INCOTERMS - co to takiego i do czego służy?

Incoterms to zbiór reguł określających warunki sprzedaży. Reguły te to podział wszystkich kosztów, czynności, ryzyk i kosztów dotyczących transakcji pomiędzy sprzedającym i kupującym.

Na każdej fakturze handlowej dołączanej do przesyłki jest wymagane podanie warunków sprzedaży (Incoterms).

 

Reguły Incoterms dzielą się na Grupy:

Grupa E – Departure – Sprzedawca udostępnia towar do dyspozycji kupującego we wskazanym punkcie wydania. Nie jest on zobowiązany do zapewnienia odprawy celnej eksportowej, nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towaru.

Grupa F – Main Carrier – Franco przewoźnik (określone miejsce). Sprze3dawca ponosi koszty transportu, załadunku oraz ubezpieczenia do momentu przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kupującego, w oznaczonym miejscu. Towar uważa się za dostarczony w momencie załadunku przez Przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na kupującego.

Wyróżniamy reguły: FCA, FAS, FOB

Grupa C – Main Carriage Paid – Sprzedający zawiera umowę przewozu i ponosi jego koszty. Sprzedawca jest zobowiązany do dokonania odprawy celnej eksportowej. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie nadania towaru. Wszystkie dodatkowe, wynikające po rozładunku koszty związane z transportem obciążają kupującego.

Wyróżniamy: CFR, CIF, CPT, CIP

Grupa D – Arrival – sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru do określonego miejsca lub portu przeznaczenia

Wyróżniamy: DAF, DES, DEQ, DDU, DDP

 

Najczęściej występujące zasady Incoterms:

EXW – Ex-Works (z zakładu)

- kupujący ponosi prawie wszystkie koszty i ryzyko podczas całego procesu wysyłki

- jedynym obowiązkiem sprzedawcy jest zapewnienie dostępu do towarów

- kiedy kupujący otrzyma dostęp do towarów, reszta należy do niego

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego: w magazynie lub biurze sprzedającego albo w innym miejscu, gdzie następuje odbiór towaru

DAP – Delivered At Place (dostarczone do miejsca)

- sprzedawca pokrywa koszty transportu i bierze na siebie ryzyko związane z dostarczeniem towarów pod wskazany adres

- towary są uznawane za dostarczone, kiedy dojadą do ustalonego adresu i będą gotowe do rozładunku,

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego: kiedy towary znajdują się we wskazanym miejscu i zostaną przygotowane do rozładowania

DDP – Delivered Duty Paid (dostarczone, cło opłacone)

- sprzedawca ponosi prawie całą odpowiedzialność podczas trwania procesu transportu,

- sprzedawca pokrywa koszty transportu i bierze na siebie ryzyko związane z dostarczeniem towarów pod wskazany adres

- Sprzedawca przygotowuje towary do rozładowania, wypełnia zobowiązania eksportowe i importowe oraz reguluje wszystkie opłaty celne

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego: kiedy towary znajdą się we wskazanym miejscu i zostaną przygotowane do rozładowania

 

Pozostałe reguły Incoterms:

CIP – Carriage And Insurance Paid To (koszty transportu i ubezpieczenie opłacone do)

- sprzedawca ma takie same obowiązki jak w przypadku reguły CPT ale dodatkowo sprzedawca opłaca również ubezpieczenie towarów i ich transport w określone miejsce,

- sprzedawca jest zobowiązany do wykupienia maksymalnego poziomu ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z Klauzulą A dotyczącą ładunku w celu pokrycia ryzyka kupującego.

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego: kiedy przewoźnik kupującego odbierze towary.

 

DPU – Delivered At Place Unloaded (dostarczone do miejsca, rozładowane)

- sprzedawca organizuje odprawę celną i rozładowuje towary w miejscu rozładunku,

- kupujący organizuje odprawę importową i wszelkie powiązane czynności

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego: w miejscu rozładunku

 

FCA – Free Carrier (franco przewoźnik)

- obowiązkiem sprzedawcy jest przekazanie towarów przewoźnikowi kupującego w ustalonej lokalizacji

- sprzedawca musi również przygotować towary do eksportu

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego: kiedy przewoźnik kupującego odbierze towary

 

CPT – Carriage Paid To (koszty transportu opłacone do)

- takie same obowiązki sprzedawcy jak w przypadku reguły FCA (franco przewoźnik) ale tutaj sprzedawca opłaca koszty dostawy

- tak samo jak w przypadku reguły FCA, sprzedawca musi przygotować towary do eksportu

Przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego: kiedy przewoźnik kupującego odbierze towary

 Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK, rozumiem