Cennik międzynarodowyKraj Ceny netto Ceny brutto
Afganistan (AF)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Albania (AL)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
173,00 zł
do 3.00 kg
211,00 zł
do 4.00 kg
250,00 zł
do 5.00 kg
288,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
407,00 zł
do 11.00 kg
412,00 zł
do 21.00 kg
533,00 zł
do 30.00 kg
645,00 zł
do 31.00 kg
1.310,00 zł
do 45.00 kg
1.636,00 zł
do 70.00 kg
2.271,00 zł
do 71.00 kg
2.308,00 zł
do 100.00 kg
3.366,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
212,79 zł
do 3.00 kg
259,53 zł
do 4.00 kg
307,50 zł
do 5.00 kg
354,24 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
500,61 zł
do 11.00 kg
506,76 zł
do 21.00 kg
655,59 zł
do 30.00 kg
793,35 zł
do 31.00 kg
1.611,30 zł
do 45.00 kg
2.012,28 zł
do 70.00 kg
2.793,33 zł
do 71.00 kg
2.838,84 zł
do 100.00 kg
4.140,18 zł
Algieria (DZ)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
212,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
307,00 zł
do 7.00 kg
332,00 zł
do 8.00 kg
358,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
587,00 zł
do 30.00 kg
724,00 zł
do 31.00 kg
1.794,00 zł
do 45.00 kg
2.250,00 zł
do 70.00 kg
3.116,00 zł
do 71.00 kg
3.162,00 zł
do 100.00 kg
4.515,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
260,76 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
377,61 zł
do 7.00 kg
408,36 zł
do 8.00 kg
440,34 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
722,01 zł
do 30.00 kg
890,52 zł
do 31.00 kg
2.206,62 zł
do 45.00 kg
2.767,50 zł
do 70.00 kg
3.832,68 zł
do 71.00 kg
3.889,26 zł
do 100.00 kg
5.553,45 zł
Andora (AD)
do 1.00 kg
114,00 zł
do 2.00 kg
151,00 zł
do 3.00 kg
187,00 zł
do 4.00 kg
223,00 zł
do 5.00 kg
258,00 zł
do 6.00 kg
281,00 zł
do 7.00 kg
304,00 zł
do 8.00 kg
327,00 zł
do 9.00 kg
350,00 zł
do 10.00 kg
373,00 zł
do 11.00 kg
379,00 zł
do 21.00 kg
503,00 zł
do 30.00 kg
610,00 zł
do 31.00 kg
900,00 zł
do 45.00 kg
1.146,00 zł
do 70.00 kg
1.620,00 zł
do 71.00 kg
2.078,00 zł
do 100.00 kg
3.188,00 zł
do 1.00 kg
140,22 zł
do 2.00 kg
185,73 zł
do 3.00 kg
230,01 zł
do 4.00 kg
274,29 zł
do 5.00 kg
317,34 zł
do 6.00 kg
345,63 zł
do 7.00 kg
373,92 zł
do 8.00 kg
402,21 zł
do 9.00 kg
430,50 zł
do 10.00 kg
458,79 zł
do 11.00 kg
466,17 zł
do 21.00 kg
618,69 zł
do 30.00 kg
750,30 zł
do 31.00 kg
1.107,00 zł
do 45.00 kg
1.409,58 zł
do 70.00 kg
1.992,60 zł
do 71.00 kg
2.555,94 zł
do 100.00 kg
3.921,24 zł
Angola (AO)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Anguilla (AI)
do 0.50 kg
139,00 zł
do 1.00 kg
163,00 zł
do 2.00 kg
211,00 zł
do 3.00 kg
256,00 zł
do 4.00 kg
300,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
400,00 zł
do 8.00 kg
429,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
487,00 zł
do 11.00 kg
497,00 zł
do 21.00 kg
703,00 zł
do 30.00 kg
855,00 zł
do 31.00 kg
1.924,00 zł
do 45.00 kg
2.481,00 zł
do 70.00 kg
3.642,00 zł
do 71.00 kg
3.686,00 zł
do 100.00 kg
4.988,00 zł
do 0.50 kg
170,97 zł
do 1.00 kg
200,49 zł
do 2.00 kg
259,53 zł
do 3.00 kg
314,88 zł
do 4.00 kg
369,00 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
492,00 zł
do 8.00 kg
527,67 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
599,01 zł
do 11.00 kg
611,31 zł
do 21.00 kg
864,69 zł
do 30.00 kg
1.051,65 zł
do 31.00 kg
2.366,52 zł
do 45.00 kg
3.051,63 zł
do 70.00 kg
4.479,66 zł
do 71.00 kg
4.533,78 zł
do 100.00 kg
6.135,24 zł
Antigua i Barbuda (AG)
do 0.50 kg
139,00 zł
do 1.00 kg
163,00 zł
do 2.00 kg
211,00 zł
do 3.00 kg
256,00 zł
do 4.00 kg
300,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
400,00 zł
do 8.00 kg
429,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
487,00 zł
do 11.00 kg
497,00 zł
do 21.00 kg
703,00 zł
do 30.00 kg
855,00 zł
do 31.00 kg
1.924,00 zł
do 45.00 kg
2.481,00 zł
do 70.00 kg
3.642,00 zł
do 71.00 kg
3.686,00 zł
do 100.00 kg
4.988,00 zł
do 0.50 kg
170,97 zł
do 1.00 kg
200,49 zł
do 2.00 kg
259,53 zł
do 3.00 kg
314,88 zł
do 4.00 kg
369,00 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
492,00 zł
do 8.00 kg
527,67 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
599,01 zł
do 11.00 kg
611,31 zł
do 21.00 kg
864,69 zł
do 30.00 kg
1.051,65 zł
do 31.00 kg
2.366,52 zł
do 45.00 kg
3.051,63 zł
do 70.00 kg
4.479,66 zł
do 71.00 kg
4.533,78 zł
do 100.00 kg
6.135,24 zł
Arabia Saudyjska (SA)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
212,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
307,00 zł
do 7.00 kg
332,00 zł
do 8.00 kg
358,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
587,00 zł
do 30.00 kg
724,00 zł
do 31.00 kg
1.794,00 zł
do 45.00 kg
2.250,00 zł
do 70.00 kg
3.116,00 zł
do 71.00 kg
3.162,00 zł
do 100.00 kg
4.515,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
260,76 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
377,61 zł
do 7.00 kg
408,36 zł
do 8.00 kg
440,34 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
722,01 zł
do 30.00 kg
890,52 zł
do 31.00 kg
2.206,62 zł
do 45.00 kg
2.767,50 zł
do 70.00 kg
3.832,68 zł
do 71.00 kg
3.889,26 zł
do 100.00 kg
5.553,45 zł
Argentyna (AR)
do 0.50 kg
139,00 zł
do 1.00 kg
163,00 zł
do 2.00 kg
211,00 zł
do 3.00 kg
256,00 zł
do 4.00 kg
300,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
400,00 zł
do 8.00 kg
429,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
487,00 zł
do 11.00 kg
497,00 zł
do 21.00 kg
703,00 zł
do 30.00 kg
855,00 zł
do 31.00 kg
1.924,00 zł
do 45.00 kg
2.481,00 zł
do 70.00 kg
3.642,00 zł
do 71.00 kg
3.686,00 zł
do 100.00 kg
4.988,00 zł
do 0.50 kg
170,97 zł
do 1.00 kg
200,49 zł
do 2.00 kg
259,53 zł
do 3.00 kg
314,88 zł
do 4.00 kg
369,00 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
492,00 zł
do 8.00 kg
527,67 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
599,01 zł
do 11.00 kg
611,31 zł
do 21.00 kg
864,69 zł
do 30.00 kg
1.051,65 zł
do 31.00 kg
2.366,52 zł
do 45.00 kg
3.051,63 zł
do 70.00 kg
4.479,66 zł
do 71.00 kg
4.533,78 zł
do 100.00 kg
6.135,24 zł
Armenia (AM)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Aruba (AW)
do 0.50 kg
139,00 zł
do 1.00 kg
163,00 zł
do 2.00 kg
211,00 zł
do 3.00 kg
256,00 zł
do 4.00 kg
300,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
400,00 zł
do 8.00 kg
429,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
487,00 zł
do 11.00 kg
497,00 zł
do 21.00 kg
703,00 zł
do 30.00 kg
855,00 zł
do 31.00 kg
1.924,00 zł
do 45.00 kg
2.481,00 zł
do 70.00 kg
3.642,00 zł
do 71.00 kg
3.686,00 zł
do 100.00 kg
4.988,00 zł
do 0.50 kg
170,97 zł
do 1.00 kg
200,49 zł
do 2.00 kg
259,53 zł
do 3.00 kg
314,88 zł
do 4.00 kg
369,00 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
492,00 zł
do 8.00 kg
527,67 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
599,01 zł
do 11.00 kg
611,31 zł
do 21.00 kg
864,69 zł
do 30.00 kg
1.051,65 zł
do 31.00 kg
2.366,52 zł
do 45.00 kg
3.051,63 zł
do 70.00 kg
4.479,66 zł
do 71.00 kg
4.533,78 zł
do 100.00 kg
6.135,24 zł
Australia (AU)
do 1.00 kg
129,00 zł
do 2.00 kg
167,00 zł
do 3.00 kg
203,00 zł
do 4.00 kg
236,00 zł
do 5.00 kg
268,00 zł
do 6.00 kg
292,00 zł
do 7.00 kg
316,00 zł
do 8.00 kg
341,00 zł
do 9.00 kg
365,00 zł
do 10.00 kg
389,00 zł
do 11.00 kg
397,00 zł
do 21.00 kg
564,00 zł
do 30.00 kg
695,00 zł
do 31.00 kg
1.648,00 zł
do 45.00 kg
2.095,00 zł
do 70.00 kg
2.838,00 zł
do 71.00 kg
3.011,00 zł
do 100.00 kg
4.427,00 zł
do 1.00 kg
158,67 zł
do 2.00 kg
205,41 zł
do 3.00 kg
249,69 zł
do 4.00 kg
290,28 zł
do 5.00 kg
329,64 zł
do 6.00 kg
359,16 zł
do 7.00 kg
388,68 zł
do 8.00 kg
419,43 zł
do 9.00 kg
448,95 zł
do 10.00 kg
478,47 zł
do 11.00 kg
488,31 zł
do 21.00 kg
693,72 zł
do 30.00 kg
854,85 zł
do 31.00 kg
2.027,04 zł
do 45.00 kg
2.576,85 zł
do 70.00 kg
3.490,74 zł
do 71.00 kg
3.703,53 zł
do 100.00 kg
5.445,21 zł
Austria (AT)
do 1.00 kg
111,00 zł
do 2.00 kg
146,00 zł
do 3.00 kg
180,00 zł
do 4.00 kg
214,00 zł
do 5.00 kg
247,00 zł
do 6.00 kg
269,00 zł
do 7.00 kg
292,00 zł
do 8.00 kg
314,00 zł
do 9.00 kg
336,00 zł
do 10.00 kg
359,00 zł
do 11.00 kg
364,00 zł
do 21.00 kg
480,00 zł
do 30.00 kg
582,00 zł
do 31.00 kg
855,00 zł
do 45.00 kg
1.014,00 zł
do 70.00 kg
1.329,00 zł
do 71.00 kg
1.701,00 zł
do 100.00 kg
2.657,00 zł
do 1.00 kg
136,53 zł
do 2.00 kg
179,58 zł
do 3.00 kg
221,40 zł
do 4.00 kg
263,22 zł
do 5.00 kg
303,81 zł
do 6.00 kg
330,87 zł
do 7.00 kg
359,16 zł
do 8.00 kg
386,22 zł
do 9.00 kg
413,28 zł
do 10.00 kg
441,57 zł
do 11.00 kg
447,72 zł
do 21.00 kg
590,40 zł
do 30.00 kg
715,86 zł
do 31.00 kg
1.051,65 zł
do 45.00 kg
1.247,22 zł
do 70.00 kg
1.634,67 zł
do 71.00 kg
2.092,23 zł
do 100.00 kg
3.268,11 zł
Azerbejdżan (AZ)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Bahamy (BS)
do 0.50 kg
139,00 zł
do 1.00 kg
163,00 zł
do 2.00 kg
211,00 zł
do 3.00 kg
256,00 zł
do 4.00 kg
300,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
400,00 zł
do 8.00 kg
429,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
487,00 zł
do 11.00 kg
497,00 zł
do 21.00 kg
703,00 zł
do 30.00 kg
855,00 zł
do 31.00 kg
1.924,00 zł
do 45.00 kg
2.481,00 zł
do 70.00 kg
3.642,00 zł
do 71.00 kg
3.686,00 zł
do 100.00 kg
4.988,00 zł
do 0.50 kg
170,97 zł
do 1.00 kg
200,49 zł
do 2.00 kg
259,53 zł
do 3.00 kg
314,88 zł
do 4.00 kg
369,00 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
492,00 zł
do 8.00 kg
527,67 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
599,01 zł
do 11.00 kg
611,31 zł
do 21.00 kg
864,69 zł
do 30.00 kg
1.051,65 zł
do 31.00 kg
2.366,52 zł
do 45.00 kg
3.051,63 zł
do 70.00 kg
4.479,66 zł
do 71.00 kg
4.533,78 zł
do 100.00 kg
6.135,24 zł
Bahrajn (BH)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
212,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
307,00 zł
do 7.00 kg
332,00 zł
do 8.00 kg
358,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
587,00 zł
do 30.00 kg
724,00 zł
do 31.00 kg
1.794,00 zł
do 45.00 kg
2.250,00 zł
do 70.00 kg
3.116,00 zł
do 71.00 kg
3.162,00 zł
do 100.00 kg
4.515,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
260,76 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
377,61 zł
do 7.00 kg
408,36 zł
do 8.00 kg
440,34 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
722,01 zł
do 30.00 kg
890,52 zł
do 31.00 kg
2.206,62 zł
do 45.00 kg
2.767,50 zł
do 70.00 kg
3.832,68 zł
do 71.00 kg
3.889,26 zł
do 100.00 kg
5.553,45 zł
Bangladesz (BD)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
212,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
307,00 zł
do 7.00 kg
332,00 zł
do 8.00 kg
358,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
587,00 zł
do 30.00 kg
724,00 zł
do 31.00 kg
1.794,00 zł
do 45.00 kg
2.250,00 zł
do 70.00 kg
3.116,00 zł
do 71.00 kg
3.162,00 zł
do 100.00 kg
4.515,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
260,76 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
377,61 zł
do 7.00 kg
408,36 zł
do 8.00 kg
440,34 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
722,01 zł
do 30.00 kg
890,52 zł
do 31.00 kg
2.206,62 zł
do 45.00 kg
2.767,50 zł
do 70.00 kg
3.832,68 zł
do 71.00 kg
3.889,26 zł
do 100.00 kg
5.553,45 zł
Belgia (BE)
do 1.00 kg
111,00 zł
do 2.00 kg
146,00 zł
do 3.00 kg
180,00 zł
do 4.00 kg
214,00 zł
do 5.00 kg
247,00 zł
do 6.00 kg
269,00 zł
do 7.00 kg
292,00 zł
do 8.00 kg
314,00 zł
do 9.00 kg
336,00 zł
do 10.00 kg
359,00 zł
do 11.00 kg
364,00 zł
do 21.00 kg
480,00 zł
do 30.00 kg
582,00 zł
do 31.00 kg
855,00 zł
do 45.00 kg
1.014,00 zł
do 70.00 kg
1.329,00 zł
do 71.00 kg
1.701,00 zł
do 100.00 kg
2.657,00 zł
do 1.00 kg
136,53 zł
do 2.00 kg
179,58 zł
do 3.00 kg
221,40 zł
do 4.00 kg
263,22 zł
do 5.00 kg
303,81 zł
do 6.00 kg
330,87 zł
do 7.00 kg
359,16 zł
do 8.00 kg
386,22 zł
do 9.00 kg
413,28 zł
do 10.00 kg
441,57 zł
do 11.00 kg
447,72 zł
do 21.00 kg
590,40 zł
do 30.00 kg
715,86 zł
do 31.00 kg
1.051,65 zł
do 45.00 kg
1.247,22 zł
do 70.00 kg
1.634,67 zł
do 71.00 kg
2.092,23 zł
do 100.00 kg
3.268,11 zł
Belize (BZ)
do 0.50 kg
139,00 zł
do 1.00 kg
163,00 zł
do 2.00 kg
211,00 zł
do 3.00 kg
256,00 zł
do 4.00 kg
300,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
400,00 zł
do 8.00 kg
429,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
487,00 zł
do 11.00 kg
497,00 zł
do 21.00 kg
703,00 zł
do 30.00 kg
855,00 zł
do 31.00 kg
1.924,00 zł
do 45.00 kg
2.481,00 zł
do 70.00 kg
3.642,00 zł
do 71.00 kg
3.686,00 zł
do 100.00 kg
4.988,00 zł
do 0.50 kg
170,97 zł
do 1.00 kg
200,49 zł
do 2.00 kg
259,53 zł
do 3.00 kg
314,88 zł
do 4.00 kg
369,00 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
492,00 zł
do 8.00 kg
527,67 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
599,01 zł
do 11.00 kg
611,31 zł
do 21.00 kg
864,69 zł
do 30.00 kg
1.051,65 zł
do 31.00 kg
2.366,52 zł
do 45.00 kg
3.051,63 zł
do 70.00 kg
4.479,66 zł
do 71.00 kg
4.533,78 zł
do 100.00 kg
6.135,24 zł
Benin (BJ)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Bhutan (BT)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
212,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
307,00 zł
do 7.00 kg
332,00 zł
do 8.00 kg
358,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
587,00 zł
do 30.00 kg
724,00 zł
do 31.00 kg
1.794,00 zł
do 45.00 kg
2.250,00 zł
do 70.00 kg
3.116,00 zł
do 71.00 kg
3.162,00 zł
do 100.00 kg
4.515,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
260,76 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
377,61 zł
do 7.00 kg
408,36 zł
do 8.00 kg
440,34 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
722,01 zł
do 30.00 kg
890,52 zł
do 31.00 kg
2.206,62 zł
do 45.00 kg
2.767,50 zł
do 70.00 kg
3.832,68 zł
do 71.00 kg
3.889,26 zł
do 100.00 kg
5.553,45 zł
Białoruś (BY)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
173,00 zł
do 3.00 kg
211,00 zł
do 4.00 kg
250,00 zł
do 5.00 kg
288,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
407,00 zł
do 11.00 kg
412,00 zł
do 21.00 kg
533,00 zł
do 30.00 kg
645,00 zł
do 31.00 kg
1.310,00 zł
do 45.00 kg
1.636,00 zł
do 70.00 kg
2.271,00 zł
do 71.00 kg
2.308,00 zł
do 100.00 kg
3.366,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
212,79 zł
do 3.00 kg
259,53 zł
do 4.00 kg
307,50 zł
do 5.00 kg
354,24 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
500,61 zł
do 11.00 kg
506,76 zł
do 21.00 kg
655,59 zł
do 30.00 kg
793,35 zł
do 31.00 kg
1.611,30 zł
do 45.00 kg
2.012,28 zł
do 70.00 kg
2.793,33 zł
do 71.00 kg
2.838,84 zł
do 100.00 kg
4.140,18 zł
Boliwia (BO)
do 0.50 kg
139,00 zł
do 1.00 kg
163,00 zł
do 2.00 kg
211,00 zł
do 3.00 kg
256,00 zł
do 4.00 kg
300,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
400,00 zł
do 8.00 kg
429,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
487,00 zł
do 11.00 kg
497,00 zł
do 21.00 kg
703,00 zł
do 30.00 kg
855,00 zł
do 31.00 kg
1.924,00 zł
do 45.00 kg
2.481,00 zł
do 70.00 kg
3.642,00 zł
do 71.00 kg
3.686,00 zł
do 100.00 kg
4.988,00 zł
do 0.50 kg
170,97 zł
do 1.00 kg
200,49 zł
do 2.00 kg
259,53 zł
do 3.00 kg
314,88 zł
do 4.00 kg
369,00 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
492,00 zł
do 8.00 kg
527,67 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
599,01 zł
do 11.00 kg
611,31 zł
do 21.00 kg
864,69 zł
do 30.00 kg
1.051,65 zł
do 31.00 kg
2.366,52 zł
do 45.00 kg
3.051,63 zł
do 70.00 kg
4.479,66 zł
do 71.00 kg
4.533,78 zł
do 100.00 kg
6.135,24 zł
Bośnia i Hercegowina (BA)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
173,00 zł
do 3.00 kg
211,00 zł
do 4.00 kg
250,00 zł
do 5.00 kg
288,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
407,00 zł
do 11.00 kg
412,00 zł
do 21.00 kg
533,00 zł
do 30.00 kg
645,00 zł
do 31.00 kg
1.310,00 zł
do 45.00 kg
1.636,00 zł
do 70.00 kg
2.271,00 zł
do 71.00 kg
2.308,00 zł
do 100.00 kg
3.366,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
212,79 zł
do 3.00 kg
259,53 zł
do 4.00 kg
307,50 zł
do 5.00 kg
354,24 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
500,61 zł
do 11.00 kg
506,76 zł
do 21.00 kg
655,59 zł
do 30.00 kg
793,35 zł
do 31.00 kg
1.611,30 zł
do 45.00 kg
2.012,28 zł
do 70.00 kg
2.793,33 zł
do 71.00 kg
2.838,84 zł
do 100.00 kg
4.140,18 zł
Botswana (BW)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Brazylia (BR)
do 0.50 kg
139,00 zł
do 1.00 kg
163,00 zł
do 2.00 kg
211,00 zł
do 3.00 kg
256,00 zł
do 4.00 kg
300,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
400,00 zł
do 8.00 kg
429,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
487,00 zł
do 11.00 kg
497,00 zł
do 21.00 kg
703,00 zł
do 30.00 kg
855,00 zł
do 31.00 kg
1.924,00 zł
do 45.00 kg
2.481,00 zł
do 70.00 kg
3.642,00 zł
do 71.00 kg
3.686,00 zł
do 100.00 kg
4.988,00 zł
do 0.50 kg
170,97 zł
do 1.00 kg
200,49 zł
do 2.00 kg
259,53 zł
do 3.00 kg
314,88 zł
do 4.00 kg
369,00 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
492,00 zł
do 8.00 kg
527,67 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
599,01 zł
do 11.00 kg
611,31 zł
do 21.00 kg
864,69 zł
do 30.00 kg
1.051,65 zł
do 31.00 kg
2.366,52 zł
do 45.00 kg
3.051,63 zł
do 70.00 kg
4.479,66 zł
do 71.00 kg
4.533,78 zł
do 100.00 kg
6.135,24 zł
Brunei (BN)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
212,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
307,00 zł
do 7.00 kg
332,00 zł
do 8.00 kg
358,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
587,00 zł
do 30.00 kg
724,00 zł
do 31.00 kg
1.794,00 zł
do 45.00 kg
2.250,00 zł
do 70.00 kg
3.116,00 zł
do 71.00 kg
3.162,00 zł
do 100.00 kg
4.515,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
260,76 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
377,61 zł
do 7.00 kg
408,36 zł
do 8.00 kg
440,34 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
722,01 zł
do 30.00 kg
890,52 zł
do 31.00 kg
2.206,62 zł
do 45.00 kg
2.767,50 zł
do 70.00 kg
3.832,68 zł
do 71.00 kg
3.889,26 zł
do 100.00 kg
5.553,45 zł
Bułgaria (BG)
do 1.00 kg
114,00 zł
do 2.00 kg
151,00 zł
do 3.00 kg
187,00 zł
do 4.00 kg
223,00 zł
do 5.00 kg
258,00 zł
do 6.00 kg
281,00 zł
do 7.00 kg
304,00 zł
do 8.00 kg
327,00 zł
do 9.00 kg
350,00 zł
do 10.00 kg
373,00 zł
do 11.00 kg
379,00 zł
do 21.00 kg
503,00 zł
do 30.00 kg
610,00 zł
do 31.00 kg
900,00 zł
do 45.00 kg
1.146,00 zł
do 70.00 kg
1.620,00 zł
do 71.00 kg
2.078,00 zł
do 100.00 kg
3.188,00 zł
do 1.00 kg
140,22 zł
do 2.00 kg
185,73 zł
do 3.00 kg
230,01 zł
do 4.00 kg
274,29 zł
do 5.00 kg
317,34 zł
do 6.00 kg
345,63 zł
do 7.00 kg
373,92 zł
do 8.00 kg
402,21 zł
do 9.00 kg
430,50 zł
do 10.00 kg
458,79 zł
do 11.00 kg
466,17 zł
do 21.00 kg
618,69 zł
do 30.00 kg
750,30 zł
do 31.00 kg
1.107,00 zł
do 45.00 kg
1.409,58 zł
do 70.00 kg
1.992,60 zł
do 71.00 kg
2.555,94 zł
do 100.00 kg
3.921,24 zł
Burkina Faso (BF)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Burundi (BI)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Chile (CL)
do 0.50 kg
139,00 zł
do 1.00 kg
163,00 zł
do 2.00 kg
211,00 zł
do 3.00 kg
256,00 zł
do 4.00 kg
300,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
400,00 zł
do 8.00 kg
429,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
487,00 zł
do 11.00 kg
497,00 zł
do 21.00 kg
703,00 zł
do 30.00 kg
855,00 zł
do 31.00 kg
1.924,00 zł
do 45.00 kg
2.481,00 zł
do 70.00 kg
3.642,00 zł
do 71.00 kg
3.686,00 zł
do 100.00 kg
4.988,00 zł
do 0.50 kg
170,97 zł
do 1.00 kg
200,49 zł
do 2.00 kg
259,53 zł
do 3.00 kg
314,88 zł
do 4.00 kg
369,00 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
492,00 zł
do 8.00 kg
527,67 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
599,01 zł
do 11.00 kg
611,31 zł
do 21.00 kg
864,69 zł
do 30.00 kg
1.051,65 zł
do 31.00 kg
2.366,52 zł
do 45.00 kg
3.051,63 zł
do 70.00 kg
4.479,66 zł
do 71.00 kg
4.533,78 zł
do 100.00 kg
6.135,24 zł
Chiny (CN)
do 1.00 kg
129,00 zł
do 2.00 kg
167,00 zł
do 3.00 kg
203,00 zł
do 4.00 kg
236,00 zł
do 5.00 kg
268,00 zł
do 6.00 kg
292,00 zł
do 7.00 kg
316,00 zł
do 8.00 kg
341,00 zł
do 9.00 kg
365,00 zł
do 10.00 kg
389,00 zł
do 11.00 kg
397,00 zł
do 21.00 kg
564,00 zł
do 30.00 kg
695,00 zł
do 31.00 kg
1.648,00 zł
do 45.00 kg
2.095,00 zł
do 70.00 kg
2.838,00 zł
do 71.00 kg
3.011,00 zł
do 100.00 kg
4.427,00 zł
do 1.00 kg
158,67 zł
do 2.00 kg
205,41 zł
do 3.00 kg
249,69 zł
do 4.00 kg
290,28 zł
do 5.00 kg
329,64 zł
do 6.00 kg
359,16 zł
do 7.00 kg
388,68 zł
do 8.00 kg
419,43 zł
do 9.00 kg
448,95 zł
do 10.00 kg
478,47 zł
do 11.00 kg
488,31 zł
do 21.00 kg
693,72 zł
do 30.00 kg
854,85 zł
do 31.00 kg
2.027,04 zł
do 45.00 kg
2.576,85 zł
do 70.00 kg
3.490,74 zł
do 71.00 kg
3.703,53 zł
do 100.00 kg
5.445,21 zł
Chorwacja (HR)
do 1.00 kg
114,00 zł
do 2.00 kg
151,00 zł
do 3.00 kg
187,00 zł
do 4.00 kg
223,00 zł
do 5.00 kg
258,00 zł
do 6.00 kg
281,00 zł
do 7.00 kg
304,00 zł
do 8.00 kg
327,00 zł
do 9.00 kg
350,00 zł
do 10.00 kg
373,00 zł
do 11.00 kg
379,00 zł
do 21.00 kg
503,00 zł
do 30.00 kg
610,00 zł
do 31.00 kg
900,00 zł
do 45.00 kg
1.146,00 zł
do 70.00 kg
1.620,00 zł
do 71.00 kg
2.078,00 zł
do 100.00 kg
3.188,00 zł
do 1.00 kg
140,22 zł
do 2.00 kg
185,73 zł
do 3.00 kg
230,01 zł
do 4.00 kg
274,29 zł
do 5.00 kg
317,34 zł
do 6.00 kg
345,63 zł
do 7.00 kg
373,92 zł
do 8.00 kg
402,21 zł
do 9.00 kg
430,50 zł
do 10.00 kg
458,79 zł
do 11.00 kg
466,17 zł
do 21.00 kg
618,69 zł
do 30.00 kg
750,30 zł
do 31.00 kg
1.107,00 zł
do 45.00 kg
1.409,58 zł
do 70.00 kg
1.992,60 zł
do 71.00 kg
2.555,94 zł
do 100.00 kg
3.921,24 zł
Curaçao (CW)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Cypr (CY)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
173,00 zł
do 3.00 kg
211,00 zł
do 4.00 kg
250,00 zł
do 5.00 kg
288,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
407,00 zł
do 11.00 kg
412,00 zł
do 21.00 kg
533,00 zł
do 30.00 kg
645,00 zł
do 31.00 kg
1.310,00 zł
do 45.00 kg
1.636,00 zł
do 70.00 kg
2.271,00 zł
do 71.00 kg
2.308,00 zł
do 100.00 kg
3.366,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
212,79 zł
do 3.00 kg
259,53 zł
do 4.00 kg
307,50 zł
do 5.00 kg
354,24 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
500,61 zł
do 11.00 kg
506,76 zł
do 21.00 kg
655,59 zł
do 30.00 kg
793,35 zł
do 31.00 kg
1.611,30 zł
do 45.00 kg
2.012,28 zł
do 70.00 kg
2.793,33 zł
do 71.00 kg
2.838,84 zł
do 100.00 kg
4.140,18 zł
Czad (TD)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Czarnogóra (ME)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
173,00 zł
do 3.00 kg
211,00 zł
do 4.00 kg
250,00 zł
do 5.00 kg
288,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
407,00 zł
do 11.00 kg
412,00 zł
do 21.00 kg
533,00 zł
do 30.00 kg
645,00 zł
do 31.00 kg
1.310,00 zł
do 45.00 kg
1.636,00 zł
do 70.00 kg
2.271,00 zł
do 71.00 kg
2.308,00 zł
do 100.00 kg
3.366,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
212,79 zł
do 3.00 kg
259,53 zł
do 4.00 kg
307,50 zł
do 5.00 kg
354,24 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
500,61 zł
do 11.00 kg
506,76 zł
do 21.00 kg
655,59 zł
do 30.00 kg
793,35 zł
do 31.00 kg
1.611,30 zł
do 45.00 kg
2.012,28 zł
do 70.00 kg
2.793,33 zł
do 71.00 kg
2.838,84 zł
do 100.00 kg
4.140,18 zł
Czechy (CZ)
do 1.00 kg
90,00 zł
do 2.00 kg
135,00 zł
do 3.00 kg
165,00 zł
do 4.00 kg
194,00 zł
do 5.00 kg
222,00 zł
do 6.00 kg
238,00 zł
do 7.00 kg
254,00 zł
do 8.00 kg
270,00 zł
do 9.00 kg
287,00 zł
do 10.00 kg
303,00 zł
do 11.00 kg
307,00 zł
do 21.00 kg
403,00 zł
do 30.00 kg
482,00 zł
do 31.00 kg
705,00 zł
do 45.00 kg
854,00 zł
do 70.00 kg
1.146,00 zł
do 71.00 kg
1.449,00 zł
do 100.00 kg
1.893,00 zł
do 1.00 kg
110,70 zł
do 2.00 kg
166,05 zł
do 3.00 kg
202,95 zł
do 4.00 kg
238,62 zł
do 5.00 kg
273,06 zł
do 6.00 kg
292,74 zł
do 7.00 kg
312,42 zł
do 8.00 kg
332,10 zł
do 9.00 kg
353,01 zł
do 10.00 kg
372,69 zł
do 11.00 kg
377,61 zł
do 21.00 kg
495,69 zł
do 30.00 kg
592,86 zł
do 31.00 kg
867,15 zł
do 45.00 kg
1.050,42 zł
do 70.00 kg
1.409,58 zł
do 71.00 kg
1.782,27 zł
do 100.00 kg
2.328,39 zł
Dania (DK)
do 1.00 kg
111,00 zł
do 2.00 kg
146,00 zł
do 3.00 kg
180,00 zł
do 4.00 kg
214,00 zł
do 5.00 kg
247,00 zł
do 6.00 kg
269,00 zł
do 7.00 kg
292,00 zł
do 8.00 kg
314,00 zł
do 9.00 kg
336,00 zł
do 10.00 kg
359,00 zł
do 11.00 kg
364,00 zł
do 21.00 kg
480,00 zł
do 30.00 kg
582,00 zł
do 31.00 kg
855,00 zł
do 45.00 kg
1.014,00 zł
do 70.00 kg
1.329,00 zł
do 71.00 kg
1.701,00 zł
do 100.00 kg
2.657,00 zł
do 1.00 kg
136,53 zł
do 2.00 kg
179,58 zł
do 3.00 kg
221,40 zł
do 4.00 kg
263,22 zł
do 5.00 kg
303,81 zł
do 6.00 kg
330,87 zł
do 7.00 kg
359,16 zł
do 8.00 kg
386,22 zł
do 9.00 kg
413,28 zł
do 10.00 kg
441,57 zł
do 11.00 kg
447,72 zł
do 21.00 kg
590,40 zł
do 30.00 kg
715,86 zł
do 31.00 kg
1.051,65 zł
do 45.00 kg
1.247,22 zł
do 70.00 kg
1.634,67 zł
do 71.00 kg
2.092,23 zł
do 100.00 kg
3.268,11 zł
Demokratyczna Republika Konga (CD)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
212,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
307,00 zł
do 7.00 kg
332,00 zł
do 8.00 kg
358,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
587,00 zł
do 30.00 kg
724,00 zł
do 31.00 kg
1.794,00 zł
do 45.00 kg
2.250,00 zł
do 70.00 kg
3.116,00 zł
do 71.00 kg
3.162,00 zł
do 100.00 kg
4.515,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
260,76 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
377,61 zł
do 7.00 kg
408,36 zł
do 8.00 kg
440,34 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
722,01 zł
do 30.00 kg
890,52 zł
do 31.00 kg
2.206,62 zł
do 45.00 kg
2.767,50 zł
do 70.00 kg
3.832,68 zł
do 71.00 kg
3.889,26 zł
do 100.00 kg
5.553,45 zł
Dominika (DM)
do 0.50 kg
139,00 zł
do 1.00 kg
163,00 zł
do 2.00 kg
211,00 zł
do 3.00 kg
256,00 zł
do 4.00 kg
300,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
400,00 zł
do 8.00 kg
429,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
487,00 zł
do 11.00 kg
497,00 zł
do 21.00 kg
703,00 zł
do 30.00 kg
855,00 zł
do 31.00 kg
1.924,00 zł
do 45.00 kg
2.481,00 zł
do 70.00 kg
3.642,00 zł
do 71.00 kg
3.686,00 zł
do 100.00 kg
4.988,00 zł
do 0.50 kg
170,97 zł
do 1.00 kg
200,49 zł
do 2.00 kg
259,53 zł
do 3.00 kg
314,88 zł
do 4.00 kg
369,00 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
492,00 zł
do 8.00 kg
527,67 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
599,01 zł
do 11.00 kg
611,31 zł
do 21.00 kg
864,69 zł
do 30.00 kg
1.051,65 zł
do 31.00 kg
2.366,52 zł
do 45.00 kg
3.051,63 zł
do 70.00 kg
4.479,66 zł
do 71.00 kg
4.533,78 zł
do 100.00 kg
6.135,24 zł
Dominikana (DO)
do 0.50 kg
139,00 zł
do 1.00 kg
163,00 zł
do 2.00 kg
211,00 zł
do 3.00 kg
256,00 zł
do 4.00 kg
300,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
400,00 zł
do 8.00 kg
429,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
487,00 zł
do 11.00 kg
497,00 zł
do 21.00 kg
703,00 zł
do 30.00 kg
855,00 zł
do 31.00 kg
1.924,00 zł
do 45.00 kg
2.481,00 zł
do 70.00 kg
3.642,00 zł
do 71.00 kg
3.686,00 zł
do 100.00 kg
4.988,00 zł
do 0.50 kg
170,97 zł
do 1.00 kg
200,49 zł
do 2.00 kg
259,53 zł
do 3.00 kg
314,88 zł
do 4.00 kg
369,00 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
492,00 zł
do 8.00 kg
527,67 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
599,01 zł
do 11.00 kg
611,31 zł
do 21.00 kg
864,69 zł
do 30.00 kg
1.051,65 zł
do 31.00 kg
2.366,52 zł
do 45.00 kg
3.051,63 zł
do 70.00 kg
4.479,66 zł
do 71.00 kg
4.533,78 zł
do 100.00 kg
6.135,24 zł
Dżibuti (DJ)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Egipt (EG)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
212,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
307,00 zł
do 7.00 kg
332,00 zł
do 8.00 kg
358,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
587,00 zł
do 30.00 kg
724,00 zł
do 31.00 kg
1.794,00 zł
do 45.00 kg
2.250,00 zł
do 70.00 kg
3.116,00 zł
do 71.00 kg
3.162,00 zł
do 100.00 kg
4.515,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
260,76 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
377,61 zł
do 7.00 kg
408,36 zł
do 8.00 kg
440,34 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
722,01 zł
do 30.00 kg
890,52 zł
do 31.00 kg
2.206,62 zł
do 45.00 kg
2.767,50 zł
do 70.00 kg
3.832,68 zł
do 71.00 kg
3.889,26 zł
do 100.00 kg
5.553,45 zł
Ekwador (EC)
do 0.50 kg
139,00 zł
do 1.00 kg
163,00 zł
do 2.00 kg
211,00 zł
do 3.00 kg
256,00 zł
do 4.00 kg
300,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
400,00 zł
do 8.00 kg
429,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
487,00 zł
do 11.00 kg
497,00 zł
do 21.00 kg
703,00 zł
do 30.00 kg
855,00 zł
do 31.00 kg
1.924,00 zł
do 45.00 kg
2.481,00 zł
do 70.00 kg
3.642,00 zł
do 71.00 kg
3.686,00 zł
do 100.00 kg
4.988,00 zł
do 0.50 kg
170,97 zł
do 1.00 kg
200,49 zł
do 2.00 kg
259,53 zł
do 3.00 kg
314,88 zł
do 4.00 kg
369,00 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
492,00 zł
do 8.00 kg
527,67 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
599,01 zł
do 11.00 kg
611,31 zł
do 21.00 kg
864,69 zł
do 30.00 kg
1.051,65 zł
do 31.00 kg
2.366,52 zł
do 45.00 kg
3.051,63 zł
do 70.00 kg
4.479,66 zł
do 71.00 kg
4.533,78 zł
do 100.00 kg
6.135,24 zł
Erytrea (ER)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Estonia (EE)
do 1.00 kg
114,00 zł
do 2.00 kg
151,00 zł
do 3.00 kg
187,00 zł
do 4.00 kg
223,00 zł
do 5.00 kg
258,00 zł
do 6.00 kg
281,00 zł
do 7.00 kg
304,00 zł
do 8.00 kg
327,00 zł
do 9.00 kg
350,00 zł
do 10.00 kg
373,00 zł
do 11.00 kg
379,00 zł
do 21.00 kg
503,00 zł
do 30.00 kg
610,00 zł
do 31.00 kg
900,00 zł
do 45.00 kg
1.146,00 zł
do 70.00 kg
1.620,00 zł
do 71.00 kg
2.078,00 zł
do 100.00 kg
3.188,00 zł
do 1.00 kg
140,22 zł
do 2.00 kg
185,73 zł
do 3.00 kg
230,01 zł
do 4.00 kg
274,29 zł
do 5.00 kg
317,34 zł
do 6.00 kg
345,63 zł
do 7.00 kg
373,92 zł
do 8.00 kg
402,21 zł
do 9.00 kg
430,50 zł
do 10.00 kg
458,79 zł
do 11.00 kg
466,17 zł
do 21.00 kg
618,69 zł
do 30.00 kg
750,30 zł
do 31.00 kg
1.107,00 zł
do 45.00 kg
1.409,58 zł
do 70.00 kg
1.992,60 zł
do 71.00 kg
2.555,94 zł
do 100.00 kg
3.921,24 zł
Etiopia (ET)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Fidżi (FJ)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Filipiny (PH)
do 1.00 kg
133,00 zł
do 2.00 kg
172,00 zł
do 3.00 kg
208,00 zł
do 4.00 kg
242,00 zł
do 5.00 kg
275,00 zł
do 6.00 kg
299,00 zł
do 7.00 kg
324,00 zł
do 8.00 kg
348,00 zł
do 9.00 kg
373,00 zł
do 10.00 kg
398,00 zł
do 11.00 kg
406,00 zł
do 21.00 kg
572,00 zł
do 30.00 kg
707,00 zł
do 31.00 kg
1.748,00 zł
do 45.00 kg
2.155,00 zł
do 70.00 kg
2.929,00 zł
do 71.00 kg
2.979,00 zł
do 100.00 kg
4.434,00 zł
do 1.00 kg
163,59 zł
do 2.00 kg
211,56 zł
do 3.00 kg
255,84 zł
do 4.00 kg
297,66 zł
do 5.00 kg
338,25 zł
do 6.00 kg
367,77 zł
do 7.00 kg
398,52 zł
do 8.00 kg
428,04 zł
do 9.00 kg
458,79 zł
do 10.00 kg
489,54 zł
do 11.00 kg
499,38 zł
do 21.00 kg
703,56 zł
do 30.00 kg
869,61 zł
do 31.00 kg
2.150,04 zł
do 45.00 kg
2.650,65 zł
do 70.00 kg
3.602,67 zł
do 71.00 kg
3.664,17 zł
do 100.00 kg
5.453,82 zł
Finlandia (FI)
do 1.00 kg
114,00 zł
do 2.00 kg
151,00 zł
do 3.00 kg
187,00 zł
do 4.00 kg
223,00 zł
do 5.00 kg
258,00 zł
do 6.00 kg
281,00 zł
do 7.00 kg
304,00 zł
do 8.00 kg
327,00 zł
do 9.00 kg
350,00 zł
do 10.00 kg
373,00 zł
do 11.00 kg
379,00 zł
do 21.00 kg
503,00 zł
do 30.00 kg
610,00 zł
do 31.00 kg
900,00 zł
do 45.00 kg
1.146,00 zł
do 70.00 kg
1.620,00 zł
do 71.00 kg
2.078,00 zł
do 100.00 kg
3.188,00 zł
do 1.00 kg
140,22 zł
do 2.00 kg
185,73 zł
do 3.00 kg
230,01 zł
do 4.00 kg
274,29 zł
do 5.00 kg
317,34 zł
do 6.00 kg
345,63 zł
do 7.00 kg
373,92 zł
do 8.00 kg
402,21 zł
do 9.00 kg
430,50 zł
do 10.00 kg
458,79 zł
do 11.00 kg
466,17 zł
do 21.00 kg
618,69 zł
do 30.00 kg
750,30 zł
do 31.00 kg
1.107,00 zł
do 45.00 kg
1.409,58 zł
do 70.00 kg
1.992,60 zł
do 71.00 kg
2.555,94 zł
do 100.00 kg
3.921,24 zł
Francja (FR)
do 1.00 kg
111,00 zł
do 2.00 kg
146,00 zł
do 3.00 kg
180,00 zł
do 4.00 kg
214,00 zł
do 5.00 kg
247,00 zł
do 6.00 kg
269,00 zł
do 7.00 kg
292,00 zł
do 8.00 kg
314,00 zł
do 9.00 kg
336,00 zł
do 10.00 kg
359,00 zł
do 11.00 kg
364,00 zł
do 21.00 kg
480,00 zł
do 30.00 kg
582,00 zł
do 31.00 kg
855,00 zł
do 45.00 kg
1.014,00 zł
do 70.00 kg
1.329,00 zł
do 71.00 kg
1.701,00 zł
do 100.00 kg
2.657,00 zł
do 1.00 kg
136,53 zł
do 2.00 kg
179,58 zł
do 3.00 kg
221,40 zł
do 4.00 kg
263,22 zł
do 5.00 kg
303,81 zł
do 6.00 kg
330,87 zł
do 7.00 kg
359,16 zł
do 8.00 kg
386,22 zł
do 9.00 kg
413,28 zł
do 10.00 kg
441,57 zł
do 11.00 kg
447,72 zł
do 21.00 kg
590,40 zł
do 30.00 kg
715,86 zł
do 31.00 kg
1.051,65 zł
do 45.00 kg
1.247,22 zł
do 70.00 kg
1.634,67 zł
do 71.00 kg
2.092,23 zł
do 100.00 kg
3.268,11 zł
Gabon (GA)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Gambia (GM)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Ghana (GH)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Gibraltar (GI)
do 1.00 kg
114,00 zł
do 2.00 kg
151,00 zł
do 3.00 kg
187,00 zł
do 4.00 kg
223,00 zł
do 5.00 kg
258,00 zł
do 6.00 kg
281,00 zł
do 7.00 kg
304,00 zł
do 8.00 kg
327,00 zł
do 9.00 kg
350,00 zł
do 10.00 kg
373,00 zł
do 11.00 kg
379,00 zł
do 21.00 kg
503,00 zł
do 30.00 kg
610,00 zł
do 31.00 kg
900,00 zł
do 45.00 kg
1.146,00 zł
do 70.00 kg
1.620,00 zł
do 71.00 kg
2.078,00 zł
do 100.00 kg
3.188,00 zł
do 1.00 kg
140,22 zł
do 2.00 kg
185,73 zł
do 3.00 kg
230,01 zł
do 4.00 kg
274,29 zł
do 5.00 kg
317,34 zł
do 6.00 kg
345,63 zł
do 7.00 kg
373,92 zł
do 8.00 kg
402,21 zł
do 9.00 kg
430,50 zł
do 10.00 kg
458,79 zł
do 11.00 kg
466,17 zł
do 21.00 kg
618,69 zł
do 30.00 kg
750,30 zł
do 31.00 kg
1.107,00 zł
do 45.00 kg
1.409,58 zł
do 70.00 kg
1.992,60 zł
do 71.00 kg
2.555,94 zł
do 100.00 kg
3.921,24 zł
Grecja (GR)
do 1.00 kg
114,00 zł
do 2.00 kg
151,00 zł
do 3.00 kg
187,00 zł
do 4.00 kg
223,00 zł
do 5.00 kg
258,00 zł
do 6.00 kg
281,00 zł
do 7.00 kg
304,00 zł
do 8.00 kg
327,00 zł
do 9.00 kg
350,00 zł
do 10.00 kg
373,00 zł
do 11.00 kg
379,00 zł
do 21.00 kg
503,00 zł
do 30.00 kg
610,00 zł
do 31.00 kg
900,00 zł
do 45.00 kg
1.146,00 zł
do 70.00 kg
1.620,00 zł
do 71.00 kg
2.078,00 zł
do 100.00 kg
3.188,00 zł
do 1.00 kg
140,22 zł
do 2.00 kg
185,73 zł
do 3.00 kg
230,01 zł
do 4.00 kg
274,29 zł
do 5.00 kg
317,34 zł
do 6.00 kg
345,63 zł
do 7.00 kg
373,92 zł
do 8.00 kg
402,21 zł
do 9.00 kg
430,50 zł
do 10.00 kg
458,79 zł
do 11.00 kg
466,17 zł
do 21.00 kg
618,69 zł
do 30.00 kg
750,30 zł
do 31.00 kg
1.107,00 zł
do 45.00 kg
1.409,58 zł
do 70.00 kg
1.992,60 zł
do 71.00 kg
2.555,94 zł
do 100.00 kg
3.921,24 zł
Grenada (GD)
do 0.50 kg
139,00 zł
do 1.00 kg
163,00 zł
do 2.00 kg
211,00 zł
do 3.00 kg
256,00 zł
do 4.00 kg
300,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
400,00 zł
do 8.00 kg
429,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
487,00 zł
do 11.00 kg
497,00 zł
do 21.00 kg
703,00 zł
do 30.00 kg
855,00 zł
do 31.00 kg
1.924,00 zł
do 45.00 kg
2.481,00 zł
do 70.00 kg
3.642,00 zł
do 71.00 kg
3.686,00 zł
do 100.00 kg
4.988,00 zł
do 0.50 kg
170,97 zł
do 1.00 kg
200,49 zł
do 2.00 kg
259,53 zł
do 3.00 kg
314,88 zł
do 4.00 kg
369,00 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
492,00 zł
do 8.00 kg
527,67 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
599,01 zł
do 11.00 kg
611,31 zł
do 21.00 kg
864,69 zł
do 30.00 kg
1.051,65 zł
do 31.00 kg
2.366,52 zł
do 45.00 kg
3.051,63 zł
do 70.00 kg
4.479,66 zł
do 71.00 kg
4.533,78 zł
do 100.00 kg
6.135,24 zł
Gruzja (GE)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Guam (GU)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Gujana (GY)
do 0.50 kg
139,00 zł
do 1.00 kg
163,00 zł
do 2.00 kg
211,00 zł
do 3.00 kg
256,00 zł
do 4.00 kg
300,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
400,00 zł
do 8.00 kg
429,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
487,00 zł
do 11.00 kg
497,00 zł
do 21.00 kg
703,00 zł
do 30.00 kg
855,00 zł
do 31.00 kg
1.924,00 zł
do 45.00 kg
2.481,00 zł
do 70.00 kg
3.642,00 zł
do 71.00 kg
3.686,00 zł
do 100.00 kg
4.988,00 zł
do 0.50 kg
170,97 zł
do 1.00 kg
200,49 zł
do 2.00 kg
259,53 zł
do 3.00 kg
314,88 zł
do 4.00 kg
369,00 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
492,00 zł
do 8.00 kg
527,67 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
599,01 zł
do 11.00 kg
611,31 zł
do 21.00 kg
864,69 zł
do 30.00 kg
1.051,65 zł
do 31.00 kg
2.366,52 zł
do 45.00 kg
3.051,63 zł
do 70.00 kg
4.479,66 zł
do 71.00 kg
4.533,78 zł
do 100.00 kg
6.135,24 zł
Gujana Francuska (GF)
do 0.50 kg
139,00 zł
do 1.00 kg
163,00 zł
do 2.00 kg
211,00 zł
do 3.00 kg
256,00 zł
do 4.00 kg
300,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
400,00 zł
do 8.00 kg
429,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
487,00 zł
do 11.00 kg
497,00 zł
do 21.00 kg
703,00 zł
do 30.00 kg
855,00 zł
do 31.00 kg
1.924,00 zł
do 45.00 kg
2.481,00 zł
do 70.00 kg
3.642,00 zł
do 71.00 kg
3.686,00 zł
do 100.00 kg
4.988,00 zł
do 0.50 kg
170,97 zł
do 1.00 kg
200,49 zł
do 2.00 kg
259,53 zł
do 3.00 kg
314,88 zł
do 4.00 kg
369,00 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
492,00 zł
do 8.00 kg
527,67 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
599,01 zł
do 11.00 kg
611,31 zł
do 21.00 kg
864,69 zł
do 30.00 kg
1.051,65 zł
do 31.00 kg
2.366,52 zł
do 45.00 kg
3.051,63 zł
do 70.00 kg
4.479,66 zł
do 71.00 kg
4.533,78 zł
do 100.00 kg
6.135,24 zł
Gwadelupa (GP)
do 0.50 kg
139,00 zł
do 1.00 kg
163,00 zł
do 2.00 kg
211,00 zł
do 3.00 kg
256,00 zł
do 4.00 kg
300,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
400,00 zł
do 8.00 kg
429,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
487,00 zł
do 11.00 kg
497,00 zł
do 21.00 kg
703,00 zł
do 30.00 kg
855,00 zł
do 31.00 kg
1.924,00 zł
do 45.00 kg
2.481,00 zł
do 70.00 kg
3.642,00 zł
do 71.00 kg
3.686,00 zł
do 100.00 kg
4.988,00 zł
do 0.50 kg
170,97 zł
do 1.00 kg
200,49 zł
do 2.00 kg
259,53 zł
do 3.00 kg
314,88 zł
do 4.00 kg
369,00 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
492,00 zł
do 8.00 kg
527,67 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
599,01 zł
do 11.00 kg
611,31 zł
do 21.00 kg
864,69 zł
do 30.00 kg
1.051,65 zł
do 31.00 kg
2.366,52 zł
do 45.00 kg
3.051,63 zł
do 70.00 kg
4.479,66 zł
do 71.00 kg
4.533,78 zł
do 100.00 kg
6.135,24 zł
Gwatemala (GT)
do 0.50 kg
139,00 zł
do 1.00 kg
163,00 zł
do 2.00 kg
211,00 zł
do 3.00 kg
256,00 zł
do 4.00 kg
300,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
400,00 zł
do 8.00 kg
429,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
487,00 zł
do 11.00 kg
497,00 zł
do 21.00 kg
703,00 zł
do 30.00 kg
855,00 zł
do 31.00 kg
1.924,00 zł
do 45.00 kg
2.481,00 zł
do 70.00 kg
3.642,00 zł
do 71.00 kg
3.686,00 zł
do 100.00 kg
4.988,00 zł
do 0.50 kg
170,97 zł
do 1.00 kg
200,49 zł
do 2.00 kg
259,53 zł
do 3.00 kg
314,88 zł
do 4.00 kg
369,00 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
492,00 zł
do 8.00 kg
527,67 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
599,01 zł
do 11.00 kg
611,31 zł
do 21.00 kg
864,69 zł
do 30.00 kg
1.051,65 zł
do 31.00 kg
2.366,52 zł
do 45.00 kg
3.051,63 zł
do 70.00 kg
4.479,66 zł
do 71.00 kg
4.533,78 zł
do 100.00 kg
6.135,24 zł
Gwinea (GN)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Gwinea Bissau (GW)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Haiti (HT)
do 0.50 kg
139,00 zł
do 1.00 kg
163,00 zł
do 2.00 kg
211,00 zł
do 3.00 kg
256,00 zł
do 4.00 kg
300,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
400,00 zł
do 8.00 kg
429,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
487,00 zł
do 11.00 kg
497,00 zł
do 21.00 kg
703,00 zł
do 30.00 kg
855,00 zł
do 31.00 kg
1.924,00 zł
do 45.00 kg
2.481,00 zł
do 70.00 kg
3.642,00 zł
do 71.00 kg
3.686,00 zł
do 100.00 kg
4.988,00 zł
do 0.50 kg
170,97 zł
do 1.00 kg
200,49 zł
do 2.00 kg
259,53 zł
do 3.00 kg
314,88 zł
do 4.00 kg
369,00 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
492,00 zł
do 8.00 kg
527,67 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
599,01 zł
do 11.00 kg
611,31 zł
do 21.00 kg
864,69 zł
do 30.00 kg
1.051,65 zł
do 31.00 kg
2.366,52 zł
do 45.00 kg
3.051,63 zł
do 70.00 kg
4.479,66 zł
do 71.00 kg
4.533,78 zł
do 100.00 kg
6.135,24 zł
Hiszpania (ES)
do 1.00 kg
114,00 zł
do 2.00 kg
151,00 zł
do 3.00 kg
187,00 zł
do 4.00 kg
223,00 zł
do 5.00 kg
258,00 zł
do 6.00 kg
281,00 zł
do 7.00 kg
304,00 zł
do 8.00 kg
327,00 zł
do 9.00 kg
350,00 zł
do 10.00 kg
373,00 zł
do 11.00 kg
379,00 zł
do 21.00 kg
503,00 zł
do 30.00 kg
610,00 zł
do 31.00 kg
900,00 zł
do 45.00 kg
1.146,00 zł
do 70.00 kg
1.620,00 zł
do 71.00 kg
2.078,00 zł
do 100.00 kg
3.188,00 zł
do 1.00 kg
140,22 zł
do 2.00 kg
185,73 zł
do 3.00 kg
230,01 zł
do 4.00 kg
274,29 zł
do 5.00 kg
317,34 zł
do 6.00 kg
345,63 zł
do 7.00 kg
373,92 zł
do 8.00 kg
402,21 zł
do 9.00 kg
430,50 zł
do 10.00 kg
458,79 zł
do 11.00 kg
466,17 zł
do 21.00 kg
618,69 zł
do 30.00 kg
750,30 zł
do 31.00 kg
1.107,00 zł
do 45.00 kg
1.409,58 zł
do 70.00 kg
1.992,60 zł
do 71.00 kg
2.555,94 zł
do 100.00 kg
3.921,24 zł
Holandia (NL)
do 1.00 kg
111,00 zł
do 2.00 kg
146,00 zł
do 3.00 kg
180,00 zł
do 4.00 kg
214,00 zł
do 5.00 kg
247,00 zł
do 6.00 kg
269,00 zł
do 7.00 kg
292,00 zł
do 8.00 kg
314,00 zł
do 9.00 kg
336,00 zł
do 10.00 kg
359,00 zł
do 11.00 kg
364,00 zł
do 21.00 kg
480,00 zł
do 30.00 kg
582,00 zł
do 31.00 kg
855,00 zł
do 45.00 kg
1.014,00 zł
do 70.00 kg
1.329,00 zł
do 71.00 kg
1.701,00 zł
do 100.00 kg
2.657,00 zł
do 1.00 kg
136,53 zł
do 2.00 kg
179,58 zł
do 3.00 kg
221,40 zł
do 4.00 kg
263,22 zł
do 5.00 kg
303,81 zł
do 6.00 kg
330,87 zł
do 7.00 kg
359,16 zł
do 8.00 kg
386,22 zł
do 9.00 kg
413,28 zł
do 10.00 kg
441,57 zł
do 11.00 kg
447,72 zł
do 21.00 kg
590,40 zł
do 30.00 kg
715,86 zł
do 31.00 kg
1.051,65 zł
do 45.00 kg
1.247,22 zł
do 70.00 kg
1.634,67 zł
do 71.00 kg
2.092,23 zł
do 100.00 kg
3.268,11 zł
Honduras (HN)
do 0.50 kg
139,00 zł
do 1.00 kg
163,00 zł
do 2.00 kg
211,00 zł
do 3.00 kg
256,00 zł
do 4.00 kg
300,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
400,00 zł
do 8.00 kg
429,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
487,00 zł
do 11.00 kg
497,00 zł
do 21.00 kg
703,00 zł
do 30.00 kg
855,00 zł
do 31.00 kg
1.924,00 zł
do 45.00 kg
2.481,00 zł
do 70.00 kg
3.642,00 zł
do 71.00 kg
3.686,00 zł
do 100.00 kg
4.988,00 zł
do 0.50 kg
170,97 zł
do 1.00 kg
200,49 zł
do 2.00 kg
259,53 zł
do 3.00 kg
314,88 zł
do 4.00 kg
369,00 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
492,00 zł
do 8.00 kg
527,67 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
599,01 zł
do 11.00 kg
611,31 zł
do 21.00 kg
864,69 zł
do 30.00 kg
1.051,65 zł
do 31.00 kg
2.366,52 zł
do 45.00 kg
3.051,63 zł
do 70.00 kg
4.479,66 zł
do 71.00 kg
4.533,78 zł
do 100.00 kg
6.135,24 zł
Hongkong (HK)
do 1.00 kg
217,00 zł
do 2.00 kg
283,00 zł
do 3.00 kg
350,00 zł
do 4.00 kg
413,00 zł
do 5.00 kg
476,00 zł
do 6.00 kg
520,00 zł
do 7.00 kg
564,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
651,00 zł
do 10.00 kg
695,00 zł
do 11.00 kg
743,00 zł
do 12.00 kg
767,00 zł
do 13.00 kg
791,00 zł
do 14.00 kg
815,00 zł
do 15.00 kg
839,00 zł
do 16.00 kg
863,00 zł
do 17.00 kg
887,00 zł
do 18.00 kg
912,00 zł
do 19.00 kg
936,00 zł
do 20.00 kg
960,00 zł
do 21.00 kg
984,00 zł
do 22.00 kg
1.008,00 zł
do 23.00 kg
1.032,00 zł
do 24.00 kg
1.056,00 zł
do 25.00 kg
1.081,00 zł
do 26.00 kg
1.105,00 zł
do 27.00 kg
1.129,00 zł
do 28.00 kg
1.153,00 zł
do 29.00 kg
1.177,00 zł
do 30.00 kg
1.201,00 zł
do 31.00 kg
1.527,00 zł
do 35.00 kg
1.638,00 zł
do 40.00 kg
1.777,00 zł
do 45.00 kg
1.916,00 zł
do 50.00 kg
2.055,00 zł
do 55.00 kg
2.194,00 zł
do 60.00 kg
2.333,00 zł
do 65.00 kg
2.472,00 zł
do 70.00 kg
2.611,00 zł
do 100.00 kg
3.486,00 zł
do 150.00 kg
4.945,00 zł
do 1.00 kg
266,91 zł
do 2.00 kg
348,09 zł
do 3.00 kg
430,50 zł
do 4.00 kg
507,99 zł
do 5.00 kg
585,48 zł
do 6.00 kg
639,60 zł
do 7.00 kg
693,72 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
800,73 zł
do 10.00 kg
854,85 zł
do 11.00 kg
913,89 zł
do 12.00 kg
943,41 zł
do 13.00 kg
972,93 zł
do 14.00 kg
1.002,45 zł
do 15.00 kg
1.031,97 zł
do 16.00 kg
1.061,49 zł
do 17.00 kg
1.091,01 zł
do 18.00 kg
1.121,76 zł
do 19.00 kg
1.151,28 zł
do 20.00 kg
1.180,80 zł
do 21.00 kg
1.210,32 zł
do 22.00 kg
1.239,84 zł
do 23.00 kg
1.269,36 zł
do 24.00 kg
1.298,88 zł
do 25.00 kg
1.329,63 zł
do 26.00 kg
1.359,15 zł
do 27.00 kg
1.388,67 zł
do 28.00 kg
1.418,19 zł
do 29.00 kg
1.447,71 zł
do 30.00 kg
1.477,23 zł
do 31.00 kg
1.878,21 zł
do 35.00 kg
2.014,74 zł
do 40.00 kg
2.185,71 zł
do 45.00 kg
2.356,68 zł
do 50.00 kg
2.527,65 zł
do 55.00 kg
2.698,62 zł
do 60.00 kg
2.869,59 zł
do 65.00 kg
3.040,56 zł
do 70.00 kg
3.211,53 zł
do 100.00 kg
4.287,78 zł
do 150.00 kg
6.082,35 zł
Indie (IN)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
212,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
307,00 zł
do 7.00 kg
332,00 zł
do 8.00 kg
358,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
587,00 zł
do 30.00 kg
724,00 zł
do 31.00 kg
1.794,00 zł
do 45.00 kg
2.250,00 zł
do 70.00 kg
3.116,00 zł
do 71.00 kg
3.162,00 zł
do 100.00 kg
4.515,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
260,76 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
377,61 zł
do 7.00 kg
408,36 zł
do 8.00 kg
440,34 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
722,01 zł
do 30.00 kg
890,52 zł
do 31.00 kg
2.206,62 zł
do 45.00 kg
2.767,50 zł
do 70.00 kg
3.832,68 zł
do 71.00 kg
3.889,26 zł
do 100.00 kg
5.553,45 zł
Indonezja (ID)
do 1.00 kg
217,00 zł
do 2.00 kg
283,00 zł
do 3.00 kg
350,00 zł
do 4.00 kg
413,00 zł
do 5.00 kg
476,00 zł
do 6.00 kg
520,00 zł
do 7.00 kg
564,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
651,00 zł
do 10.00 kg
695,00 zł
do 11.00 kg
743,00 zł
do 12.00 kg
767,00 zł
do 13.00 kg
791,00 zł
do 14.00 kg
815,00 zł
do 15.00 kg
839,00 zł
do 16.00 kg
863,00 zł
do 17.00 kg
887,00 zł
do 18.00 kg
912,00 zł
do 19.00 kg
936,00 zł
do 20.00 kg
960,00 zł
do 21.00 kg
984,00 zł
do 22.00 kg
1.008,00 zł
do 23.00 kg
1.032,00 zł
do 24.00 kg
1.056,00 zł
do 25.00 kg
1.081,00 zł
do 26.00 kg
1.105,00 zł
do 27.00 kg
1.129,00 zł
do 28.00 kg
1.153,00 zł
do 29.00 kg
1.177,00 zł
do 30.00 kg
1.201,00 zł
do 31.00 kg
1.527,00 zł
do 35.00 kg
1.638,00 zł
do 40.00 kg
1.777,00 zł
do 45.00 kg
1.916,00 zł
do 50.00 kg
2.055,00 zł
do 55.00 kg
2.194,00 zł
do 60.00 kg
2.333,00 zł
do 65.00 kg
2.472,00 zł
do 70.00 kg
2.611,00 zł
do 100.00 kg
3.486,00 zł
do 150.00 kg
4.945,00 zł
do 1.00 kg
266,91 zł
do 2.00 kg
348,09 zł
do 3.00 kg
430,50 zł
do 4.00 kg
507,99 zł
do 5.00 kg
585,48 zł
do 6.00 kg
639,60 zł
do 7.00 kg
693,72 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
800,73 zł
do 10.00 kg
854,85 zł
do 11.00 kg
913,89 zł
do 12.00 kg
943,41 zł
do 13.00 kg
972,93 zł
do 14.00 kg
1.002,45 zł
do 15.00 kg
1.031,97 zł
do 16.00 kg
1.061,49 zł
do 17.00 kg
1.091,01 zł
do 18.00 kg
1.121,76 zł
do 19.00 kg
1.151,28 zł
do 20.00 kg
1.180,80 zł
do 21.00 kg
1.210,32 zł
do 22.00 kg
1.239,84 zł
do 23.00 kg
1.269,36 zł
do 24.00 kg
1.298,88 zł
do 25.00 kg
1.329,63 zł
do 26.00 kg
1.359,15 zł
do 27.00 kg
1.388,67 zł
do 28.00 kg
1.418,19 zł
do 29.00 kg
1.447,71 zł
do 30.00 kg
1.477,23 zł
do 31.00 kg
1.878,21 zł
do 35.00 kg
2.014,74 zł
do 40.00 kg
2.185,71 zł
do 45.00 kg
2.356,68 zł
do 50.00 kg
2.527,65 zł
do 55.00 kg
2.698,62 zł
do 60.00 kg
2.869,59 zł
do 65.00 kg
3.040,56 zł
do 70.00 kg
3.211,53 zł
do 100.00 kg
4.287,78 zł
do 150.00 kg
6.082,35 zł
Irak (IQ)
do 1.00 kg
133,00 zł
do 2.00 kg
172,00 zł
do 3.00 kg
208,00 zł
do 4.00 kg
242,00 zł
do 5.00 kg
275,00 zł
do 6.00 kg
299,00 zł
do 7.00 kg
324,00 zł
do 8.00 kg
348,00 zł
do 9.00 kg
373,00 zł
do 10.00 kg
398,00 zł
do 11.00 kg
406,00 zł
do 21.00 kg
572,00 zł
do 30.00 kg
707,00 zł
do 31.00 kg
1.748,00 zł
do 45.00 kg
2.155,00 zł
do 70.00 kg
2.929,00 zł
do 71.00 kg
2.979,00 zł
do 100.00 kg
4.434,00 zł
do 1.00 kg
163,59 zł
do 2.00 kg
211,56 zł
do 3.00 kg
255,84 zł
do 4.00 kg
297,66 zł
do 5.00 kg
338,25 zł
do 6.00 kg
367,77 zł
do 7.00 kg
398,52 zł
do 8.00 kg
428,04 zł
do 9.00 kg
458,79 zł
do 10.00 kg
489,54 zł
do 11.00 kg
499,38 zł
do 21.00 kg
703,56 zł
do 30.00 kg
869,61 zł
do 31.00 kg
2.150,04 zł
do 45.00 kg
2.650,65 zł
do 70.00 kg
3.602,67 zł
do 71.00 kg
3.664,17 zł
do 100.00 kg
5.453,82 zł
Iran (IR)
do 1.00 kg
133,00 zł
do 2.00 kg
172,00 zł
do 3.00 kg
208,00 zł
do 4.00 kg
242,00 zł
do 5.00 kg
275,00 zł
do 6.00 kg
299,00 zł
do 7.00 kg
324,00 zł
do 8.00 kg
348,00 zł
do 9.00 kg
373,00 zł
do 10.00 kg
398,00 zł
do 11.00 kg
406,00 zł
do 21.00 kg
572,00 zł
do 30.00 kg
707,00 zł
do 31.00 kg
1.748,00 zł
do 45.00 kg
2.155,00 zł
do 70.00 kg
2.929,00 zł
do 71.00 kg
2.979,00 zł
do 100.00 kg
4.434,00 zł
do 1.00 kg
163,59 zł
do 2.00 kg
211,56 zł
do 3.00 kg
255,84 zł
do 4.00 kg
297,66 zł
do 5.00 kg
338,25 zł
do 6.00 kg
367,77 zł
do 7.00 kg
398,52 zł
do 8.00 kg
428,04 zł
do 9.00 kg
458,79 zł
do 10.00 kg
489,54 zł
do 11.00 kg
499,38 zł
do 21.00 kg
703,56 zł
do 30.00 kg
869,61 zł
do 31.00 kg
2.150,04 zł
do 45.00 kg
2.650,65 zł
do 70.00 kg
3.602,67 zł
do 71.00 kg
3.664,17 zł
do 100.00 kg
5.453,82 zł
Irlandia (IE)
do 1.00 kg
114,00 zł
do 2.00 kg
151,00 zł
do 3.00 kg
187,00 zł
do 4.00 kg
223,00 zł
do 5.00 kg
258,00 zł
do 6.00 kg
281,00 zł
do 7.00 kg
304,00 zł
do 8.00 kg
327,00 zł
do 9.00 kg
350,00 zł
do 10.00 kg
373,00 zł
do 11.00 kg
379,00 zł
do 21.00 kg
503,00 zł
do 30.00 kg
610,00 zł
do 31.00 kg
900,00 zł
do 45.00 kg
1.146,00 zł
do 70.00 kg
1.620,00 zł
do 71.00 kg
2.078,00 zł
do 100.00 kg
3.188,00 zł
do 1.00 kg
140,22 zł
do 2.00 kg
185,73 zł
do 3.00 kg
230,01 zł
do 4.00 kg
274,29 zł
do 5.00 kg
317,34 zł
do 6.00 kg
345,63 zł
do 7.00 kg
373,92 zł
do 8.00 kg
402,21 zł
do 9.00 kg
430,50 zł
do 10.00 kg
458,79 zł
do 11.00 kg
466,17 zł
do 21.00 kg
618,69 zł
do 30.00 kg
750,30 zł
do 31.00 kg
1.107,00 zł
do 45.00 kg
1.409,58 zł
do 70.00 kg
1.992,60 zł
do 71.00 kg
2.555,94 zł
do 100.00 kg
3.921,24 zł
Islandia (IS)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
173,00 zł
do 3.00 kg
211,00 zł
do 4.00 kg
250,00 zł
do 5.00 kg
288,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
407,00 zł
do 11.00 kg
412,00 zł
do 21.00 kg
533,00 zł
do 30.00 kg
645,00 zł
do 31.00 kg
1.310,00 zł
do 45.00 kg
1.636,00 zł
do 70.00 kg
2.271,00 zł
do 71.00 kg
2.308,00 zł
do 100.00 kg
3.366,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
212,79 zł
do 3.00 kg
259,53 zł
do 4.00 kg
307,50 zł
do 5.00 kg
354,24 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
500,61 zł
do 11.00 kg
506,76 zł
do 21.00 kg
655,59 zł
do 30.00 kg
793,35 zł
do 31.00 kg
1.611,30 zł
do 45.00 kg
2.012,28 zł
do 70.00 kg
2.793,33 zł
do 71.00 kg
2.838,84 zł
do 100.00 kg
4.140,18 zł
Izrael (IL)
do 1.00 kg
133,00 zł
do 2.00 kg
172,00 zł
do 3.00 kg
208,00 zł
do 4.00 kg
242,00 zł
do 5.00 kg
275,00 zł
do 6.00 kg
299,00 zł
do 7.00 kg
324,00 zł
do 8.00 kg
348,00 zł
do 9.00 kg
373,00 zł
do 10.00 kg
398,00 zł
do 11.00 kg
406,00 zł
do 21.00 kg
572,00 zł
do 30.00 kg
707,00 zł
do 31.00 kg
1.748,00 zł
do 45.00 kg
2.155,00 zł
do 70.00 kg
2.929,00 zł
do 71.00 kg
2.979,00 zł
do 100.00 kg
4.434,00 zł
do 1.00 kg
163,59 zł
do 2.00 kg
211,56 zł
do 3.00 kg
255,84 zł
do 4.00 kg
297,66 zł
do 5.00 kg
338,25 zł
do 6.00 kg
367,77 zł
do 7.00 kg
398,52 zł
do 8.00 kg
428,04 zł
do 9.00 kg
458,79 zł
do 10.00 kg
489,54 zł
do 11.00 kg
499,38 zł
do 21.00 kg
703,56 zł
do 30.00 kg
869,61 zł
do 31.00 kg
2.150,04 zł
do 45.00 kg
2.650,65 zł
do 70.00 kg
3.602,67 zł
do 71.00 kg
3.664,17 zł
do 100.00 kg
5.453,82 zł
Jamajka (JM)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
212,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
307,00 zł
do 7.00 kg
332,00 zł
do 8.00 kg
358,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
587,00 zł
do 30.00 kg
724,00 zł
do 31.00 kg
1.794,00 zł
do 45.00 kg
2.250,00 zł
do 70.00 kg
3.116,00 zł
do 71.00 kg
3.162,00 zł
do 100.00 kg
4.515,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
260,76 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
377,61 zł
do 7.00 kg
408,36 zł
do 8.00 kg
440,34 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
722,01 zł
do 30.00 kg
890,52 zł
do 31.00 kg
2.206,62 zł
do 45.00 kg
2.767,50 zł
do 70.00 kg
3.832,68 zł
do 71.00 kg
3.889,26 zł
do 100.00 kg
5.553,45 zł
Japonia (JP)
do 1.00 kg
129,00 zł
do 2.00 kg
167,00 zł
do 3.00 kg
203,00 zł
do 4.00 kg
236,00 zł
do 5.00 kg
268,00 zł
do 6.00 kg
292,00 zł
do 7.00 kg
316,00 zł
do 8.00 kg
341,00 zł
do 9.00 kg
365,00 zł
do 10.00 kg
389,00 zł
do 11.00 kg
397,00 zł
do 21.00 kg
564,00 zł
do 30.00 kg
695,00 zł
do 31.00 kg
1.648,00 zł
do 45.00 kg
2.095,00 zł
do 70.00 kg
2.838,00 zł
do 71.00 kg
3.011,00 zł
do 100.00 kg
4.427,00 zł
do 1.00 kg
158,67 zł
do 2.00 kg
205,41 zł
do 3.00 kg
249,69 zł
do 4.00 kg
290,28 zł
do 5.00 kg
329,64 zł
do 6.00 kg
359,16 zł
do 7.00 kg
388,68 zł
do 8.00 kg
419,43 zł
do 9.00 kg
448,95 zł
do 10.00 kg
478,47 zł
do 11.00 kg
488,31 zł
do 21.00 kg
693,72 zł
do 30.00 kg
854,85 zł
do 31.00 kg
2.027,04 zł
do 45.00 kg
2.576,85 zł
do 70.00 kg
3.490,74 zł
do 71.00 kg
3.703,53 zł
do 100.00 kg
5.445,21 zł
Jemen (YE)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
212,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
307,00 zł
do 7.00 kg
332,00 zł
do 8.00 kg
358,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
587,00 zł
do 30.00 kg
724,00 zł
do 31.00 kg
1.794,00 zł
do 45.00 kg
2.250,00 zł
do 70.00 kg
3.116,00 zł
do 71.00 kg
3.162,00 zł
do 100.00 kg
4.515,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
260,76 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
377,61 zł
do 7.00 kg
408,36 zł
do 8.00 kg
440,34 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
722,01 zł
do 30.00 kg
890,52 zł
do 31.00 kg
2.206,62 zł
do 45.00 kg
2.767,50 zł
do 70.00 kg
3.832,68 zł
do 71.00 kg
3.889,26 zł
do 100.00 kg
5.553,45 zł
Kajmany (KY)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
212,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
307,00 zł
do 7.00 kg
332,00 zł
do 8.00 kg
358,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
587,00 zł
do 30.00 kg
724,00 zł
do 31.00 kg
1.794,00 zł
do 45.00 kg
2.250,00 zł
do 70.00 kg
3.116,00 zł
do 71.00 kg
3.162,00 zł
do 100.00 kg
4.515,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
260,76 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
377,61 zł
do 7.00 kg
408,36 zł
do 8.00 kg
440,34 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
722,01 zł
do 30.00 kg
890,52 zł
do 31.00 kg
2.206,62 zł
do 45.00 kg
2.767,50 zł
do 70.00 kg
3.832,68 zł
do 71.00 kg
3.889,26 zł
do 100.00 kg
5.553,45 zł
Kamerun (CM)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Kanada (CA)
do 1.00 kg
133,00 zł
do 2.00 kg
172,00 zł
do 3.00 kg
208,00 zł
do 4.00 kg
242,00 zł
do 5.00 kg
275,00 zł
do 6.00 kg
299,00 zł
do 7.00 kg
324,00 zł
do 8.00 kg
348,00 zł
do 9.00 kg
373,00 zł
do 10.00 kg
398,00 zł
do 11.00 kg
406,00 zł
do 21.00 kg
572,00 zł
do 30.00 kg
707,00 zł
do 31.00 kg
1.748,00 zł
do 45.00 kg
2.155,00 zł
do 70.00 kg
2.929,00 zł
do 71.00 kg
2.979,00 zł
do 100.00 kg
4.434,00 zł
do 1.00 kg
163,59 zł
do 2.00 kg
211,56 zł
do 3.00 kg
255,84 zł
do 4.00 kg
297,66 zł
do 5.00 kg
338,25 zł
do 6.00 kg
367,77 zł
do 7.00 kg
398,52 zł
do 8.00 kg
428,04 zł
do 9.00 kg
458,79 zł
do 10.00 kg
489,54 zł
do 11.00 kg
499,38 zł
do 21.00 kg
703,56 zł
do 30.00 kg
869,61 zł
do 31.00 kg
2.150,04 zł
do 45.00 kg
2.650,65 zł
do 70.00 kg
3.602,67 zł
do 71.00 kg
3.664,17 zł
do 100.00 kg
5.453,82 zł
Katar (QA)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
212,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
307,00 zł
do 7.00 kg
332,00 zł
do 8.00 kg
358,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
587,00 zł
do 30.00 kg
724,00 zł
do 31.00 kg
1.794,00 zł
do 45.00 kg
2.250,00 zł
do 70.00 kg
3.116,00 zł
do 71.00 kg
3.162,00 zł
do 100.00 kg
4.515,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
260,76 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
377,61 zł
do 7.00 kg
408,36 zł
do 8.00 kg
440,34 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
722,01 zł
do 30.00 kg
890,52 zł
do 31.00 kg
2.206,62 zł
do 45.00 kg
2.767,50 zł
do 70.00 kg
3.832,68 zł
do 71.00 kg
3.889,26 zł
do 100.00 kg
5.553,45 zł
Kazachstan (KZ)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Kenia (KE)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Kirgistan (KG)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Kiribati (KI)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Kolumbia (CO)
do 0.50 kg
139,00 zł
do 1.00 kg
163,00 zł
do 2.00 kg
211,00 zł
do 3.00 kg
256,00 zł
do 4.00 kg
300,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
400,00 zł
do 8.00 kg
429,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
487,00 zł
do 11.00 kg
497,00 zł
do 21.00 kg
703,00 zł
do 30.00 kg
855,00 zł
do 31.00 kg
1.924,00 zł
do 45.00 kg
2.481,00 zł
do 70.00 kg
3.642,00 zł
do 71.00 kg
3.686,00 zł
do 100.00 kg
4.988,00 zł
do 0.50 kg
170,97 zł
do 1.00 kg
200,49 zł
do 2.00 kg
259,53 zł
do 3.00 kg
314,88 zł
do 4.00 kg
369,00 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
492,00 zł
do 8.00 kg
527,67 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
599,01 zł
do 11.00 kg
611,31 zł
do 21.00 kg
864,69 zł
do 30.00 kg
1.051,65 zł
do 31.00 kg
2.366,52 zł
do 45.00 kg
3.051,63 zł
do 70.00 kg
4.479,66 zł
do 71.00 kg
4.533,78 zł
do 100.00 kg
6.135,24 zł
Kongo (CG)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Korea Południowa (KR)
do 1.00 kg
133,00 zł
do 2.00 kg
172,00 zł
do 3.00 kg
208,00 zł
do 4.00 kg
242,00 zł
do 5.00 kg
275,00 zł
do 6.00 kg
299,00 zł
do 7.00 kg
324,00 zł
do 8.00 kg
348,00 zł
do 9.00 kg
373,00 zł
do 10.00 kg
398,00 zł
do 11.00 kg
406,00 zł
do 21.00 kg
572,00 zł
do 30.00 kg
707,00 zł
do 31.00 kg
1.748,00 zł
do 45.00 kg
2.155,00 zł
do 70.00 kg
2.929,00 zł
do 71.00 kg
2.979,00 zł
do 100.00 kg
4.434,00 zł
do 1.00 kg
163,59 zł
do 2.00 kg
211,56 zł
do 3.00 kg
255,84 zł
do 4.00 kg
297,66 zł
do 5.00 kg
338,25 zł
do 6.00 kg
367,77 zł
do 7.00 kg
398,52 zł
do 8.00 kg
428,04 zł
do 9.00 kg
458,79 zł
do 10.00 kg
489,54 zł
do 11.00 kg
499,38 zł
do 21.00 kg
703,56 zł
do 30.00 kg
869,61 zł
do 31.00 kg
2.150,04 zł
do 45.00 kg
2.650,65 zł
do 70.00 kg
3.602,67 zł
do 71.00 kg
3.664,17 zł
do 100.00 kg
5.453,82 zł
Kosowo (XK)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
173,00 zł
do 3.00 kg
211,00 zł
do 4.00 kg
250,00 zł
do 5.00 kg
288,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
407,00 zł
do 11.00 kg
412,00 zł
do 21.00 kg
533,00 zł
do 30.00 kg
645,00 zł
do 31.00 kg
1.310,00 zł
do 45.00 kg
1.636,00 zł
do 70.00 kg
2.271,00 zł
do 71.00 kg
2.308,00 zł
do 100.00 kg
3.366,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
212,79 zł
do 3.00 kg
259,53 zł
do 4.00 kg
307,50 zł
do 5.00 kg
354,24 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
500,61 zł
do 11.00 kg
506,76 zł
do 21.00 kg
655,59 zł
do 30.00 kg
793,35 zł
do 31.00 kg
1.611,30 zł
do 45.00 kg
2.012,28 zł
do 70.00 kg
2.793,33 zł
do 71.00 kg
2.838,84 zł
do 100.00 kg
4.140,18 zł
Kostaryka (CR)
do 0.50 kg
139,00 zł
do 1.00 kg
163,00 zł
do 2.00 kg
211,00 zł
do 3.00 kg
256,00 zł
do 4.00 kg
300,00 zł
do 5.00 kg
342,00 zł
do 6.00 kg
371,00 zł
do 7.00 kg
400,00 zł
do 8.00 kg
429,00 zł
do 9.00 kg
458,00 zł
do 10.00 kg
487,00 zł
do 11.00 kg
497,00 zł
do 21.00 kg
703,00 zł
do 30.00 kg
855,00 zł
do 31.00 kg
1.924,00 zł
do 45.00 kg
2.481,00 zł
do 70.00 kg
3.642,00 zł
do 71.00 kg
3.686,00 zł
do 100.00 kg
4.988,00 zł
do 0.50 kg
170,97 zł
do 1.00 kg
200,49 zł
do 2.00 kg
259,53 zł
do 3.00 kg
314,88 zł
do 4.00 kg
369,00 zł
do 5.00 kg
420,66 zł
do 6.00 kg
456,33 zł
do 7.00 kg
492,00 zł
do 8.00 kg
527,67 zł
do 9.00 kg
563,34 zł
do 10.00 kg
599,01 zł
do 11.00 kg
611,31 zł
do 21.00 kg
864,69 zł
do 30.00 kg
1.051,65 zł
do 31.00 kg
2.366,52 zł
do 45.00 kg
3.051,63 zł
do 70.00 kg
4.479,66 zł
do 71.00 kg
4.533,78 zł
do 100.00 kg
6.135,24 zł
Kuba (CU)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
212,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
307,00 zł
do 7.00 kg
332,00 zł
do 8.00 kg
358,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
587,00 zł
do 30.00 kg
724,00 zł
do 31.00 kg
1.794,00 zł
do 45.00 kg
2.250,00 zł
do 70.00 kg
3.116,00 zł
do 71.00 kg
3.162,00 zł
do 100.00 kg
4.515,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
260,76 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
377,61 zł
do 7.00 kg
408,36 zł
do 8.00 kg
440,34 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
722,01 zł
do 30.00 kg
890,52 zł
do 31.00 kg
2.206,62 zł
do 45.00 kg
2.767,50 zł
do 70.00 kg
3.832,68 zł
do 71.00 kg
3.889,26 zł
do 100.00 kg
5.553,45 zł
Kuwejt (KW)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
212,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
307,00 zł
do 7.00 kg
332,00 zł
do 8.00 kg
358,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
587,00 zł
do 30.00 kg
724,00 zł
do 31.00 kg
1.794,00 zł
do 45.00 kg
2.250,00 zł
do 70.00 kg
3.116,00 zł
do 71.00 kg
3.162,00 zł
do 100.00 kg
4.515,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
260,76 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
377,61 zł
do 7.00 kg
408,36 zł
do 8.00 kg
440,34 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
722,01 zł
do 30.00 kg
890,52 zł
do 31.00 kg
2.206,62 zł
do 45.00 kg
2.767,50 zł
do 70.00 kg
3.832,68 zł
do 71.00 kg
3.889,26 zł
do 100.00 kg
5.553,45 zł
Laos (LA)
do 1.00 kg
133,00 zł
do 2.00 kg
172,00 zł
do 3.00 kg
208,00 zł
do 4.00 kg
242,00 zł
do 5.00 kg
275,00 zł
do 6.00 kg
299,00 zł
do 7.00 kg
324,00 zł
do 8.00 kg
348,00 zł
do 9.00 kg
373,00 zł
do 10.00 kg
398,00 zł
do 11.00 kg
406,00 zł
do 21.00 kg
572,00 zł
do 30.00 kg
707,00 zł
do 31.00 kg
1.748,00 zł
do 45.00 kg
2.155,00 zł
do 70.00 kg
2.929,00 zł
do 71.00 kg
2.979,00 zł
do 100.00 kg
4.434,00 zł
do 1.00 kg
163,59 zł
do 2.00 kg
211,56 zł
do 3.00 kg
255,84 zł
do 4.00 kg
297,66 zł
do 5.00 kg
338,25 zł
do 6.00 kg
367,77 zł
do 7.00 kg
398,52 zł
do 8.00 kg
428,04 zł
do 9.00 kg
458,79 zł
do 10.00 kg
489,54 zł
do 11.00 kg
499,38 zł
do 21.00 kg
703,56 zł
do 30.00 kg
869,61 zł
do 31.00 kg
2.150,04 zł
do 45.00 kg
2.650,65 zł
do 70.00 kg
3.602,67 zł
do 71.00 kg
3.664,17 zł
do 100.00 kg
5.453,82 zł
Lesotho (LS)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Liban (LB)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
212,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
307,00 zł
do 7.00 kg
332,00 zł
do 8.00 kg
358,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
587,00 zł
do 30.00 kg
724,00 zł
do 31.00 kg
1.794,00 zł
do 45.00 kg
2.250,00 zł
do 70.00 kg
3.116,00 zł
do 71.00 kg
3.162,00 zł
do 100.00 kg
4.515,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
260,76 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
377,61 zł
do 7.00 kg
408,36 zł
do 8.00 kg
440,34 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
722,01 zł
do 30.00 kg
890,52 zł
do 31.00 kg
2.206,62 zł
do 45.00 kg
2.767,50 zł
do 70.00 kg
3.832,68 zł
do 71.00 kg
3.889,26 zł
do 100.00 kg
5.553,45 zł
Liberia (LR)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg
2.579,00 zł
do 70.00 kg
3.765,00 zł
do 71.00 kg
3.814,00 zł
do 100.00 kg
5.256,00 zł
do 1.00 kg
209,10 zł
do 2.00 kg
271,83 zł
do 3.00 kg
330,87 zł
do 4.00 kg
386,22 zł
do 5.00 kg
441,57 zł
do 6.00 kg
479,70 zł
do 7.00 kg
516,60 zł
do 8.00 kg
554,73 zł
do 9.00 kg
591,63 zł
do 10.00 kg
628,53 zł
do 11.00 kg
642,06 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.116,84 zł
do 31.00 kg
2.515,35 zł
do 45.00 kg
3.172,17 zł
do 70.00 kg
4.630,95 zł
do 71.00 kg
4.691,22 zł
do 100.00 kg
6.464,88 zł
Libia (LY)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
174,00 zł
do 3.00 kg
212,00 zł
do 4.00 kg
247,00 zł
do 5.00 kg
282,00 zł
do 6.00 kg
307,00 zł
do 7.00 kg
332,00 zł
do 8.00 kg
358,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
416,00 zł
do 21.00 kg
587,00 zł
do 30.00 kg
724,00 zł
do 31.00 kg
1.794,00 zł
do 45.00 kg
2.250,00 zł
do 70.00 kg
3.116,00 zł
do 71.00 kg
3.162,00 zł
do 100.00 kg
4.515,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
214,02 zł
do 3.00 kg
260,76 zł
do 4.00 kg
303,81 zł
do 5.00 kg
346,86 zł
do 6.00 kg
377,61 zł
do 7.00 kg
408,36 zł
do 8.00 kg
440,34 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
511,68 zł
do 21.00 kg
722,01 zł
do 30.00 kg
890,52 zł
do 31.00 kg
2.206,62 zł
do 45.00 kg
2.767,50 zł
do 70.00 kg
3.832,68 zł
do 71.00 kg
3.889,26 zł
do 100.00 kg
5.553,45 zł
Liechtenstein (LI)
do 1.00 kg
128,00 zł
do 2.00 kg
164,00 zł
do 3.00 kg
199,00 zł
do 4.00 kg
233,00 zł
do 5.00 kg
266,00 zł
do 6.00 kg
290,00 zł
do 7.00 kg
313,00 zł
do 8.00 kg
336,00 zł
do 9.00 kg
359,00 zł
do 10.00 kg
382,00 zł
do 11.00 kg
388,00 zł
do 21.00 kg
517,00 zł
do 30.00 kg
626,00 zł
do 31.00 kg
1.270,00 zł
do 45.00 kg
1.603,00 zł
do 70.00 kg
2.248,00 zł
do 71.00 kg
2.283,00 zł
do 100.00 kg
3.290,00 zł
do 1.00 kg
157,44 zł
do 2.00 kg
201,72 zł
do 3.00 kg
244,77 zł
do 4.00 kg
286,59 zł
do 5.00 kg
327,18 zł
do 6.00 kg
356,70 zł
do 7.00 kg
384,99 zł
do 8.00 kg
413,28 zł
do 9.00 kg
441,57 zł
do 10.00 kg
469,86 zł
do 11.00 kg
477,24 zł
do 21.00 kg
635,91 zł
do 30.00 kg
769,98 zł
do 31.00 kg
1.562,10 zł
do 45.00 kg
1.971,69 zł
do 70.00 kg
2.765,04 zł
do 71.00 kg
2.808,09 zł
do 100.00 kg
4.046,70 zł
Litwa (LT)
do 1.00 kg
90,00 zł
do 2.00 kg
135,00 zł
do 3.00 kg
165,00 zł
do 4.00 kg
194,00 zł
do 5.00 kg
222,00 zł
do 6.00 kg
238,00 zł
do 7.00 kg
254,00 zł
do 8.00 kg
270,00 zł
do 9.00 kg
287,00 zł
do 10.00 kg
303,00 zł
do 11.00 kg
307,00 zł
do 21.00 kg
403,00 zł
do 30.00 kg
482,00 zł
do 31.00 kg
705,00 zł
do 45.00 kg
854,00 zł
do 70.00 kg
1.146,00 zł
do 71.00 kg
1.449,00 zł
do 100.00 kg
1.893,00 zł
do 1.00 kg
110,70 zł
do 2.00 kg
166,05 zł
do 3.00 kg
202,95 zł
do 4.00 kg
238,62 zł
do 5.00 kg
273,06 zł
do 6.00 kg
292,74 zł
do 7.00 kg
312,42 zł
do 8.00 kg
332,10 zł
do 9.00 kg
353,01 zł
do 10.00 kg
372,69 zł
do 11.00 kg
377,61 zł
do 21.00 kg
495,69 zł
do 30.00 kg
592,86 zł
do 31.00 kg
867,15 zł
do 45.00 kg
1.050,42 zł
do 70.00 kg
1.409,58 zł
do 71.00 kg
1.782,27 zł
do 100.00 kg
2.328,39 zł
Luksemburg (LU)
do 1.00 kg
111,00 zł
do 2.00 kg
146,00 zł
do 3.00 kg
180,00 zł
do 4.00 kg
214,00 zł
do 5.00 kg
247,00 zł
do 6.00 kg
269,00 zł
do 7.00 kg
292,00 zł
do 8.00 kg
314,00 zł
do 9.00 kg
336,00 zł
do 10.00 kg
359,00 zł
do 11.00 kg
364,00 zł
do 21.00 kg
480,00 zł
do 30.00 kg
582,00 zł
do 31.00 kg
855,00 zł
do 45.00 kg
1.014,00 zł
do 70.00 kg
1.329,00 zł
do 71.00 kg
1.701,00 zł
do 100.00 kg
2.657,00 zł
do 1.00 kg
136,53 zł
do 2.00 kg
179,58 zł
do 3.00 kg
221,40 zł
do 4.00 kg
263,22 zł
do 5.00 kg
303,81 zł
do 6.00 kg
330,87 zł
do 7.00 kg
359,16 zł
do 8.00 kg
386,22 zł
do 9.00 kg
413,28 zł
do 10.00 kg
441,57 zł
do 11.00 kg
447,72 zł
do 21.00 kg
590,40 zł
do 30.00 kg
715,86 zł
do 31.00 kg
1.051,65 zł
do 45.00 kg
1.247,22 zł
do 70.00 kg
1.634,67 zł
do 71.00 kg
2.092,23 zł
do 100.00 kg
3.268,11 zł
Łotwa (LV)
do 1.00 kg
114,00 zł
do 2.00 kg
151,00 zł
do 3.00 kg
187,00 zł
do 4.00 kg
223,00 zł
do 5.00 kg
258,00 zł
do 6.00 kg
281,00 zł
do 7.00 kg
304,00 zł
do 8.00 kg
327,00 zł
do 9.00 kg
350,00 zł
do 10.00 kg
373,00 zł
do 11.00 kg
379,00 zł
do 21.00 kg
503,00 zł
do 30.00 kg
610,00 zł
do 31.00 kg
900,00 zł
do 45.00 kg
1.146,00 zł
do 70.00 kg
1.620,00 zł
do 71.00 kg
2.078,00 zł
do 100.00 kg
3.188,00 zł
do 1.00 kg
140,22 zł
do 2.00 kg
185,73 zł
do 3.00 kg
230,01 zł
do 4.00 kg
274,29 zł
do 5.00 kg
317,34 zł
do 6.00 kg
345,63 zł
do 7.00 kg
373,92 zł
do 8.00 kg
402,21 zł
do 9.00 kg
430,50 zł
do 10.00 kg
458,79 zł
do 11.00 kg
466,17 zł
do 21.00 kg
618,69 zł
do 30.00 kg
750,30 zł
do 31.00 kg
1.107,00 zł
do 45.00 kg
1.409,58 zł
do 70.00 kg
1.992,60 zł
do 71.00 kg
2.555,94 zł
do 100.00 kg
3.921,24 zł
Macedonia (MK)
do 1.00 kg
135,00 zł
do 2.00 kg
173,00 zł
do 3.00 kg
211,00 zł
do 4.00 kg
250,00 zł
do 5.00 kg
288,00 zł
do 6.00 kg
312,00 zł
do 7.00 kg
336,00 zł
do 8.00 kg
359,00 zł
do 9.00 kg
383,00 zł
do 10.00 kg
407,00 zł
do 11.00 kg
412,00 zł
do 21.00 kg
533,00 zł
do 30.00 kg
645,00 zł
do 31.00 kg
1.310,00 zł
do 45.00 kg
1.636,00 zł
do 70.00 kg
2.271,00 zł
do 71.00 kg
2.308,00 zł
do 100.00 kg
3.366,00 zł
do 1.00 kg
166,05 zł
do 2.00 kg
212,79 zł
do 3.00 kg
259,53 zł
do 4.00 kg
307,50 zł
do 5.00 kg
354,24 zł
do 6.00 kg
383,76 zł
do 7.00 kg
413,28 zł
do 8.00 kg
441,57 zł
do 9.00 kg
471,09 zł
do 10.00 kg
500,61 zł
do 11.00 kg
506,76 zł
do 21.00 kg
655,59 zł
do 30.00 kg
793,35 zł
do 31.00 kg
1.611,30 zł
do 45.00 kg
2.012,28 zł
do 70.00 kg
2.793,33 zł
do 71.00 kg
2.838,84 zł
do 100.00 kg
4.140,18 zł
Madagaskar (MG)
do 1.00 kg
170,00 zł
do 2.00 kg
221,00 zł
do 3.00 kg
269,00 zł
do 4.00 kg
314,00 zł
do 5.00 kg
359,00 zł
do 6.00 kg
390,00 zł
do 7.00 kg
420,00 zł
do 8.00 kg
451,00 zł
do 9.00 kg
481,00 zł
do 10.00 kg
511,00 zł
do 11.00 kg
522,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
908,00 zł
do 31.00 kg
2.045,00 zł
do 45.00 kg