Zarejestruj
Przesyłki krajowe i zagraniczne
MENU

Pakowanie

 1. Przedmioty zakazane oraz podlegające wysyłce warunkowej

 2. Rodzaje i wymiary paczek

  • Przesyłki/paczki sortowalne

  • Przesyłki/paczki niesortowalne

  • Przesyłki/paczki o małej wadze a dużej objętości

  • Ograniczenia wagowe i wymiarowe przesyłek/paczkę

 3. Jak obliczyć rozmiar przesyłki/paczki

 4. Procedura dobrego pakowania1. Przedmioty zakazane oraz podlegające wysyłce warunkowej 

A. Przedmioty zakazane nie podlegające wysyłce (eksport i import)

 • napoje alkoholowe,

 • materiały niebezpieczne,

 • broń palna,

 • żywe zwierzęta,

 • tytoń i wyroby tytoniowe,

 • materiały pornograficzne,

 • skóry zwierząt,

 • towary łatwo psujące się,

 • rzeczy osobiste.


B. Przedmioty dozwolone wymagające uprawnień, certyfikatów lub innych specjalistycznych dokumentów zezwalających na ich posiadanie lub/i przewożenie, oraz przedmioty przewożone na własną odpowiedzialność ze względu na ich nietrwałość lub wartościowość:

 • towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro),

 • futra,

 • kość słoniowa i produkty z kości słoniowej,

 • gotówka oraz przedmioty wartościowe,

 • rośliny,

 • lekarstwa,
 • nasiona,

 • znaczki pocztowe o wysokiej wartości pieniądze lub przenaszalne instrumenty (takie jak czeki, weksle, obligacje, książeczki oszczędnościowe, przepłacone karty płatnicze, akcje i inne papiery wartościowe)

Wszelkie powierzane nam produkty podlegają standardowemu OC przewoźnika. 
Przesyłki wartościowe Klient może ubezpieczyć we własnym zakresie. 

Wysyłanie produktów wymienionych w punkcie 1B możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami firmy kurierskiej oraz z przewoźnikiem. Produkty te nie podlegają żadnemu ubezpieczeniu ze strony firmy- objęte są jedynie standardowym OC przewoźnika. Wysyłanie produktów wartościowych odbywa się na włąsną odpowiedzialność Klienta.
Zaleca się w takim przypadku wykupienie dodatkowego ubezpieczenia we własnym zakresie. 

Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru wynikające z jego nieprawidłowego zabezpieczenia. Towar winien być pakowany i zabezpieczany według instrukcji zawartej w niniejszym regulaminie ( punkt 4.). Szczególnej uwadze podczas zabezpieczania wysyłanego towaru powinny podlegać towary wymienione w punkcie 1B.

Usługi będą świadczone w stosunku do towarów łatwo psujących się oraz wrażliwych na temperaturę pod warunkiem, że nadawca wyrazi zgodę na ich świadczenie na jego własne ryzyko. AIN nie zapewnia specjalnego sposobu postępowania z takimi paczkami.

Osoba korzystające z usług firmy kurierskiej AIN ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność deklarowanej przesyłki z jej rzeczywistą zawartością

Pewne kraje określają większą ilość artykułów zabronionych lub podlegających ograniczeniom wysyłki. Zapewnienie zgodności z regulacjami rządowymi i prawem obowiązującym w każdym kraju należy do obowiązków nadawcy. Zaleca się, aby nadawcy zapoznali się z listą zabronionych towarów eksportowych każdego kraju.

Nie transportujemy żadnych towarów zabronionych przez prawo lub regulacje urzędów federalnych, stanowych lub lokalnych w krajach pochodzenia i przeznaczenia. Nie transportujemy także towarów mogących naruszać odpowiednie przepisy eksportowe oraz importowe lub mogących zagrażać bezpieczeństwu naszych pracowników, agentów i kontrahentów
Produkty brudzące, plamiące lub w inny sposób narażające naszych pracowników lub przewożony przez nich towar na uszkodzenia i zanieczyszczenia winny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2. RODZAJE I WYMIARY PACZEK 

A. Przesyłki/ paczki sortowalne - o wymiarach:

 • długość : do 120 cm

 • szerokość: do 80 cm

 • wysokość: do 80 cm

 • suma długości i obwodu nie może przekraczać 300 cm

B. Przesyłki niesortowalne ( wymagają uiszczenia dodatkowej dopłata zgodnie z cennikiem):

 • waga rzeczywista pow. 32 kg,

 • długość do 200 cm,

 • szerokość do 80 cm,

 • wysokość do 80 cm,

 • suma długości i obwodu nie może przekraczać 330 cm

Do paczek niesortowalnych zaliczamy paczki o następujących właściwościach i kształtach:

 • okrągłe

 • cylindryczne

 • owalne

 • o nieregularnych kształtach

 • z wystającymi elementami

 • o śliskiej powierzchni (np. folie, gumy itp.)

 • zawierające luźne, przemieszczające się wewnątrz paczki elementy

 • zawierające elementy ciężkie lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny

 • paczki, których zawartość stanowią płyny (w tym chemikalia) bądź produkty sypkie

C. Przesyłki o małej wadze a dużej objętości – stosujemy przelicznik gabarytowy w/g wzoru: szerokość [cm] x wysokość [cm] x długość [cm] / 5000 - dla usługi standard

D. Ograniczenia wagowe i wymiarowe przesyłek/paczek: Firma AIN ustaliła określone ograniczenia masy i rozmiaru paczek wysyłanych przez użytkownika korzystającego z usług AIN. Ograniczenia podane poniżej odnoszą się jedynie do pojedynczych przesyłek/paczek. Nie ma ograniczeń odnośnie całkowitej masy wysyłki lub całkowitej liczby paczek w wysyłce. Wymogi dotyczące pojedynczej paczki/ przesyłki:

 • Pojedyncze przesyłki/paczki mogą ważyć nie więcej niż 150 funtów (70 kg)

 • Łączne wymiary długości i obwodu przesyłki/paczki nie mogą wynosić więcej niż 130 cali (330 cm)

 • Długość przesyłki/paczki nie może wynosić więcej niż 108 cali (270 cm)

 • Przesyłki/paczki ważące więcej niż 70 funtów (31,5 kg, 25 kg w obrębie Unii Europejskiej) wymagają specjalnej etykiety dla paczek ciężkich

 • Przesyłki/paczki przekraczające maksymalne wymiary wymagają specjalnej wyceny zgodnej z wagą wymiarową.

3. Jak obliczyć rozmiar przesyłki/paczki 

Obwód, oznaczony na rysunku numerem 1, jest mierzony dookoła całej paczki lub przedmiotu w najszerszym miejscu, prostopadle do długości.

Długość, na rysunku oznaczona numerem 2, to najdłuższa ścianka paczki lub przedmiotu.

Dodaj długość i obwód, aby otrzymać całkowity rozmiar paczki.

 

4. Procedura dobrego pakowania 
Narzędzie ułatwiające odpowiednie zapakowanie paczki znajdą Państwo pod adresem: 
http://www.ups.com/packaging/?loc=pl_PL&srch_pos=1&srch_phr=pakowania 
Aby zapewnić bezpieczne i punktualne dostarczenie paczki, korzystając z wytycznych i procedur dobrego pakowania ustalonych przez AIN.

 • Użyj sztywnego pudełka z nienaruszonymi klapami.

 • Usuń z pudełka wszelkie etykiety, oznaczenia materiałów niebezpiecznych i inne oznaczenia wysyłki, które nie mają już zastosowania i nie są zgodne z rzeczywistą zawartością paczki

 • Zawiń każdy przedmiot osobno

 • Użyj odpowiedniego materiału amortyzującego (np.: folie bąbelkowe, wypełniacze polietylenowe)

 • Użyj mocnej taśmy przeznaczonej do pakowania przesyłek

 • Nie używaj sznurka ani papierowych owinięć

 • Użyj pojedynczej etykiety adresowej z wyraźnym adresem dostawy i adresem zwrotnym

 • Umieść kopię etykiety adresowej wewnątrz przesyłki

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wysyłki towarów, sposobu pakowania i zabezpieczania paczek oraz w celu uzyskania innych interesujących Państwa informacji prosimy o kontakt milowy.

Firma AIN zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania transportu paczek, które nie zawierają szczegółowych danych kontaktowych nadawcy i odbiorcy, są niewłaściwie opisane, sklasyfikowane lub niewłaściwie zapakowane. Firma zastrzega sobie także prawo do niewysyłania paczek oznaczonych w sposób nieodpowiedni dla transportu, nie zawierających wymaganej dokumentacji, oraz takich, których transport uznany zostanie za niebezpieczny lub niezgodny z regulaminem.

 

 

 

 

UWAGA
Specjalnie dla Państwa AIN Kurier stworzył cykl przypominajka pojawiający się od czasu do czasu w aktualnościach na naszej stronie mających na celu przypomnienie zaleceń dotyczących pakowania przesyłek oraz towarów zakazanych i ograniczonych w transporcie kurierskim

linki do przypominajek :

1. DPD POLSKA

2. TNT

3. UPS POLSKA


FaceBook