Cennik międzynarodowyKraj Ceny netto Ceny brutto
Afganistan (AF)
do 1.00 kg
284,00 zł
do 2.00 kg
333,00 zł
do 3.00 kg
381,00 zł
do 4.00 kg
425,00 zł
do 5.00 kg
470,00 zł
do 6.00 kg
499,00 zł
do 7.00 kg
527,00 zł
do 8.00 kg
556,00 zł
do 9.00 kg
585,00 zł
do 10.00 kg
613,00 zł
do 11.00 kg
623,00 zł
do 21.00 kg
823,00 zł
do 30.00 kg
1.029,00 zł
do 31.00 kg
2.123,00 zł
do 45.00 kg
2.572,00 zł
do 70.00 kg
3.583,00 zł
do 71.00 kg
3.616,00 zł
do 100.00 kg
4.571,00 zł
do 300.00 kg
12.222,00 zł
do 1.00 kg
349,32 zł
do 2.00 kg
409,59 zł
do 3.00 kg
468,63 zł
do 4.00 kg
522,75 zł
do 5.00 kg
578,10 zł
do 6.00 kg
613,77 zł
do 7.00 kg
648,21 zł
do 8.00 kg
683,88 zł
do 9.00 kg
719,55 zł
do 10.00 kg
753,99 zł
do 11.00 kg
766,29 zł
do 21.00 kg
1.012,29 zł
do 30.00 kg
1.265,67 zł
do 31.00 kg
2.611,29 zł
do 45.00 kg
3.163,56 zł
do 70.00 kg
4.407,09 zł
do 71.00 kg
4.447,68 zł
do 100.00 kg
5.622,33 zł
do 300.00 kg
15.033,06 zł
Albania (AL)
do 5.00 kg
272,00 zł
do 6.00 kg
291,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
329,00 zł
do 9.00 kg
349,00 zł
do 10.00 kg
368,00 zł
do 11.00 kg
380,00 zł
do 12.00 kg
392,00 zł
do 13.00 kg
404,00 zł
do 14.00 kg
416,00 zł
do 15.00 kg
428,00 zł
do 16.00 kg
441,00 zł
do 17.00 kg
453,00 zł
do 18.00 kg
465,00 zł
do 19.00 kg
477,00 zł
do 20.00 kg
489,00 zł
do 21.00 kg
501,00 zł
do 22.00 kg
513,00 zł
do 23.00 kg
525,00 zł
do 24.00 kg
538,00 zł
do 25.00 kg
550,00 zł
do 26.00 kg
562,00 zł
do 27.00 kg
574,00 zł
do 28.00 kg
586,00 zł
do 29.00 kg
598,00 zł
do 30.00 kg
675,00 zł
do 35.00 kg
959,00 zł
do 40.00 kg
1.020,00 zł
do 45.00 kg
1.082,00 zł
do 50.00 kg
1.143,00 zł
do 55.00 kg
1.204,00 zł
do 60.00 kg
1.266,00 zł
do 65.00 kg
1.327,00 zł
do 70.00 kg
1.428,00 zł
do 80.00 kg
1.597,00 zł
do 100.00 kg
1.825,00 zł
do 150.00 kg
2.300,00 zł
do 5.00 kg
334,56 zł
do 6.00 kg
357,93 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
404,67 zł
do 9.00 kg
429,27 zł
do 10.00 kg
452,64 zł
do 11.00 kg
467,40 zł
do 12.00 kg
482,16 zł
do 13.00 kg
496,92 zł
do 14.00 kg
511,68 zł
do 15.00 kg
526,44 zł
do 16.00 kg
542,43 zł
do 17.00 kg
557,19 zł
do 18.00 kg
571,95 zł
do 19.00 kg
586,71 zł
do 20.00 kg
601,47 zł
do 21.00 kg
616,23 zł
do 22.00 kg
630,99 zł
do 23.00 kg
645,75 zł
do 24.00 kg
661,74 zł
do 25.00 kg
676,50 zł
do 26.00 kg
691,26 zł
do 27.00 kg
706,02 zł
do 28.00 kg
720,78 zł
do 29.00 kg
735,54 zł
do 30.00 kg
830,25 zł
do 35.00 kg
1.179,57 zł
do 40.00 kg
1.254,60 zł
do 45.00 kg
1.330,86 zł
do 50.00 kg
1.405,89 zł
do 55.00 kg
1.480,92 zł
do 60.00 kg
1.557,18 zł
do 65.00 kg
1.632,21 zł
do 70.00 kg
1.756,44 zł
do 80.00 kg
1.964,31 zł
do 100.00 kg
2.244,75 zł
do 150.00 kg
2.829,00 zł
Algieria (DZ)
do 1.00 kg
261,00 zł
do 2.00 kg
304,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
384,00 zł
do 5.00 kg
423,00 zł
do 6.00 kg
449,00 zł
do 7.00 kg
476,00 zł
do 8.00 kg
502,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
555,00 zł
do 11.00 kg
563,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
926,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
2.269,00 zł
do 70.00 kg
3.000,00 zł
do 100.00 kg
3.959,00 zł
do 150.00 kg
5.259,00 zł
do 250.00 kg
8.029,00 zł
do 260.00 kg
8.325,00 zł
do 1.00 kg
321,03 zł
do 2.00 kg
373,92 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
472,32 zł
do 5.00 kg
520,29 zł
do 6.00 kg
552,27 zł
do 7.00 kg
585,48 zł
do 8.00 kg
617,46 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
682,65 zł
do 11.00 kg
692,49 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.138,98 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.790,87 zł
do 70.00 kg
3.690,00 zł
do 100.00 kg
4.869,57 zł
do 150.00 kg
6.468,57 zł
do 250.00 kg
9.875,67 zł
do 260.00 kg
10.239,75 zł
Andora (AD)
do 5.00 kg
199,00 zł
do 6.00 kg
207,00 zł
do 7.00 kg
215,00 zł
do 8.00 kg
224,00 zł
do 9.00 kg
232,00 zł
do 10.00 kg
240,00 zł
do 11.00 kg
242,00 zł
do 12.00 kg
244,00 zł
do 13.00 kg
246,00 zł
do 14.00 kg
248,00 zł
do 15.00 kg
250,00 zł
do 16.00 kg
252,00 zł
do 17.00 kg
254,00 zł
do 18.00 kg
256,00 zł
do 19.00 kg
258,00 zł
do 20.00 kg
260,00 zł
do 21.00 kg
262,00 zł
do 22.00 kg
264,00 zł
do 23.00 kg
267,00 zł
do 24.00 kg
269,00 zł
do 25.00 kg
271,00 zł
do 26.00 kg
273,00 zł
do 27.00 kg
275,00 zł
do 28.00 kg
277,00 zł
do 29.00 kg
279,00 zł
do 30.00 kg
346,00 zł
do 35.00 kg
444,00 zł
do 40.00 kg
470,00 zł
do 45.00 kg
495,00 zł
do 50.00 kg
521,00 zł
do 55.00 kg
546,00 zł
do 60.00 kg
572,00 zł
do 65.00 kg
597,00 zł
do 70.00 kg
636,00 zł
do 80.00 kg
826,00 zł
do 100.00 kg
937,00 zł
do 150.00 kg
1.200,00 zł
do 5.00 kg
244,77 zł
do 6.00 kg
254,61 zł
do 7.00 kg
264,45 zł
do 8.00 kg
275,52 zł
do 9.00 kg
285,36 zł
do 10.00 kg
295,20 zł
do 11.00 kg
297,66 zł
do 12.00 kg
300,12 zł
do 13.00 kg
302,58 zł
do 14.00 kg
305,04 zł
do 15.00 kg
307,50 zł
do 16.00 kg
309,96 zł
do 17.00 kg
312,42 zł
do 18.00 kg
314,88 zł
do 19.00 kg
317,34 zł
do 20.00 kg
319,80 zł
do 21.00 kg
322,26 zł
do 22.00 kg
324,72 zł
do 23.00 kg
328,41 zł
do 24.00 kg
330,87 zł
do 25.00 kg
333,33 zł
do 26.00 kg
335,79 zł
do 27.00 kg
338,25 zł
do 28.00 kg
340,71 zł
do 29.00 kg
343,17 zł
do 30.00 kg
425,58 zł
do 35.00 kg
546,12 zł
do 40.00 kg
578,10 zł
do 45.00 kg
608,85 zł
do 50.00 kg
640,83 zł
do 55.00 kg
671,58 zł
do 60.00 kg
703,56 zł
do 65.00 kg
734,31 zł
do 70.00 kg
782,28 zł
do 80.00 kg
1.015,98 zł
do 100.00 kg
1.152,51 zł
do 150.00 kg
1.476,00 zł
Angola (AO)
do 1.00 kg
284,00 zł
do 2.00 kg
333,00 zł
do 3.00 kg
381,00 zł
do 4.00 kg
425,00 zł
do 5.00 kg
470,00 zł
do 6.00 kg
499,00 zł
do 7.00 kg
527,00 zł
do 8.00 kg
556,00 zł
do 9.00 kg
585,00 zł
do 10.00 kg
613,00 zł
do 11.00 kg
623,00 zł
do 21.00 kg
823,00 zł
do 30.00 kg
1.029,00 zł
do 31.00 kg
2.123,00 zł
do 45.00 kg
2.572,00 zł
do 70.00 kg
3.583,00 zł
do 71.00 kg
3.616,00 zł
do 100.00 kg
4.571,00 zł
do 300.00 kg
12.222,00 zł
do 1.00 kg
349,32 zł
do 2.00 kg
409,59 zł
do 3.00 kg
468,63 zł
do 4.00 kg
522,75 zł
do 5.00 kg
578,10 zł
do 6.00 kg
613,77 zł
do 7.00 kg
648,21 zł
do 8.00 kg
683,88 zł
do 9.00 kg
719,55 zł
do 10.00 kg
753,99 zł
do 11.00 kg
766,29 zł
do 21.00 kg
1.012,29 zł
do 30.00 kg
1.265,67 zł
do 31.00 kg
2.611,29 zł
do 45.00 kg
3.163,56 zł
do 70.00 kg
4.407,09 zł
do 71.00 kg
4.447,68 zł
do 100.00 kg
5.622,33 zł
do 300.00 kg
15.033,06 zł
Anguilla (AI)
do 1.00 kg
256,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
337,00 zł
do 4.00 kg
375,00 zł
do 5.00 kg
413,00 zł
do 6.00 kg
437,00 zł
do 7.00 kg
461,00 zł
do 8.00 kg
485,00 zł
do 9.00 kg
509,00 zł
do 10.00 kg
533,00 zł
do 11.00 kg
542,00 zł
do 21.00 kg
710,00 zł
do 30.00 kg
886,00 zł
do 31.00 kg
1.792,00 zł
do 45.00 kg
2.202,00 zł
do 70.00 kg
3.067,00 zł
do 71.00 kg
3.093,00 zł
do 100.00 kg
3.869,00 zł
do 300.00 kg
10.246,00 zł
do 1.00 kg
314,88 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
414,51 zł
do 4.00 kg
461,25 zł
do 5.00 kg
507,99 zł
do 6.00 kg
537,51 zł
do 7.00 kg
567,03 zł
do 8.00 kg
596,55 zł
do 9.00 kg
626,07 zł
do 10.00 kg
655,59 zł
do 11.00 kg
666,66 zł
do 21.00 kg
873,30 zł
do 30.00 kg
1.089,78 zł
do 31.00 kg
2.204,16 zł
do 45.00 kg
2.708,46 zł
do 70.00 kg
3.772,41 zł
do 71.00 kg
3.804,39 zł
do 100.00 kg
4.758,87 zł
do 300.00 kg
12.602,58 zł
Antigua i Barbuda (AG)
do 1.00 kg
256,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
337,00 zł
do 4.00 kg
375,00 zł
do 5.00 kg
413,00 zł
do 6.00 kg
437,00 zł
do 7.00 kg
461,00 zł
do 8.00 kg
485,00 zł
do 9.00 kg
509,00 zł
do 10.00 kg
533,00 zł
do 11.00 kg
542,00 zł
do 21.00 kg
710,00 zł
do 30.00 kg
886,00 zł
do 31.00 kg
1.792,00 zł
do 45.00 kg
2.202,00 zł
do 70.00 kg
3.067,00 zł
do 71.00 kg
3.093,00 zł
do 100.00 kg
3.869,00 zł
do 300.00 kg
10.246,00 zł
do 1.00 kg
314,88 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
414,51 zł
do 4.00 kg
461,25 zł
do 5.00 kg
507,99 zł
do 6.00 kg
537,51 zł
do 7.00 kg
567,03 zł
do 8.00 kg
596,55 zł
do 9.00 kg
626,07 zł
do 10.00 kg
655,59 zł
do 11.00 kg
666,66 zł
do 21.00 kg
873,30 zł
do 30.00 kg
1.089,78 zł
do 31.00 kg
2.204,16 zł
do 45.00 kg
2.708,46 zł
do 70.00 kg
3.772,41 zł
do 71.00 kg
3.804,39 zł
do 100.00 kg
4.758,87 zł
do 300.00 kg
12.602,58 zł
Arabia Saudyjska (SA)
do 1.00 kg
261,00 zł
do 2.00 kg
304,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
384,00 zł
do 5.00 kg
423,00 zł
do 6.00 kg
449,00 zł
do 7.00 kg
476,00 zł
do 8.00 kg
502,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
555,00 zł
do 11.00 kg
563,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
926,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
2.269,00 zł
do 70.00 kg
3.000,00 zł
do 100.00 kg
3.959,00 zł
do 150.00 kg
5.259,00 zł
do 250.00 kg
8.029,00 zł
do 260.00 kg
8.325,00 zł
do 1.00 kg
321,03 zł
do 2.00 kg
373,92 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
472,32 zł
do 5.00 kg
520,29 zł
do 6.00 kg
552,27 zł
do 7.00 kg
585,48 zł
do 8.00 kg
617,46 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
682,65 zł
do 11.00 kg
692,49 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.138,98 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.790,87 zł
do 70.00 kg
3.690,00 zł
do 100.00 kg
4.869,57 zł
do 150.00 kg
6.468,57 zł
do 250.00 kg
9.875,67 zł
do 260.00 kg
10.239,75 zł
Argentyna (AR)
do 1.00 kg
256,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
337,00 zł
do 4.00 kg
375,00 zł
do 5.00 kg
413,00 zł
do 6.00 kg
437,00 zł
do 7.00 kg
461,00 zł
do 8.00 kg
485,00 zł
do 9.00 kg
509,00 zł
do 10.00 kg
533,00 zł
do 11.00 kg
542,00 zł
do 21.00 kg
710,00 zł
do 30.00 kg
886,00 zł
do 31.00 kg
1.792,00 zł
do 45.00 kg
2.202,00 zł
do 70.00 kg
3.067,00 zł
do 71.00 kg
3.093,00 zł
do 100.00 kg
3.869,00 zł
do 300.00 kg
10.246,00 zł
do 1.00 kg
314,88 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
414,51 zł
do 4.00 kg
461,25 zł
do 5.00 kg
507,99 zł
do 6.00 kg
537,51 zł
do 7.00 kg
567,03 zł
do 8.00 kg
596,55 zł
do 9.00 kg
626,07 zł
do 10.00 kg
655,59 zł
do 11.00 kg
666,66 zł
do 21.00 kg
873,30 zł
do 30.00 kg
1.089,78 zł
do 31.00 kg
2.204,16 zł
do 45.00 kg
2.708,46 zł
do 70.00 kg
3.772,41 zł
do 71.00 kg
3.804,39 zł
do 100.00 kg
4.758,87 zł
do 300.00 kg
12.602,58 zł
Armenia (AM)
do 1.00 kg
284,00 zł
do 2.00 kg
333,00 zł
do 3.00 kg
381,00 zł
do 4.00 kg
425,00 zł
do 5.00 kg
470,00 zł
do 6.00 kg
499,00 zł
do 7.00 kg
527,00 zł
do 8.00 kg
556,00 zł
do 9.00 kg
585,00 zł
do 10.00 kg
613,00 zł
do 11.00 kg
623,00 zł
do 21.00 kg
823,00 zł
do 30.00 kg
1.029,00 zł
do 31.00 kg
2.123,00 zł
do 45.00 kg
2.572,00 zł
do 70.00 kg
3.583,00 zł
do 71.00 kg
3.616,00 zł
do 100.00 kg
4.571,00 zł
do 300.00 kg
12.222,00 zł
do 1.00 kg
349,32 zł
do 2.00 kg
409,59 zł
do 3.00 kg
468,63 zł
do 4.00 kg
522,75 zł
do 5.00 kg
578,10 zł
do 6.00 kg
613,77 zł
do 7.00 kg
648,21 zł
do 8.00 kg
683,88 zł
do 9.00 kg
719,55 zł
do 10.00 kg
753,99 zł
do 11.00 kg
766,29 zł
do 21.00 kg
1.012,29 zł
do 30.00 kg
1.265,67 zł
do 31.00 kg
2.611,29 zł
do 45.00 kg
3.163,56 zł
do 70.00 kg
4.407,09 zł
do 71.00 kg
4.447,68 zł
do 100.00 kg
5.622,33 zł
do 300.00 kg
15.033,06 zł
Aruba (AW)
do 1.00 kg
256,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
337,00 zł
do 4.00 kg
375,00 zł
do 5.00 kg
413,00 zł
do 6.00 kg
437,00 zł
do 7.00 kg
461,00 zł
do 8.00 kg
485,00 zł
do 9.00 kg
509,00 zł
do 10.00 kg
533,00 zł
do 11.00 kg
542,00 zł
do 21.00 kg
710,00 zł
do 30.00 kg
886,00 zł
do 31.00 kg
1.792,00 zł
do 45.00 kg
2.202,00 zł
do 70.00 kg
3.067,00 zł
do 71.00 kg
3.093,00 zł
do 100.00 kg
3.869,00 zł
do 300.00 kg
10.246,00 zł
do 1.00 kg
314,88 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
414,51 zł
do 4.00 kg
461,25 zł
do 5.00 kg
507,99 zł
do 6.00 kg
537,51 zł
do 7.00 kg
567,03 zł
do 8.00 kg
596,55 zł
do 9.00 kg
626,07 zł
do 10.00 kg
655,59 zł
do 11.00 kg
666,66 zł
do 21.00 kg
873,30 zł
do 30.00 kg
1.089,78 zł
do 31.00 kg
2.204,16 zł
do 45.00 kg
2.708,46 zł
do 70.00 kg
3.772,41 zł
do 71.00 kg
3.804,39 zł
do 100.00 kg
4.758,87 zł
do 300.00 kg
12.602,58 zł
Australia (AU)
do 1.00 kg
254,00 zł
do 2.00 kg
295,00 zł
do 3.00 kg
334,00 zł
do 4.00 kg
370,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
432,00 zł
do 7.00 kg
457,00 zł
do 8.00 kg
482,00 zł
do 9.00 kg
507,00 zł
do 10.00 kg
532,00 zł
do 11.00 kg
540,00 zł
do 21.00 kg
708,00 zł
do 30.00 kg
889,00 zł
do 31.00 kg
1.730,00 zł
do 45.00 kg
2.099,00 zł
do 70.00 kg
2.722,00 zł
do 71.00 kg
2.870,00 zł
do 100.00 kg
3.887,00 zł
do 300.00 kg
9.938,00 zł
do 1.00 kg
312,42 zł
do 2.00 kg
362,85 zł
do 3.00 kg
410,82 zł
do 4.00 kg
455,10 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
531,36 zł
do 7.00 kg
562,11 zł
do 8.00 kg
592,86 zł
do 9.00 kg
623,61 zł
do 10.00 kg
654,36 zł
do 11.00 kg
664,20 zł
do 21.00 kg
870,84 zł
do 30.00 kg
1.093,47 zł
do 31.00 kg
2.127,90 zł
do 45.00 kg
2.581,77 zł
do 70.00 kg
3.348,06 zł
do 71.00 kg
3.530,10 zł
do 100.00 kg
4.781,01 zł
do 300.00 kg
12.223,74 zł
Austria (AT)
do 5.00 kg
191,00 zł
do 6.00 kg
200,00 zł
do 7.00 kg
208,00 zł
do 8.00 kg
217,00 zł
do 9.00 kg
225,00 zł
do 10.00 kg
234,00 zł
do 11.00 kg
236,00 zł
do 12.00 kg
237,00 zł
do 13.00 kg
239,00 zł
do 14.00 kg
241,00 zł
do 15.00 kg
242,00 zł
do 16.00 kg
244,00 zł
do 17.00 kg
246,00 zł
do 18.00 kg
247,00 zł
do 19.00 kg
249,00 zł
do 20.00 kg
251,00 zł
do 21.00 kg
252,00 zł
do 22.00 kg
254,00 zł
do 23.00 kg
255,00 zł
do 24.00 kg
257,00 zł
do 25.00 kg
259,00 zł
do 26.00 kg
260,00 zł
do 27.00 kg
262,00 zł
do 28.00 kg
264,00 zł
do 29.00 kg
265,00 zł
do 30.00 kg
332,00 zł
do 35.00 kg
416,00 zł
do 40.00 kg
434,00 zł
do 45.00 kg
452,00 zł
do 50.00 kg
469,00 zł
do 55.00 kg
487,00 zł
do 60.00 kg
505,00 zł
do 65.00 kg
526,00 zł
do 70.00 kg
551,00 zł
do 80.00 kg
708,00 zł
do 100.00 kg
809,00 zł
do 150.00 kg
1.100,00 zł
do 5.00 kg
234,93 zł
do 6.00 kg
246,00 zł
do 7.00 kg
255,84 zł
do 8.00 kg
266,91 zł
do 9.00 kg
276,75 zł
do 10.00 kg
287,82 zł
do 11.00 kg
290,28 zł
do 12.00 kg
291,51 zł
do 13.00 kg
293,97 zł
do 14.00 kg
296,43 zł
do 15.00 kg
297,66 zł
do 16.00 kg
300,12 zł
do 17.00 kg
302,58 zł
do 18.00 kg
303,81 zł
do 19.00 kg
306,27 zł
do 20.00 kg
308,73 zł
do 21.00 kg
309,96 zł
do 22.00 kg
312,42 zł
do 23.00 kg
313,65 zł
do 24.00 kg
316,11 zł
do 25.00 kg
318,57 zł
do 26.00 kg
319,80 zł
do 27.00 kg
322,26 zł
do 28.00 kg
324,72 zł
do 29.00 kg
325,95 zł
do 30.00 kg
408,36 zł
do 35.00 kg
511,68 zł
do 40.00 kg
533,82 zł
do 45.00 kg
555,96 zł
do 50.00 kg
576,87 zł
do 55.00 kg
599,01 zł
do 60.00 kg
621,15 zł
do 65.00 kg
646,98 zł
do 70.00 kg
677,73 zł
do 80.00 kg
870,84 zł
do 100.00 kg
995,07 zł
do 150.00 kg
1.353,00 zł
Azerbejdżan (AZ)
do 1.00 kg
284,00 zł
do 2.00 kg
333,00 zł
do 3.00 kg
381,00 zł
do 4.00 kg
425,00 zł
do 5.00 kg
470,00 zł
do 6.00 kg
499,00 zł
do 7.00 kg
527,00 zł
do 8.00 kg
556,00 zł
do 9.00 kg
585,00 zł
do 10.00 kg
613,00 zł
do 11.00 kg
623,00 zł
do 21.00 kg
823,00 zł
do 30.00 kg
1.029,00 zł
do 31.00 kg
2.123,00 zł
do 45.00 kg
2.572,00 zł
do 70.00 kg
3.583,00 zł
do 71.00 kg
3.616,00 zł
do 100.00 kg
4.571,00 zł
do 300.00 kg
12.222,00 zł
do 1.00 kg
349,32 zł
do 2.00 kg
409,59 zł
do 3.00 kg
468,63 zł
do 4.00 kg
522,75 zł
do 5.00 kg
578,10 zł
do 6.00 kg
613,77 zł
do 7.00 kg
648,21 zł
do 8.00 kg
683,88 zł
do 9.00 kg
719,55 zł
do 10.00 kg
753,99 zł
do 11.00 kg
766,29 zł
do 21.00 kg
1.012,29 zł
do 30.00 kg
1.265,67 zł
do 31.00 kg
2.611,29 zł
do 45.00 kg
3.163,56 zł
do 70.00 kg
4.407,09 zł
do 71.00 kg
4.447,68 zł
do 100.00 kg
5.622,33 zł
do 300.00 kg
15.033,06 zł
Bahamy (BS)
do 1.00 kg
256,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
337,00 zł
do 4.00 kg
375,00 zł
do 5.00 kg
413,00 zł
do 6.00 kg
437,00 zł
do 7.00 kg
461,00 zł
do 8.00 kg
485,00 zł
do 9.00 kg
509,00 zł
do 10.00 kg
533,00 zł
do 11.00 kg
542,00 zł
do 21.00 kg
710,00 zł
do 30.00 kg
886,00 zł
do 31.00 kg
1.792,00 zł
do 45.00 kg
2.202,00 zł
do 70.00 kg
3.067,00 zł
do 71.00 kg
3.093,00 zł
do 100.00 kg
3.869,00 zł
do 300.00 kg
10.246,00 zł
do 1.00 kg
314,88 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
414,51 zł
do 4.00 kg
461,25 zł
do 5.00 kg
507,99 zł
do 6.00 kg
537,51 zł
do 7.00 kg
567,03 zł
do 8.00 kg
596,55 zł
do 9.00 kg
626,07 zł
do 10.00 kg
655,59 zł
do 11.00 kg
666,66 zł
do 21.00 kg
873,30 zł
do 30.00 kg
1.089,78 zł
do 31.00 kg
2.204,16 zł
do 45.00 kg
2.708,46 zł
do 70.00 kg
3.772,41 zł
do 71.00 kg
3.804,39 zł
do 100.00 kg
4.758,87 zł
do 300.00 kg
12.602,58 zł
Bahrajn (BH)
do 1.00 kg
261,00 zł
do 2.00 kg
304,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
384,00 zł
do 5.00 kg
423,00 zł
do 6.00 kg
449,00 zł
do 7.00 kg
476,00 zł
do 8.00 kg
502,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
555,00 zł
do 11.00 kg
563,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
926,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
2.269,00 zł
do 70.00 kg
3.000,00 zł
do 100.00 kg
3.959,00 zł
do 150.00 kg
5.259,00 zł
do 250.00 kg
8.029,00 zł
do 260.00 kg
8.325,00 zł
do 1.00 kg
321,03 zł
do 2.00 kg
373,92 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
472,32 zł
do 5.00 kg
520,29 zł
do 6.00 kg
552,27 zł
do 7.00 kg
585,48 zł
do 8.00 kg
617,46 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
682,65 zł
do 11.00 kg
692,49 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.138,98 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.790,87 zł
do 70.00 kg
3.690,00 zł
do 100.00 kg
4.869,57 zł
do 150.00 kg
6.468,57 zł
do 250.00 kg
9.875,67 zł
do 260.00 kg
10.239,75 zł
Bangladesz (BD)
do 1.00 kg
261,00 zł
do 2.00 kg
304,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
384,00 zł
do 5.00 kg
423,00 zł
do 6.00 kg
449,00 zł
do 7.00 kg
476,00 zł
do 8.00 kg
502,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
555,00 zł
do 11.00 kg
563,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
926,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
2.269,00 zł
do 70.00 kg
3.000,00 zł
do 100.00 kg
3.959,00 zł
do 150.00 kg
5.259,00 zł
do 250.00 kg
8.029,00 zł
do 260.00 kg
8.325,00 zł
do 1.00 kg
321,03 zł
do 2.00 kg
373,92 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
472,32 zł
do 5.00 kg
520,29 zł
do 6.00 kg
552,27 zł
do 7.00 kg
585,48 zł
do 8.00 kg
617,46 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
682,65 zł
do 11.00 kg
692,49 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.138,98 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.790,87 zł
do 70.00 kg
3.690,00 zł
do 100.00 kg
4.869,57 zł
do 150.00 kg
6.468,57 zł
do 250.00 kg
9.875,67 zł
do 260.00 kg
10.239,75 zł
Belgia (BE)
do 5.00 kg
191,00 zł
do 6.00 kg
200,00 zł
do 7.00 kg
208,00 zł
do 8.00 kg
217,00 zł
do 9.00 kg
225,00 zł
do 10.00 kg
234,00 zł
do 11.00 kg
236,00 zł
do 12.00 kg
237,00 zł
do 13.00 kg
239,00 zł
do 14.00 kg
241,00 zł
do 15.00 kg
242,00 zł
do 16.00 kg
244,00 zł
do 17.00 kg
246,00 zł
do 18.00 kg
247,00 zł
do 19.00 kg
249,00 zł
do 20.00 kg
251,00 zł
do 21.00 kg
252,00 zł
do 22.00 kg
254,00 zł
do 23.00 kg
255,00 zł
do 24.00 kg
257,00 zł
do 25.00 kg
259,00 zł
do 26.00 kg
260,00 zł
do 27.00 kg
262,00 zł
do 28.00 kg
264,00 zł
do 29.00 kg
265,00 zł
do 30.00 kg
332,00 zł
do 35.00 kg
416,00 zł
do 40.00 kg
434,00 zł
do 45.00 kg
452,00 zł
do 50.00 kg
469,00 zł
do 55.00 kg
487,00 zł
do 60.00 kg
505,00 zł
do 65.00 kg
526,00 zł
do 70.00 kg
551,00 zł
do 80.00 kg
708,00 zł
do 100.00 kg
809,00 zł
do 150.00 kg
1.100,00 zł
do 5.00 kg
234,93 zł
do 6.00 kg
246,00 zł
do 7.00 kg
255,84 zł
do 8.00 kg
266,91 zł
do 9.00 kg
276,75 zł
do 10.00 kg
287,82 zł
do 11.00 kg
290,28 zł
do 12.00 kg
291,51 zł
do 13.00 kg
293,97 zł
do 14.00 kg
296,43 zł
do 15.00 kg
297,66 zł
do 16.00 kg
300,12 zł
do 17.00 kg
302,58 zł
do 18.00 kg
303,81 zł
do 19.00 kg
306,27 zł
do 20.00 kg
308,73 zł
do 21.00 kg
309,96 zł
do 22.00 kg
312,42 zł
do 23.00 kg
313,65 zł
do 24.00 kg
316,11 zł
do 25.00 kg
318,57 zł
do 26.00 kg
319,80 zł
do 27.00 kg
322,26 zł
do 28.00 kg
324,72 zł
do 29.00 kg
325,95 zł
do 30.00 kg
408,36 zł
do 35.00 kg
511,68 zł
do 40.00 kg
533,82 zł
do 45.00 kg
555,96 zł
do 50.00 kg
576,87 zł
do 55.00 kg
599,01 zł
do 60.00 kg
621,15 zł
do 65.00 kg
646,98 zł
do 70.00 kg
677,73 zł
do 80.00 kg
870,84 zł
do 100.00 kg
995,07 zł
do 150.00 kg
1.353,00 zł
Belize (BZ)
do 1.00 kg
256,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
337,00 zł
do 4.00 kg
375,00 zł
do 5.00 kg
413,00 zł
do 6.00 kg
437,00 zł
do 7.00 kg
461,00 zł
do 8.00 kg
485,00 zł
do 9.00 kg
509,00 zł
do 10.00 kg
533,00 zł
do 11.00 kg
542,00 zł
do 21.00 kg
710,00 zł
do 30.00 kg
886,00 zł
do 31.00 kg
1.792,00 zł
do 45.00 kg
2.202,00 zł
do 70.00 kg
3.067,00 zł
do 71.00 kg
3.093,00 zł
do 100.00 kg
3.869,00 zł
do 300.00 kg
10.246,00 zł
do 1.00 kg
314,88 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
414,51 zł
do 4.00 kg
461,25 zł
do 5.00 kg
507,99 zł
do 6.00 kg
537,51 zł
do 7.00 kg
567,03 zł
do 8.00 kg
596,55 zł
do 9.00 kg
626,07 zł
do 10.00 kg
655,59 zł
do 11.00 kg
666,66 zł
do 21.00 kg
873,30 zł
do 30.00 kg
1.089,78 zł
do 31.00 kg
2.204,16 zł
do 45.00 kg
2.708,46 zł
do 70.00 kg
3.772,41 zł
do 71.00 kg
3.804,39 zł
do 100.00 kg
4.758,87 zł
do 300.00 kg
12.602,58 zł
Benin (BJ)
do 1.00 kg
284,00 zł
do 2.00 kg
333,00 zł
do 3.00 kg
381,00 zł
do 4.00 kg
425,00 zł
do 5.00 kg
470,00 zł
do 6.00 kg
499,00 zł
do 7.00 kg
527,00 zł
do 8.00 kg
556,00 zł
do 9.00 kg
585,00 zł
do 10.00 kg
613,00 zł
do 11.00 kg
623,00 zł
do 21.00 kg
823,00 zł
do 30.00 kg
1.029,00 zł
do 31.00 kg
2.123,00 zł
do 45.00 kg
2.572,00 zł
do 70.00 kg
3.583,00 zł
do 71.00 kg
3.616,00 zł
do 100.00 kg
4.571,00 zł
do 300.00 kg
12.222,00 zł
do 1.00 kg
349,32 zł
do 2.00 kg
409,59 zł
do 3.00 kg
468,63 zł
do 4.00 kg
522,75 zł
do 5.00 kg
578,10 zł
do 6.00 kg
613,77 zł
do 7.00 kg
648,21 zł
do 8.00 kg
683,88 zł
do 9.00 kg
719,55 zł
do 10.00 kg
753,99 zł
do 11.00 kg
766,29 zł
do 21.00 kg
1.012,29 zł
do 30.00 kg
1.265,67 zł
do 31.00 kg
2.611,29 zł
do 45.00 kg
3.163,56 zł
do 70.00 kg
4.407,09 zł
do 71.00 kg
4.447,68 zł
do 100.00 kg
5.622,33 zł
do 300.00 kg
15.033,06 zł
Bermudy (BM)
do 1.00 kg
256,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
337,00 zł
do 4.00 kg
375,00 zł
do 5.00 kg
413,00 zł
do 6.00 kg
437,00 zł
do 7.00 kg
461,00 zł
do 8.00 kg
485,00 zł
do 9.00 kg
509,00 zł
do 10.00 kg
533,00 zł
do 11.00 kg
542,00 zł
do 21.00 kg
710,00 zł
do 30.00 kg
886,00 zł
do 31.00 kg
1.792,00 zł
do 45.00 kg
2.202,00 zł
do 70.00 kg
3.067,00 zł
do 71.00 kg
3.093,00 zł
do 100.00 kg
3.869,00 zł
do 300.00 kg
10.246,00 zł
do 1.00 kg
314,88 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
414,51 zł
do 4.00 kg
461,25 zł
do 5.00 kg
507,99 zł
do 6.00 kg
537,51 zł
do 7.00 kg
567,03 zł
do 8.00 kg
596,55 zł
do 9.00 kg
626,07 zł
do 10.00 kg
655,59 zł
do 11.00 kg
666,66 zł
do 21.00 kg
873,30 zł
do 30.00 kg
1.089,78 zł
do 31.00 kg
2.204,16 zł
do 45.00 kg
2.708,46 zł
do 70.00 kg
3.772,41 zł
do 71.00 kg
3.804,39 zł
do 100.00 kg
4.758,87 zł
do 300.00 kg
12.602,58 zł
Bhutan (BT)
do 1.00 kg
261,00 zł
do 2.00 kg
304,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
384,00 zł
do 5.00 kg
423,00 zł
do 6.00 kg
449,00 zł
do 7.00 kg
476,00 zł
do 8.00 kg
502,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
555,00 zł
do 11.00 kg
563,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
926,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
2.269,00 zł
do 70.00 kg
3.000,00 zł
do 100.00 kg
3.959,00 zł
do 150.00 kg
5.259,00 zł
do 250.00 kg
8.029,00 zł
do 260.00 kg
8.325,00 zł
do 1.00 kg
321,03 zł
do 2.00 kg
373,92 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
472,32 zł
do 5.00 kg
520,29 zł
do 6.00 kg
552,27 zł
do 7.00 kg
585,48 zł
do 8.00 kg
617,46 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
682,65 zł
do 11.00 kg
692,49 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.138,98 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.790,87 zł
do 70.00 kg
3.690,00 zł
do 100.00 kg
4.869,57 zł
do 150.00 kg
6.468,57 zł
do 250.00 kg
9.875,67 zł
do 260.00 kg
10.239,75 zł
Białoruś (BY)
do 5.00 kg
272,00 zł
do 6.00 kg
291,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
329,00 zł
do 9.00 kg
349,00 zł
do 10.00 kg
368,00 zł
do 11.00 kg
380,00 zł
do 12.00 kg
392,00 zł
do 13.00 kg
404,00 zł
do 14.00 kg
416,00 zł
do 15.00 kg
428,00 zł
do 16.00 kg
441,00 zł
do 17.00 kg
453,00 zł
do 18.00 kg
465,00 zł
do 19.00 kg
477,00 zł
do 20.00 kg
489,00 zł
do 21.00 kg
501,00 zł
do 22.00 kg
513,00 zł
do 23.00 kg
525,00 zł
do 24.00 kg
538,00 zł
do 25.00 kg
550,00 zł
do 26.00 kg
562,00 zł
do 27.00 kg
574,00 zł
do 28.00 kg
586,00 zł
do 29.00 kg
598,00 zł
do 30.00 kg
675,00 zł
do 35.00 kg
959,00 zł
do 40.00 kg
1.020,00 zł
do 45.00 kg
1.082,00 zł
do 50.00 kg
1.143,00 zł
do 55.00 kg
1.204,00 zł
do 60.00 kg
1.266,00 zł
do 65.00 kg
1.327,00 zł
do 70.00 kg
1.428,00 zł
do 80.00 kg
1.597,00 zł
do 100.00 kg
1.825,00 zł
do 150.00 kg
2.300,00 zł
do 5.00 kg
334,56 zł
do 6.00 kg
357,93 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
404,67 zł
do 9.00 kg
429,27 zł
do 10.00 kg
452,64 zł
do 11.00 kg
467,40 zł
do 12.00 kg
482,16 zł
do 13.00 kg
496,92 zł
do 14.00 kg
511,68 zł
do 15.00 kg
526,44 zł
do 16.00 kg
542,43 zł
do 17.00 kg
557,19 zł
do 18.00 kg
571,95 zł
do 19.00 kg
586,71 zł
do 20.00 kg
601,47 zł
do 21.00 kg
616,23 zł
do 22.00 kg
630,99 zł
do 23.00 kg
645,75 zł
do 24.00 kg
661,74 zł
do 25.00 kg
676,50 zł
do 26.00 kg
691,26 zł
do 27.00 kg
706,02 zł
do 28.00 kg
720,78 zł
do 29.00 kg
735,54 zł
do 30.00 kg
830,25 zł
do 35.00 kg
1.179,57 zł
do 40.00 kg
1.254,60 zł
do 45.00 kg
1.330,86 zł
do 50.00 kg
1.405,89 zł
do 55.00 kg
1.480,92 zł
do 60.00 kg
1.557,18 zł
do 65.00 kg
1.632,21 zł
do 70.00 kg
1.756,44 zł
do 80.00 kg
1.964,31 zł
do 100.00 kg
2.244,75 zł
do 150.00 kg
2.829,00 zł
Boliwia (BO)
do 1.00 kg
256,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
337,00 zł
do 4.00 kg
375,00 zł
do 5.00 kg
413,00 zł
do 6.00 kg
437,00 zł
do 7.00 kg
461,00 zł
do 8.00 kg
485,00 zł
do 9.00 kg
509,00 zł
do 10.00 kg
533,00 zł
do 11.00 kg
542,00 zł
do 21.00 kg
710,00 zł
do 30.00 kg
886,00 zł
do 31.00 kg
1.792,00 zł
do 45.00 kg
2.202,00 zł
do 70.00 kg
3.067,00 zł
do 71.00 kg
3.093,00 zł
do 100.00 kg
3.869,00 zł
do 300.00 kg
10.246,00 zł
do 1.00 kg
314,88 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
414,51 zł
do 4.00 kg
461,25 zł
do 5.00 kg
507,99 zł
do 6.00 kg
537,51 zł
do 7.00 kg
567,03 zł
do 8.00 kg
596,55 zł
do 9.00 kg
626,07 zł
do 10.00 kg
655,59 zł
do 11.00 kg
666,66 zł
do 21.00 kg
873,30 zł
do 30.00 kg
1.089,78 zł
do 31.00 kg
2.204,16 zł
do 45.00 kg
2.708,46 zł
do 70.00 kg
3.772,41 zł
do 71.00 kg
3.804,39 zł
do 100.00 kg
4.758,87 zł
do 300.00 kg
12.602,58 zł
Bośnia i Hercegowina (BA)
do 5.00 kg
272,00 zł
do 6.00 kg
291,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
329,00 zł
do 9.00 kg
349,00 zł
do 10.00 kg
368,00 zł
do 11.00 kg
380,00 zł
do 12.00 kg
392,00 zł
do 13.00 kg
404,00 zł
do 14.00 kg
416,00 zł
do 15.00 kg
428,00 zł
do 16.00 kg
441,00 zł
do 17.00 kg
453,00 zł
do 18.00 kg
465,00 zł
do 19.00 kg
477,00 zł
do 20.00 kg
489,00 zł
do 21.00 kg
501,00 zł
do 22.00 kg
513,00 zł
do 23.00 kg
525,00 zł
do 24.00 kg
538,00 zł
do 25.00 kg
550,00 zł
do 26.00 kg
562,00 zł
do 27.00 kg
574,00 zł
do 28.00 kg
586,00 zł
do 29.00 kg
598,00 zł
do 30.00 kg
675,00 zł
do 35.00 kg
959,00 zł
do 40.00 kg
1.020,00 zł
do 45.00 kg
1.082,00 zł
do 50.00 kg
1.143,00 zł
do 55.00 kg
1.204,00 zł
do 60.00 kg
1.266,00 zł
do 65.00 kg
1.327,00 zł
do 70.00 kg
1.428,00 zł
do 80.00 kg
1.597,00 zł
do 100.00 kg
1.825,00 zł
do 150.00 kg
2.300,00 zł
do 5.00 kg
334,56 zł
do 6.00 kg
357,93 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
404,67 zł
do 9.00 kg
429,27 zł
do 10.00 kg
452,64 zł
do 11.00 kg
467,40 zł
do 12.00 kg
482,16 zł
do 13.00 kg
496,92 zł
do 14.00 kg
511,68 zł
do 15.00 kg
526,44 zł
do 16.00 kg
542,43 zł
do 17.00 kg
557,19 zł
do 18.00 kg
571,95 zł
do 19.00 kg
586,71 zł
do 20.00 kg
601,47 zł
do 21.00 kg
616,23 zł
do 22.00 kg
630,99 zł
do 23.00 kg
645,75 zł
do 24.00 kg
661,74 zł
do 25.00 kg
676,50 zł
do 26.00 kg
691,26 zł
do 27.00 kg
706,02 zł
do 28.00 kg
720,78 zł
do 29.00 kg
735,54 zł
do 30.00 kg
830,25 zł
do 35.00 kg
1.179,57 zł
do 40.00 kg
1.254,60 zł
do 45.00 kg
1.330,86 zł
do 50.00 kg
1.405,89 zł
do 55.00 kg
1.480,92 zł
do 60.00 kg
1.557,18 zł
do 65.00 kg
1.632,21 zł
do 70.00 kg
1.756,44 zł
do 80.00 kg
1.964,31 zł
do 100.00 kg
2.244,75 zł
do 150.00 kg
2.829,00 zł
Botswana (BW)
do 1.00 kg
284,00 zł
do 2.00 kg
333,00 zł
do 3.00 kg
381,00 zł
do 4.00 kg
425,00 zł
do 5.00 kg
470,00 zł
do 6.00 kg
499,00 zł
do 7.00 kg
527,00 zł
do 8.00 kg
556,00 zł
do 9.00 kg
585,00 zł
do 10.00 kg
613,00 zł
do 11.00 kg
623,00 zł
do 21.00 kg
823,00 zł
do 30.00 kg
1.029,00 zł
do 31.00 kg
2.123,00 zł
do 45.00 kg
2.572,00 zł
do 70.00 kg
3.583,00 zł
do 71.00 kg
3.616,00 zł
do 100.00 kg
4.571,00 zł
do 300.00 kg
12.222,00 zł
do 1.00 kg
349,32 zł
do 2.00 kg
409,59 zł
do 3.00 kg
468,63 zł
do 4.00 kg
522,75 zł
do 5.00 kg
578,10 zł
do 6.00 kg
613,77 zł
do 7.00 kg
648,21 zł
do 8.00 kg
683,88 zł
do 9.00 kg
719,55 zł
do 10.00 kg
753,99 zł
do 11.00 kg
766,29 zł
do 21.00 kg
1.012,29 zł
do 30.00 kg
1.265,67 zł
do 31.00 kg
2.611,29 zł
do 45.00 kg
3.163,56 zł
do 70.00 kg
4.407,09 zł
do 71.00 kg
4.447,68 zł
do 100.00 kg
5.622,33 zł
do 300.00 kg
15.033,06 zł
Brazylia (BR)
do 1.00 kg
256,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
337,00 zł
do 4.00 kg
375,00 zł
do 5.00 kg
413,00 zł
do 6.00 kg
437,00 zł
do 7.00 kg
461,00 zł
do 8.00 kg
485,00 zł
do 9.00 kg
509,00 zł
do 10.00 kg
533,00 zł
do 11.00 kg
542,00 zł
do 21.00 kg
710,00 zł
do 30.00 kg
886,00 zł
do 31.00 kg
1.792,00 zł
do 45.00 kg
2.202,00 zł
do 70.00 kg
3.067,00 zł
do 71.00 kg
3.093,00 zł
do 100.00 kg
3.869,00 zł
do 300.00 kg
10.246,00 zł
do 1.00 kg
314,88 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
414,51 zł
do 4.00 kg
461,25 zł
do 5.00 kg
507,99 zł
do 6.00 kg
537,51 zł
do 7.00 kg
567,03 zł
do 8.00 kg
596,55 zł
do 9.00 kg
626,07 zł
do 10.00 kg
655,59 zł
do 11.00 kg
666,66 zł
do 21.00 kg
873,30 zł
do 30.00 kg
1.089,78 zł
do 31.00 kg
2.204,16 zł
do 45.00 kg
2.708,46 zł
do 70.00 kg
3.772,41 zł
do 71.00 kg
3.804,39 zł
do 100.00 kg
4.758,87 zł
do 300.00 kg
12.602,58 zł
Brunei (BN)
do 1.00 kg
261,00 zł
do 2.00 kg
304,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
384,00 zł
do 5.00 kg
423,00 zł
do 6.00 kg
449,00 zł
do 7.00 kg
476,00 zł
do 8.00 kg
502,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
555,00 zł
do 11.00 kg
563,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
926,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
2.269,00 zł
do 70.00 kg
3.000,00 zł
do 100.00 kg
3.959,00 zł
do 150.00 kg
5.259,00 zł
do 250.00 kg
8.029,00 zł
do 260.00 kg
8.325,00 zł
do 1.00 kg
321,03 zł
do 2.00 kg
373,92 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
472,32 zł
do 5.00 kg
520,29 zł
do 6.00 kg
552,27 zł
do 7.00 kg
585,48 zł
do 8.00 kg
617,46 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
682,65 zł
do 11.00 kg
692,49 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.138,98 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.790,87 zł
do 70.00 kg
3.690,00 zł
do 100.00 kg
4.869,57 zł
do 150.00 kg
6.468,57 zł
do 250.00 kg
9.875,67 zł
do 260.00 kg
10.239,75 zł
Bułgaria (BG)
do 5.00 kg
199,00 zł
do 6.00 kg
207,00 zł
do 7.00 kg
215,00 zł
do 8.00 kg
224,00 zł
do 9.00 kg
232,00 zł
do 10.00 kg
240,00 zł
do 11.00 kg
242,00 zł
do 12.00 kg
244,00 zł
do 13.00 kg
246,00 zł
do 14.00 kg
248,00 zł
do 15.00 kg
250,00 zł
do 16.00 kg
252,00 zł
do 17.00 kg
254,00 zł
do 18.00 kg
256,00 zł
do 19.00 kg
258,00 zł
do 20.00 kg
260,00 zł
do 21.00 kg
262,00 zł
do 22.00 kg
264,00 zł
do 23.00 kg
267,00 zł
do 24.00 kg
269,00 zł
do 25.00 kg
271,00 zł
do 26.00 kg
273,00 zł
do 27.00 kg
275,00 zł
do 28.00 kg
277,00 zł
do 29.00 kg
279,00 zł
do 30.00 kg
346,00 zł
do 35.00 kg
444,00 zł
do 40.00 kg
470,00 zł
do 45.00 kg
495,00 zł
do 50.00 kg
521,00 zł
do 55.00 kg
546,00 zł
do 60.00 kg
572,00 zł
do 65.00 kg
597,00 zł
do 70.00 kg
636,00 zł
do 80.00 kg
826,00 zł
do 100.00 kg
937,00 zł
do 150.00 kg
1.200,00 zł
do 5.00 kg
244,77 zł
do 6.00 kg
254,61 zł
do 7.00 kg
264,45 zł
do 8.00 kg
275,52 zł
do 9.00 kg
285,36 zł
do 10.00 kg
295,20 zł
do 11.00 kg
297,66 zł
do 12.00 kg
300,12 zł
do 13.00 kg
302,58 zł
do 14.00 kg
305,04 zł
do 15.00 kg
307,50 zł
do 16.00 kg
309,96 zł
do 17.00 kg
312,42 zł
do 18.00 kg
314,88 zł
do 19.00 kg
317,34 zł
do 20.00 kg
319,80 zł
do 21.00 kg
322,26 zł
do 22.00 kg
324,72 zł
do 23.00 kg
328,41 zł
do 24.00 kg
330,87 zł
do 25.00 kg
333,33 zł
do 26.00 kg
335,79 zł
do 27.00 kg
338,25 zł
do 28.00 kg
340,71 zł
do 29.00 kg
343,17 zł
do 30.00 kg
425,58 zł
do 35.00 kg
546,12 zł
do 40.00 kg
578,10 zł
do 45.00 kg
608,85 zł
do 50.00 kg
640,83 zł
do 55.00 kg
671,58 zł
do 60.00 kg
703,56 zł
do 65.00 kg
734,31 zł
do 70.00 kg
782,28 zł
do 80.00 kg
1.015,98 zł
do 100.00 kg
1.152,51 zł
do 150.00 kg
1.476,00 zł
Burkina Faso (BF)
do 1.00 kg
261,00 zł
do 2.00 kg
304,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
384,00 zł
do 5.00 kg
423,00 zł
do 6.00 kg
449,00 zł
do 7.00 kg
476,00 zł
do 8.00 kg
502,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
555,00 zł
do 11.00 kg
563,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
926,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
2.269,00 zł
do 70.00 kg
3.000,00 zł
do 100.00 kg
3.959,00 zł
do 150.00 kg
5.259,00 zł
do 250.00 kg
8.029,00 zł
do 260.00 kg
8.325,00 zł
do 1.00 kg
321,03 zł
do 2.00 kg
373,92 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
472,32 zł
do 5.00 kg
520,29 zł
do 6.00 kg
552,27 zł
do 7.00 kg
585,48 zł
do 8.00 kg
617,46 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
682,65 zł
do 11.00 kg
692,49 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.138,98 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.790,87 zł
do 70.00 kg
3.690,00 zł
do 100.00 kg
4.869,57 zł
do 150.00 kg
6.468,57 zł
do 250.00 kg
9.875,67 zł
do 260.00 kg
10.239,75 zł
Burundi (BI)
do 1.00 kg
284,00 zł
do 2.00 kg
333,00 zł
do 3.00 kg
381,00 zł
do 4.00 kg
425,00 zł
do 5.00 kg
470,00 zł
do 6.00 kg
499,00 zł
do 7.00 kg
527,00 zł
do 8.00 kg
556,00 zł
do 9.00 kg
585,00 zł
do 10.00 kg
613,00 zł
do 11.00 kg
623,00 zł
do 21.00 kg
823,00 zł
do 30.00 kg
1.029,00 zł
do 31.00 kg
2.123,00 zł
do 45.00 kg
2.572,00 zł
do 70.00 kg
3.583,00 zł
do 71.00 kg
3.616,00 zł
do 100.00 kg
4.571,00 zł
do 300.00 kg
12.222,00 zł
do 1.00 kg
349,32 zł
do 2.00 kg
409,59 zł
do 3.00 kg
468,63 zł
do 4.00 kg
522,75 zł
do 5.00 kg
578,10 zł
do 6.00 kg
613,77 zł
do 7.00 kg
648,21 zł
do 8.00 kg
683,88 zł
do 9.00 kg
719,55 zł
do 10.00 kg
753,99 zł
do 11.00 kg
766,29 zł
do 21.00 kg
1.012,29 zł
do 30.00 kg
1.265,67 zł
do 31.00 kg
2.611,29 zł
do 45.00 kg
3.163,56 zł
do 70.00 kg
4.407,09 zł
do 71.00 kg
4.447,68 zł
do 100.00 kg
5.622,33 zł
do 300.00 kg
15.033,06 zł
Chile (CL)
do 1.00 kg
256,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
337,00 zł
do 4.00 kg
375,00 zł
do 5.00 kg
413,00 zł
do 6.00 kg
437,00 zł
do 7.00 kg
461,00 zł
do 8.00 kg
485,00 zł
do 9.00 kg
509,00 zł
do 10.00 kg
533,00 zł
do 11.00 kg
542,00 zł
do 21.00 kg
710,00 zł
do 30.00 kg
886,00 zł
do 31.00 kg
1.792,00 zł
do 45.00 kg
2.202,00 zł
do 70.00 kg
3.067,00 zł
do 71.00 kg
3.093,00 zł
do 100.00 kg
3.869,00 zł
do 300.00 kg
10.246,00 zł
do 1.00 kg
314,88 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
414,51 zł
do 4.00 kg
461,25 zł
do 5.00 kg
507,99 zł
do 6.00 kg
537,51 zł
do 7.00 kg
567,03 zł
do 8.00 kg
596,55 zł
do 9.00 kg
626,07 zł
do 10.00 kg
655,59 zł
do 11.00 kg
666,66 zł
do 21.00 kg
873,30 zł
do 30.00 kg
1.089,78 zł
do 31.00 kg
2.204,16 zł
do 45.00 kg
2.708,46 zł
do 70.00 kg
3.772,41 zł
do 71.00 kg
3.804,39 zł
do 100.00 kg
4.758,87 zł
do 300.00 kg
12.602,58 zł
Chiny (CN)
do 1.00 kg
254,00 zł
do 2.00 kg
295,00 zł
do 3.00 kg
334,00 zł
do 4.00 kg
370,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
432,00 zł
do 7.00 kg
457,00 zł
do 8.00 kg
482,00 zł
do 9.00 kg
507,00 zł
do 10.00 kg
532,00 zł
do 11.00 kg
540,00 zł
do 21.00 kg
708,00 zł
do 30.00 kg
889,00 zł
do 31.00 kg
1.730,00 zł
do 45.00 kg
2.099,00 zł
do 70.00 kg
2.722,00 zł
do 71.00 kg
2.870,00 zł
do 100.00 kg
3.887,00 zł
do 300.00 kg
9.938,00 zł
do 1.00 kg
312,42 zł
do 2.00 kg
362,85 zł
do 3.00 kg
410,82 zł
do 4.00 kg
455,10 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
531,36 zł
do 7.00 kg
562,11 zł
do 8.00 kg
592,86 zł
do 9.00 kg
623,61 zł
do 10.00 kg
654,36 zł
do 11.00 kg
664,20 zł
do 21.00 kg
870,84 zł
do 30.00 kg
1.093,47 zł
do 31.00 kg
2.127,90 zł
do 45.00 kg
2.581,77 zł
do 70.00 kg
3.348,06 zł
do 71.00 kg
3.530,10 zł
do 100.00 kg
4.781,01 zł
do 300.00 kg
12.223,74 zł
Chorwacja (HR)
do 5.00 kg
199,00 zł
do 6.00 kg
207,00 zł
do 7.00 kg
215,00 zł
do 8.00 kg
224,00 zł
do 9.00 kg
232,00 zł
do 10.00 kg
240,00 zł
do 11.00 kg
242,00 zł
do 12.00 kg
244,00 zł
do 13.00 kg
246,00 zł
do 14.00 kg
248,00 zł
do 15.00 kg
250,00 zł
do 16.00 kg
252,00 zł
do 17.00 kg
254,00 zł
do 18.00 kg
256,00 zł
do 19.00 kg
258,00 zł
do 20.00 kg
260,00 zł
do 21.00 kg
262,00 zł
do 22.00 kg
264,00 zł
do 23.00 kg
267,00 zł
do 24.00 kg
269,00 zł
do 25.00 kg
271,00 zł
do 26.00 kg
273,00 zł
do 27.00 kg
275,00 zł
do 28.00 kg
277,00 zł
do 29.00 kg
279,00 zł
do 30.00 kg
346,00 zł
do 35.00 kg
444,00 zł
do 40.00 kg
470,00 zł
do 45.00 kg
495,00 zł
do 50.00 kg
521,00 zł
do 55.00 kg
546,00 zł
do 60.00 kg
572,00 zł
do 65.00 kg
597,00 zł
do 70.00 kg
636,00 zł
do 80.00 kg
826,00 zł
do 100.00 kg
937,00 zł
do 150.00 kg
1.200,00 zł
do 5.00 kg
244,77 zł
do 6.00 kg
254,61 zł
do 7.00 kg
264,45 zł
do 8.00 kg
275,52 zł
do 9.00 kg
285,36 zł
do 10.00 kg
295,20 zł
do 11.00 kg
297,66 zł
do 12.00 kg
300,12 zł
do 13.00 kg
302,58 zł
do 14.00 kg
305,04 zł
do 15.00 kg
307,50 zł
do 16.00 kg
309,96 zł
do 17.00 kg
312,42 zł
do 18.00 kg
314,88 zł
do 19.00 kg
317,34 zł
do 20.00 kg
319,80 zł
do 21.00 kg
322,26 zł
do 22.00 kg
324,72 zł
do 23.00 kg
328,41 zł
do 24.00 kg
330,87 zł
do 25.00 kg
333,33 zł
do 26.00 kg
335,79 zł
do 27.00 kg
338,25 zł
do 28.00 kg
340,71 zł
do 29.00 kg
343,17 zł
do 30.00 kg
425,58 zł
do 35.00 kg
546,12 zł
do 40.00 kg
578,10 zł
do 45.00 kg
608,85 zł
do 50.00 kg
640,83 zł
do 55.00 kg
671,58 zł
do 60.00 kg
703,56 zł
do 65.00 kg
734,31 zł
do 70.00 kg
782,28 zł
do 80.00 kg
1.015,98 zł
do 100.00 kg
1.152,51 zł
do 150.00 kg
1.476,00 zł
Curaçao (CW)
do 1.00 kg
284,00 zł
do 2.00 kg
333,00 zł
do 3.00 kg
381,00 zł
do 4.00 kg
425,00 zł
do 5.00 kg
470,00 zł
do 6.00 kg
499,00 zł
do 7.00 kg
527,00 zł
do 8.00 kg
556,00 zł
do 9.00 kg
585,00 zł
do 10.00 kg
613,00 zł
do 11.00 kg
623,00 zł
do 21.00 kg
823,00 zł
do 30.00 kg
1.029,00 zł
do 31.00 kg
2.123,00 zł
do 45.00 kg
2.572,00 zł
do 70.00 kg
3.583,00 zł
do 71.00 kg
3.616,00 zł
do 100.00 kg
4.571,00 zł
do 300.00 kg
12.222,00 zł
do 1.00 kg
349,32 zł
do 2.00 kg
409,59 zł
do 3.00 kg
468,63 zł
do 4.00 kg
522,75 zł
do 5.00 kg
578,10 zł
do 6.00 kg
613,77 zł
do 7.00 kg
648,21 zł
do 8.00 kg
683,88 zł
do 9.00 kg
719,55 zł
do 10.00 kg
753,99 zł
do 11.00 kg
766,29 zł
do 21.00 kg
1.012,29 zł
do 30.00 kg
1.265,67 zł
do 31.00 kg
2.611,29 zł
do 45.00 kg
3.163,56 zł
do 70.00 kg
4.407,09 zł
do 71.00 kg
4.447,68 zł
do 100.00 kg
5.622,33 zł
do 300.00 kg
15.033,06 zł
Cypr (CY)
do 5.00 kg
272,00 zł
do 6.00 kg
291,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
329,00 zł
do 9.00 kg
349,00 zł
do 10.00 kg
368,00 zł
do 11.00 kg
380,00 zł
do 12.00 kg
392,00 zł
do 13.00 kg
404,00 zł
do 14.00 kg
416,00 zł
do 15.00 kg
428,00 zł
do 16.00 kg
441,00 zł
do 17.00 kg
453,00 zł
do 18.00 kg
465,00 zł
do 19.00 kg
477,00 zł
do 20.00 kg
489,00 zł
do 21.00 kg
501,00 zł
do 22.00 kg
513,00 zł
do 23.00 kg
525,00 zł
do 24.00 kg
538,00 zł
do 25.00 kg
550,00 zł
do 26.00 kg
562,00 zł
do 27.00 kg
574,00 zł
do 28.00 kg
586,00 zł
do 29.00 kg
598,00 zł
do 30.00 kg
675,00 zł
do 35.00 kg
959,00 zł
do 40.00 kg
1.020,00 zł
do 45.00 kg
1.082,00 zł
do 50.00 kg
1.143,00 zł
do 55.00 kg
1.204,00 zł
do 60.00 kg
1.266,00 zł
do 65.00 kg
1.327,00 zł
do 70.00 kg
1.428,00 zł
do 80.00 kg
1.597,00 zł
do 100.00 kg
1.825,00 zł
do 150.00 kg
2.300,00 zł
do 5.00 kg
334,56 zł
do 6.00 kg
357,93 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
404,67 zł
do 9.00 kg
429,27 zł
do 10.00 kg
452,64 zł
do 11.00 kg
467,40 zł
do 12.00 kg
482,16 zł
do 13.00 kg
496,92 zł
do 14.00 kg
511,68 zł
do 15.00 kg
526,44 zł
do 16.00 kg
542,43 zł
do 17.00 kg
557,19 zł
do 18.00 kg
571,95 zł
do 19.00 kg
586,71 zł
do 20.00 kg
601,47 zł
do 21.00 kg
616,23 zł
do 22.00 kg
630,99 zł
do 23.00 kg
645,75 zł
do 24.00 kg
661,74 zł
do 25.00 kg
676,50 zł
do 26.00 kg
691,26 zł
do 27.00 kg
706,02 zł
do 28.00 kg
720,78 zł
do 29.00 kg
735,54 zł
do 30.00 kg
830,25 zł
do 35.00 kg
1.179,57 zł
do 40.00 kg
1.254,60 zł
do 45.00 kg
1.330,86 zł
do 50.00 kg
1.405,89 zł
do 55.00 kg
1.480,92 zł
do 60.00 kg
1.557,18 zł
do 65.00 kg
1.632,21 zł
do 70.00 kg
1.756,44 zł
do 80.00 kg
1.964,31 zł
do 100.00 kg
2.244,75 zł
do 150.00 kg
2.829,00 zł
Czad (TD)
do 1.00 kg
284,00 zł
do 2.00 kg
333,00 zł
do 3.00 kg
381,00 zł
do 4.00 kg
425,00 zł
do 5.00 kg
470,00 zł
do 6.00 kg
499,00 zł
do 7.00 kg
527,00 zł
do 8.00 kg
556,00 zł
do 9.00 kg
585,00 zł
do 10.00 kg
613,00 zł
do 11.00 kg
623,00 zł
do 21.00 kg
823,00 zł
do 30.00 kg
1.029,00 zł
do 31.00 kg
2.123,00 zł
do 45.00 kg
2.572,00 zł
do 70.00 kg
3.583,00 zł
do 71.00 kg
3.616,00 zł
do 100.00 kg
4.571,00 zł
do 300.00 kg
12.222,00 zł
do 1.00 kg
349,32 zł
do 2.00 kg
409,59 zł
do 3.00 kg
468,63 zł
do 4.00 kg
522,75 zł
do 5.00 kg
578,10 zł
do 6.00 kg
613,77 zł
do 7.00 kg
648,21 zł
do 8.00 kg
683,88 zł
do 9.00 kg
719,55 zł
do 10.00 kg
753,99 zł
do 11.00 kg
766,29 zł
do 21.00 kg
1.012,29 zł
do 30.00 kg
1.265,67 zł
do 31.00 kg
2.611,29 zł
do 45.00 kg
3.163,56 zł
do 70.00 kg
4.407,09 zł
do 71.00 kg
4.447,68 zł
do 100.00 kg
5.622,33 zł
do 300.00 kg
15.033,06 zł
Czarnogóra (ME)
do 5.00 kg
272,00 zł
do 6.00 kg
291,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
329,00 zł
do 9.00 kg
349,00 zł
do 10.00 kg
368,00 zł
do 11.00 kg
380,00 zł
do 12.00 kg
392,00 zł
do 13.00 kg
404,00 zł
do 14.00 kg
416,00 zł
do 15.00 kg
428,00 zł
do 16.00 kg
441,00 zł
do 17.00 kg
453,00 zł
do 18.00 kg
465,00 zł
do 19.00 kg
477,00 zł
do 20.00 kg
489,00 zł
do 21.00 kg
501,00 zł
do 22.00 kg
513,00 zł
do 23.00 kg
525,00 zł
do 24.00 kg
538,00 zł
do 25.00 kg
550,00 zł
do 26.00 kg
562,00 zł
do 27.00 kg
574,00 zł
do 28.00 kg
586,00 zł
do 29.00 kg
598,00 zł
do 30.00 kg
675,00 zł
do 35.00 kg
959,00 zł
do 40.00 kg
1.020,00 zł
do 45.00 kg
1.082,00 zł
do 50.00 kg
1.143,00 zł
do 55.00 kg
1.204,00 zł
do 60.00 kg
1.266,00 zł
do 65.00 kg
1.327,00 zł
do 70.00 kg
1.428,00 zł
do 80.00 kg
1.597,00 zł
do 100.00 kg
1.825,00 zł
do 150.00 kg
2.300,00 zł
do 5.00 kg
334,56 zł
do 6.00 kg
357,93 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
404,67 zł
do 9.00 kg
429,27 zł
do 10.00 kg
452,64 zł
do 11.00 kg
467,40 zł
do 12.00 kg
482,16 zł
do 13.00 kg
496,92 zł
do 14.00 kg
511,68 zł
do 15.00 kg
526,44 zł
do 16.00 kg
542,43 zł
do 17.00 kg
557,19 zł
do 18.00 kg
571,95 zł
do 19.00 kg
586,71 zł
do 20.00 kg
601,47 zł
do 21.00 kg
616,23 zł
do 22.00 kg
630,99 zł
do 23.00 kg
645,75 zł
do 24.00 kg
661,74 zł
do 25.00 kg
676,50 zł
do 26.00 kg
691,26 zł
do 27.00 kg
706,02 zł
do 28.00 kg
720,78 zł
do 29.00 kg
735,54 zł
do 30.00 kg
830,25 zł
do 35.00 kg
1.179,57 zł
do 40.00 kg
1.254,60 zł
do 45.00 kg
1.330,86 zł
do 50.00 kg
1.405,89 zł
do 55.00 kg
1.480,92 zł
do 60.00 kg
1.557,18 zł
do 65.00 kg
1.632,21 zł
do 70.00 kg
1.756,44 zł
do 80.00 kg
1.964,31 zł
do 100.00 kg
2.244,75 zł
do 150.00 kg
2.829,00 zł
Czechy (CZ)
do 5.00 kg
169,00 zł
do 6.00 kg
184,00 zł
do 7.00 kg
190,00 zł
do 8.00 kg
195,00 zł
do 9.00 kg
200,00 zł
do 10.00 kg
205,00 zł
do 11.00 kg
207,00 zł
do 12.00 kg
209,00 zł
do 13.00 kg
210,00 zł
do 14.00 kg
212,00 zł
do 15.00 kg
213,00 zł
do 16.00 kg
215,00 zł
do 17.00 kg
217,00 zł
do 18.00 kg
218,00 zł
do 19.00 kg
220,00 zł
do 20.00 kg
221,00 zł
do 21.00 kg
223,00 zł
do 22.00 kg
224,00 zł
do 23.00 kg
226,00 zł
do 24.00 kg
228,00 zł
do 25.00 kg
229,00 zł
do 26.00 kg
231,00 zł
do 27.00 kg
232,00 zł
do 28.00 kg
234,00 zł
do 29.00 kg
235,00 zł
do 30.00 kg
302,00 zł
do 35.00 kg
388,00 zł
do 40.00 kg
405,00 zł
do 45.00 kg
423,00 zł
do 50.00 kg
440,00 zł
do 55.00 kg
457,00 zł
do 60.00 kg
475,00 zł
do 65.00 kg
492,00 zł
do 70.00 kg
519,00 zł
do 80.00 kg
664,00 zł
do 100.00 kg
762,00 zł
do 150.00 kg
1.100,00 zł
do 5.00 kg
207,87 zł
do 6.00 kg
226,32 zł
do 7.00 kg
233,70 zł
do 8.00 kg
239,85 zł
do 9.00 kg
246,00 zł
do 10.00 kg
252,15 zł
do 11.00 kg
254,61 zł
do 12.00 kg
257,07 zł
do 13.00 kg
258,30 zł
do 14.00 kg
260,76 zł
do 15.00 kg
261,99 zł
do 16.00 kg
264,45 zł
do 17.00 kg
266,91 zł
do 18.00 kg
268,14 zł
do 19.00 kg
270,60 zł
do 20.00 kg
271,83 zł
do 21.00 kg
274,29 zł
do 22.00 kg
275,52 zł
do 23.00 kg
277,98 zł
do 24.00 kg
280,44 zł
do 25.00 kg
281,67 zł
do 26.00 kg
284,13 zł
do 27.00 kg
285,36 zł
do 28.00 kg
287,82 zł
do 29.00 kg
289,05 zł
do 30.00 kg
371,46 zł
do 35.00 kg
477,24 zł
do 40.00 kg
498,15 zł
do 45.00 kg
520,29 zł
do 50.00 kg
541,20 zł
do 55.00 kg
562,11 zł
do 60.00 kg
584,25 zł
do 65.00 kg
605,16 zł
do 70.00 kg
638,37 zł
do 80.00 kg
816,72 zł
do 100.00 kg
937,26 zł
do 150.00 kg
1.353,00 zł
Dania (DK)
do 5.00 kg
191,00 zł
do 6.00 kg
200,00 zł
do 7.00 kg
208,00 zł
do 8.00 kg
217,00 zł
do 9.00 kg
225,00 zł
do 10.00 kg
234,00 zł
do 11.00 kg
236,00 zł
do 12.00 kg
237,00 zł
do 13.00 kg
239,00 zł
do 14.00 kg
241,00 zł
do 15.00 kg
242,00 zł
do 16.00 kg
244,00 zł
do 17.00 kg
246,00 zł
do 18.00 kg
247,00 zł
do 19.00 kg
249,00 zł
do 20.00 kg
251,00 zł
do 21.00 kg
252,00 zł
do 22.00 kg
254,00 zł
do 23.00 kg
255,00 zł
do 24.00 kg
257,00 zł
do 25.00 kg
259,00 zł
do 26.00 kg
260,00 zł
do 27.00 kg
262,00 zł
do 28.00 kg
264,00 zł
do 29.00 kg
265,00 zł
do 30.00 kg
332,00 zł
do 35.00 kg
416,00 zł
do 40.00 kg
434,00 zł
do 45.00 kg
452,00 zł
do 50.00 kg
469,00 zł
do 55.00 kg
487,00 zł
do 60.00 kg
505,00 zł
do 65.00 kg
526,00 zł
do 70.00 kg
551,00 zł
do 80.00 kg
708,00 zł
do 100.00 kg
809,00 zł
do 150.00 kg
1.100,00 zł
do 5.00 kg
234,93 zł
do 6.00 kg
246,00 zł
do 7.00 kg
255,84 zł
do 8.00 kg
266,91 zł
do 9.00 kg
276,75 zł
do 10.00 kg
287,82 zł
do 11.00 kg
290,28 zł
do 12.00 kg
291,51 zł
do 13.00 kg
293,97 zł
do 14.00 kg
296,43 zł
do 15.00 kg
297,66 zł
do 16.00 kg
300,12 zł
do 17.00 kg
302,58 zł
do 18.00 kg
303,81 zł
do 19.00 kg
306,27 zł
do 20.00 kg
308,73 zł
do 21.00 kg
309,96 zł
do 22.00 kg
312,42 zł
do 23.00 kg
313,65 zł
do 24.00 kg
316,11 zł
do 25.00 kg
318,57 zł
do 26.00 kg
319,80 zł
do 27.00 kg
322,26 zł
do 28.00 kg
324,72 zł
do 29.00 kg
325,95 zł
do 30.00 kg
408,36 zł
do 35.00 kg
511,68 zł
do 40.00 kg
533,82 zł
do 45.00 kg
555,96 zł
do 50.00 kg
576,87 zł
do 55.00 kg
599,01 zł
do 60.00 kg
621,15 zł
do 65.00 kg
646,98 zł
do 70.00 kg
677,73 zł
do 80.00 kg
870,84 zł
do 100.00 kg
995,07 zł
do 150.00 kg
1.353,00 zł
Demokratyczna Republika Konga (CD)
do 1.00 kg
284,00 zł
do 2.00 kg
333,00 zł
do 3.00 kg
381,00 zł
do 4.00 kg
425,00 zł
do 5.00 kg
470,00 zł
do 6.00 kg
499,00 zł
do 7.00 kg
527,00 zł
do 8.00 kg
556,00 zł
do 9.00 kg
585,00 zł
do 10.00 kg
613,00 zł
do 11.00 kg
623,00 zł
do 21.00 kg
823,00 zł
do 30.00 kg
1.029,00 zł
do 31.00 kg
2.123,00 zł
do 45.00 kg
2.572,00 zł
do 70.00 kg
3.583,00 zł
do 71.00 kg
3.616,00 zł
do 100.00 kg
4.571,00 zł
do 300.00 kg
12.222,00 zł
do 1.00 kg
349,32 zł
do 2.00 kg
409,59 zł
do 3.00 kg
468,63 zł
do 4.00 kg
522,75 zł
do 5.00 kg
578,10 zł
do 6.00 kg
613,77 zł
do 7.00 kg
648,21 zł
do 8.00 kg
683,88 zł
do 9.00 kg
719,55 zł
do 10.00 kg
753,99 zł
do 11.00 kg
766,29 zł
do 21.00 kg
1.012,29 zł
do 30.00 kg
1.265,67 zł
do 31.00 kg
2.611,29 zł
do 45.00 kg
3.163,56 zł
do 70.00 kg
4.407,09 zł
do 71.00 kg
4.447,68 zł
do 100.00 kg
5.622,33 zł
do 300.00 kg
15.033,06 zł
Dominika (DM)
do 1.00 kg
256,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
337,00 zł
do 4.00 kg
375,00 zł
do 5.00 kg
413,00 zł
do 6.00 kg
437,00 zł
do 7.00 kg
461,00 zł
do 8.00 kg
485,00 zł
do 9.00 kg
509,00 zł
do 10.00 kg
533,00 zł
do 11.00 kg
542,00 zł
do 21.00 kg
710,00 zł
do 30.00 kg
886,00 zł
do 31.00 kg
1.792,00 zł
do 45.00 kg
2.202,00 zł
do 70.00 kg
3.067,00 zł
do 71.00 kg
3.093,00 zł
do 100.00 kg
3.869,00 zł
do 300.00 kg
10.246,00 zł
do 1.00 kg
314,88 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
414,51 zł
do 4.00 kg
461,25 zł
do 5.00 kg
507,99 zł
do 6.00 kg
537,51 zł
do 7.00 kg
567,03 zł
do 8.00 kg
596,55 zł
do 9.00 kg
626,07 zł
do 10.00 kg
655,59 zł
do 11.00 kg
666,66 zł
do 21.00 kg
873,30 zł
do 30.00 kg
1.089,78 zł
do 31.00 kg
2.204,16 zł
do 45.00 kg
2.708,46 zł
do 70.00 kg
3.772,41 zł
do 71.00 kg
3.804,39 zł
do 100.00 kg
4.758,87 zł
do 300.00 kg
12.602,58 zł
Dominikana (DO)
do 1.00 kg
256,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
337,00 zł
do 4.00 kg
375,00 zł
do 5.00 kg
413,00 zł
do 6.00 kg
437,00 zł
do 7.00 kg
461,00 zł
do 8.00 kg
485,00 zł
do 9.00 kg
509,00 zł
do 10.00 kg
533,00 zł
do 11.00 kg
542,00 zł
do 21.00 kg
710,00 zł
do 30.00 kg
886,00 zł
do 31.00 kg
1.792,00 zł
do 45.00 kg
2.202,00 zł
do 70.00 kg
3.067,00 zł
do 71.00 kg
3.093,00 zł
do 100.00 kg
3.869,00 zł
do 300.00 kg
10.246,00 zł
do 1.00 kg
314,88 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
414,51 zł
do 4.00 kg
461,25 zł
do 5.00 kg
507,99 zł
do 6.00 kg
537,51 zł
do 7.00 kg
567,03 zł
do 8.00 kg
596,55 zł
do 9.00 kg
626,07 zł
do 10.00 kg
655,59 zł
do 11.00 kg
666,66 zł
do 21.00 kg
873,30 zł
do 30.00 kg
1.089,78 zł
do 31.00 kg
2.204,16 zł
do 45.00 kg
2.708,46 zł
do 70.00 kg
3.772,41 zł
do 71.00 kg
3.804,39 zł
do 100.00 kg
4.758,87 zł
do 300.00 kg
12.602,58 zł
Dżibuti (DJ)
do 1.00 kg
284,00 zł
do 2.00 kg
333,00 zł
do 3.00 kg
381,00 zł
do 4.00 kg
425,00 zł
do 5.00 kg
470,00 zł
do 6.00 kg
499,00 zł
do 7.00 kg
527,00 zł
do 8.00 kg
556,00 zł
do 9.00 kg
585,00 zł
do 10.00 kg
613,00 zł
do 11.00 kg
623,00 zł
do 21.00 kg
823,00 zł
do 30.00 kg
1.029,00 zł
do 31.00 kg
2.123,00 zł
do 45.00 kg
2.572,00 zł
do 70.00 kg
3.583,00 zł
do 71.00 kg
3.616,00 zł
do 100.00 kg
4.571,00 zł
do 300.00 kg
12.222,00 zł
do 1.00 kg
349,32 zł
do 2.00 kg
409,59 zł
do 3.00 kg
468,63 zł
do 4.00 kg
522,75 zł
do 5.00 kg
578,10 zł
do 6.00 kg
613,77 zł
do 7.00 kg
648,21 zł
do 8.00 kg
683,88 zł
do 9.00 kg
719,55 zł
do 10.00 kg
753,99 zł
do 11.00 kg
766,29 zł
do 21.00 kg
1.012,29 zł
do 30.00 kg
1.265,67 zł
do 31.00 kg
2.611,29 zł
do 45.00 kg
3.163,56 zł
do 70.00 kg
4.407,09 zł
do 71.00 kg
4.447,68 zł
do 100.00 kg
5.622,33 zł
do 300.00 kg
15.033,06 zł
Egipt (EG)
do 1.00 kg
261,00 zł
do 2.00 kg
304,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
384,00 zł
do 5.00 kg
423,00 zł
do 6.00 kg
449,00 zł
do 7.00 kg
476,00 zł
do 8.00 kg
502,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
555,00 zł
do 11.00 kg
563,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
926,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
2.269,00 zł
do 70.00 kg
3.000,00 zł
do 100.00 kg
3.959,00 zł
do 150.00 kg
5.259,00 zł
do 250.00 kg
8.029,00 zł
do 260.00 kg
8.325,00 zł
do 1.00 kg
321,03 zł
do 2.00 kg
373,92 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
472,32 zł
do 5.00 kg
520,29 zł
do 6.00 kg
552,27 zł
do 7.00 kg
585,48 zł
do 8.00 kg
617,46 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
682,65 zł
do 11.00 kg
692,49 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.138,98 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.790,87 zł
do 70.00 kg
3.690,00 zł
do 100.00 kg
4.869,57 zł
do 150.00 kg
6.468,57 zł
do 250.00 kg
9.875,67 zł
do 260.00 kg
10.239,75 zł
Ekwador (EC)
do 1.00 kg
256,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
337,00 zł
do 4.00 kg
375,00 zł
do 5.00 kg
413,00 zł
do 6.00 kg
437,00 zł
do 7.00 kg
461,00 zł
do 8.00 kg
485,00 zł
do 9.00 kg
509,00 zł
do 10.00 kg
533,00 zł
do 11.00 kg
542,00 zł
do 21.00 kg
710,00 zł
do 30.00 kg
886,00 zł
do 31.00 kg
1.792,00 zł
do 45.00 kg
2.202,00 zł
do 70.00 kg
3.067,00 zł
do 71.00 kg
3.093,00 zł
do 100.00 kg
3.869,00 zł
do 300.00 kg
10.246,00 zł
do 1.00 kg
314,88 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
414,51 zł
do 4.00 kg
461,25 zł
do 5.00 kg
507,99 zł
do 6.00 kg
537,51 zł
do 7.00 kg
567,03 zł
do 8.00 kg
596,55 zł
do 9.00 kg
626,07 zł
do 10.00 kg
655,59 zł
do 11.00 kg
666,66 zł
do 21.00 kg
873,30 zł
do 30.00 kg
1.089,78 zł
do 31.00 kg
2.204,16 zł
do 45.00 kg
2.708,46 zł
do 70.00 kg
3.772,41 zł
do 71.00 kg
3.804,39 zł
do 100.00 kg
4.758,87 zł
do 300.00 kg
12.602,58 zł
Erytrea (ER)
do 1.00 kg
284,00 zł
do 2.00 kg
333,00 zł
do 3.00 kg
381,00 zł
do 4.00 kg
425,00 zł
do 5.00 kg
470,00 zł
do 6.00 kg
499,00 zł
do 7.00 kg
527,00 zł
do 8.00 kg
556,00 zł
do 9.00 kg
585,00 zł
do 10.00 kg
613,00 zł
do 11.00 kg
623,00 zł
do 21.00 kg
823,00 zł
do 30.00 kg
1.029,00 zł
do 31.00 kg
2.123,00 zł
do 45.00 kg
2.572,00 zł
do 70.00 kg
3.583,00 zł
do 71.00 kg
3.616,00 zł
do 100.00 kg
4.571,00 zł
do 300.00 kg
12.222,00 zł
do 1.00 kg
349,32 zł
do 2.00 kg
409,59 zł
do 3.00 kg
468,63 zł
do 4.00 kg
522,75 zł
do 5.00 kg
578,10 zł
do 6.00 kg
613,77 zł
do 7.00 kg
648,21 zł
do 8.00 kg
683,88 zł
do 9.00 kg
719,55 zł
do 10.00 kg
753,99 zł
do 11.00 kg
766,29 zł
do 21.00 kg
1.012,29 zł
do 30.00 kg
1.265,67 zł
do 31.00 kg
2.611,29 zł
do 45.00 kg
3.163,56 zł
do 70.00 kg
4.407,09 zł
do 71.00 kg
4.447,68 zł
do 100.00 kg
5.622,33 zł
do 300.00 kg
15.033,06 zł
Estonia (EE)
do 5.00 kg
199,00 zł
do 6.00 kg
207,00 zł
do 7.00 kg
215,00 zł
do 8.00 kg
224,00 zł
do 9.00 kg
232,00 zł
do 10.00 kg
240,00 zł
do 11.00 kg
242,00 zł
do 12.00 kg
244,00 zł
do 13.00 kg
246,00 zł
do 14.00 kg
248,00 zł
do 15.00 kg
250,00 zł
do 16.00 kg
252,00 zł
do 17.00 kg
254,00 zł
do 18.00 kg
256,00 zł
do 19.00 kg
258,00 zł
do 20.00 kg
260,00 zł
do 21.00 kg
262,00 zł
do 22.00 kg
264,00 zł
do 23.00 kg
267,00 zł
do 24.00 kg
269,00 zł
do 25.00 kg
271,00 zł
do 26.00 kg
273,00 zł
do 27.00 kg
275,00 zł
do 28.00 kg
277,00 zł
do 29.00 kg
279,00 zł
do 30.00 kg
346,00 zł
do 35.00 kg
444,00 zł
do 40.00 kg
470,00 zł
do 45.00 kg
495,00 zł
do 50.00 kg
521,00 zł
do 55.00 kg
546,00 zł
do 60.00 kg
572,00 zł
do 65.00 kg
597,00 zł
do 70.00 kg
636,00 zł
do 80.00 kg
826,00 zł
do 100.00 kg
937,00 zł
do 150.00 kg
1.200,00 zł
do 5.00 kg
244,77 zł
do 6.00 kg
254,61 zł
do 7.00 kg
264,45 zł
do 8.00 kg
275,52 zł
do 9.00 kg
285,36 zł
do 10.00 kg
295,20 zł
do 11.00 kg
297,66 zł
do 12.00 kg
300,12 zł
do 13.00 kg
302,58 zł
do 14.00 kg
305,04 zł
do 15.00 kg
307,50 zł
do 16.00 kg
309,96 zł
do 17.00 kg
312,42 zł
do 18.00 kg
314,88 zł
do 19.00 kg
317,34 zł
do 20.00 kg
319,80 zł
do 21.00 kg
322,26 zł
do 22.00 kg
324,72 zł
do 23.00 kg
328,41 zł
do 24.00 kg
330,87 zł
do 25.00 kg
333,33 zł
do 26.00 kg
335,79 zł
do 27.00 kg
338,25 zł
do 28.00 kg
340,71 zł
do 29.00 kg
343,17 zł
do 30.00 kg
425,58 zł
do 35.00 kg
546,12 zł
do 40.00 kg
578,10 zł
do 45.00 kg
608,85 zł
do 50.00 kg
640,83 zł
do 55.00 kg
671,58 zł
do 60.00 kg
703,56 zł
do 65.00 kg
734,31 zł
do 70.00 kg
782,28 zł
do 80.00 kg
1.015,98 zł
do 100.00 kg
1.152,51 zł
do 150.00 kg
1.476,00 zł
Etiopia (ET)
do 1.00 kg
284,00 zł
do 2.00 kg
333,00 zł
do 3.00 kg
381,00 zł
do 4.00 kg
425,00 zł
do 5.00 kg
470,00 zł
do 6.00 kg
499,00 zł
do 7.00 kg
527,00 zł
do 8.00 kg
556,00 zł
do 9.00 kg
585,00 zł
do 10.00 kg
613,00 zł
do 11.00 kg
623,00 zł
do 21.00 kg
823,00 zł
do 30.00 kg
1.029,00 zł
do 31.00 kg
2.123,00 zł
do 45.00 kg
2.572,00 zł
do 70.00 kg
3.583,00 zł
do 71.00 kg
3.616,00 zł
do 100.00 kg
4.571,00 zł
do 300.00 kg
12.222,00 zł
do 1.00 kg
349,32 zł
do 2.00 kg
409,59 zł
do 3.00 kg
468,63 zł
do 4.00 kg
522,75 zł
do 5.00 kg
578,10 zł
do 6.00 kg
613,77 zł
do 7.00 kg
648,21 zł
do 8.00 kg
683,88 zł
do 9.00 kg
719,55 zł
do 10.00 kg
753,99 zł
do 11.00 kg
766,29 zł
do 21.00 kg
1.012,29 zł
do 30.00 kg
1.265,67 zł
do 31.00 kg
2.611,29 zł
do 45.00 kg
3.163,56 zł
do 70.00 kg
4.407,09 zł
do 71.00 kg
4.447,68 zł
do 100.00 kg
5.622,33 zł
do 300.00 kg
15.033,06 zł
Fidżi (FJ)
do 1.00 kg
284,00 zł
do 2.00 kg
333,00 zł
do 3.00 kg
381,00 zł
do 4.00 kg
425,00 zł
do 5.00 kg
470,00 zł
do 6.00 kg
499,00 zł
do 7.00 kg
527,00 zł
do 8.00 kg
556,00 zł
do 9.00 kg
585,00 zł
do 10.00 kg
613,00 zł
do 11.00 kg
623,00 zł
do 21.00 kg
823,00 zł
do 30.00 kg
1.029,00 zł
do 31.00 kg
2.123,00 zł
do 45.00 kg
2.572,00 zł
do 70.00 kg
3.583,00 zł
do 71.00 kg
3.616,00 zł
do 100.00 kg
4.571,00 zł
do 300.00 kg
12.222,00 zł
do 1.00 kg
349,32 zł
do 2.00 kg
409,59 zł
do 3.00 kg
468,63 zł
do 4.00 kg
522,75 zł
do 5.00 kg
578,10 zł
do 6.00 kg
613,77 zł
do 7.00 kg
648,21 zł
do 8.00 kg
683,88 zł
do 9.00 kg
719,55 zł
do 10.00 kg
753,99 zł
do 11.00 kg
766,29 zł
do 21.00 kg
1.012,29 zł
do 30.00 kg
1.265,67 zł
do 31.00 kg
2.611,29 zł
do 45.00 kg
3.163,56 zł
do 70.00 kg
4.407,09 zł
do 71.00 kg
4.447,68 zł
do 100.00 kg
5.622,33 zł
do 300.00 kg
15.033,06 zł
Filipiny (PH)
do 1.00 kg
258,00 zł
do 2.00 kg
301,00 zł
do 3.00 kg
341,00 zł
do 4.00 kg
378,00 zł
do 5.00 kg
416,00 zł
do 6.00 kg
441,00 zł
do 7.00 kg
467,00 zł
do 8.00 kg
492,00 zł
do 9.00 kg
518,00 zł
do 10.00 kg
543,00 zł
do 11.00 kg
551,00 zł
do 21.00 kg
719,00 zł
do 30.00 kg
905,00 zł
do 31.00 kg
1.833,00 zł
do 45.00 kg
2.175,00 zł
do 70.00 kg
2.825,00 zł
do 100.00 kg
3.893,00 zł
do 150.00 kg
4.842,00 zł
do 260.00 kg
9.945,00 zł
do 1.00 kg
317,34 zł
do 2.00 kg
370,23 zł
do 3.00 kg
419,43 zł
do 4.00 kg
464,94 zł
do 5.00 kg
511,68 zł
do 6.00 kg
542,43 zł
do 7.00 kg
574,41 zł
do 8.00 kg
605,16 zł
do 9.00 kg
637,14 zł
do 10.00 kg
667,89 zł
do 11.00 kg
677,73 zł
do 21.00 kg
884,37 zł
do 30.00 kg
1.113,15 zł
do 31.00 kg
2.254,59 zł
do 45.00 kg
2.675,25 zł
do 70.00 kg
3.474,75 zł
do 100.00 kg
4.788,39 zł
do 150.00 kg
5.955,66 zł
do 260.00 kg
12.232,35 zł
Finlandia (FI)
do 5.00 kg
199,00 zł
do 6.00 kg
207,00 zł
do 7.00 kg
215,00 zł
do 8.00 kg
224,00 zł
do 9.00 kg
232,00 zł
do 10.00 kg
240,00 zł
do 11.00 kg
242,00 zł
do 12.00 kg
244,00 zł
do 13.00 kg
246,00 zł
do 14.00 kg
248,00 zł
do 15.00 kg
250,00 zł
do 16.00 kg
252,00 zł
do 17.00 kg
254,00 zł
do 18.00 kg
256,00 zł
do 19.00 kg
258,00 zł
do 20.00 kg
260,00 zł
do 21.00 kg
262,00 zł
do 22.00 kg
264,00 zł
do 23.00 kg
267,00 zł
do 24.00 kg
269,00 zł
do 25.00 kg
271,00 zł
do 26.00 kg
273,00 zł
do 27.00 kg
275,00 zł
do 28.00 kg
277,00 zł
do 29.00 kg
279,00 zł
do 30.00 kg
346,00 zł
do 35.00 kg
444,00 zł
do 40.00 kg
470,00 zł
do 45.00 kg
495,00 zł
do 50.00 kg
521,00 zł
do 55.00 kg
546,00 zł
do 60.00 kg
572,00 zł
do 65.00 kg
597,00 zł
do 70.00 kg
636,00 zł
do 80.00 kg
826,00 zł
do 100.00 kg
937,00 zł
do 150.00 kg
1.200,00 zł
do 5.00 kg
244,77 zł
do 6.00 kg
254,61 zł
do 7.00 kg
264,45 zł
do 8.00 kg
275,52 zł
do 9.00 kg
285,36 zł
do 10.00 kg
295,20 zł
do 11.00 kg
297,66 zł
do 12.00 kg
300,12 zł
do 13.00 kg
302,58 zł
do 14.00 kg
305,04 zł
do 15.00 kg
307,50 zł
do 16.00 kg
309,96 zł
do 17.00 kg
312,42 zł
do 18.00 kg
314,88 zł
do 19.00 kg
317,34 zł
do 20.00 kg
319,80 zł
do 21.00 kg
322,26 zł
do 22.00 kg
324,72 zł
do 23.00 kg
328,41 zł
do 24.00 kg
330,87 zł
do 25.00 kg
333,33 zł
do 26.00 kg
335,79 zł
do 27.00 kg
338,25 zł
do 28.00 kg
340,71 zł
do 29.00 kg
343,17 zł
do 30.00 kg
425,58 zł
do 35.00 kg
546,12 zł
do 40.00 kg
578,10 zł
do 45.00 kg
608,85 zł
do 50.00 kg
640,83 zł
do 55.00 kg
671,58 zł
do 60.00 kg
703,56 zł
do 65.00 kg
734,31 zł
do 70.00 kg
782,28 zł
do 80.00 kg
1.015,98 zł
do 100.00 kg
1.152,51 zł
do 150.00 kg
1.476,00 zł
Francja (FR)
do 5.00 kg
191,00 zł
do 6.00 kg
200,00 zł
do 7.00 kg
208,00 zł
do 8.00 kg
217,00 zł
do 9.00 kg
225,00 zł
do 10.00 kg
234,00 zł
do 11.00 kg
236,00 zł
do 12.00 kg
237,00 zł
do 13.00 kg
239,00 zł
do 14.00 kg
241,00 zł
do 15.00 kg
242,00 zł
do 16.00 kg
244,00 zł
do 17.00 kg
246,00 zł
do 18.00 kg
247,00 zł
do 19.00 kg
249,00 zł
do 20.00 kg
251,00 zł
do 21.00 kg
252,00 zł
do 22.00 kg
254,00 zł
do 23.00 kg
255,00 zł
do 24.00 kg
257,00 zł
do 25.00 kg
259,00 zł
do 26.00 kg
260,00 zł
do 27.00 kg
262,00 zł
do 28.00 kg
264,00 zł
do 29.00 kg
265,00 zł
do 30.00 kg
332,00 zł
do 35.00 kg
416,00 zł
do 40.00 kg
434,00 zł
do 45.00 kg
452,00 zł
do 50.00 kg
469,00 zł
do 55.00 kg
487,00 zł
do 60.00 kg
505,00 zł
do 65.00 kg
526,00 zł
do 70.00 kg
551,00 zł
do 80.00 kg
708,00 zł
do 100.00 kg
809,00 zł
do 150.00 kg
1.100,00 zł
do 5.00 kg
234,93 zł
do 6.00 kg
246,00 zł
do 7.00 kg
255,84 zł
do 8.00 kg
266,91 zł
do 9.00 kg
276,75 zł
do 10.00 kg
287,82 zł
do 11.00 kg
290,28 zł
do 12.00 kg
291,51 zł
do 13.00 kg
293,97 zł
do 14.00 kg
296,43 zł
do 15.00 kg
297,66 zł
do 16.00 kg
300,12 zł
do 17.00 kg
302,58 zł
do 18.00 kg
303,81 zł
do 19.00 kg
306,27 zł
do 20.00 kg
308,73 zł
do 21.00 kg
309,96 zł
do 22.00 kg
312,42 zł
do 23.00 kg
313,65 zł
do 24.00 kg
316,11 zł
do 25.00 kg
318,57 zł
do 26.00 kg
319,80 zł
do 27.00 kg
322,26 zł
do 28.00 kg
324,72 zł
do 29.00 kg
325,95 zł
do 30.00 kg
408,36 zł
do 35.00 kg
511,68 zł
do 40.00 kg
533,82 zł
do 45.00 kg
555,96 zł
do 50.00 kg
576,87 zł
do 55.00 kg
599,01 zł
do 60.00 kg
621,15 zł
do 65.00 kg
646,98 zł
do 70.00 kg
677,73 zł
do 80.00 kg
870,84 zł
do 100.00 kg
995,07 zł
do 150.00 kg
1.353,00 zł
Gabon (GA)
do 1.00 kg
284,00 zł
do 2.00 kg
333,00 zł
do 3.00 kg
381,00 zł
do 4.00 kg
425,00 zł
do 5.00 kg
470,00 zł
do 6.00 kg
499,00 zł
do 7.00 kg
527,00 zł
do 8.00 kg
556,00 zł
do 9.00 kg
585,00 zł
do 10.00 kg
613,00 zł
do 11.00 kg
623,00 zł
do 21.00 kg
823,00 zł
do 30.00 kg
1.029,00 zł
do 31.00 kg
2.123,00 zł
do 45.00 kg
2.572,00 zł
do 70.00 kg
3.583,00 zł
do 71.00 kg
3.616,00 zł
do 100.00 kg
4.571,00 zł
do 300.00 kg
12.222,00 zł
do 1.00 kg
349,32 zł
do 2.00 kg
409,59 zł
do 3.00 kg
468,63 zł
do 4.00 kg
522,75 zł
do 5.00 kg
578,10 zł
do 6.00 kg
613,77 zł
do 7.00 kg
648,21 zł
do 8.00 kg
683,88 zł
do 9.00 kg
719,55 zł
do 10.00 kg
753,99 zł
do 11.00 kg
766,29 zł
do 21.00 kg
1.012,29 zł
do 30.00 kg
1.265,67 zł
do 31.00 kg
2.611,29 zł
do 45.00 kg
3.163,56 zł
do 70.00 kg
4.407,09 zł
do 71.00 kg
4.447,68 zł
do 100.00 kg
5.622,33 zł
do 300.00 kg
15.033,06 zł
Gambia (GM)
do 1.00 kg
284,00 zł
do 2.00 kg
333,00 zł
do 3.00 kg
381,00 zł
do 4.00 kg
425,00 zł
do 5.00 kg
470,00 zł
do 6.00 kg
499,00 zł
do 7.00 kg
527,00 zł
do 8.00 kg
556,00 zł
do 9.00 kg
585,00 zł
do 10.00 kg
613,00 zł
do 11.00 kg
623,00 zł
do 21.00 kg
823,00 zł
do 30.00 kg
1.029,00 zł
do 31.00 kg
2.123,00 zł
do 45.00 kg
2.572,00 zł
do 70.00 kg
3.583,00 zł
do 71.00 kg
3.616,00 zł
do 100.00 kg
4.571,00 zł
do 300.00 kg
12.222,00 zł
do 1.00 kg
349,32 zł
do 2.00 kg
409,59 zł
do 3.00 kg
468,63 zł
do 4.00 kg
522,75 zł
do 5.00 kg
578,10 zł
do 6.00 kg
613,77 zł
do 7.00 kg
648,21 zł
do 8.00 kg
683,88 zł
do 9.00 kg
719,55 zł
do 10.00 kg
753,99 zł
do 11.00 kg
766,29 zł
do 21.00 kg
1.012,29 zł
do 30.00 kg
1.265,67 zł
do 31.00 kg
2.611,29 zł
do 45.00 kg
3.163,56 zł
do 70.00 kg
4.407,09 zł
do 71.00 kg
4.447,68 zł
do 100.00 kg
5.622,33 zł
do 300.00 kg
15.033,06 zł
Ghana (GH)
do 1.00 kg
284,00 zł
do 2.00 kg
333,00 zł
do 3.00 kg
381,00 zł
do 4.00 kg
425,00 zł
do 5.00 kg
470,00 zł
do 6.00 kg
499,00 zł
do 7.00 kg
527,00 zł
do 8.00 kg
556,00 zł
do 9.00 kg
585,00 zł
do 10.00 kg
613,00 zł
do 11.00 kg
623,00 zł
do 21.00 kg
823,00 zł
do 30.00 kg
1.029,00 zł
do 31.00 kg
2.123,00 zł
do 45.00 kg
2.572,00 zł
do 70.00 kg
3.583,00 zł
do 71.00 kg
3.616,00 zł
do 100.00 kg
4.571,00 zł
do 300.00 kg
12.222,00 zł
do 1.00 kg
349,32 zł
do 2.00 kg
409,59 zł
do 3.00 kg
468,63 zł
do 4.00 kg
522,75 zł
do 5.00 kg
578,10 zł
do 6.00 kg
613,77 zł
do 7.00 kg
648,21 zł
do 8.00 kg
683,88 zł
do 9.00 kg
719,55 zł
do 10.00 kg
753,99 zł
do 11.00 kg
766,29 zł
do 21.00 kg
1.012,29 zł
do 30.00 kg
1.265,67 zł
do 31.00 kg
2.611,29 zł
do 45.00 kg
3.163,56 zł
do 70.00 kg
4.407,09 zł
do 71.00 kg
4.447,68 zł
do 100.00 kg
5.622,33 zł
do 300.00 kg
15.033,06 zł
Gibraltar (GI)
do 5.00 kg
199,00 zł
do 6.00 kg
207,00 zł
do 7.00 kg
215,00 zł
do 8.00 kg
224,00 zł
do 9.00 kg
232,00 zł
do 10.00 kg
240,00 zł
do 11.00 kg
242,00 zł
do 12.00 kg
244,00 zł
do 13.00 kg
246,00 zł
do 14.00 kg
248,00 zł
do 15.00 kg
250,00 zł
do 16.00 kg
252,00 zł
do 17.00 kg
254,00 zł
do 18.00 kg
256,00 zł
do 19.00 kg
258,00 zł
do 20.00 kg
260,00 zł
do 21.00 kg
262,00 zł
do 22.00 kg
264,00 zł
do 23.00 kg
267,00 zł
do 24.00 kg
269,00 zł
do 25.00 kg
271,00 zł
do 26.00 kg
273,00 zł
do 27.00 kg
275,00 zł
do 28.00 kg
277,00 zł
do 29.00 kg
279,00 zł
do 30.00 kg
346,00 zł
do 35.00 kg
444,00 zł
do 40.00 kg
470,00 zł
do 45.00 kg
495,00 zł
do 50.00 kg
521,00 zł
do 55.00 kg
546,00 zł
do 60.00 kg
572,00 zł
do 65.00 kg
597,00 zł
do 70.00 kg
636,00 zł
do 80.00 kg
826,00 zł
do 100.00 kg
937,00 zł
do 150.00 kg
1.200,00 zł
do 5.00 kg
244,77 zł
do 6.00 kg
254,61 zł
do 7.00 kg
264,45 zł
do 8.00 kg
275,52 zł
do 9.00 kg
285,36 zł
do 10.00 kg
295,20 zł
do 11.00 kg
297,66 zł
do 12.00 kg
300,12 zł
do 13.00 kg
302,58 zł
do 14.00 kg
305,04 zł
do 15.00 kg
307,50 zł
do 16.00 kg
309,96 zł
do 17.00 kg
312,42 zł
do 18.00 kg
314,88 zł
do 19.00 kg
317,34 zł
do 20.00 kg
319,80 zł
do 21.00 kg
322,26 zł
do 22.00 kg
324,72 zł
do 23.00 kg
328,41 zł
do 24.00 kg
330,87 zł
do 25.00 kg
333,33 zł
do 26.00 kg
335,79 zł
do 27.00 kg
338,25 zł
do 28.00 kg
340,71 zł
do 29.00 kg
343,17 zł
do 30.00 kg
425,58 zł
do 35.00 kg
546,12 zł
do 40.00 kg
578,10 zł
do 45.00 kg
608,85 zł
do 50.00 kg
640,83 zł
do 55.00 kg
671,58 zł
do 60.00 kg
703,56 zł
do 65.00 kg
734,31 zł
do 70.00 kg
782,28 zł
do 80.00 kg
1.015,98 zł
do 100.00 kg
1.152,51 zł
do 150.00 kg
1.476,00 zł
Grecja (GR)
do 5.00 kg
199,00 zł
do 6.00 kg
207,00 zł
do 7.00 kg
215,00 zł
do 8.00 kg
224,00 zł
do 9.00 kg
232,00 zł
do 10.00 kg
240,00 zł
do 11.00 kg
242,00 zł
do 12.00 kg
244,00 zł
do 13.00 kg
246,00 zł
do 14.00 kg
248,00 zł
do 15.00 kg
250,00 zł
do 16.00 kg
252,00 zł
do 17.00 kg
254,00 zł
do 18.00 kg
256,00 zł
do 19.00 kg
258,00 zł
do 20.00 kg
260,00 zł
do 21.00 kg
262,00 zł
do 22.00 kg
264,00 zł
do 23.00 kg
267,00 zł
do 24.00 kg
269,00 zł
do 25.00 kg
271,00 zł
do 26.00 kg
273,00 zł
do 27.00 kg
275,00 zł
do 28.00 kg
277,00 zł
do 29.00 kg
279,00 zł
do 30.00 kg
346,00 zł
do 35.00 kg
444,00 zł
do 40.00 kg
470,00 zł
do 45.00 kg
495,00 zł
do 50.00 kg
521,00 zł
do 55.00 kg
546,00 zł
do 60.00 kg
572,00 zł
do 65.00 kg
597,00 zł
do 70.00 kg
636,00 zł
do 80.00 kg
826,00 zł
do 100.00 kg
937,00 zł
do 150.00 kg
1.200,00 zł
do 5.00 kg
244,77 zł
do 6.00 kg
254,61 zł
do 7.00 kg
264,45 zł
do 8.00 kg
275,52 zł
do 9.00 kg
285,36 zł
do 10.00 kg
295,20 zł
do 11.00 kg
297,66 zł
do 12.00 kg
300,12 zł
do 13.00 kg
302,58 zł
do 14.00 kg
305,04 zł
do 15.00 kg
307,50 zł
do 16.00 kg
309,96 zł
do 17.00 kg
312,42 zł
do 18.00 kg
314,88 zł
do 19.00 kg
317,34 zł
do 20.00 kg
319,80 zł
do 21.00 kg
322,26 zł
do 22.00 kg
324,72 zł
do 23.00 kg
328,41 zł
do 24.00 kg
330,87 zł
do 25.00 kg
333,33 zł
do 26.00 kg
335,79 zł
do 27.00 kg
338,25 zł
do 28.00 kg
340,71 zł
do 29.00 kg
343,17 zł
do 30.00 kg
425,58 zł
do 35.00 kg
546,12 zł
do 40.00 kg
578,10 zł
do 45.00 kg
608,85 zł
do 50.00 kg
640,83 zł
do 55.00 kg
671,58 zł
do 60.00 kg
703,56 zł
do 65.00 kg
734,31 zł
do 70.00 kg
782,28 zł
do 80.00 kg
1.015,98 zł
do 100.00 kg
1.152,51 zł
do 150.00 kg
1.476,00 zł
Grenada (GD)
do 1.00 kg
256,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
337,00 zł
do 4.00 kg
375,00 zł
do 5.00 kg
413,00 zł
do 6.00 kg
437,00 zł
do 7.00 kg
461,00 zł
do 8.00 kg
485,00 zł
do 9.00 kg
509,00 zł
do 10.00 kg
533,00 zł
do 11.00 kg
542,00 zł
do 21.00 kg
710,00 zł
do 30.00 kg
886,00 zł
do 31.00 kg
1.792,00 zł
do 45.00 kg
2.202,00 zł
do 70.00 kg
3.067,00 zł
do 71.00 kg
3.093,00 zł
do 100.00 kg
3.869,00 zł
do 300.00 kg
10.246,00 zł
do 1.00 kg
314,88 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
414,51 zł
do 4.00 kg
461,25 zł
do 5.00 kg
507,99 zł
do 6.00 kg
537,51 zł
do 7.00 kg
567,03 zł
do 8.00 kg
596,55 zł
do 9.00 kg
626,07 zł
do 10.00 kg
655,59 zł
do 11.00 kg
666,66 zł
do 21.00 kg
873,30 zł
do 30.00 kg
1.089,78 zł
do 31.00 kg
2.204,16 zł
do 45.00 kg
2.708,46 zł
do 70.00 kg
3.772,41 zł
do 71.00 kg
3.804,39 zł
do 100.00 kg
4.758,87 zł
do 300.00 kg
12.602,58 zł
Gruzja (GE)
do 1.00 kg
284,00 zł
do 2.00 kg
333,00 zł
do 3.00 kg
381,00 zł
do 4.00 kg
425,00 zł
do 5.00 kg
470,00 zł
do 6.00 kg
499,00 zł
do 7.00 kg
527,00 zł
do 8.00 kg
556,00 zł
do 9.00 kg
585,00 zł
do 10.00 kg
613,00 zł
do 11.00 kg
623,00 zł
do 21.00 kg
823,00 zł
do 30.00 kg
1.029,00 zł
do 31.00 kg
2.123,00 zł
do 45.00 kg
2.572,00 zł
do 70.00 kg
3.583,00 zł
do 71.00 kg
3.616,00 zł
do 100.00 kg
4.571,00 zł
do 300.00 kg
12.222,00 zł
do 1.00 kg
349,32 zł
do 2.00 kg
409,59 zł
do 3.00 kg
468,63 zł
do 4.00 kg
522,75 zł
do 5.00 kg
578,10 zł
do 6.00 kg
613,77 zł
do 7.00 kg
648,21 zł
do 8.00 kg
683,88 zł
do 9.00 kg
719,55 zł
do 10.00 kg
753,99 zł
do 11.00 kg
766,29 zł
do 21.00 kg
1.012,29 zł
do 30.00 kg
1.265,67 zł
do 31.00 kg
2.611,29 zł
do 45.00 kg
3.163,56 zł
do 70.00 kg
4.407,09 zł
do 71.00 kg
4.447,68 zł
do 100.00 kg
5.622,33 zł
do 300.00 kg
15.033,06 zł
Guam (GU)
do 1.00 kg
284,00 zł
do 2.00 kg
333,00 zł
do 3.00 kg
381,00 zł
do 4.00 kg
425,00 zł
do 5.00 kg
470,00 zł
do 6.00 kg
499,00 zł
do 7.00 kg
527,00 zł
do 8.00 kg
556,00 zł
do 9.00 kg
585,00 zł
do 10.00 kg
613,00 zł
do 11.00 kg
623,00 zł
do 21.00 kg
823,00 zł
do 30.00 kg
1.029,00 zł
do 31.00 kg
2.123,00 zł
do 45.00 kg
2.572,00 zł
do 70.00 kg
3.583,00 zł
do 71.00 kg
3.616,00 zł
do 100.00 kg
4.571,00 zł
do 300.00 kg
12.222,00 zł
do 1.00 kg
349,32 zł
do 2.00 kg
409,59 zł
do 3.00 kg
468,63 zł
do 4.00 kg
522,75 zł
do 5.00 kg
578,10 zł
do 6.00 kg
613,77 zł
do 7.00 kg
648,21 zł
do 8.00 kg
683,88 zł
do 9.00 kg
719,55 zł
do 10.00 kg
753,99 zł
do 11.00 kg
766,29 zł
do 21.00 kg
1.012,29 zł
do 30.00 kg
1.265,67 zł
do 31.00 kg
2.611,29 zł
do 45.00 kg
3.163,56 zł
do 70.00 kg
4.407,09 zł
do 71.00 kg
4.447,68 zł
do 100.00 kg
5.622,33 zł
do 300.00 kg
15.033,06 zł
Gujana (GY)
do 1.00 kg
256,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
337,00 zł
do 4.00 kg
375,00 zł
do 5.00 kg
413,00 zł
do 6.00 kg
437,00 zł
do 7.00 kg
461,00 zł
do 8.00 kg
485,00 zł
do 9.00 kg
509,00 zł
do 10.00 kg
533,00 zł
do 11.00 kg
542,00 zł
do 21.00 kg
710,00 zł
do 30.00 kg
886,00 zł
do 31.00 kg
1.792,00 zł
do 45.00 kg
2.202,00 zł
do 70.00 kg
3.067,00 zł
do 71.00 kg
3.093,00 zł
do 100.00 kg
3.869,00 zł
do 300.00 kg
10.246,00 zł
do 1.00 kg
314,88 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
414,51 zł
do 4.00 kg
461,25 zł
do 5.00 kg
507,99 zł
do 6.00 kg
537,51 zł
do 7.00 kg
567,03 zł
do 8.00 kg
596,55 zł
do 9.00 kg
626,07 zł
do 10.00 kg
655,59 zł
do 11.00 kg
666,66 zł
do 21.00 kg
873,30 zł
do 30.00 kg
1.089,78 zł
do 31.00 kg
2.204,16 zł
do 45.00 kg
2.708,46 zł
do 70.00 kg
3.772,41 zł
do 71.00 kg
3.804,39 zł
do 100.00 kg
4.758,87 zł
do 300.00 kg
12.602,58 zł
Gwadelupa (GP)
do 1.00 kg
256,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
337,00 zł
do 4.00 kg
375,00 zł
do 5.00 kg
413,00 zł
do 6.00 kg
437,00 zł
do 7.00 kg
461,00 zł
do 8.00 kg
485,00 zł
do 9.00 kg
509,00 zł
do 10.00 kg
533,00 zł
do 11.00 kg
542,00 zł
do 21.00 kg
710,00 zł
do 30.00 kg
886,00 zł
do 31.00 kg
1.792,00 zł
do 45.00 kg
2.202,00 zł
do 70.00 kg
3.067,00 zł
do 71.00 kg
3.093,00 zł
do 100.00 kg
3.869,00 zł
do 300.00 kg
10.246,00 zł
do 1.00 kg
314,88 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
414,51 zł
do 4.00 kg
461,25 zł
do 5.00 kg
507,99 zł
do 6.00 kg
537,51 zł
do 7.00 kg
567,03 zł
do 8.00 kg
596,55 zł
do 9.00 kg
626,07 zł
do 10.00 kg
655,59 zł
do 11.00 kg
666,66 zł
do 21.00 kg
873,30 zł
do 30.00 kg
1.089,78 zł
do 31.00 kg
2.204,16 zł
do 45.00 kg
2.708,46 zł
do 70.00 kg
3.772,41 zł
do 71.00 kg
3.804,39 zł
do 100.00 kg
4.758,87 zł
do 300.00 kg
12.602,58 zł
Gwatemala (GT)
do 1.00 kg
256,00 zł
do 2.00 kg
297,00 zł
do 3.00 kg
337,00 zł
do 4.00 kg
375,00 zł
do 5.00 kg
413,00 zł
do 6.00 kg
437,00 zł
do 7.00 kg
461,00 zł
do 8.00 kg
485,00 zł
do 9.00 kg
509,00 zł
do 10.00 kg
533,00 zł
do 11.00 kg
542,00 zł
do 21.00 kg
710,00 zł
do 30.00 kg
886,00 zł
do 31.00 kg
1.792,00 zł
do 45.00 kg
2.202,00 zł
do 70.00 kg
3.067,00 zł
do 71.00 kg
3.093,00 zł
do 100.00 kg
3.869,00 zł
do 300.00 kg
10.246,00 zł
do 1.00 kg
314,88 zł
do 2.00 kg
365,31 zł
do 3.00 kg
414,51 zł
do 4.00 kg
461,25 zł
do 5.00 kg
507,99 zł
do 6.00 kg
537,51 zł
do 7.00 kg
567,03 zł
do 8.00 kg
596,55 zł
do 9.00 kg
626,07 zł
do 10.00 kg
655,59 zł
do 11.00 kg
666,66 zł
do 21.00 kg
873,30 zł
do 30.00 kg
1.089,78 zł
do 31.00 kg
2.204,16 zł
do 45.00 kg
2.708,46 zł
do 70.00 kg
3.772,41 zł
do 71.00 kg
3.804,39 zł
do 100.00 kg
4.758,87 zł
do 300.00 kg
12.602,58 zł
Gwinea (GN)
do 1.00 kg
284,00 zł
do 2.00 kg
333,00 zł
do 3.00 kg
381,00 zł
do 4.00 kg
425,00 zł
do 5.00 kg
470,00 zł
do 6.00 kg
499,00 zł
do 7.00 kg
527,00 zł
do 8.00 kg
556,00 zł
do 9.00 kg
585,00 zł
do 10.00 kg
613,00 zł
do 11.00 kg
623,00 zł
do 21.00 kg
823,00 zł
do 30.00 kg
1.029,00 zł
do 31.00 kg
2.123,00 zł
do 45.00 kg
2.572,00 zł
do 70.00 kg
3.583,00 zł
do 71.00 kg
3.616,00 zł
do 100.00 kg
4.571,00 zł
do 300.00 kg
12.222,00 zł
do 1.00 kg
349,32 zł
do 2.00 kg
409,59 zł
do 3.00 kg
468,63 zł
do 4.00 kg
522,75 zł
do 5.00 kg
578,10 zł
do 6.00 kg
613,77 zł
do 7.00 kg
648,21 zł
do 8.00 kg
683,88 zł
do 9.00 kg
719,55 zł
do 10.00 kg
753,99 zł
do 11.00 kg
766,29 zł
do 21.00 kg
1.012,29 zł
do 30.00 kg
1.265,67 zł
do 31.00 kg
2.611,29 zł
do 45.00 kg
3.163,56 zł
do 70.00 kg
4.407,09 zł
do 71.00 kg
4.447,68 zł
do 100.00 kg
5.622,33 zł
do 300.00 kg
15.033,06 zł
Gwinea Bissau (GW)
do 1.00 kg
284,00 zł
do 2.00 kg
333,00 zł
do 3.00 kg
381,00 zł
do 4.00 kg
425,00 zł
do 5.00 kg
470,00 zł
do 6.00 kg
499,00 zł
do 7.00 kg
527,00 zł
do 8.00 kg
556,00 zł
do 9.00 kg
585,00 zł
do 10.00 kg
613,00 zł
do 11.00 kg
623,00 zł
do 21.00 kg
823,00 zł
do 30.00 kg
1.029,00 zł
do 31.00 kg
2.123,00 zł
do 45.00 kg
2.572,00 zł
do 70.00 kg
3.583,00 zł
do 71.00 kg
3.616,00 zł
do 100.00 kg
4.571,00 zł
do 300.00 kg
12.222,00 zł
do 1.00 kg
349,32 zł
do 2.00 kg
409,59 zł
do 3.00 kg
468,63 zł
do 4.00 kg
522,75 zł
do 5.00 kg
578,10 zł
do 6.00 kg
613,77 zł
do 7.00 kg
648,21 zł
do 8.00 kg
683,88 zł
do 9.00 kg
719,55 zł
do 10.00 kg
753,99 zł
do 11.00 kg
766,29 zł
do 21.00 kg
1.012,29 zł
do 30.00 kg
1.265,67 zł
do 31.00 kg
2.611,29 zł
do 45.00 kg
3.163,56 zł
do 70.00 kg
4.407,09 zł
do 71.00 kg
4.447,68 zł
do 100.00 kg
5.622,33 zł
do 300.00 kg
15.033,06 zł
Haiti (HT)
do 1.00 kg
261,00 zł
do 2.00 kg
304,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
384,00 zł
do 5.00 kg
423,00 zł
do 6.00 kg
449,00 zł
do 7.00 kg
476,00 zł
do 8.00 kg
502,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
555,00 zł
do 11.00 kg
563,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
926,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
2.269,00 zł
do 70.00 kg
3.000,00 zł
do 100.00 kg
3.959,00 zł
do 150.00 kg
5.259,00 zł
do 250.00 kg
8.029,00 zł
do 260.00 kg
8.325,00 zł
do 1.00 kg
321,03 zł
do 2.00 kg
373,92 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
472,32 zł
do 5.00 kg
520,29 zł
do 6.00 kg
552,27 zł
do 7.00 kg
585,48 zł
do 8.00 kg
617,46 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
682,65 zł
do 11.00 kg
692,49 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.138,98 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.790,87 zł
do 70.00 kg
3.690,00 zł
do 100.00 kg
4.869,57 zł
do 150.00 kg
6.468,57 zł
do 250.00 kg
9.875,67 zł
do 260.00 kg
10.239,75 zł
Hiszpania (ES)
do 5.00 kg
199,00 zł
do 6.00 kg
207,00 zł
do 7.00 kg
215,00 zł
do 8.00 kg
224,00 zł
do 9.00 kg
232,00 zł
do 10.00 kg
240,00 zł
do 11.00 kg
242,00 zł
do 12.00 kg
244,00 zł
do 13.00 kg
246,00 zł
do 14.00 kg
248,00 zł
do 15.00 kg
250,00 zł
do 16.00 kg
252,00 zł
do 17.00 kg
254,00 zł
do 18.00 kg
256,00 zł
do 19.00 kg
258,00 zł
do 20.00 kg
260,00 zł
do 21.00 kg
262,00 zł
do 22.00 kg
264,00 zł
do 23.00 kg
267,00 zł
do 24.00 kg
269,00 zł
do 25.00 kg
271,00 zł
do 26.00 kg
273,00 zł
do 27.00 kg
275,00 zł
do 28.00 kg
277,00 zł
do 29.00 kg
279,00 zł
do 30.00 kg
346,00 zł
do 35.00 kg
444,00 zł
do 40.00 kg
470,00 zł
do 45.00 kg
495,00 zł
do 50.00 kg
521,00 zł
do 55.00 kg
546,00 zł
do 60.00 kg
572,00 zł
do 65.00 kg
597,00 zł
do 70.00 kg
636,00 zł
do 80.00 kg
826,00 zł
do 100.00 kg
937,00 zł
do 150.00 kg
1.200,00 zł
do 5.00 kg
244,77 zł
do 6.00 kg
254,61 zł
do 7.00 kg
264,45 zł
do 8.00 kg
275,52 zł
do 9.00 kg
285,36 zł
do 10.00 kg
295,20 zł
do 11.00 kg
297,66 zł
do 12.00 kg
300,12 zł
do 13.00 kg
302,58 zł
do 14.00 kg
305,04 zł
do 15.00 kg
307,50 zł
do 16.00 kg
309,96 zł
do 17.00 kg
312,42 zł
do 18.00 kg
314,88 zł
do 19.00 kg
317,34 zł
do 20.00 kg
319,80 zł
do 21.00 kg
322,26 zł
do 22.00 kg
324,72 zł
do 23.00 kg
328,41 zł
do 24.00 kg
330,87 zł
do 25.00 kg
333,33 zł
do 26.00 kg
335,79 zł
do 27.00 kg
338,25 zł
do 28.00 kg
340,71 zł
do 29.00 kg
343,17 zł
do 30.00 kg
425,58 zł
do 35.00 kg
546,12 zł
do 40.00 kg
578,10 zł
do 45.00 kg
608,85 zł
do 50.00 kg
640,83 zł
do 55.00 kg
671,58 zł
do 60.00 kg
703,56 zł
do 65.00 kg
734,31 zł
do 70.00 kg
782,28 zł
do 80.00 kg
1.015,98 zł
do 100.00 kg
1.152,51 zł
do 150.00 kg
1.476,00 zł
Holandia (NL)
do 5.00 kg
191,00 zł
do 6.00 kg
200,00 zł
do 7.00 kg
208,00 zł
do 8.00 kg
217,00 zł
do 9.00 kg
225,00 zł
do 10.00 kg
234,00 zł
do 11.00 kg
236,00 zł
do 12.00 kg
237,00 zł
do 13.00 kg
239,00 zł
do 14.00 kg
241,00 zł
do 15.00 kg
242,00 zł
do 16.00 kg
244,00 zł
do 17.00 kg
246,00 zł
do 18.00 kg
247,00 zł
do 19.00 kg
249,00 zł
do 20.00 kg
251,00 zł
do 21.00 kg
252,00 zł
do 22.00 kg
254,00 zł
do 23.00 kg
255,00 zł
do 24.00 kg
257,00 zł
do 25.00 kg
259,00 zł
do 26.00 kg
260,00 zł
do 27.00 kg
262,00 zł
do 28.00 kg
264,00 zł
do 29.00 kg
265,00 zł
do 30.00 kg
332,00 zł
do 35.00 kg
416,00 zł
do 40.00 kg
434,00 zł
do 45.00 kg
452,00 zł
do 50.00 kg
469,00 zł
do 55.00 kg
487,00 zł
do 60.00 kg
505,00 zł
do 65.00 kg
526,00 zł
do 70.00 kg
551,00 zł
do 80.00 kg
708,00 zł
do 100.00 kg
809,00 zł
do 150.00 kg
1.100,00 zł
do 5.00 kg
234,93 zł
do 6.00 kg
246,00 zł
do 7.00 kg
255,84 zł
do 8.00 kg
266,91 zł
do 9.00 kg
276,75 zł
do 10.00 kg
287,82 zł
do 11.00 kg
290,28 zł
do 12.00 kg
291,51 zł
do 13.00 kg
293,97 zł
do 14.00 kg
296,43 zł
do 15.00 kg
297,66 zł
do 16.00 kg
300,12 zł
do 17.00 kg
302,58 zł
do 18.00 kg
303,81 zł
do 19.00 kg
306,27 zł
do 20.00 kg
308,73 zł
do 21.00 kg
309,96 zł
do 22.00 kg
312,42 zł
do 23.00 kg
313,65 zł
do 24.00 kg
316,11 zł
do 25.00 kg
318,57 zł
do 26.00 kg
319,80 zł
do 27.00 kg
322,26 zł
do 28.00 kg
324,72 zł
do 29.00 kg
325,95 zł
do 30.00 kg
408,36 zł
do 35.00 kg
511,68 zł
do 40.00 kg
533,82 zł
do 45.00 kg
555,96 zł
do 50.00 kg
576,87 zł
do 55.00 kg
599,01 zł
do 60.00 kg
621,15 zł
do 65.00 kg
646,98 zł
do 70.00 kg
677,73 zł
do 80.00 kg
870,84 zł
do 100.00 kg
995,07 zł
do 150.00 kg
1.353,00 zł
Honduras (HN)
do 1.00 kg
261,00 zł
do 2.00 kg
304,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
384,00 zł
do 5.00 kg
423,00 zł
do 6.00 kg
449,00 zł
do 7.00 kg
476,00 zł
do 8.00 kg
502,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
555,00 zł
do 11.00 kg
563,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
926,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
2.269,00 zł
do 70.00 kg
3.000,00 zł
do 100.00 kg
3.959,00 zł
do 150.00 kg
5.259,00 zł
do 250.00 kg
8.029,00 zł
do 260.00 kg
8.325,00 zł
do 1.00 kg
321,03 zł
do 2.00 kg
373,92 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
472,32 zł
do 5.00 kg
520,29 zł
do 6.00 kg
552,27 zł
do 7.00 kg
585,48 zł
do 8.00 kg
617,46 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
682,65 zł
do 11.00 kg
692,49 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.138,98 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.790,87 zł
do 70.00 kg
3.690,00 zł
do 100.00 kg
4.869,57 zł
do 150.00 kg
6.468,57 zł
do 250.00 kg
9.875,67 zł
do 260.00 kg
10.239,75 zł
Hongkong (HK)
do 1.00 kg
254,00 zł
do 2.00 kg
295,00 zł
do 3.00 kg
334,00 zł
do 4.00 kg
370,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
432,00 zł
do 7.00 kg
457,00 zł
do 8.00 kg
482,00 zł
do 9.00 kg
507,00 zł
do 10.00 kg
532,00 zł
do 11.00 kg
540,00 zł
do 21.00 kg
708,00 zł
do 30.00 kg
889,00 zł
do 31.00 kg
1.730,00 zł
do 45.00 kg
2.099,00 zł
do 70.00 kg
2.722,00 zł
do 71.00 kg
2.870,00 zł
do 100.00 kg
3.887,00 zł
do 300.00 kg
9.938,00 zł
do 1.00 kg
312,42 zł
do 2.00 kg
362,85 zł
do 3.00 kg
410,82 zł
do 4.00 kg
455,10 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
531,36 zł
do 7.00 kg
562,11 zł
do 8.00 kg
592,86 zł
do 9.00 kg
623,61 zł
do 10.00 kg
654,36 zł
do 11.00 kg
664,20 zł
do 21.00 kg
870,84 zł
do 30.00 kg
1.093,47 zł
do 31.00 kg
2.127,90 zł
do 45.00 kg
2.581,77 zł
do 70.00 kg
3.348,06 zł
do 71.00 kg
3.530,10 zł
do 100.00 kg
4.781,01 zł
do 300.00 kg
12.223,74 zł
Indie (IN)
do 1.00 kg
261,00 zł
do 2.00 kg
304,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
384,00 zł
do 5.00 kg
423,00 zł
do 6.00 kg
449,00 zł
do 7.00 kg
476,00 zł
do 8.00 kg
502,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
555,00 zł
do 11.00 kg
563,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
926,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
2.269,00 zł
do 70.00 kg
3.000,00 zł
do 100.00 kg
3.959,00 zł
do 150.00 kg
5.259,00 zł
do 250.00 kg
8.029,00 zł
do 260.00 kg
8.325,00 zł
do 1.00 kg
321,03 zł
do 2.00 kg
373,92 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
472,32 zł
do 5.00 kg
520,29 zł
do 6.00 kg
552,27 zł
do 7.00 kg
585,48 zł
do 8.00 kg
617,46 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
682,65 zł
do 11.00 kg
692,49 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.138,98 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.790,87 zł
do 70.00 kg
3.690,00 zł
do 100.00 kg
4.869,57 zł
do 150.00 kg
6.468,57 zł
do 250.00 kg
9.875,67 zł
do 260.00 kg
10.239,75 zł
Indonezja (ID)
do 1.00 kg
258,00 zł
do 2.00 kg
301,00 zł
do 3.00 kg
341,00 zł
do 4.00 kg
378,00 zł
do 5.00 kg
416,00 zł
do 6.00 kg
441,00 zł
do 7.00 kg
467,00 zł
do 8.00 kg
492,00 zł
do 9.00 kg
518,00 zł
do 10.00 kg
543,00 zł
do 11.00 kg
551,00 zł
do 21.00 kg
719,00 zł
do 30.00 kg
905,00 zł
do 31.00 kg
1.833,00 zł
do 45.00 kg
2.175,00 zł
do 70.00 kg
2.825,00 zł
do 100.00 kg
3.893,00 zł
do 150.00 kg
4.842,00 zł
do 260.00 kg
9.945,00 zł
do 1.00 kg
317,34 zł
do 2.00 kg
370,23 zł
do 3.00 kg
419,43 zł
do 4.00 kg
464,94 zł
do 5.00 kg
511,68 zł
do 6.00 kg
542,43 zł
do 7.00 kg
574,41 zł
do 8.00 kg
605,16 zł
do 9.00 kg
637,14 zł
do 10.00 kg
667,89 zł
do 11.00 kg
677,73 zł
do 21.00 kg
884,37 zł
do 30.00 kg
1.113,15 zł
do 31.00 kg
2.254,59 zł
do 45.00 kg
2.675,25 zł
do 70.00 kg
3.474,75 zł
do 100.00 kg
4.788,39 zł
do 150.00 kg
5.955,66 zł
do 260.00 kg
12.232,35 zł
Irak (IQ)
do 1.00 kg
258,00 zł
do 2.00 kg
301,00 zł
do 3.00 kg
341,00 zł
do 4.00 kg
378,00 zł
do 5.00 kg
416,00 zł
do 6.00 kg
441,00 zł
do 7.00 kg
467,00 zł
do 8.00 kg
492,00 zł
do 9.00 kg
518,00 zł
do 10.00 kg
543,00 zł
do 11.00 kg
551,00 zł
do 21.00 kg
719,00 zł
do 30.00 kg
905,00 zł
do 31.00 kg
1.833,00 zł
do 45.00 kg
2.175,00 zł
do 70.00 kg
2.825,00 zł
do 100.00 kg
3.893,00 zł
do 150.00 kg
4.842,00 zł
do 260.00 kg
9.945,00 zł
do 1.00 kg
317,34 zł
do 2.00 kg
370,23 zł
do 3.00 kg
419,43 zł
do 4.00 kg
464,94 zł
do 5.00 kg
511,68 zł
do 6.00 kg
542,43 zł
do 7.00 kg
574,41 zł
do 8.00 kg
605,16 zł
do 9.00 kg
637,14 zł
do 10.00 kg
667,89 zł
do 11.00 kg
677,73 zł
do 21.00 kg
884,37 zł
do 30.00 kg
1.113,15 zł
do 31.00 kg
2.254,59 zł
do 45.00 kg
2.675,25 zł
do 70.00 kg
3.474,75 zł
do 100.00 kg
4.788,39 zł
do 150.00 kg
5.955,66 zł
do 260.00 kg
12.232,35 zł
Iran (IR)
do 1.00 kg
258,00 zł
do 2.00 kg
301,00 zł
do 3.00 kg
341,00 zł
do 4.00 kg
378,00 zł
do 5.00 kg
416,00 zł
do 6.00 kg
441,00 zł
do 7.00 kg
467,00 zł
do 8.00 kg
492,00 zł
do 9.00 kg
518,00 zł
do 10.00 kg
543,00 zł
do 11.00 kg
551,00 zł
do 21.00 kg
719,00 zł
do 30.00 kg
905,00 zł
do 31.00 kg
1.833,00 zł
do 45.00 kg
2.175,00 zł
do 70.00 kg
2.825,00 zł
do 100.00 kg
3.893,00 zł
do 150.00 kg
4.842,00 zł
do 260.00 kg
9.945,00 zł
do 1.00 kg
317,34 zł
do 2.00 kg
370,23 zł
do 3.00 kg
419,43 zł
do 4.00 kg
464,94 zł
do 5.00 kg
511,68 zł
do 6.00 kg
542,43 zł
do 7.00 kg
574,41 zł
do 8.00 kg
605,16 zł
do 9.00 kg
637,14 zł
do 10.00 kg
667,89 zł
do 11.00 kg
677,73 zł
do 21.00 kg
884,37 zł
do 30.00 kg
1.113,15 zł
do 31.00 kg
2.254,59 zł
do 45.00 kg
2.675,25 zł
do 70.00 kg
3.474,75 zł
do 100.00 kg
4.788,39 zł
do 150.00 kg
5.955,66 zł
do 260.00 kg
12.232,35 zł
Irlandia (IE)
do 5.00 kg
199,00 zł
do 6.00 kg
207,00 zł
do 7.00 kg
215,00 zł
do 8.00 kg
224,00 zł
do 9.00 kg
232,00 zł
do 10.00 kg
240,00 zł
do 11.00 kg
242,00 zł
do 12.00 kg
244,00 zł
do 13.00 kg
246,00 zł
do 14.00 kg
248,00 zł
do 15.00 kg
250,00 zł
do 16.00 kg
252,00 zł
do 17.00 kg
254,00 zł
do 18.00 kg
256,00 zł
do 19.00 kg
258,00 zł
do 20.00 kg
260,00 zł
do 21.00 kg
262,00 zł
do 22.00 kg
264,00 zł
do 23.00 kg
267,00 zł
do 24.00 kg
269,00 zł
do 25.00 kg
271,00 zł
do 26.00 kg
273,00 zł
do 27.00 kg
275,00 zł
do 28.00 kg
277,00 zł
do 29.00 kg
279,00 zł
do 30.00 kg
346,00 zł
do 35.00 kg
444,00 zł
do 40.00 kg
470,00 zł
do 45.00 kg
495,00 zł
do 50.00 kg
521,00 zł
do 55.00 kg
546,00 zł
do 60.00 kg
572,00 zł
do 65.00 kg
597,00 zł
do 70.00 kg
636,00 zł
do 80.00 kg
826,00 zł
do 100.00 kg
937,00 zł
do 150.00 kg
1.200,00 zł
do 5.00 kg
244,77 zł
do 6.00 kg
254,61 zł
do 7.00 kg
264,45 zł
do 8.00 kg
275,52 zł
do 9.00 kg
285,36 zł
do 10.00 kg
295,20 zł
do 11.00 kg
297,66 zł
do 12.00 kg
300,12 zł
do 13.00 kg
302,58 zł
do 14.00 kg
305,04 zł
do 15.00 kg
307,50 zł
do 16.00 kg
309,96 zł
do 17.00 kg
312,42 zł
do 18.00 kg
314,88 zł
do 19.00 kg
317,34 zł
do 20.00 kg
319,80 zł
do 21.00 kg
322,26 zł
do 22.00 kg
324,72 zł
do 23.00 kg
328,41 zł
do 24.00 kg
330,87 zł
do 25.00 kg
333,33 zł
do 26.00 kg
335,79 zł
do 27.00 kg
338,25 zł
do 28.00 kg
340,71 zł
do 29.00 kg
343,17 zł
do 30.00 kg
425,58 zł
do 35.00 kg
546,12 zł
do 40.00 kg
578,10 zł
do 45.00 kg
608,85 zł
do 50.00 kg
640,83 zł
do 55.00 kg
671,58 zł
do 60.00 kg
703,56 zł
do 65.00 kg
734,31 zł
do 70.00 kg
782,28 zł
do 80.00 kg
1.015,98 zł
do 100.00 kg
1.152,51 zł
do 150.00 kg
1.476,00 zł
Islandia (IS)
do 5.00 kg
272,00 zł
do 6.00 kg
291,00 zł
do 7.00 kg
310,00 zł
do 8.00 kg
329,00 zł
do 9.00 kg
349,00 zł
do 10.00 kg
368,00 zł
do 11.00 kg
380,00 zł
do 12.00 kg
392,00 zł
do 13.00 kg
404,00 zł
do 14.00 kg
416,00 zł
do 15.00 kg
428,00 zł
do 16.00 kg
441,00 zł
do 17.00 kg
453,00 zł
do 18.00 kg
465,00 zł
do 19.00 kg
477,00 zł
do 20.00 kg
489,00 zł
do 21.00 kg
501,00 zł
do 22.00 kg
513,00 zł
do 23.00 kg
525,00 zł
do 24.00 kg
538,00 zł
do 25.00 kg
550,00 zł
do 26.00 kg
562,00 zł
do 27.00 kg
574,00 zł
do 28.00 kg
586,00 zł
do 29.00 kg
598,00 zł
do 30.00 kg
675,00 zł
do 35.00 kg
959,00 zł
do 40.00 kg
1.020,00 zł
do 45.00 kg
1.082,00 zł
do 50.00 kg
1.143,00 zł
do 55.00 kg
1.204,00 zł
do 60.00 kg
1.266,00 zł
do 65.00 kg
1.327,00 zł
do 70.00 kg
1.428,00 zł
do 80.00 kg
1.597,00 zł
do 100.00 kg
1.825,00 zł
do 150.00 kg
2.300,00 zł
do 5.00 kg
334,56 zł
do 6.00 kg
357,93 zł
do 7.00 kg
381,30 zł
do 8.00 kg
404,67 zł
do 9.00 kg
429,27 zł
do 10.00 kg
452,64 zł
do 11.00 kg
467,40 zł
do 12.00 kg
482,16 zł
do 13.00 kg
496,92 zł
do 14.00 kg
511,68 zł
do 15.00 kg
526,44 zł
do 16.00 kg
542,43 zł
do 17.00 kg
557,19 zł
do 18.00 kg
571,95 zł
do 19.00 kg
586,71 zł
do 20.00 kg
601,47 zł
do 21.00 kg
616,23 zł
do 22.00 kg
630,99 zł
do 23.00 kg
645,75 zł
do 24.00 kg
661,74 zł
do 25.00 kg
676,50 zł
do 26.00 kg
691,26 zł
do 27.00 kg
706,02 zł
do 28.00 kg
720,78 zł
do 29.00 kg
735,54 zł
do 30.00 kg
830,25 zł
do 35.00 kg
1.179,57 zł
do 40.00 kg
1.254,60 zł
do 45.00 kg
1.330,86 zł
do 50.00 kg
1.405,89 zł
do 55.00 kg
1.480,92 zł
do 60.00 kg
1.557,18 zł
do 65.00 kg
1.632,21 zł
do 70.00 kg
1.756,44 zł
do 80.00 kg
1.964,31 zł
do 100.00 kg
2.244,75 zł
do 150.00 kg
2.829,00 zł
Izrael (IL)
do 1.00 kg
258,00 zł
do 2.00 kg
301,00 zł
do 3.00 kg
341,00 zł
do 4.00 kg
378,00 zł
do 5.00 kg
416,00 zł
do 6.00 kg
441,00 zł
do 7.00 kg
467,00 zł
do 8.00 kg
492,00 zł
do 9.00 kg
518,00 zł
do 10.00 kg
543,00 zł
do 11.00 kg
551,00 zł
do 21.00 kg
719,00 zł
do 30.00 kg
905,00 zł
do 31.00 kg
1.833,00 zł
do 45.00 kg
2.175,00 zł
do 70.00 kg
2.825,00 zł
do 100.00 kg
3.893,00 zł
do 150.00 kg
4.842,00 zł
do 260.00 kg
9.945,00 zł
do 1.00 kg
317,34 zł
do 2.00 kg
370,23 zł
do 3.00 kg
419,43 zł
do 4.00 kg
464,94 zł
do 5.00 kg
511,68 zł
do 6.00 kg
542,43 zł
do 7.00 kg
574,41 zł
do 8.00 kg
605,16 zł
do 9.00 kg
637,14 zł
do 10.00 kg
667,89 zł
do 11.00 kg
677,73 zł
do 21.00 kg
884,37 zł
do 30.00 kg
1.113,15 zł
do 31.00 kg
2.254,59 zł
do 45.00 kg
2.675,25 zł
do 70.00 kg
3.474,75 zł
do 100.00 kg
4.788,39 zł
do 150.00 kg
5.955,66 zł
do 260.00 kg
12.232,35 zł
Jamajka (JM)
do 1.00 kg
261,00 zł
do 2.00 kg
304,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
384,00 zł
do 5.00 kg
423,00 zł
do 6.00 kg
449,00 zł
do 7.00 kg
476,00 zł
do 8.00 kg
502,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
555,00 zł
do 11.00 kg
563,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
926,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
2.269,00 zł
do 70.00 kg
3.000,00 zł
do 100.00 kg
3.959,00 zł
do 150.00 kg
5.259,00 zł
do 250.00 kg
8.029,00 zł
do 260.00 kg
8.325,00 zł
do 1.00 kg
321,03 zł
do 2.00 kg
373,92 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
472,32 zł
do 5.00 kg
520,29 zł
do 6.00 kg
552,27 zł
do 7.00 kg
585,48 zł
do 8.00 kg
617,46 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
682,65 zł
do 11.00 kg
692,49 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.138,98 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.790,87 zł
do 70.00 kg
3.690,00 zł
do 100.00 kg
4.869,57 zł
do 150.00 kg
6.468,57 zł
do 250.00 kg
9.875,67 zł
do 260.00 kg
10.239,75 zł
Japonia (JP)
do 1.00 kg
254,00 zł
do 2.00 kg
295,00 zł
do 3.00 kg
334,00 zł
do 4.00 kg
370,00 zł
do 5.00 kg
407,00 zł
do 6.00 kg
432,00 zł
do 7.00 kg
457,00 zł
do 8.00 kg
482,00 zł
do 9.00 kg
507,00 zł
do 10.00 kg
532,00 zł
do 11.00 kg
540,00 zł
do 21.00 kg
708,00 zł
do 30.00 kg
889,00 zł
do 31.00 kg
1.730,00 zł
do 45.00 kg
2.099,00 zł
do 70.00 kg
2.722,00 zł
do 71.00 kg
2.870,00 zł
do 100.00 kg
3.887,00 zł
do 300.00 kg
9.938,00 zł
do 1.00 kg
312,42 zł
do 2.00 kg
362,85 zł
do 3.00 kg
410,82 zł
do 4.00 kg
455,10 zł
do 5.00 kg
500,61 zł
do 6.00 kg
531,36 zł
do 7.00 kg
562,11 zł
do 8.00 kg
592,86 zł
do 9.00 kg
623,61 zł
do 10.00 kg
654,36 zł
do 11.00 kg
664,20 zł
do 21.00 kg
870,84 zł
do 30.00 kg
1.093,47 zł
do 31.00 kg
2.127,90 zł
do 45.00 kg
2.581,77 zł
do 70.00 kg
3.348,06 zł
do 71.00 kg
3.530,10 zł
do 100.00 kg
4.781,01 zł
do 300.00 kg
12.223,74 zł
Jemen (YE)
do 1.00 kg
261,00 zł
do 2.00 kg
304,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
384,00 zł
do 5.00 kg
423,00 zł
do 6.00 kg
449,00 zł
do 7.00 kg
476,00 zł
do 8.00 kg
502,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
555,00 zł
do 11.00 kg
563,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
926,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
2.269,00 zł
do 70.00 kg
3.000,00 zł
do 100.00 kg
3.959,00 zł
do 150.00 kg
5.259,00 zł
do 250.00 kg
8.029,00 zł
do 260.00 kg
8.325,00 zł
do 1.00 kg
321,03 zł
do 2.00 kg
373,92 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
472,32 zł
do 5.00 kg
520,29 zł
do 6.00 kg
552,27 zł
do 7.00 kg
585,48 zł
do 8.00 kg
617,46 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
682,65 zł
do 11.00 kg
692,49 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.138,98 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.790,87 zł
do 70.00 kg
3.690,00 zł
do 100.00 kg
4.869,57 zł
do 150.00 kg
6.468,57 zł
do 250.00 kg
9.875,67 zł
do 260.00 kg
10.239,75 zł
Kajmany (KY)
do 1.00 kg
261,00 zł
do 2.00 kg
304,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
384,00 zł
do 5.00 kg
423,00 zł
do 6.00 kg
449,00 zł
do 7.00 kg
476,00 zł
do 8.00 kg
502,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
555,00 zł
do 11.00 kg
563,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
926,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
2.269,00 zł
do 70.00 kg
3.000,00 zł
do 100.00 kg
3.959,00 zł
do 150.00 kg
5.259,00 zł
do 250.00 kg
8.029,00 zł
do 260.00 kg
8.325,00 zł
do 1.00 kg
321,03 zł
do 2.00 kg
373,92 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
472,32 zł
do 5.00 kg
520,29 zł
do 6.00 kg
552,27 zł
do 7.00 kg
585,48 zł
do 8.00 kg
617,46 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
682,65 zł
do 11.00 kg
692,49 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.138,98 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.790,87 zł
do 70.00 kg
3.690,00 zł
do 100.00 kg
4.869,57 zł
do 150.00 kg
6.468,57 zł
do 250.00 kg
9.875,67 zł
do 260.00 kg
10.239,75 zł
Kamerun (CM)
do 1.00 kg
261,00 zł
do 2.00 kg
304,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg
384,00 zł
do 5.00 kg
423,00 zł
do 6.00 kg
449,00 zł
do 7.00 kg
476,00 zł
do 8.00 kg
502,00 zł
do 9.00 kg
529,00 zł
do 10.00 kg
555,00 zł
do 11.00 kg
563,00 zł
do 21.00 kg
736,00 zł
do 30.00 kg
926,00 zł
do 31.00 kg
1.883,00 zł
do 45.00 kg
2.269,00 zł
do 70.00 kg
3.000,00 zł
do 100.00 kg
3.959,00 zł
do 150.00 kg
5.259,00 zł
do 250.00 kg
8.029,00 zł
do 260.00 kg
8.325,00 zł
do 1.00 kg
321,03 zł
do 2.00 kg
373,92 zł
do 3.00 kg
424,35 zł
do 4.00 kg
472,32 zł
do 5.00 kg
520,29 zł
do 6.00 kg
552,27 zł
do 7.00 kg
585,48 zł
do 8.00 kg
617,46 zł
do 9.00 kg
650,67 zł
do 10.00 kg
682,65 zł
do 11.00 kg
692,49 zł
do 21.00 kg
905,28 zł
do 30.00 kg
1.138,98 zł
do 31.00 kg
2.316,09 zł
do 45.00 kg
2.790,87 zł
do 70.00 kg
3.690,00 zł
do 100.00 kg
4.869,57 zł
do 150.00 kg
6.468,57 zł
do 250.00 kg
9.875,67 zł
do 260.00 kg
10.239,75 zł
Kanada (CA)
do 1.00 kg
258,00 zł
do 2.00 kg
301,00 zł
do 3.00 kg
341,00 zł
do 4.00 kg
378,00 zł
do 5.00 kg
416,00 zł
do 6.00 kg
441,00 zł
do 7.00 kg
467,00 zł
do 8.00 kg
492,00 zł
do 9.00 kg
518,00 zł
do 10.00 kg
543,00 zł
do 11.00 kg
551,00 zł
do 21.00 kg
719,00 zł
do 30.00 kg
905,00 zł
do 31.00 kg
1.833,00 zł
do 45.00 kg
2.175,00 zł
do 70.00 kg
2.825,00 zł
do 100.00 kg
3.893,00 zł
do 150.00 kg
4.842,00 zł
do 260.00 kg
9.945,00 zł
do 1.00 kg
317,34 zł
do 2.00 kg
370,23 zł
do 3.00 kg
419,43 zł
do 4.00 kg
464,94 zł
do 5.00 kg
511,68 zł
do 6.00 kg
542,43 zł
do 7.00 kg
574,41 zł
do 8.00 kg
605,16 zł
do 9.00 kg
637,14 zł
do 10.00 kg
667,89 zł
do 11.00 kg
677,73 zł
do 21.00 kg
884,37 zł
do 30.00 kg
1.113,15 zł
do 31.00 kg
2.254,59 zł
do 45.00 kg
2.675,25 zł
do 70.00 kg
3.474,75 zł
do 100.00 kg
4.788,39 zł
do 150.00 kg
5.955,66 zł
do 260.00 kg
12.232,35 zł
Katar (QA)
do 1.00 kg
261,00 zł
do 2.00 kg
304,00 zł
do 3.00 kg
345,00 zł
do 4.00 kg