Cennik międzynarodowyKraj Ceny netto Ceny brutto
Afganistan (AF)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Albania (AL)
do 1.00 kg
182,00 zł
do 2.00 kg
233,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
337,00 zł
do 5.00 kg
388,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
484,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
548,00 zł
do 11.00 kg
555,00 zł
do 21.00 kg
717,00 zł
do 30.00 kg
869,00 zł
do 31.00 kg
1.763,00 zł
do 45.00 kg
2.203,00 zł
do 70.00 kg
3.058,00 zł
do 71.00 kg
3.108,00 zł
do 100.00 kg
4.532,00 zł
do 1.00 kg
223,86 zł
do 2.00 kg
286,59 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
414,51 zł
do 5.00 kg
477,24 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
595,32 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
674,04 zł
do 11.00 kg
682,65 zł
do 21.00 kg
881,91 zł
do 30.00 kg
1.068,87 zł
do 31.00 kg
2.168,49 zł
do 45.00 kg
2.709,69 zł
do 70.00 kg
3.761,34 zł
do 71.00 kg
3.822,84 zł
do 100.00 kg
5.574,36 zł
Algieria (DZ)
do 1.00 kg
181,00 zł
do 2.00 kg
325,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
333,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
414,00 zł
do 7.00 kg
448,00 zł
do 8.00 kg
482,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
550,00 zł
do 11.00 kg
561,00 zł
do 21.00 kg
790,00 zł
do 30.00 kg
975,00 zł
do 31.00 kg
2.415,00 zł
do 45.00 kg
3.030,00 zł
do 70.00 kg
4.195,00 zł
do 71.00 kg
4.258,00 zł
do 100.00 kg
6.079,00 zł
do 1.00 kg
222,63 zł
do 2.00 kg
399,75 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
409,59 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
509,22 zł
do 7.00 kg
551,04 zł
do 8.00 kg
592,86 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
676,50 zł
do 11.00 kg
690,03 zł
do 21.00 kg
971,70 zł
do 30.00 kg
1.199,25 zł
do 31.00 kg
2.970,45 zł
do 45.00 kg
3.726,90 zł
do 70.00 kg
5.159,85 zł
do 71.00 kg
5.237,34 zł
do 100.00 kg
7.477,17 zł
Andora (AD)
do 1.00 kg
154,00 zł
do 2.00 kg
203,00 zł
do 3.00 kg
252,00 zł
do 4.00 kg
301,00 zł
do 5.00 kg
348,00 zł
do 6.00 kg
379,00 zł
do 7.00 kg
410,00 zł
do 8.00 kg
440,00 zł
do 9.00 kg
471,00 zł
do 10.00 kg
502,00 zł
do 11.00 kg
510,00 zł
do 21.00 kg
678,00 zł
do 30.00 kg
821,00 zł
do 31.00 kg
1.211,00 zł
do 45.00 kg
1.543,00 zł
do 70.00 kg
2.182,00 zł
do 71.00 kg
2.798,00 zł
do 100.00 kg
4.292,00 zł
do 1.00 kg
189,42 zł
do 2.00 kg
249,69 zł
do 3.00 kg
309,96 zł
do 4.00 kg
370,23 zł
do 5.00 kg
428,04 zł
do 6.00 kg
466,17 zł
do 7.00 kg
504,30 zł
do 8.00 kg
541,20 zł
do 9.00 kg
579,33 zł
do 10.00 kg
617,46 zł
do 11.00 kg
627,30 zł
do 21.00 kg
833,94 zł
do 30.00 kg
1.009,83 zł
do 31.00 kg
1.489,53 zł
do 45.00 kg
1.897,89 zł
do 70.00 kg
2.683,86 zł
do 71.00 kg
3.441,54 zł
do 100.00 kg
5.279,16 zł
Angola (AO)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Anguilla (AI)
do 0.50 kg
187,00 zł
do 1.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
284,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
404,00 zł
do 5.00 kg
461,00 zł
do 6.00 kg
500,00 zł
do 7.00 kg
539,00 zł
do 8.00 kg
578,00 zł
do 9.00 kg
617,00 zł
do 10.00 kg
656,00 zł
do 11.00 kg
670,00 zł
do 21.00 kg
947,00 zł
do 30.00 kg
1.151,00 zł
do 31.00 kg
2.591,00 zł
do 45.00 kg
3.341,00 zł
do 70.00 kg
4.903,00 zł
do 71.00 kg
4.964,00 zł
do 100.00 kg
6.716,00 zł
do 0.50 kg
230,01 zł
do 1.00 kg
269,37 zł
do 2.00 kg
349,32 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
496,92 zł
do 5.00 kg
567,03 zł
do 6.00 kg
615,00 zł
do 7.00 kg
662,97 zł
do 8.00 kg
710,94 zł
do 9.00 kg
758,91 zł
do 10.00 kg
806,88 zł
do 11.00 kg
824,10 zł
do 21.00 kg
1.164,81 zł
do 30.00 kg
1.415,73 zł
do 31.00 kg
3.186,93 zł
do 45.00 kg
4.109,43 zł
do 70.00 kg
6.030,69 zł
do 71.00 kg
6.105,72 zł
do 100.00 kg
8.260,68 zł
Antigua i Barbuda (AG)
do 0.50 kg
187,00 zł
do 1.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
284,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
404,00 zł
do 5.00 kg
461,00 zł
do 6.00 kg
500,00 zł
do 7.00 kg
539,00 zł
do 8.00 kg
578,00 zł
do 9.00 kg
617,00 zł
do 10.00 kg
656,00 zł
do 11.00 kg
670,00 zł
do 21.00 kg
947,00 zł
do 30.00 kg
1.151,00 zł
do 31.00 kg
2.591,00 zł
do 45.00 kg
3.341,00 zł
do 70.00 kg
4.903,00 zł
do 71.00 kg
4.964,00 zł
do 100.00 kg
6.716,00 zł
do 0.50 kg
230,01 zł
do 1.00 kg
269,37 zł
do 2.00 kg
349,32 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
496,92 zł
do 5.00 kg
567,03 zł
do 6.00 kg
615,00 zł
do 7.00 kg
662,97 zł
do 8.00 kg
710,94 zł
do 9.00 kg
758,91 zł
do 10.00 kg
806,88 zł
do 11.00 kg
824,10 zł
do 21.00 kg
1.164,81 zł
do 30.00 kg
1.415,73 zł
do 31.00 kg
3.186,93 zł
do 45.00 kg
4.109,43 zł
do 70.00 kg
6.030,69 zł
do 71.00 kg
6.105,72 zł
do 100.00 kg
8.260,68 zł
Arabia Saudyjska (SA)
do 1.00 kg
181,00 zł
do 2.00 kg
325,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
333,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
414,00 zł
do 7.00 kg
448,00 zł
do 8.00 kg
482,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
550,00 zł
do 11.00 kg
561,00 zł
do 21.00 kg
790,00 zł
do 30.00 kg
975,00 zł
do 31.00 kg
2.415,00 zł
do 45.00 kg
3.030,00 zł
do 70.00 kg
4.195,00 zł
do 71.00 kg
4.258,00 zł
do 100.00 kg
6.079,00 zł
do 1.00 kg
222,63 zł
do 2.00 kg
399,75 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
409,59 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
509,22 zł
do 7.00 kg
551,04 zł
do 8.00 kg
592,86 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
676,50 zł
do 11.00 kg
690,03 zł
do 21.00 kg
971,70 zł
do 30.00 kg
1.199,25 zł
do 31.00 kg
2.970,45 zł
do 45.00 kg
3.726,90 zł
do 70.00 kg
5.159,85 zł
do 71.00 kg
5.237,34 zł
do 100.00 kg
7.477,17 zł
Argentyna (AR)
do 0.50 kg
187,00 zł
do 1.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
284,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
404,00 zł
do 5.00 kg
461,00 zł
do 6.00 kg
500,00 zł
do 7.00 kg
539,00 zł
do 8.00 kg
578,00 zł
do 9.00 kg
617,00 zł
do 10.00 kg
656,00 zł
do 11.00 kg
670,00 zł
do 21.00 kg
947,00 zł
do 30.00 kg
1.151,00 zł
do 31.00 kg
2.591,00 zł
do 45.00 kg
3.341,00 zł
do 70.00 kg
4.903,00 zł
do 71.00 kg
4.964,00 zł
do 100.00 kg
6.716,00 zł
do 0.50 kg
230,01 zł
do 1.00 kg
269,37 zł
do 2.00 kg
349,32 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
496,92 zł
do 5.00 kg
567,03 zł
do 6.00 kg
615,00 zł
do 7.00 kg
662,97 zł
do 8.00 kg
710,94 zł
do 9.00 kg
758,91 zł
do 10.00 kg
806,88 zł
do 11.00 kg
824,10 zł
do 21.00 kg
1.164,81 zł
do 30.00 kg
1.415,73 zł
do 31.00 kg
3.186,93 zł
do 45.00 kg
4.109,43 zł
do 70.00 kg
6.030,69 zł
do 71.00 kg
6.105,72 zł
do 100.00 kg
8.260,68 zł
Armenia (AM)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Aruba (AW)
do 0.50 kg
187,00 zł
do 1.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
284,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
404,00 zł
do 5.00 kg
461,00 zł
do 6.00 kg
500,00 zł
do 7.00 kg
539,00 zł
do 8.00 kg
578,00 zł
do 9.00 kg
617,00 zł
do 10.00 kg
656,00 zł
do 11.00 kg
670,00 zł
do 21.00 kg
947,00 zł
do 30.00 kg
1.151,00 zł
do 31.00 kg
2.591,00 zł
do 45.00 kg
3.341,00 zł
do 70.00 kg
4.903,00 zł
do 71.00 kg
4.964,00 zł
do 100.00 kg
6.716,00 zł
do 0.50 kg
230,01 zł
do 1.00 kg
269,37 zł
do 2.00 kg
349,32 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
496,92 zł
do 5.00 kg
567,03 zł
do 6.00 kg
615,00 zł
do 7.00 kg
662,97 zł
do 8.00 kg
710,94 zł
do 9.00 kg
758,91 zł
do 10.00 kg
806,88 zł
do 11.00 kg
824,10 zł
do 21.00 kg
1.164,81 zł
do 30.00 kg
1.415,73 zł
do 31.00 kg
3.186,93 zł
do 45.00 kg
4.109,43 zł
do 70.00 kg
6.030,69 zł
do 71.00 kg
6.105,72 zł
do 100.00 kg
8.260,68 zł
Australia (AU)
do 1.00 kg
174,00 zł
do 2.00 kg
225,00 zł
do 3.00 kg
276,00 zł
do 4.00 kg
317,00 zł
do 5.00 kg
361,00 zł
do 6.00 kg
393,00 zł
do 7.00 kg
426,00 zł
do 8.00 kg
459,00 zł
do 9.00 kg
491,00 zł
do 10.00 kg
524,00 zł
do 11.00 kg
535,00 zł
do 21.00 kg
759,00 zł
do 30.00 kg
936,00 zł
do 31.00 kg
2.219,00 zł
do 45.00 kg
2.821,00 zł
do 70.00 kg
3.821,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.961,00 zł
do 1.00 kg
214,02 zł
do 2.00 kg
276,75 zł
do 3.00 kg
339,48 zł
do 4.00 kg
389,91 zł
do 5.00 kg
444,03 zł
do 6.00 kg
483,39 zł
do 7.00 kg
523,98 zł
do 8.00 kg
564,57 zł
do 9.00 kg
603,93 zł
do 10.00 kg
644,52 zł
do 11.00 kg
658,05 zł
do 21.00 kg
933,57 zł
do 30.00 kg
1.151,28 zł
do 31.00 kg
2.729,37 zł
do 45.00 kg
3.469,83 zł
do 70.00 kg
4.699,83 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
7.332,03 zł
Austria (AT)
do 1.00 kg
149,00 zł
do 2.00 kg
196,00 zł
do 3.00 kg
242,00 zł
do 4.00 kg
288,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
362,00 zł
do 7.00 kg
393,00 zł
do 8.00 kg
423,00 zł
do 9.00 kg
453,00 zł
do 10.00 kg
483,00 zł
do 11.00 kg
491,00 zł
do 21.00 kg
646,00 zł
do 30.00 kg
784,00 zł
do 31.00 kg
1.152,00 zł
do 45.00 kg
1.366,00 zł
do 70.00 kg
1.789,00 zł
do 71.00 kg
2.290,00 zł
do 100.00 kg
3.577,00 zł
do 1.00 kg
183,27 zł
do 2.00 kg
241,08 zł
do 3.00 kg
297,66 zł
do 4.00 kg
354,24 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
445,26 zł
do 7.00 kg
483,39 zł
do 8.00 kg
520,29 zł
do 9.00 kg
557,19 zł
do 10.00 kg
594,09 zł
do 11.00 kg
603,93 zł
do 21.00 kg
794,58 zł
do 30.00 kg
964,32 zł
do 31.00 kg
1.416,96 zł
do 45.00 kg
1.680,18 zł
do 70.00 kg
2.200,47 zł
do 71.00 kg
2.816,70 zł
do 100.00 kg
4.399,71 zł
Azerbejdżan (AZ)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Bahamy (BS)
do 0.50 kg
187,00 zł
do 1.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
284,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
404,00 zł
do 5.00 kg
461,00 zł
do 6.00 kg
500,00 zł
do 7.00 kg
539,00 zł
do 8.00 kg
578,00 zł
do 9.00 kg
617,00 zł
do 10.00 kg
656,00 zł
do 11.00 kg
670,00 zł
do 21.00 kg
947,00 zł
do 30.00 kg
1.151,00 zł
do 31.00 kg
2.591,00 zł
do 45.00 kg
3.341,00 zł
do 70.00 kg
4.903,00 zł
do 71.00 kg
4.964,00 zł
do 100.00 kg
6.716,00 zł
do 0.50 kg
230,01 zł
do 1.00 kg
269,37 zł
do 2.00 kg
349,32 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
496,92 zł
do 5.00 kg
567,03 zł
do 6.00 kg
615,00 zł
do 7.00 kg
662,97 zł
do 8.00 kg
710,94 zł
do 9.00 kg
758,91 zł
do 10.00 kg
806,88 zł
do 11.00 kg
824,10 zł
do 21.00 kg
1.164,81 zł
do 30.00 kg
1.415,73 zł
do 31.00 kg
3.186,93 zł
do 45.00 kg
4.109,43 zł
do 70.00 kg
6.030,69 zł
do 71.00 kg
6.105,72 zł
do 100.00 kg
8.260,68 zł
Bahrajn (BH)
do 1.00 kg
181,00 zł
do 2.00 kg
325,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
333,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
414,00 zł
do 7.00 kg
448,00 zł
do 8.00 kg
482,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
550,00 zł
do 11.00 kg
561,00 zł
do 21.00 kg
790,00 zł
do 30.00 kg
975,00 zł
do 31.00 kg
2.415,00 zł
do 45.00 kg
3.030,00 zł
do 70.00 kg
4.195,00 zł
do 71.00 kg
4.258,00 zł
do 100.00 kg
6.079,00 zł
do 1.00 kg
222,63 zł
do 2.00 kg
399,75 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
409,59 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
509,22 zł
do 7.00 kg
551,04 zł
do 8.00 kg
592,86 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
676,50 zł
do 11.00 kg
690,03 zł
do 21.00 kg
971,70 zł
do 30.00 kg
1.199,25 zł
do 31.00 kg
2.970,45 zł
do 45.00 kg
3.726,90 zł
do 70.00 kg
5.159,85 zł
do 71.00 kg
5.237,34 zł
do 100.00 kg
7.477,17 zł
Bangladesz (BD)
do 1.00 kg
181,00 zł
do 2.00 kg
325,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
333,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
414,00 zł
do 7.00 kg
448,00 zł
do 8.00 kg
482,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
550,00 zł
do 11.00 kg
561,00 zł
do 21.00 kg
790,00 zł
do 30.00 kg
975,00 zł
do 31.00 kg
2.415,00 zł
do 45.00 kg
3.030,00 zł
do 70.00 kg
4.195,00 zł
do 71.00 kg
4.258,00 zł
do 100.00 kg
6.079,00 zł
do 1.00 kg
222,63 zł
do 2.00 kg
399,75 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
409,59 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
509,22 zł
do 7.00 kg
551,04 zł
do 8.00 kg
592,86 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
676,50 zł
do 11.00 kg
690,03 zł
do 21.00 kg
971,70 zł
do 30.00 kg
1.199,25 zł
do 31.00 kg
2.970,45 zł
do 45.00 kg
3.726,90 zł
do 70.00 kg
5.159,85 zł
do 71.00 kg
5.237,34 zł
do 100.00 kg
7.477,17 zł
Belgia (BE)
do 1.00 kg
149,00 zł
do 2.00 kg
196,00 zł
do 3.00 kg
242,00 zł
do 4.00 kg
288,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
362,00 zł
do 7.00 kg
393,00 zł
do 8.00 kg
423,00 zł
do 9.00 kg
453,00 zł
do 10.00 kg
483,00 zł
do 11.00 kg
491,00 zł
do 21.00 kg
646,00 zł
do 30.00 kg
784,00 zł
do 31.00 kg
1.152,00 zł
do 45.00 kg
1.366,00 zł
do 70.00 kg
1.789,00 zł
do 71.00 kg
2.290,00 zł
do 100.00 kg
3.577,00 zł
do 1.00 kg
183,27 zł
do 2.00 kg
241,08 zł
do 3.00 kg
297,66 zł
do 4.00 kg
354,24 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
445,26 zł
do 7.00 kg
483,39 zł
do 8.00 kg
520,29 zł
do 9.00 kg
557,19 zł
do 10.00 kg
594,09 zł
do 11.00 kg
603,93 zł
do 21.00 kg
794,58 zł
do 30.00 kg
964,32 zł
do 31.00 kg
1.416,96 zł
do 45.00 kg
1.680,18 zł
do 70.00 kg
2.200,47 zł
do 71.00 kg
2.816,70 zł
do 100.00 kg
4.399,71 zł
Belize (BZ)
do 0.50 kg
187,00 zł
do 1.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
284,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
404,00 zł
do 5.00 kg
461,00 zł
do 6.00 kg
500,00 zł
do 7.00 kg
539,00 zł
do 8.00 kg
578,00 zł
do 9.00 kg
617,00 zł
do 10.00 kg
656,00 zł
do 11.00 kg
670,00 zł
do 21.00 kg
947,00 zł
do 30.00 kg
1.151,00 zł
do 31.00 kg
2.591,00 zł
do 45.00 kg
3.341,00 zł
do 70.00 kg
4.903,00 zł
do 71.00 kg
4.964,00 zł
do 100.00 kg
6.716,00 zł
do 0.50 kg
230,01 zł
do 1.00 kg
269,37 zł
do 2.00 kg
349,32 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
496,92 zł
do 5.00 kg
567,03 zł
do 6.00 kg
615,00 zł
do 7.00 kg
662,97 zł
do 8.00 kg
710,94 zł
do 9.00 kg
758,91 zł
do 10.00 kg
806,88 zł
do 11.00 kg
824,10 zł
do 21.00 kg
1.164,81 zł
do 30.00 kg
1.415,73 zł
do 31.00 kg
3.186,93 zł
do 45.00 kg
4.109,43 zł
do 70.00 kg
6.030,69 zł
do 71.00 kg
6.105,72 zł
do 100.00 kg
8.260,68 zł
Benin (BJ)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Bhutan (BT)
do 1.00 kg
181,00 zł
do 2.00 kg
325,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
333,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
414,00 zł
do 7.00 kg
448,00 zł
do 8.00 kg
482,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
550,00 zł
do 11.00 kg
561,00 zł
do 21.00 kg
790,00 zł
do 30.00 kg
975,00 zł
do 31.00 kg
2.415,00 zł
do 45.00 kg
3.030,00 zł
do 70.00 kg
4.195,00 zł
do 71.00 kg
4.258,00 zł
do 100.00 kg
6.079,00 zł
do 1.00 kg
222,63 zł
do 2.00 kg
399,75 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
409,59 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
509,22 zł
do 7.00 kg
551,04 zł
do 8.00 kg
592,86 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
676,50 zł
do 11.00 kg
690,03 zł
do 21.00 kg
971,70 zł
do 30.00 kg
1.199,25 zł
do 31.00 kg
2.970,45 zł
do 45.00 kg
3.726,90 zł
do 70.00 kg
5.159,85 zł
do 71.00 kg
5.237,34 zł
do 100.00 kg
7.477,17 zł
Białoruś (BY)
do 1.00 kg
182,00 zł
do 2.00 kg
233,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
337,00 zł
do 5.00 kg
388,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
484,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
548,00 zł
do 11.00 kg
555,00 zł
do 21.00 kg
717,00 zł
do 30.00 kg
869,00 zł
do 31.00 kg
1.763,00 zł
do 45.00 kg
2.203,00 zł
do 70.00 kg
3.058,00 zł
do 71.00 kg
3.108,00 zł
do 100.00 kg
4.532,00 zł
do 1.00 kg
223,86 zł
do 2.00 kg
286,59 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
414,51 zł
do 5.00 kg
477,24 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
595,32 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
674,04 zł
do 11.00 kg
682,65 zł
do 21.00 kg
881,91 zł
do 30.00 kg
1.068,87 zł
do 31.00 kg
2.168,49 zł
do 45.00 kg
2.709,69 zł
do 70.00 kg
3.761,34 zł
do 71.00 kg
3.822,84 zł
do 100.00 kg
5.574,36 zł
Boliwia (BO)
do 0.50 kg
187,00 zł
do 1.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
284,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
404,00 zł
do 5.00 kg
461,00 zł
do 6.00 kg
500,00 zł
do 7.00 kg
539,00 zł
do 8.00 kg
578,00 zł
do 9.00 kg
617,00 zł
do 10.00 kg
656,00 zł
do 11.00 kg
670,00 zł
do 21.00 kg
947,00 zł
do 30.00 kg
1.151,00 zł
do 31.00 kg
2.591,00 zł
do 45.00 kg
3.341,00 zł
do 70.00 kg
4.903,00 zł
do 71.00 kg
4.964,00 zł
do 100.00 kg
6.716,00 zł
do 0.50 kg
230,01 zł
do 1.00 kg
269,37 zł
do 2.00 kg
349,32 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
496,92 zł
do 5.00 kg
567,03 zł
do 6.00 kg
615,00 zł
do 7.00 kg
662,97 zł
do 8.00 kg
710,94 zł
do 9.00 kg
758,91 zł
do 10.00 kg
806,88 zł
do 11.00 kg
824,10 zł
do 21.00 kg
1.164,81 zł
do 30.00 kg
1.415,73 zł
do 31.00 kg
3.186,93 zł
do 45.00 kg
4.109,43 zł
do 70.00 kg
6.030,69 zł
do 71.00 kg
6.105,72 zł
do 100.00 kg
8.260,68 zł
Bośnia i Hercegowina (BA)
do 1.00 kg
182,00 zł
do 2.00 kg
233,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
337,00 zł
do 5.00 kg
388,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
484,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
548,00 zł
do 11.00 kg
555,00 zł
do 21.00 kg
717,00 zł
do 30.00 kg
869,00 zł
do 31.00 kg
1.763,00 zł
do 45.00 kg
2.203,00 zł
do 70.00 kg
3.058,00 zł
do 71.00 kg
3.108,00 zł
do 100.00 kg
4.532,00 zł
do 1.00 kg
223,86 zł
do 2.00 kg
286,59 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
414,51 zł
do 5.00 kg
477,24 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
595,32 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
674,04 zł
do 11.00 kg
682,65 zł
do 21.00 kg
881,91 zł
do 30.00 kg
1.068,87 zł
do 31.00 kg
2.168,49 zł
do 45.00 kg
2.709,69 zł
do 70.00 kg
3.761,34 zł
do 71.00 kg
3.822,84 zł
do 100.00 kg
5.574,36 zł
Botswana (BW)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Brazylia (BR)
do 0.50 kg
187,00 zł
do 1.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
284,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
404,00 zł
do 5.00 kg
461,00 zł
do 6.00 kg
500,00 zł
do 7.00 kg
539,00 zł
do 8.00 kg
578,00 zł
do 9.00 kg
617,00 zł
do 10.00 kg
656,00 zł
do 11.00 kg
670,00 zł
do 21.00 kg
947,00 zł
do 30.00 kg
1.151,00 zł
do 31.00 kg
2.591,00 zł
do 45.00 kg
3.341,00 zł
do 70.00 kg
4.903,00 zł
do 71.00 kg
4.964,00 zł
do 100.00 kg
6.716,00 zł
do 0.50 kg
230,01 zł
do 1.00 kg
269,37 zł
do 2.00 kg
349,32 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
496,92 zł
do 5.00 kg
567,03 zł
do 6.00 kg
615,00 zł
do 7.00 kg
662,97 zł
do 8.00 kg
710,94 zł
do 9.00 kg
758,91 zł
do 10.00 kg
806,88 zł
do 11.00 kg
824,10 zł
do 21.00 kg
1.164,81 zł
do 30.00 kg
1.415,73 zł
do 31.00 kg
3.186,93 zł
do 45.00 kg
4.109,43 zł
do 70.00 kg
6.030,69 zł
do 71.00 kg
6.105,72 zł
do 100.00 kg
8.260,68 zł
Brunei (BN)
do 1.00 kg
181,00 zł
do 2.00 kg
325,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
333,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
414,00 zł
do 7.00 kg
448,00 zł
do 8.00 kg
482,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
550,00 zł
do 11.00 kg
561,00 zł
do 21.00 kg
790,00 zł
do 30.00 kg
975,00 zł
do 31.00 kg
2.415,00 zł
do 45.00 kg
3.030,00 zł
do 70.00 kg
4.195,00 zł
do 71.00 kg
4.258,00 zł
do 100.00 kg
6.079,00 zł
do 1.00 kg
222,63 zł
do 2.00 kg
399,75 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
409,59 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
509,22 zł
do 7.00 kg
551,04 zł
do 8.00 kg
592,86 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
676,50 zł
do 11.00 kg
690,03 zł
do 21.00 kg
971,70 zł
do 30.00 kg
1.199,25 zł
do 31.00 kg
2.970,45 zł
do 45.00 kg
3.726,90 zł
do 70.00 kg
5.159,85 zł
do 71.00 kg
5.237,34 zł
do 100.00 kg
7.477,17 zł
Bułgaria (BG)
do 1.00 kg
154,00 zł
do 2.00 kg
203,00 zł
do 3.00 kg
252,00 zł
do 4.00 kg
301,00 zł
do 5.00 kg
348,00 zł
do 6.00 kg
379,00 zł
do 7.00 kg
410,00 zł
do 8.00 kg
440,00 zł
do 9.00 kg
471,00 zł
do 10.00 kg
502,00 zł
do 11.00 kg
510,00 zł
do 21.00 kg
678,00 zł
do 30.00 kg
821,00 zł
do 31.00 kg
1.211,00 zł
do 45.00 kg
1.543,00 zł
do 70.00 kg
2.182,00 zł
do 71.00 kg
2.798,00 zł
do 100.00 kg
4.292,00 zł
do 1.00 kg
189,42 zł
do 2.00 kg
249,69 zł
do 3.00 kg
309,96 zł
do 4.00 kg
370,23 zł
do 5.00 kg
428,04 zł
do 6.00 kg
466,17 zł
do 7.00 kg
504,30 zł
do 8.00 kg
541,20 zł
do 9.00 kg
579,33 zł
do 10.00 kg
617,46 zł
do 11.00 kg
627,30 zł
do 21.00 kg
833,94 zł
do 30.00 kg
1.009,83 zł
do 31.00 kg
1.489,53 zł
do 45.00 kg
1.897,89 zł
do 70.00 kg
2.683,86 zł
do 71.00 kg
3.441,54 zł
do 100.00 kg
5.279,16 zł
Burkina Faso (BF)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Burundi (BI)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Chile (CL)
do 0.50 kg
187,00 zł
do 1.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
284,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
404,00 zł
do 5.00 kg
461,00 zł
do 6.00 kg
500,00 zł
do 7.00 kg
539,00 zł
do 8.00 kg
578,00 zł
do 9.00 kg
617,00 zł
do 10.00 kg
656,00 zł
do 11.00 kg
670,00 zł
do 21.00 kg
947,00 zł
do 30.00 kg
1.151,00 zł
do 31.00 kg
2.591,00 zł
do 45.00 kg
3.341,00 zł
do 70.00 kg
4.903,00 zł
do 71.00 kg
4.964,00 zł
do 100.00 kg
6.716,00 zł
do 0.50 kg
230,01 zł
do 1.00 kg
269,37 zł
do 2.00 kg
349,32 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
496,92 zł
do 5.00 kg
567,03 zł
do 6.00 kg
615,00 zł
do 7.00 kg
662,97 zł
do 8.00 kg
710,94 zł
do 9.00 kg
758,91 zł
do 10.00 kg
806,88 zł
do 11.00 kg
824,10 zł
do 21.00 kg
1.164,81 zł
do 30.00 kg
1.415,73 zł
do 31.00 kg
3.186,93 zł
do 45.00 kg
4.109,43 zł
do 70.00 kg
6.030,69 zł
do 71.00 kg
6.105,72 zł
do 100.00 kg
8.260,68 zł
Chiny (CN)
do 1.00 kg
174,00 zł
do 2.00 kg
225,00 zł
do 3.00 kg
276,00 zł
do 4.00 kg
317,00 zł
do 5.00 kg
361,00 zł
do 6.00 kg
393,00 zł
do 7.00 kg
426,00 zł
do 8.00 kg
459,00 zł
do 9.00 kg
491,00 zł
do 10.00 kg
524,00 zł
do 11.00 kg
535,00 zł
do 21.00 kg
759,00 zł
do 30.00 kg
936,00 zł
do 31.00 kg
2.219,00 zł
do 45.00 kg
2.821,00 zł
do 70.00 kg
3.821,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.961,00 zł
do 1.00 kg
214,02 zł
do 2.00 kg
276,75 zł
do 3.00 kg
339,48 zł
do 4.00 kg
389,91 zł
do 5.00 kg
444,03 zł
do 6.00 kg
483,39 zł
do 7.00 kg
523,98 zł
do 8.00 kg
564,57 zł
do 9.00 kg
603,93 zł
do 10.00 kg
644,52 zł
do 11.00 kg
658,05 zł
do 21.00 kg
933,57 zł
do 30.00 kg
1.151,28 zł
do 31.00 kg
2.729,37 zł
do 45.00 kg
3.469,83 zł
do 70.00 kg
4.699,83 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
7.332,03 zł
Chorwacja (HR)
do 1.00 kg
154,00 zł
do 2.00 kg
203,00 zł
do 3.00 kg
252,00 zł
do 4.00 kg
301,00 zł
do 5.00 kg
348,00 zł
do 6.00 kg
379,00 zł
do 7.00 kg
410,00 zł
do 8.00 kg
440,00 zł
do 9.00 kg
471,00 zł
do 10.00 kg
502,00 zł
do 11.00 kg
510,00 zł
do 21.00 kg
678,00 zł
do 30.00 kg
821,00 zł
do 31.00 kg
1.211,00 zł
do 45.00 kg
1.543,00 zł
do 70.00 kg
2.182,00 zł
do 71.00 kg
2.798,00 zł
do 100.00 kg
4.292,00 zł
do 1.00 kg
189,42 zł
do 2.00 kg
249,69 zł
do 3.00 kg
309,96 zł
do 4.00 kg
370,23 zł
do 5.00 kg
428,04 zł
do 6.00 kg
466,17 zł
do 7.00 kg
504,30 zł
do 8.00 kg
541,20 zł
do 9.00 kg
579,33 zł
do 10.00 kg
617,46 zł
do 11.00 kg
627,30 zł
do 21.00 kg
833,94 zł
do 30.00 kg
1.009,83 zł
do 31.00 kg
1.489,53 zł
do 45.00 kg
1.897,89 zł
do 70.00 kg
2.683,86 zł
do 71.00 kg
3.441,54 zł
do 100.00 kg
5.279,16 zł
Curaçao (CW)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Cypr (CY)
do 1.00 kg
182,00 zł
do 2.00 kg
233,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
337,00 zł
do 5.00 kg
388,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
484,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
548,00 zł
do 11.00 kg
555,00 zł
do 21.00 kg
717,00 zł
do 30.00 kg
869,00 zł
do 31.00 kg
1.763,00 zł
do 45.00 kg
2.203,00 zł
do 70.00 kg
3.058,00 zł
do 71.00 kg
3.108,00 zł
do 100.00 kg
4.532,00 zł
do 1.00 kg
223,86 zł
do 2.00 kg
286,59 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
414,51 zł
do 5.00 kg
477,24 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
595,32 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
674,04 zł
do 11.00 kg
682,65 zł
do 21.00 kg
881,91 zł
do 30.00 kg
1.068,87 zł
do 31.00 kg
2.168,49 zł
do 45.00 kg
2.709,69 zł
do 70.00 kg
3.761,34 zł
do 71.00 kg
3.822,84 zł
do 100.00 kg
5.574,36 zł
Czad (TD)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Czarnogóra (ME)
do 1.00 kg
182,00 zł
do 2.00 kg
233,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
337,00 zł
do 5.00 kg
388,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
484,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
548,00 zł
do 11.00 kg
555,00 zł
do 21.00 kg
717,00 zł
do 30.00 kg
869,00 zł
do 31.00 kg
1.763,00 zł
do 45.00 kg
2.203,00 zł
do 70.00 kg
3.058,00 zł
do 71.00 kg
3.108,00 zł
do 100.00 kg
4.532,00 zł
do 1.00 kg
223,86 zł
do 2.00 kg
286,59 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
414,51 zł
do 5.00 kg
477,24 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
595,32 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
674,04 zł
do 11.00 kg
682,65 zł
do 21.00 kg
881,91 zł
do 30.00 kg
1.068,87 zł
do 31.00 kg
2.168,49 zł
do 45.00 kg
2.709,69 zł
do 70.00 kg
3.761,34 zł
do 71.00 kg
3.822,84 zł
do 100.00 kg
5.574,36 zł
Czechy (CZ)
do 1.00 kg
141,00 zł
do 2.00 kg
182,00 zł
do 3.00 kg
222,00 zł
do 4.00 kg
261,00 zł
do 5.00 kg
298,00 zł
do 6.00 kg
320,00 zł
do 7.00 kg
342,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
386,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
141,00 zł
do 21.00 kg
543,00 zł
do 30.00 kg
649,00 zł
do 31.00 kg
949,00 zł
do 45.00 kg
1.150,00 zł
do 70.00 kg
1.543,00 zł
do 71.00 kg
1.951,00 zł
do 100.00 kg
2.549,00 zł
do 1.00 kg
173,43 zł
do 2.00 kg
223,86 zł
do 3.00 kg
273,06 zł
do 4.00 kg
321,03 zł
do 5.00 kg
366,54 zł
do 6.00 kg
393,60 zł
do 7.00 kg
420,66 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
474,78 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
173,43 zł
do 21.00 kg
667,89 zł
do 30.00 kg
798,27 zł
do 31.00 kg
1.167,27 zł
do 45.00 kg
1.414,50 zł
do 70.00 kg
1.897,89 zł
do 71.00 kg
2.399,73 zł
do 100.00 kg
3.135,27 zł
Dania (DK)
do 1.00 kg
149,00 zł
do 2.00 kg
196,00 zł
do 3.00 kg
242,00 zł
do 4.00 kg
288,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
362,00 zł
do 7.00 kg
393,00 zł
do 8.00 kg
423,00 zł
do 9.00 kg
453,00 zł
do 10.00 kg
483,00 zł
do 11.00 kg
491,00 zł
do 21.00 kg
646,00 zł
do 30.00 kg
784,00 zł
do 31.00 kg
1.152,00 zł
do 45.00 kg
1.366,00 zł
do 70.00 kg
1.789,00 zł
do 71.00 kg
2.290,00 zł
do 100.00 kg
3.577,00 zł
do 1.00 kg
183,27 zł
do 2.00 kg
241,08 zł
do 3.00 kg
297,66 zł
do 4.00 kg
354,24 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
445,26 zł
do 7.00 kg
483,39 zł
do 8.00 kg
520,29 zł
do 9.00 kg
557,19 zł
do 10.00 kg
594,09 zł
do 11.00 kg
603,93 zł
do 21.00 kg
794,58 zł
do 30.00 kg
964,32 zł
do 31.00 kg
1.416,96 zł
do 45.00 kg
1.680,18 zł
do 70.00 kg
2.200,47 zł
do 71.00 kg
2.816,70 zł
do 100.00 kg
4.399,71 zł
Demokratyczna Republika Konga (CD)
do 1.00 kg
181,00 zł
do 2.00 kg
325,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
333,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
414,00 zł
do 7.00 kg
448,00 zł
do 8.00 kg
482,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
550,00 zł
do 11.00 kg
561,00 zł
do 21.00 kg
790,00 zł
do 30.00 kg
975,00 zł
do 31.00 kg
2.415,00 zł
do 45.00 kg
3.030,00 zł
do 70.00 kg
4.195,00 zł
do 71.00 kg
4.258,00 zł
do 100.00 kg
6.079,00 zł
do 1.00 kg
222,63 zł
do 2.00 kg
399,75 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
409,59 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
509,22 zł
do 7.00 kg
551,04 zł
do 8.00 kg
592,86 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
676,50 zł
do 11.00 kg
690,03 zł
do 21.00 kg
971,70 zł
do 30.00 kg
1.199,25 zł
do 31.00 kg
2.970,45 zł
do 45.00 kg
3.726,90 zł
do 70.00 kg
5.159,85 zł
do 71.00 kg
5.237,34 zł
do 100.00 kg
7.477,17 zł
Dominika (DM)
do 0.50 kg
187,00 zł
do 1.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
284,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
404,00 zł
do 5.00 kg
461,00 zł
do 6.00 kg
500,00 zł
do 7.00 kg
539,00 zł
do 8.00 kg
578,00 zł
do 9.00 kg
617,00 zł
do 10.00 kg
656,00 zł
do 11.00 kg
670,00 zł
do 21.00 kg
947,00 zł
do 30.00 kg
1.151,00 zł
do 31.00 kg
2.591,00 zł
do 45.00 kg
3.341,00 zł
do 70.00 kg
4.903,00 zł
do 71.00 kg
4.964,00 zł
do 100.00 kg
6.716,00 zł
do 0.50 kg
230,01 zł
do 1.00 kg
269,37 zł
do 2.00 kg
349,32 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
496,92 zł
do 5.00 kg
567,03 zł
do 6.00 kg
615,00 zł
do 7.00 kg
662,97 zł
do 8.00 kg
710,94 zł
do 9.00 kg
758,91 zł
do 10.00 kg
806,88 zł
do 11.00 kg
824,10 zł
do 21.00 kg
1.164,81 zł
do 30.00 kg
1.415,73 zł
do 31.00 kg
3.186,93 zł
do 45.00 kg
4.109,43 zł
do 70.00 kg
6.030,69 zł
do 71.00 kg
6.105,72 zł
do 100.00 kg
8.260,68 zł
Dominikana (DO)
do 0.50 kg
187,00 zł
do 1.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
284,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
404,00 zł
do 5.00 kg
461,00 zł
do 6.00 kg
500,00 zł
do 7.00 kg
539,00 zł
do 8.00 kg
578,00 zł
do 9.00 kg
617,00 zł
do 10.00 kg
656,00 zł
do 11.00 kg
670,00 zł
do 21.00 kg
947,00 zł
do 30.00 kg
1.151,00 zł
do 31.00 kg
2.591,00 zł
do 45.00 kg
3.341,00 zł
do 70.00 kg
4.903,00 zł
do 71.00 kg
4.964,00 zł
do 100.00 kg
6.716,00 zł
do 0.50 kg
230,01 zł
do 1.00 kg
269,37 zł
do 2.00 kg
349,32 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
496,92 zł
do 5.00 kg
567,03 zł
do 6.00 kg
615,00 zł
do 7.00 kg
662,97 zł
do 8.00 kg
710,94 zł
do 9.00 kg
758,91 zł
do 10.00 kg
806,88 zł
do 11.00 kg
824,10 zł
do 21.00 kg
1.164,81 zł
do 30.00 kg
1.415,73 zł
do 31.00 kg
3.186,93 zł
do 45.00 kg
4.109,43 zł
do 70.00 kg
6.030,69 zł
do 71.00 kg
6.105,72 zł
do 100.00 kg
8.260,68 zł
Dżibuti (DJ)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Egipt (EG)
do 1.00 kg
181,00 zł
do 2.00 kg
325,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
333,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
414,00 zł
do 7.00 kg
448,00 zł
do 8.00 kg
482,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
550,00 zł
do 11.00 kg
561,00 zł
do 21.00 kg
790,00 zł
do 30.00 kg
975,00 zł
do 31.00 kg
2.415,00 zł
do 45.00 kg
3.030,00 zł
do 70.00 kg
4.195,00 zł
do 71.00 kg
4.258,00 zł
do 100.00 kg
6.079,00 zł
do 1.00 kg
222,63 zł
do 2.00 kg
399,75 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
409,59 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
509,22 zł
do 7.00 kg
551,04 zł
do 8.00 kg
592,86 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
676,50 zł
do 11.00 kg
690,03 zł
do 21.00 kg
971,70 zł
do 30.00 kg
1.199,25 zł
do 31.00 kg
2.970,45 zł
do 45.00 kg
3.726,90 zł
do 70.00 kg
5.159,85 zł
do 71.00 kg
5.237,34 zł
do 100.00 kg
7.477,17 zł
Ekwador (EC)
do 0.50 kg
187,00 zł
do 1.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
284,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
404,00 zł
do 5.00 kg
461,00 zł
do 6.00 kg
500,00 zł
do 7.00 kg
539,00 zł
do 8.00 kg
578,00 zł
do 9.00 kg
617,00 zł
do 10.00 kg
656,00 zł
do 11.00 kg
670,00 zł
do 21.00 kg
947,00 zł
do 30.00 kg
1.151,00 zł
do 31.00 kg
2.591,00 zł
do 45.00 kg
3.341,00 zł
do 70.00 kg
4.903,00 zł
do 71.00 kg
4.964,00 zł
do 100.00 kg
6.716,00 zł
do 0.50 kg
230,01 zł
do 1.00 kg
269,37 zł
do 2.00 kg
349,32 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
496,92 zł
do 5.00 kg
567,03 zł
do 6.00 kg
615,00 zł
do 7.00 kg
662,97 zł
do 8.00 kg
710,94 zł
do 9.00 kg
758,91 zł
do 10.00 kg
806,88 zł
do 11.00 kg
824,10 zł
do 21.00 kg
1.164,81 zł
do 30.00 kg
1.415,73 zł
do 31.00 kg
3.186,93 zł
do 45.00 kg
4.109,43 zł
do 70.00 kg
6.030,69 zł
do 71.00 kg
6.105,72 zł
do 100.00 kg
8.260,68 zł
Erytrea (ER)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Estonia (EE)
do 1.00 kg
154,00 zł
do 2.00 kg
203,00 zł
do 3.00 kg
252,00 zł
do 4.00 kg
301,00 zł
do 5.00 kg
348,00 zł
do 6.00 kg
379,00 zł
do 7.00 kg
410,00 zł
do 8.00 kg
440,00 zł
do 9.00 kg
471,00 zł
do 10.00 kg
502,00 zł
do 11.00 kg
510,00 zł
do 21.00 kg
678,00 zł
do 30.00 kg
821,00 zł
do 31.00 kg
1.211,00 zł
do 45.00 kg
1.543,00 zł
do 70.00 kg
2.182,00 zł
do 71.00 kg
2.798,00 zł
do 100.00 kg
4.292,00 zł
do 1.00 kg
189,42 zł
do 2.00 kg
249,69 zł
do 3.00 kg
309,96 zł
do 4.00 kg
370,23 zł
do 5.00 kg
428,04 zł
do 6.00 kg
466,17 zł
do 7.00 kg
504,30 zł
do 8.00 kg
541,20 zł
do 9.00 kg
579,33 zł
do 10.00 kg
617,46 zł
do 11.00 kg
627,30 zł
do 21.00 kg
833,94 zł
do 30.00 kg
1.009,83 zł
do 31.00 kg
1.489,53 zł
do 45.00 kg
1.897,89 zł
do 70.00 kg
2.683,86 zł
do 71.00 kg
3.441,54 zł
do 100.00 kg
5.279,16 zł
Etiopia (ET)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Fidżi (FJ)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Filipiny (PH)
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
231,00 zł
do 3.00 kg
280,00 zł
do 4.00 kg
326,00 zł
do 5.00 kg
370,00 zł
do 6.00 kg
403,00 zł
do 7.00 kg
436,00 zł
do 8.00 kg
469,00 zł
do 9.00 kg
502,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
771,00 zł
do 30.00 kg
952,00 zł
do 31.00 kg
2.354,00 zł
do 45.00 kg
2.902,00 zł
do 70.00 kg
3.944,00 zł
do 71.00 kg
4.011,00 zł
do 100.00 kg
5.970,00 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
284,13 zł
do 3.00 kg
344,40 zł
do 4.00 kg
400,98 zł
do 5.00 kg
455,10 zł
do 6.00 kg
495,69 zł
do 7.00 kg
536,28 zł
do 8.00 kg
576,87 zł
do 9.00 kg
617,46 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
948,33 zł
do 30.00 kg
1.170,96 zł
do 31.00 kg
2.895,42 zł
do 45.00 kg
3.569,46 zł
do 70.00 kg
4.851,12 zł
do 71.00 kg
4.933,53 zł
do 100.00 kg
7.343,10 zł
Finlandia (FI)
do 1.00 kg
154,00 zł
do 2.00 kg
203,00 zł
do 3.00 kg
252,00 zł
do 4.00 kg
301,00 zł
do 5.00 kg
348,00 zł
do 6.00 kg
379,00 zł
do 7.00 kg
410,00 zł
do 8.00 kg
440,00 zł
do 9.00 kg
471,00 zł
do 10.00 kg
502,00 zł
do 11.00 kg
510,00 zł
do 21.00 kg
678,00 zł
do 30.00 kg
821,00 zł
do 31.00 kg
1.211,00 zł
do 45.00 kg
1.543,00 zł
do 70.00 kg
2.182,00 zł
do 71.00 kg
2.798,00 zł
do 100.00 kg
4.292,00 zł
do 1.00 kg
189,42 zł
do 2.00 kg
249,69 zł
do 3.00 kg
309,96 zł
do 4.00 kg
370,23 zł
do 5.00 kg
428,04 zł
do 6.00 kg
466,17 zł
do 7.00 kg
504,30 zł
do 8.00 kg
541,20 zł
do 9.00 kg
579,33 zł
do 10.00 kg
617,46 zł
do 11.00 kg
627,30 zł
do 21.00 kg
833,94 zł
do 30.00 kg
1.009,83 zł
do 31.00 kg
1.489,53 zł
do 45.00 kg
1.897,89 zł
do 70.00 kg
2.683,86 zł
do 71.00 kg
3.441,54 zł
do 100.00 kg
5.279,16 zł
Francja (FR)
do 1.00 kg
149,00 zł
do 2.00 kg
196,00 zł
do 3.00 kg
242,00 zł
do 4.00 kg
288,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
362,00 zł
do 7.00 kg
393,00 zł
do 8.00 kg
423,00 zł
do 9.00 kg
453,00 zł
do 10.00 kg
483,00 zł
do 11.00 kg
491,00 zł
do 21.00 kg
646,00 zł
do 30.00 kg
784,00 zł
do 31.00 kg
1.152,00 zł
do 45.00 kg
1.366,00 zł
do 70.00 kg
1.789,00 zł
do 71.00 kg
2.290,00 zł
do 100.00 kg
3.577,00 zł
do 1.00 kg
183,27 zł
do 2.00 kg
241,08 zł
do 3.00 kg
297,66 zł
do 4.00 kg
354,24 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
445,26 zł
do 7.00 kg
483,39 zł
do 8.00 kg
520,29 zł
do 9.00 kg
557,19 zł
do 10.00 kg
594,09 zł
do 11.00 kg
603,93 zł
do 21.00 kg
794,58 zł
do 30.00 kg
964,32 zł
do 31.00 kg
1.416,96 zł
do 45.00 kg
1.680,18 zł
do 70.00 kg
2.200,47 zł
do 71.00 kg
2.816,70 zł
do 100.00 kg
4.399,71 zł
Gabon (GA)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Gambia (GM)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Ghana (GH)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Gibraltar (GI)
do 1.00 kg
154,00 zł
do 2.00 kg
203,00 zł
do 3.00 kg
252,00 zł
do 4.00 kg
301,00 zł
do 5.00 kg
348,00 zł
do 6.00 kg
379,00 zł
do 7.00 kg
410,00 zł
do 8.00 kg
440,00 zł
do 9.00 kg
471,00 zł
do 10.00 kg
502,00 zł
do 11.00 kg
510,00 zł
do 21.00 kg
678,00 zł
do 30.00 kg
821,00 zł
do 31.00 kg
1.211,00 zł
do 45.00 kg
1.543,00 zł
do 70.00 kg
2.182,00 zł
do 71.00 kg
2.798,00 zł
do 100.00 kg
4.292,00 zł
do 1.00 kg
189,42 zł
do 2.00 kg
249,69 zł
do 3.00 kg
309,96 zł
do 4.00 kg
370,23 zł
do 5.00 kg
428,04 zł
do 6.00 kg
466,17 zł
do 7.00 kg
504,30 zł
do 8.00 kg
541,20 zł
do 9.00 kg
579,33 zł
do 10.00 kg
617,46 zł
do 11.00 kg
627,30 zł
do 21.00 kg
833,94 zł
do 30.00 kg
1.009,83 zł
do 31.00 kg
1.489,53 zł
do 45.00 kg
1.897,89 zł
do 70.00 kg
2.683,86 zł
do 71.00 kg
3.441,54 zł
do 100.00 kg
5.279,16 zł
Grecja (GR)
do 1.00 kg
154,00 zł
do 2.00 kg
203,00 zł
do 3.00 kg
252,00 zł
do 4.00 kg
301,00 zł
do 5.00 kg
348,00 zł
do 6.00 kg
379,00 zł
do 7.00 kg
410,00 zł
do 8.00 kg
440,00 zł
do 9.00 kg
471,00 zł
do 10.00 kg
502,00 zł
do 11.00 kg
510,00 zł
do 21.00 kg
678,00 zł
do 30.00 kg
821,00 zł
do 31.00 kg
1.211,00 zł
do 45.00 kg
1.543,00 zł
do 70.00 kg
2.182,00 zł
do 71.00 kg
2.798,00 zł
do 100.00 kg
4.292,00 zł
do 1.00 kg
189,42 zł
do 2.00 kg
249,69 zł
do 3.00 kg
309,96 zł
do 4.00 kg
370,23 zł
do 5.00 kg
428,04 zł
do 6.00 kg
466,17 zł
do 7.00 kg
504,30 zł
do 8.00 kg
541,20 zł
do 9.00 kg
579,33 zł
do 10.00 kg
617,46 zł
do 11.00 kg
627,30 zł
do 21.00 kg
833,94 zł
do 30.00 kg
1.009,83 zł
do 31.00 kg
1.489,53 zł
do 45.00 kg
1.897,89 zł
do 70.00 kg
2.683,86 zł
do 71.00 kg
3.441,54 zł
do 100.00 kg
5.279,16 zł
Grenada (GD)
do 0.50 kg
187,00 zł
do 1.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
284,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
404,00 zł
do 5.00 kg
461,00 zł
do 6.00 kg
500,00 zł
do 7.00 kg
539,00 zł
do 8.00 kg
578,00 zł
do 9.00 kg
617,00 zł
do 10.00 kg
656,00 zł
do 11.00 kg
670,00 zł
do 21.00 kg
947,00 zł
do 30.00 kg
1.151,00 zł
do 31.00 kg
2.591,00 zł
do 45.00 kg
3.341,00 zł
do 70.00 kg
4.903,00 zł
do 71.00 kg
4.964,00 zł
do 100.00 kg
6.716,00 zł
do 0.50 kg
230,01 zł
do 1.00 kg
269,37 zł
do 2.00 kg
349,32 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
496,92 zł
do 5.00 kg
567,03 zł
do 6.00 kg
615,00 zł
do 7.00 kg
662,97 zł
do 8.00 kg
710,94 zł
do 9.00 kg
758,91 zł
do 10.00 kg
806,88 zł
do 11.00 kg
824,10 zł
do 21.00 kg
1.164,81 zł
do 30.00 kg
1.415,73 zł
do 31.00 kg
3.186,93 zł
do 45.00 kg
4.109,43 zł
do 70.00 kg
6.030,69 zł
do 71.00 kg
6.105,72 zł
do 100.00 kg
8.260,68 zł
Gruzja (GE)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Guam (GU)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Gujana (GY)
do 0.50 kg
187,00 zł
do 1.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
284,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
404,00 zł
do 5.00 kg
461,00 zł
do 6.00 kg
500,00 zł
do 7.00 kg
539,00 zł
do 8.00 kg
578,00 zł
do 9.00 kg
617,00 zł
do 10.00 kg
656,00 zł
do 11.00 kg
670,00 zł
do 21.00 kg
947,00 zł
do 30.00 kg
1.151,00 zł
do 31.00 kg
2.591,00 zł
do 45.00 kg
3.341,00 zł
do 70.00 kg
4.903,00 zł
do 71.00 kg
4.964,00 zł
do 100.00 kg
6.716,00 zł
do 0.50 kg
230,01 zł
do 1.00 kg
269,37 zł
do 2.00 kg
349,32 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
496,92 zł
do 5.00 kg
567,03 zł
do 6.00 kg
615,00 zł
do 7.00 kg
662,97 zł
do 8.00 kg
710,94 zł
do 9.00 kg
758,91 zł
do 10.00 kg
806,88 zł
do 11.00 kg
824,10 zł
do 21.00 kg
1.164,81 zł
do 30.00 kg
1.415,73 zł
do 31.00 kg
3.186,93 zł
do 45.00 kg
4.109,43 zł
do 70.00 kg
6.030,69 zł
do 71.00 kg
6.105,72 zł
do 100.00 kg
8.260,68 zł
Gujana Francuska (GF)
do 0.50 kg
187,00 zł
do 1.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
284,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
404,00 zł
do 5.00 kg
461,00 zł
do 6.00 kg
500,00 zł
do 7.00 kg
539,00 zł
do 8.00 kg
578,00 zł
do 9.00 kg
617,00 zł
do 10.00 kg
656,00 zł
do 11.00 kg
670,00 zł
do 21.00 kg
947,00 zł
do 30.00 kg
1.151,00 zł
do 31.00 kg
2.591,00 zł
do 45.00 kg
3.341,00 zł
do 70.00 kg
4.903,00 zł
do 71.00 kg
4.964,00 zł
do 100.00 kg
6.716,00 zł
do 0.50 kg
230,01 zł
do 1.00 kg
269,37 zł
do 2.00 kg
349,32 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
496,92 zł
do 5.00 kg
567,03 zł
do 6.00 kg
615,00 zł
do 7.00 kg
662,97 zł
do 8.00 kg
710,94 zł
do 9.00 kg
758,91 zł
do 10.00 kg
806,88 zł
do 11.00 kg
824,10 zł
do 21.00 kg
1.164,81 zł
do 30.00 kg
1.415,73 zł
do 31.00 kg
3.186,93 zł
do 45.00 kg
4.109,43 zł
do 70.00 kg
6.030,69 zł
do 71.00 kg
6.105,72 zł
do 100.00 kg
8.260,68 zł
Gwadelupa (GP)
do 0.50 kg
187,00 zł
do 1.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
284,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
404,00 zł
do 5.00 kg
461,00 zł
do 6.00 kg
500,00 zł
do 7.00 kg
539,00 zł
do 8.00 kg
578,00 zł
do 9.00 kg
617,00 zł
do 10.00 kg
656,00 zł
do 11.00 kg
670,00 zł
do 21.00 kg
947,00 zł
do 30.00 kg
1.151,00 zł
do 31.00 kg
2.591,00 zł
do 45.00 kg
3.341,00 zł
do 70.00 kg
4.903,00 zł
do 71.00 kg
4.964,00 zł
do 100.00 kg
6.716,00 zł
do 0.50 kg
230,01 zł
do 1.00 kg
269,37 zł
do 2.00 kg
349,32 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
496,92 zł
do 5.00 kg
567,03 zł
do 6.00 kg
615,00 zł
do 7.00 kg
662,97 zł
do 8.00 kg
710,94 zł
do 9.00 kg
758,91 zł
do 10.00 kg
806,88 zł
do 11.00 kg
824,10 zł
do 21.00 kg
1.164,81 zł
do 30.00 kg
1.415,73 zł
do 31.00 kg
3.186,93 zł
do 45.00 kg
4.109,43 zł
do 70.00 kg
6.030,69 zł
do 71.00 kg
6.105,72 zł
do 100.00 kg
8.260,68 zł
Gwatemala (GT)
do 0.50 kg
187,00 zł
do 1.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
284,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
404,00 zł
do 5.00 kg
461,00 zł
do 6.00 kg
500,00 zł
do 7.00 kg
539,00 zł
do 8.00 kg
578,00 zł
do 9.00 kg
617,00 zł
do 10.00 kg
656,00 zł
do 11.00 kg
670,00 zł
do 21.00 kg
947,00 zł
do 30.00 kg
1.151,00 zł
do 31.00 kg
2.591,00 zł
do 45.00 kg
3.341,00 zł
do 70.00 kg
4.903,00 zł
do 71.00 kg
4.964,00 zł
do 100.00 kg
6.716,00 zł
do 0.50 kg
230,01 zł
do 1.00 kg
269,37 zł
do 2.00 kg
349,32 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
496,92 zł
do 5.00 kg
567,03 zł
do 6.00 kg
615,00 zł
do 7.00 kg
662,97 zł
do 8.00 kg
710,94 zł
do 9.00 kg
758,91 zł
do 10.00 kg
806,88 zł
do 11.00 kg
824,10 zł
do 21.00 kg
1.164,81 zł
do 30.00 kg
1.415,73 zł
do 31.00 kg
3.186,93 zł
do 45.00 kg
4.109,43 zł
do 70.00 kg
6.030,69 zł
do 71.00 kg
6.105,72 zł
do 100.00 kg
8.260,68 zł
Gwinea (GN)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Gwinea Bissau (GW)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Haiti (HT)
do 0.50 kg
187,00 zł
do 1.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
284,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
404,00 zł
do 5.00 kg
461,00 zł
do 6.00 kg
500,00 zł
do 7.00 kg
539,00 zł
do 8.00 kg
578,00 zł
do 9.00 kg
617,00 zł
do 10.00 kg
656,00 zł
do 11.00 kg
670,00 zł
do 21.00 kg
947,00 zł
do 30.00 kg
1.151,00 zł
do 31.00 kg
2.591,00 zł
do 45.00 kg
3.341,00 zł
do 70.00 kg
4.903,00 zł
do 71.00 kg
4.964,00 zł
do 100.00 kg
6.716,00 zł
do 0.50 kg
230,01 zł
do 1.00 kg
269,37 zł
do 2.00 kg
349,32 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
496,92 zł
do 5.00 kg
567,03 zł
do 6.00 kg
615,00 zł
do 7.00 kg
662,97 zł
do 8.00 kg
710,94 zł
do 9.00 kg
758,91 zł
do 10.00 kg
806,88 zł
do 11.00 kg
824,10 zł
do 21.00 kg
1.164,81 zł
do 30.00 kg
1.415,73 zł
do 31.00 kg
3.186,93 zł
do 45.00 kg
4.109,43 zł
do 70.00 kg
6.030,69 zł
do 71.00 kg
6.105,72 zł
do 100.00 kg
8.260,68 zł
Hiszpania (ES)
do 1.00 kg
154,00 zł
do 2.00 kg
203,00 zł
do 3.00 kg
252,00 zł
do 4.00 kg
301,00 zł
do 5.00 kg
348,00 zł
do 6.00 kg
379,00 zł
do 7.00 kg
410,00 zł
do 8.00 kg
440,00 zł
do 9.00 kg
471,00 zł
do 10.00 kg
502,00 zł
do 11.00 kg
510,00 zł
do 21.00 kg
678,00 zł
do 30.00 kg
821,00 zł
do 31.00 kg
1.211,00 zł
do 45.00 kg
1.543,00 zł
do 70.00 kg
2.182,00 zł
do 71.00 kg
2.798,00 zł
do 100.00 kg
4.292,00 zł
do 1.00 kg
189,42 zł
do 2.00 kg
249,69 zł
do 3.00 kg
309,96 zł
do 4.00 kg
370,23 zł
do 5.00 kg
428,04 zł
do 6.00 kg
466,17 zł
do 7.00 kg
504,30 zł
do 8.00 kg
541,20 zł
do 9.00 kg
579,33 zł
do 10.00 kg
617,46 zł
do 11.00 kg
627,30 zł
do 21.00 kg
833,94 zł
do 30.00 kg
1.009,83 zł
do 31.00 kg
1.489,53 zł
do 45.00 kg
1.897,89 zł
do 70.00 kg
2.683,86 zł
do 71.00 kg
3.441,54 zł
do 100.00 kg
5.279,16 zł
Holandia (NL)
do 1.00 kg
149,00 zł
do 2.00 kg
196,00 zł
do 3.00 kg
242,00 zł
do 4.00 kg
288,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
362,00 zł
do 7.00 kg
393,00 zł
do 8.00 kg
423,00 zł
do 9.00 kg
453,00 zł
do 10.00 kg
483,00 zł
do 11.00 kg
491,00 zł
do 21.00 kg
646,00 zł
do 30.00 kg
784,00 zł
do 31.00 kg
1.152,00 zł
do 45.00 kg
1.366,00 zł
do 70.00 kg
1.789,00 zł
do 71.00 kg
2.290,00 zł
do 100.00 kg
3.577,00 zł
do 1.00 kg
183,27 zł
do 2.00 kg
241,08 zł
do 3.00 kg
297,66 zł
do 4.00 kg
354,24 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
445,26 zł
do 7.00 kg
483,39 zł
do 8.00 kg
520,29 zł
do 9.00 kg
557,19 zł
do 10.00 kg
594,09 zł
do 11.00 kg
603,93 zł
do 21.00 kg
794,58 zł
do 30.00 kg
964,32 zł
do 31.00 kg
1.416,96 zł
do 45.00 kg
1.680,18 zł
do 70.00 kg
2.200,47 zł
do 71.00 kg
2.816,70 zł
do 100.00 kg
4.399,71 zł
Honduras (HN)
do 0.50 kg
187,00 zł
do 1.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
284,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
404,00 zł
do 5.00 kg
461,00 zł
do 6.00 kg
500,00 zł
do 7.00 kg
539,00 zł
do 8.00 kg
578,00 zł
do 9.00 kg
617,00 zł
do 10.00 kg
656,00 zł
do 11.00 kg
670,00 zł
do 21.00 kg
947,00 zł
do 30.00 kg
1.151,00 zł
do 31.00 kg
2.591,00 zł
do 45.00 kg
3.341,00 zł
do 70.00 kg
4.903,00 zł
do 71.00 kg
4.964,00 zł
do 100.00 kg
6.716,00 zł
do 0.50 kg
230,01 zł
do 1.00 kg
269,37 zł
do 2.00 kg
349,32 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
496,92 zł
do 5.00 kg
567,03 zł
do 6.00 kg
615,00 zł
do 7.00 kg
662,97 zł
do 8.00 kg
710,94 zł
do 9.00 kg
758,91 zł
do 10.00 kg
806,88 zł
do 11.00 kg
824,10 zł
do 21.00 kg
1.164,81 zł
do 30.00 kg
1.415,73 zł
do 31.00 kg
3.186,93 zł
do 45.00 kg
4.109,43 zł
do 70.00 kg
6.030,69 zł
do 71.00 kg
6.105,72 zł
do 100.00 kg
8.260,68 zł
Hongkong (HK)
do 1.00 kg
238,00 zł
do 2.00 kg
311,00 zł
do 3.00 kg
385,00 zł
do 4.00 kg
454,00 zł
do 5.00 kg
523,00 zł
do 6.00 kg
572,00 zł
do 7.00 kg
620,00 zł
do 8.00 kg
667,00 zł
do 9.00 kg
716,00 zł
do 10.00 kg
764,00 zł
do 11.00 kg
817,00 zł
do 12.00 kg
843,00 zł
do 13.00 kg
870,00 zł
do 14.00 kg
896,00 zł
do 15.00 kg
922,00 zł
do 16.00 kg
949,00 zł
do 17.00 kg
975,00 zł
do 18.00 kg
1.003,00 zł
do 19.00 kg
1.029,00 zł
do 20.00 kg
1.056,00 zł
do 21.00 kg
1.082,00 zł
do 22.00 kg
1.108,00 zł
do 23.00 kg
1.135,00 zł
do 24.00 kg
1.161,00 zł
do 25.00 kg
1.189,00 zł
do 26.00 kg
1.215,00 zł
do 27.00 kg
1.241,00 zł
do 28.00 kg
1.268,00 zł
do 29.00 kg
1.294,00 zł
do 30.00 kg
1.321,00 zł
do 31.00 kg
1.679,00 zł
do 35.00 kg
1.801,00 zł
do 40.00 kg
1.954,00 zł
do 45.00 kg
2.107,00 zł
do 50.00 kg
2.260,00 zł
do 55.00 kg
2.413,00 zł
do 60.00 kg
2.566,00 zł
do 65.00 kg
2.719,00 zł
do 70.00 kg
2.872,00 zł
do 100.00 kg
3.834,00 zł
do 150.00 kg
5.439,50 zł
do 1.00 kg
292,74 zł
do 2.00 kg
382,53 zł
do 3.00 kg
473,55 zł
do 4.00 kg
558,42 zł
do 5.00 kg
643,29 zł
do 6.00 kg
703,56 zł
do 7.00 kg
762,60 zł
do 8.00 kg
820,41 zł
do 9.00 kg
880,68 zł
do 10.00 kg
939,72 zł
do 11.00 kg
1.004,91 zł
do 12.00 kg
1.036,89 zł
do 13.00 kg
1.070,10 zł
do 14.00 kg
1.102,08 zł
do 15.00 kg
1.134,06 zł
do 16.00 kg
1.167,27 zł
do 17.00 kg
1.199,25 zł
do 18.00 kg
1.233,69 zł
do 19.00 kg
1.265,67 zł
do 20.00 kg
1.298,88 zł
do 21.00 kg
1.330,86 zł
do 22.00 kg
1.362,84 zł
do 23.00 kg
1.396,05 zł
do 24.00 kg
1.428,03 zł
do 25.00 kg
1.462,47 zł
do 26.00 kg
1.494,45 zł
do 27.00 kg
1.526,43 zł
do 28.00 kg
1.559,64 zł
do 29.00 kg
1.591,62 zł
do 30.00 kg
1.624,83 zł
do 31.00 kg
2.065,17 zł
do 35.00 kg
2.215,23 zł
do 40.00 kg
2.403,42 zł
do 45.00 kg
2.591,61 zł
do 50.00 kg
2.779,80 zł
do 55.00 kg
2.967,99 zł
do 60.00 kg
3.156,18 zł
do 65.00 kg
3.344,37 zł
do 70.00 kg
3.532,56 zł
do 100.00 kg
4.715,82 zł
do 150.00 kg
6.690,59 zł
Indie (IN)
do 1.00 kg
181,00 zł
do 2.00 kg
325,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
333,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
414,00 zł
do 7.00 kg
448,00 zł
do 8.00 kg
482,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
550,00 zł
do 11.00 kg
561,00 zł
do 21.00 kg
790,00 zł
do 30.00 kg
975,00 zł
do 31.00 kg
2.415,00 zł
do 45.00 kg
3.030,00 zł
do 70.00 kg
4.195,00 zł
do 71.00 kg
4.258,00 zł
do 100.00 kg
6.079,00 zł
do 1.00 kg
222,63 zł
do 2.00 kg
399,75 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
409,59 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
509,22 zł
do 7.00 kg
551,04 zł
do 8.00 kg
592,86 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
676,50 zł
do 11.00 kg
690,03 zł
do 21.00 kg
971,70 zł
do 30.00 kg
1.199,25 zł
do 31.00 kg
2.970,45 zł
do 45.00 kg
3.726,90 zł
do 70.00 kg
5.159,85 zł
do 71.00 kg
5.237,34 zł
do 100.00 kg
7.477,17 zł
Indonezja (ID)
do 1.00 kg
238,00 zł
do 2.00 kg
311,00 zł
do 3.00 kg
385,00 zł
do 4.00 kg
454,00 zł
do 5.00 kg
523,00 zł
do 6.00 kg
572,00 zł
do 7.00 kg
620,00 zł
do 8.00 kg
667,00 zł
do 9.00 kg
716,00 zł
do 10.00 kg
764,00 zł
do 11.00 kg
817,00 zł
do 12.00 kg
843,00 zł
do 13.00 kg
870,00 zł
do 14.00 kg
896,00 zł
do 15.00 kg
922,00 zł
do 16.00 kg
949,00 zł
do 17.00 kg
975,00 zł
do 18.00 kg
1.003,00 zł
do 19.00 kg
1.029,00 zł
do 20.00 kg
1.056,00 zł
do 21.00 kg
1.082,00 zł
do 22.00 kg
1.108,00 zł
do 23.00 kg
1.135,00 zł
do 24.00 kg
1.161,00 zł
do 25.00 kg
1.189,00 zł
do 26.00 kg
1.215,00 zł
do 27.00 kg
1.241,00 zł
do 28.00 kg
1.268,00 zł
do 29.00 kg
1.294,00 zł
do 30.00 kg
1.321,00 zł
do 31.00 kg
1.679,00 zł
do 35.00 kg
1.801,00 zł
do 40.00 kg
1.954,00 zł
do 45.00 kg
2.107,00 zł
do 50.00 kg
2.260,00 zł
do 55.00 kg
2.413,00 zł
do 60.00 kg
2.566,00 zł
do 65.00 kg
2.719,00 zł
do 70.00 kg
2.872,00 zł
do 100.00 kg
3.834,00 zł
do 150.00 kg
5.439,50 zł
do 1.00 kg
292,74 zł
do 2.00 kg
382,53 zł
do 3.00 kg
473,55 zł
do 4.00 kg
558,42 zł
do 5.00 kg
643,29 zł
do 6.00 kg
703,56 zł
do 7.00 kg
762,60 zł
do 8.00 kg
820,41 zł
do 9.00 kg
880,68 zł
do 10.00 kg
939,72 zł
do 11.00 kg
1.004,91 zł
do 12.00 kg
1.036,89 zł
do 13.00 kg
1.070,10 zł
do 14.00 kg
1.102,08 zł
do 15.00 kg
1.134,06 zł
do 16.00 kg
1.167,27 zł
do 17.00 kg
1.199,25 zł
do 18.00 kg
1.233,69 zł
do 19.00 kg
1.265,67 zł
do 20.00 kg
1.298,88 zł
do 21.00 kg
1.330,86 zł
do 22.00 kg
1.362,84 zł
do 23.00 kg
1.396,05 zł
do 24.00 kg
1.428,03 zł
do 25.00 kg
1.462,47 zł
do 26.00 kg
1.494,45 zł
do 27.00 kg
1.526,43 zł
do 28.00 kg
1.559,64 zł
do 29.00 kg
1.591,62 zł
do 30.00 kg
1.624,83 zł
do 31.00 kg
2.065,17 zł
do 35.00 kg
2.215,23 zł
do 40.00 kg
2.403,42 zł
do 45.00 kg
2.591,61 zł
do 50.00 kg
2.779,80 zł
do 55.00 kg
2.967,99 zł
do 60.00 kg
3.156,18 zł
do 65.00 kg
3.344,37 zł
do 70.00 kg
3.532,56 zł
do 100.00 kg
4.715,82 zł
do 150.00 kg
6.690,59 zł
Irak (IQ)
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
231,00 zł
do 3.00 kg
280,00 zł
do 4.00 kg
326,00 zł
do 5.00 kg
370,00 zł
do 6.00 kg
403,00 zł
do 7.00 kg
436,00 zł
do 8.00 kg
469,00 zł
do 9.00 kg
502,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
771,00 zł
do 30.00 kg
952,00 zł
do 31.00 kg
2.354,00 zł
do 45.00 kg
2.902,00 zł
do 70.00 kg
3.944,00 zł
do 71.00 kg
4.011,00 zł
do 100.00 kg
5.970,00 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
284,13 zł
do 3.00 kg
344,40 zł
do 4.00 kg
400,98 zł
do 5.00 kg
455,10 zł
do 6.00 kg
495,69 zł
do 7.00 kg
536,28 zł
do 8.00 kg
576,87 zł
do 9.00 kg
617,46 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
948,33 zł
do 30.00 kg
1.170,96 zł
do 31.00 kg
2.895,42 zł
do 45.00 kg
3.569,46 zł
do 70.00 kg
4.851,12 zł
do 71.00 kg
4.933,53 zł
do 100.00 kg
7.343,10 zł
Iran (IR)
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
231,00 zł
do 3.00 kg
280,00 zł
do 4.00 kg
326,00 zł
do 5.00 kg
370,00 zł
do 6.00 kg
403,00 zł
do 7.00 kg
436,00 zł
do 8.00 kg
469,00 zł
do 9.00 kg
502,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
771,00 zł
do 30.00 kg
952,00 zł
do 31.00 kg
2.354,00 zł
do 45.00 kg
2.902,00 zł
do 70.00 kg
3.944,00 zł
do 71.00 kg
4.011,00 zł
do 100.00 kg
5.970,00 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
284,13 zł
do 3.00 kg
344,40 zł
do 4.00 kg
400,98 zł
do 5.00 kg
455,10 zł
do 6.00 kg
495,69 zł
do 7.00 kg
536,28 zł
do 8.00 kg
576,87 zł
do 9.00 kg
617,46 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
948,33 zł
do 30.00 kg
1.170,96 zł
do 31.00 kg
2.895,42 zł
do 45.00 kg
3.569,46 zł
do 70.00 kg
4.851,12 zł
do 71.00 kg
4.933,53 zł
do 100.00 kg
7.343,10 zł
Irlandia (IE)
do 1.00 kg
154,00 zł
do 2.00 kg
203,00 zł
do 3.00 kg
252,00 zł
do 4.00 kg
301,00 zł
do 5.00 kg
348,00 zł
do 6.00 kg
379,00 zł
do 7.00 kg
410,00 zł
do 8.00 kg
440,00 zł
do 9.00 kg
471,00 zł
do 10.00 kg
502,00 zł
do 11.00 kg
510,00 zł
do 21.00 kg
678,00 zł
do 30.00 kg
821,00 zł
do 31.00 kg
1.211,00 zł
do 45.00 kg
1.543,00 zł
do 70.00 kg
2.182,00 zł
do 71.00 kg
2.798,00 zł
do 100.00 kg
4.292,00 zł
do 1.00 kg
189,42 zł
do 2.00 kg
249,69 zł
do 3.00 kg
309,96 zł
do 4.00 kg
370,23 zł
do 5.00 kg
428,04 zł
do 6.00 kg
466,17 zł
do 7.00 kg
504,30 zł
do 8.00 kg
541,20 zł
do 9.00 kg
579,33 zł
do 10.00 kg
617,46 zł
do 11.00 kg
627,30 zł
do 21.00 kg
833,94 zł
do 30.00 kg
1.009,83 zł
do 31.00 kg
1.489,53 zł
do 45.00 kg
1.897,89 zł
do 70.00 kg
2.683,86 zł
do 71.00 kg
3.441,54 zł
do 100.00 kg
5.279,16 zł
Islandia (IS)
do 1.00 kg
182,00 zł
do 2.00 kg
233,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
337,00 zł
do 5.00 kg
388,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
484,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
548,00 zł
do 11.00 kg
555,00 zł
do 21.00 kg
717,00 zł
do 30.00 kg
869,00 zł
do 31.00 kg
1.763,00 zł
do 45.00 kg
2.203,00 zł
do 70.00 kg
3.058,00 zł
do 71.00 kg
3.108,00 zł
do 100.00 kg
4.532,00 zł
do 1.00 kg
223,86 zł
do 2.00 kg
286,59 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
414,51 zł
do 5.00 kg
477,24 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
595,32 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
674,04 zł
do 11.00 kg
682,65 zł
do 21.00 kg
881,91 zł
do 30.00 kg
1.068,87 zł
do 31.00 kg
2.168,49 zł
do 45.00 kg
2.709,69 zł
do 70.00 kg
3.761,34 zł
do 71.00 kg
3.822,84 zł
do 100.00 kg
5.574,36 zł
Izrael (IL)
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
231,00 zł
do 3.00 kg
280,00 zł
do 4.00 kg
326,00 zł
do 5.00 kg
370,00 zł
do 6.00 kg
403,00 zł
do 7.00 kg
436,00 zł
do 8.00 kg
469,00 zł
do 9.00 kg
502,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
771,00 zł
do 30.00 kg
952,00 zł
do 31.00 kg
2.354,00 zł
do 45.00 kg
2.902,00 zł
do 70.00 kg
3.944,00 zł
do 71.00 kg
4.011,00 zł
do 100.00 kg
5.970,00 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
284,13 zł
do 3.00 kg
344,40 zł
do 4.00 kg
400,98 zł
do 5.00 kg
455,10 zł
do 6.00 kg
495,69 zł
do 7.00 kg
536,28 zł
do 8.00 kg
576,87 zł
do 9.00 kg
617,46 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
948,33 zł
do 30.00 kg
1.170,96 zł
do 31.00 kg
2.895,42 zł
do 45.00 kg
3.569,46 zł
do 70.00 kg
4.851,12 zł
do 71.00 kg
4.933,53 zł
do 100.00 kg
7.343,10 zł
Jamajka (JM)
do 1.00 kg
181,00 zł
do 2.00 kg
325,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
333,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
414,00 zł
do 7.00 kg
448,00 zł
do 8.00 kg
482,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
550,00 zł
do 11.00 kg
561,00 zł
do 21.00 kg
790,00 zł
do 30.00 kg
975,00 zł
do 31.00 kg
2.415,00 zł
do 45.00 kg
3.030,00 zł
do 70.00 kg
4.195,00 zł
do 71.00 kg
4.258,00 zł
do 100.00 kg
6.079,00 zł
do 1.00 kg
222,63 zł
do 2.00 kg
399,75 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
409,59 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
509,22 zł
do 7.00 kg
551,04 zł
do 8.00 kg
592,86 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
676,50 zł
do 11.00 kg
690,03 zł
do 21.00 kg
971,70 zł
do 30.00 kg
1.199,25 zł
do 31.00 kg
2.970,45 zł
do 45.00 kg
3.726,90 zł
do 70.00 kg
5.159,85 zł
do 71.00 kg
5.237,34 zł
do 100.00 kg
7.477,17 zł
Japonia (JP)
do 1.00 kg
174,00 zł
do 2.00 kg
225,00 zł
do 3.00 kg
276,00 zł
do 4.00 kg
317,00 zł
do 5.00 kg
361,00 zł
do 6.00 kg
393,00 zł
do 7.00 kg
426,00 zł
do 8.00 kg
459,00 zł
do 9.00 kg
491,00 zł
do 10.00 kg
524,00 zł
do 11.00 kg
535,00 zł
do 21.00 kg
759,00 zł
do 30.00 kg
936,00 zł
do 31.00 kg
2.219,00 zł
do 45.00 kg
2.821,00 zł
do 70.00 kg
3.821,00 zł
do 71.00 kg
4.054,00 zł
do 100.00 kg
5.961,00 zł
do 1.00 kg
214,02 zł
do 2.00 kg
276,75 zł
do 3.00 kg
339,48 zł
do 4.00 kg
389,91 zł
do 5.00 kg
444,03 zł
do 6.00 kg
483,39 zł
do 7.00 kg
523,98 zł
do 8.00 kg
564,57 zł
do 9.00 kg
603,93 zł
do 10.00 kg
644,52 zł
do 11.00 kg
658,05 zł
do 21.00 kg
933,57 zł
do 30.00 kg
1.151,28 zł
do 31.00 kg
2.729,37 zł
do 45.00 kg
3.469,83 zł
do 70.00 kg
4.699,83 zł
do 71.00 kg
4.986,42 zł
do 100.00 kg
7.332,03 zł
Jemen (YE)
do 1.00 kg
181,00 zł
do 2.00 kg
325,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
333,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
414,00 zł
do 7.00 kg
448,00 zł
do 8.00 kg
482,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
550,00 zł
do 11.00 kg
561,00 zł
do 21.00 kg
790,00 zł
do 30.00 kg
975,00 zł
do 31.00 kg
2.415,00 zł
do 45.00 kg
3.030,00 zł
do 70.00 kg
4.195,00 zł
do 71.00 kg
4.258,00 zł
do 100.00 kg
6.079,00 zł
do 1.00 kg
222,63 zł
do 2.00 kg
399,75 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
409,59 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
509,22 zł
do 7.00 kg
551,04 zł
do 8.00 kg
592,86 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
676,50 zł
do 11.00 kg
690,03 zł
do 21.00 kg
971,70 zł
do 30.00 kg
1.199,25 zł
do 31.00 kg
2.970,45 zł
do 45.00 kg
3.726,90 zł
do 70.00 kg
5.159,85 zł
do 71.00 kg
5.237,34 zł
do 100.00 kg
7.477,17 zł
Kajmany (KY)
do 1.00 kg
181,00 zł
do 2.00 kg
325,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
333,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
414,00 zł
do 7.00 kg
448,00 zł
do 8.00 kg
482,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
550,00 zł
do 11.00 kg
561,00 zł
do 21.00 kg
790,00 zł
do 30.00 kg
975,00 zł
do 31.00 kg
2.415,00 zł
do 45.00 kg
3.030,00 zł
do 70.00 kg
4.195,00 zł
do 71.00 kg
4.258,00 zł
do 100.00 kg
6.079,00 zł
do 1.00 kg
222,63 zł
do 2.00 kg
399,75 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
409,59 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
509,22 zł
do 7.00 kg
551,04 zł
do 8.00 kg
592,86 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
676,50 zł
do 11.00 kg
690,03 zł
do 21.00 kg
971,70 zł
do 30.00 kg
1.199,25 zł
do 31.00 kg
2.970,45 zł
do 45.00 kg
3.726,90 zł
do 70.00 kg
5.159,85 zł
do 71.00 kg
5.237,34 zł
do 100.00 kg
7.477,17 zł
Kamerun (CM)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Kanada (CA)
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
231,00 zł
do 3.00 kg
280,00 zł
do 4.00 kg
326,00 zł
do 5.00 kg
370,00 zł
do 6.00 kg
403,00 zł
do 7.00 kg
436,00 zł
do 8.00 kg
469,00 zł
do 9.00 kg
502,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
771,00 zł
do 30.00 kg
952,00 zł
do 31.00 kg
2.354,00 zł
do 45.00 kg
2.902,00 zł
do 70.00 kg
3.944,00 zł
do 71.00 kg
4.011,00 zł
do 100.00 kg
5.970,00 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
284,13 zł
do 3.00 kg
344,40 zł
do 4.00 kg
400,98 zł
do 5.00 kg
455,10 zł
do 6.00 kg
495,69 zł
do 7.00 kg
536,28 zł
do 8.00 kg
576,87 zł
do 9.00 kg
617,46 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
948,33 zł
do 30.00 kg
1.170,96 zł
do 31.00 kg
2.895,42 zł
do 45.00 kg
3.569,46 zł
do 70.00 kg
4.851,12 zł
do 71.00 kg
4.933,53 zł
do 100.00 kg
7.343,10 zł
Katar (QA)
do 1.00 kg
181,00 zł
do 2.00 kg
325,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
333,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
414,00 zł
do 7.00 kg
448,00 zł
do 8.00 kg
482,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
550,00 zł
do 11.00 kg
561,00 zł
do 21.00 kg
790,00 zł
do 30.00 kg
975,00 zł
do 31.00 kg
2.415,00 zł
do 45.00 kg
3.030,00 zł
do 70.00 kg
4.195,00 zł
do 71.00 kg
4.258,00 zł
do 100.00 kg
6.079,00 zł
do 1.00 kg
222,63 zł
do 2.00 kg
399,75 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
409,59 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
509,22 zł
do 7.00 kg
551,04 zł
do 8.00 kg
592,86 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
676,50 zł
do 11.00 kg
690,03 zł
do 21.00 kg
971,70 zł
do 30.00 kg
1.199,25 zł
do 31.00 kg
2.970,45 zł
do 45.00 kg
3.726,90 zł
do 70.00 kg
5.159,85 zł
do 71.00 kg
5.237,34 zł
do 100.00 kg
7.477,17 zł
Kazachstan (KZ)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Kenia (KE)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Kirgistan (KG)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Kiribati (KI)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Kolumbia (CO)
do 0.50 kg
187,00 zł
do 1.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
284,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
404,00 zł
do 5.00 kg
461,00 zł
do 6.00 kg
500,00 zł
do 7.00 kg
539,00 zł
do 8.00 kg
578,00 zł
do 9.00 kg
617,00 zł
do 10.00 kg
656,00 zł
do 11.00 kg
670,00 zł
do 21.00 kg
947,00 zł
do 30.00 kg
1.151,00 zł
do 31.00 kg
2.591,00 zł
do 45.00 kg
3.341,00 zł
do 70.00 kg
4.903,00 zł
do 71.00 kg
4.964,00 zł
do 100.00 kg
6.716,00 zł
do 0.50 kg
230,01 zł
do 1.00 kg
269,37 zł
do 2.00 kg
349,32 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
496,92 zł
do 5.00 kg
567,03 zł
do 6.00 kg
615,00 zł
do 7.00 kg
662,97 zł
do 8.00 kg
710,94 zł
do 9.00 kg
758,91 zł
do 10.00 kg
806,88 zł
do 11.00 kg
824,10 zł
do 21.00 kg
1.164,81 zł
do 30.00 kg
1.415,73 zł
do 31.00 kg
3.186,93 zł
do 45.00 kg
4.109,43 zł
do 70.00 kg
6.030,69 zł
do 71.00 kg
6.105,72 zł
do 100.00 kg
8.260,68 zł
Kongo (CG)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Korea Południowa (KR)
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
231,00 zł
do 3.00 kg
280,00 zł
do 4.00 kg
326,00 zł
do 5.00 kg
370,00 zł
do 6.00 kg
403,00 zł
do 7.00 kg
436,00 zł
do 8.00 kg
469,00 zł
do 9.00 kg
502,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
771,00 zł
do 30.00 kg
952,00 zł
do 31.00 kg
2.354,00 zł
do 45.00 kg
2.902,00 zł
do 70.00 kg
3.944,00 zł
do 71.00 kg
4.011,00 zł
do 100.00 kg
5.970,00 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
284,13 zł
do 3.00 kg
344,40 zł
do 4.00 kg
400,98 zł
do 5.00 kg
455,10 zł
do 6.00 kg
495,69 zł
do 7.00 kg
536,28 zł
do 8.00 kg
576,87 zł
do 9.00 kg
617,46 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
948,33 zł
do 30.00 kg
1.170,96 zł
do 31.00 kg
2.895,42 zł
do 45.00 kg
3.569,46 zł
do 70.00 kg
4.851,12 zł
do 71.00 kg
4.933,53 zł
do 100.00 kg
7.343,10 zł
Kosowo (XK)
do 1.00 kg
182,00 zł
do 2.00 kg
233,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
337,00 zł
do 5.00 kg
388,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
484,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
548,00 zł
do 11.00 kg
555,00 zł
do 21.00 kg
717,00 zł
do 30.00 kg
869,00 zł
do 31.00 kg
1.763,00 zł
do 45.00 kg
2.203,00 zł
do 70.00 kg
3.058,00 zł
do 71.00 kg
3.108,00 zł
do 100.00 kg
4.532,00 zł
do 1.00 kg
223,86 zł
do 2.00 kg
286,59 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
414,51 zł
do 5.00 kg
477,24 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
595,32 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
674,04 zł
do 11.00 kg
682,65 zł
do 21.00 kg
881,91 zł
do 30.00 kg
1.068,87 zł
do 31.00 kg
2.168,49 zł
do 45.00 kg
2.709,69 zł
do 70.00 kg
3.761,34 zł
do 71.00 kg
3.822,84 zł
do 100.00 kg
5.574,36 zł
Kostaryka (CR)
do 0.50 kg
187,00 zł
do 1.00 kg
219,00 zł
do 2.00 kg
284,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
404,00 zł
do 5.00 kg
461,00 zł
do 6.00 kg
500,00 zł
do 7.00 kg
539,00 zł
do 8.00 kg
578,00 zł
do 9.00 kg
617,00 zł
do 10.00 kg
656,00 zł
do 11.00 kg
670,00 zł
do 21.00 kg
947,00 zł
do 30.00 kg
1.151,00 zł
do 31.00 kg
2.591,00 zł
do 45.00 kg
3.341,00 zł
do 70.00 kg
4.903,00 zł
do 71.00 kg
4.964,00 zł
do 100.00 kg
6.716,00 zł
do 0.50 kg
230,01 zł
do 1.00 kg
269,37 zł
do 2.00 kg
349,32 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
496,92 zł
do 5.00 kg
567,03 zł
do 6.00 kg
615,00 zł
do 7.00 kg
662,97 zł
do 8.00 kg
710,94 zł
do 9.00 kg
758,91 zł
do 10.00 kg
806,88 zł
do 11.00 kg
824,10 zł
do 21.00 kg
1.164,81 zł
do 30.00 kg
1.415,73 zł
do 31.00 kg
3.186,93 zł
do 45.00 kg
4.109,43 zł
do 70.00 kg
6.030,69 zł
do 71.00 kg
6.105,72 zł
do 100.00 kg
8.260,68 zł
Kuba (CU)
do 1.00 kg
181,00 zł
do 2.00 kg
325,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
333,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
414,00 zł
do 7.00 kg
448,00 zł
do 8.00 kg
482,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
550,00 zł
do 11.00 kg
561,00 zł
do 21.00 kg
790,00 zł
do 30.00 kg
975,00 zł
do 31.00 kg
2.415,00 zł
do 45.00 kg
3.030,00 zł
do 70.00 kg
4.195,00 zł
do 71.00 kg
4.258,00 zł
do 100.00 kg
6.079,00 zł
do 1.00 kg
222,63 zł
do 2.00 kg
399,75 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
409,59 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
509,22 zł
do 7.00 kg
551,04 zł
do 8.00 kg
592,86 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
676,50 zł
do 11.00 kg
690,03 zł
do 21.00 kg
971,70 zł
do 30.00 kg
1.199,25 zł
do 31.00 kg
2.970,45 zł
do 45.00 kg
3.726,90 zł
do 70.00 kg
5.159,85 zł
do 71.00 kg
5.237,34 zł
do 100.00 kg
7.477,17 zł
Kuwejt (KW)
do 1.00 kg
181,00 zł
do 2.00 kg
325,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
333,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
414,00 zł
do 7.00 kg
448,00 zł
do 8.00 kg
482,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
550,00 zł
do 11.00 kg
561,00 zł
do 21.00 kg
790,00 zł
do 30.00 kg
975,00 zł
do 31.00 kg
2.415,00 zł
do 45.00 kg
3.030,00 zł
do 70.00 kg
4.195,00 zł
do 71.00 kg
4.258,00 zł
do 100.00 kg
6.079,00 zł
do 1.00 kg
222,63 zł
do 2.00 kg
399,75 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
409,59 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
509,22 zł
do 7.00 kg
551,04 zł
do 8.00 kg
592,86 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
676,50 zł
do 11.00 kg
690,03 zł
do 21.00 kg
971,70 zł
do 30.00 kg
1.199,25 zł
do 31.00 kg
2.970,45 zł
do 45.00 kg
3.726,90 zł
do 70.00 kg
5.159,85 zł
do 71.00 kg
5.237,34 zł
do 100.00 kg
7.477,17 zł
Laos (LA)
do 1.00 kg
179,00 zł
do 2.00 kg
231,00 zł
do 3.00 kg
280,00 zł
do 4.00 kg
326,00 zł
do 5.00 kg
370,00 zł
do 6.00 kg
403,00 zł
do 7.00 kg
436,00 zł
do 8.00 kg
469,00 zł
do 9.00 kg
502,00 zł
do 10.00 kg
535,00 zł
do 11.00 kg
546,00 zł
do 21.00 kg
771,00 zł
do 30.00 kg
952,00 zł
do 31.00 kg
2.354,00 zł
do 45.00 kg
2.902,00 zł
do 70.00 kg
3.944,00 zł
do 71.00 kg
4.011,00 zł
do 100.00 kg
5.970,00 zł
do 1.00 kg
220,17 zł
do 2.00 kg
284,13 zł
do 3.00 kg
344,40 zł
do 4.00 kg
400,98 zł
do 5.00 kg
455,10 zł
do 6.00 kg
495,69 zł
do 7.00 kg
536,28 zł
do 8.00 kg
576,87 zł
do 9.00 kg
617,46 zł
do 10.00 kg
658,05 zł
do 11.00 kg
671,58 zł
do 21.00 kg
948,33 zł
do 30.00 kg
1.170,96 zł
do 31.00 kg
2.895,42 zł
do 45.00 kg
3.569,46 zł
do 70.00 kg
4.851,12 zł
do 71.00 kg
4.933,53 zł
do 100.00 kg
7.343,10 zł
Lesotho (LS)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Liban (LB)
do 1.00 kg
181,00 zł
do 2.00 kg
325,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
333,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
414,00 zł
do 7.00 kg
448,00 zł
do 8.00 kg
482,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
550,00 zł
do 11.00 kg
561,00 zł
do 21.00 kg
790,00 zł
do 30.00 kg
975,00 zł
do 31.00 kg
2.415,00 zł
do 45.00 kg
3.030,00 zł
do 70.00 kg
4.195,00 zł
do 71.00 kg
4.258,00 zł
do 100.00 kg
6.079,00 zł
do 1.00 kg
222,63 zł
do 2.00 kg
399,75 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
409,59 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
509,22 zł
do 7.00 kg
551,04 zł
do 8.00 kg
592,86 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
676,50 zł
do 11.00 kg
690,03 zł
do 21.00 kg
971,70 zł
do 30.00 kg
1.199,25 zł
do 31.00 kg
2.970,45 zł
do 45.00 kg
3.726,90 zł
do 70.00 kg
5.159,85 zł
do 71.00 kg
5.237,34 zł
do 100.00 kg
7.477,17 zł
Liberia (LR)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł
do 31.00 kg
2.754,00 zł
do 45.00 kg
3.473,00 zł
do 70.00 kg
5.069,00 zł
do 71.00 kg
5.136,00 zł
do 100.00 kg
7.078,00 zł
do 1.00 kg
281,67 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
445,26 zł
do 4.00 kg
520,29 zł
do 5.00 kg
594,09 zł
do 6.00 kg
645,75 zł
do 7.00 kg
696,18 zł
do 8.00 kg
746,61 zł
do 9.00 kg
797,04 zł
do 10.00 kg
847,47 zł
do 11.00 kg
864,69 zł
do 21.00 kg
1.218,93 zł
do 30.00 kg
1.503,06 zł
do 31.00 kg
3.387,42 zł
do 45.00 kg
4.271,79 zł
do 70.00 kg
6.234,87 zł
do 71.00 kg
6.317,28 zł
do 100.00 kg
8.705,94 zł
Libia (LY)
do 1.00 kg
181,00 zł
do 2.00 kg
325,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
333,00 zł
do 5.00 kg
380,00 zł
do 6.00 kg
414,00 zł
do 7.00 kg
448,00 zł
do 8.00 kg
482,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
550,00 zł
do 11.00 kg
561,00 zł
do 21.00 kg
790,00 zł
do 30.00 kg
975,00 zł
do 31.00 kg
2.415,00 zł
do 45.00 kg
3.030,00 zł
do 70.00 kg
4.195,00 zł
do 71.00 kg
4.258,00 zł
do 100.00 kg
6.079,00 zł
do 1.00 kg
222,63 zł
do 2.00 kg
399,75 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
409,59 zł
do 5.00 kg
467,40 zł
do 6.00 kg
509,22 zł
do 7.00 kg
551,04 zł
do 8.00 kg
592,86 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
676,50 zł
do 11.00 kg
690,03 zł
do 21.00 kg
971,70 zł
do 30.00 kg
1.199,25 zł
do 31.00 kg
2.970,45 zł
do 45.00 kg
3.726,90 zł
do 70.00 kg
5.159,85 zł
do 71.00 kg
5.237,34 zł
do 100.00 kg
7.477,17 zł
Liechtenstein (LI)
do 1.00 kg
155,00 zł
do 2.00 kg
199,00 zł
do 3.00 kg
241,00 zł
do 4.00 kg
283,00 zł
do 5.00 kg
323,00 zł
do 6.00 kg
351,00 zł
do 7.00 kg
379,00 zł
do 8.00 kg
408,00 zł
do 9.00 kg
436,00 zł
do 10.00 kg
464,00 zł
do 11.00 kg
471,00 zł
do 21.00 kg
627,00 zł
do 30.00 kg
760,00 zł
do 31.00 kg
1.541,00 zł
do 45.00 kg
1.945,00 zł
do 70.00 kg
2.727,00 zł
do 71.00 kg
2.769,00 zł
do 100.00 kg
3.991,00 zł
do 1.00 kg
190,65 zł
do 2.00 kg
244,77 zł
do 3.00 kg
296,43 zł
do 4.00 kg
348,09 zł
do 5.00 kg
397,29 zł
do 6.00 kg
431,73 zł
do 7.00 kg
466,17 zł
do 8.00 kg
501,84 zł
do 9.00 kg
536,28 zł
do 10.00 kg
570,72 zł
do 11.00 kg
579,33 zł
do 21.00 kg
771,21 zł
do 30.00 kg
934,80 zł
do 31.00 kg
1.895,43 zł
do 45.00 kg
2.392,35 zł
do 70.00 kg
3.354,21 zł
do 71.00 kg
3.405,87 zł
do 100.00 kg
4.908,93 zł
Litwa (LT)
do 1.00 kg
141,00 zł
do 2.00 kg
182,00 zł
do 3.00 kg
222,00 zł
do 4.00 kg
261,00 zł
do 5.00 kg
298,00 zł
do 6.00 kg
320,00 zł
do 7.00 kg
342,00 zł
do 8.00 kg
364,00 zł
do 9.00 kg
386,00 zł
do 10.00 kg
408,00 zł
do 11.00 kg
141,00 zł
do 21.00 kg
543,00 zł
do 30.00 kg
649,00 zł
do 31.00 kg
949,00 zł
do 45.00 kg
1.150,00 zł
do 70.00 kg
1.543,00 zł
do 71.00 kg
1.951,00 zł
do 100.00 kg
2.549,00 zł
do 1.00 kg
173,43 zł
do 2.00 kg
223,86 zł
do 3.00 kg
273,06 zł
do 4.00 kg
321,03 zł
do 5.00 kg
366,54 zł
do 6.00 kg
393,60 zł
do 7.00 kg
420,66 zł
do 8.00 kg
447,72 zł
do 9.00 kg
474,78 zł
do 10.00 kg
501,84 zł
do 11.00 kg
173,43 zł
do 21.00 kg
667,89 zł
do 30.00 kg
798,27 zł
do 31.00 kg
1.167,27 zł
do 45.00 kg
1.414,50 zł
do 70.00 kg
1.897,89 zł
do 71.00 kg
2.399,73 zł
do 100.00 kg
3.135,27 zł
Luksemburg (LU)
do 1.00 kg
149,00 zł
do 2.00 kg
196,00 zł
do 3.00 kg
242,00 zł
do 4.00 kg
288,00 zł
do 5.00 kg
332,00 zł
do 6.00 kg
362,00 zł
do 7.00 kg
393,00 zł
do 8.00 kg
423,00 zł
do 9.00 kg
453,00 zł
do 10.00 kg
483,00 zł
do 11.00 kg
491,00 zł
do 21.00 kg
646,00 zł
do 30.00 kg
784,00 zł
do 31.00 kg
1.152,00 zł
do 45.00 kg
1.366,00 zł
do 70.00 kg
1.789,00 zł
do 71.00 kg
2.290,00 zł
do 100.00 kg
3.577,00 zł
do 1.00 kg
183,27 zł
do 2.00 kg
241,08 zł
do 3.00 kg
297,66 zł
do 4.00 kg
354,24 zł
do 5.00 kg
408,36 zł
do 6.00 kg
445,26 zł
do 7.00 kg
483,39 zł
do 8.00 kg
520,29 zł
do 9.00 kg
557,19 zł
do 10.00 kg
594,09 zł
do 11.00 kg
603,93 zł
do 21.00 kg
794,58 zł
do 30.00 kg
964,32 zł
do 31.00 kg
1.416,96 zł
do 45.00 kg
1.680,18 zł
do 70.00 kg
2.200,47 zł
do 71.00 kg
2.816,70 zł
do 100.00 kg
4.399,71 zł
Łotwa (LV)
do 1.00 kg
154,00 zł
do 2.00 kg
203,00 zł
do 3.00 kg
252,00 zł
do 4.00 kg
301,00 zł
do 5.00 kg
348,00 zł
do 6.00 kg
379,00 zł
do 7.00 kg
410,00 zł
do 8.00 kg
440,00 zł
do 9.00 kg
471,00 zł
do 10.00 kg
502,00 zł
do 11.00 kg
510,00 zł
do 21.00 kg
678,00 zł
do 30.00 kg
821,00 zł
do 31.00 kg
1.211,00 zł
do 45.00 kg
1.543,00 zł
do 70.00 kg
2.182,00 zł
do 71.00 kg
2.798,00 zł
do 100.00 kg
4.292,00 zł
do 1.00 kg
189,42 zł
do 2.00 kg
249,69 zł
do 3.00 kg
309,96 zł
do 4.00 kg
370,23 zł
do 5.00 kg
428,04 zł
do 6.00 kg
466,17 zł
do 7.00 kg
504,30 zł
do 8.00 kg
541,20 zł
do 9.00 kg
579,33 zł
do 10.00 kg
617,46 zł
do 11.00 kg
627,30 zł
do 21.00 kg
833,94 zł
do 30.00 kg
1.009,83 zł
do 31.00 kg
1.489,53 zł
do 45.00 kg
1.897,89 zł
do 70.00 kg
2.683,86 zł
do 71.00 kg
3.441,54 zł
do 100.00 kg
5.279,16 zł
Macedonia (MK)
do 1.00 kg
182,00 zł
do 2.00 kg
233,00 zł
do 3.00 kg
285,00 zł
do 4.00 kg
337,00 zł
do 5.00 kg
388,00 zł
do 6.00 kg
420,00 zł
do 7.00 kg
452,00 zł
do 8.00 kg
484,00 zł
do 9.00 kg
516,00 zł
do 10.00 kg
548,00 zł
do 11.00 kg
555,00 zł
do 21.00 kg
717,00 zł
do 30.00 kg
869,00 zł
do 31.00 kg
1.763,00 zł
do 45.00 kg
2.203,00 zł
do 70.00 kg
3.058,00 zł
do 71.00 kg
3.108,00 zł
do 100.00 kg
4.532,00 zł
do 1.00 kg
223,86 zł
do 2.00 kg
286,59 zł
do 3.00 kg
350,55 zł
do 4.00 kg
414,51 zł
do 5.00 kg
477,24 zł
do 6.00 kg
516,60 zł
do 7.00 kg
555,96 zł
do 8.00 kg
595,32 zł
do 9.00 kg
634,68 zł
do 10.00 kg
674,04 zł
do 11.00 kg
682,65 zł
do 21.00 kg
881,91 zł
do 30.00 kg
1.068,87 zł
do 31.00 kg
2.168,49 zł
do 45.00 kg
2.709,69 zł
do 70.00 kg
3.761,34 zł
do 71.00 kg
3.822,84 zł
do 100.00 kg
5.574,36 zł
Madagaskar (MG)
do 1.00 kg
229,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
362,00 zł
do 4.00 kg
423,00 zł
do 5.00 kg
483,00 zł
do 6.00 kg
525,00 zł
do 7.00 kg
566,00 zł
do 8.00 kg
607,00 zł
do 9.00 kg
648,00 zł
do 10.00 kg
689,00 zł
do 11.00 kg
703,00 zł
do 21.00 kg
991,00 zł
do 30.00 kg
1.222,00 zł