Cennik międzynarodowyKraj Ceny netto Ceny brutto
Afganistan (AF)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Albania (AL)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
190,00 zł
do 3.00 kg
232,00 zł
do 4.00 kg
275,00 zł
do 5.00 kg
316,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
447,00 zł
do 11.00 kg
453,00 zł
do 21.00 kg
586,00 zł
do 30.00 kg
709,00 zł
do 31.00 kg
1.441,00 zł
do 45.00 kg
1.799,00 zł
do 70.00 kg
2.498,00 zł
do 71.00 kg
2.538,00 zł
do 100.00 kg
3.702,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
233,70 zł
do 3.00 kg
285,36 zł
do 4.00 kg
338,25 zł
do 5.00 kg
388,68 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
549,81 zł
do 11.00 kg
557,19 zł
do 21.00 kg
720,78 zł
do 30.00 kg
872,07 zł
do 31.00 kg
1.772,43 zł
do 45.00 kg
2.212,77 zł
do 70.00 kg
3.072,54 zł
do 71.00 kg
3.121,74 zł
do 100.00 kg
4.553,46 zł
Algieria (DZ)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
191,00 zł
do 3.00 kg
233,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
310,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
365,00 zł
do 8.00 kg
393,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
645,00 zł
do 30.00 kg
796,00 zł
do 31.00 kg
1.973,00 zł
do 45.00 kg
2.475,00 zł
do 70.00 kg
3.427,00 zł
do 71.00 kg
3.478,00 zł
do 100.00 kg
4.966,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
234,93 zł
do 3.00 kg
286,59 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
381,30 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
448,95 zł
do 8.00 kg
483,39 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
793,35 zł
do 30.00 kg
979,08 zł
do 31.00 kg
2.426,79 zł
do 45.00 kg
3.044,25 zł
do 70.00 kg
4.215,21 zł
do 71.00 kg
4.277,94 zł
do 100.00 kg
6.108,18 zł
Andora (AD)
do 1.00 kg
125,00 zł
do 2.00 kg
166,00 zł
do 3.00 kg
205,00 zł
do 4.00 kg
245,00 zł
do 5.00 kg
283,00 zł
do 6.00 kg
309,00 zł
do 7.00 kg
334,00 zł
do 8.00 kg
360,00 zł
do 9.00 kg
385,00 zł
do 10.00 kg
410,00 zł
do 11.00 kg
417,00 zł
do 21.00 kg
553,00 zł
do 30.00 kg
671,00 zł
do 31.00 kg
990,00 zł
do 45.00 kg
1.260,00 zł
do 70.00 kg
1.782,00 zł
do 71.00 kg
2.286,00 zł
do 100.00 kg
3.506,00 zł
do 1.00 kg
153,75 zł
do 2.00 kg
204,18 zł
do 3.00 kg
252,15 zł
do 4.00 kg
301,35 zł
do 5.00 kg
348,09 zł
do 6.00 kg
380,07 zł
do 7.00 kg
410,82 zł
do 8.00 kg
442,80 zł
do 9.00 kg
473,55 zł
do 10.00 kg
504,30 zł
do 11.00 kg
512,91 zł
do 21.00 kg
680,19 zł
do 30.00 kg
825,33 zł
do 31.00 kg
1.217,70 zł
do 45.00 kg
1.549,80 zł
do 70.00 kg
2.191,86 zł
do 71.00 kg
2.811,78 zł
do 100.00 kg
4.312,38 zł
Angola (AO)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Anguilla (AI)
do 0.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
232,00 zł
do 3.00 kg
281,00 zł
do 4.00 kg
330,00 zł
do 5.00 kg
376,00 zł
do 6.00 kg
408,00 zł
do 7.00 kg
440,00 zł
do 8.00 kg
471,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
773,00 zł
do 30.00 kg
940,00 zł
do 31.00 kg
2.116,00 zł
do 45.00 kg
2.729,00 zł
do 70.00 kg
4.006,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.486,00 zł
do 0.50 kg
186,96 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
285,36 zł
do 3.00 kg
345,63 zł
do 4.00 kg
405,90 zł
do 5.00 kg
462,48 zł
do 6.00 kg
501,84 zł
do 7.00 kg
541,20 zł
do 8.00 kg
579,33 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
950,79 zł
do 30.00 kg
1.156,20 zł
do 31.00 kg
2.602,68 zł
do 45.00 kg
3.356,67 zł
do 70.00 kg
4.927,38 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
6.747,78 zł
Antigua i Barbuda (AG)
do 0.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
232,00 zł
do 3.00 kg
281,00 zł
do 4.00 kg
330,00 zł
do 5.00 kg
376,00 zł
do 6.00 kg
408,00 zł
do 7.00 kg
440,00 zł
do 8.00 kg
471,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
773,00 zł
do 30.00 kg
940,00 zł
do 31.00 kg
2.116,00 zł
do 45.00 kg
2.729,00 zł
do 70.00 kg
4.006,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.486,00 zł
do 0.50 kg
186,96 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
285,36 zł
do 3.00 kg
345,63 zł
do 4.00 kg
405,90 zł
do 5.00 kg
462,48 zł
do 6.00 kg
501,84 zł
do 7.00 kg
541,20 zł
do 8.00 kg
579,33 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
950,79 zł
do 30.00 kg
1.156,20 zł
do 31.00 kg
2.602,68 zł
do 45.00 kg
3.356,67 zł
do 70.00 kg
4.927,38 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
6.747,78 zł
Arabia Saudyjska (SA)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
191,00 zł
do 3.00 kg
233,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
310,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
365,00 zł
do 8.00 kg
393,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
645,00 zł
do 30.00 kg
796,00 zł
do 31.00 kg
1.973,00 zł
do 45.00 kg
2.475,00 zł
do 70.00 kg
3.427,00 zł
do 71.00 kg
3.478,00 zł
do 100.00 kg
4.966,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
234,93 zł
do 3.00 kg
286,59 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
381,30 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
448,95 zł
do 8.00 kg
483,39 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
793,35 zł
do 30.00 kg
979,08 zł
do 31.00 kg
2.426,79 zł
do 45.00 kg
3.044,25 zł
do 70.00 kg
4.215,21 zł
do 71.00 kg
4.277,94 zł
do 100.00 kg
6.108,18 zł
Argentyna (AR)
do 0.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
232,00 zł
do 3.00 kg
281,00 zł
do 4.00 kg
330,00 zł
do 5.00 kg
376,00 zł
do 6.00 kg
408,00 zł
do 7.00 kg
440,00 zł
do 8.00 kg
471,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
773,00 zł
do 30.00 kg
940,00 zł
do 31.00 kg
2.116,00 zł
do 45.00 kg
2.729,00 zł
do 70.00 kg
4.006,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.486,00 zł
do 0.50 kg
186,96 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
285,36 zł
do 3.00 kg
345,63 zł
do 4.00 kg
405,90 zł
do 5.00 kg
462,48 zł
do 6.00 kg
501,84 zł
do 7.00 kg
541,20 zł
do 8.00 kg
579,33 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
950,79 zł
do 30.00 kg
1.156,20 zł
do 31.00 kg
2.602,68 zł
do 45.00 kg
3.356,67 zł
do 70.00 kg
4.927,38 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
6.747,78 zł
Armenia (AM)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Aruba (AW)
do 0.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
232,00 zł
do 3.00 kg
281,00 zł
do 4.00 kg
330,00 zł
do 5.00 kg
376,00 zł
do 6.00 kg
408,00 zł
do 7.00 kg
440,00 zł
do 8.00 kg
471,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
773,00 zł
do 30.00 kg
940,00 zł
do 31.00 kg
2.116,00 zł
do 45.00 kg
2.729,00 zł
do 70.00 kg
4.006,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.486,00 zł
do 0.50 kg
186,96 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
285,36 zł
do 3.00 kg
345,63 zł
do 4.00 kg
405,90 zł
do 5.00 kg
462,48 zł
do 6.00 kg
501,84 zł
do 7.00 kg
541,20 zł
do 8.00 kg
579,33 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
950,79 zł
do 30.00 kg
1.156,20 zł
do 31.00 kg
2.602,68 zł
do 45.00 kg
3.356,67 zł
do 70.00 kg
4.927,38 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
6.747,78 zł
Australia (AU)
do 1.00 kg
141,00 zł
do 2.00 kg
183,00 zł
do 3.00 kg
223,00 zł
do 4.00 kg
259,00 zł
do 5.00 kg
294,00 zł
do 6.00 kg
321,00 zł
do 7.00 kg
347,00 zł
do 8.00 kg
375,00 zł
do 9.00 kg
401,00 zł
do 10.00 kg
427,00 zł
do 11.00 kg
436,00 zł
do 21.00 kg
620,00 zł
do 30.00 kg
764,00 zł
do 31.00 kg
1.812,00 zł
do 45.00 kg
2.304,00 zł
do 70.00 kg
3.121,00 zł
do 71.00 kg
3.312,00 zł
do 100.00 kg
4.869,00 zł
do 1.00 kg
173,43 zł
do 2.00 kg
225,09 zł
do 3.00 kg
274,29 zł
do 4.00 kg
318,57 zł
do 5.00 kg
361,62 zł
do 6.00 kg
394,83 zł
do 7.00 kg
426,81 zł
do 8.00 kg
461,25 zł
do 9.00 kg
493,23 zł
do 10.00 kg
525,21 zł
do 11.00 kg
536,28 zł
do 21.00 kg
762,60 zł
do 30.00 kg
939,72 zł
do 31.00 kg
2.228,76 zł
do 45.00 kg
2.833,92 zł
do 70.00 kg
3.838,83 zł
do 71.00 kg
4.073,76 zł
do 100.00 kg
5.988,87 zł
Austria (AT)
do 1.00 kg
122,00 zł
do 2.00 kg
161,00 zł
do 3.00 kg
198,00 zł
do 4.00 kg
236,00 zł
do 5.00 kg
272,00 zł
do 6.00 kg
296,00 zł
do 7.00 kg
322,00 zł
do 8.00 kg
345,00 zł
do 9.00 kg
370,00 zł
do 10.00 kg
395,00 zł
do 11.00 kg
400,00 zł
do 21.00 kg
528,00 zł
do 30.00 kg
640,00 zł
do 31.00 kg
941,00 zł
do 45.00 kg
1.115,00 zł
do 70.00 kg
1.462,00 zł
do 71.00 kg
1.871,00 zł
do 100.00 kg
2.922,00 zł
do 1.00 kg
150,06 zł
do 2.00 kg
198,03 zł
do 3.00 kg
243,54 zł
do 4.00 kg
290,28 zł
do 5.00 kg
334,56 zł
do 6.00 kg
364,08 zł
do 7.00 kg
396,06 zł
do 8.00 kg
424,35 zł
do 9.00 kg
455,10 zł
do 10.00 kg
485,85 zł
do 11.00 kg
492,00 zł
do 21.00 kg
649,44 zł
do 30.00 kg
787,20 zł
do 31.00 kg
1.157,43 zł
do 45.00 kg
1.371,45 zł
do 70.00 kg
1.798,26 zł
do 71.00 kg
2.301,33 zł
do 100.00 kg
3.594,06 zł
Azerbejdżan (AZ)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Bahamy (BS)
do 0.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
232,00 zł
do 3.00 kg
281,00 zł
do 4.00 kg
330,00 zł
do 5.00 kg
376,00 zł
do 6.00 kg
408,00 zł
do 7.00 kg
440,00 zł
do 8.00 kg
471,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
773,00 zł
do 30.00 kg
940,00 zł
do 31.00 kg
2.116,00 zł
do 45.00 kg
2.729,00 zł
do 70.00 kg
4.006,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.486,00 zł
do 0.50 kg
186,96 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
285,36 zł
do 3.00 kg
345,63 zł
do 4.00 kg
405,90 zł
do 5.00 kg
462,48 zł
do 6.00 kg
501,84 zł
do 7.00 kg
541,20 zł
do 8.00 kg
579,33 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
950,79 zł
do 30.00 kg
1.156,20 zł
do 31.00 kg
2.602,68 zł
do 45.00 kg
3.356,67 zł
do 70.00 kg
4.927,38 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
6.747,78 zł
Bahrajn (BH)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
191,00 zł
do 3.00 kg
233,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
310,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
365,00 zł
do 8.00 kg
393,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
645,00 zł
do 30.00 kg
796,00 zł
do 31.00 kg
1.973,00 zł
do 45.00 kg
2.475,00 zł
do 70.00 kg
3.427,00 zł
do 71.00 kg
3.478,00 zł
do 100.00 kg
4.966,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
234,93 zł
do 3.00 kg
286,59 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
381,30 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
448,95 zł
do 8.00 kg
483,39 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
793,35 zł
do 30.00 kg
979,08 zł
do 31.00 kg
2.426,79 zł
do 45.00 kg
3.044,25 zł
do 70.00 kg
4.215,21 zł
do 71.00 kg
4.277,94 zł
do 100.00 kg
6.108,18 zł
Bangladesz (BD)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
191,00 zł
do 3.00 kg
233,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
310,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
365,00 zł
do 8.00 kg
393,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
645,00 zł
do 30.00 kg
796,00 zł
do 31.00 kg
1.973,00 zł
do 45.00 kg
2.475,00 zł
do 70.00 kg
3.427,00 zł
do 71.00 kg
3.478,00 zł
do 100.00 kg
4.966,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
234,93 zł
do 3.00 kg
286,59 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
381,30 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
448,95 zł
do 8.00 kg
483,39 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
793,35 zł
do 30.00 kg
979,08 zł
do 31.00 kg
2.426,79 zł
do 45.00 kg
3.044,25 zł
do 70.00 kg
4.215,21 zł
do 71.00 kg
4.277,94 zł
do 100.00 kg
6.108,18 zł
Belgia (BE)
do 1.00 kg
122,00 zł
do 2.00 kg
161,00 zł
do 3.00 kg
198,00 zł
do 4.00 kg
236,00 zł
do 5.00 kg
272,00 zł
do 6.00 kg
296,00 zł
do 7.00 kg
322,00 zł
do 8.00 kg
345,00 zł
do 9.00 kg
370,00 zł
do 10.00 kg
395,00 zł
do 11.00 kg
400,00 zł
do 21.00 kg
528,00 zł
do 30.00 kg
640,00 zł
do 31.00 kg
941,00 zł
do 45.00 kg
1.115,00 zł
do 70.00 kg
1.462,00 zł
do 71.00 kg
1.871,00 zł
do 100.00 kg
2.922,00 zł
do 1.00 kg
150,06 zł
do 2.00 kg
198,03 zł
do 3.00 kg
243,54 zł
do 4.00 kg
290,28 zł
do 5.00 kg
334,56 zł
do 6.00 kg
364,08 zł
do 7.00 kg
396,06 zł
do 8.00 kg
424,35 zł
do 9.00 kg
455,10 zł
do 10.00 kg
485,85 zł
do 11.00 kg
492,00 zł
do 21.00 kg
649,44 zł
do 30.00 kg
787,20 zł
do 31.00 kg
1.157,43 zł
do 45.00 kg
1.371,45 zł
do 70.00 kg
1.798,26 zł
do 71.00 kg
2.301,33 zł
do 100.00 kg
3.594,06 zł
Belize (BZ)
do 0.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
232,00 zł
do 3.00 kg
281,00 zł
do 4.00 kg
330,00 zł
do 5.00 kg
376,00 zł
do 6.00 kg
408,00 zł
do 7.00 kg
440,00 zł
do 8.00 kg
471,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
773,00 zł
do 30.00 kg
940,00 zł
do 31.00 kg
2.116,00 zł
do 45.00 kg
2.729,00 zł
do 70.00 kg
4.006,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.486,00 zł
do 0.50 kg
186,96 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
285,36 zł
do 3.00 kg
345,63 zł
do 4.00 kg
405,90 zł
do 5.00 kg
462,48 zł
do 6.00 kg
501,84 zł
do 7.00 kg
541,20 zł
do 8.00 kg
579,33 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
950,79 zł
do 30.00 kg
1.156,20 zł
do 31.00 kg
2.602,68 zł
do 45.00 kg
3.356,67 zł
do 70.00 kg
4.927,38 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
6.747,78 zł
Benin (BJ)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Bhutan (BT)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
191,00 zł
do 3.00 kg
233,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
310,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
365,00 zł
do 8.00 kg
393,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
645,00 zł
do 30.00 kg
796,00 zł
do 31.00 kg
1.973,00 zł
do 45.00 kg
2.475,00 zł
do 70.00 kg
3.427,00 zł
do 71.00 kg
3.478,00 zł
do 100.00 kg
4.966,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
234,93 zł
do 3.00 kg
286,59 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
381,30 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
448,95 zł
do 8.00 kg
483,39 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
793,35 zł
do 30.00 kg
979,08 zł
do 31.00 kg
2.426,79 zł
do 45.00 kg
3.044,25 zł
do 70.00 kg
4.215,21 zł
do 71.00 kg
4.277,94 zł
do 100.00 kg
6.108,18 zł
Białoruś (BY)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
190,00 zł
do 3.00 kg
232,00 zł
do 4.00 kg
275,00 zł
do 5.00 kg
316,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
447,00 zł
do 11.00 kg
453,00 zł
do 21.00 kg
586,00 zł
do 30.00 kg
709,00 zł
do 31.00 kg
1.441,00 zł
do 45.00 kg
1.799,00 zł
do 70.00 kg
2.498,00 zł
do 71.00 kg
2.538,00 zł
do 100.00 kg
3.702,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
233,70 zł
do 3.00 kg
285,36 zł
do 4.00 kg
338,25 zł
do 5.00 kg
388,68 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
549,81 zł
do 11.00 kg
557,19 zł
do 21.00 kg
720,78 zł
do 30.00 kg
872,07 zł
do 31.00 kg
1.772,43 zł
do 45.00 kg
2.212,77 zł
do 70.00 kg
3.072,54 zł
do 71.00 kg
3.121,74 zł
do 100.00 kg
4.553,46 zł
Boliwia (BO)
do 0.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
232,00 zł
do 3.00 kg
281,00 zł
do 4.00 kg
330,00 zł
do 5.00 kg
376,00 zł
do 6.00 kg
408,00 zł
do 7.00 kg
440,00 zł
do 8.00 kg
471,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
773,00 zł
do 30.00 kg
940,00 zł
do 31.00 kg
2.116,00 zł
do 45.00 kg
2.729,00 zł
do 70.00 kg
4.006,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.486,00 zł
do 0.50 kg
186,96 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
285,36 zł
do 3.00 kg
345,63 zł
do 4.00 kg
405,90 zł
do 5.00 kg
462,48 zł
do 6.00 kg
501,84 zł
do 7.00 kg
541,20 zł
do 8.00 kg
579,33 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
950,79 zł
do 30.00 kg
1.156,20 zł
do 31.00 kg
2.602,68 zł
do 45.00 kg
3.356,67 zł
do 70.00 kg
4.927,38 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
6.747,78 zł
Bośnia i Hercegowina (BA)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
190,00 zł
do 3.00 kg
232,00 zł
do 4.00 kg
275,00 zł
do 5.00 kg
316,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
447,00 zł
do 11.00 kg
453,00 zł
do 21.00 kg
586,00 zł
do 30.00 kg
709,00 zł
do 31.00 kg
1.441,00 zł
do 45.00 kg
1.799,00 zł
do 70.00 kg
2.498,00 zł
do 71.00 kg
2.538,00 zł
do 100.00 kg
3.702,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
233,70 zł
do 3.00 kg
285,36 zł
do 4.00 kg
338,25 zł
do 5.00 kg
388,68 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
549,81 zł
do 11.00 kg
557,19 zł
do 21.00 kg
720,78 zł
do 30.00 kg
872,07 zł
do 31.00 kg
1.772,43 zł
do 45.00 kg
2.212,77 zł
do 70.00 kg
3.072,54 zł
do 71.00 kg
3.121,74 zł
do 100.00 kg
4.553,46 zł
Botswana (BW)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Brazylia (BR)
do 0.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
232,00 zł
do 3.00 kg
281,00 zł
do 4.00 kg
330,00 zł
do 5.00 kg
376,00 zł
do 6.00 kg
408,00 zł
do 7.00 kg
440,00 zł
do 8.00 kg
471,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
773,00 zł
do 30.00 kg
940,00 zł
do 31.00 kg
2.116,00 zł
do 45.00 kg
2.729,00 zł
do 70.00 kg
4.006,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.486,00 zł
do 0.50 kg
186,96 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
285,36 zł
do 3.00 kg
345,63 zł
do 4.00 kg
405,90 zł
do 5.00 kg
462,48 zł
do 6.00 kg
501,84 zł
do 7.00 kg
541,20 zł
do 8.00 kg
579,33 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
950,79 zł
do 30.00 kg
1.156,20 zł
do 31.00 kg
2.602,68 zł
do 45.00 kg
3.356,67 zł
do 70.00 kg
4.927,38 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
6.747,78 zł
Brunei (BN)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
191,00 zł
do 3.00 kg
233,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
310,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
365,00 zł
do 8.00 kg
393,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
645,00 zł
do 30.00 kg
796,00 zł
do 31.00 kg
1.973,00 zł
do 45.00 kg
2.475,00 zł
do 70.00 kg
3.427,00 zł
do 71.00 kg
3.478,00 zł
do 100.00 kg
4.966,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
234,93 zł
do 3.00 kg
286,59 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
381,30 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
448,95 zł
do 8.00 kg
483,39 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
793,35 zł
do 30.00 kg
979,08 zł
do 31.00 kg
2.426,79 zł
do 45.00 kg
3.044,25 zł
do 70.00 kg
4.215,21 zł
do 71.00 kg
4.277,94 zł
do 100.00 kg
6.108,18 zł
Bułgaria (BG)
do 1.00 kg
125,00 zł
do 2.00 kg
166,00 zł
do 3.00 kg
205,00 zł
do 4.00 kg
245,00 zł
do 5.00 kg
283,00 zł
do 6.00 kg
309,00 zł
do 7.00 kg
334,00 zł
do 8.00 kg
360,00 zł
do 9.00 kg
385,00 zł
do 10.00 kg
410,00 zł
do 11.00 kg
417,00 zł
do 21.00 kg
553,00 zł
do 30.00 kg
671,00 zł
do 31.00 kg
990,00 zł
do 45.00 kg
1.260,00 zł
do 70.00 kg
1.782,00 zł
do 71.00 kg
2.286,00 zł
do 100.00 kg
3.506,00 zł
do 1.00 kg
153,75 zł
do 2.00 kg
204,18 zł
do 3.00 kg
252,15 zł
do 4.00 kg
301,35 zł
do 5.00 kg
348,09 zł
do 6.00 kg
380,07 zł
do 7.00 kg
410,82 zł
do 8.00 kg
442,80 zł
do 9.00 kg
473,55 zł
do 10.00 kg
504,30 zł
do 11.00 kg
512,91 zł
do 21.00 kg
680,19 zł
do 30.00 kg
825,33 zł
do 31.00 kg
1.217,70 zł
do 45.00 kg
1.549,80 zł
do 70.00 kg
2.191,86 zł
do 71.00 kg
2.811,78 zł
do 100.00 kg
4.312,38 zł
Burkina Faso (BF)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Burundi (BI)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Chile (CL)
do 0.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
232,00 zł
do 3.00 kg
281,00 zł
do 4.00 kg
330,00 zł
do 5.00 kg
376,00 zł
do 6.00 kg
408,00 zł
do 7.00 kg
440,00 zł
do 8.00 kg
471,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
773,00 zł
do 30.00 kg
940,00 zł
do 31.00 kg
2.116,00 zł
do 45.00 kg
2.729,00 zł
do 70.00 kg
4.006,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.486,00 zł
do 0.50 kg
186,96 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
285,36 zł
do 3.00 kg
345,63 zł
do 4.00 kg
405,90 zł
do 5.00 kg
462,48 zł
do 6.00 kg
501,84 zł
do 7.00 kg
541,20 zł
do 8.00 kg
579,33 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
950,79 zł
do 30.00 kg
1.156,20 zł
do 31.00 kg
2.602,68 zł
do 45.00 kg
3.356,67 zł
do 70.00 kg
4.927,38 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
6.747,78 zł
Chiny (CN)
do 1.00 kg
141,00 zł
do 2.00 kg
183,00 zł
do 3.00 kg
223,00 zł
do 4.00 kg
259,00 zł
do 5.00 kg
294,00 zł
do 6.00 kg
321,00 zł
do 7.00 kg
347,00 zł
do 8.00 kg
375,00 zł
do 9.00 kg
401,00 zł
do 10.00 kg
427,00 zł
do 11.00 kg
436,00 zł
do 21.00 kg
620,00 zł
do 30.00 kg
764,00 zł
do 31.00 kg
1.812,00 zł
do 45.00 kg
2.304,00 zł
do 70.00 kg
3.121,00 zł
do 71.00 kg
3.312,00 zł
do 100.00 kg
4.869,00 zł
do 1.00 kg
173,43 zł
do 2.00 kg
225,09 zł
do 3.00 kg
274,29 zł
do 4.00 kg
318,57 zł
do 5.00 kg
361,62 zł
do 6.00 kg
394,83 zł
do 7.00 kg
426,81 zł
do 8.00 kg
461,25 zł
do 9.00 kg
493,23 zł
do 10.00 kg
525,21 zł
do 11.00 kg
536,28 zł
do 21.00 kg
762,60 zł
do 30.00 kg
939,72 zł
do 31.00 kg
2.228,76 zł
do 45.00 kg
2.833,92 zł
do 70.00 kg
3.838,83 zł
do 71.00 kg
4.073,76 zł
do 100.00 kg
5.988,87 zł
Chorwacja (HR)
do 1.00 kg
125,00 zł
do 2.00 kg
166,00 zł
do 3.00 kg
205,00 zł
do 4.00 kg
245,00 zł
do 5.00 kg
283,00 zł
do 6.00 kg
309,00 zł
do 7.00 kg
334,00 zł
do 8.00 kg
360,00 zł
do 9.00 kg
385,00 zł
do 10.00 kg
410,00 zł
do 11.00 kg
417,00 zł
do 21.00 kg
553,00 zł
do 30.00 kg
671,00 zł
do 31.00 kg
990,00 zł
do 45.00 kg
1.260,00 zł
do 70.00 kg
1.782,00 zł
do 71.00 kg
2.286,00 zł
do 100.00 kg
3.506,00 zł
do 1.00 kg
153,75 zł
do 2.00 kg
204,18 zł
do 3.00 kg
252,15 zł
do 4.00 kg
301,35 zł
do 5.00 kg
348,09 zł
do 6.00 kg
380,07 zł
do 7.00 kg
410,82 zł
do 8.00 kg
442,80 zł
do 9.00 kg
473,55 zł
do 10.00 kg
504,30 zł
do 11.00 kg
512,91 zł
do 21.00 kg
680,19 zł
do 30.00 kg
825,33 zł
do 31.00 kg
1.217,70 zł
do 45.00 kg
1.549,80 zł
do 70.00 kg
2.191,86 zł
do 71.00 kg
2.811,78 zł
do 100.00 kg
4.312,38 zł
Curaçao (CW)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Cypr (CY)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
190,00 zł
do 3.00 kg
232,00 zł
do 4.00 kg
275,00 zł
do 5.00 kg
316,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
447,00 zł
do 11.00 kg
453,00 zł
do 21.00 kg
586,00 zł
do 30.00 kg
709,00 zł
do 31.00 kg
1.441,00 zł
do 45.00 kg
1.799,00 zł
do 70.00 kg
2.498,00 zł
do 71.00 kg
2.538,00 zł
do 100.00 kg
3.702,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
233,70 zł
do 3.00 kg
285,36 zł
do 4.00 kg
338,25 zł
do 5.00 kg
388,68 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
549,81 zł
do 11.00 kg
557,19 zł
do 21.00 kg
720,78 zł
do 30.00 kg
872,07 zł
do 31.00 kg
1.772,43 zł
do 45.00 kg
2.212,77 zł
do 70.00 kg
3.072,54 zł
do 71.00 kg
3.121,74 zł
do 100.00 kg
4.553,46 zł
Czad (TD)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Czarnogóra (ME)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
190,00 zł
do 3.00 kg
232,00 zł
do 4.00 kg
275,00 zł
do 5.00 kg
316,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
447,00 zł
do 11.00 kg
453,00 zł
do 21.00 kg
586,00 zł
do 30.00 kg
709,00 zł
do 31.00 kg
1.441,00 zł
do 45.00 kg
1.799,00 zł
do 70.00 kg
2.498,00 zł
do 71.00 kg
2.538,00 zł
do 100.00 kg
3.702,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
233,70 zł
do 3.00 kg
285,36 zł
do 4.00 kg
338,25 zł
do 5.00 kg
388,68 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
549,81 zł
do 11.00 kg
557,19 zł
do 21.00 kg
720,78 zł
do 30.00 kg
872,07 zł
do 31.00 kg
1.772,43 zł
do 45.00 kg
2.212,77 zł
do 70.00 kg
3.072,54 zł
do 71.00 kg
3.121,74 zł
do 100.00 kg
4.553,46 zł
Czechy (CZ)
do 1.00 kg
99,00 zł
do 2.00 kg
149,00 zł
do 3.00 kg
182,00 zł
do 4.00 kg
214,00 zł
do 5.00 kg
245,00 zł
do 6.00 kg
262,00 zł
do 7.00 kg
280,00 zł
do 8.00 kg
297,00 zł
do 9.00 kg
316,00 zł
do 10.00 kg
333,00 zł
do 11.00 kg
338,00 zł
do 21.00 kg
444,00 zł
do 30.00 kg
530,00 zł
do 31.00 kg
776,00 zł
do 45.00 kg
940,00 zł
do 70.00 kg
1.260,00 zł
do 71.00 kg
1.594,00 zł
do 100.00 kg
2.083,00 zł
do 1.00 kg
121,77 zł
do 2.00 kg
183,27 zł
do 3.00 kg
223,86 zł
do 4.00 kg
263,22 zł
do 5.00 kg
301,35 zł
do 6.00 kg
322,26 zł
do 7.00 kg
344,40 zł
do 8.00 kg
365,31 zł
do 9.00 kg
388,68 zł
do 10.00 kg
409,59 zł
do 11.00 kg
415,74 zł
do 21.00 kg
546,12 zł
do 30.00 kg
651,90 zł
do 31.00 kg
954,48 zł
do 45.00 kg
1.156,20 zł
do 70.00 kg
1.549,80 zł
do 71.00 kg
1.960,62 zł
do 100.00 kg
2.562,09 zł
Dania (DK)
do 1.00 kg
122,00 zł
do 2.00 kg
161,00 zł
do 3.00 kg
198,00 zł
do 4.00 kg
236,00 zł
do 5.00 kg
272,00 zł
do 6.00 kg
296,00 zł
do 7.00 kg
322,00 zł
do 8.00 kg
345,00 zł
do 9.00 kg
370,00 zł
do 10.00 kg
395,00 zł
do 11.00 kg
400,00 zł
do 21.00 kg
528,00 zł
do 30.00 kg
640,00 zł
do 31.00 kg
941,00 zł
do 45.00 kg
1.115,00 zł
do 70.00 kg
1.462,00 zł
do 71.00 kg
1.871,00 zł
do 100.00 kg
2.922,00 zł
do 1.00 kg
150,06 zł
do 2.00 kg
198,03 zł
do 3.00 kg
243,54 zł
do 4.00 kg
290,28 zł
do 5.00 kg
334,56 zł
do 6.00 kg
364,08 zł
do 7.00 kg
396,06 zł
do 8.00 kg
424,35 zł
do 9.00 kg
455,10 zł
do 10.00 kg
485,85 zł
do 11.00 kg
492,00 zł
do 21.00 kg
649,44 zł
do 30.00 kg
787,20 zł
do 31.00 kg
1.157,43 zł
do 45.00 kg
1.371,45 zł
do 70.00 kg
1.798,26 zł
do 71.00 kg
2.301,33 zł
do 100.00 kg
3.594,06 zł
Demokratyczna Republika Konga (CD)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
191,00 zł
do 3.00 kg
233,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
310,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
365,00 zł
do 8.00 kg
393,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
645,00 zł
do 30.00 kg
796,00 zł
do 31.00 kg
1.973,00 zł
do 45.00 kg
2.475,00 zł
do 70.00 kg
3.427,00 zł
do 71.00 kg
3.478,00 zł
do 100.00 kg
4.966,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
234,93 zł
do 3.00 kg
286,59 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
381,30 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
448,95 zł
do 8.00 kg
483,39 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
793,35 zł
do 30.00 kg
979,08 zł
do 31.00 kg
2.426,79 zł
do 45.00 kg
3.044,25 zł
do 70.00 kg
4.215,21 zł
do 71.00 kg
4.277,94 zł
do 100.00 kg
6.108,18 zł
Dominika (DM)
do 0.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
232,00 zł
do 3.00 kg
281,00 zł
do 4.00 kg
330,00 zł
do 5.00 kg
376,00 zł
do 6.00 kg
408,00 zł
do 7.00 kg
440,00 zł
do 8.00 kg
471,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
773,00 zł
do 30.00 kg
940,00 zł
do 31.00 kg
2.116,00 zł
do 45.00 kg
2.729,00 zł
do 70.00 kg
4.006,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.486,00 zł
do 0.50 kg
186,96 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
285,36 zł
do 3.00 kg
345,63 zł
do 4.00 kg
405,90 zł
do 5.00 kg
462,48 zł
do 6.00 kg
501,84 zł
do 7.00 kg
541,20 zł
do 8.00 kg
579,33 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
950,79 zł
do 30.00 kg
1.156,20 zł
do 31.00 kg
2.602,68 zł
do 45.00 kg
3.356,67 zł
do 70.00 kg
4.927,38 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
6.747,78 zł
Dominikana (DO)
do 0.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
232,00 zł
do 3.00 kg
281,00 zł
do 4.00 kg
330,00 zł
do 5.00 kg
376,00 zł
do 6.00 kg
408,00 zł
do 7.00 kg
440,00 zł
do 8.00 kg
471,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
773,00 zł
do 30.00 kg
940,00 zł
do 31.00 kg
2.116,00 zł
do 45.00 kg
2.729,00 zł
do 70.00 kg
4.006,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.486,00 zł
do 0.50 kg
186,96 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
285,36 zł
do 3.00 kg
345,63 zł
do 4.00 kg
405,90 zł
do 5.00 kg
462,48 zł
do 6.00 kg
501,84 zł
do 7.00 kg
541,20 zł
do 8.00 kg
579,33 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
950,79 zł
do 30.00 kg
1.156,20 zł
do 31.00 kg
2.602,68 zł
do 45.00 kg
3.356,67 zł
do 70.00 kg
4.927,38 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
6.747,78 zł
Dżibuti (DJ)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Egipt (EG)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
191,00 zł
do 3.00 kg
233,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
310,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
365,00 zł
do 8.00 kg
393,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
645,00 zł
do 30.00 kg
796,00 zł
do 31.00 kg
1.973,00 zł
do 45.00 kg
2.475,00 zł
do 70.00 kg
3.427,00 zł
do 71.00 kg
3.478,00 zł
do 100.00 kg
4.966,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
234,93 zł
do 3.00 kg
286,59 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
381,30 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
448,95 zł
do 8.00 kg
483,39 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
793,35 zł
do 30.00 kg
979,08 zł
do 31.00 kg
2.426,79 zł
do 45.00 kg
3.044,25 zł
do 70.00 kg
4.215,21 zł
do 71.00 kg
4.277,94 zł
do 100.00 kg
6.108,18 zł
Ekwador (EC)
do 0.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
232,00 zł
do 3.00 kg
281,00 zł
do 4.00 kg
330,00 zł
do 5.00 kg
376,00 zł
do 6.00 kg
408,00 zł
do 7.00 kg
440,00 zł
do 8.00 kg
471,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
773,00 zł
do 30.00 kg
940,00 zł
do 31.00 kg
2.116,00 zł
do 45.00 kg
2.729,00 zł
do 70.00 kg
4.006,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.486,00 zł
do 0.50 kg
186,96 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
285,36 zł
do 3.00 kg
345,63 zł
do 4.00 kg
405,90 zł
do 5.00 kg
462,48 zł
do 6.00 kg
501,84 zł
do 7.00 kg
541,20 zł
do 8.00 kg
579,33 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
950,79 zł
do 30.00 kg
1.156,20 zł
do 31.00 kg
2.602,68 zł
do 45.00 kg
3.356,67 zł
do 70.00 kg
4.927,38 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
6.747,78 zł
Erytrea (ER)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Estonia (EE)
do 1.00 kg
125,00 zł
do 2.00 kg
166,00 zł
do 3.00 kg
205,00 zł
do 4.00 kg
245,00 zł
do 5.00 kg
283,00 zł
do 6.00 kg
309,00 zł
do 7.00 kg
334,00 zł
do 8.00 kg
360,00 zł
do 9.00 kg
385,00 zł
do 10.00 kg
410,00 zł
do 11.00 kg
417,00 zł
do 21.00 kg
553,00 zł
do 30.00 kg
671,00 zł
do 31.00 kg
990,00 zł
do 45.00 kg
1.260,00 zł
do 70.00 kg
1.782,00 zł
do 71.00 kg
2.286,00 zł
do 100.00 kg
3.506,00 zł
do 1.00 kg
153,75 zł
do 2.00 kg
204,18 zł
do 3.00 kg
252,15 zł
do 4.00 kg
301,35 zł
do 5.00 kg
348,09 zł
do 6.00 kg
380,07 zł
do 7.00 kg
410,82 zł
do 8.00 kg
442,80 zł
do 9.00 kg
473,55 zł
do 10.00 kg
504,30 zł
do 11.00 kg
512,91 zł
do 21.00 kg
680,19 zł
do 30.00 kg
825,33 zł
do 31.00 kg
1.217,70 zł
do 45.00 kg
1.549,80 zł
do 70.00 kg
2.191,86 zł
do 71.00 kg
2.811,78 zł
do 100.00 kg
4.312,38 zł
Etiopia (ET)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Fidżi (FJ)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Filipiny (PH)
do 1.00 kg
146,00 zł
do 2.00 kg
189,00 zł
do 3.00 kg
228,00 zł
do 4.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
328,00 zł
do 7.00 kg
356,00 zł
do 8.00 kg
382,00 zł
do 9.00 kg
410,00 zł
do 10.00 kg
437,00 zł
do 11.00 kg
446,00 zł
do 21.00 kg
629,00 zł
do 30.00 kg
777,00 zł
do 31.00 kg
1.922,00 zł
do 45.00 kg
2.370,00 zł
do 70.00 kg
3.221,00 zł
do 71.00 kg
3.276,00 zł
do 100.00 kg
4.877,00 zł
do 1.00 kg
179,58 zł
do 2.00 kg
232,47 zł
do 3.00 kg
280,44 zł
do 4.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
403,44 zł
do 7.00 kg
437,88 zł
do 8.00 kg
469,86 zł
do 9.00 kg
504,30 zł
do 10.00 kg
537,51 zł
do 11.00 kg
548,58 zł
do 21.00 kg
773,67 zł
do 30.00 kg
955,71 zł
do 31.00 kg
2.364,06 zł
do 45.00 kg
2.915,10 zł
do 70.00 kg
3.961,83 zł
do 71.00 kg
4.029,48 zł
do 100.00 kg
5.998,71 zł
Finlandia (FI)
do 1.00 kg
125,00 zł
do 2.00 kg
166,00 zł
do 3.00 kg
205,00 zł
do 4.00 kg
245,00 zł
do 5.00 kg
283,00 zł
do 6.00 kg
309,00 zł
do 7.00 kg
334,00 zł
do 8.00 kg
360,00 zł
do 9.00 kg
385,00 zł
do 10.00 kg
410,00 zł
do 11.00 kg
417,00 zł
do 21.00 kg
553,00 zł
do 30.00 kg
671,00 zł
do 31.00 kg
990,00 zł
do 45.00 kg
1.260,00 zł
do 70.00 kg
1.782,00 zł
do 71.00 kg
2.286,00 zł
do 100.00 kg
3.506,00 zł
do 1.00 kg
153,75 zł
do 2.00 kg
204,18 zł
do 3.00 kg
252,15 zł
do 4.00 kg
301,35 zł
do 5.00 kg
348,09 zł
do 6.00 kg
380,07 zł
do 7.00 kg
410,82 zł
do 8.00 kg
442,80 zł
do 9.00 kg
473,55 zł
do 10.00 kg
504,30 zł
do 11.00 kg
512,91 zł
do 21.00 kg
680,19 zł
do 30.00 kg
825,33 zł
do 31.00 kg
1.217,70 zł
do 45.00 kg
1.549,80 zł
do 70.00 kg
2.191,86 zł
do 71.00 kg
2.811,78 zł
do 100.00 kg
4.312,38 zł
Francja (FR)
do 1.00 kg
122,00 zł
do 2.00 kg
161,00 zł
do 3.00 kg
198,00 zł
do 4.00 kg
236,00 zł
do 5.00 kg
272,00 zł
do 6.00 kg
296,00 zł
do 7.00 kg
322,00 zł
do 8.00 kg
345,00 zł
do 9.00 kg
370,00 zł
do 10.00 kg
395,00 zł
do 11.00 kg
400,00 zł
do 21.00 kg
528,00 zł
do 30.00 kg
640,00 zł
do 31.00 kg
941,00 zł
do 45.00 kg
1.115,00 zł
do 70.00 kg
1.462,00 zł
do 71.00 kg
1.871,00 zł
do 100.00 kg
2.922,00 zł
do 1.00 kg
150,06 zł
do 2.00 kg
198,03 zł
do 3.00 kg
243,54 zł
do 4.00 kg
290,28 zł
do 5.00 kg
334,56 zł
do 6.00 kg
364,08 zł
do 7.00 kg
396,06 zł
do 8.00 kg
424,35 zł
do 9.00 kg
455,10 zł
do 10.00 kg
485,85 zł
do 11.00 kg
492,00 zł
do 21.00 kg
649,44 zł
do 30.00 kg
787,20 zł
do 31.00 kg
1.157,43 zł
do 45.00 kg
1.371,45 zł
do 70.00 kg
1.798,26 zł
do 71.00 kg
2.301,33 zł
do 100.00 kg
3.594,06 zł
Gabon (GA)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Gambia (GM)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Ghana (GH)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Gibraltar (GI)
do 1.00 kg
125,00 zł
do 2.00 kg
166,00 zł
do 3.00 kg
205,00 zł
do 4.00 kg
245,00 zł
do 5.00 kg
283,00 zł
do 6.00 kg
309,00 zł
do 7.00 kg
334,00 zł
do 8.00 kg
360,00 zł
do 9.00 kg
385,00 zł
do 10.00 kg
410,00 zł
do 11.00 kg
417,00 zł
do 21.00 kg
553,00 zł
do 30.00 kg
671,00 zł
do 31.00 kg
990,00 zł
do 45.00 kg
1.260,00 zł
do 70.00 kg
1.782,00 zł
do 71.00 kg
2.286,00 zł
do 100.00 kg
3.506,00 zł
do 1.00 kg
153,75 zł
do 2.00 kg
204,18 zł
do 3.00 kg
252,15 zł
do 4.00 kg
301,35 zł
do 5.00 kg
348,09 zł
do 6.00 kg
380,07 zł
do 7.00 kg
410,82 zł
do 8.00 kg
442,80 zł
do 9.00 kg
473,55 zł
do 10.00 kg
504,30 zł
do 11.00 kg
512,91 zł
do 21.00 kg
680,19 zł
do 30.00 kg
825,33 zł
do 31.00 kg
1.217,70 zł
do 45.00 kg
1.549,80 zł
do 70.00 kg
2.191,86 zł
do 71.00 kg
2.811,78 zł
do 100.00 kg
4.312,38 zł
Grecja (GR)
do 1.00 kg
125,00 zł
do 2.00 kg
166,00 zł
do 3.00 kg
205,00 zł
do 4.00 kg
245,00 zł
do 5.00 kg
283,00 zł
do 6.00 kg
309,00 zł
do 7.00 kg
334,00 zł
do 8.00 kg
360,00 zł
do 9.00 kg
385,00 zł
do 10.00 kg
410,00 zł
do 11.00 kg
417,00 zł
do 21.00 kg
553,00 zł
do 30.00 kg
671,00 zł
do 31.00 kg
990,00 zł
do 45.00 kg
1.260,00 zł
do 70.00 kg
1.782,00 zł
do 71.00 kg
2.286,00 zł
do 100.00 kg
3.506,00 zł
do 1.00 kg
153,75 zł
do 2.00 kg
204,18 zł
do 3.00 kg
252,15 zł
do 4.00 kg
301,35 zł
do 5.00 kg
348,09 zł
do 6.00 kg
380,07 zł
do 7.00 kg
410,82 zł
do 8.00 kg
442,80 zł
do 9.00 kg
473,55 zł
do 10.00 kg
504,30 zł
do 11.00 kg
512,91 zł
do 21.00 kg
680,19 zł
do 30.00 kg
825,33 zł
do 31.00 kg
1.217,70 zł
do 45.00 kg
1.549,80 zł
do 70.00 kg
2.191,86 zł
do 71.00 kg
2.811,78 zł
do 100.00 kg
4.312,38 zł
Grenada (GD)
do 0.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
232,00 zł
do 3.00 kg
281,00 zł
do 4.00 kg
330,00 zł
do 5.00 kg
376,00 zł
do 6.00 kg
408,00 zł
do 7.00 kg
440,00 zł
do 8.00 kg
471,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
773,00 zł
do 30.00 kg
940,00 zł
do 31.00 kg
2.116,00 zł
do 45.00 kg
2.729,00 zł
do 70.00 kg
4.006,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.486,00 zł
do 0.50 kg
186,96 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
285,36 zł
do 3.00 kg
345,63 zł
do 4.00 kg
405,90 zł
do 5.00 kg
462,48 zł
do 6.00 kg
501,84 zł
do 7.00 kg
541,20 zł
do 8.00 kg
579,33 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
950,79 zł
do 30.00 kg
1.156,20 zł
do 31.00 kg
2.602,68 zł
do 45.00 kg
3.356,67 zł
do 70.00 kg
4.927,38 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
6.747,78 zł
Gruzja (GE)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Guam (GU)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Gujana (GY)
do 0.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
232,00 zł
do 3.00 kg
281,00 zł
do 4.00 kg
330,00 zł
do 5.00 kg
376,00 zł
do 6.00 kg
408,00 zł
do 7.00 kg
440,00 zł
do 8.00 kg
471,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
773,00 zł
do 30.00 kg
940,00 zł
do 31.00 kg
2.116,00 zł
do 45.00 kg
2.729,00 zł
do 70.00 kg
4.006,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.486,00 zł
do 0.50 kg
186,96 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
285,36 zł
do 3.00 kg
345,63 zł
do 4.00 kg
405,90 zł
do 5.00 kg
462,48 zł
do 6.00 kg
501,84 zł
do 7.00 kg
541,20 zł
do 8.00 kg
579,33 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
950,79 zł
do 30.00 kg
1.156,20 zł
do 31.00 kg
2.602,68 zł
do 45.00 kg
3.356,67 zł
do 70.00 kg
4.927,38 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
6.747,78 zł
Gujana Francuska (GF)
do 0.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
232,00 zł
do 3.00 kg
281,00 zł
do 4.00 kg
330,00 zł
do 5.00 kg
376,00 zł
do 6.00 kg
408,00 zł
do 7.00 kg
440,00 zł
do 8.00 kg
471,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
773,00 zł
do 30.00 kg
940,00 zł
do 31.00 kg
2.116,00 zł
do 45.00 kg
2.729,00 zł
do 70.00 kg
4.006,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.486,00 zł
do 0.50 kg
186,96 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
285,36 zł
do 3.00 kg
345,63 zł
do 4.00 kg
405,90 zł
do 5.00 kg
462,48 zł
do 6.00 kg
501,84 zł
do 7.00 kg
541,20 zł
do 8.00 kg
579,33 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
950,79 zł
do 30.00 kg
1.156,20 zł
do 31.00 kg
2.602,68 zł
do 45.00 kg
3.356,67 zł
do 70.00 kg
4.927,38 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
6.747,78 zł
Gwadelupa (GP)
do 0.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
232,00 zł
do 3.00 kg
281,00 zł
do 4.00 kg
330,00 zł
do 5.00 kg
376,00 zł
do 6.00 kg
408,00 zł
do 7.00 kg
440,00 zł
do 8.00 kg
471,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
773,00 zł
do 30.00 kg
940,00 zł
do 31.00 kg
2.116,00 zł
do 45.00 kg
2.729,00 zł
do 70.00 kg
4.006,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.486,00 zł
do 0.50 kg
186,96 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
285,36 zł
do 3.00 kg
345,63 zł
do 4.00 kg
405,90 zł
do 5.00 kg
462,48 zł
do 6.00 kg
501,84 zł
do 7.00 kg
541,20 zł
do 8.00 kg
579,33 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
950,79 zł
do 30.00 kg
1.156,20 zł
do 31.00 kg
2.602,68 zł
do 45.00 kg
3.356,67 zł
do 70.00 kg
4.927,38 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
6.747,78 zł
Gwatemala (GT)
do 0.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
232,00 zł
do 3.00 kg
281,00 zł
do 4.00 kg
330,00 zł
do 5.00 kg
376,00 zł
do 6.00 kg
408,00 zł
do 7.00 kg
440,00 zł
do 8.00 kg
471,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
773,00 zł
do 30.00 kg
940,00 zł
do 31.00 kg
2.116,00 zł
do 45.00 kg
2.729,00 zł
do 70.00 kg
4.006,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.486,00 zł
do 0.50 kg
186,96 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
285,36 zł
do 3.00 kg
345,63 zł
do 4.00 kg
405,90 zł
do 5.00 kg
462,48 zł
do 6.00 kg
501,84 zł
do 7.00 kg
541,20 zł
do 8.00 kg
579,33 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
950,79 zł
do 30.00 kg
1.156,20 zł
do 31.00 kg
2.602,68 zł
do 45.00 kg
3.356,67 zł
do 70.00 kg
4.927,38 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
6.747,78 zł
Gwinea (GN)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Gwinea Bissau (GW)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Haiti (HT)
do 0.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
232,00 zł
do 3.00 kg
281,00 zł
do 4.00 kg
330,00 zł
do 5.00 kg
376,00 zł
do 6.00 kg
408,00 zł
do 7.00 kg
440,00 zł
do 8.00 kg
471,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
773,00 zł
do 30.00 kg
940,00 zł
do 31.00 kg
2.116,00 zł
do 45.00 kg
2.729,00 zł
do 70.00 kg
4.006,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.486,00 zł
do 0.50 kg
186,96 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
285,36 zł
do 3.00 kg
345,63 zł
do 4.00 kg
405,90 zł
do 5.00 kg
462,48 zł
do 6.00 kg
501,84 zł
do 7.00 kg
541,20 zł
do 8.00 kg
579,33 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
950,79 zł
do 30.00 kg
1.156,20 zł
do 31.00 kg
2.602,68 zł
do 45.00 kg
3.356,67 zł
do 70.00 kg
4.927,38 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
6.747,78 zł
Hiszpania (ES)
do 1.00 kg
125,00 zł
do 2.00 kg
166,00 zł
do 3.00 kg
205,00 zł
do 4.00 kg
245,00 zł
do 5.00 kg
283,00 zł
do 6.00 kg
309,00 zł
do 7.00 kg
334,00 zł
do 8.00 kg
360,00 zł
do 9.00 kg
385,00 zł
do 10.00 kg
410,00 zł
do 11.00 kg
417,00 zł
do 21.00 kg
553,00 zł
do 30.00 kg
671,00 zł
do 31.00 kg
990,00 zł
do 45.00 kg
1.260,00 zł
do 70.00 kg
1.782,00 zł
do 71.00 kg
2.286,00 zł
do 100.00 kg
3.506,00 zł
do 1.00 kg
153,75 zł
do 2.00 kg
204,18 zł
do 3.00 kg
252,15 zł
do 4.00 kg
301,35 zł
do 5.00 kg
348,09 zł
do 6.00 kg
380,07 zł
do 7.00 kg
410,82 zł
do 8.00 kg
442,80 zł
do 9.00 kg
473,55 zł
do 10.00 kg
504,30 zł
do 11.00 kg
512,91 zł
do 21.00 kg
680,19 zł
do 30.00 kg
825,33 zł
do 31.00 kg
1.217,70 zł
do 45.00 kg
1.549,80 zł
do 70.00 kg
2.191,86 zł
do 71.00 kg
2.811,78 zł
do 100.00 kg
4.312,38 zł
Holandia (NL)
do 1.00 kg
122,00 zł
do 2.00 kg
161,00 zł
do 3.00 kg
198,00 zł
do 4.00 kg
236,00 zł
do 5.00 kg
272,00 zł
do 6.00 kg
296,00 zł
do 7.00 kg
322,00 zł
do 8.00 kg
345,00 zł
do 9.00 kg
370,00 zł
do 10.00 kg
395,00 zł
do 11.00 kg
400,00 zł
do 21.00 kg
528,00 zł
do 30.00 kg
640,00 zł
do 31.00 kg
941,00 zł
do 45.00 kg
1.115,00 zł
do 70.00 kg
1.462,00 zł
do 71.00 kg
1.871,00 zł
do 100.00 kg
2.922,00 zł
do 1.00 kg
150,06 zł
do 2.00 kg
198,03 zł
do 3.00 kg
243,54 zł
do 4.00 kg
290,28 zł
do 5.00 kg
334,56 zł
do 6.00 kg
364,08 zł
do 7.00 kg
396,06 zł
do 8.00 kg
424,35 zł
do 9.00 kg
455,10 zł
do 10.00 kg
485,85 zł
do 11.00 kg
492,00 zł
do 21.00 kg
649,44 zł
do 30.00 kg
787,20 zł
do 31.00 kg
1.157,43 zł
do 45.00 kg
1.371,45 zł
do 70.00 kg
1.798,26 zł
do 71.00 kg
2.301,33 zł
do 100.00 kg
3.594,06 zł
Honduras (HN)
do 0.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
232,00 zł
do 3.00 kg
281,00 zł
do 4.00 kg
330,00 zł
do 5.00 kg
376,00 zł
do 6.00 kg
408,00 zł
do 7.00 kg
440,00 zł
do 8.00 kg
471,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
773,00 zł
do 30.00 kg
940,00 zł
do 31.00 kg
2.116,00 zł
do 45.00 kg
2.729,00 zł
do 70.00 kg
4.006,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.486,00 zł
do 0.50 kg
186,96 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
285,36 zł
do 3.00 kg
345,63 zł
do 4.00 kg
405,90 zł
do 5.00 kg
462,48 zł
do 6.00 kg
501,84 zł
do 7.00 kg
541,20 zł
do 8.00 kg
579,33 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
950,79 zł
do 30.00 kg
1.156,20 zł
do 31.00 kg
2.602,68 zł
do 45.00 kg
3.356,67 zł
do 70.00 kg
4.927,38 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
6.747,78 zł
Hongkong (HK)
do 1.00 kg
238,00 zł
do 2.00 kg
311,00 zł
do 3.00 kg
385,00 zł
do 4.00 kg
454,00 zł
do 5.00 kg
523,00 zł
do 6.00 kg
572,00 zł
do 7.00 kg
620,00 zł
do 8.00 kg
667,00 zł
do 9.00 kg
716,00 zł
do 10.00 kg
764,00 zł
do 11.00 kg
817,00 zł
do 12.00 kg
843,00 zł
do 13.00 kg
870,00 zł
do 14.00 kg
896,00 zł
do 15.00 kg
922,00 zł
do 16.00 kg
949,00 zł
do 17.00 kg
975,00 zł
do 18.00 kg
1.003,00 zł
do 19.00 kg
1.029,00 zł
do 20.00 kg
1.056,00 zł
do 21.00 kg
1.082,00 zł
do 22.00 kg
1.108,00 zł
do 23.00 kg
1.135,00 zł
do 24.00 kg
1.161,00 zł
do 25.00 kg
1.189,00 zł
do 26.00 kg
1.215,00 zł
do 27.00 kg
1.241,00 zł
do 28.00 kg
1.268,00 zł
do 29.00 kg
1.294,00 zł
do 30.00 kg
1.321,00 zł
do 31.00 kg
1.679,00 zł
do 35.00 kg
1.801,00 zł
do 40.00 kg
1.954,00 zł
do 45.00 kg
2.107,00 zł
do 50.00 kg
2.260,00 zł
do 55.00 kg
2.413,00 zł
do 60.00 kg
2.566,00 zł
do 65.00 kg
2.719,00 zł
do 70.00 kg
2.872,00 zł
do 100.00 kg
3.834,00 zł
do 150.00 kg
5.439,50 zł
do 1.00 kg
292,74 zł
do 2.00 kg
382,53 zł
do 3.00 kg
473,55 zł
do 4.00 kg
558,42 zł
do 5.00 kg
643,29 zł
do 6.00 kg
703,56 zł
do 7.00 kg
762,60 zł
do 8.00 kg
820,41 zł
do 9.00 kg
880,68 zł
do 10.00 kg
939,72 zł
do 11.00 kg
1.004,91 zł
do 12.00 kg
1.036,89 zł
do 13.00 kg
1.070,10 zł
do 14.00 kg
1.102,08 zł
do 15.00 kg
1.134,06 zł
do 16.00 kg
1.167,27 zł
do 17.00 kg
1.199,25 zł
do 18.00 kg
1.233,69 zł
do 19.00 kg
1.265,67 zł
do 20.00 kg
1.298,88 zł
do 21.00 kg
1.330,86 zł
do 22.00 kg
1.362,84 zł
do 23.00 kg
1.396,05 zł
do 24.00 kg
1.428,03 zł
do 25.00 kg
1.462,47 zł
do 26.00 kg
1.494,45 zł
do 27.00 kg
1.526,43 zł
do 28.00 kg
1.559,64 zł
do 29.00 kg
1.591,62 zł
do 30.00 kg
1.624,83 zł
do 31.00 kg
2.065,17 zł
do 35.00 kg
2.215,23 zł
do 40.00 kg
2.403,42 zł
do 45.00 kg
2.591,61 zł
do 50.00 kg
2.779,80 zł
do 55.00 kg
2.967,99 zł
do 60.00 kg
3.156,18 zł
do 65.00 kg
3.344,37 zł
do 70.00 kg
3.532,56 zł
do 100.00 kg
4.715,82 zł
do 150.00 kg
6.690,59 zł
Indie (IN)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
191,00 zł
do 3.00 kg
233,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
310,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
365,00 zł
do 8.00 kg
393,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
645,00 zł
do 30.00 kg
796,00 zł
do 31.00 kg
1.973,00 zł
do 45.00 kg
2.475,00 zł
do 70.00 kg
3.427,00 zł
do 71.00 kg
3.478,00 zł
do 100.00 kg
4.966,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
234,93 zł
do 3.00 kg
286,59 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
381,30 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
448,95 zł
do 8.00 kg
483,39 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
793,35 zł
do 30.00 kg
979,08 zł
do 31.00 kg
2.426,79 zł
do 45.00 kg
3.044,25 zł
do 70.00 kg
4.215,21 zł
do 71.00 kg
4.277,94 zł
do 100.00 kg
6.108,18 zł
Indonezja (ID)
do 1.00 kg
238,00 zł
do 2.00 kg
311,00 zł
do 3.00 kg
385,00 zł
do 4.00 kg
454,00 zł
do 5.00 kg
523,00 zł
do 6.00 kg
572,00 zł
do 7.00 kg
620,00 zł
do 8.00 kg
667,00 zł
do 9.00 kg
716,00 zł
do 10.00 kg
764,00 zł
do 11.00 kg
817,00 zł
do 12.00 kg
843,00 zł
do 13.00 kg
870,00 zł
do 14.00 kg
896,00 zł
do 15.00 kg
922,00 zł
do 16.00 kg
949,00 zł
do 17.00 kg
975,00 zł
do 18.00 kg
1.003,00 zł
do 19.00 kg
1.029,00 zł
do 20.00 kg
1.056,00 zł
do 21.00 kg
1.082,00 zł
do 22.00 kg
1.108,00 zł
do 23.00 kg
1.135,00 zł
do 24.00 kg
1.161,00 zł
do 25.00 kg
1.189,00 zł
do 26.00 kg
1.215,00 zł
do 27.00 kg
1.241,00 zł
do 28.00 kg
1.268,00 zł
do 29.00 kg
1.294,00 zł
do 30.00 kg
1.321,00 zł
do 31.00 kg
1.679,00 zł
do 35.00 kg
1.801,00 zł
do 40.00 kg
1.954,00 zł
do 45.00 kg
2.107,00 zł
do 50.00 kg
2.260,00 zł
do 55.00 kg
2.413,00 zł
do 60.00 kg
2.566,00 zł
do 65.00 kg
2.719,00 zł
do 70.00 kg
2.872,00 zł
do 100.00 kg
3.834,00 zł
do 150.00 kg
5.439,50 zł
do 1.00 kg
292,74 zł
do 2.00 kg
382,53 zł
do 3.00 kg
473,55 zł
do 4.00 kg
558,42 zł
do 5.00 kg
643,29 zł
do 6.00 kg
703,56 zł
do 7.00 kg
762,60 zł
do 8.00 kg
820,41 zł
do 9.00 kg
880,68 zł
do 10.00 kg
939,72 zł
do 11.00 kg
1.004,91 zł
do 12.00 kg
1.036,89 zł
do 13.00 kg
1.070,10 zł
do 14.00 kg
1.102,08 zł
do 15.00 kg
1.134,06 zł
do 16.00 kg
1.167,27 zł
do 17.00 kg
1.199,25 zł
do 18.00 kg
1.233,69 zł
do 19.00 kg
1.265,67 zł
do 20.00 kg
1.298,88 zł
do 21.00 kg
1.330,86 zł
do 22.00 kg
1.362,84 zł
do 23.00 kg
1.396,05 zł
do 24.00 kg
1.428,03 zł
do 25.00 kg
1.462,47 zł
do 26.00 kg
1.494,45 zł
do 27.00 kg
1.526,43 zł
do 28.00 kg
1.559,64 zł
do 29.00 kg
1.591,62 zł
do 30.00 kg
1.624,83 zł
do 31.00 kg
2.065,17 zł
do 35.00 kg
2.215,23 zł
do 40.00 kg
2.403,42 zł
do 45.00 kg
2.591,61 zł
do 50.00 kg
2.779,80 zł
do 55.00 kg
2.967,99 zł
do 60.00 kg
3.156,18 zł
do 65.00 kg
3.344,37 zł
do 70.00 kg
3.532,56 zł
do 100.00 kg
4.715,82 zł
do 150.00 kg
6.690,59 zł
Irak (IQ)
do 1.00 kg
146,00 zł
do 2.00 kg
189,00 zł
do 3.00 kg
228,00 zł
do 4.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
328,00 zł
do 7.00 kg
356,00 zł
do 8.00 kg
382,00 zł
do 9.00 kg
410,00 zł
do 10.00 kg
437,00 zł
do 11.00 kg
446,00 zł
do 21.00 kg
629,00 zł
do 30.00 kg
777,00 zł
do 31.00 kg
1.922,00 zł
do 45.00 kg
2.370,00 zł
do 70.00 kg
3.221,00 zł
do 71.00 kg
3.276,00 zł
do 100.00 kg
4.877,00 zł
do 1.00 kg
179,58 zł
do 2.00 kg
232,47 zł
do 3.00 kg
280,44 zł
do 4.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
403,44 zł
do 7.00 kg
437,88 zł
do 8.00 kg
469,86 zł
do 9.00 kg
504,30 zł
do 10.00 kg
537,51 zł
do 11.00 kg
548,58 zł
do 21.00 kg
773,67 zł
do 30.00 kg
955,71 zł
do 31.00 kg
2.364,06 zł
do 45.00 kg
2.915,10 zł
do 70.00 kg
3.961,83 zł
do 71.00 kg
4.029,48 zł
do 100.00 kg
5.998,71 zł
Iran (IR)
do 1.00 kg
146,00 zł
do 2.00 kg
189,00 zł
do 3.00 kg
228,00 zł
do 4.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
328,00 zł
do 7.00 kg
356,00 zł
do 8.00 kg
382,00 zł
do 9.00 kg
410,00 zł
do 10.00 kg
437,00 zł
do 11.00 kg
446,00 zł
do 21.00 kg
629,00 zł
do 30.00 kg
777,00 zł
do 31.00 kg
1.922,00 zł
do 45.00 kg
2.370,00 zł
do 70.00 kg
3.221,00 zł
do 71.00 kg
3.276,00 zł
do 100.00 kg
4.877,00 zł
do 1.00 kg
179,58 zł
do 2.00 kg
232,47 zł
do 3.00 kg
280,44 zł
do 4.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
403,44 zł
do 7.00 kg
437,88 zł
do 8.00 kg
469,86 zł
do 9.00 kg
504,30 zł
do 10.00 kg
537,51 zł
do 11.00 kg
548,58 zł
do 21.00 kg
773,67 zł
do 30.00 kg
955,71 zł
do 31.00 kg
2.364,06 zł
do 45.00 kg
2.915,10 zł
do 70.00 kg
3.961,83 zł
do 71.00 kg
4.029,48 zł
do 100.00 kg
5.998,71 zł
Irlandia (IE)
do 1.00 kg
125,00 zł
do 2.00 kg
166,00 zł
do 3.00 kg
205,00 zł
do 4.00 kg
245,00 zł
do 5.00 kg
283,00 zł
do 6.00 kg
309,00 zł
do 7.00 kg
334,00 zł
do 8.00 kg
360,00 zł
do 9.00 kg
385,00 zł
do 10.00 kg
410,00 zł
do 11.00 kg
417,00 zł
do 21.00 kg
553,00 zł
do 30.00 kg
671,00 zł
do 31.00 kg
990,00 zł
do 45.00 kg
1.260,00 zł
do 70.00 kg
1.782,00 zł
do 71.00 kg
2.286,00 zł
do 100.00 kg
3.506,00 zł
do 1.00 kg
153,75 zł
do 2.00 kg
204,18 zł
do 3.00 kg
252,15 zł
do 4.00 kg
301,35 zł
do 5.00 kg
348,09 zł
do 6.00 kg
380,07 zł
do 7.00 kg
410,82 zł
do 8.00 kg
442,80 zł
do 9.00 kg
473,55 zł
do 10.00 kg
504,30 zł
do 11.00 kg
512,91 zł
do 21.00 kg
680,19 zł
do 30.00 kg
825,33 zł
do 31.00 kg
1.217,70 zł
do 45.00 kg
1.549,80 zł
do 70.00 kg
2.191,86 zł
do 71.00 kg
2.811,78 zł
do 100.00 kg
4.312,38 zł
Islandia (IS)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
190,00 zł
do 3.00 kg
232,00 zł
do 4.00 kg
275,00 zł
do 5.00 kg
316,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
447,00 zł
do 11.00 kg
453,00 zł
do 21.00 kg
586,00 zł
do 30.00 kg
709,00 zł
do 31.00 kg
1.441,00 zł
do 45.00 kg
1.799,00 zł
do 70.00 kg
2.498,00 zł
do 71.00 kg
2.538,00 zł
do 100.00 kg
3.702,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
233,70 zł
do 3.00 kg
285,36 zł
do 4.00 kg
338,25 zł
do 5.00 kg
388,68 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
549,81 zł
do 11.00 kg
557,19 zł
do 21.00 kg
720,78 zł
do 30.00 kg
872,07 zł
do 31.00 kg
1.772,43 zł
do 45.00 kg
2.212,77 zł
do 70.00 kg
3.072,54 zł
do 71.00 kg
3.121,74 zł
do 100.00 kg
4.553,46 zł
Izrael (IL)
do 1.00 kg
146,00 zł
do 2.00 kg
189,00 zł
do 3.00 kg
228,00 zł
do 4.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
328,00 zł
do 7.00 kg
356,00 zł
do 8.00 kg
382,00 zł
do 9.00 kg
410,00 zł
do 10.00 kg
437,00 zł
do 11.00 kg
446,00 zł
do 21.00 kg
629,00 zł
do 30.00 kg
777,00 zł
do 31.00 kg
1.922,00 zł
do 45.00 kg
2.370,00 zł
do 70.00 kg
3.221,00 zł
do 71.00 kg
3.276,00 zł
do 100.00 kg
4.877,00 zł
do 1.00 kg
179,58 zł
do 2.00 kg
232,47 zł
do 3.00 kg
280,44 zł
do 4.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
403,44 zł
do 7.00 kg
437,88 zł
do 8.00 kg
469,86 zł
do 9.00 kg
504,30 zł
do 10.00 kg
537,51 zł
do 11.00 kg
548,58 zł
do 21.00 kg
773,67 zł
do 30.00 kg
955,71 zł
do 31.00 kg
2.364,06 zł
do 45.00 kg
2.915,10 zł
do 70.00 kg
3.961,83 zł
do 71.00 kg
4.029,48 zł
do 100.00 kg
5.998,71 zł
Jamajka (JM)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
191,00 zł
do 3.00 kg
233,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
310,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
365,00 zł
do 8.00 kg
393,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
645,00 zł
do 30.00 kg
796,00 zł
do 31.00 kg
1.973,00 zł
do 45.00 kg
2.475,00 zł
do 70.00 kg
3.427,00 zł
do 71.00 kg
3.478,00 zł
do 100.00 kg
4.966,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
234,93 zł
do 3.00 kg
286,59 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
381,30 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
448,95 zł
do 8.00 kg
483,39 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
793,35 zł
do 30.00 kg
979,08 zł
do 31.00 kg
2.426,79 zł
do 45.00 kg
3.044,25 zł
do 70.00 kg
4.215,21 zł
do 71.00 kg
4.277,94 zł
do 100.00 kg
6.108,18 zł
Japonia (JP)
do 1.00 kg
141,00 zł
do 2.00 kg
183,00 zł
do 3.00 kg
223,00 zł
do 4.00 kg
259,00 zł
do 5.00 kg
294,00 zł
do 6.00 kg
321,00 zł
do 7.00 kg
347,00 zł
do 8.00 kg
375,00 zł
do 9.00 kg
401,00 zł
do 10.00 kg
427,00 zł
do 11.00 kg
436,00 zł
do 21.00 kg
620,00 zł
do 30.00 kg
764,00 zł
do 31.00 kg
1.812,00 zł
do 45.00 kg
2.304,00 zł
do 70.00 kg
3.121,00 zł
do 71.00 kg
3.312,00 zł
do 100.00 kg
4.869,00 zł
do 1.00 kg
173,43 zł
do 2.00 kg
225,09 zł
do 3.00 kg
274,29 zł
do 4.00 kg
318,57 zł
do 5.00 kg
361,62 zł
do 6.00 kg
394,83 zł
do 7.00 kg
426,81 zł
do 8.00 kg
461,25 zł
do 9.00 kg
493,23 zł
do 10.00 kg
525,21 zł
do 11.00 kg
536,28 zł
do 21.00 kg
762,60 zł
do 30.00 kg
939,72 zł
do 31.00 kg
2.228,76 zł
do 45.00 kg
2.833,92 zł
do 70.00 kg
3.838,83 zł
do 71.00 kg
4.073,76 zł
do 100.00 kg
5.988,87 zł
Jemen (YE)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
191,00 zł
do 3.00 kg
233,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
310,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
365,00 zł
do 8.00 kg
393,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
645,00 zł
do 30.00 kg
796,00 zł
do 31.00 kg
1.973,00 zł
do 45.00 kg
2.475,00 zł
do 70.00 kg
3.427,00 zł
do 71.00 kg
3.478,00 zł
do 100.00 kg
4.966,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
234,93 zł
do 3.00 kg
286,59 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
381,30 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
448,95 zł
do 8.00 kg
483,39 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
793,35 zł
do 30.00 kg
979,08 zł
do 31.00 kg
2.426,79 zł
do 45.00 kg
3.044,25 zł
do 70.00 kg
4.215,21 zł
do 71.00 kg
4.277,94 zł
do 100.00 kg
6.108,18 zł
Kajmany (KY)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
191,00 zł
do 3.00 kg
233,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
310,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
365,00 zł
do 8.00 kg
393,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
645,00 zł
do 30.00 kg
796,00 zł
do 31.00 kg
1.973,00 zł
do 45.00 kg
2.475,00 zł
do 70.00 kg
3.427,00 zł
do 71.00 kg
3.478,00 zł
do 100.00 kg
4.966,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
234,93 zł
do 3.00 kg
286,59 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
381,30 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
448,95 zł
do 8.00 kg
483,39 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
793,35 zł
do 30.00 kg
979,08 zł
do 31.00 kg
2.426,79 zł
do 45.00 kg
3.044,25 zł
do 70.00 kg
4.215,21 zł
do 71.00 kg
4.277,94 zł
do 100.00 kg
6.108,18 zł
Kamerun (CM)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Kanada (CA)
do 1.00 kg
146,00 zł
do 2.00 kg
189,00 zł
do 3.00 kg
228,00 zł
do 4.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
328,00 zł
do 7.00 kg
356,00 zł
do 8.00 kg
382,00 zł
do 9.00 kg
410,00 zł
do 10.00 kg
437,00 zł
do 11.00 kg
446,00 zł
do 21.00 kg
629,00 zł
do 30.00 kg
777,00 zł
do 31.00 kg
1.922,00 zł
do 45.00 kg
2.370,00 zł
do 70.00 kg
3.221,00 zł
do 71.00 kg
3.276,00 zł
do 100.00 kg
4.877,00 zł
do 1.00 kg
179,58 zł
do 2.00 kg
232,47 zł
do 3.00 kg
280,44 zł
do 4.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
403,44 zł
do 7.00 kg
437,88 zł
do 8.00 kg
469,86 zł
do 9.00 kg
504,30 zł
do 10.00 kg
537,51 zł
do 11.00 kg
548,58 zł
do 21.00 kg
773,67 zł
do 30.00 kg
955,71 zł
do 31.00 kg
2.364,06 zł
do 45.00 kg
2.915,10 zł
do 70.00 kg
3.961,83 zł
do 71.00 kg
4.029,48 zł
do 100.00 kg
5.998,71 zł
Katar (QA)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
191,00 zł
do 3.00 kg
233,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
310,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
365,00 zł
do 8.00 kg
393,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
645,00 zł
do 30.00 kg
796,00 zł
do 31.00 kg
1.973,00 zł
do 45.00 kg
2.475,00 zł
do 70.00 kg
3.427,00 zł
do 71.00 kg
3.478,00 zł
do 100.00 kg
4.966,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
234,93 zł
do 3.00 kg
286,59 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
381,30 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
448,95 zł
do 8.00 kg
483,39 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
793,35 zł
do 30.00 kg
979,08 zł
do 31.00 kg
2.426,79 zł
do 45.00 kg
3.044,25 zł
do 70.00 kg
4.215,21 zł
do 71.00 kg
4.277,94 zł
do 100.00 kg
6.108,18 zł
Kazachstan (KZ)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Kenia (KE)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Kirgistan (KG)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Kiribati (KI)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Kolumbia (CO)
do 0.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
232,00 zł
do 3.00 kg
281,00 zł
do 4.00 kg
330,00 zł
do 5.00 kg
376,00 zł
do 6.00 kg
408,00 zł
do 7.00 kg
440,00 zł
do 8.00 kg
471,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
773,00 zł
do 30.00 kg
940,00 zł
do 31.00 kg
2.116,00 zł
do 45.00 kg
2.729,00 zł
do 70.00 kg
4.006,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.486,00 zł
do 0.50 kg
186,96 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
285,36 zł
do 3.00 kg
345,63 zł
do 4.00 kg
405,90 zł
do 5.00 kg
462,48 zł
do 6.00 kg
501,84 zł
do 7.00 kg
541,20 zł
do 8.00 kg
579,33 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
950,79 zł
do 30.00 kg
1.156,20 zł
do 31.00 kg
2.602,68 zł
do 45.00 kg
3.356,67 zł
do 70.00 kg
4.927,38 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
6.747,78 zł
Kongo (CG)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Korea Południowa (KR)
do 1.00 kg
146,00 zł
do 2.00 kg
189,00 zł
do 3.00 kg
228,00 zł
do 4.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
328,00 zł
do 7.00 kg
356,00 zł
do 8.00 kg
382,00 zł
do 9.00 kg
410,00 zł
do 10.00 kg
437,00 zł
do 11.00 kg
446,00 zł
do 21.00 kg
629,00 zł
do 30.00 kg
777,00 zł
do 31.00 kg
1.922,00 zł
do 45.00 kg
2.370,00 zł
do 70.00 kg
3.221,00 zł
do 71.00 kg
3.276,00 zł
do 100.00 kg
4.877,00 zł
do 1.00 kg
179,58 zł
do 2.00 kg
232,47 zł
do 3.00 kg
280,44 zł
do 4.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
403,44 zł
do 7.00 kg
437,88 zł
do 8.00 kg
469,86 zł
do 9.00 kg
504,30 zł
do 10.00 kg
537,51 zł
do 11.00 kg
548,58 zł
do 21.00 kg
773,67 zł
do 30.00 kg
955,71 zł
do 31.00 kg
2.364,06 zł
do 45.00 kg
2.915,10 zł
do 70.00 kg
3.961,83 zł
do 71.00 kg
4.029,48 zł
do 100.00 kg
5.998,71 zł
Kosowo (XK)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
190,00 zł
do 3.00 kg
232,00 zł
do 4.00 kg
275,00 zł
do 5.00 kg
316,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
447,00 zł
do 11.00 kg
453,00 zł
do 21.00 kg
586,00 zł
do 30.00 kg
709,00 zł
do 31.00 kg
1.441,00 zł
do 45.00 kg
1.799,00 zł
do 70.00 kg
2.498,00 zł
do 71.00 kg
2.538,00 zł
do 100.00 kg
3.702,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
233,70 zł
do 3.00 kg
285,36 zł
do 4.00 kg
338,25 zł
do 5.00 kg
388,68 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
549,81 zł
do 11.00 kg
557,19 zł
do 21.00 kg
720,78 zł
do 30.00 kg
872,07 zł
do 31.00 kg
1.772,43 zł
do 45.00 kg
2.212,77 zł
do 70.00 kg
3.072,54 zł
do 71.00 kg
3.121,74 zł
do 100.00 kg
4.553,46 zł
Kostaryka (CR)
do 0.50 kg
152,00 zł
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
232,00 zł
do 3.00 kg
281,00 zł
do 4.00 kg
330,00 zł
do 5.00 kg
376,00 zł
do 6.00 kg
408,00 zł
do 7.00 kg
440,00 zł
do 8.00 kg
471,00 zł
do 9.00 kg
503,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
773,00 zł
do 30.00 kg
940,00 zł
do 31.00 kg
2.116,00 zł
do 45.00 kg
2.729,00 zł
do 70.00 kg
4.006,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.486,00 zł
do 0.50 kg
186,96 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
285,36 zł
do 3.00 kg
345,63 zł
do 4.00 kg
405,90 zł
do 5.00 kg
462,48 zł
do 6.00 kg
501,84 zł
do 7.00 kg
541,20 zł
do 8.00 kg
579,33 zł
do 9.00 kg
618,69 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
950,79 zł
do 30.00 kg
1.156,20 zł
do 31.00 kg
2.602,68 zł
do 45.00 kg
3.356,67 zł
do 70.00 kg
4.927,38 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
6.747,78 zł
Kuba (CU)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
191,00 zł
do 3.00 kg
233,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
310,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
365,00 zł
do 8.00 kg
393,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
645,00 zł
do 30.00 kg
796,00 zł
do 31.00 kg
1.973,00 zł
do 45.00 kg
2.475,00 zł
do 70.00 kg
3.427,00 zł
do 71.00 kg
3.478,00 zł
do 100.00 kg
4.966,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
234,93 zł
do 3.00 kg
286,59 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
381,30 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
448,95 zł
do 8.00 kg
483,39 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
793,35 zł
do 30.00 kg
979,08 zł
do 31.00 kg
2.426,79 zł
do 45.00 kg
3.044,25 zł
do 70.00 kg
4.215,21 zł
do 71.00 kg
4.277,94 zł
do 100.00 kg
6.108,18 zł
Kuwejt (KW)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
191,00 zł
do 3.00 kg
233,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
310,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
365,00 zł
do 8.00 kg
393,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
645,00 zł
do 30.00 kg
796,00 zł
do 31.00 kg
1.973,00 zł
do 45.00 kg
2.475,00 zł
do 70.00 kg
3.427,00 zł
do 71.00 kg
3.478,00 zł
do 100.00 kg
4.966,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
234,93 zł
do 3.00 kg
286,59 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
381,30 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
448,95 zł
do 8.00 kg
483,39 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
793,35 zł
do 30.00 kg
979,08 zł
do 31.00 kg
2.426,79 zł
do 45.00 kg
3.044,25 zł
do 70.00 kg
4.215,21 zł
do 71.00 kg
4.277,94 zł
do 100.00 kg
6.108,18 zł
Laos (LA)
do 1.00 kg
146,00 zł
do 2.00 kg
189,00 zł
do 3.00 kg
228,00 zł
do 4.00 kg
266,00 zł
do 5.00 kg
302,00 zł
do 6.00 kg
328,00 zł
do 7.00 kg
356,00 zł
do 8.00 kg
382,00 zł
do 9.00 kg
410,00 zł
do 10.00 kg
437,00 zł
do 11.00 kg
446,00 zł
do 21.00 kg
629,00 zł
do 30.00 kg
777,00 zł
do 31.00 kg
1.922,00 zł
do 45.00 kg
2.370,00 zł
do 70.00 kg
3.221,00 zł
do 71.00 kg
3.276,00 zł
do 100.00 kg
4.877,00 zł
do 1.00 kg
179,58 zł
do 2.00 kg
232,47 zł
do 3.00 kg
280,44 zł
do 4.00 kg
327,18 zł
do 5.00 kg
371,46 zł
do 6.00 kg
403,44 zł
do 7.00 kg
437,88 zł
do 8.00 kg
469,86 zł
do 9.00 kg
504,30 zł
do 10.00 kg
537,51 zł
do 11.00 kg
548,58 zł
do 21.00 kg
773,67 zł
do 30.00 kg
955,71 zł
do 31.00 kg
2.364,06 zł
do 45.00 kg
2.915,10 zł
do 70.00 kg
3.961,83 zł
do 71.00 kg
4.029,48 zł
do 100.00 kg
5.998,71 zł
Lesotho (LS)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Liban (LB)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
191,00 zł
do 3.00 kg
233,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
310,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
365,00 zł
do 8.00 kg
393,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
645,00 zł
do 30.00 kg
796,00 zł
do 31.00 kg
1.973,00 zł
do 45.00 kg
2.475,00 zł
do 70.00 kg
3.427,00 zł
do 71.00 kg
3.478,00 zł
do 100.00 kg
4.966,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
234,93 zł
do 3.00 kg
286,59 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
381,30 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
448,95 zł
do 8.00 kg
483,39 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
793,35 zł
do 30.00 kg
979,08 zł
do 31.00 kg
2.426,79 zł
do 45.00 kg
3.044,25 zł
do 70.00 kg
4.215,21 zł
do 71.00 kg
4.277,94 zł
do 100.00 kg
6.108,18 zł
Liberia (LR)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł
do 45.00 kg
2.836,00 zł
do 70.00 kg
4.141,00 zł
do 71.00 kg
4.195,00 zł
do 100.00 kg
5.781,00 zł
do 1.00 kg
230,01 zł
do 2.00 kg
298,89 zł
do 3.00 kg
362,85 zł
do 4.00 kg
424,35 zł
do 5.00 kg
484,62 zł
do 6.00 kg
527,67 zł
do 7.00 kg
568,26 zł
do 8.00 kg
610,08 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
691,26 zł
do 11.00 kg
706,02 zł
do 21.00 kg
995,07 zł
do 30.00 kg
1.227,54 zł
do 31.00 kg
2.766,27 zł
do 45.00 kg
3.488,28 zł
do 70.00 kg
5.093,43 zł
do 71.00 kg
5.159,85 zł
do 100.00 kg
7.110,63 zł
Libia (LY)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
191,00 zł
do 3.00 kg
233,00 zł
do 4.00 kg
271,00 zł
do 5.00 kg
310,00 zł
do 6.00 kg
337,00 zł
do 7.00 kg
365,00 zł
do 8.00 kg
393,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
448,00 zł
do 11.00 kg
457,00 zł
do 21.00 kg
645,00 zł
do 30.00 kg
796,00 zł
do 31.00 kg
1.973,00 zł
do 45.00 kg
2.475,00 zł
do 70.00 kg
3.427,00 zł
do 71.00 kg
3.478,00 zł
do 100.00 kg
4.966,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
234,93 zł
do 3.00 kg
286,59 zł
do 4.00 kg
333,33 zł
do 5.00 kg
381,30 zł
do 6.00 kg
414,51 zł
do 7.00 kg
448,95 zł
do 8.00 kg
483,39 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
551,04 zł
do 11.00 kg
562,11 zł
do 21.00 kg
793,35 zł
do 30.00 kg
979,08 zł
do 31.00 kg
2.426,79 zł
do 45.00 kg
3.044,25 zł
do 70.00 kg
4.215,21 zł
do 71.00 kg
4.277,94 zł
do 100.00 kg
6.108,18 zł
Liechtenstein (LI)
do 1.00 kg
140,00 zł
do 2.00 kg
180,00 zł
do 3.00 kg
218,00 zł
do 4.00 kg
256,00 zł
do 5.00 kg
293,00 zł
do 6.00 kg
319,00 zł
do 7.00 kg
344,00 zł
do 8.00 kg
370,00 zł
do 9.00 kg
395,00 zł
do 10.00 kg
422,00 zł
do 11.00 kg
426,00 zł
do 21.00 kg
568,00 zł
do 30.00 kg
688,00 zł
do 31.00 kg
1.397,00 zł
do 45.00 kg
1.764,00 zł
do 70.00 kg
2.473,00 zł
do 71.00 kg
2.511,00 zł
do 100.00 kg
3.619,00 zł
do 1.00 kg
172,20 zł
do 2.00 kg
221,40 zł
do 3.00 kg
268,14 zł
do 4.00 kg
314,88 zł
do 5.00 kg
360,39 zł
do 6.00 kg
392,37 zł
do 7.00 kg
423,12 zł
do 8.00 kg
455,10 zł
do 9.00 kg
485,85 zł
do 10.00 kg
519,06 zł
do 11.00 kg
523,98 zł
do 21.00 kg
698,64 zł
do 30.00 kg
846,24 zł
do 31.00 kg
1.718,31 zł
do 45.00 kg
2.169,72 zł
do 70.00 kg
3.041,79 zł
do 71.00 kg
3.088,53 zł
do 100.00 kg
4.451,37 zł
Litwa (LT)
do 1.00 kg
99,00 zł
do 2.00 kg
149,00 zł
do 3.00 kg
182,00 zł
do 4.00 kg
214,00 zł
do 5.00 kg
245,00 zł
do 6.00 kg
262,00 zł
do 7.00 kg
280,00 zł
do 8.00 kg
297,00 zł
do 9.00 kg
316,00 zł
do 10.00 kg
333,00 zł
do 11.00 kg
338,00 zł
do 21.00 kg
444,00 zł
do 30.00 kg
530,00 zł
do 31.00 kg
776,00 zł
do 45.00 kg
940,00 zł
do 70.00 kg
1.260,00 zł
do 71.00 kg
1.594,00 zł
do 100.00 kg
2.083,00 zł
do 1.00 kg
121,77 zł
do 2.00 kg
183,27 zł
do 3.00 kg
223,86 zł
do 4.00 kg
263,22 zł
do 5.00 kg
301,35 zł
do 6.00 kg
322,26 zł
do 7.00 kg
344,40 zł
do 8.00 kg
365,31 zł
do 9.00 kg
388,68 zł
do 10.00 kg
409,59 zł
do 11.00 kg
415,74 zł
do 21.00 kg
546,12 zł
do 30.00 kg
651,90 zł
do 31.00 kg
954,48 zł
do 45.00 kg
1.156,20 zł
do 70.00 kg
1.549,80 zł
do 71.00 kg
1.960,62 zł
do 100.00 kg
2.562,09 zł
Luksemburg (LU)
do 1.00 kg
122,00 zł
do 2.00 kg
161,00 zł
do 3.00 kg
198,00 zł
do 4.00 kg
236,00 zł
do 5.00 kg
272,00 zł
do 6.00 kg
296,00 zł
do 7.00 kg
322,00 zł
do 8.00 kg
345,00 zł
do 9.00 kg
370,00 zł
do 10.00 kg
395,00 zł
do 11.00 kg
400,00 zł
do 21.00 kg
528,00 zł
do 30.00 kg
640,00 zł
do 31.00 kg
941,00 zł
do 45.00 kg
1.115,00 zł
do 70.00 kg
1.462,00 zł
do 71.00 kg
1.871,00 zł
do 100.00 kg
2.922,00 zł
do 1.00 kg
150,06 zł
do 2.00 kg
198,03 zł
do 3.00 kg
243,54 zł
do 4.00 kg
290,28 zł
do 5.00 kg
334,56 zł
do 6.00 kg
364,08 zł
do 7.00 kg
396,06 zł
do 8.00 kg
424,35 zł
do 9.00 kg
455,10 zł
do 10.00 kg
485,85 zł
do 11.00 kg
492,00 zł
do 21.00 kg
649,44 zł
do 30.00 kg
787,20 zł
do 31.00 kg
1.157,43 zł
do 45.00 kg
1.371,45 zł
do 70.00 kg
1.798,26 zł
do 71.00 kg
2.301,33 zł
do 100.00 kg
3.594,06 zł
Łotwa (LV)
do 1.00 kg
125,00 zł
do 2.00 kg
166,00 zł
do 3.00 kg
205,00 zł
do 4.00 kg
245,00 zł
do 5.00 kg
283,00 zł
do 6.00 kg
309,00 zł
do 7.00 kg
334,00 zł
do 8.00 kg
360,00 zł
do 9.00 kg
385,00 zł
do 10.00 kg
410,00 zł
do 11.00 kg
417,00 zł
do 21.00 kg
553,00 zł
do 30.00 kg
671,00 zł
do 31.00 kg
990,00 zł
do 45.00 kg
1.260,00 zł
do 70.00 kg
1.782,00 zł
do 71.00 kg
2.286,00 zł
do 100.00 kg
3.506,00 zł
do 1.00 kg
153,75 zł
do 2.00 kg
204,18 zł
do 3.00 kg
252,15 zł
do 4.00 kg
301,35 zł
do 5.00 kg
348,09 zł
do 6.00 kg
380,07 zł
do 7.00 kg
410,82 zł
do 8.00 kg
442,80 zł
do 9.00 kg
473,55 zł
do 10.00 kg
504,30 zł
do 11.00 kg
512,91 zł
do 21.00 kg
680,19 zł
do 30.00 kg
825,33 zł
do 31.00 kg
1.217,70 zł
do 45.00 kg
1.549,80 zł
do 70.00 kg
2.191,86 zł
do 71.00 kg
2.811,78 zł
do 100.00 kg
4.312,38 zł
Macedonia (MK)
do 1.00 kg
148,00 zł
do 2.00 kg
190,00 zł
do 3.00 kg
232,00 zł
do 4.00 kg
275,00 zł
do 5.00 kg
316,00 zł
do 6.00 kg
343,00 zł
do 7.00 kg
369,00 zł
do 8.00 kg
394,00 zł
do 9.00 kg
421,00 zł
do 10.00 kg
447,00 zł
do 11.00 kg
453,00 zł
do 21.00 kg
586,00 zł
do 30.00 kg
709,00 zł
do 31.00 kg
1.441,00 zł
do 45.00 kg
1.799,00 zł
do 70.00 kg
2.498,00 zł
do 71.00 kg
2.538,00 zł
do 100.00 kg
3.702,00 zł
do 1.00 kg
182,04 zł
do 2.00 kg
233,70 zł
do 3.00 kg
285,36 zł
do 4.00 kg
338,25 zł
do 5.00 kg
388,68 zł
do 6.00 kg
421,89 zł
do 7.00 kg
453,87 zł
do 8.00 kg
484,62 zł
do 9.00 kg
517,83 zł
do 10.00 kg
549,81 zł
do 11.00 kg
557,19 zł
do 21.00 kg
720,78 zł
do 30.00 kg
872,07 zł
do 31.00 kg
1.772,43 zł
do 45.00 kg
2.212,77 zł
do 70.00 kg
3.072,54 zł
do 71.00 kg
3.121,74 zł
do 100.00 kg
4.553,46 zł
Madagaskar (MG)
do 1.00 kg
187,00 zł
do 2.00 kg
243,00 zł
do 3.00 kg
295,00 zł
do 4.00 kg
345,00 zł
do 5.00 kg
394,00 zł
do 6.00 kg
429,00 zł
do 7.00 kg
462,00 zł
do 8.00 kg
496,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
562,00 zł
do 11.00 kg
574,00 zł
do 21.00 kg
809,00 zł
do 30.00 kg
998,00 zł
do 31.00 kg
2.249,00 zł