Zarejestruj
Przesyłki krajowe i zagraniczne
MENU

Jak zamawiać

Krok 1. Wypełnienie danych formularza

Krok 2. Potwierdzenie poprawności danych, akceptacja regulaminu

Krok 3. Dokonanie płatności z góry za przesyłkę - jeśli brak stałej umowy

dotpay

System AIN wysyła maila z potwierdzeniem dokonania zamówienia. System płatniczy wysyła maila z potwierdzeniem dokonania płatności. Po weryfikacji otrzymują Państwo list przewozowy (etykietę) drogą elektroniczną

List przewozowy w formacie PDF należy wydrukować i przekazać kurierowi razem z paczką. Jest to dokument potwierdzający opłacenie usługi

Kurier odbiera paczkę i list przewozowy

UPS - United Parcel Service

Jeśli paczka jest wysyłana poza UE (Unia Europejska) konieczne jest przekazanie kurierowi wraz z paczką i wydrukowaną etykietą (list przewozowy) dokumentów niezbędnych przy tego rodzaju wysyłce:

- wysyłka dokumentów w usłudze Envelope (koperta zawierająca dokumenty papierowe) – traktowana jest jak przesyłki krajowe i w obrębie UE z krótszym terminem dostarczenia niż przesyłki Standard, do takiej wysyłki nie są potrzebne dodatkowe dokumenty i formalności,

 - wysyłka paczek zawierających próbki oraz towary niehandlowe (prezenty, foldery reklamowe itp.) – dla towaru o wartości w przeliczeniu do 22 EUR stosuje się uproszczoną procedurę celną – należy wówczas wystawić i dołączyć do listu przewozowego fakturę proforma, kartę odprawy celnej oraz odpowiednie upoważnienie (dotyczy zarówno osób prywatnych, jak i firm),

 -wysyłka paczek zawierających towary niehandlowe (prezenty, foldery reklamowe itp.) o wartości w przeliczeniu powyżej 22 EUR lub towary handlowe – każdorazowo przesyłka przechodzi procedurę odprawy celnej.
Należy przygotować:

  • jeśli firma handlowa: upoważnienie dla agencji celnej podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji firmy (tylko gdy procedura ta mam miejsce pierwszy raz), kopię regonu, NIP, zaświadczenie o działalności lub wyciąg z KRS, kartę odprawy celnej wraz z wpisanym EORI, fakturę proforma lub fakturę handlową
  • jeśli osoba prywatna: karta odprawy celnej, faktura proforma, upoważnienie dla agencji celnej

 - EORI- Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators Registration and Identification - EORI), zwany systemem EORI, jest jedną z części składowych tworzonego w Unii Europejskiej (UE) środowiska elektronicznego cła powstającego w ramach programu e-Customs – tj. „bez-papierowego" środowiska dla administracji celnych i handlu w UE.
Każdy z krajów członkowskich UE opracował swój własny krajowy system EORI, który jest częścią systemu wspólnotowego EORI. System EORI w Polsce, został zrealizowany w Ministerstwie Finansów w Departamencie Służby Celnej na potrzeby Polskiej Administracji Celnej jako jeden z pierwszych projektów Programu e-Cło. System EORI został uruchomiony w całej UE 1 lipca 2009 r.

 

Poniżej znajdą Państwo dokumenty do pobrania konieczne przy wysyłce paczek zagranicznych poza UE - prosimy pobrać stosowne dokumenty w zależności od:
- wybranej firmy kurierskiej,
- wysyła osoba prywatna czy firma,
- przesyłka jest handlowa czy prezent/próbka handlowa bez wartości handlowej.

 

 

 

TNT- TNT Express Worldwide (Poland)


W celu uniknięcia problemów z odprawą celną i ułatwienia Państwu przygotowania odpowiedniej dokumentacji do przesyłek eksportowych, przedstawiamy podstawowe wymogi w tym zakresie.

Bardzo proszę o zapoznanie się z wytycznymi i przekazanie wymienionych dokumentów kurierowi TNT, w trakcie odbioru przesyłki.

 

 Do odprawy celnej przesyłki eksportowej (wysyłanej jako towar o niskiej wartości lub próbka handlowa\prezent do wartości maksymalnej 1000 EUR i wadze do 1000kg netto) niezbędne są poniższe dokumenty:

 

1. Faktura proforma / lub handlowa (najlepiej jednocześnie w języku polskim i angielskim). Powinna ona zawierać następujące informacje:

• pełne dane nadawcy i odbiorcy (nazwy firm i ich adresy)

• nazwę handlową wysyłanego towaru

• cenę jednostkową towaru i wartość ogólną

• rodzaj waluty

• kraj pochodzenia

• datę i podpis osoby wystawiającej fakturę, pieczątkę firmy

 

2. Tłumaczenie faktury na język polski, jeżeli została wystawiona tylko w jęz. obcym (dokładny opis zawartości przesyłki)opatrzony czytelnym podpisem i numerem dowodu osobistego osoby tłumaczącej.

 

3. Oświadczenie eksportera dot. transportu towarów o znaczeniu strategicznym. Powinno ono zawierać pieczęć firmową oraz imię, nazwisko i podpis przedstawiciela eksportera.

 

Wzory w/w druków dokumentów znajdą Państwo w załącznikach niniejszej wiadomosci.

 

Ponadto informujemy, że w/w przesyłki nie wymagają upoważnienia od Państwa dla Agencji Celnej i są zgłaszane do odprawy na zgłoszeniu zbiorczym na TNT.

W związku z powyższym nie otrzymają Państwo indywidualnego komunikatu IE 599 potwierdzającego wywóz towaru poza obszar unii europejskiej.


FaceBook