Przedmioty wyłączone z transportu w GEIS

Poniżej przedstawiamy listę przedmiotów wyłączonych z transportu za pośrednictwem firmy Geis:

przedmioty wyłączone z przewozu na podstawie odrębnych przepisów,

- przekraczające rozmiarem i masą limity określone w OWU,

- farby, kleje, oleje, koncentraty, płyny techniczne,

- ADR i materiały niebezpieczne takie jak: sztuczne ognie, gazy, paliwo, zapałki, broń, chemikalia, aerozole, butle techniczne, używane opakowania po gazach i płynach itp.,

- części samochodowe (silniki, skrzynie biegów, przekładnie, akumulatory, układy wydechowe, części karoserii, szyby, haki, opony o średnicy powyżej 18’’),

- towary posiadające ostre elementy (m.in. siatki ogrodzeniowe, kosy, piły, widły),

- stolarka budowlana, meble i artykuły sanitarne z elementami szklanymi,

- telewizory o przekątnej powyżej 42’’,

- towary owinięte z zewnątrz inną niż przeźroczysta folią stretch,

- towary posiadające szczególnie wysoką cenę, jak na przykład drogie metale i wyprodukowane z nich wyroby, przedmioty artystyczne i antykwaryczne, zbiory

- banknoty, monety, papiery wartościowe, bony towarowe, weksle, karty kredytowe itp.,

- w przypadku których brak jest danych o Zleceniodawcy lub odbiorcy (lub – w systemie B2C – brak jest kontaktu telefonicznego na adresata/osobę fizyczną lub kontakt nie jest ważny)

- rzeczy, które nie posiadają niezbędnych zabezpieczeń, nie są zapakowane w sposób odpowiadający ich masie, kształtowi, właściwościom lub cechom, lub zawierające rzeczy, które mogłyby uszkodzić pozostałe przesyłki albo urządzenia transportowe i infrastrukturę transportową GEIS PARCEL lub podwykonawców, lub też mogłoby dojść do uszkodzenia towarów przy pomocy użytej techniki i stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub majątku GEIS PARCEL lub podwykonawców, ewentualnie ich pracowników. Niniejsze postanowienie obowiązuje również w sytuacji, kiedy właściwości lub cechy przesyłki, niedostateczne lub nieodpowiednio użyte opakowanie lub jego zabezpieczenie itp. wystąpiły podczas transportu przesyłki, lub po jej fizycznym przyjęciu przez GEIS PARCEL lub podwykonawcę. Wybór sposobu dalszego postępowania z tego typu przesyłką należy w pełni do GEIS PARCEL. W tego typu przypadkach przyjmuje się, że Zleceniodawca przesyłki bez zastrzeżeń akceptuje uzasadnione działania GEIS PARCEL lub wyznaczonego przez niego podwykonawcy, w zakresie kompletności, wystarczalności i niepodważalności środków dowodowych w tej kwestii (w szczególności dokumentacji zdjęciowej) udostępnionych Zleceniodawcy przez GEIS PARCEL lub wyznaczonego przez niego podwykonawcę. Niniejsze postanowienie obowiązuje, jeżeli strony nie uzgodnią inaczej,

- przesyłki, które zawierają towary, które powinny być transportowane w określonych temperaturach, rośliny, łatwo psujące się towary (np. produkty spożywcze podlegające szybkiemu zepsuciu), zwierzęta i żywe organizmy, organy ludzkie i zwierzęce oraz zwłoki, odpady, broń, amunicja, towary objęte zakazem importu/eksportu lub jakimkolwiek innym zakazem lub embargiem,

- przesyłki zawierające rzeczy i substancje, które ze względu na swój charakter w gałęzi handlowej usług transportowych lub kurierskich są uważane za nieodpowiednie do transportu lub mogą być wykluczone z transportu. Ewentualny transport tego typu rzeczy i substancji podlega ndywidualnemu

zatwierdzeniu przez GEIS PARCEL,

- produkty lecznicze, komponenty do produkcji produktów leczniczych,

- narkotyki i substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo – badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody GEIS PARCEL na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu poza aptecznego,

- rzeczy przewożone pod plombą celną,

- rzeczy, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy,

- pobrania (COD) równą lub przekraczającą kwotę ogólną 15.000 PLN,

- w przypadku dostaw międzynarodowych, zawierającej środki spożywcze, alkohol, towary podlegające kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej, towary figurujące na liście celnej lub przygotowywane na karnet - ATA, przesyłki przesłane za pobraniem (COD) i/lub bez zapłaty (EXW) -

oznaczenie EXW nie jest tutaj oznaczeniem klauzuli dostawy w myśl INCOTERMS -i przesyłki z

towarami niebezpiecznymi zgodnie z konwencją ADR i IATA DGRInformujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x