł
do 10.00 kg
547,00 zł
do 11.00 kg
557,00 zł
do 21.00 kg
782,00 zł
do 30.00 kg
932,00 zł
do 31.00 kg
2.079,00 zł
do 45.00 kg
2.613,00 zł
do 70.00 kg
3.734,00 zł
do 100.00 kg
3.769,00 zł
do 3.00 kg
357,93 zł
do 5.00 kg
478,47 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
594,09 zł
do 9.00 kg
633,45 zł
do 10.00 kg
672,81 zł
do 11.00 kg
685,11 zł
do 21.00 kg
961,86 zł
do 30.00 kg
1.146,36 zł
do 31.00 kg
2.557,17 zł
do 45.00 kg
3.213,99 zł
do 70.00 kg
4.592,82 zł
do 100.00 kg
4.635,87 zł
Dominikana (DO)
do 3.00 kg
291,00 zł
do 5.00 kg
389,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
483,00 zł
do 9.00 kg
515,00 zł
do 10.00 kg
547,00 zł
do 11.00 kg
557,00 zł
do 21.00 kg
782,00 zł
do 30.00 kg
932,00 zł
do 31.00 kg
2.079,00 zł
do 45.00 kg
2.613,00 zł
do 70.00 kg
3.734,00 zł
do 100.00 kg
3.769,00 zł
do 3.00 kg
357,93 zł
do 5.00 kg
478,47 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
594,09 zł
do 9.00 kg
633,45 zł
do 10.00 kg
672,81 zł
do 11.00 kg
685,11 zł
do 21.00 kg
961,86 zł
do 30.00 kg
1.146,36 zł
do 31.00 kg
2.557,17 zł
do 45.00 kg
3.213,99 zł
do 70.00 kg
4.592,82 zł
do 100.00 kg
4.635,87 zł
Dżibuti (DJ)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Egipt (EG)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Ekwador (EC)
do 3.00 kg
291,00 zł
do 5.00 kg
389,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
483,00 zł
do 9.00 kg
515,00 zł
do 10.00 kg
547,00 zł
do 11.00 kg
557,00 zł
do 21.00 kg
782,00 zł
do 30.00 kg
932,00 zł
do 31.00 kg
2.079,00 zł
do 45.00 kg
2.613,00 zł
do 70.00 kg
3.734,00 zł
do 100.00 kg
3.769,00 zł
do 3.00 kg
357,93 zł
do 5.00 kg
478,47 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
594,09 zł
do 9.00 kg
633,45 zł
do 10.00 kg
672,81 zł
do 11.00 kg
685,11 zł
do 21.00 kg
961,86 zł
do 30.00 kg
1.146,36 zł
do 31.00 kg
2.557,17 zł
do 45.00 kg
3.213,99 zł
do 70.00 kg
4.592,82 zł
do 100.00 kg
4.635,87 zł
Erytrea (ER)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Estonia (EE)
do 5.00 kg
113,00 zł
do 6.00 kg
124,00 zł
do 7.00 kg
134,00 zł
do 8.00 kg
145,00 zł
do 9.00 kg
155,00 zł
do 10.00 kg
165,00 zł
do 11.00 kg
168,00 zł
do 12.00 kg
171,00 zł
do 13.00 kg
174,00 zł
do 14.00 kg
176,00 zł
do 15.00 kg
179,00 zł
do 16.00 kg
182,00 zł
do 17.00 kg
184,00 zł
do 18.00 kg
187,00 zł
do 19.00 kg
190,00 zł
do 20.00 kg
193,00 zł
do 21.00 kg
195,00 zł
do 22.00 kg
198,00 zł
do 23.00 kg
201,00 zł
do 24.00 kg
203,00 zł
do 25.00 kg
206,00 zł
do 26.00 kg
209,00 zł
do 27.00 kg
212,00 zł
do 28.00 kg
214,00 zł
do 29.00 kg
217,00 zł
do 30.00 kg
220,00 zł
do 35.00 kg
345,00 zł
do 40.00 kg
378,00 zł
do 45.00 kg
410,00 zł
do 50.00 kg
443,00 zł
do 55.00 kg
476,00 zł
do 60.00 kg
509,00 zł
do 65.00 kg
541,00 zł
do 70.00 kg
591,00 zł
do 80.00 kg
833,00 zł
do 100.00 kg
976,00 zł
do 150.00 kg
1.570,00 zł
do 260.00 kg
2.520,00 zł
do 5.00 kg
138,99 zł
do 6.00 kg
152,52 zł
do 7.00 kg
164,82 zł
do 8.00 kg
178,35 zł
do 9.00 kg
190,65 zł
do 10.00 kg
202,95 zł
do 11.00 kg
206,64 zł
do 12.00 kg
210,33 zł
do 13.00 kg
214,02 zł
do 14.00 kg
216,48 zł
do 15.00 kg
220,17 zł
do 16.00 kg
223,86 zł
do 17.00 kg
226,32 zł
do 18.00 kg
230,01 zł
do 19.00 kg
233,70 zł
do 20.00 kg
237,39 zł
do 21.00 kg
239,85 zł
do 22.00 kg
243,54 zł
do 23.00 kg
247,23 zł
do 24.00 kg
249,69 zł
do 25.00 kg
253,38 zł
do 26.00 kg
257,07 zł
do 27.00 kg
260,76 zł
do 28.00 kg
263,22 zł
do 29.00 kg
266,91 zł
do 30.00 kg
270,60 zł
do 35.00 kg
424,35 zł
do 40.00 kg
464,94 zł
do 45.00 kg
504,30 zł
do 50.00 kg
544,89 zł
do 55.00 kg
585,48 zł
do 60.00 kg
626,07 zł
do 65.00 kg
665,43 zł
do 70.00 kg
726,93 zł
do 80.00 kg
1.024,59 zł
do 100.00 kg
1.200,48 zł
do 150.00 kg
1.931,10 zł
do 260.00 kg
3.099,60 zł
Etiopia (ET)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Fidżi (FJ)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Filipiny (PH)
do 3.00 kg
213,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
306,00 zł
do 7.00 kg
331,00 zł
do 8.00 kg
355,00 zł
do 9.00 kg
379,00 zł
do 10.00 kg
403,00 zł
do 11.00 kg
411,00 zł
do 21.00 kg
574,00 zł
do 30.00 kg
693,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
1.863,00 zł
do 70.00 kg
2.479,00 zł
do 100.00 kg
3.479,00 zł
do 150.00 kg
5.117,00 zł
do 250.00 kg
7.988,00 zł
do 3.00 kg
261,99 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
376,38 zł
do 7.00 kg
407,13 zł
do 8.00 kg
436,65 zł
do 9.00 kg
466,17 zł
do 10.00 kg
495,69 zł
do 11.00 kg
505,53 zł
do 21.00 kg
706,02 zł
do 30.00 kg
852,39 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.291,49 zł
do 70.00 kg
3.049,17 zł
do 100.00 kg
4.279,17 zł
do 150.00 kg
6.293,91 zł
do 250.00 kg
9.825,24 zł
Finlandia (FI)
do 5.00 kg
113,00 zł
do 6.00 kg
124,00 zł
do 7.00 kg
134,00 zł
do 8.00 kg
145,00 zł
do 9.00 kg
155,00 zł
do 10.00 kg
165,00 zł
do 11.00 kg
168,00 zł
do 12.00 kg
171,00 zł
do 13.00 kg
174,00 zł
do 14.00 kg
176,00 zł
do 15.00 kg
179,00 zł
do 16.00 kg
182,00 zł
do 17.00 kg
184,00 zł
do 18.00 kg
187,00 zł
do 19.00 kg
190,00 zł
do 20.00 kg
193,00 zł
do 21.00 kg
195,00 zł
do 22.00 kg
198,00 zł
do 23.00 kg
201,00 zł
do 24.00 kg
203,00 zł
do 25.00 kg
206,00 zł
do 26.00 kg
209,00 zł
do 27.00 kg
212,00 zł
do 28.00 kg
214,00 zł
do 29.00 kg
217,00 zł
do 30.00 kg
220,00 zł
do 35.00 kg
345,00 zł
do 40.00 kg
378,00 zł
do 45.00 kg
410,00 zł
do 50.00 kg
443,00 zł
do 55.00 kg
476,00 zł
do 60.00 kg
509,00 zł
do 65.00 kg
541,00 zł
do 70.00 kg
591,00 zł
do 80.00 kg
833,00 zł
do 100.00 kg
976,00 zł
do 150.00 kg
1.570,00 zł
do 260.00 kg
2.520,00 zł
do 5.00 kg
138,99 zł
do 6.00 kg
152,52 zł
do 7.00 kg
164,82 zł
do 8.00 kg
178,35 zł
do 9.00 kg
190,65 zł
do 10.00 kg
202,95 zł
do 11.00 kg
206,64 zł
do 12.00 kg
210,33 zł
do 13.00 kg
214,02 zł
do 14.00 kg
216,48 zł
do 15.00 kg
220,17 zł
do 16.00 kg
223,86 zł
do 17.00 kg
226,32 zł
do 18.00 kg
230,01 zł
do 19.00 kg
233,70 zł
do 20.00 kg
237,39 zł
do 21.00 kg
239,85 zł
do 22.00 kg
243,54 zł
do 23.00 kg
247,23 zł
do 24.00 kg
249,69 zł
do 25.00 kg
253,38 zł
do 26.00 kg
257,07 zł
do 27.00 kg
260,76 zł
do 28.00 kg
263,22 zł
do 29.00 kg
266,91 zł
do 30.00 kg
270,60 zł
do 35.00 kg
424,35 zł
do 40.00 kg
464,94 zł
do 45.00 kg
504,30 zł
do 50.00 kg
544,89 zł
do 55.00 kg
585,48 zł
do 60.00 kg
626,07 zł
do 65.00 kg
665,43 zł
do 70.00 kg
726,93 zł
do 80.00 kg
1.024,59 zł
do 100.00 kg
1.200,48 zł
do 150.00 kg
1.931,10 zł
do 260.00 kg
3.099,60 zł
Francja (FR)
do 5.00 kg
103,00 zł
do 6.00 kg
114,00 zł
do 7.00 kg
125,00 zł
do 8.00 kg
136,00 zł
do 9.00 kg
147,00 zł
do 10.00 kg
158,00 zł
do 11.00 kg
160,00 zł
do 12.00 kg
162,00 zł
do 13.00 kg
165,00 zł
do 14.00 kg
167,00 zł
do 15.00 kg
169,00 zł
do 16.00 kg
171,00 zł
do 17.00 kg
173,00 zł
do 18.00 kg
176,00 zł
do 19.00 kg
178,00 zł
do 20.00 kg
180,00 zł
do 21.00 kg
182,00 zł
do 22.00 kg
184,00 zł
do 23.00 kg
187,00 zł
do 24.00 kg
189,00 zł
do 25.00 kg
191,00 zł
do 26.00 kg
193,00 zł
do 27.00 kg
196,00 zł
do 28.00 kg
198,00 zł
do 29.00 kg
200,00 zł
do 30.00 kg
202,00 zł
do 35.00 kg
309,00 zł
do 40.00 kg
332,00 zł
do 45.00 kg
355,00 zł
do 50.00 kg
378,00 zł
do 55.00 kg
401,00 zł
do 60.00 kg
424,00 zł
do 65.00 kg
447,00 zł
do 70.00 kg
483,00 zł
do 80.00 kg
683,00 zł
do 100.00 kg
814,00 zł
do 150.00 kg
1.120,00 zł
do 250.00 kg
2.600,00 zł
do 5.00 kg
126,69 zł
do 6.00 kg
140,22 zł
do 7.00 kg
153,75 zł
do 8.00 kg
167,28 zł
do 9.00 kg
180,81 zł
do 10.00 kg
194,34 zł
do 11.00 kg
196,80 zł
do 12.00 kg
199,26 zł
do 13.00 kg
202,95 zł
do 14.00 kg
205,41 zł
do 15.00 kg
207,87 zł
do 16.00 kg
210,33 zł
do 17.00 kg
212,79 zł
do 18.00 kg
216,48 zł
do 19.00 kg
218,94 zł
do 20.00 kg
221,40 zł
do 21.00 kg
223,86 zł
do 22.00 kg
226,32 zł
do 23.00 kg
230,01 zł
do 24.00 kg
232,47 zł
do 25.00 kg
234,93 zł
do 26.00 kg
237,39 zł
do 27.00 kg
241,08 zł
do 28.00 kg
243,54 zł
do 29.00 kg
246,00 zł
do 30.00 kg
248,46 zł
do 35.00 kg
380,07 zł
do 40.00 kg
408,36 zł
do 45.00 kg
436,65 zł
do 50.00 kg
464,94 zł
do 55.00 kg
493,23 zł
do 60.00 kg
521,52 zł
do 65.00 kg
549,81 zł
do 70.00 kg
594,09 zł
do 80.00 kg
840,09 zł
do 100.00 kg
1.001,22 zł
do 150.00 kg
1.377,60 zł
do 250.00 kg
3.198,00 zł
Gabon (GA)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Gambia (GM)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Ghana (GH)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Gibraltar (GI)
do 5.00 kg
113,00 zł
do 6.00 kg
124,00 zł
do 7.00 kg
134,00 zł
do 8.00 kg
145,00 zł
do 9.00 kg
155,00 zł
do 10.00 kg
165,00 zł
do 11.00 kg
168,00 zł
do 12.00 kg
171,00 zł
do 13.00 kg
174,00 zł
do 14.00 kg
176,00 zł
do 15.00 kg
179,00 zł
do 16.00 kg
182,00 zł
do 17.00 kg
184,00 zł
do 18.00 kg
187,00 zł
do 19.00 kg
190,00 zł
do 20.00 kg
193,00 zł
do 21.00 kg
195,00 zł
do 22.00 kg
198,00 zł
do 23.00 kg
201,00 zł
do 24.00 kg
203,00 zł
do 25.00 kg
206,00 zł
do 26.00 kg
209,00 zł
do 27.00 kg
212,00 zł
do 28.00 kg
214,00 zł
do 29.00 kg
217,00 zł
do 30.00 kg
220,00 zł
do 35.00 kg
345,00 zł
do 40.00 kg
378,00 zł
do 45.00 kg
410,00 zł
do 50.00 kg
443,00 zł
do 55.00 kg
476,00 zł
do 60.00 kg
509,00 zł
do 65.00 kg
541,00 zł
do 70.00 kg
591,00 zł
do 80.00 kg
833,00 zł
do 100.00 kg
976,00 zł
do 150.00 kg
1.570,00 zł
do 260.00 kg
2.520,00 zł
do 5.00 kg
138,99 zł
do 6.00 kg
152,52 zł
do 7.00 kg
164,82 zł
do 8.00 kg
178,35 zł
do 9.00 kg
190,65 zł
do 10.00 kg
202,95 zł
do 11.00 kg
206,64 zł
do 12.00 kg
210,33 zł
do 13.00 kg
214,02 zł
do 14.00 kg
216,48 zł
do 15.00 kg
220,17 zł
do 16.00 kg
223,86 zł
do 17.00 kg
226,32 zł
do 18.00 kg
230,01 zł
do 19.00 kg
233,70 zł
do 20.00 kg
237,39 zł
do 21.00 kg
239,85 zł
do 22.00 kg
243,54 zł
do 23.00 kg
247,23 zł
do 24.00 kg
249,69 zł
do 25.00 kg
253,38 zł
do 26.00 kg
257,07 zł
do 27.00 kg
260,76 zł
do 28.00 kg
263,22 zł
do 29.00 kg
266,91 zł
do 30.00 kg
270,60 zł
do 35.00 kg
424,35 zł
do 40.00 kg
464,94 zł
do 45.00 kg
504,30 zł
do 50.00 kg
544,89 zł
do 55.00 kg
585,48 zł
do 60.00 kg
626,07 zł
do 65.00 kg
665,43 zł
do 70.00 kg
726,93 zł
do 80.00 kg
1.024,59 zł
do 100.00 kg
1.200,48 zł
do 150.00 kg
1.931,10 zł
do 260.00 kg
3.099,60 zł
Grecja (GR)
do 5.00 kg
113,00 zł
do 6.00 kg
124,00 zł
do 7.00 kg
134,00 zł
do 8.00 kg
145,00 zł
do 9.00 kg
155,00 zł
do 10.00 kg
165,00 zł
do 11.00 kg
168,00 zł
do 12.00 kg
171,00 zł
do 13.00 kg
174,00 zł
do 14.00 kg
176,00 zł
do 15.00 kg
179,00 zł
do 16.00 kg
182,00 zł
do 17.00 kg
184,00 zł
do 18.00 kg
187,00 zł
do 19.00 kg
190,00 zł
do 20.00 kg
193,00 zł
do 21.00 kg
195,00 zł
do 22.00 kg
198,00 zł
do 23.00 kg
201,00 zł
do 24.00 kg
203,00 zł
do 25.00 kg
206,00 zł
do 26.00 kg
209,00 zł
do 27.00 kg
212,00 zł
do 28.00 kg
214,00 zł
do 29.00 kg
217,00 zł
do 30.00 kg
220,00 zł
do 35.00 kg
345,00 zł
do 40.00 kg
378,00 zł
do 45.00 kg
410,00 zł
do 50.00 kg
443,00 zł
do 55.00 kg
476,00 zł
do 60.00 kg
509,00 zł
do 65.00 kg
541,00 zł
do 70.00 kg
591,00 zł
do 80.00 kg
833,00 zł
do 100.00 kg
976,00 zł
do 150.00 kg
1.570,00 zł
do 260.00 kg
2.520,00 zł
do 5.00 kg
138,99 zł
do 6.00 kg
152,52 zł
do 7.00 kg
164,82 zł
do 8.00 kg
178,35 zł
do 9.00 kg
190,65 zł
do 10.00 kg
202,95 zł
do 11.00 kg
206,64 zł
do 12.00 kg
210,33 zł
do 13.00 kg
214,02 zł
do 14.00 kg
216,48 zł
do 15.00 kg
220,17 zł
do 16.00 kg
223,86 zł
do 17.00 kg
226,32 zł
do 18.00 kg
230,01 zł
do 19.00 kg
233,70 zł
do 20.00 kg
237,39 zł
do 21.00 kg
239,85 zł
do 22.00 kg
243,54 zł
do 23.00 kg
247,23 zł
do 24.00 kg
249,69 zł
do 25.00 kg
253,38 zł
do 26.00 kg
257,07 zł
do 27.00 kg
260,76 zł
do 28.00 kg
263,22 zł
do 29.00 kg
266,91 zł
do 30.00 kg
270,60 zł
do 35.00 kg
424,35 zł
do 40.00 kg
464,94 zł
do 45.00 kg
504,30 zł
do 50.00 kg
544,89 zł
do 55.00 kg
585,48 zł
do 60.00 kg
626,07 zł
do 65.00 kg
665,43 zł
do 70.00 kg
726,93 zł
do 80.00 kg
1.024,59 zł
do 100.00 kg
1.200,48 zł
do 150.00 kg
1.931,10 zł
do 260.00 kg
3.099,60 zł
Grenada (GD)
do 3.00 kg
291,00 zł
do 5.00 kg
389,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
483,00 zł
do 9.00 kg
515,00 zł
do 10.00 kg
547,00 zł
do 11.00 kg
557,00 zł
do 21.00 kg
782,00 zł
do 30.00 kg
932,00 zł
do 31.00 kg
2.079,00 zł
do 45.00 kg
2.613,00 zł
do 70.00 kg
3.734,00 zł
do 100.00 kg
3.769,00 zł
do 3.00 kg
357,93 zł
do 5.00 kg
478,47 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
594,09 zł
do 9.00 kg
633,45 zł
do 10.00 kg
672,81 zł
do 11.00 kg
685,11 zł
do 21.00 kg
961,86 zł
do 30.00 kg
1.146,36 zł
do 31.00 kg
2.557,17 zł
do 45.00 kg
3.213,99 zł
do 70.00 kg
4.592,82 zł
do 100.00 kg
4.635,87 zł
Gruzja (GE)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Guam (GU)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Gujana (GY)
do 3.00 kg
291,00 zł
do 5.00 kg
389,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
483,00 zł
do 9.00 kg
515,00 zł
do 10.00 kg
547,00 zł
do 11.00 kg
557,00 zł
do 21.00 kg
782,00 zł
do 30.00 kg
932,00 zł
do 31.00 kg
2.079,00 zł
do 45.00 kg
2.613,00 zł
do 70.00 kg
3.734,00 zł
do 100.00 kg
3.769,00 zł
do 3.00 kg
357,93 zł
do 5.00 kg
478,47 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
594,09 zł
do 9.00 kg
633,45 zł
do 10.00 kg
672,81 zł
do 11.00 kg
685,11 zł
do 21.00 kg
961,86 zł
do 30.00 kg
1.146,36 zł
do 31.00 kg
2.557,17 zł
do 45.00 kg
3.213,99 zł
do 70.00 kg
4.592,82 zł
do 100.00 kg
4.635,87 zł
Gujana Francuska (GF)
do 3.00 kg
291,00 zł
do 5.00 kg
389,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
483,00 zł
do 9.00 kg
515,00 zł
do 10.00 kg
547,00 zł
do 11.00 kg
557,00 zł
do 21.00 kg
782,00 zł
do 30.00 kg
932,00 zł
do 31.00 kg
2.079,00 zł
do 45.00 kg
2.613,00 zł
do 70.00 kg
3.734,00 zł
do 100.00 kg
3.769,00 zł
do 3.00 kg
357,93 zł
do 5.00 kg
478,47 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
594,09 zł
do 9.00 kg
633,45 zł
do 10.00 kg
672,81 zł
do 11.00 kg
685,11 zł
do 21.00 kg
961,86 zł
do 30.00 kg
1.146,36 zł
do 31.00 kg
2.557,17 zł
do 45.00 kg
3.213,99 zł
do 70.00 kg
4.592,82 zł
do 100.00 kg
4.635,87 zł
Gwadelupa (GP)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Gwatemala (GT)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Gwinea (GN)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Gwinea Bissau (GW)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Haiti (HT)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Hiszpania (ES)
do 5.00 kg
113,00 zł
do 6.00 kg
124,00 zł
do 7.00 kg
134,00 zł
do 8.00 kg
145,00 zł
do 9.00 kg
155,00 zł
do 10.00 kg
165,00 zł
do 11.00 kg
168,00 zł
do 12.00 kg
171,00 zł
do 13.00 kg
174,00 zł
do 14.00 kg
176,00 zł
do 15.00 kg
179,00 zł
do 16.00 kg
182,00 zł
do 17.00 kg
184,00 zł
do 18.00 kg
187,00 zł
do 19.00 kg
190,00 zł
do 20.00 kg
193,00 zł
do 21.00 kg
195,00 zł
do 22.00 kg
198,00 zł
do 23.00 kg
201,00 zł
do 24.00 kg
203,00 zł
do 25.00 kg
206,00 zł
do 26.00 kg
209,00 zł
do 27.00 kg
212,00 zł
do 28.00 kg
214,00 zł
do 29.00 kg
217,00 zł
do 30.00 kg
220,00 zł
do 35.00 kg
345,00 zł
do 40.00 kg
378,00 zł
do 45.00 kg
410,00 zł
do 50.00 kg
443,00 zł
do 55.00 kg
476,00 zł
do 60.00 kg
509,00 zł
do 65.00 kg
541,00 zł
do 70.00 kg
591,00 zł
do 80.00 kg
833,00 zł
do 100.00 kg
976,00 zł
do 150.00 kg
1.570,00 zł
do 260.00 kg
2.520,00 zł
do 5.00 kg
138,99 zł
do 6.00 kg
152,52 zł
do 7.00 kg
164,82 zł
do 8.00 kg
178,35 zł
do 9.00 kg
190,65 zł
do 10.00 kg
202,95 zł
do 11.00 kg
206,64 zł
do 12.00 kg
210,33 zł
do 13.00 kg
214,02 zł
do 14.00 kg
216,48 zł
do 15.00 kg
220,17 zł
do 16.00 kg
223,86 zł
do 17.00 kg
226,32 zł
do 18.00 kg
230,01 zł
do 19.00 kg
233,70 zł
do 20.00 kg
237,39 zł
do 21.00 kg
239,85 zł
do 22.00 kg
243,54 zł
do 23.00 kg
247,23 zł
do 24.00 kg
249,69 zł
do 25.00 kg
253,38 zł
do 26.00 kg
257,07 zł
do 27.00 kg
260,76 zł
do 28.00 kg
263,22 zł
do 29.00 kg
266,91 zł
do 30.00 kg
270,60 zł
do 35.00 kg
424,35 zł
do 40.00 kg
464,94 zł
do 45.00 kg
504,30 zł
do 50.00 kg
544,89 zł
do 55.00 kg
585,48 zł
do 60.00 kg
626,07 zł
do 65.00 kg
665,43 zł
do 70.00 kg
726,93 zł
do 80.00 kg
1.024,59 zł
do 100.00 kg
1.200,48 zł
do 150.00 kg
1.931,10 zł
do 260.00 kg
3.099,60 zł
Holandia (NL)
do 5.00 kg
103,00 zł
do 6.00 kg
114,00 zł
do 7.00 kg
125,00 zł
do 8.00 kg
136,00 zł
do 9.00 kg
147,00 zł
do 10.00 kg
158,00 zł
do 11.00 kg
160,00 zł
do 12.00 kg
162,00 zł
do 13.00 kg
165,00 zł
do 14.00 kg
167,00 zł
do 15.00 kg
169,00 zł
do 16.00 kg
171,00 zł
do 17.00 kg
173,00 zł
do 18.00 kg
176,00 zł
do 19.00 kg
178,00 zł
do 20.00 kg
180,00 zł
do 21.00 kg
182,00 zł
do 22.00 kg
184,00 zł
do 23.00 kg
187,00 zł
do 24.00 kg
189,00 zł
do 25.00 kg
191,00 zł
do 26.00 kg
193,00 zł
do 27.00 kg
196,00 zł
do 28.00 kg
198,00 zł
do 29.00 kg
200,00 zł
do 30.00 kg
202,00 zł
do 35.00 kg
309,00 zł
do 40.00 kg
332,00 zł
do 45.00 kg
355,00 zł
do 50.00 kg
378,00 zł
do 55.00 kg
401,00 zł
do 60.00 kg
424,00 zł
do 65.00 kg
447,00 zł
do 70.00 kg
483,00 zł
do 80.00 kg
683,00 zł
do 100.00 kg
814,00 zł
do 150.00 kg
1.120,00 zł
do 250.00 kg
2.600,00 zł
do 5.00 kg
126,69 zł
do 6.00 kg
140,22 zł
do 7.00 kg
153,75 zł
do 8.00 kg
167,28 zł
do 9.00 kg
180,81 zł
do 10.00 kg
194,34 zł
do 11.00 kg
196,80 zł
do 12.00 kg
199,26 zł
do 13.00 kg
202,95 zł
do 14.00 kg
205,41 zł
do 15.00 kg
207,87 zł
do 16.00 kg
210,33 zł
do 17.00 kg
212,79 zł
do 18.00 kg
216,48 zł
do 19.00 kg
218,94 zł
do 20.00 kg
221,40 zł
do 21.00 kg
223,86 zł
do 22.00 kg
226,32 zł
do 23.00 kg
230,01 zł
do 24.00 kg
232,47 zł
do 25.00 kg
234,93 zł
do 26.00 kg
237,39 zł
do 27.00 kg
241,08 zł
do 28.00 kg
243,54 zł
do 29.00 kg
246,00 zł
do 30.00 kg
248,46 zł
do 35.00 kg
380,07 zł
do 40.00 kg
408,36 zł
do 45.00 kg
436,65 zł
do 50.00 kg
464,94 zł
do 55.00 kg
493,23 zł
do 60.00 kg
521,52 zł
do 65.00 kg
549,81 zł
do 70.00 kg
594,09 zł
do 80.00 kg
840,09 zł
do 100.00 kg
1.001,22 zł
do 150.00 kg
1.377,60 zł
do 250.00 kg
3.198,00 zł
Honduras (HN)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Hongkong (HK)
do 3.00 kg
253,00 zł
do 5.00 kg
336,00 zł
do 6.00 kg
365,00 zł
do 7.00 kg
394,00 zł
do 8.00 kg
424,00 zł
do 9.00 kg
453,00 zł
do 10.00 kg
482,00 zł
do 11.00 kg
491,00 zł
do 21.00 kg
690,00 zł
do 30.00 kg
831,00 zł
do 31.00 kg
1.768,00 zł
do 45.00 kg
2.196,00 zł
do 70.00 kg
2.919,00 zł
do 71.00 kg
3.085,00 zł
do 100.00 kg
4.252,00 zł
do 3.00 kg
311,19 zł
do 5.00 kg
413,28 zł
do 6.00 kg
448,95 zł
do 7.00 kg
484,62 zł
do 8.00 kg
521,52 zł
do 9.00 kg
557,19 zł
do 10.00 kg
592,86 zł
do 11.00 kg
603,93 zł
do 21.00 kg
848,70 zł
do 30.00 kg
1.022,13 zł
do 31.00 kg
2.174,64 zł
do 45.00 kg
2.701,08 zł
do 70.00 kg
3.590,37 zł
do 71.00 kg
3.794,55 zł
do 100.00 kg
5.229,96 zł
Indie (IN)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Indonezja (ID)
do 3.00 kg
213,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
306,00 zł
do 7.00 kg
331,00 zł
do 8.00 kg
355,00 zł
do 9.00 kg
379,00 zł
do 10.00 kg
403,00 zł
do 11.00 kg
411,00 zł
do 21.00 kg
574,00 zł
do 30.00 kg
693,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
1.863,00 zł
do 70.00 kg
2.479,00 zł
do 100.00 kg
3.479,00 zł
do 150.00 kg
5.117,00 zł
do 250.00 kg
7.988,00 zł
do 3.00 kg
261,99 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
376,38 zł
do 7.00 kg
407,13 zł
do 8.00 kg
436,65 zł
do 9.00 kg
466,17 zł
do 10.00 kg
495,69 zł
do 11.00 kg
505,53 zł
do 21.00 kg
706,02 zł
do 30.00 kg
852,39 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.291,49 zł
do 70.00 kg
3.049,17 zł
do 100.00 kg
4.279,17 zł
do 150.00 kg
6.293,91 zł
do 250.00 kg
9.825,24 zł
Irak (IQ)
do 3.00 kg
213,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
306,00 zł
do 7.00 kg
331,00 zł
do 8.00 kg
355,00 zł
do 9.00 kg
379,00 zł
do 10.00 kg
403,00 zł
do 11.00 kg
411,00 zł
do 21.00 kg
574,00 zł
do 30.00 kg
693,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
1.863,00 zł
do 70.00 kg
2.479,00 zł
do 100.00 kg
3.479,00 zł
do 150.00 kg
5.117,00 zł
do 250.00 kg
7.988,00 zł
do 3.00 kg
261,99 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
376,38 zł
do 7.00 kg
407,13 zł
do 8.00 kg
436,65 zł
do 9.00 kg
466,17 zł
do 10.00 kg
495,69 zł
do 11.00 kg
505,53 zł
do 21.00 kg
706,02 zł
do 30.00 kg
852,39 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.291,49 zł
do 70.00 kg
3.049,17 zł
do 100.00 kg
4.279,17 zł
do 150.00 kg
6.293,91 zł
do 250.00 kg
9.825,24 zł
Iran (IR)
do 3.00 kg
213,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
306,00 zł
do 7.00 kg
331,00 zł
do 8.00 kg
355,00 zł
do 9.00 kg
379,00 zł
do 10.00 kg
403,00 zł
do 11.00 kg
411,00 zł
do 21.00 kg
574,00 zł
do 30.00 kg
693,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
1.863,00 zł
do 70.00 kg
2.479,00 zł
do 100.00 kg
3.479,00 zł
do 150.00 kg
5.117,00 zł
do 250.00 kg
7.988,00 zł
do 3.00 kg
261,99 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
376,38 zł
do 7.00 kg
407,13 zł
do 8.00 kg
436,65 zł
do 9.00 kg
466,17 zł
do 10.00 kg
495,69 zł
do 11.00 kg
505,53 zł
do 21.00 kg
706,02 zł
do 30.00 kg
852,39 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.291,49 zł
do 70.00 kg
3.049,17 zł
do 100.00 kg
4.279,17 zł
do 150.00 kg
6.293,91 zł
do 250.00 kg
9.825,24 zł
Irlandia (IE)
do 5.00 kg
113,00 zł
do 6.00 kg
124,00 zł
do 7.00 kg
134,00 zł
do 8.00 kg
145,00 zł
do 9.00 kg
155,00 zł
do 10.00 kg
165,00 zł
do 11.00 kg
168,00 zł
do 12.00 kg
171,00 zł
do 13.00 kg
174,00 zł
do 14.00 kg
176,00 zł
do 15.00 kg
179,00 zł
do 16.00 kg
182,00 zł
do 17.00 kg
184,00 zł
do 18.00 kg
187,00 zł
do 19.00 kg
190,00 zł
do 20.00 kg
193,00 zł
do 21.00 kg
195,00 zł
do 22.00 kg
198,00 zł
do 23.00 kg
201,00 zł
do 24.00 kg
203,00 zł
do 25.00 kg
206,00 zł
do 26.00 kg
209,00 zł
do 27.00 kg
212,00 zł
do 28.00 kg
214,00 zł
do 29.00 kg
217,00 zł
do 30.00 kg
220,00 zł
do 35.00 kg
345,00 zł
do 40.00 kg
378,00 zł
do 45.00 kg
410,00 zł
do 50.00 kg
443,00 zł
do 55.00 kg
476,00 zł
do 60.00 kg
509,00 zł
do 65.00 kg
541,00 zł
do 70.00 kg
591,00 zł
do 80.00 kg
833,00 zł
do 100.00 kg
976,00 zł
do 150.00 kg
1.570,00 zł
do 260.00 kg
2.520,00 zł
do 5.00 kg
138,99 zł
do 6.00 kg
152,52 zł
do 7.00 kg
164,82 zł
do 8.00 kg
178,35 zł
do 9.00 kg
190,65 zł
do 10.00 kg
202,95 zł
do 11.00 kg
206,64 zł
do 12.00 kg
210,33 zł
do 13.00 kg
214,02 zł
do 14.00 kg
216,48 zł
do 15.00 kg
220,17 zł
do 16.00 kg
223,86 zł
do 17.00 kg
226,32 zł
do 18.00 kg
230,01 zł
do 19.00 kg
233,70 zł
do 20.00 kg
237,39 zł
do 21.00 kg
239,85 zł
do 22.00 kg
243,54 zł
do 23.00 kg
247,23 zł
do 24.00 kg
249,69 zł
do 25.00 kg
253,38 zł
do 26.00 kg
257,07 zł
do 27.00 kg
260,76 zł
do 28.00 kg
263,22 zł
do 29.00 kg
266,91 zł
do 30.00 kg
270,60 zł
do 35.00 kg
424,35 zł
do 40.00 kg
464,94 zł
do 45.00 kg
504,30 zł
do 50.00 kg
544,89 zł
do 55.00 kg
585,48 zł
do 60.00 kg
626,07 zł
do 65.00 kg
665,43 zł
do 70.00 kg
726,93 zł
do 80.00 kg
1.024,59 zł
do 100.00 kg
1.200,48 zł
do 150.00 kg
1.931,10 zł
do 260.00 kg
3.099,60 zł
Islandia (IS)
do 5.00 kg
205,00 zł
do 6.00 kg
230,00 zł
do 7.00 kg
254,00 zł
do 8.00 kg
279,00 zł
do 9.00 kg
303,00 zł
do 10.00 kg
327,00 zł
do 11.00 kg
343,00 zł
do 12.00 kg
358,00 zł
do 13.00 kg
374,00 zł
do 14.00 kg
389,00 zł
do 15.00 kg
405,00 zł
do 16.00 kg
420,00 zł
do 17.00 kg
436,00 zł
do 18.00 kg
451,00 zł
do 19.00 kg
467,00 zł
do 20.00 kg
482,00 zł
do 21.00 kg
498,00 zł
do 22.00 kg
513,00 zł
do 23.00 kg
529,00 zł
do 24.00 kg
544,00 zł
do 25.00 kg
559,00 zł
do 26.00 kg
575,00 zł
do 27.00 kg
590,00 zł
do 28.00 kg
606,00 zł
do 29.00 kg
621,00 zł
do 30.00 kg
637,00 zł
do 35.00 kg
996,00 zł
do 40.00 kg
1.074,00 zł
do 45.00 kg
1.153,00 zł
do 50.00 kg
1.231,00 zł
do 55.00 kg
1.309,00 zł
do 60.00 kg
1.388,00 zł
do 65.00 kg
1.466,00 zł
do 70.00 kg
1.594,00 zł
do 80.00 kg
1.809,00 zł
do 100.00 kg
2.099,00 zł
do 150.00 kg
3.200,00 zł
do 250.00 kg
4.150,00 zł
do 260.00 kg
4.550,00 zł
do 5.00 kg
252,15 zł
do 6.00 kg
282,90 zł
do 7.00 kg
312,42 zł
do 8.00 kg
343,17 zł
do 9.00 kg
372,69 zł
do 10.00 kg
402,21 zł
do 11.00 kg
421,89 zł
do 12.00 kg
440,34 zł
do 13.00 kg
460,02 zł
do 14.00 kg
478,47 zł
do 15.00 kg
498,15 zł
do 16.00 kg
516,60 zł
do 17.00 kg
536,28 zł
do 18.00 kg
554,73 zł
do 19.00 kg
574,41 zł
do 20.00 kg
592,86 zł
do 21.00 kg
612,54 zł
do 22.00 kg
630,99 zł
do 23.00 kg
650,67 zł
do 24.00 kg
669,12 zł
do 25.00 kg
687,57 zł
do 26.00 kg
707,25 zł
do 27.00 kg
725,70 zł
do 28.00 kg
745,38 zł
do 29.00 kg
763,83 zł
do 30.00 kg
783,51 zł
do 35.00 kg
1.225,08 zł
do 40.00 kg
1.321,02 zł
do 45.00 kg
1.418,19 zł
do 50.00 kg
1.514,13 zł
do 55.00 kg
1.610,07 zł
do 60.00 kg
1.707,24 zł
do 65.00 kg
1.803,18 zł
do 70.00 kg
1.960,62 zł
do 80.00 kg
2.225,07 zł
do 100.00 kg
2.581,77 zł
do 150.00 kg
3.936,00 zł
do 250.00 kg
5.104,50 zł
do 260.00 kg
5.596,50 zł
Izrael (IL)
do 3.00 kg
213,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
306,00 zł
do 7.00 kg
331,00 zł
do 8.00 kg
355,00 zł
do 9.00 kg
379,00 zł
do 10.00 kg
403,00 zł
do 11.00 kg
411,00 zł
do 21.00 kg
574,00 zł
do 30.00 kg
693,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
1.863,00 zł
do 70.00 kg
2.479,00 zł
do 100.00 kg
3.479,00 zł
do 150.00 kg
5.117,00 zł
do 250.00 kg
7.988,00 zł
do 3.00 kg
261,99 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
376,38 zł
do 7.00 kg
407,13 zł
do 8.00 kg
436,65 zł
do 9.00 kg
466,17 zł
do 10.00 kg
495,69 zł
do 11.00 kg
505,53 zł
do 21.00 kg
706,02 zł
do 30.00 kg
852,39 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.291,49 zł
do 70.00 kg
3.049,17 zł
do 100.00 kg
4.279,17 zł
do 150.00 kg
6.293,91 zł
do 250.00 kg
9.825,24 zł
Jamajka (JM)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Japonia (JP)
do 3.00 kg
253,00 zł
do 5.00 kg
336,00 zł
do 6.00 kg
365,00 zł
do 7.00 kg
394,00 zł
do 8.00 kg
424,00 zł
do 9.00 kg
453,00 zł
do 10.00 kg
482,00 zł
do 11.00 kg
491,00 zł
do 21.00 kg
690,00 zł
do 30.00 kg
831,00 zł
do 31.00 kg
1.768,00 zł
do 45.00 kg
2.196,00 zł
do 70.00 kg
2.919,00 zł
do 71.00 kg
3.085,00 zł
do 100.00 kg
4.252,00 zł
do 3.00 kg
311,19 zł
do 5.00 kg
413,28 zł
do 6.00 kg
448,95 zł
do 7.00 kg
484,62 zł
do 8.00 kg
521,52 zł
do 9.00 kg
557,19 zł
do 10.00 kg
592,86 zł
do 11.00 kg
603,93 zł
do 21.00 kg
848,70 zł
do 30.00 kg
1.022,13 zł
do 31.00 kg
2.174,64 zł
do 45.00 kg
2.701,08 zł
do 70.00 kg
3.590,37 zł
do 71.00 kg
3.794,55 zł
do 100.00 kg
5.229,96 zł
Jemen (YE)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Kajmany (KY)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Kamerun (CM)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Kanada (CA)
do 3.00 kg
213,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
306,00 zł
do 7.00 kg
331,00 zł
do 8.00 kg
355,00 zł
do 9.00 kg
379,00 zł
do 10.00 kg
403,00 zł
do 11.00 kg
411,00 zł
do 21.00 kg
574,00 zł
do 30.00 kg
693,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
1.863,00 zł
do 70.00 kg
2.479,00 zł
do 100.00 kg
3.479,00 zł
do 150.00 kg
5.117,00 zł
do 250.00 kg
7.988,00 zł
do 3.00 kg
261,99 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
376,38 zł
do 7.00 kg
407,13 zł
do 8.00 kg
436,65 zł
do 9.00 kg
466,17 zł
do 10.00 kg
495,69 zł
do 11.00 kg
505,53 zł
do 21.00 kg
706,02 zł
do 30.00 kg
852,39 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.291,49 zł
do 70.00 kg
3.049,17 zł
do 100.00 kg
4.279,17 zł
do 150.00 kg
6.293,91 zł
do 250.00 kg
9.825,24 zł
Katar (QA)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Kazachstan (KZ)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Kenia (KE)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Kirgistan (KG)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Kiribati (KI)
do 3.00 kg
305,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
440,00 zł
do 7.00 kg
473,00 zł
do 8.00 kg
506,00 zł
do 9.00 kg
539,00 zł
do 10.00 kg
572,00 zł
do 11.00 kg
584,00 zł
do 21.00 kg
819,00 zł
do 30.00 kg
987,00 zł
do 31.00 kg
2.206,00 zł
do 45.00 kg
2.724,00 zł
do 70.00 kg
3.879,00 zł
do 71.00 kg
3.916,00 zł
do 100.00 kg
5.014,00 zł
do 3.00 kg
375,15 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
541,20 zł
do 7.00 kg
581,79 zł
do 8.00 kg
622,38 zł
do 9.00 kg
662,97 zł
do 10.00 kg
703,56 zł
do 11.00 kg
718,32 zł
do 21.00 kg
1.007,37 zł
do 30.00 kg
1.214,01 zł
do 31.00 kg
2.713,38 zł
do 45.00 kg
3.350,52 zł
do 70.00 kg
4.771,17 zł
do 71.00 kg
4.816,68 zł
do 100.00 kg
6.167,22 zł
Kolumbia (CO)
do 3.00 kg
291,00 zł
do 5.00 kg
389,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
483,00 zł
do 9.00 kg
515,00 zł
do 10.00 kg
547,00 zł
do 11.00 kg
557,00 zł
do 21.00 kg
782,00 zł
do 30.00 kg
932,00 zł
do 31.00 kg
2.079,00 zł
do 45.00 kg
2.613,00 zł
do 70.00 kg
3.734,00 zł
do 100.00 kg
3.769,00 zł
do 3.00 kg
357,93 zł
do 5.00 kg
478,47 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
594,09 zł
do 9.00 kg
633,45 zł
do 10.00 kg
672,81 zł
do 11.00 kg
685,11 zł
do 21.00 kg
961,86 zł
do 30.00 kg
1.146,36 zł
do 31.00 kg
2.557,17 zł
do 45.00 kg
3.213,99 zł
do 70.00 kg
4.592,82 zł
do 100.00 kg
4.635,87 zł
Kongo (CG)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Korea Południowa (KR)
do 3.00 kg
213,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
306,00 zł
do 7.00 kg
331,00 zł
do 8.00 kg
355,00 zł
do 9.00 kg
379,00 zł
do 10.00 kg
403,00 zł
do 11.00 kg
411,00 zł
do 21.00 kg
574,00 zł
do 30.00 kg
693,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
1.863,00 zł
do 70.00 kg
2.479,00 zł
do 100.00 kg
3.479,00 zł
do 150.00 kg
5.117,00 zł
do 250.00 kg
7.988,00 zł
do 3.00 kg
261,99 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
376,38 zł
do 7.00 kg
407,13 zł
do 8.00 kg
436,65 zł
do 9.00 kg
466,17 zł
do 10.00 kg
495,69 zł
do 11.00 kg
505,53 zł
do 21.00 kg
706,02 zł
do 30.00 kg
852,39 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.291,49 zł
do 70.00 kg
3.049,17 zł
do 100.00 kg
4.279,17 zł
do 150.00 kg
6.293,91 zł
do 250.00 kg
9.825,24 zł
Kosowo (XK)
do 5.00 kg
205,00 zł
do 6.00 kg
230,00 zł
do 7.00 kg
254,00 zł
do 8.00 kg
279,00 zł
do 9.00 kg
303,00 zł
do 10.00 kg
327,00 zł
do 11.00 kg
343,00 zł
do 12.00 kg
358,00 zł
do 13.00 kg
374,00 zł
do 14.00 kg
389,00 zł
do 15.00 kg
405,00 zł
do 16.00 kg
420,00 zł
do 17.00 kg
436,00 zł
do 18.00 kg
451,00 zł
do 19.00 kg
467,00 zł
do 20.00 kg
482,00 zł
do 21.00 kg
498,00 zł
do 22.00 kg
513,00 zł
do 23.00 kg
529,00 zł
do 24.00 kg
544,00 zł
do 25.00 kg
559,00 zł
do 26.00 kg
575,00 zł
do 27.00 kg
590,00 zł
do 28.00 kg
606,00 zł
do 29.00 kg
621,00 zł
do 30.00 kg
637,00 zł
do 35.00 kg
996,00 zł
do 40.00 kg
1.074,00 zł
do 45.00 kg
1.153,00 zł
do 50.00 kg
1.231,00 zł
do 55.00 kg
1.309,00 zł
do 60.00 kg
1.388,00 zł
do 65.00 kg
1.466,00 zł
do 70.00 kg
1.594,00 zł
do 80.00 kg
1.809,00 zł
do 100.00 kg
2.099,00 zł
do 150.00 kg
3.200,00 zł
do 250.00 kg
4.150,00 zł
do 260.00 kg
4.550,00 zł
do 5.00 kg
252,15 zł
do 6.00 kg
282,90 zł
do 7.00 kg
312,42 zł
do 8.00 kg
343,17 zł
do 9.00 kg
372,69 zł
do 10.00 kg
402,21 zł
do 11.00 kg
421,89 zł
do 12.00 kg
440,34 zł
do 13.00 kg
460,02 zł
do 14.00 kg
478,47 zł
do 15.00 kg
498,15 zł
do 16.00 kg
516,60 zł
do 17.00 kg
536,28 zł
do 18.00 kg
554,73 zł
do 19.00 kg
574,41 zł
do 20.00 kg
592,86 zł
do 21.00 kg
612,54 zł
do 22.00 kg
630,99 zł
do 23.00 kg
650,67 zł
do 24.00 kg
669,12 zł
do 25.00 kg
687,57 zł
do 26.00 kg
707,25 zł
do 27.00 kg
725,70 zł
do 28.00 kg
745,38 zł
do 29.00 kg
763,83 zł
do 30.00 kg
783,51 zł
do 35.00 kg
1.225,08 zł
do 40.00 kg
1.321,02 zł
do 45.00 kg
1.418,19 zł
do 50.00 kg
1.514,13 zł
do 55.00 kg
1.610,07 zł
do 60.00 kg
1.707,24 zł
do 65.00 kg
1.803,18 zł
do 70.00 kg
1.960,62 zł
do 80.00 kg
2.225,07 zł
do 100.00 kg
2.581,77 zł
do 150.00 kg
3.936,00 zł
do 250.00 kg
5.104,50 zł
do 260.00 kg
5.596,50 zł
Kostaryka (CR)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł
do 45.00 kg
2.934,78 zł
do 70.00 kg
3.975,36 zł
do 71.00 kg
4.020,87 zł
do 100.00 kg
5.328,36 zł
do 150.00 kg
7.626,00 zł
do 250.00 kg
12.054,00 zł
Kuba (CU)
do 3.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
355,00 zł
do 6.00 kg
385,00 zł
do 7.00 kg
416,00 zł
do 8.00 kg
446,00 zł
do 9.00 kg
477,00 zł
do 10.00 kg
507,00 zł
do 11.00 kg
517,00 zł
do 21.00 kg
722,00 zł
do 30.00 kg
871,00 zł
do 31.00 kg
1.938,00 zł
do 45.00 kg
2.386,00 zł
do 70.00 kg
3.232,00 zł
do 71.00 kg
3.269,00 zł
do 100.00 kg
4.332,00 zł
do 150.00 kg
6.200,00 zł
do 250.00 kg
9.800,00 zł
do 3.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
436,65 zł
do 6.00 kg
473,55 zł
do 7.00 kg
511,68 zł
do 8.00 kg
548,58 zł
do 9.00 kg
586,71 zł
do 10.00 kg
623,61 zł
do 11.00 kg
635,91 zł
do 21.00 kg
888,06 zł
do 30.00 kg
1.071,33 zł
do 31.00 kg
2.383,74 zł